sobota 27. září 2008

Americký boj proti regulátorovi a proti regulaci product placementu.

Americké mediální společnosti včele s Fox, ABC, CBS, NBC, Viacom či reklamním asociacím (např.the American Association of Advertising Agencies) a další se v těchto obrátily na amerického regulátora FCC s „důrazným nesouhlasem“ proti aktuálním pravidlům pro využívání prvků product placementu („PP“) ve vysílání. Jedná se o reakci na navržené úpravy regulace pro využívání „skryté reklamy“ v rámci otevřeného připomínkového řízení. FCC se rozhodl aktualizovat zásady pro sponzoring a další podobné prvky, které jsou v základních intencích platné od 70.let (pro tzv. small screen už od let 60.), a to zejména právě kvůli nárůstu PP. Podle analýzy PQ Média narostl objem prostředků využívající PP v USA o 34% oproti loňskému roku.

V EU zbývá členským státům na aplikaci nové evropské směrnice, která řeší i problematiku PP, ještě více než rok.

Žádné komentáře: