úterý 29. prosince 2009

Dnes na ČT1 o digitalizaci

Dnes na ČT1 ve Studiu 6 opět pásmo o digitalizaci (v 8,10 hodin), záznam cca od času 2:14:20 je zde (nám. Zdeněk Zajíček)

úterý 22. prosince 2009

ČT ve středu ráno živě k digitalizaci

Ve středu 22.12.2009 ráno živě ve STUDIU 6 o digitalizaci s předsedou NKS.
7:50 - Jak daleko je televizní digitalizace?

Záznam cca od času 1:49.10

Digitalizace na Slovensku začala dnes naostro

DVB-T na Slovensku bylo oficiálně spuštěno dnes, v úterý 22. prosince ve 12:15. Společnost Towercom spouští po podpisu smlouvy se Slovenskou televizí první DVB-T multiplex. Signál je "oficiální" po pěti letech zkušebního provozu a start byl povinen do konce roku. STV a Towercom to po delším čekání nakonec poměrně narychlo oznámili v aktuální tiskové zprávě. Více zde i na dalších serverech. Komerční televize JOJ, JOJ Plus a TA3 již podle zdrojů ze Slovenska získaly licence pro pozemní digitální vysílání , TV Markíza zatím licenci podle dostupných zpráv nemá.
Přehled kmitočtů, kde se vysílá je na webu operátora, termíny vypnutí analogu zatím nejsou známé.

Aktuálně doplněno: TV Markíza k současnému spuštění řádného digitálního vysílání ("...TV Markíza nemá ambíciu brzdiť tento proces, ale vzhľadom na to, že ide o strategické rozhodnutie vo väzbe na dohodu s prevádzkovateľom multiplexu, to predstavuje širší kontext právnych a technických otázok a tie sú predmetom rokovania...")

Přeji příjemné sledování DVB-T vysílání, je to potěšující zpráva.

pondělí 21. prosince 2009

Doba, kdy měly země EU sladit pravidla pro TV vysílání s digitálním věkem, podle EK vypršela

EK pokárala země EU včetně ČR kvůli normám o televizním vysílání (čtk) . Česká republika je jednou z řady zemí Evropské unie, které dnes Evropská komise pokárala kvůli tomu, že do své legislativy včas nepřevedly pravidla týkající se televizního vysílání.Slovensko je naopak jedním ze tří států, které požadované normy už mají a Brusel o tom také v souladu s požadavky patřičně informovaly. Zmiňovaná pravidla měla odstranit zastaralá omezení digitálního televizního vysílání přes internet, video na vyžádání či mobilní televize. Normy přijaté před dvěma roky měly státy bloku přijmout do 19. prosince. Návrh zákona, který se převedením směrnice do českého práva zabývá, už schválila česká vláda. V únoru by o něm měl rozhodovat parlament. Daná směrnice podle Evropské komise vytváří jednotný trh pro všechny audiovizuální mediální služby, firmám poskytuje právní jistotu,spotřebitelům zase ochranu. Nové předpisy by měly tvůrcům i poskytovatelům televizních programů zlehčit přístup k financování z nových forem audiovizuální reklamy, jako je třeba reklama na rozdělené obrazovce. "Už před dvěma roky odvětví a spotřebitelé netrpělivě čekali na nová,flexibilnější pravidla," prohlásila eurokomisařka pro telekomunikace a média Viviane Redingová. "Naléhavě vyzývám země EU, aby přizpůsobily svoje právní předpisy a postaraly se o umožnění nových reklamních technik, které směrnice připouští," dodala. Kromě Slovenska jen Belgie a Rumunsko do Bruselu nahlásily naplnění požadovaných změn. Několik dalších zemí do své legislativy už převedlo část dané směrnice, nikoli však vše, s čím norma počítá.
originál TZ EK je zde

Vláda schválila Rozpočet na digitalizaci pro rok 2010

Vláda ČR dnes na svém jednání souhlasila s návrhem Rozpočtu na digitalizaci TV ze zvláštního účtu ČT na rok 2010, předloženým dle návrhu ČT a po projednání v NKS ministrem vnitra a ministrem kultury, předkládaném vládě společně s předsedou NKS.

Základní rozpočet pro užití výnosu z reklam na rok 2010 podle zákona č. 304/2007 Sb. je odhadován podle výnosů z reklamy ve výši 530 miliónů Kč + převod části prostředků z letošního roku - podrobnosti později, a v TZ.

pátek 18. prosince 2009

Vláda rozhodne o rozpočtu na digitalizaci

V pondělí budou na jednání vlády projednávána témata , která mají i vztah k digitalizaci. Mezi důležitými body je tak kromě projednání inovované a obnovené verze návrhu Zákona o elektronických komunikací tématem jednání vlády rovněž problematika NKS. Kromě personálních změn je vládě po úspěšném průběhu meziresortního připomínkového řízení předložen k odsouhlasení návrh "Rozpočtu účtu České televize pro užití výnosu z reklam na rok 2010".

NKS na svém zasedání v závěru tohoto týdne projednala podrobnou strukturu rozpočtu a jeho věcné a regionální členění spolu s plánem práce na celý nadcházející rok. Kromě jiného byla NKS odsouhlasena další etapa konkrétní finanční a technické pomoci a asistence sociálním a zdravotním ústavům -podrobnosti později.

čtvrtek 17. prosince 2009

Jak dál kolem dig.dividendy? V pátek o "POST i2010 Strategii EU“

Nová digitální strategie pro EU i2020 bude na pořadu zítřejšího jednání Rady pro telekomunikace. Ministři 27 členských států EU se setkají v Radě pro telekomunikace v Bruselu dne 18. prosince 2009 aby se dohodli na prioritách pro novou evropskou digitální strategie cílenou k roku 2020.

Tato strategie by měla pomoci zemím EU se dostat z finanční a hospodářská krize a napomoci urychlení přechodu na inteligentní a „zelenou“ ekonomiku. Cílem je navázat na Lisabon (nikoliv „smlouvu“ ,ale IS strategii 2010). Mělo by se rovněž jednat i o závěrech strategie EU pro digitální dividendu.

Viz také dřívější „doporučení EK k digitální dividendě“

Komise v polovině listopadu 2009 vydala dokument k veřejné konzultaci na téma „...jak zabezpečit hospodářství EU jasnější budoucnost prostřednictvím strategie EU do roku 2020“.

úterý 15. prosince 2009

ZEK opět na vládě

Na zasedání vlády za týden v pondělí 21.12 projedná vláda návrh MPO, který vychází z vloni projednávaného a vládou a později i garančním výborem PSP schváleného návrhu zákona, který mj. doplňuje a značně vylepšuje legislativní rámec i pro potřeby digitalizace.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

č.j. 1621/09

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

sobota 12. prosince 2009

Veřejnoprávní média na rozcestí v řadě zemí, Německo „rozděleno“ v názorech, Polsko téměř v krizi…

Německá vláda je aktuálně poměrně značně rozdělena v názorech na veřejnoprávní vysílání, resp. na jeho financování. Obě strany vládnoucí koalice v Německu, Křesťansko-demokratická unie (CDU) a Svobodná demokratická strana (FDP), jsou v poměrně značném sporu kvůli otázce licenčních poplatků na veřejnoprávní vysílání. Podrobnosti se objevily kromě diskuzí s našimi zahraničními kolegy například i dnes v německém tisku. Jde zejména o požadavky na změnu plateb nejen co do výše, ale zejména rozsahu – v souvislosti s rozšířením způsobu šíření/příjmu veřejnoprávních programů ( PC, mobilní telefony ad.)

dnes, tyto návrhy na rozšíření licenční poplatky jsou přenosné počítače a mobilní telefony s přístupem k internetu. Menšinový koaliční partner FDP v zásadě podporuje komplexní změnu dosavadního systému, který je založen na platbě za konkrétní zařízení v německých domácnostech a FDP pak navrhuje v podstatě paušální platby všech obyvatel.

CDU je spíše pro modifikaci současného systému a „spravedlivější“ nastavení podmínek plateb (neplatiči by sami měli prokázat , proč neplatí nebo že nevlastní přístroj ad.…) Obě strany včetně dalších opozičních se ale neliší v potřebě zachovat a podporovat veřejnoprávní televizní a rozhlasové vysílání. Jde ale o to, jak definovat a stanovit základní cíle a úkoly pro veřejnoprávní službu v době digitalizace, kdy již neplatí omezení z dob analogu a z nedostatku kmitočtů ad. I proto je na červen 2010 svolána zásadní konference klíčových aktérů (premiéři všech německých spolkových zemí), kde by se měla nová éra veřejnoprávních médií definovat.


Zatím pokračují spory kolem personálního obsazení i financování médií v Polsku. Do sporů se aktivně zapojuje, resp. vyjadřuje i evropská vysílací unie EBU. „…Alarmujícím poklesem příjmů licenční poplatek v Polsku v posledních letech, spolu se změnou politiky, znamenají nedostatečné financování veřejnoprávních médií v zemi. Současná situace v Polsku není v souladu s normami stanovenými Radou Evropy, zejména z roku 1996, Doporučením Výboru ministrů o zajištění nezávislosti veřejnoprávního vysílání z roku 2009 ani s doporučením Parlamentního shromáždění o financování veřejnoprávního vysílání…“, praví se mj. v aktuálním stanovisku EBU k situaci v Polsku, kde dochází i k odkladům již dříve naplánované digitalizace.


V ČR se zatím o fungování veřejnoprávních médií diskutuje, a nejen to. Aktuálně zatím neprošel návrh senátorů na převod financování ČT a ČRo ze státního rozpočtu. Nicméně změny jsou aktuální i u nás, zejména v rámci zákulisních i veřejných debat. Nakonec se zatím nepodařilo poslancům dokončit schvalování transpozice Evropské směrnice - zákon o audiovizuálních službách na vyžádání, který čeká na finální třetí čtení. Kvůli urychlení konce a zredukování programu poslední letošní sněmovní schůze se návrh dostane na pořad až v roce 2010 na konci ledna a zřejmě nelze vyloučit i nějaké nové aktivity směřující ke dalším změnám mediálních zákonů i v rámci předkládaných vládních návrhů.

Novela ZEKu by se mohla dostat na jednání vlády možná i ještě letos – viz dříve zde na blogu či jinde…

V době končícího analogu v Evropě začne Kypr digitalizovat, přesto skončí dříve než řada ostatních

V příštím roce, kdy televiznímu terestrickému analogu v Evropě rychle odzvání, začne Kypr s digitalizací. Kyperské ministerstvo komunikací a veřejných prací a ministerstva vnitra oznámilo zahájení další aukce na digitální pozemní televizní licence. Vláda rozhodla již v červenci 2008 o pokračování dvou digitálních projektů – přímá licence pro veřejnoprávní Cyprus Broadcasting Corporation (CYB,) a pro komerční stanice udělení licencí formou dražby.Technická norma pro přenos je stanovena ve formátu MPEG-4. Přechod skončí do roku 2011, neboť se nečekají i díky ostrovnímu charakteru země žádné potíže.

