úterý 29. prosince 2009

Dnes na ČT1 o digitalizaci

Dnes na ČT1 ve Studiu 6 opět pásmo o digitalizaci (v 8,10 hodin), záznam cca od času 2:14:20 je zde (nám. Zdeněk Zajíček)

úterý 22. prosince 2009

ČT ve středu ráno živě k digitalizaci

Ve středu 22.12.2009 ráno živě ve STUDIU 6 o digitalizaci s předsedou NKS.
7:50 - Jak daleko je televizní digitalizace?

Záznam cca od času 1:49.10

Digitalizace na Slovensku začala dnes naostro

DVB-T na Slovensku bylo oficiálně spuštěno dnes, v úterý 22. prosince ve 12:15. Společnost Towercom spouští po podpisu smlouvy se Slovenskou televizí první DVB-T multiplex. Signál je "oficiální" po pěti letech zkušebního provozu a start byl povinen do konce roku. STV a Towercom to po delším čekání nakonec poměrně narychlo oznámili v aktuální tiskové zprávě. Více zde i na dalších serverech. Komerční televize JOJ, JOJ Plus a TA3 již podle zdrojů ze Slovenska získaly licence pro pozemní digitální vysílání , TV Markíza zatím licenci podle dostupných zpráv nemá.
Přehled kmitočtů, kde se vysílá je na webu operátora, termíny vypnutí analogu zatím nejsou známé.

Aktuálně doplněno: TV Markíza k současnému spuštění řádného digitálního vysílání ("...TV Markíza nemá ambíciu brzdiť tento proces, ale vzhľadom na to, že ide o strategické rozhodnutie vo väzbe na dohodu s prevádzkovateľom multiplexu, to predstavuje širší kontext právnych a technických otázok a tie sú predmetom rokovania...")

Přeji příjemné sledování DVB-T vysílání, je to potěšující zpráva.

pondělí 21. prosince 2009

Doba, kdy měly země EU sladit pravidla pro TV vysílání s digitálním věkem, podle EK vypršela

EK pokárala země EU včetně ČR kvůli normám o televizním vysílání (čtk) . Česká republika je jednou z řady zemí Evropské unie, které dnes Evropská komise pokárala kvůli tomu, že do své legislativy včas nepřevedly pravidla týkající se televizního vysílání.Slovensko je naopak jedním ze tří států, které požadované normy už mají a Brusel o tom také v souladu s požadavky patřičně informovaly. Zmiňovaná pravidla měla odstranit zastaralá omezení digitálního televizního vysílání přes internet, video na vyžádání či mobilní televize. Normy přijaté před dvěma roky měly státy bloku přijmout do 19. prosince. Návrh zákona, který se převedením směrnice do českého práva zabývá, už schválila česká vláda. V únoru by o něm měl rozhodovat parlament. Daná směrnice podle Evropské komise vytváří jednotný trh pro všechny audiovizuální mediální služby, firmám poskytuje právní jistotu,spotřebitelům zase ochranu. Nové předpisy by měly tvůrcům i poskytovatelům televizních programů zlehčit přístup k financování z nových forem audiovizuální reklamy, jako je třeba reklama na rozdělené obrazovce. "Už před dvěma roky odvětví a spotřebitelé netrpělivě čekali na nová,flexibilnější pravidla," prohlásila eurokomisařka pro telekomunikace a média Viviane Redingová. "Naléhavě vyzývám země EU, aby přizpůsobily svoje právní předpisy a postaraly se o umožnění nových reklamních technik, které směrnice připouští," dodala. Kromě Slovenska jen Belgie a Rumunsko do Bruselu nahlásily naplnění požadovaných změn. Několik dalších zemí do své legislativy už převedlo část dané směrnice, nikoli však vše, s čím norma počítá.
originál TZ EK je zde

Vláda schválila Rozpočet na digitalizaci pro rok 2010

Vláda ČR dnes na svém jednání souhlasila s návrhem Rozpočtu na digitalizaci TV ze zvláštního účtu ČT na rok 2010, předloženým dle návrhu ČT a po projednání v NKS ministrem vnitra a ministrem kultury, předkládaném vládě společně s předsedou NKS.

