pondělí 29. září 2008

Broadband Performance Index

Analýza EU o penetraci vysokrychlostního internetu
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/future_internet/factsheet_bpi.pdf

E-VIZE ( také o "televizi")

Další akce na INVEXU:Úterý 7. října 2008,Pavilon G1,
Hlavní přednáškový sál

17.00-18.00 Digitalizace médií
Digitální televizor – vstupní brána k veřejné správě a vzdělávání
Technologické možnosti digitální televize a moderní koncová zařízení
Prof. Ing. Miloš Klíma, CSc., Katedra radioelektroniky ČVUT FEL
Panelová diskuse:
Ing. Zdeněk Duspiva, Prof. Ing. Miloš Klíma, CSc., Ing. Pavel Hanuš,
Česká televize, PhDr. Leoš Pohl, CDG
Moderátor: RNDr. Petr Beneš, Sdělovací technika

Digitální milníky na INVEXU/DIGITEXU

Už je k dispozici program tradiční akce v rámci INVEXu:

09.00 – 09.30 Registrace účastníků
09.30 – 09.45 Zahájení konference Mgr. Zdeněk Zajíček, náměstek ministra vnitra ČR
09.45 – 10.00 Život a zábava v digitální domácnosti RNDr. Petr Beneš, šéfredaktor Sdělovací techniky
10.00 – 10.30 Samsung Content TV – více než jen televize Ondřej Lukáč, Product Marketing Manager AV, Samsung
10.30 – 11.00 Od iDTV k HDTV Ivan Trachta, Trade Marketing Manager TV/DVD, Sony
11.00 – 11.30 SkyLink – digitální televize ze satelitu Jaromír Glisník, výkonný ředitel SkyLink

11.30 – 12.30 Panelová diskuze Ing. Zdeněk Duspiva, předseda NKS
Dr. Pavel Dvořák, předseda Rady ČTÚ
Dr. Leoš Pohl, předseda představenstva CDG
Ing. Pavel Hanuš, vedoucí projektu digitalizace České televize
Petr Dvořák, generální ředitel TV Nova
Jiří Balvín, generální ředitel TV Óčko, předseda ADT
Martin Mrnka, generální ředitel Z1
Ondřej Lukáč, Product Marketing Manager AV, Samsung
Ivan Trachta, Trade Marketing Manager TV/DVD, Sony
Jaromír Glisník, výkonný ředitel Skylink
Michal Táborský, ředitel pro služby IPTV Telefónica O2
12.30 – 13.30 Občerstvení

Za set top boxy úspornější!

(ČTK) - Evropská komise chce snížit spotřebu energie set-top boxů. Těchto převaděčů digitálního televizního signálu, které se připojují ke starším typům televizorů, nyní v Evropě vzhledem k přechodu na nový typ vysílání výrazně přibývá. Přísnější limity pro tyto spotřebiče by přinesly výrazné úspory elektřiny, uvedla dnes komise.V celé Evropské unii by tak spotřeba set-top boxů v roce 2014, kdy má jejich využívání vrcholit, mohla klesnout ze 14 terawatthodin na pět terawatthodin ročně. Do roku 2020, kdy podle komise set-top boxy zmizí z trhu, by se mohlo ušetřit 47 terawatthodin elektřiny, což přesahuje roční spotřebu Finska či Slovenska...
http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=255370

a dnešní rychlý on-line chat v Deníku k JČ i všemu dalšímu...

neděle 28. září 2008

Digitalizace - vše v pohybu ( a v zásadě správným směrem).

Digitální televizní „zhůvěřilost“ pokračuje kromě naprosté většiny zemí EU i USA a dalších již i u nás a to na všech frontách a s poměrně rychlým rozvojem. Nyní navíc už za větší spolupráce a participace/spoluodpovědnosti s více a se strategicky významnými subjekty. Je zřejmé, že věci se i v praxi dávají do pohybu, což je patrné i v některých již poměrně značně izolovaných, avšak o to více radikálně negativních mediálních poselstvích. To samozřejmě ještě neznamená, že by šlo vše po letech blokace a vršení všemožných překážek úplně hladce a bez potíží, což je nakonec u tak náročného procesu a při limitech i komplikacích domácí mediální a podnikatelské branže pochopitelné a přirozené. Navíc jde o technologickou změnu, která stejně jako ve všech dalších oborech, nenastane „sama od sebe“. Ostatně jako to zjednodušeně glosoval jeden z mých kolegů “... někdo musí vzít peníze, nakoupit zařízení a na ty stožáry prostě musí vylézt...“.

Myslím, že je zřejmé, že se s postupující digitalizací přirozeně bude stále více objevovat množství radikálních názorů na samotný postup digitalizace i na některé doprovodné kroky (objektivních i subjektivních). Není mnoho času na komentování a odpovědi na všechny, byť často celkem zásadní vyjádření či názory (ostatně to již udělali např. v případě zveřejnění názorů komerční jedničky novináři a nakonec si názor udělají i všichni další). Právo na názor má z nás každý a je dobré slyšet zejména kritické i značně nepříjemné hlasy, které při jejich objektivitě a možnosti řešení případných potíží věci rozhodně prospějí. Jinak kauza kolem digitalizace coby „výmyslů“ politiků a regulátorů mi při krajním pohledu vzdáleně připomněla školní učebnicové historky o ničení strojů dělníky v minulých stoletích v době nástupu nových technologií a industrializace... Digitalizace, stejně jako celý technologický pokrok, není nepřítelem diváků, ale naopak ( ale stejně jako všechny věci technické má jistě i své negativa).

Myslím, že i přes potíže je zřejmé, že na straně naprosté většiny diváků nastane velmi brzy dobrý výsledek a užitek z přechodu na digitální vysílání, i přes potíže a nutnost aktivně si pořídit zařízení pro digitální příjem nebo jeho „aktualizaci“ v nových podmínkách (přeladění atd.). Však v profesionálně prováděných průzkumech jsou tendence jasné. Jak bylo prezentováno například na poslední akci ČTÚ je nyní pouze asi 4% diváků, z těch kteří přešli (zatím „dobrovolně“) na digitální televizní vysílání, do jisté míry nespokojeno, což je jistě relativně dobrý výsledek, navíc s reálnou nadějí na vylepšení i tohoto skóre (tzn. snížení onoho procenta) - i s motivací výsledky, ale zejména praxi zlepšit.

Možná že nakonec i určitý dílčí nesoulad při informování o posledních změnách digitálního vysílání v Praze v rámci urychleného spouštění veřejnoprávního multiplexu byl i k něčemu dobrý. Nakonec si i diváci přes přehršel pozitivních až idealizujících zpráv uvědomí technickou složitost a náročnost věci digitalizace. Mj. již počátkem září byla dohodnuta užší kooperace a informační spolupráce (včetně vyhodnocování nových leg.podmínek v praxi a doporučení pro další kroky...) například s Českými radiokomunikacemi, na kterých spolu s ČT nyní leží největší díl odpovědnosti ( a to i za objektivní i subjektivní potíže). Po pokroku při spuštění výstavby dalších sítí je pochopitelné tuto spolupráci a vzájemnou informovanost rozšířit i o další. Podobně počínaje úzkou spoluprací s ČT je tomu prakticky s drtivou většinou komerčních televizí a dalších subjektů, i když někteří stále preferují samostatnou strategii i ve věcech navýsost společných.

Pozitivní je rovněž aktivita a relativní úspěšnost dalších projektů i platforem, které aktuálně přicházejí s vylepšenými nabídkami pro diváky a které ve svých důsledcích pomohou vyřešit problém s přechodem na vysílání pro řadu obyvatel. Ostatně i v nadcházejícím týdnu budou na TK (úterý) i v médiích k dispozici podrobnosti o spuštění významných komerčních programů v HD a na satelitu. Hlásí se i další nové programy a roste konkurenční boj i mezi poskytovateli obsahu i přenosu. Další z nových televizí - TV Barrandov - oznámila termín svého startu (11.1.2009), což jej jistě pro diváky dobrá zpráva.

