sobota 27. února 2010

Austrálie - 61% domácností přešlo ještě před prvním vypnutím analogu na digitální TV

Australská vláda ve své poslední hodnotící zprávě konstatovala přírůstek „zdigitalizovaných“ australských domácností. Podle Digital Tracker Q4 2009 (pdf) za poslední čtvrtletí loňského roku tak již 61% domácností přešlo na příjem digitální televize na svém hlavním domácím TV přijímači. Jedná se o 5% nárůst v porovnání s předchozím čtvrtletím a o 14% nárůst ve srovnání s prvním čtvrtletí roku 2009. V regionu Mildura Sunraysia je nejvyšší divácká připravenost na konec analogu - 79% domácností. Drtivá většina diváků je podle rpůzkumů dostatečně informována a ví jak situaci vyřešit.
Postupný přechod na digitální TV vysílání bude pokračovat vypínáním analogu po jednotlivých regionech – první ASO proběhne v druhé polovině roku 2010 a kompletně bude celý proces dokončen do konce roku 2013.

oficiální Inko web:
http://www.digitalready.gov.au/
„TPP“: http://www.digitalready.gov.au/rolloutmap.aspx
Web ministerstva k digitalizaci s dokumenty ad. :
http://www.dbcde.gov.au/television/digital_televison_switchover

www.facebook.com/digitalizace

Po zpracování budou k dispozici další záznamy a dokumentace z TK před vypnutím analogu v Sušici. V rámci poslední TK proběhlo mj. i vyhodnocení a předání cen ve výtvarné soutěži , pořádané ve spolupráci s Domy dětí a mládeže v regionu Sušicka. V současnosti probíhá pokračování v jihočeském regionu před ASO 30.června 2010 (Kleť)
Více v rámci projektu na FB: http://www.facebook.com/digitalizace

Digitalizace
Hlavní výhrou v soutěži DIGITALIZACE HRAVĚ byla poštovní známka s vlastním kupónem, jehož motiv tvořila vítězná kresba. Veronika Kovandová, hlavní vítězka, si tak domů odnesla několik archů takto speciálně upravených poštovních známek s motivem vlastní kresby.

DMO - Den malých obcí opět i o digitalizaci

V uplynulém týdnu se uskutečnilo další setkání se starosty z celé ČR, nyní v rámci "moravské" části ve Vyškově, za týden se uskuteční další akce v Praze. Na obou akcí tradičně probíhá prezentace problematiky digitalizace za účasti NKS.

33. Den malých obcí
Den malých obcí je setkání starostů obcí s čelnými představiteli jednotlivých ministerstev, poslanci Parlamentu a dalšími odborníky nad aktuálními problémy malých obcí zejména z oblasti financování, dopravní obslužnosti, dotační politiky a dalších. Je pořádáno 2× ročně (na jaře a na podzim) vždy na dvou místech (Praha, Vyškov).

Pořadatelé
Komora obcí SMO ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Spolek pro obnovu venkova, časopis Obec a finance, Triada, spol. s r. o., sdružení Český zavináč

23. 2. 2010 (úterý) – Vyškov, Dědická 29a; Posádkový dům Armády (mapa)
2. 3. 2010 (úterý) – Praha 5, Nám. 14. října 16; Národní dům Smíchov (mapa)
Začátek v 9.00 hod.

Předchozí akce 31., 32.

neděle 21. února 2010

Kabelovky: "Pozemské digitální vysílání pak považuji za zcela doplňkovou službu nevyrovnané kvality a s omezenou funkčností..."

Aktuálně z Klatovského DENÍKU - rozhovor s generálním ředitelem kabel. operátora RIO Média Petrem Opletalem:

"...V září jste také řekl, že zákazníky RIO Media v Klatovech je téměř 5000 domácností a - díky prodeji digitálních služeb na nově budované optické síti – další rychle přibývají. Jenže podle našich informací naopak přibývá nespokojených zákazníků, nahradit kabelovou televizi satelitním příjmem se rozhodla dokonce celá společenství nájemníků. Co děláte pro to, abyste odliv zákazníků zastavili?