Základní rozpočet pro užití výnosu z reklam na rok 2010 podle zákona č. 304/2007 Sb. je odhadován podle výnosů z reklamy ve výši 530 miliónů Kč + převod části prostředků z letošního roku - podrobnosti později, a v TZ.

pátek 18. prosince 2009

Vláda rozhodne o rozpočtu na digitalizaci

V pondělí budou na jednání vlády projednávána témata , která mají i vztah k digitalizaci. Mezi důležitými body je tak kromě projednání inovované a obnovené verze návrhu Zákona o elektronických komunikací tématem jednání vlády rovněž problematika NKS. Kromě personálních změn je vládě po úspěšném průběhu meziresortního připomínkového řízení předložen k odsouhlasení návrh "Rozpočtu účtu České televize pro užití výnosu z reklam na rok 2010".

NKS na svém zasedání v závěru tohoto týdne projednala podrobnou strukturu rozpočtu a jeho věcné a regionální členění spolu s plánem práce na celý nadcházející rok. Kromě jiného byla NKS odsouhlasena další etapa konkrétní finanční a technické pomoci a asistence sociálním a zdravotním ústavům -podrobnosti později.

čtvrtek 17. prosince 2009

Jak dál kolem dig.dividendy? V pátek o "POST i2010 Strategii EU“

Nová digitální strategie pro EU i2020 bude na pořadu zítřejšího jednání Rady pro telekomunikace. Ministři 27 členských států EU se setkají v Radě pro telekomunikace v Bruselu dne 18. prosince 2009 aby se dohodli na prioritách pro novou evropskou digitální strategie cílenou k roku 2020.

Tato strategie by měla pomoci zemím EU se dostat z finanční a hospodářská krize a napomoci urychlení přechodu na inteligentní a „zelenou“ ekonomiku. Cílem je navázat na Lisabon (nikoliv „smlouvu“ ,ale IS strategii 2010). Mělo by se rovněž jednat i o závěrech strategie EU pro digitální dividendu.

Viz také dřívější „doporučení EK k digitální dividendě“

Komise v polovině listopadu 2009 vydala dokument k veřejné konzultaci na téma „...jak zabezpečit hospodářství EU jasnější budoucnost prostřednictvím strategie EU do roku 2020“.

úterý 15. prosince 2009

ZEK opět na vládě

Na zasedání vlády za týden v pondělí 21.12 projedná vláda návrh MPO, který vychází z vloni projednávaného a vládou a později i garančním výborem PSP schváleného návrhu zákona, který mj. doplňuje a značně vylepšuje legislativní rámec i pro potřeby digitalizace.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

č.j. 1621/09

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

sobota 12. prosince 2009

Veřejnoprávní média na rozcestí v řadě zemí, Německo „rozděleno“ v názorech, Polsko téměř v krizi…

Německá vláda je aktuálně poměrně značně rozdělena v názorech na veřejnoprávní vysílání, resp. na jeho financování. Obě strany vládnoucí koalice v Německu, Křesťansko-demokratická unie (CDU) a Svobodná demokratická strana (FDP), jsou v poměrně značném sporu kvůli otázce licenčních poplatků na veřejnoprávní vysílání. Podrobnosti se objevily kromě diskuzí s našimi zahraničními kolegy například i dnes v německém tisku. Jde zejména o požadavky na změnu plateb nejen co do výše, ale zejména rozsahu – v souvislosti s rozšířením způsobu šíření/příjmu veřejnoprávních programů ( PC, mobilní telefony ad.)

dnes, tyto návrhy na rozšíření licenční poplatky jsou přenosné počítače a mobilní telefony s přístupem k internetu. Menšinový koaliční partner FDP v zásadě podporuje komplexní změnu dosavadního systému, který je založen na platbě za konkrétní zařízení v německých domácnostech a FDP pak navrhuje v podstatě paušální platby všech obyvatel.

