úterý 31. července 2007

Italská rádia se připojí k pilotnímu projektu digitálního rozhlasu DMB v Římě.

RAI WAY , technická přenosová sekce italské veřejnoprávní stanice RAI, společně s asociacemi komerčních rádií CLUB DAB Italia , C.R. DAB a EuroDAB se dohodly na spuštění pilotního digitálního rozhlasového vysílání DMB v italském Římě. Členové sdružení Club DAB již vysílají v systém T-DAB, resp. DAB+ (včetně AAC+) – rozhlasové stanice (Deejay, M2O, RDS, R101, Virgin). Sdružení Club DAB je dnes složeno z provozovatelů populárních stanic - například Radio Dimensione Suono (RDS), R101 (součást Berlusconiho mediálního impéria Mondadori group), L’Espresso (Radio Deejay, Radio Capital and M20), Virgin Radio Italia, Radio Italia Solo Musica Italiana nebo i z politické stanice Radio Radicale, religiózní stanice Radio Maria a zpravodajské Radio 24.

EuroDAB tvoří Radio Vaticana, RTL 102.5 Radio group, Radio Radio a Radio Padania
( spřízněné z politickou stranou Liga severu). C.R. DAB vytvořily Radio Zeta, Radio KissKiss, DiscoRadio a Radio Italia Anni 60.

Pilotní vysílání má začít v září s vysíláním 30 rozhlasových stanic spolu s multimediálními službami. Půjde o první projekt vysílání v tomto systému na území EU, dosud šlo v případě DMB spíše o experimenty. Italský regulátor poskytl zatím omezené licence pouze pro tento pilotní projekt. Jihokorejská vláda před časem věnovala Vatikánu stovky přístrojů pro příjem DMB.

Aktuálně: Budou nás milióny a jasné slovo EK..

Prognoza počtu digitálních diváků:
2000 1,4 mil. diváků
2006 27,5 mil.
2011 70 mil.

DVB-C předběhne DVB-T, IPTV bude "okrajovým" způsobem příjmu...
Více: http://www.rozhlas.cz/digital/svet/_zprava/367240
.........................................................................

Pozitivní aktivita lidí z digizone.cz směrem k Evropské komisi ( konzultace ohledně některých ustanovení digi novely) celkem hezky ukázala, jaké je to komunikovat oficiálně s lidmi z Bruselu...
http://www.digizone.cz/aktuality/evropska-komise-pro-digizone-cz-digitalizaci-v-cr-pozorne-sledujeme/

V případě DVB-H zaznívají z EK slova jasnější, i když Itálie a další pojedou spíše v DMB. Nakonec se s výhradou ozvala i EBU...
.........................
O digitalizaci obecněji z pohledu uživatele i reálné obavy o obsah vysílání v blízké budoucnosti.... Podobné a zřejmě i reálné obavy podle mého nezachrání ani sebevětší "pomazanost hlav " případných regulátorů, kteří by podle některých u nás i po roce 2012 měli vybírat divákům vhodné televizní programy, když sami zástupci regulátorů toto již před časem při přípravě tendrů na dosud omezené licence odmítli...

http://www.blisty.cz/2007/7/31/art35572.html

pondělí 30. července 2007

Domažlice:Informací, pokud o ně občané měli zájem, je už několik měsíců dostatek.

Informací k přechodu na digitalizaci je dost Právo. Záp.Čechy, strana 10 J.Pašková


STAROSTA DOMAŽLIC MIROSLAV MACH (NK) TVRDÍ:

* Na Domažlicku se v tyto dny pohybují terénní pracovníci, kteří občany informují o digitalizaci okresu. Informátoři mají stánek v Domažlicích, navštíví ale i další místa. Kampaň má trvat do konce srpna, kdy na Domažlicku končí analogové televizní vysílání. Domníváte se, že lidé jsou na přechod dostatečně připraveni?

Nejsem si jist, zda jsou připraveni, ale informací, pokud o ně měli zájem, je už několik měsíců dostatek. Pokud jsem informován, televizní technici jsou vytíženi zájmem o instalace potřebného set-top-boxu pro příjem digitálního vysílání.

* Kde všude mohli získat o digitalizaci nejvíc konkrétních informací?

Konalo se několik besed, v kině či kulturním domě, kde se prezentovala Česká televize a Radiokomunikace. Pracovníci tu odpovídali na konkrétní dotazy a nabízeli informační telefonní linky. Tři měsíce trvala kampaň přímo na radnici, kde pracovníci ministerstva informatiky vysvětlovali rozdíl mezi analogovým a digitálním vysíláním včetně toho, co občané při přechodu na novou formu vysílání potřebují. Se starosty měst a obcí besedoval národní koordinátor digitálního vysílání v ČR Zdeněk Duspiva. Informace a upozornění přinášela místní média a letáčky. Beseda jedné ze zprostředkujícím agentur je plánována ještě na 2. září. Přes to vše se domnívám, že někteří občané, jak už je u nás zvykem, budou reagovat až na poslední chvíli.....

neděle 29. července 2007

Galileo bude kompatibilní s GPS,zbývá už jenom řešení jeho financování...:-)


Více na Aktualne.cz,autor Blahoslav Hruška

Brusel - Evropská unie ustoupila ze svých plánů na projekt Galileo, který měl být evropskou konkurencí americkému navigačnímu systému GPS.

Brusel totiž s USA podepsal dohodu, podle níž se evropský model přizpůsobí nejmodernější verzi amerického standardu označovaného jako GPS III.