Odliv zákazníků nad rámec běžného průměru jsme nezaznamenali. Někteří zákazníci snížili svou programovou nabídku, ale nové prodeje toto snížení bez problémů nahradily. Je pravdou, že modernizace naší sítě, kterou jsme svěřili klatovské společnosti INVEST TEL, se neúměrně protáhla a požadované termíny nebyly dodavatelem dodrženy. Tato společnost pro nás rovněž sítě udržuje a lokální problémy s kvalitou signálu způsobené dočasnými propojeními po dobu výstavby s tímto dodavatelem řešíme. V průběhu první poloviny tohoto roku dokončíme výstavbu optické sítě, modernizaci sítě analogové i výměnu servisní organizace, což se projeví ve stabilizaci provozu a v kvalitě signálu.

Co se týká satelitního příjmu pro bytové domy, ten – bez ohledu na mé působení v RIO Media - nemohu doporučit. Jednak cena takového řešení pro jednotlivé domy je poměrně vysoká, i když je skryta ve fondu oprav a jednotliví nájemníci ji přímo nevidí, ale především je to jednoúčelové řešení, které neumožní další služby, které lze dostat na pevné síti – připojení k internetu, podstatně bohatší programovou nabídku televize a lepší variabilitu výběru, pevnou telefonní linku za mimořádně výhodných podmínek, virtuální videopůjčovnu, Pause TV, Time Shift a další interaktivní služby. Satelit může být dobrá služba (také hodně závisí na dodavateli), ale je vhodná hlavně tam, kde není k dispozici pevná síť. Pozemské digitální vysílání pak považuji za zcela doplňkovou službu nevyrovnané kvality a s omezenou funkčností...."

sobota 20. února 2010

Ohlasy k DIGI na Sušicku a další Informace na ČT i jinde.

V minulém týdnu proběhla mj. finální tisková konference v Sušici týden před ukončením analogu v celé územní oblasti. ČT při této příležitosti prezentovala mj. i souhrn vypnutí všech dalších malých vysílačů i detaily o řešení některých lokalit s dílčími problémy se digitálním signálem. http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/210411000140218-udalosti-v-regionech-praha/obsah/104097-digitalizace-susice-svatobor-a-klatovy-barak/

http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?v=042&r=mfzapadcech&c=1338646

Další informace probíhají kromě vysílání ČT a Českého rozhlasu například nyní i v sítí rádií KISS.
V neděli pak bude problematika digitalizace mj. i tématem poledního vysílání na stanici Český rozhlas 1 - Radiožurnál.
Záznam je zde (čas 12:20 dále, reálný čas 21.2.2010 ve 12,12hod.)
V návaznosti na dosavadní projekty informační kampaně pokračuje Česká televize v další sérii informativních pořadů. Po předchozí sérii drobných animovaných infoklipů či řadě obecných hraných spotů běží poslední týdny v intenzivnějším řazení další vlna nových klipů a informačních pořadů. Jedná se například i o 13tidílnou sérii krátkých pořadů, která je postupně uváděna ve vysílání ČT. Dramaturgie se zaměřila na obecné počátky televize a zejména na technické aspekty vysílání, především na téma digitálního TV vysílání. Spoty jsou součástí komplexní kampaně a podpory ČT celému procesu, jsou také k dispozici na webu ČT a následně budou umístěny v celém rozsahu i na státním informačním webu. Budou rovněž k dispozici pro další kontaktní projekty v rámci regionálních částí kampaně. Odborným průvodcem většiny technicky zaměřených dílů je Zbyněk Poisl.

V rámci informačního projektu podpory osob se zdravotním postižením jsou již od loňského roku ve spoluprácvi s Národní radou osob se zdravotním postižením v ČR a dalšími partnery k dispozici také videonávody ve znakové řeči pro lidi s poruchami sluchu.