CDU je spíše pro modifikaci současného systému a „spravedlivější“ nastavení podmínek plateb (neplatiči by sami měli prokázat , proč neplatí nebo že nevlastní přístroj ad.…) Obě strany včetně dalších opozičních se ale neliší v potřebě zachovat a podporovat veřejnoprávní televizní a rozhlasové vysílání. Jde ale o to, jak definovat a stanovit základní cíle a úkoly pro veřejnoprávní službu v době digitalizace, kdy již neplatí omezení z dob analogu a z nedostatku kmitočtů ad. I proto je na červen 2010 svolána zásadní konference klíčových aktérů (premiéři všech německých spolkových zemí), kde by se měla nová éra veřejnoprávních médií definovat.


Zatím pokračují spory kolem personálního obsazení i financování médií v Polsku. Do sporů se aktivně zapojuje, resp. vyjadřuje i evropská vysílací unie EBU. „…Alarmujícím poklesem příjmů licenční poplatek v Polsku v posledních letech, spolu se změnou politiky, znamenají nedostatečné financování veřejnoprávních médií v zemi. Současná situace v Polsku není v souladu s normami stanovenými Radou Evropy, zejména z roku 1996, Doporučením Výboru ministrů o zajištění nezávislosti veřejnoprávního vysílání z roku 2009 ani s doporučením Parlamentního shromáždění o financování veřejnoprávního vysílání…“, praví se mj. v aktuálním stanovisku EBU k situaci v Polsku, kde dochází i k odkladům již dříve naplánované digitalizace.


V ČR se zatím o fungování veřejnoprávních médií diskutuje, a nejen to. Aktuálně zatím neprošel návrh senátorů na převod financování ČT a ČRo ze státního rozpočtu. Nicméně změny jsou aktuální i u nás, zejména v rámci zákulisních i veřejných debat. Nakonec se zatím nepodařilo poslancům dokončit schvalování transpozice Evropské směrnice - zákon o audiovizuálních službách na vyžádání, který čeká na finální třetí čtení. Kvůli urychlení konce a zredukování programu poslední letošní sněmovní schůze se návrh dostane na pořad až v roce 2010 na konci ledna a zřejmě nelze vyloučit i nějaké nové aktivity směřující ke dalším změnám mediálních zákonů i v rámci předkládaných vládních návrhů.

Novela ZEKu by se mohla dostat na jednání vlády možná i ještě letos – viz dříve zde na blogu či jinde…

V době končícího analogu v Evropě začne Kypr digitalizovat, přesto skončí dříve než řada ostatních

V příštím roce, kdy televiznímu terestrickému analogu v Evropě rychle odzvání, začne Kypr s digitalizací. Kyperské ministerstvo komunikací a veřejných prací a ministerstva vnitra oznámilo zahájení další aukce na digitální pozemní televizní licence. Vláda rozhodla již v červenci 2008 o pokračování dvou digitálních projektů – přímá licence pro veřejnoprávní Cyprus Broadcasting Corporation (CYB,) a pro komerční stanice udělení licencí formou dražby.Technická norma pro přenos je stanovena ve formátu MPEG-4. Přechod skončí do roku 2011, neboť se nečekají i díky ostrovnímu charakteru země žádné potíže.

DigiTAG bojuje za digitální televizní vysílání, varuje regulátory …

DigiTAG Project Office opakovaně vyzývá evropské orgány a zejména regulační instituce, baby při rozhodování o novém využití kmitočtového spektra a o digitální dividendě nezapomínali na digitální televizní vysílání a jeho diváky.

Mj. se aktuálně i na úrovni Evropské komise řeší některé poměrné vážné interference v souvislosti s přechodem na digitální terestrické televizní vysílání, což si pravděpodobně vyžádá i nějaký administrativní „zásah“ EK ( pásmo 790-862 MHz v UHF).

V případě výraznější podpory „ne“televizních služeb na úkor nezbytných požadavků na kompletaci a dořešení oblasti pro TV by podle odborníků DIGITAGu (i EBU a dalších) mohlo dojít k nutnosti přepracování frekvenčních plánů členských států s velkými riziky negativních dopadů..