Od roku 2012, kdy by měl být evropský projekt dokončen, by se tak navigační systémy měly doplňovat. Oba totiž budou používat stejné kódování signálu označované jako MBOC.

Evropská unie tím pádem kývla na argumenty Američanů, kteří se obávali, že Galileo v rámci NATO neobstojí ve srovnání s vojenským systémem GPS, který je hojně využíván i civilisty....

sobota 28. července 2007

proti pirátským rádiím...

Izraelský ministr dopravy Shaul Mofaz doporučil v tomto týdnu izraelské vládě meziresortní program k potírání pirátského rozhlasového vysílání. V dopise vládním kolegům, ministrům komunikací a národní bezpečnosti, navrhl opatření k omezení vlivu nelegálního vysílání, které by mohlo být zdrojem ohrožení. Jako příklad se uvádí i některé poslední události například Brazílii. Nejde ani tak o obsah podobného vysílání, ale o elektronické ohrožení bezpečnosti leteckého provozu. Tento jev je považován za jakýsi „vzdušný terorismus“.

Zdroj: Jerusalem Post http://www.jpost.com/

NOVA na Bukové Hoře pravděpodobně od 2.srpna

Podle více zdrojů je pravděpodobné, že by digitální vysílání programu TV NOVA z Bukové Hory mohlo začít 2.srpna 2007. V případě Domažlického regionu zatím není zřejmě ještě dohoda o společném vypnutí analogu definitivně uzavřena. Ještě jsou některé otázky nevyřešeny, jako například i možnost „zpětného zapnutí analogu“ v případě nějakých mimořádných událostí…

pátek 27. července 2007

Koalice pro digitální TV bude sdružením právnických osob

Koalice pro digitální TV bude sdružením právnických osob
26.07.2007 10:13:59 Vlastní zpráva ČM, (BoJ)
Koalice pro digitální TV - zasedání 16.7.2007 (MV ČR)Jak Česká média informovala v minulém týdnu, Koalice pro digitální TV, složená z televizních subjektů, provozovatelů sítí, prodejců reklamy a zástupců výrobců techniky, se při svém zasedání na Ministerstvu vnitra rozhodla upevnit své postavení získáním vlastní právní subjektivity. Přípravný výbor Koalice se proto sešel toto úterý, aby definoval další postupné kroky. Jak ČM potvrdil generální ředitel TV Óčko a předseda Asociace pro digitální vysílání (ADT) Jiří Balvín, přípravný výbor se jednomyslně shodl na sjednocení Koalice do sdružení právnických osob. Oficiální výstup ze zasedání prý přípravný výbor nebude vydávat, ale do čtrnácti dnů vytipuje, kdo stane v čele sdružení. Podle původního návrhu by hlavní představitel Koalice neměl mít žádnou spojitost s jednotlivýcmi členy, ale měl by se patřičně orientovat v mediální problematice. Přestože dnes Balvín nepotvrdil, že by Koalice či její přípravný výbor diskutoval o konkrétních kandidátech, při zasedání v minulém týdnu generální ředitel digitální televize Z1 Martin Mrnka navrhl jako vhodnou představitelku Koalice pro digitální TV moderátorku Pavlínu Wolfovou.
http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=202266


středa 25. července 2007

Infohlídka na Domažlicku zahajuje své putováníhttp://www.digitalne.tv/infohlidka-na-domazlicku-zahajuje-sve-putovani

Počátkem příštího týdne bude v rámci informační kampaně na Domažlicku zahájeno putování digitální infohlídky po jednotlivých městech a obcích regionu. Speciálně vybavená dvojice informátorů bude po určitou dobu k dispozici všem občanům daných měst, kteří mají zájem dozvědět se více o digitalizaci Domažlicka.

Vyškolení promotéři budou seznamovat obyvatele s tím, co vlastně digitalizace obnáší, co je třeba si pořídit, aby i po vypnutí analogového signálu v září 2008 nepřišli o možnost sledovat televizi, a také odpovídat na dotazy které jsou pro občany nejpalčivější.


Telefonica O2 členem Digitální KOALICE

Další telekomunikační společnost a významný operátor digitální sítě společnost TELEFÓNICA O2 se stala členem Koalice pro digitální TV. Koalice podporuje přijetí legislativních změn ve prospěch digitálního vysílání, které by měly pomoci odblokovat současnou patovou situaci v řechodu na digitální vysílání. Současně Koalice vyzvala politiky k urychlenému projednání změn zákonů. Návrh změn přijala po dlouhé projednávání v LRV v minulém týdnu vláda , a to na zakladě jednomyslnného souhlasu. Členové Koalice se minulý týden rovněž shodli na přípravě institucionální formy spolupráce na rozvoji digitalizace v ČR. Přípravný výbor Koalice pracuje na návrzích vhodné formy organizace činnosti Koalice a připravuje návrhy strategických cílů. Koalice se nechce účastnit dle výslovných vyjádření na vlastní tiskové konferenci v průběhu července pouze Televize Prima.

http://www.micr.cz/digitv
Tisková zpráva:
http://www.cz.o2.com/home/cz/aboutUs/pressCentre/pressRelease/obdobi_2007_07-O2_se_pripojilo_ke_Koalici_pro_digitalni_vysilani.html

Diskuze na internetu- zajímavý článek

http://www.lupa.cz/clanky/odpovednost-provozovatelu-diskusi-za-prispevky-uzivatelu/