P.S.
O výtvarné soutěži, vyhodnocené poprvé za Sušicko na TK v min.týdnu, později (vč. státního webu) nebo na facebooku na příslušné stránce i s vítěznými pracemi a dalšími info…

Digitalizace je stále ještě napínavá…

Jakkoliv se zdá, že proces digitalizace u nás již běží dál standardní a pro mnoho z pozorovatelů nepříliš zajímavým způsobem (zejména po tom všem v minulosti… ), na překvapení a někdy až dramatické události rozhodně v české digitalizaci nouze není a až do konce asi ani nebude. To hlavní, co je dnes naprosto zřejmé a důležité, je kladné přijetí digitalizace od hlavních cílových skupin - od diváků ( a to i přes počáteční poměrně silné mediální negace nebo ojedinělé a dílčí technické nedostatky). To potvrzují nejenom všechny dostupné průzkumy, ohlasy a další zdroje - díky dostatku informací pak i přímé zkušenosti z „pohybu v terénu“ v rámci kontaktních částí kampaně.

Potvrzuje se, že informací je opravdu dostatečné množství a v potřebné kvalitě. I přes toto vše se v kampani snažíme být důslední vždy až do poslední chvíle před a také i ve dnech po ukončení analogu. Podobně tomu je a bude i na Sušicku, i když jde o významně menší počet „digitálně“ dotčených diváků než tomu bylo v předchozích regionech. Potvrzuje se, že naprosto drtivá většina diváků řeší přechod s předstihem, stejně jako fakt, že mnoho diváků využívá více alternativ příjmu, kromě dříve dominantní a nyní občas zatracované terestriky. To, co alespoň někteří diváci postrádají, jsou snad informace od některých komerčních subjektů, které nemůžeme dát ani my neboť buď nejsou anebo jsou zpravidla až do posledních vteřin v režimu „obchodního tajemství“ a tudíž utajené. Jde třeba i o veřejné potvrzení vypnutí analogu v souladu s dříve vyjádřenými souhlasy. Díky pokročilému stavu a aktivnímu přístupu diváků nyní ale zcela jisté je, že už snad jen minorita diváků vyčkává na takováto (ne)konečná oznámení na poslední chvíli…


Digitální přechod nyní v řadě míst i díky soustavné a všestranné informační aktivitě posledních měsíců probíhá už značně spontánně, a to také i díky marketingovým krokům a aktivitám operátorů či komerčních televizí, zejména propagací dalších platforem i dalších placených služeb či programů dosavadních terestrických televizí na jiných platformách (nebo aktuálně kvůli OH ve Vancouveru nebo promoHD).

Jinak i na Sušicku samozřejmě i přes poctivou přípravu všech nelze vyloučit možné dílčí problémy, nyní je ale situace zejména díky aktivnímu přístupu ČT (ale například i TV Prima a dalších) o mnoho snazší. Nejasnosti končí i v případě dosud intenzivně vyjednávaných rozhodnutí kolem malých vysílačů a sekundárních sítí. Další věci se dořeší v těchto dnech, některé kvůli technickému prověření v ojedinělých lokálních případech až po vypnutí analogu a omezení jeho technického vlivu na digitální šíření. O mnohém pak rozhodnou nejbližší dny…

Již s předstihem se také řeší některé korektury a upřesnění v dalších regionech tak, aby n například technické řešení kmitočtů bylo co nejjednodušší pro diváky a přitom schůdné pro všechny další účastníky. Pokud se podaří dotáhnout schvalování legislativy, bude i o další možné potíže s digitalizací méně. Dosavadní vývoj je relativně optimistický, neboť se podařilo dosáhnout například před týdnem v případě „ZEKu“ shody v klíčovém garančním parlamentním výboru (ostatně podobně jako v „první vlně“ v loňském roce), naděje pro další fáze jsou tak poměrné velké.

Určitě pak bude s odstupem a nadhledem snad i čas pro ohlédnutí a rekapitulaci za dosavadním hektickým procesem i třeba nad vyvrácením mnoha nepravd, často účelově prezentovaných. Říká se, že „po bitvě je každý generálem…“, ale moc dobře si uvědomujeme, že mnoho „bitev“ nás i samotnou digitalizaci ještě čeká. Ostatně - nejen digitalizaci…

EU se chystá finančně podporovat DVB-T, v Uruguayi

EK jedná o podpoře při aplikaci a prosazení technologických standardů pro digitální terestrické televizní vysílání DVB-T v Jižní Americe. Doposud sice většina států oblasti zvolila japonský ISDB standard, ale zatím bez většího praktického rozšíření. Aktuálně se jedná i o přímé finanční podpoře pro Uruguay (DVB-T si vybrala již v roce 2007).
Evropská unie (EU) podepsala dohodu o spolupráci s uruguayským ministerstvem průmyslu o podpoře startu vysílání v DVB-T, která by měla být základem technologické a vývojové spolupráce…
V březnu letošního roku by měla o „svém“ standardu rozhodovat pak například i Paraguay.

