pátek 20. prosince 2013

Aukce skončila schválením dohody o rozdělení bloků kmitočtů

Vítězní účastníci aukce kmitočtů se dohodli na rozdělení abstraktních bloků

Schválením dohody všech vítězných účastníků o rozdělení úseků rádiového spektra (abstraktních bloků) skončila aukce kmitočtů pro sítě LTE. 

Praha, 20. prosince 2013 – Schválením dohody všech vítězných účastníků o rozdělení úseků rádiového spektra (abstraktních bloků) skončila aukce kmitočtů pro sítě LTE.
Poté, co byla uzavřena elektronická aukční fáze, ČTÚ vyzval vítězné uchazeče k předložení dohody o rozdělení jimi získaných rádiových kmitočtů v jednotlivých kmitočtových pásmech. Takovou společnou dohodu společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., T-Mobile Czech Republic, a.s., a Vodafone Czech Republic, a.s., předložily úřadu v závěru stanovené doby, dne 19. prosince 2013. ČTÚ ji posoudil a s ohledem na naplnění principu maximální celistvosti přídělů rádiových kmitočtů ji přijal.

V další fázi výběrového řízení úřad rozhodne o zamítnutí žádostí o rádiové kmitočty neúspěš-ných účastníků výběrového řízení. Následně vyzve vítězné uchazeče k zaplacení ceny jimi získaných kmitočtů a po provedené úhradě jim vydá rozhodnutí o udělení přídělu rádiových kmitočtů.

neděle 15. prosince 2013

ICT UNIE - Digitální Česko nemá kdo řídit, Rada vlády pro konkurenceschopnost a IS je nefunkční...

ICT UNIE na konferenci Digitální výzvy 2013

Sekce digitální ekonomiky Ministerstva průmyslu a obchodu uspořádala v pátek 6. prosince konferenci Digitální výzvy. Vystoupil na ní i prezident ICTU Svatoslav Novák. Ve své prezentaci shrnul činnost expertní skupiny v rámci ICT UNIE, která se zabývá identifikací problémů spojených s budováním vysokorychlostních přístupových sítí NGA a připravila návrhy, jak tuto výstavbu v zájmu rozšíření rychlého internetu a splnění cílů strategie Digitální Česko 2.0 usnadnit. Mezi hlavní problémy patří nejednotný výklad příslušných právních norem, nedodržování správních lhůt stavebního řízení, vysoké správní a místní poplatky, chybějící metodika výpočtu výše úhrady za omezení vlastnických práv nebo nedostatečná deklarace veřejného zájmu pro stavby elektronických komunikací. 


Svatoslav Novák upozornil na to, že tempo výstavby sítí NGA je v ČR velmi pomalé a Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost, jež má při realizaci Digitálního Česka 2.0 hrát řídící a koordinační roli, je v současné době paralyzovaná a nefunkční.

Prezentaci prezidenta ICTU najdete ZDE.

čtvrtek 5. prosince 2013

Bílých míst je v ČR drtivá většina - vysokorychlostní internet chybí

Český telekomunikační úřad  zahajuje veřejnou konzultaci výsledků průzkumu penetrace infrastruktury pro poskytování služeb vysokorychlostního přístupu k internetu (dále jen „Průzkum“), který provedl ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu.


Do veřejné konzultace je předkládána indikativní mapa tzv. bílých, šedých a černých míst napříč celou ČR a podrobnější zobrazení v rozdělení dle jednotlivých krajů s barevným označením základních sídelních jednotek (viz geografické členění Průzkumu v konzultačním dokumentu) a tabulka s barevným označením všech základních sídelních jednotek a agregovanými získanými informacemi o počtu účastnických přípojek pro jednotlivé kraje. Předmětem veřejné konzultace je současně textový dokument Výsledky průzkumu penetrace infrastruktury pro poskytování služeb vysokorychlostního přístupu k internetu, který popisuje východiska provedeného průzkumu, jeho průběh a následně celkové vyhodnocení.