Odpovědnost provozovatele diskusních fór - jako tzv. odpovědnost poskytovatele služby za ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem - spadá pod právní úpravu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Omezení odpovědnosti poskytovatele služby za ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem dle tohoto zákona byla zamýšlena zejména ve vztahu k poskytování hostingových služeb, nicméně s ohledem na obecnost formulace ustanovení zákona je možné je vztáhnout i na provozování diskusních fór. Právní úprava modifikující odpovědnost poskytovatele by tak měla být aplikovatelná i na další druhy služeb, které spočívají „v ukládání informací poskytnutých uživatelem“.Ustanovení § 5 zákona o některých službách informační společnosti stanoví, že "poskytovatel služby, jež spočívá v ukládání informací poskytnutých uživatelem, odpovídá za obsah informací uložených na žádost uživatele, jen a) mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací."

pondělí 23. července 2007

DIGI Novela: Myslím, že to není stejné jako "šlohnout rohlík"

Podle některých kolegů novinářů je autor komentáře v MaM opravdu skutečný digitální pesimista či nihilista, podle jiných internetových komentářů jde údajně o agenta NOVY:-)"


Uvádím kompletní přepis pro informaci a bez komentáře:

K čemu nám bude 70 TELEVIZÍ Média a marketing Média

1
| 23.7.2007 Daniel Koppl

I v marketingu a médiích platí, že bohatým se člověk nestane tehdy, když se jako bohatý chová. Otázkou však je, zda si to uvědomují i žadatelé o terestrické televizní vysílání.

Pohádkových příběhů o televizních a mediálních magnátech je hodně. A tak se vlastně není ani moc co divit, že se i dnes najde dost takových, kteří se už už vidí v pozicích mediálních magnátů a skládají v duchu plány na to, jak se jejich jméno objeví ve světových učebnicích. Třeba hned vedle jiného „českého“ mediálního magnáta Jana Ludvíka Hocha alias Roberta Maxwella. Jenomže dost možná je jeho příběh chudého židovského kluka, který se narodil v Československu a během svého života se vypracoval různými metodami až k vlastnictví několika významných mediálních podniků – např. deníku The Mirror či nakladatelství Pergamon Press –, v lecčems inspirativní i pro dnešní vizionáře. Není totiž vůbec žádným tajemstvím, že většina mediálních magnátů žije svůj život dost výrazně na hraně mezi pohádkovým bohatstvím a pompézním krachem. Ostatně, jen si vzpomeňte na slavné mediální tažení Lea Kircha a jeho následný pád. Na nedávné finanční problémy Ruperta Murdocha anebo na ještě donedávna zcela neotřesitelnou podobu Dow Jonesu, kterou za nedlouho asi převezme, již finančně uzdravený, Murdoch.
Je zajímavé si tyto souvislosti uvědomit právě s chystanou „rozmraženou“ digitalizací českého televizního trhu. Zvláště proto, že zatímco Maxwell vytuneloval penzijní fondy svých zaměstnanců, tak o „nadstandardních“ vztazích Murdocha s vybranými politiky kolují doslova legendy. Zkrátka se zdá, že podnikání v mediální branži je s lobbingem a životem na hraně velmi často úzce spojené. Jenomže pro to, aby se člověk stal legendou ve svém oboru, to zdaleka nestačí. Ať už Kirch, Maxwell nebo Murdoch, všichni mají také něco navíc. Mají i schopnost provokovat, riskovat a hlavně zkoušet nové věci.
Tak tohle vše se vám může honit hlavou, když si uvědomíte, čeho vlastně dosáhli žadatelé o nové digitální vysílání, kterým již jednou soud oznámil, že jejich licence jsou neplatné, protože Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je udělila v rozporu se zákonem. Pokud zákon opravdu takto projde, dojde vlastně k tomu, že tito žadatelé bez ohledu na jakýkoliv soudní výrok mají jistotu, že licenci obdrží. Jinými slovy, je to stejné, jako kdyby někdo „šlohl“ rohlík a vláda by zpětně oznámila, že trestán nebude, protože se kradení rohlíku legalizuje. Podvedení se tím pádem ale nemusí cítit jen neúspěšní žadatelé o digitální televizní vysílání, nýbrž i řada lidí, kteří podle stejných zákonů neúspěšně žádali o licenci pro rozhlasové vysílání.
Ale koneckonců, co je nějaký rohlík, když v hlavách všech zúčastněných se již točí stovky milionů korun, které by bylo možné získat od zadavatelů reklamy. Tak teď hlavně, aby to všem tak nějak vyšlo.

Set top box levnější než jeho montáž?

... Pokud se nechcete zatěžovat zapojováním digitálního dekodéru, můžete si najmout specializovanou firmu. Firma Radka Pešouta si za dopravu, prodej a instalaci set top boxu účtuje dva tisíce korun. Na trhu je podobných firem více. „Prodáváme německé set-top-boxy za 1720 korun. Instalace vyjde od pětistovky do několika tisíc, podle náročnosti a přání zákazníka,“ uvedl Josef Vodička z další firmy....

Až si budete kupovat set-top-box


MF DNES 21.7.2007 Kraj Karlovarský

MfDNES - V K.Varech není kam s DIGI spěchat....
Digitální vysílání v nedohlednu

21.7.2007 Michal Houdek, MF Dnes

SNAD PŘÍŠTÍ ROK Spuštění digitálního vysílání z Bukové hory vyvolalo naděje hlavně v sousedních oblastech Karlovarska. Přestože je ústecký vysílač zatím nejsilnější, šanci v Karlovarském kraji má jen minimální množství lidí.

