pátek 26. prosince 2008

Poruchy televizního příjmu...

"...Musíme užít všech prakticky možných metod, abychom poruchy oslabili nebo je odstranili..."(1964)

PF ´09
neděle 21. prosince 2008

Druhý test DVB-T2, nyní v Itálii

Italský veřejnoprávní provozovatel vysílání RAI spustil jako druhý na světě test digitálního televizního vysílání v systému DVB-T2. Následuje tak pilotní projekt z Velké Británie, který proběhl před několika týdny. Britové vyhodnocují projekt po technické stránce a zatím ale marně hledají ekonomický model pro plnohodnotnou aplikaci, zejména kvůli potížím a nárokům při konverzi na straně koncových uživatelů a stím souvisejících věcí. Nyní se prakticky každým dnem očekává aktualizace britského D-BOOKu i o část pro HD včetně DVB-T2.

Italský projekt je situován do oblasti Turína s využitím zařízení od společnosti Sidsa and ScreenService.

pátek 19. prosince 2008

Akademická skupina NKS

V uplynulém týdnu proběhlo také jednání pracovní Akademické skupiny NKS, kterou vede Prof.Klíma. Jedním z hlavních bodů, kromě aktuální diskuze, je téma vysílání v DVB-T2 a další možné technologické perspektivy digitálního vysílání v českém prostředí. Otevřela se rovněž diskuze k aktuálně vydaným doporučením NKS k STA i prvnímu českému „D-BOOKu“. Tato diskuze bude pokračovat včetně sběru všech připomínek a námětů z řad odborné veřejnosti, které budou využity pro další kroky a aktualizace.

Zpráva o stavu digitalizace připravena pro jednání vlády

Zprávu o stavu digitalizace a o činnosti NKS schválila koordinační skupina na svém 24.zasedání a nyní dokument putuje přímo na jednání vlády. Obsahem je kromě souhrnných i aktuálních informací i další perspektiva české digitalizace.
V další fázi připravuje NKS další situační zprávu, a to ještě před finální fází vypnutí analogu v Praze. Zatím se projednává primární návrh dalšího rozpočtu využití "digitálního účtu", který spolu s uzávěrkou za letošní rok bude vládě předložen do února v souladu s příslušným vládním usnesením.

Z 24. zasedání NKS ,,,

Na 24.zasedání NKS v polovině prosince se řešila problematika informační kampaně, která odstartovala před časem spuštěním webové stránky, kterou dodavatelsky zajišťuje společnost IINFO s.r.o (www.digitalne.tv), a také bezplatné telefonní linky 800906030 (Cccentre), kde se plánuje další rozvoj a průběžná aktualizace a inovace. Pravidelné vyhodnocení úvodní fáze provozu vyznívá příznivě a je významným podkladem pro další kroky a rozvoj dosavadních i připravených projektů.

NKS mj. velmi podrobně projednala a ve finále odsouhlasila aktualizovanou a rozpracovanou strukturu a časový harmonogram kampaně, která byla již před časem zveřejněna a předložena k diskuzi. Po akceptaci části ze získaných námětů a připomínek bude kampaň realizovaná v rámci komplexu dílčích projektů v nadcházejících dnech a týdnech. Kromě realizace „autonomní“ kampaně budou dále pokračovat jednání nad spuštěním souvisejících konkrétních společných projektů s privátními partnery, zejména z řad provozovatelů vysílání, ale i s dalšími subjekty.

V posledních dnech došlo také k významné dohodě s dalšími aktéry digitalizace o „provozní“ spolupráci a vzájemném propojení informačních aktivit a systému pravidelné spolupráce a koordinace. V lednu je pak plánováno jednání Řídícího výboru za účasti zástupců v prosinci ustanovené Digikoalice. Některé projekty a nabídky dalšího komerčního poradenství zatím nebylo zatím možné ze strany NKS akceptovat pro nesoulad s právním a věcným rámcem.

Standardním způsobem byla v uplynulých dnech vyhlášena veřejná soutěž na komplexní mediální kampaň jako nadlimitní veřejná zakázka a postupně budou zveřejněny zadání dalších soutěží (web NKS).

