čtvrtek 29. srpna 2013

Připravuje se nová strategie ITU pro období 2016 -2019

Světová telekomunikační unie ITU vyhlásila veřejnou konzultaci ke strategickému plánu na léta 2016 až 2019, a to na stránkách Growdsourcing Great Ideas.

Strategická "2014 ITU Plenipotentiary Conference" se uskuteční v příštím roce v jihokorejském Busanu

Hlavní texty  jsou zde 
 
Návrhy či vize týkající se budoucích cílů ITU nebo problematik k řešení je možnost podávat formou příspěvku na emailovou adresu mailto:strategy@itu.int nebo přímo interaktivně na uvedené platformě do 6. září 2013.

Satelitní operátoři se chtějí více zapojit do procesu digitalizace i v Rumunsku

Satelitní operátor SES Astra , se podobně jako v dalších zemích (vč. již dříve ukončeného procesu v ČR), snaží aktivně zapojit do přechodu na digitální TV vysílání. Nyní se operátor angažuje v Rumunsku, kde má analog skončit i za pomoci státních dotací ekonomicky slabším rodinám až v roce 2015.

středa 28. srpna 2013

Výsledky výběru šéfů regionálních stanic ČRo

Rada rozhodla
Rozhlas má nové šéfy regionálních studií. Vytvoří národní okruh

28.08.2013 15:29
Foto: archiv, Autor: ČTK 

http://www.radiotv.cz/p_radio/cesky-rozhlas-oznamil-jmena-novych-reditelu-krajskych-studii/

http://www.borovan.cz/7425/byvaly-digitalni-koordinator-duspiva-miri-do-vedeni-studia-cro-ceske-budejovice

http://www.mediar.cz/mezi-novymi-sefy-regionu-rozhlasu-je-zdenek-duspiva-koordinator-digitalizace/

http://www.digizone.cz/clanky/velka-cistka-v-regionech-ceskeho-rozhlasu-z-deseti-reditelu-obhajili-funkci-jen-dva/

Vláda schválila statut Státního fondu kinematografie

Vláda ČR na svém jednání dne 28. srpna schválila Statut Státního fondu kinematografie. 
Vláda tak uzavřela proces vytváření kompletní nové právní úpravy podpory české kinematografie a filmového průmyslu v ČR. Návrh Statutu s žádostí o předložení ke schválení Vládě ČR předložila Rada Fondu ministru kultury v souladu s § 9 odst. 3 zákona o audiovizi dopisem ze dne 22. srpna 2013. 

TEXT Statutu je v pdf ZDE

Statut Fondu upravuje podrobnosti o činnosti, organizaci a hospodaření Fondu, který je zřízen na základě zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie.
Zákon o audiovizi nabyl účinnosti dne 1. ledna 2013. Předmětem zákona jsou zejména povinnosti při výrobě a zpřístupňování kinematografických a jiných audiovizuálních děl, postavení a činnost Národního filmového archivu a především zřízení nového subjektu, Státního fondu kinematografie (dále jen Fond). Zákon upravuje jeho financování, poskytování podpory projektům v oblasti kinematografie a poskytování pobídek filmovému průmyslu. Předložení Statutu Fondu k projednání Vládou ČR předcházelo notifikační řízení u Evropské komise vzhledem k tomu, že zákonem o audiovizi byl ustaven nový systém veřejné podpory.
Proces Notifikace u Evropské komise trval 9 měsíců a byl velmi náročný. Náročnost vyplývala právě z důvodu potřeby definovat míru, proporcionalitu a adekvátnost podpory v oblasti kinematografie, tedy v rámci uměleckých kritérií a potřeb tohoto důležitého segmentu české kultury.
Výsledkem je udělení povolení aplikace schématu podpory dle zákona o audiovizi Evropskou komisí, na jejímž základě bylo doplněno konečné znění předkládaného návrhu Statutu. Schválený materiál Statutu rozvádí jednotlivá ustanovení zákona o audiovizi, zohledňuje postup dle správního řádu a požadavky rozpočtových pravidel a dalších zákonů souvisejících s udělováním dotací, dále pak obsahuje požadavky Rady Fondu na kritéria kulturního charakteru a požadavky Evropské komise vyplývající s textu materiálu Notifikace.
Schválením Statutu se tak konečně po tři čtvrtě roce umožní žadatelům působícím v oblasti kinematografie žádat o podporu u Státního Fondu kinematografie.


