úterý 30. září 2014

Český D-BOOK aktualizován

Český telekomunikační úřad zveřejnil aktualizovaný soubor doporučení, která výrobcům přijímačů udává technické parametry pro zajištění bezproblémového příjmu signálu. Upravený D-Book definuje doporučení pro příjem digitálního pozemního vysílání ve standardu DVB-T a nově také DVB-T2.
 
Zohledněn jej v něm záměr provozovatelů vysílání a operátorů vysílacích sítí využít pro budoucí šíření zemského digitálního televizního vysílání v systému DVB-T2 zdrojové kódování obrazu podle ITU-T Recommendation H.265 / ISO / IEC 23008-2 (MPEG-H Part 2). Aktualizace tohoto technického dokumentu umožní výrobcům a dovozcům televizních přijímačů dodávat na náš trh už nyní zařízení, která budou připravena na bezproblémové zpracování budoucího DVB-T2 vysílání.
Dokument má doporučující charakter a byl připraven v rámci technické skupiny při ČTÚ. Jejími členy jsou zástupci provozovatelů televizního vysílání, operátorů vysílacích sítí, výrobců a prodejců televizních přijímačů, zástupci Českého metrologického institutu, vybraní techničtí experti a pracovníci ČTÚ.

D-Book je ke stažení zde.

středa 24. září 2014

III. kmitočtové pásmo patří hlavně digitálnímu rádiu, televizím nepomůže...

EBU  spouští diskuzi k využití tzv. III. kmitočtového pásma, které je prioritně určeno pro digitální rozhlasové vysílání (částečně podle GE06 pro DVB-T). Donedávna v  některých zemích, vč. ČR (TV NOVA) , bylo toto pásmo v éře analogu využíváno především pro televizní vysílání.  V současnosti,
v době rostoucího tlaku na omezení frekvenční kapacity pro digitální televizní vysílání ve prospěch mobilních broadbandových služeb, se objevují návrhy jak  toto riziko snížit nebo jej vyřešit náhradními možnostmi, tedy třeba  i na úkor III. pásma.Materiál EBU popisuje hlavní argumenty pro perspektivní využití dominantně pro digitální rozhlas (výjimkou jsou plány Itálie a Finska).
III. kmitočtové pásmo televizím podle uvedeného dokumentu (PDF) pro případné kompenzace nepomůže  - tedy při alternativně  zvažovaném  snížení využívání pásma UHF pro digitální televizi. Pokud čistě teoreticky by se tato změna ve prospěch TV skutečně zvažovala, znamenalo by to vysoké náklady při značně limitované vysílací kapacitě, včetně náročných anténních úprav ad.

Budoucnost televize míří (opět) do Sněmovny II.úterý 23. září 2014

Španělská vláda finančně podpoří odchod TV z pásma 800 MHz, budou nutné nové antény

Španělská vláda rozhodla o uvolnění kmitočtového pásma 800MHz  pro jiné než dosavadní využití (dosud DVB-T) spolu s finanční podporou ve výši  téměř 300 mil EURO pro dotčené obyvatele.
Vláda schválila královský dekret, který zahrnuje  nové úpravy  technického kmitočtového plánu pro televizní platformu DVB-T.

Tento nový plán snižuje celkový počet DVB-T multiplexů10 multiplexů na 8 multiplexů. Z těchto 8 multiplexů, budou multiplexů 5 využívat komerční televize a 2 multiplexy budou "veřejnoprávní"(RTVE) a jeden multiplex zústane  vyhrazen  pro vysílání autonomních oblastí. Kromě toho nové nařízení obsahuje plán migrace platformy DVB-T  z pásma 800 MHz. Pásmo 800 MHz bude k dispozici na mobilním telekomunikačním operátorům již  k 1. lednu 2015.  


Migrace z platformy DVB-T z pásma 800 MHz bude mít dopad na téměř 55% televizních domácností, které budou potřebovat upgrage jejich anténních systémů.Jedná se cca o 998.000 obytných budov po celé zemi. 