V rámci pravidelné diskuze o digitálním rozhlasu byla část jednání věnována diskuzi se zástupci Českého rozhlasu včele s generálním ředitelem Václavem Kasíkem, a to včetně diskuze nad připravovanými legislativními návrhy. Jednání bude pokračovat již v užší pracovní skupině s přímo dotčenými subjekty hned po Vánocích. Digitalizace rozhlasu bude mj. i na programu lednových výborů a komisí PSP.

Evropa vyzývá k liberalizaci pravidel pro TV, ČR vpředu.

Evropská komise vyzvala ve čtvrtek členské státy , aby urychlily přijetí pravidel, která by liberalizovala podmínky pro televizní vysílání a přispěla ke "zrušení zastaralých a byrokratických předpisů omezujících poskytování digitálního televizního vysílání " (IP/08/2032).

Aktuálně jde hlavně o transpozici evropské směrnice o audiovizuálních službách, která je v ČR v současné době v podobě návrhu novely zákona v meziresortním připomínovém řízení před projednáním ve vládě a následně v Parlamentu. Mnoho zemí EU vč. například Německa či Itálie (Ve Francii byl návrh předložen Národnímu shromáždění v minulém měsíci) zatím ještě ani nezahájilo konzultace k této problematice.


http://duspiva.blogspot.com/2008/12/nvrh-aplikace-evropsk-smrnice-o.html

středa 17. prosince 2008

Diginovela je ústavní, problém je již řešen v novele ZEKu (v současnosti v PSP)

ČTK: Ústavní soudci odmítli návrh na zrušení kontroverzního ustanovení vysílacího zákona, které znemožňuje provozovatelům vysílacích sítí získat obsahovou licenci k vysílání. Ustanovení v praxi znamená například to, že mobilní operátoři zatím nemohou šířit do mobilů vlastní program, ale pouze vysílání jiných stanic. Právě operátoři zákon v minulosti kritizovali. Tisk nedávno informoval o přípravách novely, která by měla sporný zákaz zrušit. Rozhodnutí ústavních soudců je ode dneška přístupné v elektronickém archivu.

neděle 14. prosince 2008

NOVA CINEMA v DVB-T

Dnes od 17,04, v síti 2 (ČRA)
Vítejte v digitálním světě!
a souběžně i další sítě, dříve než se plánovalo - od 12.12. síť 3 (programy Óčko, Public, Z1 a rádio Proglas)http://www.digitalne.tv/

sobota 13. prosince 2008

Návrh aplikace evropské směrnice o audiovizuálních službách v českém právu je připraven pro rozhodování vlády

Návrh zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání), který aplikuje evropskou směrnici z ledna letošního roku do systému českého mediálního práva , je nyní ze strany navrhovatele (Ministerstvo kultury), připraven v rámci standardního postupu pro jednání vlády.
Nyní běží tzv. meziresortní připomínkové řízení, po jehož vyhodnocení a případném zakomponování úprav bude zřejmě v lednu předán k rozhodnutí české vládě a následně Parlamentu ČR.

Přípravě české aplikace předcházela ze strany Ministerstva kultury rozsáhlá diskuze s odbornou sférou a to i na půdě Sněmovny.

Návrh je podle mého názoru sestaven ve velmi efektivní podobě s minimem nezbytných zásahů a bez nadbytečné regulace nad rámec stanovený EU. Současně si aplikace vyžádá i nkěteré další doprovodné kroky, jako je například nutnost navýšení počtu systemizovaných míst určených pro zaměstnance Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání cca o 8 míst v roce 2010, včetně jednorázově vynaložených nákladů a mzdových nákladů včetně nákladů režijních.

Text jako obvykle poskytnu zájemcům via mail.

NKS usnadnila vyhledávání oblastí vypnutí analogového vysílání podle seznamu obcí ČR (TZ)

Praha, 10. prosince 2008 – Na webové stránky NKS byl umístěn abecední seznam obcí ČR, kde je možné vyhledat, do které ucelené oblasti vypínání analogového televizního vysílání příslušná obec spadá.
Ucelené oblasti jsou součástí tzv. Technického plánu přechodu, který stanoví časový postup, jak bude docházet k ukončení analogového televizního vysílání v Česku. Kompletní databáze v interaktivní podobě by se velmi brzy objeví také na oficiálních stránkách digitalizace www.digitalne.tv .

