středa 25. listopadu 2015

Pokračování boje o digitální rozhlas ve Francii


Francouzský regulátor CSA dále řeší veřejnou konzultaci k dalšímu rozvoji digitálního rozhlasového vysílání v systému DAB a udělování dalších oprávněné, plánovaných na rok 2016. Podle zdrojů a mediálních výstupů z Francie 4 hlavní rozhlasové privátní skupiny (Lagardère Active , NextradioTV, NRJ a RTL Group) nesouhlasí s plánem na příděly kmitočtů pro digitál  se zdůvodněním, že zatím neexistuje reálný ekonomický model pro plnohodnotné vysílání v DABu. Hollandeho vláda již v roce 2012 z ekonomických důvodů utlumila vstup veřejnoprávního vysílatele do DABu. Proti tomu pak ale  organizace nezávislých provozovatelů rozhlasového vysílání, včetně sdružení CNRA, SIRTI a SNRL, nadále usilují od další rozvoj digitálního rozhlasu, byť s požadavky na kofinancování ze strany vlády.
 
Diskuze probíhá i kolem sestavní digitálních multiplexů, zejména  se objevuje nesouhlas s celoplošným řešením na úkor regionálních a lokálních projektů. Celkový týdenní poslech DAB rádia ve Francii se odhaduje na cca 3%.


Shrnutí oficiální konzultace k výbvěru oblastí digitálního rozhlasového lje  ve francouzštině k dispozici v PDF třeba zde.

úterý 24. listopadu 2015

„Patří vlny mobilům nebo televizi?“pořádaný Volebním výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
pod záštitou předsedy výboru Martina Komárka
na téma
„Patří vlny mobilům nebo televizi?“,

který se koná
ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10.00 hodin
v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 1, Praha 1 – Malá Strana, místnost č. 205


10.00 - 10.05    Úvodní slovo předsedy volebního výboru poslance Martina Komárka

PANEL 1
10.05 - 10.20    Tomáš Šťastný, Ministerstvo průmyslu a obchodu, ředitel odboru digitálních komunikací
10.20 - 10.35    Marek Ebert, Český telekomunikační úřad, ředitel sekce regulace
10.35 - 10.50    Martin Gebauer, České radiokomunikace, generální ředitel

PANEL 2
10.50 - 11.05    Hana Havlíčková, Asociace televizních organizací
11.05 - 11.20    Petr Formánek, Asociace krajských televizí, Asociace regionálních a lokálních televizí

PANEL 3        
11.30 - 11.45    Ivo Ferkl, Česká televize, ředitel techniky
11.45 - 12.00    Josef Uher, TV NOVA, technický ředitel
12.00 - 12.15    Marek Singer, FTV Prima, generální ředitel

DISKUSE
12.15 – 13.00
                                                                                     
Martin Komárek, v.r. 
předseda volebního výboru


sobota 21. listopadu 2015

Spuštěna kampaň ke konci digitální terestrické televize Francii (přechod na HD/ MPEG AVC)

Ve Francii začíná informační kampaň k migraci na MPEG-4 AVC. Francouzský národní kmitočtový regulátor ANFR  (L’Agencenationale des fréquences)  zahájil svoji informační kampaň k přechodu televizní digitální platformy DVB-T z MPEG-2 na  systémMPEG-4 AVC. 

Standard MPEG-2 se po 6. dubnu 2016 již nebude používat v rámci DVB-T platformy. Odhaduje se, že 10% populace má digitální TV  přijímače, které mohou přijímat pouze obsah s MPEG-2.

Kampaň je rozdělena do 3 etap:

Listopad - prosinec  roku 2015: první fáze kampaně zaměřená na kontrolu vybavení mezi diváky, která proběhne v TV, v tisku a na internetu.

Leden - únor  2016: druhá fáze kampaně  se zaměří na technickou podporu praktického řešení přechodu na nový standard. Součástí bude i direct mailing, včetně vysvětlujícího letáku pro 25 milionů francouzských domácností.

Březen - duben 2016: „hrozící“ kampaň varující před koncem MPEG2….

čtvrtek 19. listopadu 2015

Přehled údajů a podmínek fungování veřejnoprávních médií v Evropě

Přikládám všem  k dispozici aktuální  dokument Evropské audiovizuální observatoře  k podmínkám fungování, financování a provozování veřejnoprávních médií v Evropě (40 zemí, i mimo EU), včetně linků na legisaltivní a právní rámec.