DigiTAG bojuje za digitální televizní vysílání, varuje regulátory …

DigiTAG Project Office opakovaně vyzývá evropské orgány a zejména regulační instituce, baby při rozhodování o novém využití kmitočtového spektra a o digitální dividendě nezapomínali na digitální televizní vysílání a jeho diváky.

Mj. se aktuálně i na úrovni Evropské komise řeší některé poměrné vážné interference v souvislosti s přechodem na digitální terestrické televizní vysílání, což si pravděpodobně vyžádá i nějaký administrativní „zásah“ EK ( pásmo 790-862 MHz v UHF).

V případě výraznější podpory „ne“televizních služeb na úkor nezbytných požadavků na kompletaci a dořešení oblasti pro TV by podle odborníků DIGITAGu (i EBU a dalších) mohlo dojít k nutnosti přepracování frekvenčních plánů členských států s velkými riziky negativních dopadů..

Vše v pohybu, i v satelitním vysílání…

Poslední dny se na mě obrací s dotazy výrazně více lidí kvůli digitalizaci, a to především v souvislosti s jejich některými „potížemi“ se satelitním příjmem TV, který ale není přímou součástí akt.přechodu na digitální vysílání ( nedochází kvůli tomu zde ke změně, kromě nárůstu uživatelů) a není výsledkem vypínání analogu. Řada z tazatelů byla při pořízení sad kompletů pro satelitní příjem údajně informována (a nyní také tak argumentuje) o tom, že „je to tím pro ně jednou pro vždy vyřešeno“ (myšleno zřejmě ASO), což samozřejmě obecně neplatí v podstatě nikde, a nejen v televizním vysílání…

Jde v zásadě o přeladění a změny pozic některých domácích i dalších programů nebo přesměrováním na jiné transportéry atd. o kterém dostatečně informují specializované firmy. Také se v souvislosti se satelitem se mezi lidmi hodně spekuluje o změnách na trhu, například v případě přístupu na satelit i soupeření mezi platformami a firmami ( a některými jejich weby..) a jejich předhánění se s levných či bezplatných nabídkách (dotazy „ „ jak dlouho…?“ a další), vč. HD programů a dalších. Nejzajímavěji znějí spekulace o tom, zda a kdo „určitě“ koupí DIGI TV…nebo jaké důsledky i co to bude znamenat finančně při přechodu na nové , dnes souběžně zaváděné kódovací programy atd. atd.

To co je reálné a co se objevuje i v rámci naší informační kampani, zejména při přímém kontaktu s lidmi, je fakt, že zdaleka ne vše je možné zajistit zcela vlastními silami – tedy ani v případě satelitu. I proto zejména před vánoci mají napilno servisní firmy (nejen instalace, ale i „přelaďování“ad.)

Viz například část diskuze z webu:
"....Už týdny ladím a ladím zákazníkům Novu, Novu Cinemu, Novu Sport atd.atd. Od rána do večera! Největší problém je v tom, že si lidé myslí, že je to stejné jako u pozemního set-top-boxu, kdy opravdu stačí jen spustit automatické ladění (pokud mají signál). U satelitu se musí nejprve ručně zadat do paměti číslo nového transpondéru (12.070 H) a poté vyladit, setřídit a staré pozice vymazat. Mnoho lidí mi do prodejny přinese totálně vymazaný sat.receiver - prosím tyto laiky - nesnažte se to ladit sami, neumíte to :-) Když mě bolí zub, také si ho nevrtám sám :-) Děkuji-eme - to za všechny stovky sat.techniků u nás, kteří také ladí a ladí....... "

Medveděv slibuje digitální vysílání v Rusku do roku 2015, vláda již potvrdila Koncepci digitalizace.

V posledních měsících se dává do značného pohybu digitalizace i směrem na východ od nás. Jak jsem měl na posledním setkání s kolegy z DIGITAGU i ze zahraničními partnery možnost sledovat, probíhá zásadní pokrok v digitálních přípravách na digitalizaci v Rusku i v dalších zemích bývalého „SSSR“, byť s velmi rozličnými podmínkami i cíli.

(P.S. pro zájemce mám k dispozici sadu prezentací k jednotlivým zemím bývalého východního bloku, mimochodem většina kolegů hodnotí vývoj v ČR za poslední měsíce velmi kladně, alespoň podle jim dostupných informací…)

V těchto dnech například pruský prezident Dmitrij Medveděv d oznámila, že Rusko by se přechodem na digitální vysílání mělo vypořádat nejpozději do roku 2015 a to za významné finanční i technické podpory ze strany státu.Kromě deklarací jsou již dispozici vládní koncepce i další materiály a přípravné kroky (viz dřívější texty na zde blogu i jinde) .

Prezident to oznámil na právě probíhajícím evropském a asijském mediálním fóru v Moskvě. Prezident současně potvrdil shodu na možno stech společného postupu zemí tzv.Společenství nezávislých států. Také Rusko počítá s veřejnoprávním multiplexem, kde kromě TV budou i rozhlasové stanice.

Ruský premiér Vladimir Putin podepsal počátkem prosince vládní federální Digitální koncepci.
Proces, který má být dokončen do roku 2015, bude stát státní rozpočet asi kolem 122.4 miliard Rublů (cca € 2.79 miliard EUR). Část prostředků půjde kromě výstavby DVB-T síti také na satelitní technickou podporu. Rusko plánuje spustit 3 multiplexy.

V těchto dnech bylo mj. zahájeno ruské digitální vysílání DVB-T na Sibiři a na Dálném Východě (síť provozuje ruský operátor RSCC).
Více o novinkách v Rusku přímo na ministerstvu zde
Stránka k digitalizaci ( Цифровое телевидение )

Finsko připravuje pozemní HDTV. Zimní Olympiáda již alespoň pro část diváků s DVB-T2.

V příštím roce se ve Finsku očekává rozhodnutí finské vlády o udělení licencí pro až osm HDTV kanálů a to cca v době již na začátku příštího roku. Veřejnoprávní YLE vyčleňuje kapacitu pro jeden kanál HDTV v zemském digitálním vysílání.V rámci tendru již 8 společností požádalo o licence na terestrické digitální vysílání HDTV kanálů. (např. Sanoma TV, komerční televize MTV3). Další projekty nabízejí vysílání MTV Networks, Urho tv, rodinné Channel, Discovery Communications Europe Limited, Viasat a projekt Turner Entertainment Networks International.

Tyto první HDTV licence by pak měly platit až 2016.
Projekt technické distribuce zajišťuje společnost DNA Oy , zatím jako zkušební vysílání HDTV v Lahti již v těchto dnech. Diváci tak budou moci vyzkoušet HD vysílání již během zimních olympijských her ve Vancouveru. Komerční zařízení pro příjem via DVB-T2 budou na trhu v plném rozsahu až po spuštění plnohodnotného provozu vysílání v HDTV v příštím roce.Do roku 2011 by mělo být možností příjmu HD vysílání v terestrice cca 60% obyvatel.

čtvrtek 10. prosince 2009

Digitální milníky opět i v roce 2010

19. ledna 2010 - Praha

Konference Milníky Digitální televize se koná dne 19. ledna 2010 od 9:30 hod. v kinosále

České televize na Kavčích horách v Praze. Konference přináší nejaktuálnější informace

o nelehkém procesu digitalizace jako výrazném fenoménu měnícím svět televize

a elektronických médií vůbec.

neděle 6. prosince 2009

O budoucnosti (nejen) BBC...

Britská Sněmovna Lordů měla ve čtrvrtek před víkendem na programu mj. také debatu o budoucnosti BBC. Pro zajímavost odkazuji za přepis z jednání - pdf soubor cca od strany 25 je zde.

Kromě diskuzí z poslední doby o potřebě úspor i redukce orgánů BBC je hlavní strategická debata o financování veřejnoprávních médií s možností přerozdělení "koncesionářských" prostředků i pro jiné "veřejnoprávní instituce" z řad nekomerčních i komerčních subjektů. také u nás se podobné teze stále častěji objevují, zatím ale například návrhy na státní financování z rozpočtu se nedostal z projednávání ve výborech českého Senátu.

Na problematiku složité pozice a potíží financování veřejnoprávních médií se soustředila mj.také aktuální valná hromada asociace veřejnoprávních subjektů EBU v Ženevě.

Aktuální změny kolem digitalizace

Poslední letošní brněnský „digitální třesk“ proběhl podobně jako předchozí kroky i díky výborné přípravě zcela bez problémů. Změny a přeladění veřejnoprávního multiplexu a ukončení analogového vysílání ČT2 proběhlo podle všech dostupných informací bez zásadních problémů, a to nejen po technické stránce, ale zejména na straně diváků. Další kroky budou následovat záhy v „českých zemích“ počínaje Sušicí a pak sled vypínání v Jižních Čechách (téměř po dvou letech provozu digitálního multiplexu ČT a ČRo a ¾ roce komerčních sítí), Brně a Ústí. Průběžně se také očekávají diskuze a jednání kolem případných úprav legislativy s dopadem i na problematiku digitalizace.

Změny probíhají aktuálně také u některých operátorů, a to například i v personální oblasti (stejně jako pohyby v zákulisí a gradace některých obchodních vztahů...). Další změny se odehrály nebo zanedlouho odehrají rovněž i v rámci NKS, kde kromě průběžné obměny bude o dalších věcech zanedlouho rozhodovat i vláda. V nejbližších týdnech dojde po dokončení standardních meziresortních procedur i na finální rozhodování o rozpočtu na další fáze přechodu, konkrétně pro rok 2010. V polovině prosince se sejde na svém 31. zasedání také NKS (podrobnosti později).

Mění se průběžně i složení některých redakcí a dochází k „přestupům“ novinářů zaměřujících se na problematiku médií i digitalizace. Někteří novináři opustili zavedená tradiční média/printy a vstoupili do služeb nových mediálních domů. V některých odborných webech se očekávají rovněž změny, resp. přesuny… Změny se pro příští chystají i na satelitním digitálním nebi a nelze vyloučit některé i ve sféře "pozemní"... Jiná byla určitě i tiskovka v Sušici před únorovým ASO díky pokročilému postupu digitalizace i jinému charakteru regionu, pokrytého dílčím způsobem i z jiných lokalit (včetně kampaně), i účastí kromě novinářů i zástupců lidí z okolních obcí.

A co se příliš nemění je postupně modifikovaný odpor některých skupin proti digitalizaci různými prostředky…, i když zcela prokazatelně roste počet spokojených digitálních diváků spolu s diváky, kteří digitalizaci netrpělivě a s nadějí vyhlížejí a které jakékoliv skutečné či virtuální spory nezajímají…

sobota 5. prosince 2009

ČAEK potvrdila na další období dosavadního prezidenta Dr.Z.Vaníčka a chce více spolupracovat s dalšími asociacemi.

Prosincová Valná hromada (VH) asociace ČAEK schválila mj. dosavadní postup prezidenta a představenstva při jednáních s jinými asociacemi a sdruženími (APKT, APVTS, ČAT, SPIS) o společném postupu v otázkách společného zájmu (v rámci tzv. ICT Fora) a také strategický dokument „Okruhy společných zájmů v odvětví elektronických komunikací a příbuzných oborech – hlavní úlohy roku 2010“. Valná hromada také potvrdila usnesení představenstva ze dne 5. května 2009 ukončit členství ČAEK v Cable Europe.

