středa 29. února 2012

Ministerstvo vnitra hledá „digitálního šampiona“

Za účelem propagace využívání nových technologií a možností, které nabízí on-line svět, hledá Ministerstvo vnitra vhodného kandidáta na pozici „Digitálního šampiona“.
Úkolem vybraného uchazeče bude zejména:
Propagovat využívání informačních a komunikačních technologií mezi širokou veřejností včetně komunikace jednotlivých témat v médiích;
Spolupráce s Evropskou komisí a Ministerstvem vnitra při propagaci a implementaci strategie „Digitální agenda pro Evropu“ a komunikace s „Digitálními šampiony“ z ostatních zemí Evropské unie.
Úspěšný kandidát na tuto funkci by měl být všeobecně uznávaná osobnost z oboru, která dokáže přitáhnout pozornost médií a porozumět potřebám IT firem, vzdělávacího sektoru i státní správy v oblasti ICT. Ideální kandidát by měl být zároveň politicky nestranný. Funkce „Digitálního šampiona“ je čestnou funkcí, která nezakládá nárok na finanční odměnu ani náhradu vzniklých nákladů.
V případě, že se touto nabídkou cítíte osloveni či víte o někom, kdo by byl vhodným kandidátem, zašlete nám prosím do 12. března 2012 vyplněný dotazník či jen e-mail na adresu
renata.brozkova@mvcr.cz. Své náměty samozřejmě můžete zaslat rovněž datovou schránkou (ID datové schránky 6bnaawp).

úterý 28. února 2012

Opoziční maďarské Klubrádió vyhrálo prvoinstanční soud o kmitočty

Maďarská opozičná rozhlasová stanica Klubrádió dnes vyhrala na prvom stupni súdny spor o frekvencie. Súd hlavného mesta v rozsudku vyriekol, že príslušný mediálny orgán mal s rozhlasovou stanicou uzatvoriť zmluvu po tom, čo na jar 2010 ešte pred parlamentnými voľbami Klubrádió vyhral tender na frekvencie 92,9 MHz na základe rozhodnutia vtedajšej Celoštátnej rady pre rozhlas a televíziu (ORTT).

Po voľbách však novovzniknutý Národný úrad pre médiá a informácie, ktorý bol právnym nástupcom ORTT, zmluvu s rozhlasovou stanicou neuzavrel s odôvodnením, že Klubrádió sa údajne nevzdalo práva na vysielanie na inej frekvencii. Súd dnes rozhodol v tejto spornej záležitosti, obe strany sa proti verdiktu môžu odvolať do 15 dní.

Ďalší spor sa týka decembrového rozhodnutia Mediálnej rady, ktorá právo na používanie frekvencií 95,3 MHz na 12 rokov poskytla rozhlasovej stanici Autórádió Kft. Súd tento spor prerokuje 14. marca.

Voči decembrovému rozhodnutiu rady, ktorú mnohí označili za likvidáciu opozičného rádia, sa zdvihla mohutná vlna protestov v kruhoch opozičných strán, ale aj verejnosti. (TASR)

Audiovize zítra na vládě, filmaři za týden na ministerstvu

Ministryně kultury se setká se zástupci „filmařské obce“
Ministryně kultury Alena Hanáková pořádá 8. března v Nostickém paláci setkání se subjekty působící v oblasti kinematografie. Setkání není určeno médiím a novinářům!


Setkání je zorganizováno nejen v souvislosti s předkládaným návrhem zákona o audiovizuálním díle a podpoře kinematografie. Dalším tématem vzájemného dialogu mezi ministryní a zástupci bude např. podpora kinematografie a strategie Ministerstva kultury v této oblasti pro rok 2012. Tato akce je určena pro „filmařskou obec“, tedy pro subjekty působící v oblasti kinematografie, nikoliv pro média a novináře.
Setkání se uskuteční 8. března od 15. hodin v Konírně Nostického paláce, v sídle Ministerstva kultury, Maltézské náměstí 1, Praha 1.