Také práce na přípravě hlavní fáze info kampaně pokračují velmi intenzivně. Po dokončení formálně-legislativního postupu při signaci dohod ke kampani jsou na řadě dílčí i velké veřejné soutěže na jednotlivé dodávky v rámci ucelených segmentů kampaně (viz například rozhodnutí NKS z počátku září - ad web NKS) podle příslušného zákona tak, aby byla komplexní kampaň včas a efektivně spuštěna. Preferenci na základě mnoha jednáních a konzultací dostala primárně autonomní strategie s tím, že na ní navážou další společné projekty (například možnost společného zadávání průzkumů prostřednictvím např.Digimonitoru či ATO a dalších již existujících struktur ...). O výsledcích budou brzy k dispozici podrobnější informace. Nyní nezbývá po kompletaci podkladů ještě v dílčích věcech také vyčkat praktického rozhodování a posuzování kolem TPP, resp. licencování dalších programů a samozřejmě na výstavbu sítí ruku v ruce s uzavřením příslušných kontraktů (v uplynulém týdnu byly po době očekání zveřejněny i další dosud nepříliš známé plány některých operátorů). I to se promítne do výsledného obsahu kampaně tak, aby byla přesná a pravdivá. Prvotně budou spuštěny on-line informační prvky včetně call centra a webu, i jako rozcestníku pro komplex dalších informací...

Pokročila také spolupráce na méně komerční fázi kampaně a tou je asistence specifickým skupinách obyvatel a institucí. Jednání například s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR dospělo již do konkrétních forem kooperace a spuštění prvních projektů, na které naváží další, včetně perspektivní možnosti pro rozvoj dalších aplikací. Pozitivně se vyvíjí i souběžně připravovaná a projednávaná legislativa, když například novela ZEKu má za sebou projednání v pracovních komisích a v polovině října bude přímo na plénu LRV. I práce na D-booku spějí k reálnému výsledku zřejmě již na podzim atd. atd. atd.

EP kromě rozhodování o businessu v telekomunikacích a kolem digitalizace jednal také o alternativních médiích (PRO).

V uplynulém týdnu se v Evropském parlamentu kromě mediálně prezentovaných a atraktivních aktivit (telekomunikační balíček) řešila také otázka plurality vysílání a podpora kulturní rozmanitosti. EP přijal zprávu poslankyně Karin Resetarits (Die Liberalen, Rakousko) k podpoře i propagaci alternativních médií. Diskuze se samozřejmě odpíchla od legendárního pirátského rozhlasového vysílání v druhé polovině minulého století až k době digitalizace a internetu. Ve svém výsledku poslanci očekávají od EU a členských států větší technickou podporu (kmitočty...) ale i spoluúčast finanční ve prospěch alternativních a asociativních médií. Doporučení EP směřuje k plánovanému komunikátu Evropské komise, který se k této problematice očekává na jaře příštího roku.
Více v EP nebo na Community Media Forum Europe. Jedna z původních zpráv z letošního léta (poněkud hodně obecná a frázovitá..) je zde.

Ještě k telekomunikačnímu balíčku aneb „vítězství pro všechny“.

Po středečním hlasování Evropského parlamentu o balíku norem pro oblast telekomunikací se objevila celá řada „vítajících“ tiskových zpráv evropských i dalších institucí, podrobnější analýzy zatím nejsou tak četné. jednou s ze zmíněných zpráv byla i oficiální reakce EBU, která ocenila vyváženost dosaženého kompromisu mezi zájmy obyvatel a podniků, ve skutečnosti ale také mezi poměrně radikálními ambicemi Evropské komise a politickým ( a zcela jistě i lobbistickým..) relativismem poslanců EP. Jako přínos je shledána i úprava „must carry“ již ve vazbě na dříve schválenou směrnici o audiovizuálních službách, která ale ještě v žádné z členských zemí není aplikovaná do národní legislativy.

P.S Více k věci na českých webech zatím např. zde

Samotní europoslanci se vyjadřují porůznu jak k celému balíčku, tak i speciálně k digitální dividendě . Většina z poslanců označuje speciální usnesení k dividendě z rozhodování EP oblíbeným "win/win", tedy vítězství pro všechny. Přitom jde o poměrně obecné řešení původních ambicí na přidělení kompetence k rozhodování na celoevropské úrovni. Zpravidla ale většina pozitivních vyjádření již méně bere v úvahu televizní branži ale o to více a s neskrývaným nadšením volá po dalších mobilních službách. Reálnější jsou pak názory na rozšíření služeb v projektech e-government, e-health a e-education, kde však asi nepůjde čistě o komerční záležitost.

Otázkou pro pokračující diskuze je tak potenciální možnost komerčního „prodeje“ částí spektra, která se postupně od určitého idealismu přesouvá k jiným alternativám.

Zajímavý je také tzv. efekt TOIA REPORTU (poslankyně EP Patrizia Tioa), kdy se původní ambice nenaplnily a ve výsledku je „nařízená dobrovolná harmonizace kmitočtového spektra“... Podobně je tomu v případě „superregulátora“. Nový regulační orgán „BERT“ se díky kompromisu z EP stává podobným orgánem jako je již existující a fungující RSCP ( the Radio Spectrum Policy Committee ), který má v podstatě poradenský mandát. I samotná komisařka V.Redingová ve své poněkud smíšené reakci na výsledné rozhodnutí EP vyřkla mezi jiným celkem jednoznačnou větu - nový regulační orgán nebude mít vliv na kmitočtové spektrum („.this will have no powers over spectrum...“).

Z původních plánů zbyla také shoda na uspořádání celoevropské konference, ale až po parlamentních volbách. Je však otázkou, jaký bude další vývoj po volbách do EP v létě 2009 a očekávaných změnách v Evropské komisi. Podle náznaků z kuloárů bude na nejbližším finálním rozhodování Rady ministrů EU o telekomunikačním balíčku ještě právě BERT podroben „diskuzi“....

Na rádiové ticho z Kozmic se už zvyklo

Poněkud zaprášená kauza rozhlasového vysílání z poměrně výkonného vysílače Kozmice se opět po letech vrátila na scénu, ale nyní zcela bez jakéhokoliv mediálního zájmu. RRTV po dlouhých letech soudních a dalších sporů udělila licenci opět původnímu nabyvateli z roku 2002. Po celou dobu, až na krátkou výjimku v počátku, z kóty Kozmice nehraje žádné rádio. Přitom historie je plná zajímavostí, kterým se mnoho novinářů delší dobu věnovalo včetně investigace. Dnes kupodivu o mnoholeté kauze mlčí nejen televize, které tomuto tématu věnovaly mnoho času, ale i naprostá většina dalších médií včetně webu (a to i ty které se rozhlasové branži věnují podrobněji). Faktem je, že tento případ, jakkoliv je specifický, tak jen dokresluje komplikovanost dosavadního způsobu licencování, která je již v televizní branži díky digitalizaci minulostí.

Pro rozhlas je stále ve hře inovace pravidel a přirozeně liberalizace, zejména s blížícím se nástupem digitálního rozhlasu. Novela z poslanecké dílny ale bude ve Sněmovně na pořadu projednávání zřejmě až po podzimních volbách.

Více o kauze v minulosti například zde.

sobota 27. září 2008

OFCOM - 2.fáze diskuze o budoucnosti veřejné služby v médiích

Britský konvergovaný regulační orgán Ofcom zveřejnil druhou fázi svého „přezkumu“ pravidel a zásad pro veřejnoprávní televizní vysílání (Public Service Broadcasting (PSB)). Jde o revizi, která by měla mj. odpovědět na otázky dalšího financování médií veřejné služby včetně možnosti přerozdělení prostředků i pro jiné subjekty, zajišťující na základě objednávky či kontraktu vysílání ve smyslu „veřejné služby“. Konzultace a diskuze k dokumentům a návrhům je naplánována do 4 December 2008, finální rozhodnutí by mělo být pak známo na jaře 2009.Vláda i parlament plánují přijmout novou legislativu do roku 2011.

Public Service Broadcasting (PSB) review: http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/psb2_phase2/

TZ k tématu a Blog: http://comment.ofcom.org.uk/

NOMURA zprostředkovaně zpět v Čechách

Jde jen o pohyby v souvislosti s finanční krizí a krachem některých významných finančních institucí v USA . Kauza Lehman Bros. je řešena mnoha formami, včetně standardního odkupu aktiv. Podle serveru EURO koupila japonská Nomura od zkrachovalé investiční banky Lehman Brothers její aktiva v Evropě a na Blízkém východě. Ještě před tím se Nomura rovněž dohodla na odkoupení jejích aktiv v Asii za 225 milionů dolarů. Lehman Brothers byla čtvrtou největší investiční bankou ve Spojených státech. Hodnotu transakce banky nezveřejnily. Lehman Brothers se podílely jako investoři i na řadě projektů v ČR, většinou jako menšinoví nebo „pasivní“ investoři. Japonská banka podle EURO uvedla, že zachová většinu pracovních míst, která v divizích v Evropě a na Blízkém východě čítají celkem 2 500 zaměstnanců.