Karlovarský kraj - Spuštění digitálního televizního a rozhlasového vysílání z Bukové hory v Ústí nad Labem vyvolalo naděje hlavně v sousedních oblastech Karlovarska. Přestože je ústecký vysílač zatím nejsilnější, šanci v Karlovarském kraji má jen minimální množství lidí. O něco lepší je situace na Mariánskolázeňsku, které částečně pokrývá signálem vysílač Vraní vrch z Domažlic.
Většina diváků v kraji si ale bude muset počkat do poloviny příštího roku, kdy by měl přijít na řadu společně Karlovarský a Plzeňský kraj. Tomu odpovídá i zatím minimální zájem o set-top-boxy v kraji.
Takzvaná mapa pokrytí, která je k vidění například na internetových stránkách www.digizone.cz a www.digitalnitelevize.cz, příliš naděje lidem na Karlovarsku nedává. Digitální signál z Bukové hory zasahuje pouze Boží Dar a okolí, a částečně Žluticko, například obce Valeč či Vrbice.

S nákupem není třeba spěchat

Podle chebského elektrotechnika Jana Hajducha není třeba s nákupem set-top-boxu spěchat. „Pokrytí okrajových částí našeho kraje z Ústí nad Labem je značně nerovnoměrné, takže v jednom domě může být příjem bezproblémový a jen o několik metrů dál nemusí být signál vůbec,“ zdůraznil Hajduch, který doporučuje příjem digitálního vysílání nejdříve vyzkoušet pomocí zapůjčeného set-top-boxu. Nejlevnější dekodéry se sice dají sehnat za něco málo přes tisíc korun, podle odborníků se dá ale předpokládat, že ceny ještě půjdou dolů. Rozhodně se tedy nevyplatí kupovat přístroj do zásoby. S rozšířením pozemního digitálního signálu se nejspíš zlevní i moderní a integrované digitální televizory (IDTV), které už set-top-box nepotřebují.
Už od začátku letošního roku je možné sledovat český multiplex ve velké části Mariánských Lázní, Lázních Kynžvart, Velké Hleďsebi či Zádubu Závišíně z vysílače Vraní vrch na Domažlicku. „Stačí nasměrovat anténu směrem na Domažlice a na set-top-boxu nastavit 38. kanál,“ vysvětli Josef Švanda z Mariánských Lázní, jehož firma se specializuje na montáž společných televizních antén. Domažlický multiplex umožnuje příjem prvního i druhého programu České televize, zpravodajského ČT 24, ČT 4 Sport i komerční Novy a také sedmi programů Českého rozhlasu. „Z Vraního vrchu jsem přijímal už analogové vysílání, ani s digitálním nemám problém,“ pochlubil se v internetové diskuzi divák z Mariánských Lázní.

* Nejčastější otázky

* Co je to pozemní digitální vysílání a jak se liší od současného?

Pozemní digitální vysílání (zkráceně DVB-T) je moderní systém přenosu televizního signálu, který postupně nahradí současné analogové televizní vysílání. Digitální vysílání nabídne lepší příjem signálu i v členitých a odlehlých regionech, větší počet televizních stanic, zpravidla i kvalitnější obraz, mobilní televizi a v budoucnu interaktivní služby, například elektronického programového průvodce, homebanking, videopůjčovnu.

* Co je zapotřebí k příjmu pozemní digitální televize? Jaké programy bude přes pozemní digitální vysílání možné přijímat?

Licenci získalo dvanáct programů, které byly rozděleny do tří tzv. multiplexů. Vysílání multiplexu A, který by velká část kraje měla přijímat od června roku 2008, tvoří programy ČT1, ČT2, ČT4 Sport, ČT 24 a Nova.

ZDROJ: www.digitalnitelevize.cz

Diváci si musí koupit buď speciální televizi s digitálním tunerem, kterých je ale na trhu málo a jsou drahé, nebo si k televizi pořídí tzv. set-top- box. Jejich ceny se podle vlastností pohybují od 1000 do 10 000 korun. Antény si většina lidí měnit nemusí.

NENÍ KAM SPĚCHAT. Na nákup set-top-boxů mají lidé v Karlovarském kraji ještě dost času.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - karlovarský kraj

sobota 21. července 2007

Digizone.cz: Stručná historie digitalizace v ČR


Digitální vysílání v ČR červenec 2007
http://i.iinfo.cz/urs/CR_mapa-preview-118338477083389.png

Německo 64% dospělých na i-netu, EK povolila státní podporu pro německý internet.


64 dospělých Němců používá denně internet doma, v práci i kdekoliv jinde.proti stavzu před 3 měsíci se podíl zvýšil o 3%. Více:
http://www.forschungsgruppe.de/Aktuelles/PM_Strukturdaten/web_II_07.pdf

Evropská komise povolila podporu výzkumu i.netu další generace ve výši 120 mil. Euro....
jde o projekt Theseus.

(http://www.bmwi.de/...Bundesregierung will am semantischen Suchinstrument Theseus festhalten..)


Světlo na konci tunelu české digitalizace

Light at end of Czech digital tunnel
The Czech government has endorsed the idea of a new media law to unblock the current impasse surrounding the award of digital TV licences. A statement released earlier this week implied that the digital TV licences granted to and subsequently withdrawn from six companies last year – Febio TV, TV Barrandov, TV Pohada, Ocko, RTA and Z1 – would be restored. The national commercial broadcaster TV Nova has since issued a statement with a list of questions it feels should be answered ahead of such a move. It fears loss of market share and is critical about lack of clarity in the whole transition to digital broadcasting, due to be completed in 2010. CME-owned TV Nova has an analogue licence valid until 2017, while its rival Prima TV, which is backed by MTG, has one until 2018.
http://www.central.broadbandtvnews.com/#3

Evropská komise varuje Itálii kvůli zákonu/digitalizaci

Competition: Commission formally requests Italy to comply with EU rules on electronic communications

The European Commission has sent a formal request to Italy to bring its broadcasting legislation in line with the EU Regulatory Framework for Electronic Communications. The request takes the form of a reasoned opinion, the second stage of the infringement procedure under Article 226 of the EC Treaty. The Commission considers that the Italian legislation regulating the switchover from analogue to digital terrestrial TV places unjustified restrictions on the provision of broadcasting transmission services and attributes unjustified advantages to existing analogue operators. The current situation in analogue TV, where only few operators are able to compete on the market for broadcasting transmission services, risks being reproduced in digital terrestrial TV, thus maintaining the reduced choice for Italian consumers. The Commission sent a letter of formal notice in July 2006 (see IP/06/1019). If Italy does not take the necessary measures to comply with the reasoned opinion within two months of receipt, the Commission may decide to refer Italy to the European Court of Justice.....

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1114&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Aktuálně: Další člen DIGI Koalice a jiné novinky

http://www.wdq.cz/
Koalice: http://www.micr.cz/digitv

....................................................................................................................................................
a trochu vzpomínky na historii, dnes tématem jednání v soudní síni :
http://pravo.novinky.cz/minule/p167a07a.php
...Český stát ve sporu o vlastnictví TV Nova zdaleka nevyužil při arbitráži proti americké firmě Central European Media Enterprises (CME) všechny možnosti obrany.,,,, Včerejší líčení senátu soudkyně Silvie Slepičkové se zabývalo otázkou, jak se do rukou CME dostal zápis ze zasedání RRTV....
......................................................................................................................................................
a atraktivní téma platů:-)
http://zpravy.idnes.cz/odvolani-radni-chteji-vycislit-usly-zisk-hraji-o-miliony-pz2-/domaci.asp?c=A070720_183632_domaci_jba
http://www.ceskatelevize.cz/teletext/index.php?page=113&ver=&channel

...................................................................................
a opět téma "všichni se musí dohodnout", to před časem stačilo na půlroční zpoždění při přípravě legisl....
http://www.rozhlas.cz/digital/aktuality/_zprava/364481

pátek 20. července 2007

I.Hoffman: Digitalizaci lze zdržet, nikoli překazit

Budoucnost televize s přechodem na digitální vysílání

ČRo 1 - Radiožurnál | 19.7.2007 07:45 Ranní poznámka Ivana Hoffmana

Ivan HOFFMAN, redaktor

Přechod z analogového na digitální vysílání dostal včera zelenou od vlády, která schválila návrh novely mediálních zákonů. Podstatné ale je, co v bude svítit na televizním semaforu po jednání v parlamentu. Technicky už dávno není co řešit. Je jasné, že digitalizace přinese vyšší kvalitu a širší nabídku televizního vysílání. Problémy, které digitalizaci brzdí, jsou ryze obchodní. Nová technologie připraví stávající televize o část zisku, protože z reklamního koláče začnou ukusovat další hráči. Čím později, tím lépe, je proto heslem Novy a Primy, zatímco jejich budoucí konkurenti sdružení v Asociaci digitálních televizí jsou za urychlení změny a start svého vysílání ochotni upustit od případných arbitráží kvůli neochráněným investicím. Digitalizaci lze zdržet, nikoli překazit, takže se blíží den, kdy se o televizní diváka rozpoutá nelítostný boj. Mimochodem o to nelítostnější, že televizních diváků ubývá, především ti mladší se začínají stěhovat na Internet a za nimi se určitě bude stěhovat i reklama. Jak nakonec digitalizace a konkurence modernějších médií ovlivní televizi? Možná k lepšímu. Budoucnost asi mají kanály zacílené na užší cílové skupiny, což by mohlo na televizní obrazovky přinést kvalitnější programy než je univerzální bulvár. Televizní budoucnost se ale věští obtížně, protože ve hře je více neznámých, nemění se pouze technologie, také se proměňuje populace, její potřeby a životní styl. Konkurence nemusí televizi zachránit, může ji také zničit. Kdo ví, zda mnoho chudých televizí svede to, co se dařilo několika bohatým, totiž přimět lidi, aby dlouhé hodiny hleděly na obrazovku místo nějaké jiné činnosti, uvidíme.

ipoint.cz , burza a digi novela: "Nejhorší scénář"

"...Toto je nejhorší scénář pro TV Nova (vlastněnou CME)."
"...
Oslabovat by mohly akcie CME, když by na trh podle rozhodnutí vlády příští rok mělo vstoupit 6 digitálních televizí. „Podle našeho názoru je současná cena akcií CME vysoká a pokud toto rozhodnutí projde parlamentem mohly bychom snížit cílovou cenu CME,“ uvedl Josef Němý z Komerční banky..."

