sobota 11. února 2012

Nový zákon o audiovizi již směřuje na jednání vlády

Legislativní rada vlády (LRV) projednala na svém 94. zasedání ve čtvrtek 9. února 2012 mj. i návrh Ministryně kultury na nový zákon o audiovizi, po dořešení připomínek LRV bude návrh předložen vládě. Původní návrh vznikl na základě diskuze na podzim loňského roku (text základního návrhu zákona je zde)

Návrh zákona o audiovizuálních dílech, podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) -předkládá ministryně kultury Mgr. Alena Hanáková, č.j. 1237/11.


"Cílem předloženého návrhu zákona je nahradit dosavadní roztříštěnou právní úpravu v oblasti audiovize koncepčně novou samostatnou úpravou, která odstraní nedostatky platné právní úpravy a novým způsobem vymezí povinnosti výrobců a distributorů při výrobě a zpřístupňování kinematografických a jiných audiovizuálních děl a vymezí postavení a činnost Národního filmového archivu, jehož hlavním úkolem má být vytváření, ochrana a zpřístupňování národního filmového dědictví. Cílem návrhu zákona je rovněž upravit postavení a působnost Státního fondu kinematografie, který by měl nahradit dnešní Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, způsob jeho financování a podmínky poskytování veřejné podpory projektům v oblasti kinematografie ze zdrojů tohoto fondu."

Legislativní rada vlády doporučila vládě návrh zákona schválit ve znění jejího stanoviska.

Žádné komentáře: