čtvrtek 20. června 2013

Husákova novela ZEku schválena Senátem

Senát dnes schválil novelu ZEKu od poslanec TOP 09 Jana Husáka. Stenozáznam ze schůze Senátu je zde.
Návrh zákona je veden pod senátním číslem tisku 101.

Náv rh mj. obsahuje opatření, jež ochrání zákazníky před nekalými praktikami mobilních operátorů.Novela, kterou senátoři na návrh Jana Husáka schválili, je namířena zejména proti kritizovaným  praktikám mobilních operátorů, na které si spotřebitelé dlouhodobě stěžují. Měla by navíc vést k dalšímu zlevnění telekomunikačních služeb.

Nový zákon tak řeší tři nejčastější prohřešky operátorů:
  1. Automatické prodlužování smluv bez vědomí zákazníka.
  2. Neúplné informace o službách sjednaných např. po telefonu.
  3. Smluvní pokuty vůči zákazníkům, kteří termínovanou smlouvu chtějí ukončit předčasně.
„Operátoři dosud nesmyslně pokutovali spotřebitele při předčasném vypovězení smlouvy, automaticky jim prodlužovali smlouvy cenově nevýhodné a manipulovali, zejména starší občany, k novým „výhodným“ tarifům, aniž by jim poskytli všechny informace. V telekomunikacích vládla nebezpečná džungle, a proto jsem novelou usiloval o zavedení elementárního pořádku a zlepšení ochrany spotřebitele,“ vysvětluje Jan Husák a dodává: „Zákon tak zvyšuje komfort zákazníka, protože pokud má operátor zájem si jej udržet, musí mu nabídnout lepší ceny, aby neodešel ke konkurenci.
Spotřebitel má nyní také 14 dní na to se rozhodnout, zdali je pro něj tarif opravdu výhodný. Operátor mu totiž nově musí – buď písemně, nebo elektronicky – dodat všechny informace. „Dosud se totiž například stávalo, že ve dvouleté smlouvě platí ̓̔̔̓takzvaný výhodný tarif pouze první rok a druhý rok pak musí zákazník platit mnohem vyšší cenu, aniž by měl operátor povinnost o tom zákazníka detailně informovat,“ sdělil Husák a upřesnil: „Chci proto od operátorů informace přehledné, což ale vůbec neznamená, že musí být zasílány výhradně mailem, nebo dokonce poštou. Pokud například zákazník používá anonymní předplacenou kartu, může obratem dostat SMS zprávou odkaz na internetovou stránku, kde bude vše jasně shrnuto.“
Při sjednání nové smlouvy např. po telefonu musí také operátor nově zákazníkovi dodat e-mailem nebo poštou kompletní smluvní podmínky. Ode dne předání těchto smluvních podmínek běží zákazníkovi lhůta 14 dní, kdy může od smlouvy odstoupit. „Pokud se zákazník rozhodne předčasně ukončit smlouvu na dobu určitou, již nedostane pokutu, ale zaplatí maximálně jednu pětinu součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy. Při sjednání nové smlouvy např. po telefonu musí také operátor nově zákazníkovi dodat e-mailem nebo poštou kompletní smluvní podmínky. Ode dne předání těchto smluvních podmínek běží zákazníkovi lhůta 14 dní, kdy může od smlouvy odstoupit. „Pokud se zákazník rozhodne předčasně ukončit smlouvu na dobu určitou, již nedostane pokutu, ale zaplatí maximálně jednu pětinu součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy. Je to systém, který dobře funguje například ve Francii,“ shrnul Jan Husák.

středa 19. června 2013

Španělsko musí vrátit dotaci 260 miliónů € na DVB-T

Podle rozhodnutí Evropské komise provozovatelé španělské platformy DVB-T musí vrátit státní dotaci ve výši 260 miliónů Eur, protože finanční systém podpory schválený španělskou vládou rozšířený na celé území státu je v rozporu s evropskou legislativou. Komise došla k závěru, že dotace na DVB-T je nepřípustná, protože upřednostňuje digitální terestrickou technologii na úkor jiných distribučních platforem, např. satelitu, kabelových sítí nebo internetu.

V roce 2005 se Španělsko rozhodlo poskytnout dotaci ve výši 260 miliónů Eur pro přechod na DVB-T v odlehlých oblastech země s pokrytím signálem cca 2,5 % populace. Tato skutečnost nebyla oznámena Evropské komisi a prospěch z této dotace měli pouze operátoři terestrické sítě.