Prosíme zástupce filmařské obce, aby p
otvrdili svoji účast na e-mail andrea.ulagova@mkcr.cz. Do zprávy napište své jméno a instituci, kterou zastupujete.

Neměcké televize a operátoři bojují za technické přežití televize, české mlčí...

Po rozhodnutí na nedávno ukončené konferenci WRC 2012 se postupně ozývají hlasy varující před riziky pro pokračování terestrického digitálního televizního vysílání po změně využití části přiděleného kmitočtového spectra. Jako první těsně před překvapivým rozhodnutím členských států na WRC12 varovala asociace veřejnoprávních televizí EBU a po definitivním rozhodnutí ve své snaze ochránit tradiční televizi i pro další roky pokračuje se svými apely.

Jako další se ozývají německé televize a operátoři, kteří varují, že asi třetina televizemi dosud využívaného spektra (694-790 MHz) připadne mobilním sítím. Kromě omezení rozvoje včetně sítí v DVB-T2 hrozí i zarušení zbývající kapacity interferencemi.

Šéf Broadcast Media doslova řekl:” "Vyzýváme evropské instituce, německou vládu a spolkové země aby neaplikovali závěry WRC-12 v oblasti televizního kmitočtového pásma”.

Světové rozhodnutí o kmitočtech může mít pro televize „dalekosáhlé důsledky“

Rozhodnutí WRC 2012 o tzv. „digitální dividendě II“ může mít podle zástupců evropských veřejnoprávních televizí dalekosáhlé a nepředvídatelné negativní důsledky pro televizní branži. Rozhodnutí přišlo až na samý závěr světové radiokomunikační konference, i přes silný odpor většiny evropských zástupců (přesun pásma 700MHz nebyl původně vůbec na programu WRC12). Spekuluje o strategických „zámořských“ zájmech z pozadí tohoto překvapivého kroku, který rozšiřuje kapacitní frekvenční prostor pro mobilní broadbandové aplikace na úkor televizních služeb ( a oslabuje evropský trh…).

Rozhodnutí bude poměrně složité aplikovat v praxi, a to zejména ze strany regulačních orgánů (konkrétní realizace je v rámci celkového strategického rozhodnutí ve finále plně v rukách národních regulátorů), navíc v určité nejistotě o plném využití rozšířené kapacity pro mobilní broadband a o jeho efektivním provozu a rentabilitě.

Je zjevné, že poslední krok značně oslabí volné terestrické televizní služby ve prospěch komerčních placených služeb, kde ale není jasný „odbyt“ na straně diváků, respektive „klientů“.

pondělí 27. února 2012

Zákon o audiovizi na jednání vlády 29.2.2012

Na středečním zasedání projedná vláda návrh zákona o audiovizuálních dílech, podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (č.j. 1237/11), Předkládá: ministryně kultury

úterý 21. února 2012

WRC 12 řešila „politické“ rušení televizního vysílání přes satelit

Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) v rámci WRC 2012 vyzvala národy světa, aby přijaly "nezbytná opatření" k zamezení úmyslného rušení satelitních televizních přenosů. Změna v řádu ITU, která byla schválena na právě ukončené Světové radiokomunikační konferenci v Ženevě, přišla poté, co bylo podáno mnoho stížností na rušení programů satelitních televizí vysílajících v perštině a arabštině. Dva satelitní operátoři ( Eutelsat a Arabsat) již dříve upozornili, že „rušení“ pochází z Íránu a Sýrie.


Intenzita rušivých vlivů se zvýšila od září 2011, kdy k nejvíce postiženým patřily stanice BBC, France 24 RFI TV, Deutsche Welle a RFE / RL.


Změna nařízení vstoupila v platnost až po hodinách diskusí a debat. ITU formálně vzala na vědomí "trvalý charakter škodlivého rušení" a skutečnost, že "ve většině případů i přes upozornění nebyla dosažena náprava“. Podle zástupců vysílatelů docházelo k trvalému porušování článku 19 Všeobecné deklarace lidských práv. Ke stížnostem se připojili a svědčili také Reportéři bez hranic.