pátek 19. února 2010

EAO: Přechod na digitální vysílání v Rusku a na Ukrajině může působit problémy

European Audiovisual Observatory ve své nové studii upozorňuje na některá možná rizika ze startující digitalizace v Rusku a na Ukrajině. Autory studie pro EAO jsou Andrej Richter z Moskevského právního a politického centra a Taras Ševčenko z Kyjevského právního institutu. Autoři se obávají vzniku nových legislativních a regulačních bariér, zejména na úkor menších i regionálních televizí a posílení dominance na mediálním trhu, včetně zesílení role státu. Jde například i o kritiku Ruska, které dělí zemi na 3 domény pro výstavbu terestrických digitálních sítí.

Obě země se očekávat, že přechod měla být dokončena v roce 2015. V obou státech se počítá s výraznou investicí ze státních prostředků.


Náklady na digitalizaci vysílání 2009-2015 - plán
AAAAAAAAAAAAA aRusko vvv Ukrajina
Soukromé náklady a 1 .036 vv aa364,24
Veřejné prostředky a1.716 vvvv 0,76
Celkem aaaaaaaaaaa2.752 vvvv 365 (v milionech EURO)

středa 17. února 2010

HDTV - Je to nejen velikost, na čem záleží

Čím vyšší horizontální a vertikální rozlišení obrazu HDTV, tím lepší je kvalita?
Technická komise EBU se na svých webových stránkách snaží vysvětlit některé nejasnosti kolem vysílání v HD. Jak ukázaly diskuze v předchozích jednáních odborníků a „zasvěcených laiků“, není vždy kolem HDTV zcela jasno. Zejména pak v době nástupu masivního marketingu některých výrobců a provozovatelů.

EBU nyní ve spolupráci s IRT z Mnichova zveřejnila stručný dokument, kterým se snaží některé věci vyjasnit. Jde zejména o používání formátů v rámci HD vysílání i některých prvků označování (HD ready, Full HD, atd.) a chyby, které mohou zmást konzumenty.


Reklama v českých televizích (ČTK)

"...Stejně jako v minulých letech jsou Češi nejvíce přesyceni reklamou v hlavních komerčních televizích. Zatímco u Novy přesycenost reklamou pociťují čtyři z pěti lidí, u TV Prima jsou to tři ze čtyř. Vyplývá to z lednového průzkumu společnosti Factum Invenio.
Podle něj jsou změny proti loňsku v průzkumu téměř nulové. Ve veřejnoprávní České televizi pociťuje úroveň reklamy jako přílišnou necelá polovina lidí....
...Zhruba 88 procentům lidí vadí přerušování televizních pořadů reklamními bloky. Během těchto bloků diváci nejčastěji odcházejí z místnosti, nebo přepnou na jiný program. Televizi vypíná jen jedno procento diváků. Naopak čtyři procenta lidí se na reklamu dívají se zájmem..."

úterý 16. února 2010

TK v Sušici k ASO Svatoboru

tisková konference na téma: PŘECHOD NA DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
V ÚZEMNÍ OBLASTI SUŠICE

Kdy: ve čtvrtek 18. února 2010 ve 13:00
Kde: Městský úřad Sušice, budova radnice, přízemí
(Náměstí Svobody 138, Sušice)

Na konferenci vystoupí:
Ing. Zdeněk Duspiva, národní koordinátor
Ing. Jiří Vykydal, manažer útvaru rozvoje a prodeje služeb Českých Radiokomunikací a.s.
Ing. Karel Moulík, CSc., člen Rady programu Digitalizace ČT

Hlavním tématem příspěvků je ukončení analogového TV vysílání z vysílače Sušice – Svatobor, ke kterému dojde 28. února 2010.