Zjistěte si, do které ucelené oblasti vaše obec spadá a kdy dojde ve vaší obci k úplnému přechodu na digitální vysílání.
Další podrobnosti z činnosti NKS na webu http://www.mvcr.cz/digitalni-televizni-vysilani.aspx.

Informace pro diváky:
· Oficiální informační server kampaně www.digitalne.tv
· Bezplatná informační telefonní linka 800 90 60 30
(pracovní dny 8 -19 hod).

Semináře se servisními techniky a dalšími odborníky na ČT a další aktuality

NKS v rámci připravené komplexní kampaně navrhla uspořádat také sérii „doškolení“ a odborná setkání především se servisními formami a prodejci i s dalšími experty, primárně v oblastech, kde dojde v roce 2009 k vypnutí analogového vysílání. Akce se uskuteční buď přímo autonomně „v režii“ NKS, ale většinou ve spolupráci a za participace dalších partnerů, mj. i tak jak bylo již dříve komerčním partnerům nabídnuto a o čem se jedná delší dobu i s přípravným výborem a nyní i s řádným představenstvem DIGI Koalice.

Ukazuje, že ne všechny odborné firmy mají stále dostatek informací, resp. je mnoho detailních a praktických informací, které je dobré si společně vyměnit a případně zjištěných problémů najít společná řešení. Jde zejména o aktuální technické poznatky se spuštěním vysílačů, které již od podzimu komunikují Radiokomunikace i Česká televize, a také výsledky reálného měření v terénu (státní orgány i privátní firmy). Již nyní probíhá řada setkání na bázi privátních projektů, během kterých se mj. ukazuje například i to, že ne všechny negativistické informace v technické rovině jsou zcela pravdivé.

Již 13. ledna se pak uskuteční další tradiční Digitální milníky, organizované vydavatelstvím Sdělovací Technika , nyní nově v kinosále České televize v Praze. Ve hře je i možnost přenosu do vysílání České televize, která velmi aktivně jak ve spolupráci s NKS, tak všemi vlastními projekty podporuje digitalizaci. Nyní se například rozbíhá dohodnutá výroba 10 videonávodů k řešení hlavních úskalí praktického přechodu na digitální vysílání, zejména na straně diváků. A jsou připravovány i další projekty, určené pro diváky prostřednictvím televizní veřejnoprávní obrazovky.

S televizí Prima se mezitím v rámci společných jednání podařilo sladit postup a podporu, i ze strany NKS, především při řešení přednostního digitálního projektu v oblasti Prahy (Vokovice) spouštěného již v těchto dnech - více informací již velmi brzy v připravované zprávě pro média a pro další subjekty. Zatím se hledá řešení zjištěných potíží u jednoho typu televizorů, které identifikovali technici televize ve spolupráci s diváky. Důležitá jsou jednání o synergii některých mediálních projektů a informačním propojení.

Také televize Nova spuštěním vysílání programu NOVA CINEMA k 15.12. a souvisejícími marketingovými kampaněmi aktuálně přispěje k dobru digitalizace, zejména přitáhnutím dalších diváků. Zcela jistě je pak pro podobně naladěné diváky i pro všechny další lákadlem přibližující se start další, reálně opravdu nové televize TV Barrandov - od 11.1.Nadějné jsou i přísliby komerčních TV k informační kampani.

Na 22.ledna 2009 je již naplánováno další setkání s techniky a odborníky s praxe, které proběhne v režii ČRa a České televize, včetně připravovaného přenosu ve vysílání České televize. Jde zejména o prezentaci výsledků dosavadních měření v terénu a zjištěné údaje ve vztahu ke skutečnému stavu digitálního vysílání. V zásadě podle výsledků pravidelných jednání NKS s operátory nejsou potvrzeny žádné z některých vážně vyznívajících zpráv.

středa 10. prosince 2008

EK vydala “pokyny” pro mobilní digitální TV

Evropská komise formou tzv. Komunikátu vydala pokyny , které podle EK “ umožní rychlejší zavádění nových služeb mobilní televize po celé Evropě…”.