K tomuto druhotnému televiznímu přechodu bude spuštěna státní informační kampaň.
Kromě toho vláda souhlasila s poskytnutím 286 milionů EUR na finanční podporu postižených domácností. Zdroj.

Prezentace ministra průmyslu je zde

Digitální šampióni Evropy svým státům a spoluobčanům!

Společná výzva ze strany "Evropských digitálních šampiónů" k digitalizaci členských států a podpoře informační společnosti". Podepsáni: Aleš Spetic (Slovinsko), Antonio Murta (Portugalsko), Björn OTTERSTEN (Lucembursko), Gergana Passy (Bulharsko), Gesche Joost (Německo), Gilles Babinet (Francie), Istvan Erenyi (Maďarsko), Jan Gulliksen (Švédsko), Kestutis Juskevicius (Litva), Meral Akin-Hecke (Rakousko), Ondřej Felix (Česká republika), Paul Andre Baran (Rumunsko), Peter Pellegrini (Slovensko), Reinis Zitmanis (Lotyšsko), Saskia van Uffelen (Belgie), Stelios Himonas (Cyprus), Tineke Netelenbos (Nizozemsko), Wlodzimierz Marcinski (Polsko).


Výzvy jsou rozčleněny do 6 oblastí:
1. Digitálně kvalifikovaná společnost
2. Otevřený internetu 
3. Propojený kontinentu  
4. Bezpečné digitální prostředí 
5. Společenský přínos technologických trendů
6. Podproa současných kroků k digitalizované společnosti

Zástupce ČR  zvýraznil prioritní body 1,2, 4, 6

Digitální a hybridní rozhlasové vysílání - budoucnost nejen pro veřejnoprávní média


Plány EBU na rozvoj digitálních forem rozhlasového vysílání (PDF), včetně využití možností broadbandu a hybrdních systémů a aplikací pro "chytré telefony" využívající synergické možnosti i dosavadních způsobů šíření audio obsahu.

Doporučení členům EBU pro světovou konferenci WRC -15

Evropská asociace vysílatelů EBU zveřejnila svá obecná doporučení členům před přípravou na finální část světové radiokomunikační konference WRC 2015, která proběhne na podzim příštího roku v Ženevě.
 


Při přípravě WRC-15 se pracovní skupiny EBU  soustředily zejména na témata:
 
požadavky na spektrum pro rozhlasové a televizní vysílání;
• zavedení účinnějších vysílacích systémů, například DVB-T2 pomocí SFN;
rušení, kompatibilita a sdílení digitálního pozemního televizního vysílání;
využívání kmitočtového spektra podle PMSE (Tvorba programu a speciálních akcí);
dlouhodobější budoucnost vysílání.
 
Přípravné kroky EBU probíhaly a probíhají  ve spolupráci s DigiTAG (Digital Terrestrial Action Group), BNE (Broadcast Networks Europe) a ACT (Association of Commercial Television v Evropě),  a s  CEPT i ITU i s dalšími partner mimo Evropu.


čtvrtek 18. září 2014

Mediální reflexe 2014

Tradiční konference RRTV ve spolupráci s Českou Televizí a Českým rozhlasem 
MEDIÁLNÍ REFLEXE 2014

se koná ve dnech 23. - 24. září 2014 v Telči
(Jezuitská kolej, Náměstí Zachariáše z Hradce 2)


Program konference


Úterý 23. září


09:30 – 10:00 Registrace účastníků
10:00 – 10:10 Zahájení konference - úvodní slovo předsedy RRTV Ivana Krejčího
10:10 – 12:00 Hlavní panel: Ochrana dětí a mladistvých
Moderuje: Helena Šulcová
Členové panelu: Milan Fridrich, Ivanka Havlíková, Kateřina Hrubešová, David
Chudoba, David Šmahel
12:00 – 13:30 Oběd (v areálu Jezuitské koleje)
13:30 – 15:00 Odpolední panel 1: Volejte věštce
Moderuje: Jakub Železný
Členové panelu: Vilma Hušková, Luboš Kukliš, Ivan Štampach, Jiří Vedral
15:00 – 15:30 Přestávka na kávu
15:30 – 17:30 Odpolední panel 2: Média a politika
Moderuje: Jakub Železný
Členové panelu: Petr Dvořák, Martin Komárek, Milan Kruml, Ivan Langer,
Jiří Mejstřík, Tomáš Trampota
17:30 Závěrečné slovo
19:30 Společenský večer (v areálu Jezuitské koleje)Středa 24. září


