neděle 26. ledna 2014

14.únor 2014 - Světový den rádiaHlavním tématem letošního Světového dne rádia pod patronací UNESCO je rovnost pohlaví v rozhlase a médiích a posílení role žen obecně.

Rovnost pohlaví je jednou z hlavních priorit UNESCA a média jsou považována za jeden z hlavních prostředků pro prezentaci této problematiky.  UNESCO na svém webu mj. vyzývá k využití veškerých prostředků, které by zabránily stereotypizaci žen a umožnily jejich větší přístup do komunikačních prostředků, zejména pak médií.

V médiích má tato problematika z hlediska tématiky 2 roviny – rovnost žen a mužů pracujících v médiích a rovnost ve zpravodajských příspěvcích týkajících se žen a mužů. Podle aktuálních analýz UNESCO je v top managementu mediálních organizací více než 70% mužů. V případě hodnocení obsahu médií pak 76 % lidí, o kterých je řeč ve zpravodajství, tvoří muži. Studie UNESCO je k dispozici v PDF zde.


středa 22. ledna 2014

Boj mezi televizí a broadbandem ve Velké Británii graduje...Nová zpráva sdružení  DigitalUK  zdůrazňuje současné hlavní ekonomické výhody, které DVB-T a další
pozemní televizní služby ve prospěch  Velké Británie .

Zpráva ukazuje, že nejpoužívanější  TV platforma v zemi   přináší britské ekonomice  téměř 80 miliard liber. Autoři se tak snaží mj. zpochybnit  názor, že mobilní širokopásmové připojení  bude přinášet větší profit a hodnoty z využití kmitočtového spektra než televizní vysílání. Dosavadní způsob digitálního terestrického vysílání tak kromě jiného podporuje existenci více než 15.000 pracovních míst v rozhlasové a televizní branži a podporuje tvorbu i nezávislé produkční skupiny.

Digital UK a jeho členové ( BBC , ITV , Channel 4 a Arqiva ) vyzývají v rámci zveřejněné zprávy britskou  vládu, aby zajistila udržení platformy DVB-T a dalších terestrických televizních služeb pro další etapy tak, aby diváci nebyli nuceni hradit případné další nejasné broadbandové projekty….

Celý report je v pdf k dispozici zde.úterý 21. ledna 2014

Právo: Předsdkyně RRTV míří na post náměstkyně ministra kultury


Předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Kateřina Kalistová (38) se stane novou náměstkyní za ČSSD na resortu kultury pro mediální legislativu a církve. Radu proto bude muset opustit.

Podle informací Práva na její jméno už kývl budoucí šéf resortu Daniel Herman (KDU-ČSL).


Kalistová, která je členkou soc. dem., pracovala jako náměstkyně na ministerstvu kultury již za Vítězslava Jandáka. Pak ji v roce 2006 tehdejší předseda ČSSD Jiří Paroubek jmenoval stínovou ministryní pro rodinu. Kalistová neúspěšně kandidovala na místopředsedkyni ČSSD.

Kalistová, která je vzděláním právnička, vysílací radu řídí od roku 2009, loni svoje křeslo opět obhájila. (Právo 21.1.2014)


pondělí 20. ledna 2014

Francouzi reformují regulační audiovizuální právo a tím posilují nezávislost veřejnoprávních médiíLoni na podzim  31. října 2013 přijalo Francouzské národní shromáždění nové právní předpisy týkající se posílení nezávislosti  a mechanismu fungování francouzských veřejnoprávních médií.

Hlavním cílem nové  legislativní úpravy je vrátit principy fungování veřejnoprávních médií do stavu před rokem 2009, kdy byla přijata dosud platná zákonná norma. Regulátor( Conseil Supérieur de l' Audiovisuel - CSA ) bude opět jmenovat šéfy audiovizuálních společností ve veřejném sektoru .

Podle nové právní úpravy se počet členů CSA snižuje z 9 na 7. Francouzský prezident , který dosud mohl jmenovat 3 radní , bude nyní  jmenovat jen jejího prezidenta . Předsedové Národního shromáždění a Senátu budou dále jmenovat tři členy  Rady, a to v souladu s třípětinovou většinou kulturního výboru  Parlamentu .

Nový zákon si klade za cíl také posílit ekonomickou a regulační sílu CSA v nových multimediálních tržních podmínkách. Další změnou pak je například i povinnost regulátora CSA  každoročně podávat zprávu o vývoji „koncentrace a rozmanitosti" v soukromém audiovizuálním odvětví. Návrh také reorganizuje pravomoci  CSA v oblasti správního řádu, včetně sankcí.


sobota 18. ledna 2014

Spory kolem aukce končí, kmitočty budou vydány vítězům do konce února

Aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě s největší pravděpodobností skončí bez soudní dohry a stížností k Evropské komisi. Trojice operátorů totiž stahuje svá podání, kterými se bránila zejména proti zvýhodnění případného nováčka na trhu. 

Spor mezi operátory a Českým telekomunikačním úřadem se uhladil díky tomu, že o frekvence pro nového mobilního operátora nakonec neměl zájem žádný ze dvou potenciálních nováčků. Kmitočty pro nové sítě LTE nakonec vydražila jen stávající trojice operátorů - T-Mobile, Telefónica a Vodafone.

Definitivní konec v únoru

Český telekomunikační úřad očekává, že licence pro mobilní sítě LTE přidělí během února, kdy vyzve operátory k zaplacení částek za kmitočty vydražené v loňské aukci. Až poté aukce definitivně skončí.

"Příděly kmitočtů budou vydány v průběhu února. Rychlost celého procesu závisí na tom, zda se operátoři vzdají práva na odvolání," řekl ve čtvrtek www.aktualne.cz předseda úřadu Jaromír Novák.
Za frekvence získá stát celkem 8,5 miliardy korun. V současnosti úřad vrací půlmiliardové kauce neúspěšným uchazečům v aukci, firmám Sazka Telecommunications a Revolution Mobile - dostanou je zpět v celé výši.

pátek 10. ledna 2014

Slovensko dokončilo aukci kmitočtů

Výsledky elektronickej aukcie


08.01.2014

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) verejne oznamuje základné informácie o výsledkoch výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz formou elektronickej aukcie. Aukcie sa zúčastnili štyria účastníci: Orange Slovensko, Slovak Telekom, SWAN a Telefónica Slovakia. Vydražené boli všetky ponúkané frekvenčné bloky. Súčet jednorazových úhrad za pridelené frekvencie, ktoré zaplatia držitelia povolení je 163,9 mil. eur, čo je o cca 11% viac ako súčet vyvolávacích cien. Povolenia sú právoplatné, všetci účastníci aukcie sa vzdali opravného prostriedku – rozkladu.
     Orange získal 2 x 10 MHz v pásme 800 MHz, 2 x 4,8 MHz v pásme 1800 MHz a 2 x 30 MHz v pásme 2600 MHz. Slovak Telekom získal 2 x 10 MHz v pásme 800 MHz, 2 x 40 MHz v pásme 2600 MHz FDD a 50 MHz v pásme 2600 MHz TDD. SWAN získal 2 x 15 MHz v pásme 1800 MHz. Telefónica Slovakia získala 2 x 10 MHz v pásme 800 MHz, a 2 x 0,6 MHz v pásme 1800 MHz.
     „Sme potešení dôverou investorov, ktorá sa prejavila aj v ponúkanej jednorazovej úhrade za pridelenie frekvencií“, povedal Ladislav Mikuš, poverený predseda RÚ. „Príjemným prekvapením je vstup štvrtého operátora, čo by sa malo prejaviť v rýchlom nasadení nových technológií a v cenovo dostupných službách pre občanov“, doplnil poverený predseda RÚ. „Už pred aukciou a počas aukcie účastníci aukcie začali budovať nové siete, preto očakávame, že rozvojové kritériá budú splnené pred stanovenými termínmi“, uzavrel Mikuš. Zajtra, t.j. 9.1.2014 RÚ zverejní úplné výsledky aukcie podľa bodu 2.5 aukčného poriadku. RÚ plánuje 15.1.2014 uskutočniť pracovné stretnutie pre novinárov a odbornú verejnosť, kde bude podrobne informovať o procese prípravy a o priebehu aukcie.
     Výberové konanie sa začalo 28.8.2013, keď predchodca RÚ – Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR), zverejnil výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. Výberové konanie sa uskutočnilo formou elektronickej aukcie, vo formáte CCA (Combinatorial Clock Auction). Všetky povolenia vydal 30.12.2013 TÚ SR. Povolenia sú právoplatné, všetci účastníci aukcie sa vzdali opravného prostriedku – rozkladu.
     Cieľom výberového konania bolo umožnenie účelného využitia frekvencií vyhradených pre zaisťovanie služieb elektronických komunikácií v súlade s efektívnym naplnením nasledujúcich cieľov: podpora technologických inovácií a rozvoja nových služieb, podpora hospodárskej súťaže a efektívne využívanie spektra. 
----------
Kompletné informácie o výsledkoch elektronickej aukcie


Bratislava, 09.01.2014  Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) podľa bodu 2.5 Aukčného poriadku verejne oznamuje výsledky výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz formou elektronickej aukcie.

Držiteľ povolenia
Pridelené frekvencie a výška jednorazovej úhrady
Orange Slovensko, a.s.
800 MHz: 801 - 806/842 - 847 MHz; 806 - 811/847 - 852  MHz

1800 MHz: 1715,1 - 1716,3/1810,1 - 1811,3 MHz;

1724,1 - 1725,1/ 1819,1 - 1820,1 MHz; 1743,9 - 1746,1/1838,9 - 1841,1 MHz;

1749,9 - 1750,3/1844,9 - 1845,3 MHz.

2600 MHz (FDD): 2620 - 2625/2500 - 2505 MHz;

2625 - 2630/2505 - 2510 MHz; 2630 - 2635/2510 - 2515 MHz;

2635 - 2640/2515 - 2520 MHz; 2640 - 2645/2520 - 2525 MHz;
 Vydané: 30.12.2013
2645 - 2650/2525 - 2530 MHz.
Finálna cena z hl. fázy aukcie: 46 700 000 eur .
Suma finálnych priraďovacích cien vo všetkých relevantných kategóriách blokov (ďalej len „priraďovacia fáza“): 9 440 895 eur.
 Právoplatné: 07.01.2014
Výška jednorazovej úhrady za pridelené frekvencie: 56 140 895 eur.
Slovak Telekom, a.s.
800 MHz: 791 - 796/832 - 837 MHz; 796 - 801/837 - 842 MHz

2600 MHz (FDD): 2650 - 2655/2530 - 2535 MHz;

2655 - 2660/2535 - 2540 MHz; 2660 - 2665/2540 - 2545 MHz;

2665 - 2670/2545 - 2550 MHz; 2670 - 2675/2550 - 2555 MHz;

2675 - 2680/2555 - 2560 MHz; 2680 - 2685/2560 - 2565 MHz;

2685 - 2690/2565 - 2570 MHz.

2600 MHz (TDD): 2570 - 2575 MHz; 2575 - 2580 MHz; 2580 - 2585 MHz;  

2585 - 2590 MHz; 2590 - 2595 MHz; 2595 - 2600 MHz; 2600 - 2605 MHz;
 Vydané: 30.12.2013
2605 - 2610 MHz; 2610 - 2615 MHz; 2615 - 2620 MHz.
Finálna cena z hl. fázy aukcie: 60 846 000 eur. Priraďovacia fáza: 0
 Právoplatné: 08.01.2014
Výška jednorazovej úhrady za pridelené frekvencie: 60 846 000 eur.
SWAN, a.s.
1800 MHz: 1710,1 - 1715,1/1805,1 - 1810,1 MHz;
 Vydané: 30.12.2013
1766,1 - 1771,1/1861,1 - 1866,1 MHz; 1771,1 - 1776,1/1866,1 - 1871,1 MHz.
Finálna cena z hl. fázy aukcie: 6 600 000 eur. Priraďovacia fáza: 0
 Právoplatné: 08.01.2014
Výška jednorazovej úhrady za pridelené frekvencie: 6 600 000 eur.
Telefónica Slovakia, s.r.o.
800 MHz: 811 - 816/852 - 857 MHz; 816 - 821/857 - 862 MHz
 Vydané: 30.12.2013
1800 MHz: 1765,5 - 1766,1/1860,5 - 1861,1 MHz
Finálna cena z hl. fázy aukcie: 38 300 000 eur. Priraďovacia fáza: 2 000 001.
 Právoplatné: 03.01.2014
Výška jednorazovej úhrady za pridelené frekvencie: 40 300 001 eur.
      
Platnosť povolení pre pásma 800 MHz a 2600 MHz je do 31.12.2028. Platnosť povolení pre pásmo 1800 MHz je do 7.9.2026. Úhrady sú splatné v dvoch častiach. Prvá do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia a druhá do 31.05.2014. Konkrétne výšky splátok sú stanovené v povolení.