Nokia spouští svůj vlastní digitální TV kanál pro mobily

Společnost Nokia spouští vlastní televizní kanál určený pro mobilní telefony N96. Program je zaměřený na motorismus, zábavu,módu, nové technologie a lifestyle. Má název Capsule N96 a měl by v počátku obsahovat „96 originálních příběhů“. Základem programů o motorismu má být show Cabin Fever, ve spolupráci s Jonny Smithem (Fifth Gear); fashion show Portfolio (Margo Stilley (9 Songs)) a umělecký pořad Pulse (designer Wayne Hemingway). část programů bude v době od říjny do listopadu ke stažení na webu NOKIE.

Americký boj proti regulátorovi a proti regulaci product placementu.

Americké mediální společnosti včele s Fox, ABC, CBS, NBC, Viacom či reklamním asociacím (např.the American Association of Advertising Agencies) a další se v těchto obrátily na amerického regulátora FCC s „důrazným nesouhlasem“ proti aktuálním pravidlům pro využívání prvků product placementu („PP“) ve vysílání. Jedná se o reakci na navržené úpravy regulace pro využívání „skryté reklamy“ v rámci otevřeného připomínkového řízení. FCC se rozhodl aktualizovat zásady pro sponzoring a další podobné prvky, které jsou v základních intencích platné od 70.let (pro tzv. small screen už od let 60.), a to zejména právě kvůli nárůstu PP. Podle analýzy PQ Média narostl objem prostředků využívající PP v USA o 34% oproti loňskému roku.

V EU zbývá členským státům na aplikaci nové evropské směrnice, která řeší i problematiku PP, ještě více než rok.

Konverze společných antén na digitál (po australsku)

Digital Television Antenna Systems Handbook se jmenuje letos v létě vydaný manuál, který připravila organizace pro pravidla ve stavebníctví a normy The Australian Building Codes Board (ABCB) za spolupráce příslušného australského ministerstva (ministrem pro pro broadband, komunikace a digitální průmysl je senátor Hon Stephen Conroy).
Handbook je určen pro pomoc při úpravách anténních systému včetně společných antén. Vypnutí analogu je v Austrálii plánováno na konec roku 2013.
Technická pracovní skupina NKS vydala dokument pro STA již před delší dobou a jak ukazují současné zkušenosti, jde zejména nyní v Praze a následně v Plzni, kde dojde k prvnímu totálnímu ASO , o problematiku velmi aktuální (jde převážně o městské aglomerace).

Dokument pro Austrálii se dá stáhnout zde (pdf 4.21Mb):
Materiál NKS pro ČR je stále zde.
Více k problematice digitalizace v Austrálii například zde a tady

Také „digitální“ Slovensko v pohybu

I s ohledem na gradaci aktuálního dění kolem restartu české digitalizace a spuštění veřejnoprávního a následně i dalších komerčních multiplexů …zbývá méně času na sledování dění v zahraničí. Zajímavý je určité vývoj a poslední změny přechodu na digitální vysílání na Slovensku. Asi nejlépe je sledovat například digimedia.sk s aktuálními informacemi nebo na http://www.dvbt.sk/ či Medialne.sk. Pomohou i diskuze s kolegy ze Slovenska, se kterými je možné se kromě akcí ERU potkat i na mnoha domácích setkáních a konferencích.

Jde samozřejmě , stejně jako u nás i jinde, o komplikovaný proces. Z posledních událostí stojí za zmínku příklon k MPEG 4 a to jako součást výběrového řízení na provozování prvních dvou multiplexů, organizovaného slovenským telekomunikačním regulátorem ( Telekomunikačný úrad SR ). Zvláštní kapitolou , kromě zákona o digitalizaci, je mj. i role STV a například i aplikace nové legislativy k výběru koncesionářských poplatků. Původní očekávání se v praxi podle dostupných informací příliš nenaplňují, alespoň co do výše příjmu pro STV a tak je údajně připravena další žádost o podporu ze státního rozpočtu (pozn.výběr poplatků je podobně jako u nás vázán na připojení k el., ale z množstvím různých úlev, které jsou podle všeho dost možná i zneužívány). Mezitím pak stále probíhá soutěž na informační kampaň k digitalizaci.

Vzniká také řada "federálních" synergických projektů, především v oblasti satelitního vysílání.

Poslední změny zatím nemají finální výsledek, ale již v poměrně blízké době by zřejmě mohlo dojít k řadě strategických rozhodnutí s následnými praktickými kroky... Poslední změny však možná zaskočily i některé partnery v digitálním projektu, včetně výrobců, kteří je budou muset, budou-li změny dokončeny a dojde k jejich praktickému naplnění, zapracovat do svého marketingu. Zatím ale podle některých jejich zástupců nastává spíše doba (o)čeká(vá)ní. Pozitivní vývoj na Slovensku by určitě podpořil i postup přechodu v Čechách,například i v možnosti rozšířené nabídky v příhraničních oblastech i v kooperaci provozovatelů vysílání a dalších nebo odvozeně i při diskuzi k dividendě a dalším věcem.

P.S.
z diskuze o digitální zhůvěřilosti politiků a regulátorů..:
"...Môj názor je- digitalizácia v česku prebieha normálne,možno trošku pomalšie ako v iných krajinách,ale má to tam jednoducho zmysel..."

Stanovisko k digitální dividendě - den poté.

Velmi zajímavou akci, kterou uspořádal "krotitel vln" (ČTÚ o sobě ve své mediální prezentaci na rozdaném DVD) k problematice digitální dividendy, lze chápat jako "výkop" rozsáhlejší diskuze v našich domácích podmínkách. Podle očekávání byla diskuze opravdu na počátku , s řadou různých pohledů, většinou ale s důrazem na potřebu určité opatrnosti před nějakým ukvapeným a rychlým rozhodnutím. Stejně tak je zřejmé, že nelze mít nějaká přehnaná očekávání s ohledem například i na riziko roztříštěnosti zbylých/uvolněných částí kmitočtového spektra (včetně nutných ochraných pásem...) a to například i ve vztahu k možmosti "zpoplatnění" (ad případ UMTS...). Rovněž oprávněný požadavek na celoevropskou harmonizaci spektra a jeho využití si zatím, i po mnoha jiných zkušenostech, nedovedu představit v komerční praxi, rozhodně ne v nějaké ideální podobě. Pravdou ale také je, že evropských i světových "obchodníků" se spektrem už i u nás bylo a je dost. První diskuze pak byla zejména mezi odborníky a zástupci komerční sféry, překvapivě bez většího zájmu ze strany broadcasterů, a zatím bez politiků.
Na webu akce nejsou zatím všechny prezentace, osobně doporučuji prezentaci od Ing.Soukenky. Zatím nebyly zveřejněny ani příspěvky do předcházející el. diskuze, připojuji svůj původní příspěvek, přirozeně ve startovní pracovní podobě.středa 24. září 2008

CHAT k digitalizaci

V pondělí 29.9.2008 v 10,00 hodin budu on-line na denik.cz k vypnutí/zapnutí ČT na jihu Čech.

Telekomunikační balíček bude Rada ministrů EU schvalovat 27.11.2008

Procedura po dnešním kroku Evropského parlamentu, který schválil upravený "telekomunikační balíček", bude pokračovat v listopadu. 27.11.2008 se pod vedením Francie sejde Rada ministrů EU, která bude mít finální slovo v již spíše formálním rozhodnutí o nových pravidlech regulace v zemích EU.

K dnešnímu kroku EP vydala tiskovou zprávu samozřejmě i kompetenčně příslušná eurokomisařka V.Redingová.

Rádio z kóty Kozmice po letech na startu stejně, s inovovaným programem

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání - udělila licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím souboru technických parametrů Benešov - Kozmice 89,3 MHz / 5 kW podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. společnosti M-Publicity s. r. o. IČ 26500612 pro program Rádio Nový Preston

více z historie kauzy od roku 2002 a letech soudních a dalších sporů např. zde.