Akciové zprávy 19.7.Neutrální zpráva (Analytik: Patrick Vyroubal)
Vláda včera schválila návrh novely vysílacího zákona. TV Nova a další stanice by měly obdržet kompenzační licence na období, než skončí analogové vysílání. Poté by pro digitální vysílání byla třeba pouze registrace. Reklama by v České televizi zůstala do konce analogového vysílání (nejpozději do roku 2012). Toto je nejhorší scénář pro TV Nova (vlastněnou CME). Obdržela by totiž pouze jednu licenci místo dříve zmiňovaných dvou, a pouze na 3-5 let. Současná analogová licence TV Nova je platná až do roku 2017. Předpokládáme, že TV Nova se tento návrh líbit nebude. Novelu ještě musí schválit Parlament.

http://ipoint.financninoviny.cz/akciove-zpravy-19-7-cme-pmcr-cez-kb.html

Festival v Krumlově

Dnes začíná tradiční hudební festival v Českém Krumlově. Mimochodem jedním z hlavních partnerů jsou Radiokomunikace a.s.
http://www.auviex.cz/index.php?l=cz&htref=L2Zlc3QucGhwP2w9Y3om

čtvrtek 19. července 2007

Americký kongres odmítl „Bushův plán“ na zastavení podpory veřejnoprávním médiím.

Americká sněmovna reprezentantů odmítla plán prezidenta Buse omezit federální finanční podporu ve výši 420 miliónů dolarů pro Corporation for Public Broadcasting (CPB) podle zákona 357-72. Tato podpora tvoří cca 15% rozpočtu veřejnoprávní korporace. Kongres založil CBS v roce 1967 jako organizaci přímo nezávislou na politických orgánech. Tato korporace distribuuje finanční podporu veřejnoprávním institucím (PBS, NPR) a stovkámh televizních a rozhlasových stanic v USA.

http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/NewsSearch?st=Corporation+for+Public+Broadcasting+&x=12&y=10&fn=&sfn=&sa=ns&cp=&hl=false&sb=-1&sd=&ed=&blt=

Také Senát "vítá"...

Senátní mediální komise se seznámila a projednala finální návrh digi novely. Projednávání komise přerušila a dokončila až po rozhodnutí vlády, a to na své dnešním zasedání. Celkem pozitivní usnesení je snad i příslibem věcnosti diskuze Senátu v nadcházejícím projednávání (samozřejmě až po Sněmovně).

Podobně podpůrně či nekonfrontačně vyzněla řada komentářů v tisku i rozhlasu po rozhodnutí vlády (včetně ranního sloupku I.Hoffmanna na ČRo1). Diskuze ve středečním pořadu ČT2 Události /komentáře byla v podobném duchu, včetně ochoty opozice se nadále do jisté míry aktivně podílet na řešení digitalizace a zbytečně neprodlužovat projednávání. Pozitivní názor na systémovou změnu v licencování prezentoval i předseda RRTV Václav Žák. Hlasování vlády bylo jednomyslnné!

"Otázky TV NOVA" jsou podle mého do značné míry ve finální verzi zákona zodpovězeny. Když mi kolega v průběhu mé cesty autem aktuálně volal obsah TZ NOVY, kometoval to s tím, že "NOVA podle všeho asi chce , aby ji stát zaručil , že se na ni diváci stále budou v masivním počtu dívat a stát by měl nějak televizi zajistit i stejné zisky až do konce licence" :-). V podobném duchu je vedena i diskuze na netu k tématickým článkům k této TZ i k celé DIGI NOVELE. Myslím, že návrh je i pro NOVU/Primu velkou příležitostí a šancí na další rozvoj.

Usnesení Senátní komise:
http://www.ceskamedia.cz/multimedia/101000/100498.pdf

středa 18. července 2007

Koalice pro digitální TV bude mít brzy další významné členy

http://www.micr.cz/digitv

Počet členů Koalice pro digitální TV se rozšiřuje, brzy by se mohla rozrůst o další významné členy. Přípravný výbor pracuje na návrzích plánu činnosti a formálního uspořádání.


Evropská komise: Television on the Move

Komise otevírá jednotný evropský trh se službami mobilní televize

Komise dnes přijala strategii, která podporuje zavedení mobilní televize ve všech 27 členských státech EU. Komise vybízí členské státy a odvětví, aby rozšíření mobilní televize v Evropě usnadnily a urychlily a aby podpořily používání DVB-H jako jednotné evropské normy pro mobilní televizi.

Až dosud bylo zavádění a šíření mobilní televize v EU pomalé, zatímco konkurenti Evropy zde udělali značný pokrok. Pokud Evropa okamžitě nepodnikne konkrétní opatření, riskuje, že ztratí svou konkurenční výhodu. Například míra rozšíření mobilní televize v Jižní Koreji, která má nejrozvinutější trh s mobilní televizí v Asii, se blíží 10 %. Zato v Itálii, která má nejmodernější trh v EU, toto rozšíření stále nedosahuje ani 1 %. Komisi na úspěchu mobilní televize velmi záleží (viz IP/07/340). Do roku 2011 by mohla představovat trh v hodnotě až 20 miliard EUR a získat na 500 miliónů zákazníků po celém světě. Komise pokládá dnešní sdělení Posilování vnitřního trhu pro mobilní televizi za naprosto zásadní pro tvorbu pracovních míst a obchodních příležitostí pro tvůrce obsahu, poskytovatele služeb a výrobce hardwaru a pro zajištění nových služeb s přidanou hodnotou pro občany.