EK je podle své tiskové zprávy proti těžkopádným předpisům a složitým schvalovacím postupům. Pokyny Komise spolu s doplněním normy DVB-H na seznam oficiálních norem EU v březnu 2008 (IP/08/451) zdůrazňují “ pevné odhodlání Komise zpřístupnit nové služby evropským zákazníkům”.

Jako zajímavost je doporučení k must carry v mobilním vysílání, které díky tomu, že mobilní TV je i podle Komise v počátcích ,tak "MC" EK nedoporučuje. Zdůvodňuje se to i tím, že se “beztak jedná o módní kanály, které podle EK pravděpodobně i tak budou do nabídky zařazeny".Je ale na místních orgánech, aby vše při sestavování pravidel “zvážily”...
Text Komunikátu COM (2008) 845 je zde (v ČJ)

Komentář a analýza později

NKS i její pracovní skupina o DVB-T2

Na posledním 23. zasednání Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v ČR (NKS) se diskutovalo i o perspektivě digitálního vysílání v DVB-T2, a to i s využitím informací od kolegů ze zahraničí, kde jsou k dispozici první zkušenosti z testů a současně prezentvoány i poměrně smělé plány. Téma bylo doporučeno i pro jednání Akademické skupiny NKS, která se pod vedením prof. Klímy z ČVUT sejde za týden. Ukazuje, že i přes mediální optimismus není situace rozhodně jednoduchá ani v zahraničí, například ve Velké Británii, a stejné problémy budou muset být řešeny prakticky ve všech zemích. Pro plnohodnotné a uživatelsky příznivé řešení ale chybí řada věcí, na které zatím ani v Británii nemají žádné schůdné řešení v přiměřené době. Situaci navíc negativně ovlivňuje již vnyní počátek obecných ekonomickcýh problíémů, které se promítnout zcela určitě i u nás, primárně dojde podle názoru většiny odborníků k omezení mediálního trhu i obecně k přibrzdění rozvoje placených služeb.

Další jednání NKS bude rovněž v příštím týdnu.

neděle 7. prosince 2008

Vstup Rakušanů na bulharský telekomunikační trh kritizován z obou stran, nyní od bulharských médií:

"Skandální prodej za skandálně nízkou cenu":

Bulharský deník Standart tvrdě kritizuje prodej sítě vysílačů pro digitální vysílání bývalou státní firmou Bulgarian Telecommunications Company (BTC), která uzavřela kontrakt o prodeji s rakouskou ORS (společný podnik veřejnoprávní ORF a dalších privátních investorů). Pro strategické potřeby země pak podle deníku již nestačí kapacita a disponibilní technické prostředky národního vysílatele Radio and Television Systems National Directorate (RTSND), například pro vojenské potřeby. Více zde

pátek 5. prosince 2008

Digitální dividenda v praxi - Německo poprvé testovalo internet ve vysílacím kmitočtovém pásmu

Německé město Wittstock se stalo místem prvního evropského testu využití terestriálního vysílacího spektra pro služby wireless internetu ( T-Mobile - v pásmu UHF pod 862 MHz). Jde o roční pilotní projekt se 100 účastníků.

ORF sama v rizikové situaci, ale přes ORS koupila bulharskou síť i pro digitál

Rakouská veřejnoprávní ORF, resp. její technická společnost ORS zakoupila terestrickou vysílací síť od Bulgarian Telecommunications Company. Za síť s 80 vysílači podle zahraničních médií ORF/ORS zaplatila cca 80 miliónů €. Síť zajišťuje kompletní pokrytí celého území Bulharska. Strategický záměr počítá s konverzí sítě na digitální vysílání. Raiffeisen Bank, která v současnosti vlastní 40% v ORS, plánuje navýšení svého podílu ve společnosti v příštím roce až na 80%. Zdroj (Creative Commons Lic.)

Krize médií startuje, první na řadě jsou zřejmě printy.