CDG je nyní holandské

RRTV registrovala provozovateli Czech Digital Group, a. s., dle § 29 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. změnu seznamu akcionářů, spočívající ve změně v jediném akcionáři společnosti provozovatele vysílání na společnost SP D CORPORATION B. V. se sídlem Westblaak 89, 3012KG Rotterdam, Nizozemské království 3

... a v souladu se platným zákonem ("křížení vlastnictví")

Podrobnosti k "telco balíčku" v EP

Na této stránce jsou k dispozici odkazy na předběžné texty přijatých zpráv ( v dolní části za TZ), další podrobnosti včetně hlasování ad. jsou například na dále uvedených odkazech. Na závěry bude jistě ještě dost času po podrobném prostudování výsledku v EP:

BERT
o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského úřadu pro trh elektronických komunikací
(KOM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD))

DIVIDENDA
o plném využití výhod digitální dividendy v Evropě: společný přístup k využívání spektra uvolněného přechodem na digitální vysílání
(2008/2099(INI))

Telefonování a ochrana údajů
o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

Europoslanec Jan Březina komentuje dnešní výsledek hlasování Evropského parlamentu o tzv. telekomunikačním balíčku

Schválená legislativa posiluje práva uživatelů v odvětví elektronických komunikací. To, že zejména poskytovatelé internetovýchslužeb získají možnost žalovat spamary, by mělo napomoci vymýtitrozmáhající se zasílání nevyžádaných emailů (tzv. spamů). Stanovenímaximální lhůty pro uskutečnění přenosu čísla na jeden pracovní denocení i čeští uživatelé mobilních telefonů, kteří dnes na vyřízenížádosti o změnu operátora čekají obvykle několik týdnů. Zavedenípovinnosti operátorů zveřejňovat srovnatelné, odpovídající a aktuálníinformace o cenách a sazbách za telekomunikační služby zvýšíprůhlednost cen ve prospěch spotřebitelů. Vítám, že se ustoupilo od původního necitlivého záměru naříditrozdělení operátorů na sítě a služby (tzv. funkční separace) arozhodnutí o případném rozdělení bude ponecháno na jednotlivýchstátech. I když by se v každém případě mohlo jednat pouze o účetní anikoli majetkové rozdělení, musím zdůraznit, že sám nejsem příznivcemtohoto postupu. Není s ním potřebná zkušenost a zavedení povinnostizpřístupnit síť pro konkurenci by jejího majitele s vysokoupravděpodobností odrazovalo od investic, a tedy potřebného rozvojesítě, z něhož by těžili zejména spotřebitelé. Z hlediska zdravéhovývoje telekomunikačního sektoru by aktivity EU měla podle mého názorusměřovat spíše k podněcování konkurence mezi jednotlivými typy sítí. Schválené oslabení pozice národních telekomunikačních úřadů veprospěch Evropské komise považuji za krok špatným směrem. To, co telekomunikační sektor potřebuje, není všemocná Evropská komise podmaňující si národní regulátory, ale pružná spolupráce národních regulátorů mezi sebou a zejména jejich důsledná kontrolní činnost na vnitrostátních trzích.

BERT nebude "vrchním neomezeným" BERTEM , ale... a dividendu rozdělí především státy samy

"Brusel - Evropský parlament schválil balík reforem pro telekomunikační trh Evropské unie. Ten mimo jiné počítá s dělením telekomunikačních společností na dvě části, z nichž jedna vlastní sítě a druhá poskytuje služby. Europoslanci a Evropská komise si od tohoto kroku slibují větší podporu hospodářské soutěže a příchod nových firem na trh.

Pokud návrh v této podobě schválí i členské státy EU, rozdělení firem bude moci nařídit národní regulátor, v českém případě tedy Český telekomunikační úřad (ČTÚ).
Zákonodárci naopak zamítli myšlenku vzniku jednotného telekomunikačního regulátora, který by měl právo veta i vůči jednotlivým národním úřadům. Podobně se před časem zachovaly i členské státy, které stejně jako parlamentní výbory dávají přednost zachování dosavadní "sítě" evropských regulátorů, která spojuje jednotlivé národní regulátory.
Namísto jednotného regulačního úřadu by měl vzniknout jiný úřad, který by měl především poradní funkci vůči Evropské komisi a nezasahoval by do kompetencí národních regulátorů.
"Telekomunikační balíček má otevřít konkurenci, která zkvalitní služby a sníží ceny pro koncové spotřebitele internetu, mobilních telefonů a jiných služeb elektronických komunikací," sdělila ČTK europoslankyně Zuzana Roithová. Podle ní navíc nový návrh zrychlí přenositelnost čísla či zlepší kontrolu evropské tísňové linky 112, zlepší boj s nevyžádanými emaily (spamem), ochranu dat a rozšíří služby pro zdravotně postižené.
Takzvaný telekomunikační balík ale počítá i s využitím kmitočtů, které se uvolní poté, co země zhruba do roku 2012 přejdou z letitého televizního analogového vysílání na digitální, pro rozvoj bezdrátového internetu. Evropská komise si představovala, že by rozvoj bezdrátového internetu měl být v tomto případě celoevropskou iniciativou, ale poslanci její přání trochu "rozředili" a nechali větší slovo členským státům. Autor: ČTK "

Podrobnosti včetně hlasování průběžně přes tuto případně další stránky:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+AGENDA+20080924-LASTV+0+DOC+XML+V0//CS&language=CS

TZ EP

Těžká EURO skepse k digitálnímu vysílání

Vypnutí analogu vrací diváky do minulého století . Více:
http://www.euro.cz/id/buq4cyesad/detail.jsp?id=98425
nebo zde i s diskuzí.

Sebere Komise nebo Evropský parlament kmitočty pro vysílání?

„Komise bude muset ještě vyřešit takzvaný digitální předěl, kdy některé části Evropy, hlavně venkov, nemají přístup k vysokorychlostním sítí. Evropský parlament proto navrhuje, aby se frekvence v rámci takzvané digitální dividendy po skončení analogového televizního vysílání využily zejména pro celoevropské mobilní vysokorychlostní internetové připojení.... Přechod na digitální vysílání umožní vysílání šesti až osmi televizních stanic ve spektru, které bylo dosud zapotřebí pouze pro jednu analogovou stanici. Přechod k digitálnímu televiznímu vysílání by měl být dokončen do prosince 2012..."

http://www.euro.cz/detail.jsp?id=98677

P.S. o dividendě zatím spíše rozhodnou členské státy, uvidíme.

pondělí 22. září 2008

EP ve středu dopoledne o telekomunikačním balíčku

Evropský parlament bude ve středu 24.září na svém plenárním zasedání řešit a rozhodovat o dalším osudu tzv. telekomunikačního balíčku.


Telekomunikační balíček: Rozvoj komunikačních služeb v EU
Evropský parlament bude v návaznosti na rozpravu z minulého plenárního zasedání hlasovat o legislativním balíčku v oblasti telekomunikací. Návrh počítá mj. s celoevropskou koordinací a harmonizací radiového spektra, které podle EP občanům umožní lepší přístup k novým elektronickým službám, jako je širokopásmový internet. Poslanci kromě toho navrhují zřízení Evropského úřadu pro trh elektronických komunikací, který zajistí konsistentní provádění opatření v celé EU, a vyzývají k posílení investic do nové infrastruktury.

Telekomunikační balíček: lepší ochrana práv uživatelů
Souběžně se třemi výše uvedenými zprávami budou poslanci EP hlasovat také o návrhu směrnice o právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací. Tato nová legislativa by měla umožnit přístup k evropskému číslu pro tísňová volání 112 prostřednictvím elektronických komunikací, transparentnější informace o přístupu k internetu a o tarifech poskytovatelů služeb či přenositelnost čísla v případě změny operátora.

Další pokračování názorů komerční televize na digitalizaci v Hospodářských novinách

"...Upřímně musím říct - a říkám to už několik let, že digitální televize je jedna z nejstrašnějších zhůvěřilostí, které se regulátoři a politici na českých občanech dopustili...." (bez komentáře)
.....další díl ze seriálu HN

Šéf CME: Výkyvy akcií mne nevzrušují: "...Finanční krize sráží akciové trhy po celém světě. Michael Garin, generální ředitel firmy CME, jejíž cenné papíry od začátku roku ztratily více než 40 procent, ale říká, že na jeho práci turbulence akciových trhů vliv nemají. CME vlastní televizi Nova..."

dříve:
http://mam.cz/c1-27937310-cenik-novy-2009-pristi-tyden
http://mam.cz/c1-27936270-zrcadlo
http://kultura.ihned.cz/c1-27846900-nova-zazpiva-cesky-koupila-licenci-na-mistni-mtv
http://hn.ihned.cz/c1-27805870-za-pul-roku-spustime-druhy-program
http://hn.ihned.cz/c1-27468380-vlastnik-novy-chysta-ceskou-obdobu-serveru-youtube
http://mam.cz/c1-27936420-launch-mtv-do-cervna
http://hn.ihned.cz/c1-27342320-sef-novy-dal-uz-jsme-nesli-kvuli-volbam
atd.

neděle 21. září 2008

Evropský patentový úřad varuje před „globálním patentovým přehřátím“

Evropský patentový úřad (The European Patent Office (EPO)) vydal na právě probíhajícím kongresu AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle) v Bostonu stanovisko k dramatickému nárůstu počtu žádostí o zapsání patentů., který se již nedá kapacitně a odborně zvládnout bez nějakých možností komplikací. Stejný názor prezentovali prakticky všichni další představitelé partnerských organizací ze všech částí světa (WIPO , USPTO,, podle kterých přirozeně neplatí rovnice , že vyšší počet žádostí znamená současně zvýšení kvality patentových přihlášek. I proto ve světě vzniká certifikační a „třídící“ projekt „ Peer-to-Patent“.