V rámci zpracování dat sebraných v Průzkumu Úřad přistoupil k vymezení „barevného“ charakteru základních sídelních jednotek podle parametru procentuálního pokrytí domácností disponibilními účastnickými přípojkami. Takové vymezení v souladu s Pokyny EU k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí (Sdělení Komise 2013/C 25/01 ze dne 26. ledna 2013) umožňuje přesněji identifikovat místa vhodná pro poskytnutí případné podpory na budování NGA infrastruktury. Úřad považuje veřejnou konzultaci za velmi důležitý nástroj, který slouží nejen k verifikaci získaných dat, ale taktéž k jejich kontrole a případnému doplnění. Veřejná konzultace poskytuje prostor pro vyjádření všech dotčených subjektů včetně těch, které nereagovaly na výzvu k poskytnutí údajů nebo jimi odevzdané údaje byly nepřesné.

Výsledky Průzkumu budou sloužit jako indikativní podklady pro rozhodování o poskytnutí podpory na budování přístupové infrastruktury v rámci připravovaného programu na podporu projektů zaměřených na budování přístupových sítí nové generace. Z tohoto důvodu Úřad apeluje na všechny subjekty, které disponují informacemi o příslušné infrastruktuře a nezúčastnily se Průzkumu, aby tyto informace poskytly Úřadu v rámci této veřejné konzultace tak, aby výsledná data Průzkumu v maximální možné míře reflektovala reálný stav v České republice.

Termín pro odevzdání připomínek či podání podnětů je stanoven na 24. ledna 2014. Po ukončení veřejné konzultace budou připomínky vypořádány a Úřad zveřejní konečnou verzi dokumentu i jeho příloh.

Mapa české digitální pustiny: Opravdu rychlý internet mají jen 3 procenta lidí (ihned.cz)

sobota 30. listopadu 2013

Polský mediální regulační orgán rozhodl o vzniku veřejnoprávní digitální knihovnyPolská Národní rada pro vysílání  ( Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji  KRRT) a 19 mediálních společností  podepsaly předběžnou smlouvu o založení Digitální knihovny  veřejnoprávních médií.  
Cílem knihovny je postupně vytvořit úplný archiv digitalizovaných audiovizuálních programů z produkce polských vysílatelů veřejné služby, který by umožnil otevřené sdílení .

Polsko tak reaguje  na  doporučení Evropské komise k digitalizaci a on-line dostupnosti kulturního dědictví  a uchovávání digitálních záznamů . Za koordinaci přípravy knihovny bude zodpovědná Telewizja Polska ( Polská veřejnoprávní televize ). Projekt má oporu v polském zákonu o veřejnoprávním vysílání. V čele projektu bude zvláštní výbor, za účasti zástupců polského Ministerstva administrace a digitalizace a Min. kultury a národního dědictví.

středa 20. listopadu 2013

Babiš jedná o kupi Rádia IMPULS a rozhlasového zastoupení MMS (Média Bohemia)

HN: Babiš jedná o koupi Rádia Impuls, zatím bez výsledku

"Zatím ale není nic dohodnuté," řekl Babiš deníku k jednání o převzetí Impulsu. Firma Londa, které Impuls patří, vlastní ze dvou třetin německá mediální společnost Eurocast, zbylou třetinu drží český podnikatel Ivan Baťka. Jak velký podíl chce získat, Babiš neuvedl.
Rádio Impuls podle průzkumu Radio Projekt agentur STEM/MARK a Median poslouchá denně 1,05 milionu lidí. Loni před zdaněním a odpisy vydělalo téměř 90 milionů korun. Společnost Londa vedle Impulsu vlastní také rádio Rockzone.
Skupina Media Bohemia, se kterou by Babiš podle HN chtěl navázat spolupráci, vlastní nebo spoluvlastní 31 rozhlasových stanic včetně třeba Rádia Blaník, Fajn Radia a Hitrádia, které v součtu denně poslouchá zhruba 1,5 milionu lidí. Původně Babiš plánoval získat celou skupinu, majitelé ale regionální rádia prodat nechtějí, píší HN.