Média čekají zlé časy a je zřejmé, že se tento trend České republice nevyhne. Je to patrné z mnoha tendencí i třeba jen z vyjádření či analýz v médiích. Patrné je to podle některých komentátorů v tisku i na jednání a chování řady kompetentních lidí z médií, kde je nervozita patrná téměř ve všech krocích. Nejde ani tak o hledání nějakých viníků současných či budoucích potíží, ale o snahu předejít problémům, jejichž míra je poměrně těžko definovatelná a kdy řada událostí probíhá mnohdy zcela iracionálně. A například mě blízká problematika digitalizace je nyní v řadě případů ve svých převážně dlouhodobých důsledcích pro řadu subjektů spíše až druhořadým problémem.

„...Tři čtvrtiny Čechů se bojí, že přijdou o zaměstnání a nebudou schopni splácet své dluhy. Světová finanční krize tuto obavu ještě zesiluje. Většina firem totiž propouštěním zaměstnanců snižuje náklady a řeší tím očekávaný pokles poptávky... Lidé mají dluhy... Jen u bank a dalších finančních institucí měli Češi v říjnu dluhy přes 853 miliard, což je téměř o 175 miliard korun více než před rokem. Experti se navíc shodují, že čeští zaměstnanci nejsou na období otřesů na pracovním trhu příliš dobře připraveni. Jejich závěry potvrzuje i analýza trhu práce, kterou zpracoval Český statistický úřad (ČSÚ)...“

„.. Autor: ČTK 30.11. 08:06 "... Někteří vydavatelé časopisů na tuzemském trhu se obávají, že současná světová finanční krize bude mít v příštím roce dopad na jejich příjmy pocházející ze značné části z reklamy a na činnost jejich firem. .. Nepřijímáme zaměstnance... výkonný ředitel vydavatelství Bauer Media (BM) Jaromír Skopalík přiznal, že krize se na příjmech z inzerce počínaje říjnem projevila, i když zatím pouze kosmeticky a z pohledu celoročních příjmů nepodstatně...“

„... První oběť krize: bezplatný deník 24 hodin končí..!

a dochází i na televize, zatím například MTV, resp. její vlastník koncern (kromě MTV vlastní například i Paramount film studios), propouští 7% zaměstnanců (zdroj AFP). Některé televize v ČR podle médií již nyní plánují také určité nákladové redukce, ale zatím ze zcela jiných důvodů.

Je zcela zřejmé, že například pokles poptávky a s tím i výroby nových aut se projeví i ve sféře zadavatelů reklamy (byť možná paradoxně by při úbytku poptávky měla být reklama významným nástrojem na její podporu, samozřejmě vč. poklesu cen:-). Pro firmy umístěné na akciovém trhu se navíc na jejich výsledcích projeví pohyby na investičních trzích, často v souvislostech se zahraničními trhy i trendy.

A aktuální "Týden na pražské burze"
Lepší časy v nedohlednu

čtvrtek 4. prosince 2008

web www.digitalne.tv spuštěn, i s aktualizovaným doporučením NKS k STA

Web informační kampaně http://www.digitalne.tv/ byl dnes ráno spuštěn a doplnil tak informační linku 800906030. K dispozici je nyní i čerstvě aktualizovaný dokument doporučení NKS k úpravám společných televizních antén (STA):

http://i.iinfo.cz/urs-att/STA-122825469127099.pdf

úterý 2. prosince 2008

M&M:ÚOHS začal šetřit televize

"...Úřad na ochranu hospodářské soutěže šetří zdražení ceny televizní reklamy od ledna 2009. "Impulsem pro zahájení šetření bylo zvýšení cen televizní reklamy ze strany CET 21," řekl M&M mluvčí úřadu Filip Vrána. Upřesnil ještě, že šetření probíhá z vlastního podnětu. Základní zdražení deklaruje Nova ve výši 21-28 %, u Primy je to 19-24 % a ARBOmedia, zastoupení České televize, mluví o 15-20 %. Zadavatelé ovšem můžou dosáhnout mírnějšího zvýšení v případě využití různých slev - za objem, low season, off prime time nebo v případě Novy za nákup reklamy u tematických stanic či na internetu. Do 7. listopadu obdržel úřad vysvětlující dopisy od všech tří stanic, které nyní analyzuje. "Hlavními důvody pro zvýšení je dlouhodobě vysoká míra vyprodanosti a zvýšení cen vstupů...."