Výzvy k podávání žádostí a potřebné formuláře budou zveřejněny Fondem v úterý 3. září na webových stránkách Fondu www.fondkinematografie.cz.


Lhůta pro podávání žádostí je zákonem definována na min. 1 měsíc, žádosti je tedy možno podávat do 3. října.

Žádosti o podporu bude možné podávat na základě Výzev na okruhy definované v § 31 zákona o audiovizi a sice:
 • vývoj českého kinematografického díla,
 • výroba českého kinematografického díla,
 • distribuce kinematografického díla,
 • projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie,
 • propagace českého kinematografického díla,
 • publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy,
 • vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie,
 • filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie.
Rada Fondu má letos k rozdělení mezi výše uvedené okruhy celkem 132 mil Kč.

Krátkodobou koncepci Rady Fondu naleznete ZDE
Více informací včetně textu schváleného Statutu Státního fondu kinematografie naleznete na stránkách www.fondkinematografie.cz .

úterý 27. srpna 2013

Termín pro nabídky účasti v aukci kmitočtů prodloužen

Český telekomunikační úřad  obdržel v návaznosti na Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz, které bylo uveřejněno dne 15. srpna 2013 v částce 10/2013 Telekomunikačního věstníku, Oddíl státní správy, A. Normativní část, položka č. 23 (dále jen „Vyhlášení“), žádosti společností T-Mobile Czech Republic a.s. a Telefónica Czech Republic, a.s. o prodloužení lhůty pro doručení otázek k textu Vyhlášení stanovené v kapitole 3.6 písm. b) Vyhlášení.
Úřad vzhledem k tomu, že anglickou jazykovou verzi textu Vyhlášení zveřejnil až 21. srpna 2013, výše uvedeným žádostem vyhověl a sděluje, že posunuje lhůty stanovené v kapitole 3.6 písm. b) a c) Vyhlášení takto:
 • lhůta pro doručení otázek stanovená v kapitole 3.6 písm. b) Vyhlášení do 29. srpna 2013 se nově stanovuje do 5. září 2013;
 • lhůta pro zveřejnění odpovědí na otázky stanovená v kapitole 3.6 písm. c) Vyhlášení do 3. září 2013 se nově stanovuje do 10. září 2013.

neděle 25. srpna 2013

Digitalizace rozhlasového vysílání - aktuální diskuze

Media plus  - záznam diskuze o digitálním rozhlasovém vysílání (Pořad Média Plus jsme začali vysílat 1. března 2013. Navazuje na pořad Média v postmoderním světě, který vznikl už v roce 2002 a do února 2012 se vysílal na okruhu Český rozhlas 6. Pořad vznikl jako platforma diskuse o médiích a jeho trendech a toto jeho poslání se nezměnilo.)

24.8.2013 20:10 Digitalizace rozhlasového vysílání. Hosté: Ing. Petr Zeman, Český telekomunikační úřad; Svatopluk Janík, SeeJayRadio; Filip Rožánek, analytik ČRo; Tomáš Řapek, TELEKO, s.r.o. ; Marcel Procházka, České Radiokomunikace a.s. Připravil David Šťáhlavský.

"Současné vedení ČTÚ je výrazně lepší než předchozí, ale stále málo ambiciózní..."

Husák: Zákazník musí čekat dvakrát déle na rychlý internet 

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) nastavil v aukci volných kmitočtů pokrytí ČR rychlým mobilním internetem na 7 let. To je málo ambiciózní. Již současné technologické možnosti dovolují síť postavit za poloviční dobu, tvrdí poslanec Jan Husák.

Podle Husáka (TOP 09) to způsobí mnohem delší zhoršení služeb zákazníkům a nepřinutí to operátory zvýšit míru investic do sítí.

Ve čtvrtek 15. 8. 2013 vyhlásil ČTÚ podmínky aukce na kmitočty po analogovém televizním vysílání. Kmitočty by po vydražení měly sloužit pro vysokorychlostní internet 4G, který občanům a firmám měl poskytovat dosud nevídané rychlosti internetového přenosu. Podmínky aukce totiž stanovují, že Česká republika musí být pokryta rychlým internetem do sedmi let (pro nového operátora osm let) ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení přídělu rádiových kmitočtů.