10:00 – 12:00 Hlavní panel: Politická reklama
Moderuje: Helena Šulcová
Členové panelu: Milan Bouška, Pavel Brabec, Markéta Havlová, Jan Křeček, Daniel
Sedláček
12:00 Závěrečné slovo předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
12:15 Oběd (individuální – nezajišťuje RRTV)pátek 5. září 2014

Budoucnost televize míří (opět) do Sněmovny

"Zachování udržitelného rozvoje terestrického vysílání v ČR" je název semináře, který se pod záštitou sněmovního Podvýboru  pro ICT průmysl a e-Government uskuteční 
9. října pravděpodobně přímo v Poslanecké sněmovně. Akce navazuje i na diskuze kolem materiálu Strategie správy spektra, který připravil ČTÚ a který prošel a prochází důsledným připomínkováním, s řadou rozporů a současně i mediálních a politických aktivit.... 

Podobně jako v případě "propagace" vysílání v DVB-T2 je problematika v médiích provázena řadou záměrných i náhodných dezinterpretací až novinářských PR manipulací.

Prezentaci s názvem blízkým tématu připravovaného semináře lze najít například  i na letošní jarní konferenci Sdělovací Techniky - Digitální milníky: 
Strategie udržitelného rozvoje terestrické platformy  (PhDr. Pavel Dvořák, CSc., člen Rady, ČT)

čtvrtek 4. září 2014

Evropská ochrana pásma UHF pro televizi by mohla být až do roku 2020, možná i déleKončící místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová představila  počátkem letošního září zprávu (PDF) bývalého eurokomisaře Pascala Lamyho o tom, jak co nejefektivněji využívat kmitočtové pásmo Ultra High Frequency (UHF) (700MHz)  v období nadcházejících deseti let.

Ve zprávě se mj. uvádí, že není bezprostředně nutné v rámci Evropy využít tyto kmitočty pro bezdrátové širokopásmové připojení. Současně se také navrhuje stanovit lhůtu kolem roku 2020 tak, aby se dobře připravil případný plán přechodu a dosáhlo se snížení potenciálních finančních a provozních nákladů s tím spojených. Pascal Lamy současně  navrhl tzv. "2020-2030-2025" vzorec -s cílem umožnit, aby Evropa splnila cíle Digitální agendy při postupném vyhodnocování vývoje“. Základní ochrana vysílání by měla být obecně až do roku 2030.

Zpráva vychází z činnosti tzv. High Level Group pro digitální agendu, složené ze zástupců  evropských televizních stanic, provozovatelů sítí, mobilních společností a technologických  sdružení. Skupina se rovněž shodla na tom, aby klíčovým prostorem pro pozemní televizní vysílání a hlavní distribuční platformou bylo využívání 470 - 694 MHz. Pro mobilní sítě bude nezbytné získat další úseky kmitočtového spektra, ale zatím nedošlo ke shodě kde a v jakém rozsahu…

Komisařka  Kroesová rovněž oznámila nová pravidla pro harmonizaci zmíněného kmitočtového  pásma spektra. O všem poměrně zásadně rozhodne ale spíše World Radiocommunication Conference 2015

K tématu doporučuji prezentace z jara 2014:
Pásmo UHF – fakta a mýty 
Ing. Petr Zeman, ředitel odboru mezinárodních vztahů a strategií, ČTÚ 

DD2 z pohledu mezinárodních institucí a sousedních států
Ing. Čeněk Pavelka, CSc., vedoucí oddělení kmitočtového inženýrství, ČMI