D - BOOK

je hotov. Finální podoba významného dokumentu, který připravila pracovní Technická skupina NKS (ve spolupráci s dalšími odborníky za všeobecného konsensu), vedená předsedou Rady ČTÚ Dr.Pavlem Dvořákem, je již dokončena. Na webu NKS se brzy objeví i další informace, zejména ve vztahu ke kampani i k dalším projektům.

Ještě před Vánoci dostane digitalizace významný impuls, a v nadcházejících týdnech přibudou další.

Podle všech očekávání se na nadcházejícím zasedání RRTV zřejmě dostane na program kompenzační licence pro TV NOVA a s velkou pravděpodobností lze očekávat kladný výsledek. Podobně by tomu mělo zanedlouho být zřejmě i s další licencí pro TV Prima – rovněž kompenzační na základě zákonného souhlasu s TPP. Komerční multiplex tak bude možné naplnit v nejbližších týdnech na plnou kapacitu. V lednu přibude i program TV Barrandov a aktuálně se chystají plány všech dalších operátorů. Postupně se lepší i pravidelnější komunikace, která byla i s ohledem na přípravná jednání ze strany ostatních subjektů přirozeně omezenější. Kromě CDG, které má naplánováno startovat ještě v prosinci v dalších regionech a v plnohodnotné síti, jsou k dispozici i další nadějné zprávy z dalších společností… Podařilo se dořešit některé kroky, které souvisejí s celkovou strategií a předpoklady s širokým rozvinutím digitálních sítí se přibližují více než se ještě před časem zdálo. Současně startuje další, nyní již všestranně zaměřená kampaň a plánují se další související konkrétní kroky. K základnímu autonomnímu projektu NKS se nyní projednávají i navazující a doplňkové možnosti ve spolupráci s komerční sférou ( v různých „poměrech“ participace) a to nejen s využitím státních finančních prostředků , ale i s dalšími formami kooperace.

pondělí 1. prosince 2008

Ustavující KONGRES Koalice pro digitální televizní vysílání v době startu prvních projektů infokampaně

Koalice pro digitální televizní vysíláníse sídlem Kříženeckého nám. 322, Praha 5, PSČ 152 53, IČO 75154048 pořádá v sídle Koalice ustavující kongres ve středu 3.prosince 2008 .

Na programu Kongresu bude mj. i jednání s se zástupcem Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v ČR, zejména o informační kampani, která v první vlně odstartuje tento týden. Po zkušebním provozu infolinky se přejde na plný provoz spolu se spuštěním webu - informace o oficiálním startu budou včas zveřejněny.

VEŘEJNÁ SLUŽBA V MÉDIÍCH vrcholně obsazený seminář

MASARYKOVA DĚLNICKÁ AKADEMIE
Hybernská 7, 110 00 Praha 1, www.masarykovaakademie.cz, pořádá pod záštitou
poslance Vítězslava Jandáka, předsedy
Stálé komise pro sdělovací prostředky
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
seminář

který se bude konat ve čtvrtek 4. prosince 2008 od 14.30 hodin
v místnosti č. 217, 2. poschodí v Klubu techniků,
Český svaz vědeckotechnických společností na Novotného lávce 5, Praha 1


Časový rozvrh semináře:
14,30 - 16.00 hod. vystoupení panelistů
16,00 - 16,30 hod. přestávka na kávu
16,30 - 18,00 hod. diskuse a závěr.

Vystoupí:
Jaroslav Berka, ředitel Regionální Televizní Agentury
Peter Duhan, ředitel rozhlasové stanice ČRo 6
Milan Fridrich, ředitel zpravodajství ČT
Jiří Janeček, generální ředitel České televize
Václav Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu
Lubomír Zaorálek, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR,
a předseda představenstva MDA

Panelisté jsou uvedeni v abecedním pořadí
Diskusi bude moderovat Miloslav Kučera
Účast na semináři je bezplatná, nicméně počet míst je omezen
a účast je možná jen po registraci účasti .