„Tato rychlost výstavby je pod úrovní již současných technologických možností a 4G sítě mohou být postaveny za dobu poloviční. Místo toho, aby měli zákazníci rychlý mobilní internet již v roce 2018, budou muset čekat až do roku 2022“, sdělil Jan Husák, předseda sněmovního podvýboru pro elektronické komunikace a ICT průmysl.

Husák dlouhodobě kritizuje práci ČTÚ. „Minulé vedení expředsedy Dvořáka dokonce často nahrávalo do karet mobilním operátorům a na zákazníky kašlalo, současné vedení je výrazně lepší, ale stále málo ambiciózní," říká Husák.

Podle Husáka musí být ČTÚ i v budoucnu „hlídáno“ odborným sněmovním podvýborem pro ICT.
Po prosazení novely zákona, která odstranila ty nejhorší nekalé praktiky operátorů, začal Husák pro podvýbor připravovat nový „balíček proti nekalým praktikám operátorů č. 2“.

„Od ledna 2014 už operátoři nesmí jen tak automaticky prodlužovat smlouvy nebo dávat nesmyslně velké pokuty za předčasné ukončení smlouvy. Ale bohužel existují ještě další nešvary operátorů. Ty chci novou novelou v roce 2014 zcela vymýtit,“ popsal Husák.

Podle Husáka je nutné například regulovat, aby telefonní hovory na draze zpoplatněná čísla začínající 900 měly před započetím samotného hovoru povinnou hlášku o výši tarifu za normální běžnou cenu a až po poučení a přepojení by začal drahý tarif. „Mnozí lidé v nouzi si volají na tato čísla například o peněžní půjčku a aniž to tuší, samotný hovor je může vyjít až na tisíce korun a padnou ještě do větších dluhů a problémů,“ vysvětlil Husák jeden z bodů z připravované novely zákona.

čtvrtek 15. srpna 2013

Vláda nepřijala žádné usnesení k vypořádání připomínek k návrhu inovované aukce kmitočtů

Vláda na svém včerejsím zasedání nepřijala žádné usnesení k předložené " Informaci Českého telekomunikačního úřadu o vypořádání připomínek z veřejné konzultace k textu návrhu „Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz“

Č.j. 880/13 - bod 17 schůze vlády 9.8.2013 Předložil: ministr průmyslu a obchodu a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu Přizván: J. Novák, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu Výsledek jednání vlády: Vláda nepřijala nepřijala žádné usnesení.

Rada ČTÚ je nyní kompletní, po doplnění Rady k 15.7.2013 o dosavadního šéfa (výkonného ředitele) sdružení CZ.NIC Mgr. Ondřeje Filipa, MBA  a to standardně na 5 let. CZ.NIC, z. s. p. o., je zájmové sdružení právnických osob, založené již roku 1998 předními poskytovateli internetových služeb.

ČTÚ mezitím mj. prodloužil termín pro vyplnění dotazníků mapujících infrastrukturu pro vysokorychlostní internet. Český telekomunikační úřad realizuje průzkum, na zmapování existující infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu v ČR v rámci realizace strategie Digitální Česko. Na svých webových stránkách zveřejnil ČTÚ příslušné dotazníky – místo původního termínu 23. srpna je možné dotazníky nyní vyplnit až do 13. září.

neděle 4. srpna 2013

Digitální rozhlas v Británii překonává analogový poslech

Poprvé v historii méně než polovina všech rozhlasových posluchačů ve Velké Británii podle posledních průzkumů ještě poslouchá "analogové" rozhlasové vysílání. Z této informace mají radost zejména členové sdružení Digital Radio UK, kteří tlačí na britskou vládu, aby již nyní stanovila termín oficiálního konce analogové rozhlasové éry, a to závazně.

Nové údaje z průzkumů společnosti RAJAR( v PDF) ukazují, že rozhlasový analogový poslech klesl na 48,4 procent všech domácností. Naproti tomu poslech digitálního rádia DAB ( a prostřednictvím on-line vč. dalších  aplikací )  stoupl na 47,9 procent  domácností. Zbytek poslechovosti se skládá z poslechu "přes televizi".

