středa 3. října 2007

Radní ČTÚ Frankl na digitálním setkání „brzdil optimismus“ …

Na včerejším setkání v hotelu ADRIA na Václavském náměstí, pořádaném serverem DIGIZONE, zazněla celá řada zajímavých názorů, stanovisek a podnětů. Většina témat se týkala právě projednávané digitální novely nebo informační kampaně, ale zástupci předkladatelů nebo NKS nebyli k diskuzi přizváni a nebyl ani prostor na vyřčené otázky odpovědět nebo korigovat zjevné nepřesnosti. K tomu bude příležitost určitě na dalších akcích, například za týden na Telcon spektru.

Myslím, že z akce je mnoho podnětů, záznamy jsou dispozici na příslušných webech, neméně zajímavé ale byly i kuloáry. V těch například zazněl postesk nad nepřítomností zástupců TV NOVY, ale současně s konstatováním, " že tyto názory z úst některých panelistů stejně zazněly..."

K některým tématům se ale stejně ještě vrátím později (must carry , křížení vlastnictví, staeltiní platforma,kampaň, TPP). Z ohlasů účastníků bych vypíchl reakce na značně skeptický názor radního ČTÚ Michala Frankla, který zejména kolem TPP viděl velmi mnoho problémů a předem avizoval značné časové prodlevy a mnoho dalších problémů (například i s Legislativní radou vlády) , „..že výsledek TPP bude kompromisem, nebude zcela dobrý, nebude dobrý pro nikoho…“

Žádné komentáře: