středa 31. října 2012

TINF 2012 (dříve Teleinformatika) o všem v elektronických komunikacích po digitalizaci...

Tradiční konference TINF 2012
26. - 27.11. 2012 : Betlémská kaple a Kongresové centrum Praha

Odborná konference a doprovodná výstava o teleinformatice s tradičním zaměřením na: elektronické komunikace, mobilní a pevné sítě, korporátní informatiku a komunikace, obsah, internet, média a digitalizaci, bezpečnost, public sektor, e-Government a e-Health, aplikace ICT pro konkurenceschopnost, inovace a hightech, právo a regulaci v ICT. Konference je určená zástupcům managementu,odborníkům z průmyslu, služeb, státní správy a samosprávy, univerzit, médií a všem uživatelům elektronických komunikací.
úterý 30. října 2012

Námraza narušuje televizní a rozhlasové vysíláníTelekomunikační úřad Slovenské republiky (SR) prostřednictvím tiskové zprávy informoval, že díky námrazám na železničním, tramvajovém  a trolejbusovém  vedeních dochází ke krátkodobému rušení vysílání rozhlasových a televizních stanic. Rušení podle TÚ SR zanikne ihned, jak se námraza roztaje. Námraze během jízdy vlaku, elektricky nebo trolejbusu způsobuje vznik elektrického oblouku, který na krátkou vzdálenost způsobuje rušení. Rušení kromě televizních diváků a rozhlasových posluchači mohou krátkodobě zaznamenat i provozovatelé radiostanic, např. taxislužba, policie, bezpečnostní služby a pod. Takovému druhu rušení není možné účinně zabránit a není jej potřeba nahlásit SR, uvádní regulátor ve své zprávě...

neděle 28. října 2012

Parlamentní podvýbor se zabýval aktuálním stavem v telekomunikacích

Podvýbor pro elektronické komunikace a ICT průmysl (pod Hospodářským výborem) se na svém zasedání v uplynulém týdnu zabýval aktuálním děním v oblasti telekomunikací. 

Kromě informace o stavu analýzy relevantních trhů, která je ve své věcné části v podstatě hotova a v další etapě bude mj. i standardně předmětem veřejného připomínkování)   zazněla informace o stavu adres v rámci přechodu na  IPv6 a také o strategii Digitální Česko  v.2.0 - kde probíhá závěrečná fáze meziresortního připomínkového řízení , na jehož konci bude rovněž vypořádání připomínek s dotčenými subjekty a poté bude materiál předložen vládě k projednání - pravděpodobně  by se to mělo stihnout ještě do konce roku.

Na aktuálním programu zasedání Poslanecké sněmovny je zařazeno (a tradičně trvale odsouváno)  projednání Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2011(Sněmovní tisk 667),  což je v souladu se zákonem formalita, která nemá žádný vliv (obvykle  zprávu bere Sněmovna "na vědomí").

o "bezplatný" satelit se nakonec zajímají i poslanciHospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (Usnesení č.199 hospodářského výboru
ze 33. schůze konané dne 10. října 2012)

Podle Evropské Komise je „must carry“ netransparentní a zasluhuje pokutu – opět případ BelgieEvropská Komise ve svém oficiálním stanovisku navrhuje, aby Evropský Soudní dvůr potrestal Belgii za netransparentní používání podmínek „must carry“ v televizním vysílání. Jedním z argumentrů  je, že Belgie neakceptovala nejen předchozí doporučení (varování)  Komise, ale ani rozsudek Soudního dvora z března 2011.

Evropská komise žádá Evropský soudní dvůr (ESD) o uložení pokuty Belgii, protože nesprávné uplatňuje telekomunikační předpisy EU v otázce  "povinnosti přenosu" při televizním vysílání.  Ve smyslu předpisů o "povinnosti přenosu" musí společnosti poskytující kabelové služby nebo telekomunikační operátoři poskytovat některá  své kapacity, pokud je dostatečný počet spotřebitelů využívá jako hlavní prostředek přijímání rozhlasového nebo televizního vysílání. Pravidla pro umístění programů do „must carry“ má být transparentní a přezkoumatelné…. Povinnou nabídku zpravidla určuje regulátor s možností odvolání dotčených subjektů.

Komise navrhuje pro Belgii paušální penalizační částku vypočtenou na základě sazby 5 397 EUR / den za období mezi prvním a případným druhým rozhodnutím Soudního dvora a denní penále ve výši 31 251,20 EUR za každý den od druhého rozhodnutí soudu, dokud Belgie nezajistí soulad s rozsudkem.

P.S. Už je asi zbytečné připomínat komickou situaci na domácím poli, kdy se zástupci kabelových operátorů a lobbisté snažili  "must carry" při projednávání diginovely všemi možnými i nemožnými prostředky zrušit,  a to i podáním a žádostmi u Evropské komise, aby po letech , kdy dočasná podmínka měla skončit, naopak bojovali za její zachování v původní, dříve razantně odmítané podobě ... 


středa 24. října 2012

Velká Británie už také zcela bez analogové TV

Včera v  noci (z 23. na 24. října 2012)  byl na území Velké Británie a Severního Irska definitivně ukončen přechod na digitální terestrické TV vysílání. Skončil tak provoz posledních analogových vysílačů v Severním Irsku.

Díky úspěšnému dokončení  procesu přechod na digitální vysílání se , podobně jako před časem u nás i jinde, uvolnily kmitočty, které budou využity pro mobilní služby čtvrté generace (4G). Britský regulátor Ofcom je již koncem letošního roku připraven volné kmitočty vydražit.

V posledních pěti letech bylo ve Velké Británii region po regionu vypnuto analogové vysílání pěti kanálů a nahrazeno 70 digitálními programy. První analogové TV vysílání bylo v zemi spuštěno 2. listopadu 1936, tedy před více než 75 lety. V dubnu 2004 Ofcom zveřejnil plán vypínání analogových stanic, který byl zahájen v roce 2007 vysílačem ve Whitehavenu.

pátek 19. října 2012

Výhody jednofrekvenčních sítí pro digitální vysílání

EBU prezentovala v těchto dnech aktuální verzi tzv. "Koncepčního modelu (EBU CCDM) Ver. 1.0" s analýzou výhod i omezení pro SFN sítě pro vysílání digitální televize ve formátu DVB-T a DVB-T2. Zpráva  se zabývá přínosy a omezeními  používání jednofrekvenčních sítí (SFN) pro digitální pozemní televizní distribuci - ato po stránce tchnické, topografické, politické i hospodářské.

čtvrtek 18. října 2012

EK otevřela konzulatci ke změnám posuzování relevantních trhů, i případné rozšíření jejich seznamu a rozsahu

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k možnosti aktualizace dosavadního  seznamu tzv. "relevantních velkoobchodních a maloobchodních telekomunikačních trhů", které podle pravidel EU pro telekomunikace podléhají tzv. „postupu podle článku 7“. Mezi tyto trhy patří maloobchodní přístup k veřejné telefonní síti a velkoobchodní širokopásmový přístup. Jedná se o druhý přezkum doporučení Komise o relevantních trzích.

S pomocí seznamu relevantních trhů mohou  národní regulační orgány provádět  regulaci svých trhů. Při přezkumu se zohlední hlavní vývojové tendence v oblasti trhu a technologií, jako například internetové aplikace a služby, sbližování různých druhů sítí a služeb a rozvoj velmi rychlých internetových sítí a služeb.
¨
Na základě výsledků analýz  av ýsledků konzultací regulátorů a pak Komise může změnit stávající doporučení o relevantních trzích (poslední revize  byla v roce 2007).

Jde tedy o to, prověřit aktuální seznam relevantních trhů a jejich rozsah, ale i to, zda by některé trhy mohly být na seznam doplněny, včetně trhů regulovaných na celostátní úrovni a trhů nadnárodních.

Konzultace je první etapou v celém  procesu přezkumu. Na základě jejích výsledků a po konzultaci se Sdružením evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a s Komunikačním výborem (poradním výborem složeným ze zástupců členských států) přijme Komise přípqadné revidované doporučení.