Na závěr tiskové konference národní koordinátor Zdeněk Duspiva slavnostně předá cenu výherkyni soutěže „Digitalizace hravě“
(více viz www.facebook.com/digitalizace)
1. místo – Veronika Kovandová

Digitalizace na vládě

V pondělí 212.2.2010 projedná vláda ČR Zprávy NKS k digitalizaci.
....
3.
Souhrnná zpráva Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v České republice o stavu přechodu na digitální televizní vysílání za rok 2009
č.j. 129/10
Předkládá: ministr vnitra

4.
Mimořádná zpráva Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v České republice - Vypnutí zemského analogového televizního vysílání z vysílačů velkého výkonu v územní oblasti Sušice 28. února 2010
č.j. 126/10
Předkládá: ministr vnitra

neděle 14. února 2010

Švédsko se radí jak na terestrické HD a DVB-T2

Švédský mediální regulační orgán (Radio- och TV-verket – RTVV) zveřejnil návrh strategie rozvoje digitálního vysílání spolu s přechodem na DVB-T2 v rámci terestrického televizního vysílání. Návrh je podkladem pro veřejnou konzultaci a připomínkování.

Návrh v zásadě pojednává o postupném přechodu s tím, že pro jeho regulérní start je nutné mít k dispozici plnohodnotnou sadu kmitočtů pro samostatný multiplex. V rámci licenční strategie, podporované státem, se počítá s udělováním nových licencí , a to kromě celoplošných od počátku i pro dělené regionální i lokální vysílání v HD. Současně se očekává, že ve finále bude strategie redukovat dosavadní plány na uplatnění mobilního digitálního TV vysílání, zejména při rozhodování o využití kmitočtového spektra.

Lhůta pro podání připomínek je 19.února, s konečnou strategii počítá Švédsko ve svých plánech na letošní březen.

Text vstupního návrhu konzultace En strategi för hd-tv och DVB-T2 i marknätet je zde ( ve švédštině..)

ZEK se projedná v Mostu i na kulturním výboru

Po souhlasu Poslanecké sněmovny s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 1025 – „ZEK“) v rámci prvního čtení bylo další projednání při zkrácení lhůt přiřazeno do Hospodářského a Kulturního výboru.

Hospodářský výbor se ZEKem bude zabývat v rámci výjezdního zasedání v Mostu – v úterý 16. února v 18,00 hodin. Kulturní výbor svolal své jednání na 24. 2. 2010 od 9.00 hod. (ZEK od 14,30).

Další řádná schůze PSP je naplánována na 9. března 2010.

úterý 9. února 2010

Co vás zajímá - na ČRo Plzeň o digitalizaci + aktualizace

Co vás zajímá
Marie Rozlozsníková 10.02.2010
Autor: blč


Na konci února dojde na Sušicku definitivně k vypnutí analogového televizního signálu. Co je potřeba k přechodu na digitální vysílání ? Co musíte udělat, abyste i nadále mohli sledovat vaše oblíbené televizní programy? Dozvíte se od nás ve středečním diskusním pořadu Co vás zajímá. Na všechny vaše telefonické dotazy budou po celou hodinu odpovídat odborníci na digitalizaci. Svůj dotaz můžete poslat už v předstihu na náš záznamník 377 488 599.

Pořad Co vás zajímá začíná po zprávách V 18 hodin.
....
Záznam bude zde.
Zvukový záznam:
http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player.php?id=01092674&br=64&s=1

ObyvatelůmNýrska i jeho okolí, kteří mají problémy s příjmem digitálního TV signálu, které se řešili několik týdnů, pomůže takzvaný dokrývač. Zajistí jim kvalitní příjem televizních programů i po 28. únoru, kdy definitivně skončí analogové vysílání ze Svatoboru u Sušice. Nýrská radnice se dohodla s televizními stanicemi, Českými Radiokomunikacemi (ČRa) a Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) na instalaci dokrývače na Suchém Kameni.

P.S. nakonec se nepodařilo technicky doladit účast ČRA, ve větším počtu bude tiskovka za týden ve čtvrtek v Sušici.