Konkrétně pak WRC změnila článek 15.21 regulačních pravidel, které nově zní: "Pokud má státní práva informace o porušení Úmluvy nebo Radiokomunikačního řádu (zejména čl. 45 Úmluvy a č. 15.1 Radiokomunikačního řádu) , dotyčný subjekt spadá pod jeho jurisdikci a podle toho bude také postihován.“

Tato část závěrů WRC2012 pak následně spustila lavinu „vítacích“ reakcí, mj. i za EBU a další.

neděle 19. února 2012

Rada Evropy doporučuje…

Rada Evropy v závěru uplynulého týdne na svém 1134. zasedání vydala další z řady svých oficiálních doporučení k fungování veřejnoprávních médií a k jejich postavení v digitálním mediálním světě. Aktuální materiál rozšiřuje a posiluje roli veřejnoprávních médií i na poli tzv. „nových médií“ spolu s interaktivními službami. RE výslovně zmiňuje, kromě standardního dostatečného a přitom nezávislého financování, i možnost příjmů z vlastní dílčí komerční činnosti.
„The traditional model of public service broadcasting is increasingly impacted by the emergence of alternative ways of creating and distributing content and engaging with audiences. While broadcasting relies on linear transmission of programmes, emerging digital media give traditional broadcasters, and other content creators and providers, new and exciting possibilities of reaching audiences with a greater degree of interactivity and personalised choice. Public service media organisations must therefore look afresh at their public purpose and determine, within their remit, the correct balance of broadcast and other services that will best match audience need with available resources.“

Doporučení CM / Rec (2012) 1 Výboru ministrů členským státům o „public service media governance“ , přijaté 15.2.2012 je zde.

sobota 18. února 2012

Konec světového klání o kmitočty přinesl nový začátek mobilních služeb

I s určitým mírným překvapením nakonec skončila Světová radiokomunikační konference (WRC-12) v Ženevě. Kromě předem dojednaných a očekávaných rozhodnutí došlo i na některá finální překvapení, podorbnosti i výsledný text závěrů WRC12 budou k dispozici později.


Hlavním trendem pro další etapy je výrazné přidělování kmitočtového spektra pro mobilní širokopásmové služby a dořešení digitální dividendy po uvolnění pásem, které souvisí s koncem televizního analogu. Nakonec tak delegáti dali například i určitou přednost zájmům neevropských zemí ve frekvenčním pásmu 700 MHz, rovněž směrem k IMT (“ ... further spectrum allocations to the mobile service, including International Mobile Telecommunications (IMT) to facilitate the development of terrestrial mobile broadband applications in the frequency band 694 – 790 MHz “). Zatím tento posun pro období po roce 2015 ale neznamená nějaká zasádní přímá technická ohrožení televizního vysílání v Evropě....

K zajímavostem z ukončené WRC-12 pak patří například i usnesení “ o spolupráci a pomoci palestinské samosprávě v podpoře rozvoje při zajištění radiokomunikačních systémů”.


Čtyřtýdenní konference se zúčastnilo více než 3000 účastníků, (ze 165 z celkových 193 členských států ITU , vč. ČR). Konference byla řízena za předsednictví pana Al Tariq Awadhi ze Spojených arabských emirátů, spolu se šesti místopředsedy - Decker Anstrom (Spojené státy), Eric Fournier (Francie), Albert Nalbandian (Arménie), Mahiddine Ouhadj (Alžírsko), Habeeb Al-Shankiti (Saúdská Arábie) a Alan Jamieson (Nový Zéland).

P.S. Generální tajemník ITU Hamadoun Touré v závěrečném prohlášení zhodnotil akci mj. i slovy “...je to významný příspěvek ve snaze učinit svět lepším místem pro všechny...”

čtvrtek 16. února 2012

V Británii běží podpůrná kampaň služby Audio description na pomoc divákům se zdravotními potížemi

Britské televize (17 provozovatelů TV) spolu s regulačním úřadem spouští informační kampaň k vetšímu využití služby zvukového popisu Audio description (AD ). AD je bezplatná služba na všech hlavních televizních kanálech, která využívá místo původní zvukové stopy programu pro textový popis s upřesněním děje na obrazovce.