P.S. V pondělí se v Bruselu uskuteční konferecne ECTA, kde je ČAEK aktivním členem.

Mezi oceněnými byl letos po ministru informatiky (2006), Radě ČTÚ i jejím předsedy, další zástupce státní správy – odborník na evropskou problematiku Ing.M.Novák z MPO.

čtvrtek 3. prosince 2009

Japonsko má vládní plán na konec analogové TV v kabelových sítích do roku 2015.

Japonské ministerstvo pro vnitřní záležitosti a komunikace za spolupráce s veřejnoprávní NHK a komerčními TV připravilo a na zasedání národní koordinační skupiny pro digitalizaci oznámilo oficiální plán na ukončení analogového televizního vysílání v kabelových sítích. Konečný termín pro vypnutí kabelového analogu a dokončení konverze z terestrického příjmu pro další sítě el. komunikací je březen 2015.
ASO pro terestrické vysílání je v Japonsku stanoveno na rok 2011.

Evropská digitalizace pokračuje, také Norové „to již mají úspěšně za sebou“.

Přechod na digitální zemské televizní vysílání byl kompletně dokončen v Norsku. V pondělí 1. prosince byl ukončen provoz posledního analogového vysílače ve Finnmarku. Celý postup proběhl v Norsku přesně podle plánu , odstartovaného v roce 2007.

Norové mají nyní k dispozici v DVB-T 24 televizních kanálů a 16 rozhlasových stanic.

neděle 29. listopadu 2009

TK k digitalizaci v Sušici

V úterý 1.prosince od 13,00 proběhne na radnici další setkání s novináři, starosty a dalšími zájemci o informace k digitalizaci v územní oblasti Sušice, kde dojde k vypnutí analogu koncem února 2010. I když nám screening dal dostatek informací včetně povzbudivých dat, nebude to ani zde zriovna jednoduché.... více později stejně jako o projektu přechodu na satelitní digitál v Německu ad.

sobota 28. listopadu 2009

Nová pozice informační společnosti v Evropské komisi - "DIGITAL AGENDA"

Návrh na rozdělení a obsazení postů v nové Evropské komisi přináší změnu i pro oblast informační společnosti a digitalizace. Dosavadní komisařku V.Redingovou (Lucembursko) nahradí N.Kroesová, která se doposud zabývala antimonopolní a soutěžní agendou EK. Její resort se bude nově jmenovat "Digital Agenda", současně je Kroesová viceprezidentkou komise.

Digital Agenda: Neelie Kroes
-DG Information Society (INFSO)
- European Network and Information Security Agency (ENISA).

Projekt MEDIA Programme Unit INFSO A.2 se přesune do sekce DG Education and Culture (EAC).


Nová Komise musí získat souhlas Evropského parlamentu ještě předtím, než se ujme úřadu pro funkční období až do 31. října 2014. Navržení komisaři(řky) se objeví v jednotlivých slyšení před parlamentní výbory 11-19 ledna 2010. Hlasování o Komisi pak bude probíhat jako o celku a to 26. ledna. Pak se může začít pracovat...

čtvrtek 26. listopadu 2009

Nový evropský telekomunikační balíček, text a další kroky

Následující kroky

25. listopadu 2009 v 15:00

podpis předsedy Evropského parlamentu a Rady

prosinec 2009

zveřejnění v Úředním věstníku EU a vstup v platnost reformy celého telekomunikačního balíčku

jaro 2010

zřízení Evropského úřadu pro trh elektronických komunikací (BEREC)

do 26. dubna 2011

lhůta pro provedení směrnice o právech občanů do vnitrostátních právních řádů všech 27 členských států EU

do 24. května 2011

lhůta pro provedení rámcové směrnice do vnitrostátních právních řádů všech 27 členských států EU

Provizorní text úprav evropských telco směrnic je zde.

Legislativní procedura schvalování telekomunikačního balíčku až do konce… je tady.

Z jednání EP – finální výsledek + Zpráva z jednání a unesení je k dispozici na webu

Hlavní body dosažené dohody

Bylo dohodnuto, že znění kompromisu bude zahrnuto do článku 1 rámcové směrnice, čímž se stane závazným pro celý předpisový rámec. Dohodnuté znění stanoví, že jakékoliv opatření vedoucí k omezení přístupu uživatele k internetu může „být přijato pouze v případě, že je v rámci demokratické společnosti vhodné, přiměřené a nezbytné“. Takováto opatření mohou být přijata pouze „při náležitém zohlednění zásady presumpce neviny a práva na soukromí“ a uvedeným opatřením musí „předcházet spravedlivé a nestranné řízení“, které zaručí „právo na slyšení“ a „právo na účinný a včasný soudní přezkum“.

Dosažením dohody s Radou o kompromisním znění Parlament splnil svůj cíl, kterým bylo zahrnutí těchto ustanovení do právního předpisu (které Komise nenavrhla a které nebyly ani obsaženy ve společném postoji Rady), a poskytnutí maximálních záruk pro uživatele internetu, jež umožňuje právní základ.

Závěr

Vzhledem k tomu, že dosažená dohoda postoupila mnohem dále, než tomu bylo v předcházejících fázích postupu, doporučuje delegace, aby Parlament společný návrh ve třetím čtení schválil.

neděle 22. listopadu 2009

Nová bulharská vláda upravuje digitální strategii, nechce monopol operátora.

Bulharský premiér B.Borisov oznámil úpravu dosavadního „digitalizačního plánu“, připraveného předchozím kabinetem. I nadále je platný datum ASO do konce roku 2012, ale mění se systém realizace výstavby digitálních sítí. Jedním z důvodů je také současná ekonomická krize.

Jde mj. o otevření tendru na operátora digitálních sítí vč. sítí pro veřejnoprávní média i pro soukromé a zahraniční firmy. Stát plánuje vyčlenit na provoz sítí veřejnoprávních subjektů (Bulharská národní televize (BNT) a Bulgarian National Radio (BNR) stovky miliónů Leva. Měl by tak skončit dosavadní dominantní až monopolní pozice dříve státního podniku (dnes Vivacom). Stát také připravuje vznik koordinačního orgánu.

Více o evropské digitalizaci až bude čas, zejména o zkušenostech ze setkání s inovovaným vedením DIGITAGu a dalšími evropskými kolegy. Speciálně pak o středo a východoevropských zemích.

P.S. a také o pochvale za vývoj Digi u nás…

V pondělí 23.11.tiskovka k digitalizaci a probíhající podpoře pro osoby se zdravotním postižením na MV.

Nový mobilní telefonní operátor možná do konce roku 2011

Do roka možná bude u nás s velkou pravděpodobností v provozu další mobilní telef.síť. Tendr na volné frekvence v pásmu 1800 MHz bude na jaře 2010 (ČTÚ), do konce roku 2011, pokud někdo vyhraje, by mohl být éter zahuštěn ( a ceny sníženy???)

sobota 21. listopadu 2009

EP asi definitivně schválí telekomunikační balíček, mohl by platit od léta 2011

Evropský parlament (EP) bude v nadcházejícím týdnu (pravděpodobně v úterý 24.11) v konečném hlasování schvalovat zásadní změnu telekomunikačních pravidel EU, která je výsledkem vyjednávání Rady a EP po předchozí neshodě při hlasování v EP.

Nová pravidla,bude-li souhlas, by pak po transpozici do národních legisaltiv měla vstoupit v platnost do poloviny roku 2011. Návrh nakonec kompromisně řeší mediálně frekventované a "pranýřované" body jinak v řadě věcí zcela potřebné úpravy vč. vzniku nového panevropského koordinačního orgánu či úprav podmínek správy kmitočtového spektra.

Aktuálně se u nás očekává projednání již dřívější podoby návrhu novely Zákona o el. komunikací ve vládě po stažení návrhu na jaře letošního roku kvůli konci vlády a PSP (alespoň tehdy plánovaném..).

pátek 13. listopadu 2009

Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání na výboru PSP

V nadcházejícím týdnu projedná sněmovní kulturní výbor vládní návrh Ministerstva kultury na transpozici evropské "audiovizuální směrnice", následně se dle výsledku bude zákonem zabývat PSP. Na porgramu zasedání jsou i další návrhy změn z mediální oblasti, další návrh bude zanedlouho opět projednávat vláda....

19.11.2009, 11.30 hod.

5. Vládní návrh zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání) (tisk 894)
odůvodní: zástupce Ministerstva kultury
zpravodaj: posl. P. Bratský

úterý 10. listopadu 2009

Také lotyšské komerční televize chtějí urychlení digitalizace a konce analogu… o 2 roky.

Dvě hlavní komerční TV stanice v Lotyšsku - LNT a TV3 – nyní vyzývají k rychlejšímu ukončení analogu, a to až o dva roky. Stát počítal s ASO v roce 2012. Komerční TV mj. i z důvodu vysokých (duplicitních) nákladů a nedostatečné kvality a omezenosti analogu vyzývají ke konci analogu již v příštím roce, alespoň v hlavním městě.

Rumunské kabelovky "v krizi", i díky digitalizaci

„Rumunský kabelový průmysl v současné době nachází v krizové situaci“ sdělil médiím předseda rumunské kabelové asociace Romanian Cable Communications Association (ACC) Radu Petric. Důvodem je rozšíření jiných platforem, včetně internetu a služeb „na vyžádání“ i digitalizace.

Obavy jsou spojeny kromě celkové ekonomické krize i s plánem na terestrickou digitalizaci, která nahradí v Rumunsku silně menšinový analogový terestrický příjem TV.
Podle Rasvana Popescua, předsedy Národní rady pro audiovizi (CNA) stát počítá s dotacemi na DVB-T set top boxy pro cca 1,5 milionu domácností.
(via BroadbandTVnews)

pondělí 9. listopadu 2009

Digitalizace na Slovensku se rychle blíží, podle médií se vyjednává o využití MPEG2

S ohledem na velmi blízký termín, kdy se spustí síť s téměř 80% pokrytím se také blíží rozhodnutí o využití přísl. standardu. Podle aktuálních zpráv odborných slovenských médií to vypadá na MPEG2. Jen připomínám, že DVB-T na Slovensku využije tzv.vojenské kmitočty,tedy bez nutnosti uvolňovat již využívané frekevence....

Více o slovenské digi zde , i na dalších serverech.
http://www.towercom.sk/sk/televizne-vysielanie.php?article=73
http://www.digitalnatelevizia.sk/
atd.

V době končícího terestrického analogu mají diváci některých kabelovek problémy s regiony, jinde rapidní úbytek kabelových analogových programů...