úterý 19. listopadu 2013

Aukce kmitočtů skončila, rychle....

Kmitočty pro sítě LTE v aukci vydraženy

Praha, 19. listopadu 2013 – Aukční část výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz úspěšně skončila. V aukci kmitočtů uspěly tři subjekty: T-Mobile Czech Republic, a.s. (dále jen „T-Mobile“), Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen „Telefónica“), a Vodafone Czech Republic, a.s. (dále jen „Vodafone“). Ačkoliv Český telekomunikační úřad vytvořil ideální podmínky pro vstup čtvrtého mobilního operátora na trh, oba noví zájemci se nakonec rozhodli český mobilní trh nerozšířit.
Aukce kmitočtů uvolněných digitalizací televizního vysílání přesto splnila vytyčené cíle. „Předpokládáme, že na vydražených blocích kmitočtového přídělu operátoři úspěšní v aukci vybudují v krátkém čase infrastrukturu pro vysokorychlostní mobilní internet, aby mohli nabídnout v Česku služby, které již může využívat většina Evropanů,“ řekl předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák. „Vzhledem k tomu, že operátoři již experimentují s LTE, počítám, že zákazníci budou moci na velké části území ČR využívat skutečně rychlý internet v mobilu či tabletu v horizontu jednoho roku,“ doplnil Novák.
Podmínky výběrového řízení zaručují, že se nebude opakovat pozdní nasazení technologie jako v případě sítí 3G, které operátoři spustili osm až devět let po získání příslušných kmitočtů. Podmínky také zaručují, že k LTE sítím budou mít přístup i virtuální mobilní operátoři. Tři úspěšní uchazeči o kmitočtové příděly musí do 30 měsíců pokrýt téměř polovinu okresů, zejména řídce osídlených, úřad ale předpokládá, že k nasazení technologie dojde rychleji, než vyžadují rozvojová kritéria.
V pásmu 800 MHz získal T-Mobile aukční bloky A1 a A2 za souhrnnou cenu 2,231 mld. Kč, Telefónica získala 2 aukční bloky v kategorii A2 za cenu 2,386 mld. Kč a Vodafone získal aukční blok A3 za 2,664 mld. Kč. Každá ze společností dále získala 4 bloky ve FDD pásmu 2 600 MHz a část bloků kategorie B2 v pásmu 1800 MHz.
T-Mobile by měl zaplatit za získané spektrum celkem 2,614 mld. Kč, Telefónica 2,802 mld. Kč a Vodafone 3,113 mld. Kč.
Aukce přinese v příštím roce do státního rozpočtu 8,529 mld. Kč. Některé z nabízených bloků kmitočtů v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz přitom zůstaly v rámci aukce nerozděleny a ČTÚ nyní zvažuje způsob jejich dalšího prodeje. „Jde o velmi lukrativní spektrum důležité především pro takzvané kapacitní dokrývání, tedy posílení signálu v místech velkého zatížení sítě. V tuto chvíli proto ČTÚ analyzuje možnosti, jak tyto kmitočty rozdělí,“ doplňuje Jaromír Novák.
S výsledkem aukce je spokojený i ministr průmyslu a obchodu Jiří Cieńciała: „Výsledky aukce umožní lidem v Česku využívat skutečně rychlý mobilní internet pro tablety a telefony stejně jako v ostatních zemích Evropy.
Vydání rozhodnutí o udělení přídělu získaných rádiových kmitočtů ČTÚ předpokládá začátkem roku 2014 poté, co úspěšní uchazeči uhradí ceny za vydražené spektrum.

Komplikace plánu na konec rozhlasového analogu ve Velké Británii?Skupina vlastníků rádií ve Velké Británii ( zastupující  80 komerčních stanic  - mj. UTV Media, UKRD, Celador, Quidem, Media Sound Holdings, Q Radio Network, CN Radio a Anglian Radio  a další řadu nezávislých stanic) – vydala prohlášení, v němž varuje před unáhleným přepnutím na digitální rozhlasové vysílání v Británii. Plán rozhlasové digitalizace má ve Velké Británii poměrně velkou podporu vlády.