AD lze snadno ovládat pomocí dálkového ovladače a menu na obrazovce. AD se dá nyní ve Velké Británii využít u 64 TV kanálů. AD je součásti nabídky i v EPG průvodci.

Ukázka služby v praxi je například zde.

Aktuálně - stav v ČR

Více kmitočtů pro mobilní broadband, do roka...a současně boj za televizi v Evropě

Včera 15. února poslanci Evropského parlamentu schválili "první" pravidla pro koordinované využití rádiového spektra v EU (dokument zde). Členské státy budou muset do roku 2013 otevřít další kmitočty pro vysokorychlostní mobilní internet.
Vítací.. stanovisko EK.
"Analogue TV out - wireless broadband in by 2013"Rádiová zařízení pracují v limitovaném rozsahu kmitočtů ležících mezi 9 kHz až 300 GHz. Správa rádiových frekvencí zůstává v pravomoci členských států, ale EU hraje důležitou roli při koordinaci národních strategií s využitím synergií a kompatibility na jinak malých trzích.
15. února tak poslanci Evropského parlamentu schválili první program politiky rádiového spektra (RSPP) (návrh EK je z roku 2010) , který pomůže koordinovat využívání rádiového spektra pro nové služby a technologie, jako například bezdrátové sítě "čtvrté generace" (4G), mezi nimi např. LTE a WiMAX, které mohou dosáhnout rychlosti stahování až 100 Mbps.
Podle programu budou muset členské státy povolit použití pásma 800 MHz pro bezdrátové širokopásmové připojení od 1. ledna 2013. V současné době je pásmo 800 MHz ve většině členských států využíváno pro analogové televizní kanály, které by ale do konce letošního roku mělo být uvolněno ve většině zemí. Analog v ČR skončil definitivně letos v únoru vypnutím posledních vysílačů dle TPP (TV NOVA).
Digitální dividenda i na základě předchozích dohod bude vyhrazena pro superrychlý mobilní internet, což by mělo snížit tlak na datový provoz na nyní používané sítě "třetí generace". Tento tlak je způsobený rostoucím počtem chytrých telefonů a požadavky na využívání datově náročných služeb, jako je vysoce kvalitní video streaming.

Procedura schválení "kmitočtové politiky" od počátku až do finále v EP s texty je zdeSuperrychlý mobilní internet přispěje k zavedení rychlého širokopásmového připojení v odlehlých oblastech a dát nový impuls bezdrátovým internetovým službám po celé Evropě.Frekvenční pásmo 800 MHz je pro bezdrátové služby 4G mnohem vhodnější než kmitočty nad 1 GHz. Toto pásmo lépe proniká budovami a poskytuje tak vynikající příjem uvnitř budov. Lépe a bez ztráty síly signálu také překonává delší vzdálenosti. Pro tyto nové sítě je výhodou potřeba menšího počtu vysílacích míst, resp. stožárů.


Jak také připomněl Ing.Soukenka, Evropská komise neuspěla s požadavkem na určení digitální dividendy II v pásmu 700 MHz ani s posílením svých pravomocí v mezinárodních jednáních.
K aktuálnímu stavu při souběhu souhlasu s RSPP a probíhající ženevské světové konference WRC 2012 přijalo stanovisku i EBU na ochranou před mimoevropskou snahou urychlit využití pásma 700 MHz také pro broadband namísto TV: "S RSPP přijala EU vyvážený přístup ke správě spektra. Tento přístup by neměl být ohrožen během probíhajících paralelních diskusí na letošní Světové radiokomunikační konferenci v Ženevě," řekl Jean-Paul Philippot předseda Evropské vysílací unie ( EBU).