P.S.II definitivní kanály Svatobor
Mux 1 49
Mux 2 48
Mux 3 52
(živě jsem odpovídal "analogově" - 35,9,43):-))

P.S. III
Dnešní akce v Horažďovicích pro seniory a osoby se zdrav. postižením byla velmi zajímavá.Více později.

sobota 6. února 2010

Zákon o "audiovizi" jde do Senátu

Vládní návrh zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání) (tisk 894) odsouhlasila a některýmni dílčími poslaneckými úpravami Poslanecká sněmovna v rámci III. čtení. Návrhem by se měl zanedlouho (asi v březnu ) zabývat Senát.

" Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání) /sněmovní tisk 894/ - třetí čtení, ve znění schválených pozměňovacích návrhů. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 432 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 432 z přítomných 145 pro 85, proti 39. Návrh byl přijat.
Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Končím bod číslo 97, děkuji panu ministru dopravy Gustávu Slamečkovi (pozn. ZD - nahradil nepřítomného ministra kultury coby předkladatele), děkuji zpravodaji a končím tento bod. ..."


http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&t=894

P.S. První referáty médií po souhlasu PSP už konečně psaly především o "nových možnostech reklamy a product placementu...", než se znovu ozvou lobbisti, zainteresované firmy a jejich novináři "s "regulací internetu":-))

DIGI na další týden

Digitalizace a informační kampaň pokračují rychlým tempem. Kromě finálové části v územní oblasti Sušice (ASO 28.2.2010) jsou v plném proudu přípravy i soutěže na dodávky pro další regiony - Jižní Čech,Ústí a brno-město.(viz také web NKS).

V nadcházejícím týdnu významně podpoří gradující informační kampaň pro vypínanou oblast Sušicka také další z médií, konkrétně privátní rádio Blaník.

Pokračovat budou i další věci, například semináře pro osoby se zdravotním postižením v dotčeném regionu ( středa 10.2.) i veřejné diskuze ve veřejnoprávním vysílání České rozhlasu (ČRo PLzeň, středa 18,00 hodin) http://www.rozhlas.cz/plzen/program?den=streda

Aktuálně je také připraven start videopořadů České televize k digitalizaci v 13dílném seriálu (včetně smluvně dohodnuté symbiózy s webem www.digitalne.tv a dalšími prvky kampaně NKS), který bude postupně informovat o jednotlivých krocích digitalizace od počátku vysílání až po vize a budoucnost digitalizace v dalších fázích.

V závěru měsíce také dojde opět na SMSky a na další aktivity v rámci komplexní kampaně. Nyní se také intenzivně řeší možnosti v rámci jednání mezi regulačním orgánem, operátory a televizemi, zda a případně které doplňkové vysílače a další budou případně dále v provozu i v digitální éře, výsledky obratem zveřejníme, dojde-li k dohodě a aktuálně je zařadíme do všech prvků kampaně.

Vláda v nadcházející fázi projedná Zprávy NKS k situaci na Sušicku i komplexní zhodnocení loňského roku s některými návrhy k řešení pro nejbližší období digitalizace v ČR. Sněmovna by se měla opět podle plánu zabývat několikrát „nestihnutou“ novelou ZEKu (středa, mimořádná schůze).

Připraveno je také mj. i vyhlášení cen dětské výtvarné soutěže ve spolupráci s DDM, mimochodem podle mého názoru proběhl demokratický výběr z množství opravdu kvalitních prácí, i v rámci Facebooku. Projekt pokračuje i s postupem digitalizace do dalších regionů, nyní aktuálně startuje v Jižních Čechách.

Podrobnosti v nadcházejícím týdnu.

Veřejnoprávní média přináší Olympiádu z Vancouveru v HD v přímém přenosu i do PC

Evropská vysílací unie (EBU) a její členské státy zahájily společné vysílání "Vancouver Live" www.eurovisionsports.tv/olympics.
Jde o unikátní video portál pro milovníky zimních sportů, kde budou distribuovány vybrané události z Olympiády prostřednictvím portálu HD kanálu. Live video stream v tomto kanálu bude dostupný ve vysokém rozlišení (1280x720p). Přístup k webu je pro diváky je zdarma.

EBU se tak snaží dosáhnout „technologické neutrality“ svých přenosů na základě pořízení komplexních vysílacích práv.

Na irské koncesionářské prostředky by na základě souhlasu EK mohli dosáhnout ve větší míře i další provozovatelé a producenti.

