úterý 31. července 2012

pátek 27. července 2012

ČRo se ohlédne za digitalizací

Páteční díl pořadu Média v postmoderním světě v pátek ve 20 hodin a 10 minut bude patřit digitalizaci televizního vysílání. Tomuto procesu předcházela rozsáhlá informační kampaň, která měla veřejnost seznámit s technologickými možnostmi nového druhu vysílání. O tom, jak byla úspěšná a jakými novými projekty digitalizace rozvířila vody mediálního trhu, budou diskutovat Jiří Balvín, prezident Asociace digitálních televizí, Zdeněk Duspiva, národní koordinátor pro digitalizaci v České republice, Lucie Vaníčková, redaktorka odborného časopisu Marketing a Média a Jan Potůček, šéfredaktor serveru Digizone.cz. K poslechu Vás zve moderátorka Lucie Priknerová.
 
Zvukový záznam je zde

úterý 17. července 2012

Nový světový řád telekomunikační

Ministerstvo průmyslu a obchodu tímto vyhlašuje veřejnou konzultaci k dokumentu TD 64—R3, v němž jsou soustředěny výsledky dvouleté činnosti pracovní skupiny Rady ITU pro přípravu WCIT (Světová konference o mezinárodních telekomunikacích). 
Více informací k veřejné konzultaci na webu MPO

čtvrtek 12. července 2012

AUKCE kmitočtů vyhlášena

Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) oznamuje, že jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. o) a p) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a podle § 146 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje podle § 21 zákona výběrové řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz.
Podmínky tohoto vyhlášení jsou uvedeny ve Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz, čj. ČTÚ-120 780/2012-613 (dále jen „Vyhlášení“), uveřejněném podle § 125 odst. 2 písm. d) zákona v částce 9/2012 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy. Přihlášky do výběrového řízení je možno podávat Úřadu za podmínek podle Vyhlášení nejpozději do 10. 9. 2012.
čj. ČTÚ-120 780/2012-613
odbor správy kmitočtového spektra

ČTÚ dnes oficiálně vyhlásí aukci kmitočtů pro rychlé mobilní sítě - přihlášky do aukce do 10. září.

Český telekomunikační úřad dnes oficiálně vyhlásí aukci kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE. Zveřejní podmínky výběrového řízení a další dokumentaci. Přihlášky do aukce by měli zájemci podávat zřejmě do 10. září.

Český telekomunikační úřad v průběhu týdne uspořádal seminář k vypořádání připomínek z veřejné konzultace podmínek aukce kmitočtů digitální dividendy. Na seminář byli pozváni všichni občané, instituce a organizace, kteří podali připomínky.

ČTÚ zastoupený ředitelem sekce regulace a náměstkem předsedy Rady ČTÚ Markem Ebertem spolu se zástupci poradenské společnosti představili ve svých prezentacích přístup k vypořádání podmínek a zdůvodnění jejich přijetí či odmítnutí. Všichni zúčastnění pak měli možnost vyjádřit své názory v následné diskusi.

Vyhlášení výběrového řízení (aukce) ve čtvrtek 12. července zveřejněním příslušné dokumentace na elektronické úřední desce a v Telekomunikačním věstníku.

Prezentace ze semináře zde , tady a tu.

pondělí 2. července 2012

Nová sekce pro české elektronické komunikace

V rámci MPO došlo k reorganizaci a vzniku nové Sekce digitální ekonomiky, která spadá do gesce náměstka ministra průmyslu a obchodu  Bedřicha Dandy. Ředitelem nové digitální sekce 43000 je Ing. Mgr. Jaromír Novák

Nová vyhláška k "monopolům" i na našem telekomunikačním trhu

Ve Sbírce zákonů vyšla pod číslem 228/2012 Sb. nová Vyhláška o stanovení kritérií pro posuzování, zda má více subjektů společnou významnou tržní sílu na relevantním trhu elektronických komunikací, která nahrazuje vyhlášku č. 430/2005 Sb. 

Hlavními body vyhlášky jsou zejména  ustanovení, která definují tzv. společnou významnou tržní sílu dle textu přílohy II směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice) ve znění revize z roku 2009 a ta, která zužují počet kritérií ale  doplňuje nové kritérium uvedené v § 1 odst. 2 písmenem d) - vertikální integrace se společným odmítáním dodávek.

"Český telekomunikační úřad může za podniky se společnou významnou tržní silou označit dva nebo více podniků, jestliže i při neexistenci strukturálních nebo jiných vazeb mezi nimi působí tyto podniky na relevantním trhu, jenž není efektivně konkurenční a na  němž nemá žádný z těchto podniků sám o sobě významnou tržní sílu...."