Aktuálně se již letos v prosinci  očekává, že britský ministr kultury a komunikací Ed Vaizey oznámí definitivní vládní plány a časový harmonogram přechodu z analogového vysílání v pásmu FM a AM na digitální rozhlasové vysílání v DABu.

Zástupci vybraných komerčních rozhlasových skupin varují před katastrofálními dopady ukvapené rozhlasové digitalizace, a to i přes prokazatelně pozitivní výsledky dosavadního vývoje a participace v digitálním broadcastingu. Obavy se vztahují zejména k menším komerčních rozhlasových projektů jako i v případě regionálně či lokálně zaměřených stanic a především k poměrně velkým finančním nárokům. Tato výhrada je vztahována i na samotné posluchače a nutnost pořízení nových přijímačů. zatím se podle aktéru „protestu“ ani s pokrokem v rozšíření digitálního rozhlasového vysílání ani zásadně nesnížila cena přístrojů pro příjem v DABu.  Lobbisté také varují před rizikem nevyužitelností pásma VKV po konci rozhlasového analogu.

Vláda na tento protest reaguje s tím, že vše další bude součástí prosincové prezentace harmonogramu digitalizace spolu s prověřením všech krizových míst projektu cestou odborných studií a analýz.

Plánovaný přechod národních, regionálních a lokálních stanic z pásma FM na DAB by měl naplno začít v roce 2015.


Zástupci komerčních médií doporučují mj.:
 
1. Any transition to DAB should take place carefully, gradually and be consumer led.
  • Previous successful switches – such as to FM – were gradual and took place over a far longer timescale than is likely to be proposed now.
  • The UK is the only EU country considering a DAB switchover and there are also no similar plans in other major radio markets with digital broadcast networks such as the USA and Australia.
  • An overly hasty, one-size-fits-all approach, enforced by government on the whole industry, risks leaving many consumers behind, and jeopardising the future of many smaller local radio stations. A more considered progression will allow the broadcasting market and consumers to dictate where the next commercial and government investment should be.
2. Broadcasters should be enabled to decide for themselves whether, and when, they wish to switch over their stations entirely to digital.
  • Ofcom should be asked to create a regulatory environment in which broadcasters face no impediment to ceasing analogue transmission if they choose. Broadcasters should be able to decide on a market-by-market or station-by-station basis whether and how to make the transition to digital.
  • In all other respects, Ofcom should be asked to adopt a platform-neutral position, recognising that digital switchover may not be appropriate or feasible for all stations. Broadcasters wishing to withdraw a station from DAB should be able to do so without the threat that the associated local analogue frequency will be withdrawn by Ofcom and not readvertised.
  • To protect stations remaining on FM, we advocate a combined station list as mandatory on all sets: complementary programme listings for FM and DAB so that all local and national stations have equal prominence to listeners.
3. If the government were minded to proceed with a mandated switchover plan, it should provide a clear policy rationale, and set out pre-conditions for switchover that protect listeners:
  • Without a taxpayer dividend from the sale of analogue spectrum, it is unclear what policy objectives are served by a government-mandated switchover. Any switchover proposal should clearly and rationally express what these objectives are.
  • Strict criteria for switchover should be set out to ensure as few listeners as possible are disenfranchised by any switchover plan. For example, AM / FM listening, both in general and in-car, should have reduced to 10 per cent of total radio listening; DAB coverage should be equivalent to analogue coverage for all BBC and commercial stations.
  • Any switchover plan should clarify what will happen to those stations, BBC and commercial, for which migration to digital is either technically or financially unfeasible. It should be made clear how the interests of listeners in those localities are being protected.
4. For a considered and independent Cost Benefit Analysis (CBA) of switchover viability and publication of the government’s previous assessments
  • Given the significant consumer, licence fee and industry costs associated with switchover, publication of an objective and comprehensive CBA for external scrutiny is an essential prerequisite for any switchover decision.