Evropská komise podle dostupných zdrojů z Bruselu schválila změnu tzv. Ireland’s Broadcasting Funding Scheme, tedy úpravu systému financování činnosti el. médií v Irsku. V zásadě jde o navýšení finančních prostředků, které umožňuje rozhlasovým a televizním producentům využívat prostředky rozdělením příjmů z televizních koncesionářských poplatků. Tento režim je určen na podporu výroby a vysílání kvalitních programů v rámci podpory irské kultury, kulturního dědictví, které mají být nově financovány z alokace ve výši 7% (dříve 5%) z čistých příjmů koncesionářských poplatků.

Financování může být poskytnuto i na podpůrné mediální programy k tématům, jako je přírodní a životní prostředí, historie a architektura i na další společenské a občanské projekty.

Evropská komise nyní rozhodla, že inovovaný program je zcela v souladu s pravidla státní podpory EU a pravidel hospodářské soutěže.

Další německý test digitálního rozhlasu DRM + v pásmu VHF (Band III)

1.února začal v Německu další test digitálního rozhlasového vysílání v systému DRM , a to v kmitočtovém pásmu III. Jde o projekt německých členů konsorcia DRM, státní instituce Landeszentrale fuer Medien und Kommunikation a Univesrity v Kaiserslauternu. K testu je použit vysílač s výkonem 100W v systému VHF Band III (174-230 MHz) k prověření , zda je tento systém DRM+ spolu se systémem DAB/DAB+ vhodný pro posluchačsky a uživatelsky dostupné pásmo III.

Digitální…

Projekt digitalizace pokračuje po všech počátečních bitvách i s běžnými provozními potížemi standardně dál, i když se to mnohým (dnes už spíše výrazné menšině) stále nelíbí. Naštěstí je zde reálně velká množina skutečně spokojených diváků, což osobně považuji za zásadní … a další diváci se brzy konečně dočkají také.

Kvůli množství nepravd, nepřesností a zjevně záměrných a účelových fabulací se nyní nebudu vyjadřovat k některým aktuálním aktivitám zaměstnance jednoho z dosavadního smluvních dodavatelů jedné části infokampaně (ani k bilanci činnosti).

Stručně fakta, veřejně přístupná:

Zakázka malého rozsahu – webová stránka 2008-2009:
IINFO 1 600 000,-Kč (13 měsíců), tzn. cca 123 077 Kč/měsíc


Nadlimitní veřejná zakázka na služby – webová stránka 2010- 2012:
http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005Prepare.do?znackaForm=6003282802001
Czech Info 2 293 300,- Kč (33 měsíců), tzn. cca 69 494 Kč /měsíc
Nabídka IINFO X XXX XXX,-Kč


Další cenové nabídky soutěžících subjektů nelze dle právníků (bohužel) zveřejnit. Každý z účastníků měl a má právo v případě pochyb postupovat standardním způsobem v souladu se zákonem. V případě soutěže na web všichni účastníci akceptovali výsledek hodnotící komise a nebyla podána žádná námitka.

P.S.
Zaměstnanci soukromých firem by se občas mohli zeptat některých svých komerčních sponzorů, zda a kdo opravdu vydělává na digitalizaci... já osobně jsem přesvědčen, že především „vydělávají“ diváci a myslím, že je to tak správné. Apropos , kdyby nebyla digitalizace v pohybu, možná by nebyly v plném provozu ani některé tématické weby...


Dod. Etický kodex:-)))

Dodatek II:
Mediální podnikatel Berka se ohradil proti Janu Potůčkovi

Na Ukrajině zahájena digitalizace ve větším rozsahu, zatím bez licencí a nejasnostmi…

Ukrajina začala v širší rozsahu testovat digitální vysílání v devíti městech a přilehlých regionech. Náměstek ministra dopravy a spojů Mykola Honchar, který je zároveň předsedou Státní správy komunikací, to oznámil v průběhu uplynulého týdne při prezentaci digitálního televizního a rozhlasového vysílání.

Jde o bezplatný projekt v Kyjevě a dalších velkých městech (Dněpropetrovsk, Lvov, Černigov, Vinnycká, Záporoží, Simferopol, Mykolajiv, Ternopil a Užhorod). V souhrnu jde asi o 30% obyvatel země. Ukrajina plánuje rozšířit digitální vysílání mj. i jako možnost k rozšíření využití internetu.