pondělí 13. února 2012

Satelit na Slovensku má 52% podíl, ale jen mezi smluvními zákazníky

Najvyšší podiel zmluvného príjmu TV a R dosiahlo satelitné pripojenie

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) poskytol Európskej komisii údaje o počte účastníckych prípojok k televíznemu (TV) a rozhlasovému (R) vysielaniu k 30.6.2011, z ktorých vyplýva, že najviac účastníkov má TV a R príjem zmluvne zabezpečený prostredníctvom satelitu (DVB-S). Počet účastníkov dosiahol 800 812, čo predstavuje 52% podiel z celkového počtu účastníkov. Druhý najvyšší podiel 38%, 591 680 účastníkov, dosiahlo pripojenie prostredníctvom káblového distribučného systému (KDS). Z uvedeného počtu aktívnych KDS prípojok bolo 143 489 aktívnych digitálnych (DVB-C) prípojok. IPTV mala 102 990 aktívnych prípojok a MMDS 49 615 aktívnych prípojok.

Okrem toho malo 331 277 účastníkov mobilných sietí GSM/UMTS, aspoň raz v sledovanom období, aktivovanú službu mobilnej TV prostredníctvom pripojenia na sieť internet. TÚ SR poskytli údaje telekomunikační operátori.

DVB-S

KDS

MMDS

IPTV

800 812

591 680

49 615

102 990

sobota 11. února 2012

Internetové firmy nejsou "vysílateli", alespoň nyní v Kanadě

Poskytovatelé internetových služeb nejsou provozovateli televizního vysílání a nemusí se držet přísných pravidel, které přišly s novými regulačními „obsahovými“ pravidly. Alespoň tak ve čtvrtek rozhodl Nejvyšší kanadský soud.

Rozhodnutí je úspěchem pro telekomunikační a internetové společnosti (Bell Telus, Rogers komunikace, Rogers Communications, Cogeco Cable a Bell Aliant a další kanadské producenty. Jde o výsledek sporů s kanadským regulátorem CRTC (the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission ), který až v rámci soudního řízení vyřešil to, zda a které subjekty je možné zahrnout do obsahové regulace „televizního vysílání“ podle tamních předpisů. V kanadském případě šlo tak i o spory o domicil „vysílatelů“ a pravidla pro „místní tvorbu“.

Nová pravidla regulace obsahu vysílání a administrace vysílatelů, vztahující se podle specifikovaných podmínek i na internetové firmy, platí v ČR stejně jako ve všech členských zemích EU v souladu s evropskou směrnicí z 19. prosince 2009.

Nový zákon o audiovizi již směřuje na jednání vlády

Legislativní rada vlády (LRV) projednala na svém 94. zasedání ve čtvrtek 9. února 2012 mj. i návrh Ministryně kultury na nový zákon o audiovizi, po dořešení připomínek LRV bude návrh předložen vládě. Původní návrh vznikl na základě diskuze na podzim loňského roku (text základního návrhu zákona je zde)

Návrh zákona o audiovizuálních dílech, podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) -předkládá ministryně kultury Mgr. Alena Hanáková, č.j. 1237/11.


"Cílem předloženého návrhu zákona je nahradit dosavadní roztříštěnou právní úpravu v oblasti audiovize koncepčně novou samostatnou úpravou, která odstraní nedostatky platné právní úpravy a novým způsobem vymezí povinnosti výrobců a distributorů při výrobě a zpřístupňování kinematografických a jiných audiovizuálních děl a vymezí postavení a činnost Národního filmového archivu, jehož hlavním úkolem má být vytváření, ochrana a zpřístupňování národního filmového dědictví. Cílem návrhu zákona je rovněž upravit postavení a působnost Státního fondu kinematografie, který by měl nahradit dnešní Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, způsob jeho financování a podmínky poskytování veřejné podpory projektům v oblasti kinematografie ze zdrojů tohoto fondu."

Legislativní rada vlády doporučila vládě návrh zákona schválit ve znění jejího stanoviska.

čtvrtek 9. února 2012

Na WRC2012 probíhá boj i o kmitočtové pásmo 700MHz, na úkor televizí

Na aktuálně probíhající Světové radiokomunikační konferenci (WRC) 2012 se v současné době řeší i možnost využití kmitočtového pásma 700 MHz pro IMT (International Mobile Telecommunications -IMT služby jsou využitelné pro obousměrnou komunikaci, především pro mobilní broadband). Tento návrh přichází zejména od zástupců arabských a afrických zemí, kde není toto pásmo tolik využíváno pro televizní vysílání než je tomu v Evropě, kde je navíc stav blokovaný mj. i tzv.„dlouhými licencemi“.