EU chce upravit dohodu o obchodu s IT produkty (spor i o LCD TV, STB ad.)

Evropská komise odsouhlasila v uplynulém týdnu aktuální návrh inovované dohody ITA (Information Technology Agreement ) i jako součást řešení vztahů s USA a Japonskem při stanovení cel pro dovoz IT produktů. V rámci původní dohody , podepsané v roce 1995 , souhlasilo celkem 43 signatářských států s omezením celních dovozních poplatků na minimum. Aktuální obchodně zaměřený spor je veden zejména kolem dovozu televizorů s LCD obrazovkami a set top boxů. Spor je veden již od května letošního roku, kdy americká obchodní organizace USTR iniciovala prostřednictvím WHO vznik arbitrážní komise v této věci.

pátek 19. září 2008

K diskuzi o digitální dividendě

Více k tématu na akci ČTÚ v závěru příštího týdne. Do diskuze se zapojila i NKS. Své stanovisko bych zatím zjednodušil v této fázi na "promyšlené"zvážení dalšího využití dividendy do doby, než bude dokončen přechod na digitální vysílání, kdy bude zřejmě ještě potřeba využít dosud nepřidělené kmitočty například pro potřeby územního dokrývání, pro regionální projekty i pro řešení dalších možných kritických či havarijních situací, ale také i pro kapacitu potřebnou pro další pokročilejší technologie, vč. s HDTV apod. Určitě alespoň do doby, kdy bude jasný "nezájem" ze strany televizní branže a na ní navázaných služeb. Diskuze začíná, více v dalších dnech.

Také Irové plánují i diskutují o využití kmitočtů

Irský regulační orgán „Ireland’s Commission for Communications Regulation (ComReg)“ zveřejnil návrh strategie využití kmitočtového spektra, zatím ale jen pro roky 2008 až 2010. K této věci byla zahájena, podobně jako v dalších zemích, další fáze veřejné debaty. Z první vlny připomínek obdržela komise podle oficiálního vyjádření „mnoho obecně pozitivních a konstruktivních připomínek“... Plán se přiklání více k jiným než „televizním“ službám a počítá mj. i s formou transparetních aukcí.

Podle EK jsou 3 telco regulátoři „závislí“...

Podle Evropské komise jsou stále ještě některé regulační telekomunikační orgány „málo“ nezávislé , nebo alespoň ne tak, jak je obsaženo v celoevropspkých pravidlech v rámci telekomunikačních směrnic a platného regulačního rámc z roku 2001 a dále. EK o tom informovala v totmo týdnu. Jedná se o Lotyšsko,Litevsko a Švédsko, které obdrží příslušné stanovisko EK. V minulosti mělo podobné vážné potíže i Španělsko ( + Polsko a Kypr), když žaloby EK pro nedokončení právního rámce v souladu s EU pravidly míří k Evropskému soudnímu dvoru. Ze tří „hříšníků“ je poněkud sporný případ Švédska, kde jde tak trochu i o spor mezi místním soudním rozhodnutím a názory EK.

Zdroj: EC - DG Information Society and Media

EK ukončila řízení kvůli „MUST CARRY“ s Finskem.

Evropská komise se rozhodla ukončit dřívější řízení kvůli podezření mj. i z nesprávné aplikace podmínek „must carry“ ve Finsku. Důvodem je fakt, že Finsko přijalo zákonnou úpravu, platnou od července 2008, která již administraci v Bruselu vyhovuje a je podle právníků EK v souladu s pravidly EK.

Zdroj: EC - DG Information Society and Media

Australský digitální rozhlas má logo a kampaň

Start digitálního rozhlasového vysílání v Austrálii, kterého se účastní kromě veřejnoprávních subjektů i většina komerčních provozovatelů a dalších firem, se blíží. Mělo by k němu dojít 1.května příštího roku. V současnosti bylo již vybráno logo a motto pro kampaň , která je plánována společně všemi subjekty, včetně společného financování. Hlavním motivem je zdůraznit přidanou hodnotu, kterou digitální rozhlas přináší.


“Digital Radio – it’s radio as you know it…plus”,

je zjednodušeno někdy jen na tzv. A plus (+)


Užitečné odkazy:Planované parametry pro digitální mobilní příjem TV (hand held) a "digitální dilema"

EBU vloni zveřejnila plánované technické parametry pro mobilní digitální příjem televizního vysílání. Definice pro hand-held přijímače:
“Hand-held devices (‘handhelds’ for short) are personal wireless devices, normally of a very small size, similar to that of a mobile phone or PDA (Personal Digital Assistant), with the capability of receiving audiovisual streams and data services, often with facilities for bidirectional voice/data communication." Pro hand-held příjem jsou nyní k dispozici dva základní systémy T-DAB/T-DMB a DVB-T(H). Současný kmitočtový plán potvrdila konference v roce 2006 RRC-06 v Ženevě, který v zásadě rozděluje pásma tak, že pro T-DAB se počítá primárně s 3.pásmem (Band III) a pro DVB-T pak pásmo IV/V. DVB-H a T-DMB nebyly do plánovacího systému nějak konkrétně zařazeny.

V těchto dnech se na akci EBU diskutovalo o mobilní digitální televizi. akce se zúčastnila především zástupci veřejnoprávních médií. "Digitální diskuze o digitálním vysílání" probíhá v Itáli. Témata zní podobně, například "digitální dilema" což je v současnosti pro mobilní TV asi nejcharkterističnější.

Německé komerční rádio bude vysílat v latině

Berlínské Ave! Radio chystá své vysílání v latinském jazyce, a to u příležitosti mezinárodního Evropského dne jazyků. Půjde o výjimečný krok 26.září na stzanici, která má přes 4 milióny posluchačů denně. Mezi jinými se připravuje i rapová píseň s již v současnosti hovorově „mrtvém“ jazyce. Informace potvrdil Josie Cox.

Akce „Vyměňte starý televizor za nový a získejte 500 Kč“ podpoří kromě ekologie i digitalizaci.

Na posledním jednání se zástupci hlavních výrobců elektrotechniky zastoupených na českém trhu jsme se mj. dohodli na řadě dalších společných projektů například v rámci informační kampaně a vůbec spolupráce v celém procesu přechodu na digitální vysílání. Za velmi zajímavou věc, kterou připravili všichni výrobci společně v rámci jiných aktivit, považuji projekt, který odstartuje od října letošního roku. Jde o podporu ekologické likvidace starých elektrovýrobků a samozřejmě podpora inovace i obnovy vybavení domácností. Dnes v podstatě všichni hlavní výrobci televizorů dodávají přístroje s již zabudovaným digitálním tunerem i s vybavením pro možnost upgradu HW pro nejbližší budoucnost (vč. slotů pro další aplikace). Ostatně měl jsem možnost v rámci řešení osobního jihočeského veřejnoprávního „switchoff“ v praxi poznat stav informovanosti a aktivity prodejců a všech souvisejících věcí - s velmi pozitivním výsledkem.

"Každý zákazník, který během října u svého prodejce odevzdá jakýkoliv vysloužilý televizor nebo PC monitor a zároveň koupí nový LCD či plasmový televizor s úhlopříčkou nad 25" nebo PC monitor (bez omezení úhlopříčky) značky výrobce zapojeného do projektu, obdrží bonus ve výši 500 Kč."

Podrobnější informace již brzy na specializovaném webu, který je zatím ve „startovní podobě“.(odkaz)

NOVELA ZEKu v Legislativní radě vlády

Novela ZEKu i s úpravami k digitálnímu vysílání je v těchto dench projednávána v pracovních komisích Legislativní rady vlády. V celku se návrh po dílčích jednáních dostane na pořad jednání LRV v polovině října a následně v případě pozitivního resumé by měl návrh přijít na jednání vlády. Na podzim by se tak důležitá norma (resp. návrh) mohla dostat do PSP.