Jak upozornilo regionální vysílání České televize, mají někteří diváci regionálních kabelových operátorů potíže s příjmem regionálního vysílání ČT. + 7.11.2009 ČT 1 12:05 Týden v regionech - JM: " Pokud se vás tenhle příběh týkám, dost možná, se o naší reportáži dozvíte spíš od sousedů nebo kamarádů než z televize. Budeme mluvit o tom, proč není sledování regionálního jihomoravského vysílání stejně jednoduché pro všechny jenom zapnut jedničku už prostě nestačí, zvlášť pokud jste si domů pořídili dig. kabelovou TV. Některé zpravodajské pořady České televize vznikají v několika regionálních verzích a ve stejný čas a diváci mohou na ČT 1 sledovat místní zprávy podle toho, v jakém regionu právě jsou.
S nástupem digitálních kabelovek to ale desítkám tisícům Moraváků nejde... ...přitom kabelovým TV zákon ukládá, že svým zákazníkům musí v takzvané minimální nabídce povinně pustit všechny programy, které jsou v dané oblasti běžně dostupné...."


V jiných regionech v souvislosti s digitalizací kabelových sítí a rozšířením internetu ubývá v nabídce počet analogových programů - viz

neděle 8. listopadu 2009

O digitalizaci opět i se starosty a také další prezentace NKS

Podobně jako v předchozích fázích digitalizace pokračuje komunikace a spolupráce se zástupci komunální a státní správy buď přímo v jednotlivých regionech nebo na společných akcích. Kromě tradičních setkání, jako je například celorepubliková akce ISSS, prezentuje NKS problematiku přechodu na digitální vysílání například i na tzv. Dnech malých obcí.

Po jarní konferenci proběhla, resp. probíhá podobná akce i letos na podzim. Po první části ve Vyškově, který byla 3. 11. 2009 ve Vyškově, Dědická 29a; Posádkový dům Armády (mapa) , bude další aktivitou prezentace v rámci další akce v Praze - a to v úterý 10. 11. 2009 (úterý) , Praha 5, Nám. 14. října 16; Národní dům Smíchov (mapa) .

Další akcí budou aktivity v rámci územní oblasti Sušice, předpokládaný termín setkání je plánován na 1.prosince.

Ještě předtím bude v II. polovině listopadu prezentace projektu podpory osobám se zdravotním postižením při přechodu na digitální televizní vysílání, která bude v Praze za účasti zástupců spolupracujících organizací i jednotlivců, vč. Národní rady osob se zdravotním postižením v ČR. S velkým očekáváním se připravujeme na další setkání s představiteli DIGITAGu a dalšími lidmi z evropských struktur.

pátek 6. listopadu 2009

EBU žádá Maďarsko o přehodnocení plánu na omezování veřejnoprávního vysílání

Evropská vysílací unie EBU dnes vyzvala maďarského premiéra a prezidenta, aby přehodnotily masivní škrty v rozpočtu maďarské veřejnoprávní televize (Magyar Televisió, MTV),plánované s dalšími restrikcemi na příští rok.

Maďarský parlament odhlasoval v úterý snížení rozpočtu MTV na zhruba 20 miliard forintů
(€ 73 milionů EUR) v roce 2010, tzn. snížení o více než 30%. EBU podle svého stanoviska respektuje nutnost reagovat na současnou ekonomickou krizi, ale maďarské plány považuje za vysoce přehnané a irelevantní. Prezident EBU také připomněl stanovisko a požadavek Evropského parlamentu na zajištění dlouhodobého financování a stability veřejnoprávního vysílání v čl. zemích EU.

čtvrtek 5. listopadu 2009

Další postup finalizace evropského telekomunikačního balíčku - buď a nebo...

Další kroky po dnešní dohodě EP a Rady ministrů:

Celý Evropský parlament by měl po dohodě o konečné podobě podle posledních informací - tedy o tzv.o třetím čtení rámcové směrnice o elektronických komunikacích hlasovat na plenárním zasedání ve dnech 23.–26. listopadu 2009.

V tomto posledním čtení může Parlament i Rada ministrů text společné dohody podobně jako v jiných parlamentech buď jako celek přijmout nebo zamítnout. Žádné další pozměňovací návrhy již předkládat a přijímat není možné. V Parlamentu přitom s návrhem musí souhlasit prostá většina poslanců, zatímco Rada bude rozhodovat kvalifikovanou většinou.

Pokud jedna z těchto institucí znění společné dohody ve třetím čtení neschválí, řízení končí a telco balíček přijat po letech jednání nakonec nebude. K opětovnému zahájení spolurozhodovacího postupu na toto téma pak může dojít jen na základě nového legislativního návrhu Evropské komise, zcela jistě už ale v novém složení....

FAQ k "balíčku" v angličtině.

Dohoda o reformě telekomunikací EU je na světě! Předpoklad platnosti od ledna 2010 a do 18 měsíců ve všech zemích EU

Dohoda o finální podobě tzv. evropského telekomunikačního balíčku, který prošel poměrně dlouhou cestou projednávání a schvalování od svého základního návrhu od Evropské komise před několika lety, byla uzavřena. Včera hluboko v noci (resp. dnes ráno) se speciální komise Evropského parlamentu (tzv.smírčí výbor složený ze zástupců 27 členských států a stejného počtu zástupců Parlamentu) a Rada ministrů za účasti dalších vyjednavačů se po několika týdnech nakonec dohody o reformě telekomunikací EU, Reforma navržená Komisí v listopadu 2007 (IP/07/1677) tak směřuje k finální podobě. Návrh mj. mění a posiluje některá práva spotřebitelů, otevřený trh pro internet a sjednocení evropského telekomunikačního trhu i s řadou poněkud kontroverzních ustanovení, jakkoliv jde o kompromis.

Po konečném hlasování v Parlamentu a Radě letos v listopadu, by tyto reformy měly vstoupí v platnost na počátku roku 2010. Země EU pak budou mít 18 měsíců na začlenění nových ustanovení do svých vnitrostátních právních předpisů.

„Strýcu, klid, stačí vám stejná anténa, stejný kabel a maximálně krabička za pětistovku....“

Z tisku: Satelitní mánie: nejenom +, ale i řada nevýhod :
Z časopisu Nový život - zpravodajský týdeník, autor IVO CENCINGER (šéfredaktor týdeníku Naše Slovácko) "....Dobrý den, protože se již dlouho zabývám TV digitalizací na jižní Moravě a nyní též nejbližším vypnutím analogové ČT2 a přesunem ČT1 na vysílači Brno-Kojál, docela mne nadzvedl příspěvek v Novém životě ze dne 22. října pod názvem „Alternativou je také satelit“ na straně 10 označené jako publicistika. Autor textu Marek Němec označený jako „pracovník soukromé firmy zabývající se poskytováním služeb v oblasti public relations“ je zřejmě pracovník firmy prodávající satelitní komplety, nebo dohazovač platforem poskytujících satelitní příjem.

Pominu-li střední Čechy v úvodu (zřejmě pan Němec zasílá tento text postupně všem redakcím v republice a zapomněl dosadit jižní Moravu), obsah textu jasně propaguje satelitní příjem na úkor pozemského.Nabízí se otázky, proč se tedy modernizují pozemské vysílače, vyrábějí set-top-boxy a televizory s tunerem DVB-T a proč nepřejdeme rázem všichni na satelit? Napíšu vám teď pro změnu hlavní nevýhody satelitního příjmu:
1. Pořizovací cena deset až padesátkrát vyšší než u klasické antény.
2. Většinou další měsíční poplatky.
3. Zbytečná, populistická nabídka stovek programů (kdo ji využije?).
4. Velká část lidí nepozná ani neocení případné HD rozlišení (nemají k tomu televizor).
5. Satelit nepřenáší regionální vysílání (večerníky na ČT, Prima, Nova).
6. Paraboly hyzdí domy, střechy, fasády, dvorky.
7. Při poruše nebo zničení družice nebude nic.¨

Nejsem odpůrce satelitního příjmu, například v horách je často nenahraditelný. Trochu mne ale děsí současná satelitní mánie…protože jim nikdo neřekl: „Strýcu, klid, stačí vám potom stejná anténa, stejný kabel a maximálně krabička za pětistovku.“.....

pondělí 2. listopadu 2009

ČTK: ČRa loni prohloubily ztrátu na 444,4 milionu Kč

"Praha - Dominantní poskytovatel rozhlasového a televizního vysílání a alternativní telekomunikační operátor České Radiokomunikace (ČRa) loni prohloubil ztrátu na 444,4 milionu korun z 236 milionů Kč v roce 2007. ČTK to dnes zjistila z dokumentů uložených ve Sbírce listin..."

Také Dánové to zvládli…

Dánská veřejnoprávní televize Danmarks Radio vypnula zbývající analogové televizní vysílače v noci října 31. října a nyní je veškeré ter.vysílání v Dánsku digitální.Současně byl také spuštěn nový HD kanál DR HD. Danmarks Radio (DR) provozuje dva celostátní multiplexy. V prvním jsou k dispozici národní kanály DR1 a DR2 a kombinovaný TV2 + místní a regionální vysílání. Druhý multiplex je DR využíván k provozování 3 nových kanálů - - HD kanál DR HD, dětský kanál Ramasjang and culture kanál DR K. Nově je v provozu kanál DR Update a parlamentní kanál Folketinget.

DR HD bude vysílat pouze 100% nativní HD, zatím večer a v noci.Programová skladba se bude skládat z filmů, televizních seriálů a dokumentárních filmů. Pro příjem druhého muxu si musí diváci musí pořídit zařízení pro příjem MPEG-4. První mux bude i nadále k dispozici ve formátu MPEG-2. (via Broadbandtv)

neděle 1. listopadu 2009

ASO Praha II. - den poté

Podle všech dostupných informací na našem centrálním "dispečinku" zatím nejsou známy nějaké zásadní potíže po vypnutí analogu na území Prahy a Středních Čech (nyní ASO vysílače Praha-Cukrák), ale i nadále situaci pečlivě sledujeme a monitorujeme. Nárůst volání na linku odpovídá dřívějším zkušenostem z ostatních oblastí, značná část dotazů se mj. týká i jiné problematiky , napřkl. vysílání a Ostravsku po aktuálním navýšení výkonu z Hošťálkovic na 100kW. Některé dotazy jsou také na zapojení již dříve pořízených STB, které se někteří diváci rozhodli aktivovat až po vypnutí...Uvidíme, jaké budou případné další reakce lidí, kteří se vrátí z víkendu domů. Více a podrobně později

ČTK

sobota 31. října 2009

Finále kampaně prakticky všude, ve velké míře na ČRo, večer i na NOVĚ

poslední den a několik hodin před vypnutím analogu z vysílače Praha Cukrák pokračovala informační kampaň, zejména například ve vysílání Českého rozhlasu s pravidelnými oznámeními i zpravodajstvím. ČT také dnes věnovala digitalizaci místo v primetimu..Prima již počátkem týdne (cca 20.minuta).

Velký prostor ve svých zprávách věnovala ve finále také stanice Frekvence 1, podobně jako v případech vypnutí v předchozích regionech.

Podobně se tématu věnují i dnes prakticky všechna vydání novin a tradičně i téměř na všech zpravodajských webech, dnes například ve formě souhrnů změn od 1.listopadu. Ve večerní zpravodajské relaci o vypnutí analogu informovala i TV NOVA (v čase cca 12:28...) čtenou zprávou a ilustračními záběry.