Digitalizaci ale provázejí nejasnosti, zejména kolem licencování. Podle mediálního regulačního orgánu a zástupců některých ministerstev nemá provozovatel KRRT k digitálnímu vysílání platnou (žádnou) licenci. Jde také i o určitý nesoulad mezi rozhodnutími regulačních orgánů i národní ukrajinské koordinační skupiny – tzv. Inter-Agency Council for Coordinating Introduction of Digital Radio and Television Broadcasting

pátek 5. února 2010

„Digitální televize přichází na Pardubicko“ - konference

Digitalizace a s ní spojená odborná veřejná setkání "dobývá" i další oblasti, dosud digitalizací "nenavštíveny". Postupně se aktivity i pozornost přesouvají směrem na východ a na Moravu, kde televizní digitalizace dokončí přechod od analogu v roce 2012.

26. března 2010 se tak v souvislosti s postupem digitalizace televizního vysílání uskuteční například konference v Pardubicích

"... Poslední březnový den se televizní diváci na Pardubicku, kteří přijímají televizní signál z vysílače Krásné, dočkají digitálního vysílání komerčních televizí Nova, Nova Cinema, Prima, Prima Cool a TV Barrandov. Kdy se k nim přidají programy České televize? A kdy se bude na Pardubicku vypínat analogové vysílání Novy, Primy a České televize?...Vyplatí se čekat na digitální signál všech programů z pozemních vysílačů, nebo je lepší pořídit si satelit či kabelovou televizi? V čem se jednotlivé druhy digitálního vysílání liší a co potřebujete k jejich příjmu? A s kolika televizními programy můžeme na Pardubicku počítat, až se dokončí digitalizace?...""

Připravovaná konference se koná v pátek 26. března 2010 od 9 hodin v Rytířském sále zámku Pardubice

čtvrtek 4. února 2010

Druhá cesta novely ZEKu k uživatelům je dlouhá, ale ne beznadějná

I pro digitalizaci velmi důležitý vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1025/ - prvé čtení , dnes podle očekávání nepřišel i přes posunuté "pevné zařazení" na pořad jednání, ale je aktuálně zařazen v rámci mimořádné 69.schůze PSP ve středu 10.února.

http://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=5&s=69&pozvanka=1

Španělé zrychlí konec analogu, alespoň o několik dnů….

Španělská vláda v současné době zvažuje plán na přeložení konce analogového televizního vysílání, byť jen o několik dnů. Jde o posun z dosud platného termínu 3. dubna 2010 na 30. Března 2010.

Ministerstvo průmyslu, cestovního ruchu a obchodu je v současné době v jednání se španělskými provozovateli televizní vysílání těsně před dohodou na této změně.

Podobné aktivity v ČR skončily loni na podzim zejména z důvodů potíží dotčených subjektů kvůli uzavřeným smlouvám mezi hlavními aktéry a neochotě/nemožnosti jejich korektur. I přes to ale u nás platný Technický plán přechodu zrychlení i tak umožňuje, za určitých podmínek, když na podporu jejich splnění se nabídla i NKS (tzn. mj. například urychlení kampaně včetně participace NKS, podle TPP by v případě jiných termínů než jsou v plánu by za kampaň byl odpovědný příslušný subjekt) ČR. I přes dosavadní poměrně zdařilý postup české digitalizace neleze vyloučit dílčí potíže (podle některých novinářů spíše právní obstrukce), a to i v blízké době… Aktuální Zpráva NKS pro vládu ve shodě s dotčenými státními orgány potvrdila splnění všech zákonem určených podmínek pro vypnutí.

středa 3. února 2010

Piktogramy ČT a crawl TV Prima připomínají vypnutí analogu v Sušici

S blížícím se datem ukončení analogového TV vysílání v územní oblasti Sušice (28.23.2010) je na obrazovkách ČT a nyní i TV Prima upozornění. Kromě piktogramu a informací ČT je od února zařazen ve vysílání TV Prima také informační text (tzv.crawl) ,četnost unístění se bude postupně zvyšovat.