Program 41. zasedání LRV
dne 16. října 2008

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (předkladatel ministr průmyslu a obchodu Ing. Martin Říman).

HN: " Aby diváci dostali naše nové programy zadarmo... měli by nám úředníci dát šanci tyto kompenzační licence získat..."

HN.IHNED.CZ 18. 9. 2008 " ředitel TV NOVA:...Vyzýváme ke změně, které lze docílit jedním pozměňovacím návrhem, v němž bude uvedeno, že komerční televize mají šanci získat kompenzačních licencí víc - až do počtu, který je k dispozici na trhu. ... "

neděle 14. září 2008

Veřejnoprávní stanice spustí digitální rozhlas v DRM společně

BBC World Service a Deutsche Welle oznámily plán na společné vysílání digitálního rozhlasu v systému DRM na krátkých vlnách.Vysílání by mělo být zahájeno v plném provozu v lednu 2009 a mělo by probíhat od rána do večerních hodin s propojením s webem obou stanic. Zatím není známo,zda se k projektu připojí později i další evropské veřejnoprávní stanice.

NOVATV.nl: Připravuje se nová veřejnoprávní stanice pro muslimy

V Nizozemsku podle novatv.nl vzniká nová veřejnoprávní mediální nadace pro muslimy. Jde o projekt, který je nezbytným základem pro vytvoření a zajištění televizního a rozhlasového vysílání financovaného z veřejnoprávních prostředků, určeného pro muslimy žijící v Nizozemí, který iniciuje Radi Suudi. Nová stanice s pracovním názvem ZENIT by se měla zaměřit i na popularizační pořady včetně zábavy, běžné na dalších stanicích (i soap-opery...).Od 24. září započne náborová akce nových členů nadace, který by měla zajistit dostatečný počet zájemců, který je podle nizozemské legislativy i argumentem pro výši podpory a vymezení kapacity ve vysílání veřejnoprávních rozhlasových i televizních stanic. Ta tento projekt od počátku podporují, například stanice VARA. Podle plánu by se mělo do počátku roku 2009 podařit získat více než 50 000 platících členů nadace.
NOVATV.nl, RadioFreak.nl

Změny mediálního zákona a digitální rozhlas zatím v zářijovém programu Sněmovny chybí

Ve zveřejněném návrhu pořadu 38. schůze PSP, která začíná od 23. 9. 2008 od 14 h, zatím chybí zařazení návrhu změny mediálního a dalších zákonů k digitálnímu rozhlasu (tisk 552 a stanovisko vlády 552/1). Předběžný program, který bude schvalován až přímo na počátku jednání PSP, zatím neobsahuje ani návrh změn voleb mediálních rad (tisk 554).


http://duspiva.blogspot.com/2008/08/digi-rozhlas-novela-ve-snmovn-tisk-5521.html

pátek 12. září 2008

Americké „Domažlice“ úspěšně vypnuty - Wilmington, NC ukončil analogové televizní vysílání.

Americký Wilmington v Severní Karolíně je od 8. září prvním městem v USA, kde bylo ukončeno analogové televizní vysílání. Pilotní projekt amerického regulátora FCC je prvním v řadě , na jejímž konci dojde ke konečnému vypnutí analogu v USA, a to 17. února 2009. Projekt má stejně jako v jiných státech za cíl prověřit chování obyvatel na změnu příjmu televizního signálu a pomoci zpřesnit komunikační kampaň pro další města a regionu. Na kampani se v prvním regionu USA , stejně jako je to plánováno i pro další oblasti, podíleli kromě regulačních orgánů i televize a operátoři spolu s politiky a zástupci občanské a neziskové sféry. Podle některých srpnových průzkumů o vypnutí neví v USA téměř 26% obyvatel. Celkově je na terestrickém příjmu jako dominantní formě závislých asi 9% obyvatel.
Specifikem Wilmingtonu je provizorní dočasné pokračování analogového vysílání veřejnoprávní stanice UNC-TV jako záloha pro případ krizového živelného nebo jiného podobného stavu.

čtvrtek 11. září 2008

zajímavost z médií

http://blok.rozanek.cz/2008/09/08/reditel-novy-zahraje-zamestnancum-pojistovny/

Slovenský zákon o kinematografii jde dál, česká legislativa platí zatím v nezměněné podobě.

Na Slovensku se návrh zákona o kinematografii dostal do 2.parlamentního čtení, kde se budou podávat návrhy na změny.verze zatím. Podle návrhu by se státní příspěvek měl pohybovat až do výše 50 % z celkové sumy příspěvků v předešlém roce. Počítá se i s dotacemi dalšími příjmy. Do Fondu budou například mířit i pokuty od inkasované mediální radou (Rada pre vysielanie a retransmisiu) a další sankce plynoucí právě z nového návrhu zákona. Výdaje Fondu nesmí překročit 5% příjmů.

Český návrh novely zatím neprošel přes připomínkování státních orgánů a dotčených subjektů. Dosavadní zákon ČR je k dispozici zde. Dle diginovely jde část příjmů z reklamy přes zvláštní účet ČT přímo do Fondu jako mandatorní výdaj.

SOUD: DIGI novela je "ústavní"

RRTV vzala na vědomí usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. srpna 2008, č.j. 10 Ca 149/2008-53, kterým byla odmítnuta žaloba společnosti MINORITY a.s. proti rozhodnutí Rady o udělení kompenzační licence společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., přičemž Městský soud v Praze dospěl k závěru, že přechodná ustanovení čl. IV bodu 5. zákona č. 304/2007 Sb. jsou ústavně konformní.

TZ

Internet pro všechny - několikrát

Známá kauza se záměrem financovat z veřejných prostředků či grantů rozšíření bezdrátového "bezplatného" internetu v Praze a s tím spojené negativní reakce (včetně zapojení Evropské komise) byly nedávno v médiích opět připomenuty . Nyní se téma "Internet pro všechny" v obecnější podobě objevuje opět, a to jak ze strany stejnojmenného sdružení , tak i na politické scéně:

„V zahraničí je zcela běžné, že je na mnohých veřejných prostranstvích internet zdarma. Proto budeme tuto aktivitu v Pardubickém kraji podporovat," říká kandidát na hejtmana Koalice pro Pardubický kraj a 1. místopředseda KDU-ČSL Roman Línek.„V zahraničí je bezplatný internet na náměstích a v parcích naprosto běžná záležitost, uděláme maximum proto, aby tomu tak bylo i v Královéhradeckém kraji.“ Uvedl MUDr. Jiří Veselý, který také projekt podpořil.

http://www.lupa.cz/zpravicky/pozvanka-na-konferenci-internet-pro-vsechny/

Maďaři začnou digitálně později, s analogem skončí dříve.

Na letošní podzim je naplánován start digitálního terestrického vysílání v Maďarsku. Termín byl potvrzen dohodou z tendru vítězného operátora Antenna Hungária s regulačním orgánem z počátku tohoto týdne (1 rozhlasový a 5 TV multiplexů, začne projekt MinDigTV -60% území). Počítá se i s využitím jedné sítě pro DVB-H. Digitální rozhlas plánuje "vyjet" rovněž koncem letošního roku, zatím bez známých podrobností.
Zahájení je naplánováno na prosinec, definitivní ukončení analogu i přes startovní zpoždění zůstává stále stejné a to 2011.

středa 10. září 2008

REFORMA.Německo mění systém mnoha mediálních orgánů a rad = vznikl další orgán ZAK

V září letošního roku došlo ke změně struktury a postavení mediálních orgánů v Německu. Vznikl nový centrální mediální orgán ZAK (Kommission für Zulassung und Aufsicht / Commission for Licence and Supervision).

ZAK je složen z ředitelů a prezidentů všech 14 dosavadních mediálních autorit. Hlavním cílem pro ZAK bude sjednotit licencování a systémová kontrola obsahu vysílání na celostátní úrovni a zejména podpora přechodu na digitální vysílání.

Nizozemsko a další nesouhlasí se záměrem EK „přitvrdit“ pravidla pro veřejnoprávní média.

Evropská komise by se podle nizozemského ministra kultury Ronalda Plasterka neměla „míchat“ do financování veřejnoprávních médií. Reagoval tak mj. i na aktuální plán eurokomisařky Noelie Kroesové , která má v EK na starosti hospodářskou soutěž, a která navrhuje zpřísnění pravidel pro zjednodušeně řečeno „státní podporu“ veřejnoprávním médiím v zemích EU. Jde o záměr komisařky, který by měl vstoupit podle plánu v platnost ještě dříve než dojde k plnému rozvinutí dalších nových služeb a rozšíření televizních programů v rámci digitalizace veřejnoprávních i komerčních médiích ve většině členských zemích.Jak informují zdroje z EK je proti plánům komisařky Kroesové nyní již asi 13 zemí v čele s Německem, Nizozemím, Belgií a Irskem. Podle stejných zdrojů se v otázce tzv. tržních testů pro veřejnoprávní média příliš nepočítá s podobným postojem ze strany dalších východoevropských států EU, které jsou v obecném duchu považovány v mnoha případech za výrazné příznivce komerčních televizí. Podobný názor na spřízněnost některých nových členských zemí s komerčními médii veřejně zaznívá v různé podobě v místních médiích a naposledy právě i od nizozemského ministra, který se snaží získat podporu v dalších zemích proti novým zpřísněním pro veřejnoprávní média.

V praxi jde o plánovanou revizi celkového rámce State Aid Action Plan (česky Akční plán pro státní podpory - Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005–2009 (Konzultační dokument) {SEC(2005) 795 ) a přímo i revizi původního „sdělení“ ke státní podpoře veřejnoprávním médiím z roku 2001 ( Sdělení Komise o použití pravidel státní podpory na veřejnoprávní vysílání (2001/C 320/04))


P.S. Některá rozhodnutí EK ve věci veřejniprávních médií z pohledu hospodářské soutěže.

(Zdroje: EK, NRC ad.)

Přehled českých lobbistů v Bruselu + Evropští lobbisté zatím o registraci nestojí

Přestože je lobbistů podle odhadů v Bruselu 15.000 až 20.000, většina z nich zatím příliš nestojí o dobrovolnou registraci u Evropské komise. Do registru spuštěného v červnu, od něhož si komise slibovala větší transparentnost lobbování, se zatím podle serveru EUobserver zapsalo jenom zhruba 300 lobbistických organizací.

"Ten počet je nízký, současných 300 je málo, i když možná svou roli sehrálo letní období," řekla serveru mluvčí místopředsedy Evropské komise Siima Kallase. Upozornila ale, že číslo je třeba brát s rezervou. Komise totiž registruje jen organizace, proto podle ní nelze srovnávat počet zaregistrovaných s celkovým počtem lidí, kteří se lobbingem zabývají.

Zdroj: čtk

Doplnění:
přehled - /ČEŠTÍ LOBISTÉ / PORADCI / NADACE v Bruselu

EP volá po uspořádání konference ke spektrální politice EU.

V diskuzi nad revizí evropského regulační rámce pro oblast telekomunikací se v průběhu léta v Evropském parlamentu rozbouřila poměrně velká diskuze. Kromě řady razantních návrhů na změnu v předloženém „telekomunikačním balíčku“ od Evropské komise se diskutovalo zejména nad kompetencí a vlivem na rozhodování o využití kmitočtového spektra, jehož využívání patří nyní a zejména v budoucnosti bude patřit k poměrně významným a současně i lukrativním oborům.

Zpravodajka jednací procedury k „balíčku“ europoslankyně Catherine Trautmannová se spolu s dalšími nakonec veřejně připojila i k požadavku na uspořádání velké konference o kmitočtové dividendě za účasti zástupců všech členských zemí. V současné době je ve většině zemí EU vrcholná kompetence v této věci na vládě, která rozhoduje zpravidla na základě podkladů a iniciativy regulačních orgánů a ve spolupráci se státní správou.

V zásadě jde o pochopitelnou snahu sjednotit přístup k využití spektra na celoevropské úrovni, a to jak v dosavadních aktivitách EK, tak nyní i ze strany europoslanců ( kromě technologické otázky a obav z interferencí jde samozřejmě i podnikatelské hledisko...). Téma je předmětem výrazného lobbingu, jako tomu bylo například i před poslední světovou radiokomunikační konferencí . Poslanci navrhují uspořádat akci ale až po volbách do Evropského parlamentu v létě 2009, což by omezilo využití tohoto tématu i celé akce k nějakým předvolebním zájmům.

P.S Projekt Mangement Spectrum Park na Novém Zélandu - veřejná diskuze k využití spektra a k probíhajícm aukcím.

Rusko bude mít s plánem digitalizace zpoždění, na satu je zatím 1%.

Plány ruského ministerstva informačních technologií a komunikací vydat v nejbližších dnech podrobný strategický plán přechodu na digitální televizní vysílání budou mít zpoždění. Plán podle médií nebude ani do konce letošního roku hotov. Jedním z důvodů má být i fakt, že se vládním úřadům zatím nepodařilo dohodnout systém plánované komplexní finanční podpory na pořízení STB (cca 50 miliónů domácností). V Rusku se v souvislosti s digitalizací uvažuje o kompresi MPEG4. K vypnutí by přes zpoždění plánů mělo na celém území Ruska dojít do roku 2015. V současnosti má celkem asi 89% obyvatel Ruska přístup k volně šířeným TV programům, 11% využívá kabelové sítě a 1% satelit.


Zdroj: Vladimir Kozlov

Politici a média: Murdoch navrhl Obamovi smír.

Majitel News Corp Rupert Murdoch se snaží zmírnit „napětí“ mezi televizí Fox News a kandidátem na prezidenta Barackem Obamou. Obama v průběhu léta souhlasil se schůzkou přímo s Murdochem a prezidentem televizní stanice Fox News Rogerem Ailesem. Fox News byla nařčena mj. z toho, že působila negativně na obrazu prezidentského kandidáta, kritika šla vůči Fox například kvůli reportážím o jeho manželce a jejich vzájemných vztazích a kvůli dalším aktivitám.Podle mluvčího Obamovy kampaně došlo k vyjasnění názorů a stanovisek....
Obamův projev na nominační konferenci sledovalo v USA 38.4 miliónů diváků,tedy více než zahajovací ceremoniál z Olympiády v Beijingu ( Nielsen ratings).

pondělí 8. září 2008

Nový regulační rámec pro telekomunikace: Členské státy EU chtějí zredukovat ambice členů Evropského parlamentu ( a nakonec i BERTa)

Po poměrně dlouhém projednávání pravidel nového regulačního rámce pro oblast telekomunikací se role poněkud obracejí. Přestože na počátku byl záměr Evropské komise , který kromě jiného počítal s vytvořením zcela nového nadnárodního regulačního orgánu (Body of European Regulators in Telecoms (BERT) a řadou pravomocí a přirozeně s velkou vlnou kritiky (včetně hlasů za ČR), postupně se názory mění. Zejména pak po některých zásazích a plánech z řad poslanců Evropského parlamentu. Nyní před dalším kolem projednávání návrhu balíku evropských směrnic, které začíná po parlamentních prázdninách zanedlouho v EP, se objevuje aktivita právníků přímo z Evropské komise. Cílem je do značné míry zmírnit návrhy na posilování původního námětu od Evropské komise (listopad 2007), který někteří poslanci považovali i přes silnou vlnu kritiky za nedostatečný a nový orgán za „málo kompetentní“.

K tomu bylo uspořádáno v minulém týdnu i setkání s evropskými „zákonodárci“ a právníky EK. Další setkání by již mělo být i veřejné a dokonce živě přenášeno televizemi. Klíčové témata diskuze jsou 3 hlavní oblasti - vznik a činnost nového „superregulátora“,kompetence EK ve vztahu k pravomocím členských států a správa kmitočtového spektra (zejména ve vztahu k digitální dividendě a možnosti komerční správy).

Dokončení rámce pro telekomunikace si nakonec ještě před našim předsednictvím vzalo za klíčový úkol současné francouzské vedení EU. Je už k dispozic dokonce i finální termín a tím je 27.listopad. Na ČR pak „zbude“ už „jen“ praktická aplikace v rámci členských států EU. Tedy alespoň podle plánů.

Žaloba proti kompenzačním licencím zamítnuta

Jak uvedla dnes i ČTK , Městský soud v Praze zamítl žalobu proti udělení kompenzačních licencí podle platného zákona. Žalující společnost Minority (Jiří Chvojka) s výsledkem nesouhlasí a podle očekávání podá ihned proti rozhodnutí soudu kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS). Taktéž podle očekávání a dle zprávy ČTK i podle Minority by to mělo vést údajně k tomu, aby NSS požádal o stanovisko Ústavní soud. Argumentem soudu byl fakt, že Minority neměla "právní legitimaci" a protože nebyla účastníkem řízení RRTV.

neděle 7. září 2008

Do „boje o Bulharsko“ jde po CME a MTG nyní i RTL.