DVB-T2 v Evropě, i jako šance pro zvýšení konkurence mezi operátory.

Zatím limitované, ale reálné projekty s aplikací nových technologií pro HD vysílání v terestrice probíhají ve Velké Británii, ale i dalších zemích. Konečné přípravy před spuštěním HDTV služeb na platformě DVB-T pomocí DVB-T2 standardu směřují k zahájení dne 2.12. letošního roku ve Velké Británii v oblasti Manchesteru a Liverpoolu z vysílače Winter Hill. V některých dalších oblastech bude britský multiplex B využívat i dočasných kmitočtů, plný a definitivní přechod nastane s vypnutím analogu, včetně regionálního odpojování. Předpokládá se ale, že v době mistrovství světa ve fotbale v Jižní Africe v červnu 2010, dosáhne pokrytí služeb na platformě HD DVB-T ve VB až 50% britské populace.

Ve Finsku se projektem vysílání s konkrétním využitím DVB-T2 počítá v závěru příštího roku, v dalších zemí jde zatím jen o „plány“ či testy. Loni v červenci vydalo finské ministerstvo dopravy a spojů licenci pro telekomunikačního operátora DNA Oy na provoz dvou multiplexů v kmitočtovém pásmu VHF pomocí DVB-T2 standardu. Spuštění služby se má uskutečnit do konce roku 2010 a mělo by být později k dispozici alespoň pro 60% obyvatel, zejména ve městech Helsinky a Turku.

P.S. Rozhodnutí o přidělení DVB-T2 licence pro DNY Oy bylo pro mnohé překvapení, protože DNA Oy je především mobilní telekomunikační operátor a bude muset stavět síť v podstatě zvlášť a nově. Ministerstvo své rozhodnutí zdůvodnilo mj. i tím, že je nutné zvýšit konkurenci na trhu vysílacích služeb, které hrozí monopolními praktikami. (konkrétně od souč.provozovatele Digita).

U většiny zemí v Evropě se podle DIGITAGu plánuje větší rozvoj až pod ukončení analogu, podobně jako v ČR – tedy v letech 2012 a 2015. Zatím se také zdá, že využití kmitočtových pásem používaných pro DVB-T2 se může v jednotlivých zemích lišit. Zatímco ve Velké Británii se budou využívat frekvence v pásmu UHF, Finsko plánuje „jet“ na kmitočtech v pásmu VHF. V dalších h severských zemích není vyloučeno využití i pásma VKV.

V dalších evropských zemích jde v případě vysílání s DVB-T2 zatím jen o omezené technické testy - Zkoušky jsou v současné době v severním Německu, Španělsku a Itálii, plánují se v dalších měsících ve Švédsku a Rakousku, kde operátor ORS oznámil, že zkušební test DVB-T2 bude na začátku roku 2010 ve městě Vídni.

Ve Švédsku se pak jako první chystá na testy Teracom a to v laboratorním prostředí pomocí simulátoru. Tyto testy budou poté pokračovat v „terénu“ v oblasti Stockholmu a v Uppsale.

Digitální rozhlas roste v Británii, Francie zahájila „oficiálně“. Situace se lepší i v dalších státech.

Jak už upozornili kolegové z digitalnews.sk (via OFCOM a RAJAR), pokračuje pozitivní vývoj v zájmu o digitální rozhlas ve Velké Británii (DAB) – nárůst počtu posluchačů o 14% proti loňsku . Celá analýza za letošní 3.Q je po registraci dostupná zde…

RAJAR (Radio Joint Audience Research Limited) je organizace založená již v roce 1992 pro servisní služby rozhlasového trhu ve VB – za spolupráce komerčního rozhlasového sektoru a BBC. RAJAR zajišťuje mj. také výsledky poslechovosti britských rádií, např. rovněž za 3. Čtvrtletí 2009....

V těchto dnech startuje také digitální rozhlas ve Francii. Symbolické zahájení proběhlo minulý týden 20.října v Paříži v rámci Siel & Satis Le Radio conference 2009. Projekt zahrnuje kromě veřejnoprávních i komerční projekty a stanice. Na rozdíl od Velké Británie, kde je již znám termín ASO pro rozhlas (2015) bude nyní ve Francii probíhat diskuze a jednání nad harmonogramem dalšího postupu, včetně určení finálních termínů.

V oblasti vysílání digitálního rozhlasu probíhají také personální změny - došlo mj. i ke zvolení nového šéfa projektu DMBWorld. Jørn Erik Jensen nahradil na postu prezidenta dosavadního šéfa Quentina Howarda.

P.S. Digitální rozhlas na Facebooku:
http://en-gb.facebook.com/worlddmb

pátek 30. října 2009

Maďarská mediální i politická scéna „na nohou“ kvůli komerčním rádiím a rozhodnutí regulátora.

Jak jsem naznačoval v textu o změnách licencí hlavních privátních rozhlasových stanic, nedávné rozhodnutí tamního regulačního orgánu má zřejmě asi ne poslední pokračování. Téměř na minutu přesně po 24 hodinách od zásadního rozhodnutí rezignoval ve čtvrtek na svůj post předseda maďarské Národní rozhlasové a televizní rady ORTT László Majtényi. Jako hlavní důvod uvedl dnes již bývalý předseda "nemožnost výkonu práce regulátora bez politických vlivů...."

Spory se vedou kolem mnoha podezřelých okolností rozhodnutí ORTT, včetně administrativních nejasností a politických vlivů. Jednou z prověřovaných věcí je například i fakt, že nové stanice, resp. jejich vlastnické společnosti, podle místních médií vznikly až v září letošního roku.

Nechci zabíhat do podrobností, ale jisté je, že se situace dramatizuje včetně volání po parlamentní vyšetřovací komisi. Například Sdružení maďarských novinářů vydalo prohlášení, ve čtvrtek označilo rozhodnutí ORTT porušení norem demokratického veřejného života a zájmů veřejnosti….

Více v maďarských, slovenských a dalších médiích, například zde.

středa 28. října 2009

Evropská komise schválila dohodu o „budoucnosti“ rakouské veřejnoprávní ORF

Rakouští televizní diváci budou moci podle vyjádření rakouských představitelů pro tamní média dostat "vyšší kvalitu a více veřejnoprávního vysílání", zejména pak nyní po rozhodnutí Evropské komise – tzn. zcela „legálně“.

Evropská komise (EK) totiž po dlouhých jednáních schválila novou dohodu o fungování veřejnoprávní televize ORF – tzv. „ORF quality agreement“. Státní tajemník SPÖ Josef Ostermayer dnes oznámil, že vyjednal dohodu s EU,resp. s komisařkou pro hospodářskou soutěž Neelie Kroesovou.

Dohoda Rakouska s EK přichází po stížnostech u EK ohledně financování ORF od Asociace rakouských novin (VÖZ), Asociace rakouského soukromého vysílání (VÖP) a soukromé televizní společnosti Premiere (nyní Sky), a to již z roku 2004. Spor se vedl zejména o tom, že ORF pomocí státních dotací mj. rozvíjela i nabídku on-line služeb, které nebyly podle stěžovatelů součástí zadání pro veřejnoprávní službu. Nyní se očekává, že nový nezávislý regulátor potvrdí podmínky pro on-line TV služby, kde by neměla být reklama. Podmínky pro poskytování podpory a nabízení služeb by pak měly být nově prověřovány každých pět let.

Ve smyslu dohody by také mělo dojít k prověření plateb koncesionářských poplatků i celkové hospodaření ORF (mělo by být „vyrovnané“, bez schodků…). Měsíční poplatky se nyní pohybují v rozmezí 18,61 až 23,71 EURO a jsou povinné pro každého (liší se ale podle regionů). Poplatek je nejvyšší ve Štýrsku - 23,71 EURO, poté v Korutanech - 23,31 EURO, nejnižší v Horním Rakousku a Vorarlbersku - 18,61 EUR. Peníze získané z poplatků za rozhlasové a televizní vysílání přejdou nově do správy ministerstva financí, přičemž příspěvky na podporu umění budou rozdělovány v rámci kompetencí spolkové a regionálních vlád.

EK dnes přijala návrhy k digitální dividendě a žádá urychlení digitalizace - konec analogu k 1.lednu 2012

EK na základě dosavadního jednání a konzultací se členskými státy a příslušnými regulačními orgány připravila inovovaná pravidla a základní koncept pro využití digitální dividendy. V souladu s dosavadními jednáními a informacemi, včetně postojů zástupců ČR při jednáních , dospěla Komise mj. i k apelu na urychlení termínu konce analogového vysílání v zemích EU - s upřesněním požadavku na ASO již k 1.lednu 2012!!! (viz také mé dřívější texty k tématu...)

Viviane Redingová, komisařka EU pro informační společnost a média:
„Vyzývám země EU, aby urychlily přechod na digitální televizi a dokončily jej do 1. ledna 2012."

"...Návrhy na využití digitální dividendy, které dnes Komise přijala, vyžadují, aby členské státy EU urychlily vypnutí analogového televizního vysílání a dokončily jej do 1. ledna 2012 . Pět zemí (Finsko, Německo, Lucembursko, Nizozemsko a Švédsko) a Spojené státy již dokázaly, že analogové vysílání lze vypnout rychle ( IP/09/266 ).... Bude-li přidělování nově uvolněných frekvencí – „digitální dividendy“ – pro nové služby koordinováno na celoevropské úrovni, může pro hospodářství znamenat injekci ve výši 20 až 50 miliard eur. Plán plného využití potenciálu digitální dividendy vyžaduje, aby se zapojily i Evropský parlament a země EU, a odráží důležitou roli, kterou mají sehrát...".

Dnešní dokument EK je zde: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS(pdf) - zatím neoficiálně, česká verze po odsouhlasení bude zde v databázi jako COM (2009) 586 / 2

a k dividendě a celé proceduře příprav je vše pak již nyní tady.

Lídr maďarského rozhlasového trhu přišel o licenci.

Maďarský regulační orgán ORTT, odmítl prodloužení vysílání dosavadních nejposlouchanějších komerčních rozhlasových stanic Slager Radio a Radio Danubius na dalších sedm let ( po dosavadních 12 letech). Dvě klíčové frekvence byly přiděleny projektům konsorcia s názvem FM1 a Advenio Zrt. Rozhodnutí hlasujících bylo jednomyslné, ale delegát liberální opozice Svobodných demokratů se nezúčastnil hlasování. Podle všeho se očekává soudní dohra a další spory kolem zvratu na maďarské rozhlasové scéně i kolem činnosti regulátora.

Veřejnoprávní TV osvobozena od daní, v Bělorusku.

Běloruský prezident Aleksandr Lukašenko vydal prezidentský dekret, kterým se uděluje veřejnoprávní televizi a rozhlasu výjimka – do konce roku 2012 nemusí platit daně z příjmů ani DPH. V případě, že by média peníze získané díky daňové úlevě použili na cokoliv jiného než na rozvoj technologií, nákup televizních práv nebo na výrobu vlastních inscenací, budou je muset vrátit do státního rozpočtu. Předseda Národní státní televizní a rozhlasové společnosti podle dekretu nese osobní odpovědnost za využití peněz, k tomu je vytvářen také nový státní kontrolní výbor.