čtvrtek 14. listopadu 2013

Nová pravidla EU pro státní podporu filmu

Evropská komise přijala přepracovaná kritéria, na jejichž základě se v rámci pravidel EU o státní podpoře posuzují režimy podpory filmového a audiovizuálního průmyslu (PDF), kterou poskytují členské státy. Nové sdělení EK rozšiřuje   podporu pro další činnosti a kulturní aktivity.Platnost kritérií hodnocení státní podpory, která se používala od roku 2001, vypršela 31. prosince 2012. Od tohoto data Komise hodnotila nové režimy podpory filmu přímo na základě čl. 107 odst. 3 písm. d) Smlouvy o fungování EU, který umožňuje podporu kultury. Komise se také případně opírala o zavedenou rozhodovací praxi vycházející ze sdělení o filmu z roku 2001.

Komise vzala v úvahu připomínky, které obdržela během tří veřejných konzultací s členskými státy a zúčastněnými stranami.

Nová pravidla rozšířila oblast působnosti sdělení o filmu z roku 2001 (viz IP/01/1326), které se vztahovalo pouze na státní podporu filmové produkce. Nyní jsou zahrnuty všechny fáze tvorby audiovizuálního díla od námětu až po distribuci divákům. Intenzita podpory, která může být na film poskytnuta, je i nadále v zásadě omezena na 50 % rozpočtu určeného na produkci. Distribuční a propagační náklady mohou být podpořeny ve stejné výši. Avšak koprodukce financovaná dvěma členskými státy a více může nyní obdržet podporu až do výše 60 % rozpočtu produkce. Oproti tomu nejsou nijak omezeny podpory na tvorbu scénáře či předprodukci nebo na náročná audiovizuální díla, které každý členský stát definuje v souladu se zásadou subsidiarity.

Odhaduje se, že státy EU poskytují na podporu kinematografie ročně asi 3 miliardy eur: 2 miliardy eur prostřednictvím grantů a zvýhodněných půjček, 1 miliardu eur prostřednictvím daňových pobídek. Přibližně 80 % těchto finančních prostředků je vyčleněno na filmovou produkci. Největšími poskytovateli podpory jsou Francie, Itálie, Německo, Spojené království a Španělsko.

Platnost kritérií hodnocení státní podpory, která se používala od roku 2001, vypršela 31. prosince 2012. Od tohoto data Komise hodnotila nové režimy podpory filmu přímo na základě čl. 107 odst. 3 písm. d) Smlouvy o fungování EU, který umožňuje podporu kultury. Komise se také případně opírala o zavedenou rozhodovací praxi vycházející ze sdělení o filmu z roku 2001.

pondělí 11. listopadu 2013

AUKCE kmitočtů dnes startuje naostro

Dnes začíná přihazování v aukci kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE. Draží se celkem 40 bloků frekvencí v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz. Souhrnná vyvolávací cena je 8,7 miliardy korun. 

Do aukce se přihlásilo pět firem, vedle trojice současných operátorů, tedy T-Mobile, Telefónica a Vodafone, to jsou dva zájemci o vstup na trh, Sazka Communications ze skupiny KKCG Karla Komárka a Revolution Mobile, která vznikla přejmenováním PPF Mobile Services po jejím prodeji řediteli Tomáši Budníkovi. Samotná PPF se rozhodla aukce neúčastnit kvůli koupi Telefóniky.

Aukce by měla mít podle očekávání předsedy ČTÚ Jaromíra Nováka proti předchozí nevydařené soutěži rychlejší průběh. S přidělením vydražených kmitočtů počítá na začátku příštího roku. 

V nejlukrativnějším pásmu 800 MHz, které umožňuje efektivně pokrýt velké území, ČTÚ vyčlenil část pro nové zájemce o vstup na trh. To se nelíbí nynějším operátorům a podmínku napadli několika žalobami a stížnostmi k Evropské komisi. Žaloby Telefóniky a Vodafonu již Městský soud v Praze odmítl jako předčasné. 

