neděle 22. června 2014

Start digitálního rozhlasu DAB ve Francii - zatím bez euforie

Podle plánu bylo ve Francii 20. června 2014  zahájeno "řádné digitální pozemní rozhlasové vysílání" v systému DAB v III. televizním kmitočtovém pásmu a to zatím v oblastech velkých aglomerací (Paříž,Nice a  Marseille). V Paříží je k dispozici v této chvíli 6 digitálních multiplexů, ve dvou zbývajících vždy po 4 sítích.

Podle francouzsských médiích je chybou, že na startu nejsou hlavní velká rádia. Šéf rozhlasové skupiny v rámci regulátora CSA Patrice Gélinet vyzval zástupce hlavních rozhlasových skupin, aby se do projektu aktivně zapojili a podpořili nové malé stanice.

Sdružení nezávislých rádií Le SIRTI zase vyzvalo vládu, parlament a další instituce vč. komerčních a veřejnoprávních stanic aby podpořili rozvoj nezváslého vysílání v digitální formě. Ve výběru digitálních rádií je například -Radio FG,Sud Radio , Voltage, TSF Jazz, Ouï FM,  Nova,  Latina, MFM, Radio Notre Dame a další.

Celý  proces digitalizace rádia ve Francii je od počátku provázen spory, když například rozhlasová skupina NRJ ((NRJ, Chérie FM, Rire & Chansons en Nostalgie) považuje rozhodnutí regulačního orgánu CSA o udělení 175 licencí (v PDF) a spuštění digitálního  pozemního rozhlasu za protiprávní, protože tam jsou zastupujících právníků ekonomické a právní nejistoty. Navíc je kritizován fakt, že rozhodnutí nepředcházela veřejná konzultace jak je obvyklé v jiných případech. Výhrady ke zvolenému systému mají i skupiny Lagardere,NextRadio TV či RTL, které ještě před 2 lety projekt ve FRancii aktivně podporovaly.

čtvrtek 19. června 2014

Více času na připomínky ke Strategii využití kmitočtů

ČTÚ prodloužil termín pro zaslání připomínek k návrhu Strategie správy rádiového spektra. Český telekomunikační úřad prodloužil termín pro zaslání připomínek k návrhu Strategie správy rádiového spektra. Připomínková místa se k návrhu mohou vyjadřovat až do 1. července 2014.
 Dokument na začátku června projednala Rada Českého telekomunikačního úřadu a předložila do meziresortního připomínkového řízení. „Jedná se o koncepční materiál s vlivem do všech odvětví. Domnívám se, že prodloužení termínu pro uplatnění připomínek přispěje k jeho hodnotnějšímu projednání,“ uvedl předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák.
Strategie správy spektra definuje opatření, která napomohou podpoře a rozvoji vysokorychlostního přístupu k internetu, rozvoji digitálního televizního a rozhlasového vysílání a zvýšení efektivity a flexibility využití spektra. Jednotlivé materiály zaslané do meziresortního připomínkového řízení jsou zde.

Sněmovna schválila výroční Zprávy České televize a Českého rozhlasu za rok 2013 a další zprávy

Poslanecká sněmovna dnes na svém zasedání schválila i na základě doporučení garančního Volebního výboru výroční zprávy ČT a ČRo.
Stenozáznam rozpravy je zde.

Hlasování ke zprávě ČRo  č. 145, přihlášeno 103 poslankyň a poslanců, pro 77, proti 2, návrh doprovodného usnesení i usnesení byl přijat. 

Sněmovna odsouhlasila i další mediální zprávy, vč. 2 Zpráv o činnosti RRTV ( 90. Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2012 /sněmovní tisk 130/ Zpravodaj Poslanec Martin Komárek
Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2013 /sněmovní tisk 131/)