úterý 27. října 2009

média k digi - archiv 26102009

Pondělí 26.10.2009CHAT BLESK
Studio 6 ČT
ČT 1 + 24 Události v regionech 18,00
Interview čt24
TV Prima Zprávy ( asi ve 20,minutě)
Čro 1 Radiožurnál od 25 minuty + další vysílání Českého rozhlasu později a postupně (ČRo REGINA)…

pátek 23. října 2009

Kampaň pokračuje - pondělní chat v BLESKu i STUDIO 6 na ČT

Chat o digitalizaci televize v pondělí BLESK
Dnes 17:36

Na chat do Blesk.cz přijde v pondělí 26. října v 9:00 národní koordinátor pro digitalizaci televizního vysílání v Česku Zdeněk Duspiva. Ptejte se na vše, co vás k tématu zajímá.

V pondělí ráno bude tématu digitalizace věnováno také ranní vysílání STUDIA 6 na České televizi. Od 6,30 ČT1 STUDIO 6 o digitalizaci

Dnes například mimořádná část deníku METRO pro Prahu STřední Čechy rovněž o digitalizaci (Metro strana 12 a 13 -Analog doslouží v roce 2012, Kdo nebude digitální, zůstane bez televize , Koho se digitalizace netýká , Krátce, Otázky a odpovědi k digitálu

atd. atd. atd.

čtvrtek 22. října 2009

TV Prima vypíná analogovou Prahu a okolí....

V souvislosti s nařízením vlády ČR č.161/2008 sb. o technickém plánu přechodu bude Televize Prima ke dni 31.10.2009 vypínat vysílač velkého výkonu spadajících do oblasti Praha.

Název vysílače Kanál
Praha - Cukrák 7

A vysílače malého výkonu spadající do oblasti Praha:

Název vysílače Kanál

Městečko u Křivoklátu 23
Nespeky 58
Praha-Krč 6
Příbram 42
Rataje nad Sázavou 47
Srbsko 56
Vlašim 45
Čtyřkoly 21
Karlštejn 21

Diváci mohou naladit v oblasti dotčené vypínáním analogových vysílačů i nadále program TV Prima v rámci digitální sítě 2 z vysílačů Praha - město, Praha - Cukrák a Votice - Mezivrata na kanále 41.

více na iprima.cz, o ČT a všem dalším na pondělní tiskovce dle výsledků dosavadních intenzivních jednáních..

ČT a další k digitalizaci

pondělí 26. 10. 2009
17:30 Interview ČT24 Profilový rozhovor s významnou osobností, která má co říci k aktuálnímu dění v ČR nebo ve světě. A26101730
Hostem Z.Duspiva

V pondělí bude dopoledne také další s chatů k digitalizaci na webu v jednom z hlavních deníků....

Půl milionu diváků bude po přechodu na digitální vysílání bez signálu,možná…(Francie)

Přesně takové číslo oznámil viceprezident francouzského regulačního orgánu CSA Alain Mést. Jde o odhad počtu lidí po plánovaném vypnutí analogu ve Francii v roce 2011. Jde o reakci na parlamentní zájem o stav digitalizace v souvislosti s informacemi poskytnutými tamními operátory, kteří „varovali„ politiky před více než miliónem diváků bez televize (1,5 mil.)…

Podle vyjádření regulátora je připraveno řešení s využitím zvýšených vysílacích výkonů, které by mělo pomoci zlepšit pokrytí a vyřešit tak možný budoucí problém pro diváky, kteří by mezitím nevyužili jiné technologické možnosti či další oblíbené a ve Francii většinové platformy.

Podle zákona z roku 2007 by mělo pokrytí digitálním terestrickým signálem dosáhnout 95% francouzské populace, následné upřesnění a rozhodnutí CSA zmírnilo původní obecný požadavek s ohledem na technické možnosti jen na 91% obyvatel v každém regionu. Poslanci z příslušných regionů se nyní snaží zlepšit a ohlídat stav v jejich volebních oblastech.
Zdroj

středa 21. října 2009

Španělská vláda schválila návrh nového audiovizuálního zákona – „Digi novelu“.

Nový zákon (návrh) zavádí nová pravidla pro regulaci vysílání, zejména pro dobu digitálního televizního vysílání a jeho specifika. Kromě toho pak návrh zákona také umožňuje, aby provozovatelé vysílání mohli nabídnout až 50% jejich služeb jako placené. Nově se jinak upravují podmínky licencování. Vysílací licence budou k dispozici až na dobu 15 let s automatickým prodlužováním.

Navrhovaný zákon rovněž upravuje HD, interaktivitu a mobilní televizi. Více zde

Aktualizovaná evropská GSM směrnice s dalšími novými nařízeními EK změní i českou legislativu a rozšíří možnosti mobilní komunikace + plán novely ZEKu

V oficiálním tzv. Úředním věstníku EU byly v těchto dnech zveřejněny nové klíčové předpisy pro využívání kmitočtového pásma GSM (Global System for Mobile či původně Groupe Spécial Mobile).

Je to mj. výsledek červencové dohody Evropské komise (Rady ministrů) a Evropského parlamentu, kterým se mění „historická“ GSM směrnice z roku 1987 (týká se hlavně používání rádiového spektra pro potřeby mobilních služeb) – nově Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/214/ES ze dne 16. září 2009, kterou se mění směrnice Rady 87/372/EHS o frekvenčních pásmech vyhrazených pro koordinované zavedení veřejných celoevropských buňkových digitálních pozemních mobilních komunikačních systémů ve Společenství (opět někde vedeno pod č.114) – texty jsou česky v pdf.

Současně bylo vydáno Rozhodnutí Komise ze dne 16. října 2009 o harmonizaci kmitočtových pásem 900 MHz a 1800 MHz pro zemské systémy schopné poskytovat celoevropské služby elektronických komunikací ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2009) 7801) - 2009/766/ES (někde na stránkách EU jsou chybná čísla 767…)

Článek 5 Rozhodnutí EK:
1. Členské státy mohou vymezit a zpřístupnit pásma900 MHz a 1 800 MHz pro jiné zemské systémy neuvedenév příloze za předpokladu, že zajistí, aby:
a) takové systémy mohly existovat současně se systémy GSM;
b) takové systémy mohly existovat současně s jinými systémy uvedenými v příloze jak na jejich vlastním území, tak v sousedních členských státech....“

Článek 1 nové GSM Směrnice:
„...1. Členské státy zpřístupní kmitočtová pásma 880–915 MHz a 925–960 MHz (pásmo 900 MHz) systémům GSM a UMTS, jakož i jiným pozemním systémům schopným poskytovat služby elektronických komunikací, které mohou fungovat společně se systémy GSM,v souladu s technickými prováděcími opatřeními přijatými podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 2002 o předpisovém rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru) …“.

Smyslem přijatých je mj. možnost, aby mobilní operátoři mohli získat další pro poskytování mobilních datových služeb a rychlého mobilního internetu. Díky změně GSM směrnice budou k poskytování těchto služeb tak moci využít i dosavadní GSM pásma.

Členské státy mají za povinnost převést směrnici do svého právního systému do 9.května 2010. ČTÚ i MPO na změnách již pracují, včetně spolupráce s odbornou sférou. Podle Směrnice musí národní regulační orgány připravit příslušné předpisy a podmínky pro praktickou aplikaci. Další vývoj již při přípravách a veřejných diskuzích na straně regulátorů počítá i s možností využití tzv. digitální dividendy – a to i pro využití mobilních širokopásmových technologií na kmitočtech,, které se uvolní díky ukončení analogového televizního vysílání. V tomto smyslu ani na evropské, ani na domácí úrovni definitivní rozhodnutí nepadlo, probíhají oficiální veřejné konzultace na úrovni EU.

Podle plánů MPO( Návrhy právních předpisů, které budou předloženy do mezirezortního připomínkového řízení ) by měla do vlády přijít také obnovená novela Zákona o elektronických komunikací, která byla díky zkrácení mandátu vlády z projednávání v Parlamentu letos na jaře stažena. Jde o návrh, jehož dílčí část výrazně vylepšovala a upřesňovala možnosti a pravidla také pro digitální vysílání.

Jde o vládní Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Akce NKS...

V pondělí 26.října - Tisková konference NKS a partnerů (ČTÚ, ČRa,ČT, TV Prima ad.) k vypnutí analogu z vysílače Praha Cukrák (13,00 na MV, Praha 4)

Projednání zprávy NKS na vládě ČR

Konec listopadu - společná prezentace projektu Digitalizace a podpory osob se zdravotním postižením, Praha


23. -24.11. Teleinformatika 2009
úterý - blog Digitalizace a média
Komerční obsah, zábava a interaktivitaDigitální životní styl - produkty a aplikaceHD-TV, HD-DVD, Blue-RayDigit. archivy a infrastruktura pro broadcasteryDVB-T, DVB-S, DVB-H a IPTV sítě

Začátek prosince - setkání k digitalizaci , setkání se starosty - Sušice.

úterý 20. října 2009

www.facebook.com/DIGITALIZACE

TISKOVÁ ZPRÁVA: Děti a mládež na Sušicku malují a fotografují digitalizaci 20.10 2009 Tisková zpráva NKS / PRPOINT - Rostislav Starý,

Domovy dětí a mládeže Sušice, Blatná, Klatovy, Nýrsko a Horažďovice spadající do územní oblasti Sušice se v těchto dnech zapojily do nového projektu určeného k podpoře a šíření informací o digitalizaci mezi dětmi a mládeží. Projekt organizuje Národní koordinační skupina pro digitální vysílání ve spolupráci s Domem dětí a mládeže hl. města Prahy. Děti a mládež, které navštěvují kroužky pořádané Domy dětí a mládeže na Sušicku, se tak mohou zapojit do jedné ze dvou soutěžních kategorií, kterými jsou KRESBA a FOTOGRAFIE. Hlavním komunikačním nástrojem mezi soutěžícími a samotnými organizátory projektu je sociální síť FACEBOOK, kde pro tyto účely vznikla speciální stránka www.facebook.com/DIGITALIZACE. Projekt bude postupně probíhat i v ostatních územních oblastech, které přechod na digitální televizní vysílání teprve čeká. Hlavní myšlenkou nově vzniklého projektu s pracovním názvem „DIGITALIZACE HRAVĚ“ je zapojit děti a mládež z územní oblasti Sušice, kde dojde k vypnutí zemského analogového televizního vysílání 28.2. 2010, do procesu digitalizace. Projekt si klade za cíl informovat děti a mládež o digitalizaci zábavnou formou, motivovat je k aktivitě, ale i samostatnému vyhledávání informací. Hlavním tématem tvorby je v obou soutěžních kategoriích téma DIGITALIZACE, které mají soutěžící jednou ze zvolených technik umělecky ztvárnit. Za účast v soutěži bude odměněn každý. Ti nejlepší, o kterých rozhodne veřejné hlasování na sociální síti FACEBOOK, mohou získat zajímavé a hodnotné ceny jako je například digitální fotoaparát, set-top-box či poctu v podobě poštovní známky s vlastním kupónem aj. V současnou chvíli se do soutěže zapojil Dům dětí a mládeže Blatná, Klatovy, Nýrsko, Horažďovice a Sušice. Soutěže se mohou zúčastnit také všichni žáci a studenti ze základních či středních škol spadajících do územní oblasti Sušice. Ústředním komunikačním nástrojem celé kampaně je sociální síť FACEBOOK, konkrétně stránka www.facebook.com/digitalizace, která vznikla speciálně pro tyto účely. Na uvedené adrese bude probíhat veškerá komunikace směrem k soutěžím a také následné hlasování o nejlepší kresby či fotografie. Soutěžící zde naleznou zajímavé a důležité informace týkající se digitalizace, podmínky soutěže, důležité termíny a v neposlední řadě jim FACEBOOK umožní vkládat své vlastní poznatky, vést diskuzi a vyměňovat si mezi sebou navzájem své názory. Projekt „DIGITALIZACE HRAVĚ“ startuje v územní oblasti Sušice, ale s ohledem na technický plán k přechodu na digitální televizní vysílání proběhne postupně po celé České Republice.