S výnosem z aukce ve výši deset miliard korun počítá návrh státního rozpočtu na příští rok. Předchozí aukci ČTÚ na jaře zrušil kvůli chybně nastaveným podmínkám, kdy se soutěž stále protahovala a souhrnná cena přesáhla 20 miliard korun. Výše vydražené ceny podle Nováka v opakované aukci rozhodně nebude důvodem k jejímu ukončení.

čtvrtek 7. listopadu 2013

Národní digitální koaliceV Litvě vznikla Národní digitální koalice, kterou vytvořilo 11 partnerských organizací a sdružení . Základem aktivity  je podpis společného "memoranda o porozumění".  Litevská  Koalice si klade za cíl snížit nedostatek IT odborníků  a zajistit  podporu vzdělávacích programů a rozšíření povědomí  o významu digitální gramotnosti a ICT dovedností.

Litva je druhou zemí EU, která oficiálně zahájí činnost národní digi-koalice po Polsku , kde byla činnost podobného sdružení spuštěna letos v červenci.


The MoU was signed by Rimantas Sinkevičius, Lithuania's Minister for Transport and Communications and representatives of the Lithuanian Municipal Public Libraries Association, the ICT Association Infobalt, Vilnius University, Association "Langas į ateitį", Lithuanian Computer Society and ECDL, National Association of Distance Education, Lithuanian Computer Science Teachers Association, Kaunas University of Technology, the Ministry of Education and Science, and Ministry of Social Security and Labour

pátek 1. listopadu 2013

Formální příprava tendru pro digitální rozhlas

Rada ČTÚ na svém říjnovém zasedání (44. týden) odsouhlasila vydání opatření obecné povahy k části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/11.2013-6 (pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz).

Opatření nově upravuje podmínky využívání kmitočtů především s ohledem na záměr Úřadu zahájit výběrové řízení na kmitočty pro digitální rozhlas ve I. čtvrtletí 2014.

Schválené opatření upravuje podmínky pro to, aby ČTÚ mohl efektivně výběrové řízení provést.

Aktuální verze je zde ( v PDF)

neděle 27. října 2013

Evropská rada odsunula jednání o zdanění digitální ekonomiky a podpořila projekt „propojeného kontinentu“ i lepší „koordinaci“ přidělování kmitočtůEvropská rada  - Závěry z bruselského zasedání 24. a 25. října 2013:
 

I. DIGITÁLNÍ EKONOMIKA, INOVACE A SLUŽBY

1.
Pro růst a konkurenceschopnost Evropy v globalizovaném světě má zásadní význam silná digitální ekonomika. Z tohoto důvodu je nezbytné vynaložit veškeré úsilí, aby evropský průmysl získal v oblasti digitálních produktů a služeb opět na dynamice. Naléhavě zapotřebí je integrovaný, jednotný digitální a telekomunikační trh, jenž přinese prospěch spotřebitelům i podnikům. V rámci své strategie růstu musí Evropa ve všech odvětvích hospodářství podpořit digitální, daty podložené inovace. Zvláště by měla být zvážena podpora zmenšení digitální propasti mezi členskými státy.

Investice do digitální ekonomiky

2.
Aby Evropa plně využila potenciál digitální ekonomiky, podpořila produktivitu a vytvořila novou hospodářskou činnost a kvalifikovaná pracovní místa, potřebuje investice a vhodný regulační rámec. Je třeba podpořit nové investice s cílem urychlit zavedení infrastruktury, která umožní dosáhnout cílů Digitální agendy pro Evropu týkajících se rychlosti širokopásmového připojení, a urychlit zavedení nových technologií, jako je 4G, při současném zachování technologické neutrality. Je třeba urychleně přijmout legislativní opatření ke snížení nákladů na zavedení širokopásmového připojení.