Více :
http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1118&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/information_society/industry/broadcasting/mobile/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/info_centre/communic_reports/mobile_tv/acte_en.pdf

úterý 17. července 2007

Téměř 50% diváků má podle analýz z května 2007 zájem o příjem digitální TV před rokem 2010

Podle zpracovaných průzkumů pro sdružení Hermes je polovina obyvatel ČT připravena přejít na digitální příjem v DVB-T "dobrovolně" již před rokem 2010. Srovnávací analýza , která zatím ještě nebyl plně preznetována na veřejnosti, hodnotí vývoj postojů obyvatel v loňském a letošním roce. Data jsou vztažena ke květnu 2007 a neprojevily se v nich tak ohlasy na aktuální dění , včetně značné medializace přechodu na digitální vysílání (vč. informací ve vysílání TV NOVA a TV Prima..). V současné době a věřím, že zejména po dalších projednávání ( a snad i včasného přijetí) digi novely se podle mého zjištěná data významně změní a projeví se větší zájem o digitální vysílání - a také díky snažší možnosti a větší motivací pro diváky.

Trvale je podle průzkumu velký zájem o filmy, zejména české. V žebříčků preferencí následují zpravodajské kanály, cestování a objevy... Dále pak sport a hudba. Poněkud překvapivé je zjištění , že při hodnotící škále stupnice od 1-5 ( jako ve škole) jsou pořady "reality show" hodnoceny známku 3,3, což je ale poněkud v rozporu se statistikami people metrů...

ad Divadelní ústav

S nadhledem sleduji zapálené a téměř každodenní úsilí novinářky JM, která na téma Divadelní ústav (resp. na několik krátkých vět MK ve zprávě čtk) pubikovala v Lidových novinách hned sérii článků na podporu Divadelního ústavu.

Rozsah od krátké zprávy pokračuje až do delších statí. Jako zajímavé vidím různé používání protichůdných obratů v kombinaci nesouhlasu s vyjádřením "relikt minulosti " a obhajoby s výrazy "..že může (ministr) zničit to, co se budovalo půl století?". Stejně tak je v textech častokrát slovo "prý", "údajně se nechal lslyšet" apod....

http://www.lidovky.cz/divadelni-buh-by-dnes-z-ceska-utekl-d5s-/ln_noviny.asp?c=A070716_000003_ln_noviny_sko&klic=220352&mes=070716_0

..
http://www.lidovky.cz/jehlicka-divadelni-ustav-je-prezitek-dsj-/ln_noviny.asp?c=A070714_000078_ln_noviny_sko&klic=220340&mes=070714_0
http://www.lidovky.cz/skandalni-neznalost-0lm-/ln_noviny.asp?c=A070714_000010_ln_noviny_sko&klic=220330&mes=070714_0
http://www.lidovky.cz/skandalni-neznalost-0lm-/ln_nazory.asp?c=A070715_132857_ln_nazory_hlm
http://www.lidovky.cz/divadelni-ustav-celi-likvidaci-dzl-/ln_noviny.asp?c=A070716_000095_ln_noviny_sko&klic=220369&mes=070716_0
http://www.lidovky.cz/jak-to-dotahnout-daleko-0vq-/ln_noviny.asp?c=A070714_000071_ln_noviny_sko&klic=220340&mes=070714_0

SET TOP BOXY s modemem se v EU nedaní dovozním clem

www.technet.idnes.cz 17.7.2007 - Vyšší clo může dle Evropské komise zdražit vyspělejší digitální fotoaparáty

Ceny digitálních fotoaparátů v dohledné době zřejmě vzrostou. Na vině však nebude rozhodnutí obchodníků a ani výrobců, nýbrž Evropské unie. Brusel se totiž chystá vyspělejší modely fotoaparátů formálně přeřadit do skupiny videorekordérů,na něž platí dovozní cla ve výši 4,9 procenta. Poměrně neobvyklý krok minulý týden dokonce posvětili obchodní experti EU.Evropská komise by jej měla posvětit během několika měsíců. Rozhodnutí se však nedotkne všech fotoaparátů. Některé z nich nadále z pohledu Bruselu zůstanou fotoaparáty v případě, že uživatelům nedovolují nahrát v kuse více než 30 minut videozáznamu o rozlišení větším než 800 x 600 pixelů. Záznam navíc nesmí překročit 23 snímků za sekundu.

Přestože stanovená kritéria nepřekračují všechny přístroje, nárůst cen by byl patrný. Všechny digitální fotoaparáty se totiž do Evropské unie dovážejí a na území unie údajně není továrna, kde by se oblíbené přístroje vyráběly.Jde o značně spornou oblast a spotřebitelé se mohou dočkat i řady dalších "nemilých" překvapení. Podobný problém se totiž týká například LCD monitorů. Na monitory s úhlopříčkou větší než 19 palců v současnosti platí 14procentní dovozní clo, které by se však mohlo brzy rozšířit na všechny modely monitorů, včetně těch s menší úhlopříčkou.

Přinejmenším "podivuhodný" systém platí i u takzvaných set-top boxů na příjem digitální televize. Ty jsou zdaněny 14procentním clem. Ovšem v případě, že jsou vybaveny interním modemem, clo se u nich neplatí.

pondělí 16. července 2007

DIGI NOVELA prošla přes LRV do vlády

Dnes po několika hodinách jednání byla Legislativní radou vlády doporučena digitální novela ke schválení vládou na nadcházejícícm zasedání ve středu 18.7. Při jednání se opět diskutovala "známá místa" návrhu, a to i po jejich výrazném přepracování. V jednu chvíli se objevilo několik alternativ pro vládu, včetně radikální liberalizace kompletně , ode dneška, tzn. udělení licencí všem žadatelům v tendru. Jednání bylo opravdu velmi konstruktivní s viditelnou společnou snahou nalézt schůdné řešení. Po některých úpravách jde návrh s upozorněním na některá obecná rizika dál do vlády. O dalším se intenzivně vyjednává.