Lucemburská společnost SES-ASTRA přinesla případ do Evropské komise na základě toho, že opatření je diskriminační. V roce 2010 Evropská komise zahájila šetření ohledně veřejného financování infrastruktury DVB-T. Komise nyní rozhodla, že Španělsko porušuje zásady neutrality, které narušují hospodářskou soutěž mezi subjekty DVB-T a provozovateli, kteří využívají jiné technologie a zavázala operátory DVB-T, aby vrátili „neférové“ dotace.

Evropská komise také přezkoumává další dva případy digitalizace ve Španělsku. První v regionu Castilla La Mancha je obvinění z technologické diskriminace a dokonce z nekalých konkurenčních praktik mezi regionálními a místními operátory terestrické platformy. Druhý případ se týká finanční dotace poskytnuté vysílatelům na změnu šířky pásma
. (Zdroj - SATCENTRUM)
The European Commission has concluded that a Spanish €260 million scheme to finance
the digitisation and extension of the terrestrial television network in remote areas of Spain
was incompatible with EU State aid rules. The measure favours the terrestrial digital
technology to the detriment of others. The operators of terrestrial platforms received a
selective advantage over their competitors using other technologies and therefore have to
pay it back to the Spanish taxpayer.

In 2005, Spain decided to subsidise the transition to digital terrestrial television (DTT) in
remote areas of Spain, covering around 2.5% of the population. The public financing also
encompasses aid for the operation and maintenance of the DTT infrastructure. However,
those subsidies worth €260 million went exclusively to terrestrial operators. Spain did not
notify this project to the Commission.

Following a complaint from a satellite platform operator, the Commission opened in 2010
an in-depth investigation into the public financing of the DTT infrastructure (case C23/2010).
The investigation found that indeed the measure exclusively funded the
digitisation of terrestrial transmission technology. By contrast, alternative transmission
platforms like satellite, cable or the internet could not effectively benefit from those
subsidies although, for instance, the satellite platform would be available and suitable to
cover the territory. Today, many commercial TV channels are already transmitted via the
satellite platform.

In Member States that supported the digital switch-over in a technologically neutral way,
other platform operators have successfully participated in open tenders. The Spanish
measure, on the contrary, unduly distorts competition between DTT players and
operators using other technologies. The former have received an undue advantage over
their ompetitors and therefore need to return those unfair subsidies to the Spanish
taxpayer.

sobota 15. června 2013

Mobilní broadband poběží i pomocí starodávných technologií....


Google chce pomocí balónů dobýt svět!

Americká internetová společnost Google chce pomocí balonů umožnit přístup na internet lidem na celém světě. Tedy i na místech, kde je doposud světová počítačová síť nedosažitelná.


Společnost začala ztento týden na Novém Zélandu zamýšlený systém testovat. Vyvrcholily tak 18 měsíců trvající přípravy projektu, který dostal vzhledem k zdánlivě bláznivému nápadu případný název Loon (v češtině alka, ale také cvok). V podstatě jde o vypouštění balonů, z nichž by na zem byl přenášen signál pro připojení k webu. Na vývoji pracovala tajná laboratoř X, z níž vyšla například i myšlenka automobilů bez řidičů nebo počítačové brýle.

Vypuštění několika balonů v srdci novozélandského Jižního ostrova je zatím jen experimentální etapa. Vedení firmy si představuje, že jednou by ve stratosférické výšce 20 kilometrů mohly plout tisíce takových balonů, které by pomohly překlenout nynější digitální oddělení 4,8 miliardy nepřipojených lidí a 2,2 miliardy těch, kteří jsou online.  Pokud bude technologie úspěšná, pomůže zemím vyhnout se nákladnému rozvádění kabelových sítí. Pak by výrazně vzrostl počet uživatelů na takových místech jako je Afrika nebo jihovýchodní Asie.  (zdroj ČTK)

pátek 14. června 2013

Digimedia 2013 - Rozhlasová digitalizace potřebuje pomoc od státu

" Provozovatelé při rozvoji digitálního vysílání v Česku očekávají větší spolupráci se státem. Na konferenci Digimedia 2013 to uvedl Miroslav Šimánek ze společnosti Lagardère Active ČR, která provozuje například stanice Frekvence 1 a Evropa 2. Digitální vysílání podle něj umožní zlevnit provoz a rozšířit posluchačskou nabídku.