pondělí 19. října 2009

Další pořady k digitalizaci na Českém rozhlasu

Zítra pokračuje další díl dlouhodobé informační podpory přechodu na digitální vysílání ze strany Českého rozhlasu, tentokrát na stanici Regina a Region pro Prahu a Střední Čechy - od 11,00. Souběžně běží mj. i série tzv. informačních sdělení před vypnutím analogu z Cukráku 31.10.

sobota 17. října 2009

Evropský Telekomunikační balíček jde do finále „smírčího jednání“ EP a Evropského předsednictví

Telekomunikační balíček a pravidla přístupu k internetu se v EP po volbách a v novém složení stal jednou z klíčových priorit. Původní návrhy již neodkázal parlament v původním složení dotáhnout do konce. Nyní o něm jednán nově složený EP po evropských volbách, ale zatím se „starou evropskou Komisí“… (viz například Klíčová témata v EP v nejbližších měsících tohoto volebního období).

Vzhledem k tomu, že po dlouhé proceduře projednávání strategických změn v oblasti telekomunikací nakonec poslanci pozměnili dohodu s Radou, balíček se bude dále projednávat v dohodovacím řízení. EP nicméně souhlasí s Radou v otázce investic do nových infrastruktur, reformy využívání radiového spektra, ochrany soukromí a jasných práv uživatelů.

Původní návrh telco balíčku je již z roku 2007 - Komise navrhuje vytvořit jednotný evropský telekomunikační trh pro 500 milionů spotřebitelů. Ve finále projednávání nedošlo k dohodě a shodě EP a EK – viz květnové jednání EP a výsledný text: " Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. května 2009 ke společnému postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (16496/1/2008 – C6-0066/2009 – 2007/0247(COD))".

Nyní bylo zahájeno tzv. Dohadovací řízení, do kterého EP na svém posledním plénu v Bruselu (konec září 2009) jmenoval 27 člennou komisi. Evropský parlament oficiálně vytvořil vlastní „smírčí delegaci“ pro telekomunikační balíček, aby zahájila jednání s předsednictvím Rady EU již v průběhu října (př. zemí je Švédsko). Tým se skládá z místopředsedy EP Alejo Vidal-Quadrase a dalších funkcionářů a členů EP (zpravodajka Catherine Trautmann (SD, Francie).

Po intenzivních jednáních na jaře tohoto roku vytvořili vyjednavači a předsednictví Rady předlohu dohody o všechny 3 částech telekomunikačního balíčku: rámcová směrnice o elektronických komunikacích, směrnice o právech občanů a zavedení nové evropské instituce telekomunikačních regulátorů, tzv. BEREC.

Zasedání EP na jaře schválilo kompromis (ve druhém čtení v květnu), ale s částí změn a návratem k 1.čtení v částech, kde se jedná o přístup k internetu. Tento pozměňovací návrh mj. říká, že "žádné omezení základních práv a svobod koncových uživatelů nemůže být uloženo bez předchozího rozhodnutí soudního orgánu (...) kromě případů, kdy je ohrožena veřejná bezpečnost" ...

Další kroky - Rada má nyní do 26. října rozhodnout, zda formálně přijme všechny parlamentní návrhy. Vyjednávací tým EP zahajuje jednání a panuje obecná naděje, že se stanoviska obou „stran“ již „velmi sbližují“…výsledek by podle dostupných info měl být znám již během října.

P.S. Stanovisko EK po druhém parlamentním čtení "TELCO balíčku" , vydané v červenci 2009 je zde ( v češtině například tady)

Europoslanci budou v rámci pokračování jednání ve Štrasburku „hlasovat o svobodě informací v Itálii a v jiných evropských zemích“

V návaznosti na diskuzi z minulého týdne v Bruselu budou poslanci EP hlasovat o usnesení o svobodě informací v Itálii na svém Plenární zasedání ve Štrasburku 19.-22. října 2009 (konkrétně ve středu v poledne). Několik evropských politických skupin požadovalo novou evropskou legislativu v oblasti mediálního vlastnictví.

Podle všeho zatím nehrozí spuštění procedury k vytváření další nové speciální celoevropské regulativní legislativy, která by měl řešit individuální spory v některé ze členských zemí…

Výtahy z posledního jednání EP v Bruselu:
„…V diskuzi o svobodě informací v Itálii varovali europoslanci intervenující za EPP, ECR a EFD před tím, aby byla Evropské unie využívána jako fórum pro vyřešení národních politických problémů. Poslanci ze skupin S&D, ALDE, Greens/EFA a GUE zase vyzvali Evropskou komisi, aby připravila celoevropskou legislativu v oblasti plurality médií. …Evropská komisařka pro média Viviane REDINGOVÁ upozornila, že Evropská unie má omezené pravomoci v oblasti tištěných médií, ale že každý členský stát má instituce, které dbají na dodržování základních práv. Vyzvala poslance, aby se nesnažili prostřednictvím evropských institucí řešit záležitosti, které by měly být projednány na úrovni členských států

V odpovědi na konci diskuze řekla komisařka REDINGOVÁ poslancům, že nová legislativa v oblasti plurality médií by byla možná pouze v případě, pokud by mohla pomoci řešit problémy týkající se vnitřního trhu..."


Směrnice EU o pluralismu médií?

"... Středolevicoví europoslanci navrhují, aby byla přijata nová směrnice EU o pluralismu v médiích. Ta by měla regulovat mediální scénu proti hrozbám, které přináší koncentrace médií. To by znamenalo, že mediální magnáti jako Silvio Berlusconi nebo Rupert Murdoch by mohli být terčem takové směrnice. EPP se zdála být otevřená debatě o takové případné směrnici, ale zdůraznila, že nezbytná bude silná podpora ze strany členských států.


Evropská komise odpověděla na debatu o možné nové směrnici chladně. „Opravdu by taková směrnice problém vyřešila? Má k takovým zásahům současná EU vůbec kompetence? Má tento problém mezinárodní dimenzi? Ještě před tím, než začneme legislativní proces, měli bychom si vyjasnit odpovědi na všechny tyto otázky,“ řekla europoslancům eurokomisařka pro média Viviane Reding.

Dále Parlamentu připomněla, že podobnou směrnici se snažila Komise protlačit už v 90. letech, ale setkala se se silným odporem členských států. Proto byl tehdy ten projekt ukončen. „Převažovaly hlasy, že taková směrnice je už mimo kompetence EU,“ dodala. Proti případné směrnici se vyjádřil i italský prezident Giorgio Napolitano, když varoval, že Evropský parlament nemůže řešit konflikty vnitrostátního charakteru..."

pátek 16. října 2009

Británie připravuje vznik „národní koordinační skupiny“ pro přechod na digitální rozhlas, cílem je „rozhlasové ASO“ v roce 2015.

Dosavadní britská organizace Digital Radio Development Bureau ( DRDB) by měla být zrušena, resp. včleněna spolu s vládní Digital Radio Delivery Group do nového společného subjektu, který by měl plně koordinovat proces rozhlasové digitalizace ve Velké Británii. Nová skupina , možná pod názvem Digital Radio UK , by měla plně řídit startující proces rozhlasové digitalizace, především by měla připravit kroky na podporou a urychlení celého procesu s hlavním zaměřením na uživatele.

Plánované kompetence by měly být významně širší a větší než tomu bylo u marketingově postavené DRDB. Cílem je mj. dosáhnout v DABu(+) stejného pokrytí digitálním rozhlasovým signálem jako je tomu v případě dosavadního vysílání v pásmu FM. Totéž platí i posluchačském zájmu…Novým šéfem úřadu, kde je zatím 5 základních členů přípravného týmu, má být údajně Tony Moretta.V nové skupině by měly být soustředěny zájmy všech hlavních subjektů počínaje veřejnoprávním médiem, spolu s dalšími -komerčními stanicemi, výrobci, operátory ad.
Přechod na digitální rozhlas by ve Velké Británii měl skončit do roku 2015, když již v roce 2013 má mít více než 50% posluchačů možnost využívat jakýkoliv druh příjmu digitálního rozhlasu.

Zdroj (Guardian, kolegové... a další)

NOVA v tisku: „Uspěli jsme v lobbování u vlády…“ ,“… mediální trh půjde po Vánocích o 6% nahoru…“

Krize v médiích podle řady odborníků a manažerů pomalu ale jistě končí. Mediální trh poroste podle řady z reprezentantů mediálního průmyslu již zanedlouho. Například podle aktuálního vyjádření pana A. Sarbu (prezident CME) v dnešní MFDnes by již v roce 2010 mělo dojít k nárůstu a to ve výši 6% , včetně možného růstu ceny televizní reklamy. (P.S. Nárůst odhaduje pro příští rok mj. například i litevský operátor Teo, včetně trhu televizního vysílání v DVB-T, a to jde o region opravdu ve velké ekonomické krizi,…ad.).

Lidové noviny a MF Dnes - pátek 16.října
Více o plánech a ambicích NOVY a celé skupiny CME, reklamě a trhu pak i v textu v LN Nova i její majitel prožili rok bolesti.“
"...Nova je motorem celé CME, přináší jí nejvíc peněz. Úspěšné podnikání v Česku souvisí i se silným zákulisním vlivem Novy na politiky, jak včera před investory potvrdil prezident Sarbu. „Uspěli jsme v lobbování vlády, aby zastavila reklamu ve veřejnoprávní televizi,“ přiblížil okolnosti relativně nedávné změny mediálních zákonů..."

středa 14. října 2009

Také Rumunsko přijalo digitální strategii - analog skončí 1.1.2012

Také rumunská vláda v této fázi přijala vládní strategii přechodu na digitální televizní vysílání. Rozhodnutí vlády ze 7.října znamená potvrzení projektu přechodu na digitální TV, a to nejpozději do ledna 2012. Rumunský mediální trh je poněkud odlišný od našeho, neboť terestricky přijímá televizi pouze asi 19% diváků. Největší podíl má kabelovka - asi 49%, satelit dosahuje zatím podle info z vlády asi 27% diváků (zdroj: Ministerstvo komunikací a informační společnosti).