V současné době je pásmo 700 MHz přiděleno na vysílací služby v Regionu 1, který zahrnuje Evropu, Afriku a části Asie. Na posledním setkání ITU v roce 2007 se obecně dohodlo využití právě pro IMT, ale v pásmu 800 MHz.

Podle aktuálních zpráv z jednání se ale počítá spíše s tím, že se počká, jak operátoři dokážou využít již přidělené pásmo 800MHz („digitální dividenda“) a pak by se mohlo případně přidat i sedmistovkové pásmo.

ARCEP navrhuje dále regulovat dominantního operátora pro digitální terestrické TV vysílání

Aktuální bilanční analýza francouzského regulačního orgánu ARCEP za období 2009-2012 zdůrazňuje, že tamní operátor TDF stále zaujímá dominantní postavení na trhu distribuce televizního digitálního terestrického vysílání a že mnoho omezení stále brání rozvoji hospodářské soutěže (včetně replikace infrastruktury). Nicméně konstatuje, že vstup alternativních operátorů již mírně tuto dosavadní nedobrou situaci zlepšuje.

V této souvislosti Úřad navrhuje v rámci otevřené konzultace na období 2012-2015 další regulaci se specifikací konkrétních podmínek (pdf ve francouzštině).

EBU prezentuje stav digitálního rozhlasu ve vybraných členských zemích a další plány

Evropská vysílací unie zveřejnila prognózu zástupců svých členů k "vizím pro digitální rozhlas 'Digital Radio in 2012' - současný stav a další plány.

Stručná prezentace stavu v ČR je zde (pdf, autor Filip Rožánek z ČRo).

Evropská komise nemá jasno o jednotném digitálním rozhlasovém standardu, zůstává „neutrální“.

Evropská komise reagovala na dotazy Světové rozhlasové asociace (AMARC Europe - World Association of Community Radio Broadcasters ) na stav možného sjednocení a unifikaci technologických standardů pro digitální rozhlasové vysílání ze závěru loňského roku.

Evropská komise ve své odpovědi mj. zdůrazňuje, že „v současné době neexistuje žádná společná evropská politika k provozování digitálního rozhlasového vysílání.“

EK ale dále připomíná, že je ve svém postoji neutrální a podporuje multifunkční a multiplatformní distribuci terestrického rozhlasového signálu bez jakýchkoliv detailních preferencí. Současně se ale EK zmiňuje o faktu, že většina rozhlasových komponentů, vyvíjených a dodávaných na trh, je již nyní „komplementární“…

TV NOVA také končí s televizním analogem na Zlínsku a Jesenicku

V neděli 12. února ve 23:59 ukončí TV Nova své analogové vysílání v územních oblastech Jeseník a Zlín. Ukončení analogového vysílání se týká vysílačů velkého výkonu ze stanoviště Jeseník – Praděd na kanále 50 a Zlín – Tlustá hora na kanále 41 a na ně navázané sítě dokrývačů a převádečů.Praha, 9. února 2012 – Posledními dvěma územními oblastmi, kde dosud televize Nova vysílala analogově, jsou Jesenicko a Zlínsko.

Analogové vysílání televize Nova bude v České republice kompletně ukončeno v neděli 12. února ve 23:59. Skončí tak proces digitalizace televizního vysílání, který byl odstartován v roce 2008.

Od pondělí 13. února pak bude možné přijímat vysílání televize Nova pouze digitálně, například z vysílačů velkého výkonu Jeseník – Praděd (K53), Zlín – Tlustá Hora (K49) a Zlín – Valašské Klobouky (K49).Od středy 8. února byl do analogového vysílání z dotčených vysílačů zařazen informační text, který v intervalu 15 minut informuje diváky o tom, že přijímají analogové vysílání, které bude ukončeno minutu před půlnocí 12. února 2012.

Tisková zpráva TV NOVA