"My podporujeme digitalizaci. Děláme pro to hory doly"

Výtah z on-line zpravodajství z dnešní akce  FORUM MEDIA:


Michel Fleischmann: "Problémem je, že rádio poslouchají lidé přes normální přijímače. Je to jednodušší. My teprve před tou digitální revolucí jsme."
Michel Fleischmann: "My podporujeme digitalizaci. Děláme pro to hory doly."
Michel Fleischmann: "Určovat lidem, aby vyhodili rádia, který mají doma, není úplně lehký. Zvláště když víme, že nevíme, jak se k tomu stát postaví."
Michel Fleischmann: "My jsme připraveni na digitalizaci. Bojujeme za to, aby se z revoluce stala spíše evoluce. Do těch tří plánovaných rozhlasových multiplexů se prostě nevejdeme."

https://events.economia.cz/15414-forum-media-2015

středa 11. listopadu 2015

„Případ digitalizace je uzavřen“


… s takovým mediálním komentářem informuje Švédská vláda Parlament . Švédská vláda předala tamnímu Parlamentu formální odpověď na dříve zveřejněný kritický Národní kontrolní audit k problematice digitalizace rozhlasového vysílání (z března 2015).

Původní plán na přechod z analogu na rozhlasový digitál v letech 2017-2022 je tak, zdá se, definitivně odmítnut a neexistují žádné další plány.  Oficiálními důvody jsou obavy s negativními dopadu konce rozhlasového analogu na telekomunikační zajištění celkového bezpečnostního a obranného systému a systém havarijní připravenosti. Dalším problémem je podle vlád problém  spokrytí území digitálním signálem -  ve srovnání se síěmi v  FM. Obavyz úst politiků  zazněly i ve vztahu k sociálně slabším skupinám obyvatel a jejich možnými potížemi při pořizování nového vybavení.

Zastavení digitalizace se projevilo i v přípravě rozpočtu na příští rok, když parlament všechny plánované "digitální" výdaje škrtl. Zvláštností zcela jistě je fakt, že některé poslední změny v procesu digitalizace se kromě veřejnoprávního rozhlasu nelíbí ani komerčním stanicím.


DAB je v éteru ve Švédsku od roku 1991, kdy v oblasti Stockholmu začalo první  testovací vysílání ve Stockholmu. Od roku 1995 vysílá digitální veřejnoprávní rozhlas, ale v roce 2005 došlo k prvnímu pozastavení vysílání v DAB. V současné době je vysílání v DABu ve formě pilotního  vysílání k dispozici cca 35% populace.  Švédsko se tak nyní připojilo k sousednímu Finsku, které také zbrzdilo přechod na novou digitální technologii.


Současná švédská menšinová vláda asi před rokem zastavila dosavadní optimisticky znějící plány v rozhlasové digitalizaci. Její mandát je platný do roku 2018, ale již teď se objevují komentáře o možných změnách ve strategii v souvislosti s přesunem politických i voličských nálad a s tím souvisejících přehodnocení přijatých změn – nejen v  mediální sféře. I mezi současnými opozičními silami je podle zdrojů ze Švédska i tak spíše pesimismus jako i jiné politické perspektivy a priority..


Mj. i  díky zablokování plánovaného přechodu k DABu  roste ve Švédsku podíl příjmu rádia prostřednictvím broadbandu, včetně mobilních systémů (4G). Ve finále ale ani samotní provozovatelé vysílání nejsou spokojeni – zejména  kvůli další fragmentaci trhu a oslabování terestrického způsobu příjmu rozhlasového vysílání.

pondělí 9. listopadu 2015

Finsko zahájilo politickou debatu k postavení a financování veřejnoprávních médií - výsledek nejasnýFinské ministerstvo dopravy a komunikací ustanovilo politickou parlamentní pracovní skupinu, která přezkoumá fungování veřejnoprávní služby YLE i mechanismy pro její financování. Závěry z činnosti pracovní skupiny by měly být hotovy do konce května 2016.


Původní záměr byl anoncován již v průběhu letošního léta, nyní je skupina jmenovitě sestavena a zahajuje práci.

Komise je složena ze zástupců více politických stran v tamním parlamentu:

MP Sirkka-Liisa Anttila (Centre Party)
MP Tuomo Puumala (Centre Party)
MP Eero Lehti (National Coalition Party)
MP Ritva Elomaa (Finns Party)
MP Teuvo Hakkarainen (Finns Party)
MP Eero Heinäluoma (Social Democratic Party)
MP Krista Kiuru (Social Democratic Party)
MP Outi Alanko-Kahiluoto (The Greens)
MP Matti Semi (Left Alliance)
MP Mikaela Nylander (SFP-RKP)
MP Peter Östman (Christian Democrats)

 
Více zejména na webu ministerstva anebo například  i ZDE.