Podle mých informací rumunská vláda navrhuje podporu na pořízení set top boxů pro cca 1,5 diváků, ale zatím jsem od kolegů nezískal více podrobností - doplním.

Více zde na webu příslušného ministerstva Romania’s Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Koncepce je zde (doc)

Poláci s digitalizací a plány začali před mnoha lety, reálně až nyní a skončí do 2013

13.října 2009 zveřejnilo polské ministerstvo infrastruktury aktualizovanou a obměněnou Koncepci digitalizace - Plan wdrażania telewizji cyfrowej w Polsce, podobě jako v původních plánech z let 2004 a dále s MPEG4, nyní s odsunem ASO až na červenec 2013 (vzpomínám na diskuze a sexy datum vypnutí u nás , včetně návrhu na ASO 13.13.2013...-)))

Více zde na stránkách ministerstva

sobota 10. října 2009

Izrael bude dotovat lidem set top boxy

Izraelská vláda projednala a souhlasila s plánovaným projektem podpory při pořizování set top boxů pro chudší část populace. Podle dostupných informací by mělo jít asi o 50% příspěvek na nákup STB (podle odhadů by mělo jít asi o 200 000 rodin zejména v jižní části země). Plán musí být dořešen ve formě příslušných předpisů, které zpracují ministr komunikací Moše Kahlon a ministr financí Yuvalem Steinitzem. Kampaň by měla podpořit a zajistit tzv. Second Television and Radio Broadcasting Authority. Digitální TV vysílání bylo spuštěno letos v srpnu. V zemi se počítá s konverzí asi 40 hlavních vysílačů, celý přechod by měl skončit do ledna 2011. V současnosti je v éteru 1 mux s 5 TV programy- veřejnoprávní…IBA 1, IBA 33, a privátní Channel 2, Channel 10 a the Knesset Channel (parlamentní kanál).

Více například na spec.webu http://www.godigital.co.il/

P.S.
V případě plánu na podporu při pořizování set top boxů či dalšího zařízení ze strany se i u nás hovořilo i o možnosti privátní finanční podpory. Například letos na jaře na mezinárodním setkání v Praze představitelé jedné z velkých domácích televizních korporací veřejně hovořili o podobném vlastním privátním projektu podpory, ale zatím bez bližších podrobností – avšak ve formě reálných úvah.

Zdroj: Globes ad.

Italové aktualizovali svůj D-BOOK

Italové 1.října prezentovali aktualizovanou verzi své „knihy standardů a požadavků na přijímací zařízení pro digitální TV“ – tzv. D-BOOK. (DGTVi D-BOOK V. 1.3.2) . Text je v angličtině, všechny ostatní informace na webu jsou italsky.

Více informací : http://www.dgtvi.com/
http://www.dgtvi.it/stat/Industry/Documenti_Tecnici/Page1.html

doplňkový Z-BOOK http://www.dgtvi.it/stat/Allegati/Z_BOOK_V_1_3_2.pdf
a také HD BOOK

pátek 9. října 2009

V Praze (Cukrák) kromě dříve spuštěného piktogramu běží ticker, v Brně kvůli konci analogu ČT2 piktogram

Z vysílače Praha Cukrák kromě již dříve spuštěného piktogramu ve vysílání ČT běží během října také tzv.ticker s textovým upozorněním na blížící se definitivní vypnutí analogového vysílání všch TV 31.10.2009

V Brně pokračují přípravy na změny a přednostní konec analogu ČT:
...V pondělí 30. listopadu 2009 definitivně skončí analogové vysílání na 29. kanálu z vysílače Brno – Kojál. Vypnuta bude analogová ČT2, nahradí ji digitální vysílání všech čtyř programů ČT. Na to od 8. října 2009 upozorňuje piktogram a textová lišta – vložené jsou do obrazu analogového vysílání na 29. kanálu z Kojálu (v současnosti ČT1).Digitalizace televizního vysílání bude na přelomu listopadu a prosince 2009 pokračovat na významném jihomoravském vysílači velkého výkonu Brno – Kojál. Česká televize zde uskuteční kroky vyplývající z Technického plánu přechodu (TPP), nařízení vlády ČR. Aby bylo možné z tohoto stanoviště k 1. prosinci 2009 spustit digitální zemské vysílání veřejnoprávního multiplexu na 29. kanálu a současně mohlo ještě nějakou dobu zůstat zachováno i analogové zemské vysílání ČT1, je na Kojálu nutné nejprve zaměnit analogové vysílací kmitočty ČT1 a ČT2, následně ukončit analogové vysílání ČT2. Na to nyní diváky upozorňuje piktogram a textová lišta...."

čtvrtek 8. října 2009

Belgické „must carry“ jde od EK k Evropskému soudu, v Německu vše OK.

Evropská komise dnes rozhodla, že předá případ „must carry“ v Belgii k dořešení Evropských soudním dvorem. Krok následuje po „posledním varovávání“ Evropské komise z listopadu 2008( IP/08/699). Jde o případ stížnosti v Bruselském regionu v případě povinnosti „must carry“.
Evropský soudní dvůr vydal dne 13. prosince 2007 „předběžné opatření“ k úpravě podmínek "must-carry" v belgické legislativě (viz C/250/06, UPC, Belgie a další). Vyhláška s must-carry již byla 'Conseil d'Etat' zrušena v roce 2008, ale Belgie se bránila.Komise také zastavila řízení k „must carry“ veřejnoprávních programů v Německu v případě sítí kabelových TV .


http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/

Evropský soud rozhodl o digitálním Berlíně, státem poskytnuté prostředky ve prospěch jedné technologické platformy se musí vrátit. ( + rozsudek)

Po předchozím nesouhlasu Evropské komise rozhodl nyní Evropský soudní dvůr o státní podpoře pro digitální vysílání v Německu – konkrétně v Berlíně. Soud tak odmítl použití dotace 2 milionů € ,které nejsou v souladu s evropskými pravidly pro poskytování státní podpory. Berlínské vysílání DVB-T začalo v listopadu 2002. Německý mediální regulační orgán pro oblast Berlín-Brandenburg (Medienanstalt Berlin-Brandenburg (MABB)) poskytl finanční prostředky, které byly vyplaceny k usnadnění přechodu do komerčního vysílání po dobu nejméně pěti let . Současně byly dány k dispozici finanční prostředky na pomoc ohroženým skupinám s náklady na set-top-boxu. MABB tehdy zaplatil komerčním vysílatelům (vč.. RTL nebo ProSiebenSat.1 ad.) přibližně čtyři miliony euro (120 milionů korun) jako příspěvek na pokrytí nákladů pro přenos jejich signálu v sítích DVB-T. Provozovatelé pozemního vysílání se výměnou za podporu zavázali využívat přenosovou síť společnosti T-Systems minimálně na pět let. Stížnost podaly společnosti provozující kabelové TV sítě.

Evropská komise již v roce 2005 rozhodla, že státní podpora poskytnutá v německé spolkové zemi Berlín-Brandenburg komerčním televizím na provozování digitálního pozemního vysílání v DVB-T odporuje Dohodě EK ve věci pravidel pro udílení státních dotací (článek 87). Komise rozhodla o nutnosti vrátit prostředky. Eurokomisařka pro hospodářskou soutěž Neelie Kroesová tehdy v TZ mj. uvedla , že: "…Komise je pevně odhodlána podporovat přechod na digitální televizní vysílání, které nabízí řadu inovací a výhod pro diváky. Státní pomoc musí být ale založena na objektivních podmínkách, zaměřit se na problémy, pro které trh nenabízí řešení, a vyvarovat se narušování obchodní soutěže, v tomto případě mezi pozemní, kabelovou a satelitní vysílací platformou…."

EK obecně v zásadě podporuje pomoc pro výstavbu přenosových sítí (zejména tam, kde by jinak nebylo dostatečné pokrytí signálem), ale i podporu veřejnoprávním médiím za daných podmínek. EK nemá problém s veřejnou podporou koncovým sociálně slabším a hendikepovaným uživatelům či s info kampaní.

Proti tehdejšímu rozhodnutí EK se odvolal dnes již neexistující regionální TV kanál FAB.MABB nyní zvažuje spolu s právníky FAB další postup. Zástupci regulátora se brání také i tím, že jde o zásah do nezávislosti regulátora. Rovněž se objevují argumenty, že by „se nyní mohlo pomoci“ kabelovým operátorům s jejich aktuálním postupným přechodem na digitální kabelové vysílání DVB-C…V důsledku aktuálního rozhodnutí je také možné, že prostředky budou opět vyplaceny, ale již v rámci nastavených pravidel a podmínek EK, věc řeší právníci….

Rozsudek bude zde.

Digitalizace v okolí Berlína – prezentace MABB(pdf)

Rozhodnutí EK z listopadu 2005

AKTUÁLNÉ - rozhodnutí v němčině či franzouštine je již k dispozici (T-24/06)

úterý 6. října 2009

DVB-T2 do multiplexu B s pokrytím 98,5% obyvatel (rozhodl OFCOM)

Telekomunikační regulátor ve Velké Británii (OFCOM) 1. října (hned po ASO v Plzni:-) již oficiálně rozhodl o dalším využití systému DVB-T2 v rámci multiplexu B (využíván BBC Free to View Ltd, předpoklad spuštění služeb v roce 2010), který by svým pokrytím měl podle plánů dosáhnout při „plném výkonu“ až 98,5% obyvatelstva. Přenosový mód 7 bude po testech v pilotním projektu i nadále využit s kapacitou 40Mb/s pro vysílání HDTV. OFCOM připouští i určitou redukci přenosové kapacity při větším pokrytí.

Rozhodnutí OFCOMu o „Transmission mode“(pdf)

BBC submission to Ofcom on the choice of the UK transmission mode for high-power Multiplex B using DVB-T2 modulation [pdf]

Digi hlídky obklíčí ve finále Prahu:-)

Digi hlídky jako součást kampaně pokračují v činnosti "v terénu" v územní oblasti Praha před vypnutím posledního analogového vysílače velkého výkonu podle TPP k 31.říjnu 2009.
V posledních týdnech byly činnost a trasy hlídek rozšířeny a zesíleny. I zde je možné si "objednat" hlídku do obce v daném území.

Výsledky průzkumů, které jsou součástí zprávy NKS pro vládu a hned poté budou komplet zveřejněny, potvrzují před říjnovým vypnutím analogu podobné trendy jako v předchozích vypínaných oblastech. Tzn. že je stále ještě menšina obyvatel, kteří rozhodnutí ponechávají až na poslední chvíli. Na ně , stejně jako na starší lidi, kteří mají zpravidla největší potíže s praktickým provedením přechodu na digitál, se zaměřují posílené prvky finální fíze kampaně, včetně reklamy a mediálních či PR aktivit ad.