Také Koalice pro digitální TV dnes po setkání jde dál svoji vlastní cestou. Přípravný výbor navrhne uspořádání a plán aktivit Koalice (za přímé účasti NOVY, Prima jde "také svoji cestou" a jako jediná televize projekt bojkotuje). Současně by měl být navržen(a) manager projektu, tvář , zřejmě "Paní Koalice" (ala Pan Radar Klvaňa )

Digitální národní mobilní TV v Indonesii v systému DMB na jedné frekvenci.

Společnost PT Agis Tbk, IPTV a systémový integrátor BNS a Toshiba prezentovaly společný projekt mobilního televizního vysílání v systému DMB (Digital Multimedia Broadcasting) pro více než 200 indonéských regionů. Společnosti tak naváží na úspěch podobného projektu v Japonsku a Korey. Plný komerční provoz by měl být spuštěn od ledna příštího roku. Je to další region, kde se bude mobilně vysílat podobně jako v dalších asijských zemích systémem DMB. Speciální technologické standardy připravuje Čína, když byly zastaveny experimenty na celosvětových projektech na bázi DVB. Nedávno překvapila italská veřejnoprávní stanice RAI, když si nevybrala Evropskou komisí podporovaný a doporučovaný standard DVB-H, ale právě DMB.

neděle 15. července 2007

Vysílání z Eiffelovky i pro konkurenci

Francouzský nezávislý antimonopolní úřad (France’s Conseil de la Concurrence ) nařídil společnosti TDF, aby umožnila vysílat rozhlasové služby v pásmu FM z Eifelovy věže i dalších konkurenčním společnostem. Stalo se tak na základě stížnosti společnosti towerCast.


http://www.conseil-concurrence.fr/user/index.php

http://www.conseil-concurrence.fr/user/avis.php?avis=07-MC-05

http://www.conseil-concurrence.fr/user/standard.php?id_rub=210&id_article=787

Burzovní analytici:Jakékoliv oddálení digitálního vysílání je pro Novu a CME pozitivní

http://ipoint.financninoviny.cz/cme-digitalni-vysilani-opet-vyjmuto-z-vladniho-programu.html

Pozměňující návrh o digitálním vysílání byl včera vyjmut z programu vládní legislativní rady. Martin Mrnka ze společnosti Z1 prohlásil, že zpoždění je plně v souladu s pozicí TV Nova a znamená, že bude v příštím roce prakticky ovládat celý trh televizních reklam. Parlament měl změnu zákona projednávat již v červnu, ale září se nyní jako mnohem pravděpodobnější. Právní rada v současnosti studuje návrh, na kterém se dříve dohodly komerční televize a není jisté, zda bude doporučen v jeho současné podobě nebo zda se vněm provedou další změny. (HN)

Jakékoliv oddálení digitálního vysílání je pro Novu a jejího vlastníka CME pozitivní, jelikož může profitovat ze svého dominantního postavení na reklamním trhu. 3.7.2007

Radim Kramule

a byl jsem to Jáááá....:-)

"...Teď budu hodně neskromný. Byla to moje práce. Jenom moje! Byl jsem to já, co 15. května 2007 začal rozjiždět velkou mediální osvětu. Vesnici od vesnice. Podařilo se nám dostat jen v Ústí nad Labem 50 tisíc letáků do schránek, v Děčíně 25 tisíc. V dalších obcích další tisíce. Podařilo se udělat osvětu pro novináře. Byl jsem to já, který digitální televizi dostal na titulní stranu severočeské Mladé fronty Dnes. A na to jsem zvlášť pyšný..., ...A já slabochy nemám rád. Vyžaduji rovnocenného soupeře a s ním mě pak baví soutěžit...."

http://infozabava.mediashow.cz/topstory/clanek/Jak-probiha-ceska-digitalni-revoluce-Radek-Pesout-o-MediaShow-Digital

DIGI novela se blíží ke startovní čáře

Po mnoha týdnech velmi intenzivní práce přípravného týmu a po řadě jednání nad podobou nového zákona o digitálním vysílání u nás se opět blíží možnost "připuštění na start". Po několika odkladech (...) a mnoha úpravách, včetně výsledného radikálního přepracování původního návrhu, se opět dostáváme na jednání legislativní rady, která může konečně návrh posunout dál , alespoň na jednání vlády.

Hlasování převážně věci znalých návštěvníků webu digizone.cz k aktuální verzi zákona vychází téměř jednoznačně - cca 95% PRO:
http://www.digizone.cz/clanky/diginovela-pred-branami-legislativni-rady-vlady/

Je asi jasné, že poslední varinata je i díky své jednoduchosti a volnosti opravdu nejlepší a mohla by pomoci překonat současný stav a předejít moha potížím s výběrovými řízeními. Vždyť nedobrých příkladů z rozhlasových tendrů podle současných pravidel je až příliš. Jeden z nejvýkonnějších kmitočtů ve středních Čechách v Kozmicích je ještě dnes po pěti letech nevyužívaný a start vysílání stále v nedohlednu. Náprav současného stavu zákona jejími korekturami v této věci je podle mne nemožná, vyjma nabídnuté radikální změny.
ZD