První doporučení Komise pochází z roku 2003 a v roce 2007 prošlo revizí, která do něj zahrnula jeden maloobchodní a šest velkoobchodních trhů:

- přístup k pevné telefonní síti,
- původ volání v pevné telefonní síti,
- ukončení volání v jednotlivých pevných telefonních sítích,
- velkoobchodní přístup k účastnickému vedení,
- velkoobchodní širokopásmový přístup,
- velkoobchodní koncové segmenty pronajatých vedení a ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích.

 P.S. V roce 2007 byl mj. vyřazen vysílací trh •Broadcasting transmission (Market 18)


Veřejná konzultace je na webu EK zde . Termín pro přopmínky je stanoven do 8. ledna 2013.  


středa 17. října 2012

Podpora českého filmu - více by mohlo znamenat i méně či později....

Stát bude možná dávat na filmy stejné peníze jako televize ČTK. Stát by měl podle senátního školského výboru posílat do státního fondu kinematografie na výrobu filmů stejnou částku, kterou budou dávat ostatní přispěvatelé. Výbor tak dnes doporučil doplnit zákon o podpoře kinematografie, podle něhož by měly komerční televize od příštího roku do fondu dávat nejméně 150 milionů korun ročně. ČTK to řekl předseda senátní mediální komise Jiří Oberfalzer (ODS).

Obává se, že pokud se Senát s doplněním od senátora ODS Petra Bratského ztotožní, pouze tím přinejmenším zbrzdí přijetí zákona. Podobnou pasáž totiž už ve sněmovně neúspěšně prosazoval předseda poslanců TOP 09/STAN Petr Gazdík. "Pokud to Senát schválí, způsobí jenom zdržení," uvedl Oberfalzer.

Zásadnější prodlevu by pak mohlo přinést i případné veto prezidenta. "A když do toho zvážíme jistou nestabilitu Poslanecké sněmovny, myslím, že to může celkově ten návrh třeba i pohřbít," dodal. Příspěvek soukromých televizí do fondu odpovídá dvěma procentům z obratu za vysílání reklamy, která mají komerční televize na tvorbu nových filmů dávat už podle zákona o televizním vysílání. Pokud by televize z reklamy přispěly méně než 150 miliony korun, musely by zbylou částku dorovnat. Příspěvek souvisí s omezením reklamy ve veřejnoprávní televizi.

Příjmy fondu budou podobně jako dosud tvořit také jedno procento z každé prodané vstupenky do kina. Mají k nim patřit i příspěvky ze zpoplatnění filmů, které fond spravuje, což by mělo představovat až 30 milionů korun. Nový zákon má nahradit dosavadní zastaralou úpravu, která je podle ministerstva kultury neslučitelná se základními principy EU. Má umožnit nejen podporu výroby filmů, ale také už jejich přípravu, aby se česká kinematografie stala konkurenceschopnou ve srovnání s ostatními evropskými produkcemi. Podobný zákon platí v Polsku.
"Za zpackané volby přišel trest, vysílá televize Pětka"

"....Celoplošná televize Pětka se sladkobolnou Ivetou Bartošovou a košilatými vtipy je to poslední, co nám chybělo. Slibovala zábavu, ale razí nevkus. Oficiální včerejší zpráva televize Pětka praví: „Stanice, která sází na původní českou zábavu, odstartovala s reality show ze života zpěvačky Ivety Bartošové. Prostor dostal i Petr Vondráček s panelovou show Nic není nemožné, Zdeněk Izer se svou skeč show Buřtcajk i David Suchařípa s kulinářskou show Nevař z vody.“ Sečteno a podtrženo, čtyři show za jeden večer; to zní světácky. Jenže ve skutečnosti výraz show nenaplnil ani příslušné žánry, ani přenesený smysl slova čili podívanou. Premiéra Pětky v noci na včerejšek připomínala dílem trudné začátky Novy s jejími pokusy o legraci po práci, dílem rabování smetiště, kam své haléřové estrády vyvezla zase Prima. .... píše Mirka Spáčilová v dnešním vydání MF DNES"


pondělí 15. října 2012

"Krize rozhlasového trhu "

   Více na: http://strategie.e15.cz/zurnal/krize-rozhlasoveho-trhu-921065#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

Nejkrásnější známka světa je z České republiky

Výplatní známka Poštovní muzeum s nominální hodnotou zastoupenou písmenem "A", kterou vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky dne 29. září 2010, vyhrála v soutěži Grand Prix de l´exposition WIPA, nejuznávanější mezinárodní soutěži o nejkrásnější známku světa.

Výplatní poštovní známka - Poštovní muzeumVýplatní poštovní známka - Poštovní muzeum 

Do soutěže spojené se světovou výstavou známek (WIPA - Wiener Internationale Postwertzeichen-Ausstellung) ve Vídni vybrala Česká pošta, s. p., uvedenou písmenovou známku, na které je vyobrazen ručně malovaný plechový poštovní štít oválného tvaru se znakem rakouské poštovní správy (habsburský orel a poštovní roh) a česko-německým nápisem C.k. poštovní a telegrafní úřad - K.k. Post und Telegrafen Amt. Štít pochází z období vlády císaře Františka Josefa I. (iniciály FJI umístěné na hrudi orla), patrně z roku 1870. Na pozadí pod touto kresbou je poštovní mapa a okolo štítu jsou poštovní skřítci, kteří v rukou drží typické poštovní předměty - obálky, razítko a poštovní roh.

Autorem výtvarného návrhu známky je akademický malíř a grafik prof. Dušan Kállay, autorem rytiny je grafik a rytec Miloš Ondráček. Známku o rozměrech 33 x 33 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., barevným ofsetem v kombinaci s liniovou kresbou v černé barvě v tiskových listech po 35 kusech.
 "Vítězství České republiky v soutěži je zároveň oceněním vysoké kvality tvorby známek u nás. Zatímco řada konkurenčních poštovních správ pro soutěž vybrala například aršíky, které jsou výrobně mnohem složitější, my jsme vyhráli s úplně běžnou výplatní známkou tištěnou ofsetem, " říká Břetislav Janík, ředitel odboru známkové tvorby České pošty, s. p.

pátek 12. října 2012

Masivní nabídka rozhlasových kmitočtů na Slovensku, včetně dosud obsazených

Slovenská Rada pro vysílání a retransmisi  (obdoba naší  RRTV)  vyhlásila poměrně významné a rozsáhlé výběrové řízení na přidělení  frekvencí pro rozhlasové pozemní vysílání. V pravidelném podzimním výběrovém řízení se tak  budou moci žadatelé ucházet  o 55 frekvencí. "Šestnáct z nich je nově zkoordinovaných, na ostatních momentálně vysílají Rádio LUMEN a RADIO KISS, kterým současná licence platí do roku 2014," řekla k výběru mluvčí rady Lucia Jelčová.

Některé z kmitočů mají naplánový výkon až 10 kW.


Součástí výběrového řízení bude 19. listopadu veřejné slyšení nových žadatelů i současných vysílacích, kteří chtějí své licence rozšířit.  Žádosti je možné posílat do 31. října 2012 na adresu sídla rady.

čtvrtek 11. října 2012

"ČTÚ se musí zprůhlednit, nové zákony nepotřebuje"

" .... Dramatické změny zákonů nejsou potřeba, telekomunikační úřad má dost pravomocí, aby zajistil levnější mobilní volání, levnější internet i lepší ochranu zákazníků. Zlepšit by měl podle nového člena Rady ČTÚ ale komunikaci s veřejností.

Jaromír Novák
Jaromír Novák foto: MPO

úterý 9. října 2012

Vláda bude jmenovat nového člena rady ČTÚ

Vláda bude ve středu na svém zasedání rozhodovat o jmenování nového člena Rady ČTÚ. Jak se objevilo v médiích již dříve (jako první na Českých médiích, o den později v HN), MPO navrhuje na tento post Ing.Mgr. Jaromíra Nováka, dosavadního ředitele  sekce digitální ekonomiky MPO.

pátek 5. října 2012

Komerční dechovkové rádio získalo licenci - Radio Orchidej

"Rada udělila společnosti RADIO STATION BRNO, spol. s.r.o., IČ: 15547281, se sídlem Štefánikova 38a, 612 00 Brno podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Brno 98,1 MHz / 1 kW pro program Rádio Orchidej na dobu 8 let, ţádosti ostatních ţadatelů zamítla." (TZ RRTV)