Německá mediální společnost RTL potvrdila zájem o vstup na bulharský mediální trh. V souvislosti s již dříve oznámeným odchodem Murdochovy mediální skupiny z Evropy hodlá RTL koupit podíl od News Corp a to v televizi BTV - za 1,1 mld €. Jedná se o jednu z nejúspěšnějších bulharských komerčních stanic. Podle dalších zdrojů je RTL zájemcem o vstup i na další trhy v Evropě.

Před nedávnem po CME vstoupila na bulharský trh i skupina MTG (V ČR majitel 50% TV Prima) a to do televize NOVA. CME o několik dní před tím koupila 80% podíl v TV2 , podle médií za cenu 172miliónů US$. RTL je zatím zastoupena v zemích býv. východního bloku v Maďarsku, Chorvatsku a Rusku, podobně jako obě další mediální skupiny (CME,MTG).

Zdroj : místní média a finanznachrichten.de

čtvrtek 4. září 2008

archiv - diskuze na Z1

do archivu DIGI na Z1 3.září večer živě, nyní ze záznamu v pořadu :
Z1 Marketing 3.9. 22:30 Ekonomický speciál z oblasti marketingu a reklamy. http://www.z1tv.cz/ v sekci archiv pod názvem pořadu ( K TPP, kampani ad.)

Interference je pro satelitní TV rostoucí problém

Na aktuálně poslední konferenci asijské asociace Cable & Satellite Broadcasting Association of Asia (CASBAA) se mj. opět řešila problematika interferecne satelitního televizního broadcastingu s dalšími telekomunikačními službami , konkrétně s wireless technologiemi (WIMAX...) , zejména v tzv. pásmu C-band. Podle posledních výzkumů problémy v praktické rovině narůstají a bude nutné věc řešit na mezinárodní úrovni i s využitím regulačních zásahů. Jde o stav v řadě asijských zemích, jako nejhorší je popisován případ státu Bahrain a aktuálně již i v Austrálii či Indonésii. Opět zazněl apel na regulační orgány na změnu licencování s možností využívat i další části spektra, například část S-bandu. Jako podle ohlasů konstatovali někteří zástupci průmyslu - stav, kdy divák přijde o obraz v přijímači je špatný pro hledání nějakého rychlého řešení...

Dohoda klíčových organizací k digitálnímu rozhlasu v Evropě

Sdružení pro digitální technologie EICTA ( the European Digital Technology Industry Association) se dohodla s EBU (the European Broadcasting Union) a se sdružením WorldDMB na společném postupu a podpoře harmonizace a rozvoje interoperability služeb v rámci digitálního rozhlasového vysílání. Obsahem dohody je mj. specifikace pro technologické standardy skupin DAB / DAB+ / DMB a členění na 3 hlavní „profily“ - Standardní (...masové využití), „Rich media“ přijímače a na Multimediální přístroje.

Cílem je vytvořit funkční a sjednocený technologický projetk , který by měl umožnit komplexní rozvoj digitálního rozhlasu. Zatím se cesta formou administrativních kroků například ze strany EK v praxi příliš nedaří naplňovat. Krok, který je iniciativou i ze strany výrobců a vývoje, lze tak považovat do jisté míry za podporu „politické“ vůle na společném postupu a to nyní i v praktické a podnikatelské rovině.

O digitálním rozhlasu u nás se bude opět (kromě hlavní agendy) jednat i na nadcházejícím jednání Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v ČR v příštím týdnu, a to i za účasti zástupců veřejnoprávního média.

P.S.
Letní Aktivity a vize budoucnosti digitálního rozhlasu The Digital Radio Working Group (DRWG) ve V.Británii

Vypnutí analogu v roce 2020 ve VB

Veřejnoprávní televize chce od státu více peněz (SBS)

Šéf australské veřejnoprávní televize SBS (Special Broadcasting Service) Shaun Brown požádal australskou vládu o přímou roční dotaci ve výši , 70 miliónů Aus$ (US$59 mil.) na úhradu zvýšených nákladů spojených s rozvojem on-line služeb a nového zpravodajského projektu ABC News ale i přípravou digitálních TV kanálů. SBS již letos obdržela podporu ve výši 160 miliónů.
SBS plánuje do roku 2013 spustit 4 televizní digitální stanice.

středa 3. září 2008

pondělí 1. září 2008

Další český digitální server spuštěn

Server digitalizace.info byl právě spuštěn

"...Přestože server digitalizace.info nemá ambice konkurovat velkým zpravodajským portálům, budeme velmi rádi když se stane místem, kde se budou scházet a diskutovat čtenáři, kteří mají zájem o stručné a jednoznačné informace z oblasti digitalizace televizního vysílání. Rádi proto uvítáme, jak nabídky ke zveřejnění vašich článků týkajících se tématu ( testy, recenze, zkušenosti s příjmem, návody), případně i zájem o dlouhodobější redakční spolupráci, tak připomínky k designu i obsahu stránek. Stránky digitalizace.info jsou a pravděpodobně i zůstanou komunitním webem. V praxi to znamená, že jejich registrovaní uživatelé mohou spoluvytvářet jeho obsah..."

Důležitá novela ZEKu jde na jednání LRV a poté do vlády

Návrh novely Zákona o el. komunikací a dalších předpisů, které mají vliv i na digitální vysílání, byl postoupen Legislativní radě vlády, a po projednání by měl být zákon předán na jednání vlády k finálnímu rozhodnutí. V průběhu léta proběhlo připomínkové řízení a náročné vypořádání množství došlých námětů a návrhů změn od privátních i státních orgánů a institucí - předkladatelem návrhu je MPO ve spolupráci s ČTÚ. Na základě jednání a výsledné shody státních orgánů (jeden z dílčích, ale velmi důl. návrhů i ve spolupráci s NKS) byla zpracována i další důležitá ustanovení, která kompletují a doplňují legislativní rámec i pro oblast digitální televizního či rozhlasového vysílání. Návrh zákona je stejně jako řada dalších kompletně k dispozici i na standardních webech , například zde (Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony PID: RACK7FVJVH55 - příp.hledat pod MPO...).

Návrh již vyvolal výrazně negativní veřejné reakce některých zástupců komerční sféry a lze očekávat tradičně poměrně náročné projednávání a silný lobbing vůči některým z pohledu státních orgánů potřebným změnám. Předpokládá se , že by se norma v případě pozitivního průběhu projednávání a schvalování mohla dostat k projednání v PSP letos na podzim. Na jaře bude pak situace složitější i díky prioritnímu zapojení všech důležitých institucí od agendy spojené s předsednictvím ČR v EU.

Návrh v zásadě z pohledu digitalizace řeší klíčové oblasti:
- Správa kmitočtového spektra
- Zrušení zákazu křížení vlastnictví v zákoně o provozování rozhlasového a televizního vysílání
- Zrušení omezení vlastnictví sítí elektronických komunikací pro šíření rozhlasového a zemského digitálního televizního vysílání v zákoně o provozování rozhlasového a televizního vysílání
- Upřesnění kompetence Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) pro provádění změn v souboru technických parametrů
- Zrušení poplatků za společný příjem digitálního televizního vysílání v autorském zákoně
- Zpřesnění rozsahu povinností České televize po dobu přechodu na digitální televizní vysílání

Návrh v podrobné části obsahuje mj. řešení duplicity současného analogového a digitálního vysílání na jednom území nad rámec nařízení vlády o technickém plánu přechodu . Mechanismus diskutovaného řešení by měl také umožnit RRTV vést příslušná správní řízení a v odůvodněných a prokázaných případech omezit soubor technických parametrů pro vysílání.
Návrh se také vypořádává i s možností "diskriminace" v případě STA, která do jisté míry dosud zvýhodňovala příjem analogového televizního vysílání nad příjmem digitálního televizního vysílání, za které se již musely hradit autorské poplatky. (ad evropská směrnice 2001/29/ES a příslušný systém výjimek). Tato otázka byla kompetentními orgány i díky nepříliš jasnému znění příslušných ustanovení směrnice konzultována s Evropskou komisí (možnost rozšíření výjimky ve prospěch STA). Při veřejné diskuzi v rámci projednávání s "dotčenými stranami" bylo mj. rovněž konstatováno, že již není žádný důvod pro omezování podnikání v oblasti elektronických komunikací ze zákona a omezení hospodářské soutěže.