Pravdou ale je, že významným způsobem se na posledních výsledcích průzkumů podílí možnost digitálního rozhlasového příjmů v autech, kde jsou již téměř standardně osazovány přijímače pro DAB. Vláda zatím nemění "příslib", že by rozhlasový analog měl skončit v období 2015 nebo 2016 s tím, že  do roka by měl být stanoveno závazné datum.
Nejen Češi,ale celá Evropa zbožňuje Wi-Fi = roste tlak na další uvolnění kmitočtů

Z nové před několika dny zveřejněné  studie Evropské komise vyplývá, že  připojení k internetu přes Wi-Fi má stále větší oblibu, která poslední fíze výrazně roste.

V roce 2012 se podle zdrojů z EK  prostřednictvím Wi-Fi uskutečnilo 71 % bezdrátových přenosů dat na chytré telefony a tablety v EU a tento podíl by do roku 2016 mohl vystoupat na 78 %. 

Studie pak kromě jiného jako důsledke zjištěných dat doporučuje, aby byly na podporu této stoupající poptávky v EU zpřístupněny další části spektra.


Kombinované využívání sítí Wi-Fi a jiných infrastruktur malých buněk (které doplňují tradiční makrobuňky – základnové stanice mobilních sítí) může podle eurokomisařky Kroesové zmírnit přetížení sítí 3G/4G, neboť poskytuje funkci páteřního připojení mimo tyto sítě, a zároveň snižuje náklady operátorů i uživatelů. Větší rozšíření těchto technologií by operátorům umožnilo při modernizaci sítí, která je nutná pro uspokojení poptávky spotřebitelů, uspořit desítky miliard eur. Spotřebitelé by využíváním připojení Wi-Fi ušetřili, neboť by neplatili za mobilní data, když se nacházejí v blízkosti Wi-Fi hotspotu. Malé buňky mohou rovněž rozšířit pokrytí sítí v těžko přístupných místech, mimo jiné uvnitř velkých budov.

Studie doporučuje
 1. globálně zpřístupnit pro Wi-Fi spektrum od 5 150 MHz do 5 925 MHz,
 2. pokračovat ve zpřístupňování pásem 2,6 GHz a 3,5 GHz pro mobilní služby a zahájit konzultace o budoucích možnostech licencování pásma 3,5 GHz a dalších potenciálních licencovaných pásem pro mobilní služby a
 3. snížit administrativní zátěž související se zaváděním služeb a sítí pro odvádění datového provozu z mobilních sítí (off-loading) na veřejných místech.

  Další zjištění, která studie přinesla:
 4. Wi-Fi a malé buňky LTE se navzájem nenahrazují, ale spíše doplňují. Kombinace obou technologií může pomoci maximalizovat využívání dostupného spektra a přitom snížit náklady, neboť lze sdílet páteřní připojení a další infrastrukturu v daném místě.
 5. Technologie odvádění má potenciál v mnohem větší míře umožnit nové využití spektra v dané zeměpisné oblasti.
 6. Nová Wi-Fi zařízení nabídnou vyšší rychlosti přenosu díky využití širších kanálů (80 MHz nebo 160 MHz).
 7. Historicky složitý postup manuálního připojení k síti Wi-Fi, konkrétně proces připojování a ověřování, bude do značné míry překonán automatickým ověřováním při přístupu k sítím Wi-Fi.
 8. Díky systémům, v nichž mohou jednotlivci sdílet své internetové připojení přes Wi-Fi, a množství agregátních poskytovatelů Wi-Fi roamingu se veřejný přístup k Wi-Fi stává pro řadu uživatelů pohodlnějším a dostupnějším.


K celému tématu bude uspořádán veřejný workshop  - 3. září 2013, na němž se bude diskutovat o všech závěrech studie ( Wireless Europe (Bezdrátová Evropa))


Dotazy na ČTÚ zlevní o téměř polovinu

ČTÚ oznámil, že od 1. srpna 2013 dochází ke změně hodinové sazby při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.Sazba, kterou úřad uplatňuje v případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací, se z 290,- Kč snižuje na 160,- Kč.

Změna vychází z nového způsobu výpočtu sazby, který zohledňuje průměrný měsíční platu zaměstnance ČTÚ a počet pracovních hodin (podle skutečnosti předchozího roku).

V roce 2012 bylo na ČTÚ podáno 40 žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., které se týkaly především jeho činnosti v oblasti elektronických komunikací. Úhrada nákladů za poskytnuté informace činila celkem 2 336,- Kč. Vybranou částku odvedl ČTÚ do státního rozpočtu. K prvnímu pololetí tohoto roku ČTÚ obdržel 15 žádostí o informace.