3.
Důležitým faktorem, který přispívá k produktivitě a lepším službám, je několik strategických technologií, jako jsou data velkého objemu a cloud computing. Technologie cloud computingu by měla zlepšit přístup k datům a zjednodušit jejich sdílení. Cílem technologie dat velkého objemu je zpracování, sběr, ukládání a analýza velkého množství dat. Opatření EU by měla zajistit vhodné rámcové podmínky pro jednotný trh v oblasti dat velkého objemu a cloud computingu, zejména tím, že podpoří přísné normy pro bezpečné, vysoce kvalitní a spolehlivé služby cloud computingu.Evropská komise a členské státy by měly za podpory „evropského partnerství pro cloud computing“ i nadále činit vše pro to, aby Evropa při zavádění cloud computingu zaujala čelní místo. Evropská rada vyzývá ke zřízení stabilní sítě národních digitálních koordinátorů, která by mohla hrát při rozvoji cloud computingu, dat velkého objemu a otevřených dat strategickou úlohu.

4.
Pro digitální ekonomiku je důležité rovněž úsilí, které je v současné době vynakládá
no s cílem řešit otázky daňových úniků, daňových podvodů, agresivního daňového plánování, oslabování daňové základny a přesouvání zisku. Aby členské státy a EU dosáhly co nejlepšího řešení v rámci plánu OECD týkajícího se boje proti oslabování daňové základny a přesouvání zisku, měly by členské státy případně dále koordinovat své postoje. Komise se při probíhajícím přezkumu systému DPH bude rovněž zabývat otázkami, které jsou pro digitální ekonomiku specifické, jako jsou rozdílné daňové sazby u digitálních a fyzických produktů. Evropská rada vítá iniciativu Komise na vytvoření skupiny odborníků, která se bude zabývat zdaněním digitální ekonomiky. K otázkám zdanění se Evropská rada vrátí na letošním prosincovém zasedání.


Podpora jednotného digitálního trhu vstřícného vůči spotřebitelům a podnikům

5.
Zcela zásadní význam má překonání roztříštěnosti trhu, podpora účinné hospodářské soutěže a přilákání soukromých investic prostřednictvím lepšího, předvídatelného a stabilního celounijního právního rámce při současném zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitelů a poskytnutí určité flexibility členským státům pro přijetí dodatečných opatření na ochranu spotřebitelů. Evropská rada v této souvislosti vítá balíček zaměřený na vytvoření „propojeného kontinentu“, který předložila Komise, a vyzývá normotvůrce, aby se jím v zájmu včasného přijetí intenzivně zabýval. Zdůrazňuje, že je třeba lépe koordinovat načasování a podmínky přidělování frekvenčního spektra a současně respektovat pravomoci jednotlivých členských států v této oblasti.

6.
Je nezbytné splnit závazek dotvořit jednotný digitální trh do roku 2015; současná roztříštěnost trhu brání plnému rozvinutí potenciálu digitální ekonomiky. K tomu je zapotřebí komplexní přístup podporující inovace a hospodářskou soutěž v oblasti digitálních služeb
 
7.
Je nezbytné vynaložit veškeré úsilí a urychlit práci na projednávaných legislativních návrzích, zejména pokud jde o návrhy týkající se elektronické identifikace a důvěryhodných služeb, elektronické fakturace a platebních služeb, aby mohly být přijaty do konce tohoto legislativního období. Rovněž je třeba řešit problémy související s přístupem k vlastnímu „digitálnímu životu“ z různých platforem; tyto problémy přetrvávají z důvodu nedostatečné interoperability nebo nedostatečné přenositelnosti obsahu a dat. Výše uvedené problémy znesnadňují využívání digitálních služeb a narušují hospodářskou soutěž. S cílem zajistit tuto interoperabilitu a přenositelnost je třeba zavést otevřený a nediskriminační rámec, aniž by se bránilo rozvoji rychle rostoucí digitální oblasti a vytvářela nadbytečná administrativní zátěž, zejména pro malé a střední podniky. Poskytování digitálních služeb a obsahu v rámci jednotného trhu vyžaduje, aby byl zaveden systém autorských práv odpovídající digitálnímu věku. Komise proto na jaře roku 2014 dokončí svůj přezkum rámce EU pro autorská práva. Evropský systém autorských práv je důležité modernizovat a stejně tak i usnadnit poskytování licencí, avšak současně je třeba zajistit vysokou úroveň ochrany práv duševního vlastnictví a zohledňovat kulturní rozmanitost.