"Soutěžní" veřejné slyšení  provozovatele Radio Station Brno je možné si poslechnout zde (mp3) . Licenční podmínky pro vysílání zatím na webu rady ještě nejsou dostupné.
čtvrtek 4. října 2012

Aplikace německého modelu mediálních rad pro naše podmínky (Studie)

Studie: Skladba a úloha rady zastupující veřejnost u média veřejné služby a aplikace německého modelu v České republice

Cílem studie je akademické zhodnocení problematiky ustavování a funkcí rady zastupující veřejnost u média veřejné služby a možnosti zavedení německého modelu v České republice. Cíl studie sleduje úkol vyplývající z vládního prohlášení na zahájení veřejné diskuze ohledně skladby a úlohy Rady České televize a Rady Českého rozhlasu.


RADIOKOMUNIKACE 2012

konference RADIOKOMUNIKACE 2012 - 31. října - 2. listopadu 2012,
Dům kultury DUKLA Pardubice

Záštitu nad konferencí převzal PhDr. Pavel Dvořák, CSc., předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu

Anotace:

Konference nabízí všem, kdo chtějí získat širší rozhled o vývoji a dnešním stavu radiokomunikačního oboru, možnost dozvědět se o novinkách a výhledech v digitálním televizním a rozhlasovém vysílání, o specifických metodách měření a o trendech v mobilních aplikacích a službách. Bude zmíněna i historie radiotechniky, její důležité mezníky a vazby na současnost.
Účastníci budou přehledně seznámeni se závěry Světové radiokomunikační konference WRC-12 a s jejími možnými dopady na správu rádiového spektra v ČR. Další témata budou ilustrovat pestré nasazení radiotechniky v nejrůznějších oblastech, jako jsou meteorologické radary, radiometrie, senzorové sítě a komunikace v podmínkách tísně. Samostatné příspěvky se budou týkat dohledu nad zranitelností sítí elektronických komunikací rušením a podvodným jednáním různých subjektů.
Na závěr prvního dne proběhne panelová diskuse k aktuálním otázkám digitálního vysílání a nebude chybět několik firemních prezentací.
středa 3. října 2012

UPC s pokutou milión korun

UPC dostala od ČTÚ pokutu jeden milion korun kvůli změně cen


Praha - Kabelová firma UPC dostala od Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) za nedostatečně ohlášenou změnu cen pronájmu modemů a set-top boxů pokutu jeden milion korun. Proti rozhodnutí se operátor odvolal a ještě není pravomocné. Pro ČTK to uvedli zástupci regulátora i firmy.
Úřad vedl s největším tuzemským kabelovým operátorem správní řízení kvůli tomu, že včas neoznámil zákazníkům možnost odstoupení bez sankcí od smlouvy kvůli změně účtování. Nově začal účtovat pronájem modemů a set-top boxů jako samostatnou položku mimo měsíční poplatek za služby.

"Proti rozhodnutí ČTÚ jsme se odvolali. Rozdělení ceny za službu samotnou a za pronájem zařízení naši klienti ocenili, protože přineslo možnost zakoupení set-top boxu nebo modemu, což je pro zákazníky z dlouhodobého hlediska levnější," řekl ČTK mluvčí UPC Juraj Gerbery.

Od května si firma účtuje za pronájem internetového modemu 49 korun, od července stejně zpoplatnila i zapůjčení set-top boxu ke kabelové televizi. Pronájmy byly do té doby bezplatné a firma zákazníkům účtovala celkovou cenu, kterou měsíčně zaplatí. Nyní cenu rozdělila na cenu služby a nájemné. Nájemné zákazníci neplatí, pokud si modem nebo set-top box koupí.

UPC měla v pololetí kolem 1,23 milionu klientů, z toho 443.000 uživatelů internetu a 493.000 zákazníků analogové nebo digitální kabelové televize.

www.ctk.cz

P.S. " I kdyby se zdražení o 49 korun týkalo třeba jen každého pátého uživatele internetu či televize UPC, znamená to pro firmu, která se řadu let nachází ve ztrátě, roční navýšení tržeb o 120 milionů korun. V posledním roce přitom prodělala 149 milionů...."