8.
Je zapotřebí posílit důvěru občanů a podniků v digitální ekonomiku. Včasné přijetí pevného
obecného rámce EU v oblasti ochrany údajů a směrnice o kybernetické bezpečnosti má zásadní význam pro dotvoření jednotného digitálního trhu do roku 2015.

9.
Modernizace veřejné správy by měla pokračovat urychleným zavedením služeb, jako je elektronická veřejná správa, elektronické zdravotnictví, elektronická fakturace a elektronické zadávání zakázek. Občané a podniky v celé Evropě tak budou moci využívat většího počtu digitálních služeb a ve větší kvalitě, což současně povede k úsporám nákladů ve veřejném sektoru. Oblast otevřených dat je nevyužitým zdrojem s obrovským potenciálem pro vybudování silnější a vzájemně propojenější společnosti, která lépe uspokojuje potřeby občanů a umožňuje rozkvět inovací a prosperity. Aktivně je třeba podporovatinteroperabilitu a opakované využívání informací veřejného sektoru. Právní předpisy EU by měly být koncipovány tak, aby usnadnily digitální interakci mezi občany, podniky a veřejnými orgány. Mělo by být vyvinuto úsilí za účelem uplatňování zásady, že informace jsou od občanů získávány pouze jednou, a to při řádném respektování pravidel pro ochranu údajů.

 
Zlepšování dovedností

10. Uživatelé musejí mít nezbytné digitální dovednosti. Mnoho evropských občanů a podniků v současné době informační technologie nepoužívá v dostatečné míře; v důsledku toho je stále obtížnější obsadit digitální pracovní místa. V roce 2011 bylo v Evropské unii v odvětví informačních a telekomunikačních technologií 300 000 neobsazených pracovních míst; pokud se tento trend nepodaří zastavit, do roku 2015 by mohlo být neobsazeno až 900 000 pracovních míst. Tento nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi  brání dosažení cílů naší hospodářské a sociální politiky. 

11. K nápravě uvedené situace je třeba učinit konkrétní kroky:

a)
část evropských strukturálních a investičních fondů (2014–2020) by měla být použita
pro účely vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy v oblasti informačních
a komunikačních technologií a k podpoře rekvalifikace v této oblasti v souvislosti
s Iniciativou na podporu zaměstnanosti mladých lidí, a to i prostřednictvím digitálních nástrojů a obsahu;

b)
měl by být zajištěn vyšší stupeň integrace digitálních dovedností do vzdělávání, od raných fází školní docházky po vysokoškolské vzdělávání, odborné vzdělávání
a přípravu a celoživotní učení;

c)
s cílem řešit nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi je třeba posílit
tzv. Velkou koalici pro digitální pracovní místa prostřednictvím podpory cílených
programů pracovní mobility a používání nově vytvořené klasifikace ESCO (evropské
dovednosti/kompetence, kvalifikace a povolání);

d)
Komise ještě více zintenzivní práci na základě Přehledu dovedností EU pro digitální
pracovní místa v zájmu rychlejšího pokroku při přípravě celoevropských rámců
kompetencí pro digitální dovednosti.

 
12.
Ve všech třech oblastech – investice, jednotný digitální trh a zlepšování dovedností – je zapotřebí velmi pevné odhodlání, má-li být dosaženo cíle, jímž je posílení růstu,konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. Evropská rada vyzývá Radu a Komisi, aby zajistily pokrok v realizaci této agendy, a v průběhu roku 2014 se bude touto otázkou znovu zabývat.