Vše v pohybu, i v satelitním vysílání…

Poslední dny se na mě obrací s dotazy výrazně více lidí kvůli digitalizaci, a to především v souvislosti s jejich některými „potížemi“ se satelitním příjmem TV, který ale není přímou součástí akt.přechodu na digitální vysílání ( nedochází kvůli tomu zde ke změně, kromě nárůstu uživatelů) a není výsledkem vypínání analogu. Řada z tazatelů byla při pořízení sad kompletů pro satelitní příjem údajně informována (a nyní také tak argumentuje) o tom, že „je to tím pro ně jednou pro vždy vyřešeno“ (myšleno zřejmě ASO), což samozřejmě obecně neplatí v podstatě nikde, a nejen v televizním vysílání…

Jde v zásadě o přeladění a změny pozic některých domácích i dalších programů nebo přesměrováním na jiné transportéry atd. o kterém dostatečně informují specializované firmy. Také se v souvislosti se satelitem se mezi lidmi hodně spekuluje o změnách na trhu, například v případě přístupu na satelit i soupeření mezi platformami a firmami ( a některými jejich weby..) a jejich předhánění se s levných či bezplatných nabídkách (dotazy „ „ jak dlouho…?“ a další), vč. HD programů a dalších. Nejzajímavěji znějí spekulace o tom, zda a kdo „určitě“ koupí DIGI TV…nebo jaké důsledky i co to bude znamenat finančně při přechodu na nové , dnes souběžně zaváděné kódovací programy atd. atd.

To co je reálné a co se objevuje i v rámci naší informační kampani, zejména při přímém kontaktu s lidmi, je fakt, že zdaleka ne vše je možné zajistit zcela vlastními silami – tedy ani v případě satelitu. I proto zejména před vánoci mají napilno servisní firmy (nejen instalace, ale i „přelaďování“ad.)

Viz například část diskuze z webu:
"....Už týdny ladím a ladím zákazníkům Novu, Novu Cinemu, Novu Sport atd.atd. Od rána do večera! Největší problém je v tom, že si lidé myslí, že je to stejné jako u pozemního set-top-boxu, kdy opravdu stačí jen spustit automatické ladění (pokud mají signál). U satelitu se musí nejprve ručně zadat do paměti číslo nového transpondéru (12.070 H) a poté vyladit, setřídit a staré pozice vymazat. Mnoho lidí mi do prodejny přinese totálně vymazaný sat.receiver - prosím tyto laiky - nesnažte se to ladit sami, neumíte to :-) Když mě bolí zub, také si ho nevrtám sám :-) Děkuji-eme - to za všechny stovky sat.techniků u nás, kteří také ladí a ladí....... "

Medveděv slibuje digitální vysílání v Rusku do roku 2015, vláda již potvrdila Koncepci digitalizace.

V posledních měsících se dává do značného pohybu digitalizace i směrem na východ od nás. Jak jsem měl na posledním setkání s kolegy z DIGITAGU i ze zahraničními partnery možnost sledovat, probíhá zásadní pokrok v digitálních přípravách na digitalizaci v Rusku i v dalších zemích bývalého „SSSR“, byť s velmi rozličnými podmínkami i cíli.

(P.S. pro zájemce mám k dispozici sadu prezentací k jednotlivým zemím bývalého východního bloku, mimochodem většina kolegů hodnotí vývoj v ČR za poslední měsíce velmi kladně, alespoň podle jim dostupných informací…)

V těchto dnech například pruský prezident Dmitrij Medveděv d oznámila, že Rusko by se přechodem na digitální vysílání mělo vypořádat nejpozději do roku 2015 a to za významné finanční i technické podpory ze strany státu.Kromě deklarací jsou již dispozici vládní koncepce i další materiály a přípravné kroky (viz dřívější texty na zde blogu i jinde) .

Prezident to oznámil na právě probíhajícím evropském a asijském mediálním fóru v Moskvě. Prezident současně potvrdil shodu na možno stech společného postupu zemí tzv.Společenství nezávislých států. Také Rusko počítá s veřejnoprávním multiplexem, kde kromě TV budou i rozhlasové stanice.

Ruský premiér Vladimir Putin podepsal počátkem prosince vládní federální Digitální koncepci.
Proces, který má být dokončen do roku 2015, bude stát státní rozpočet asi kolem 122.4 miliard Rublů (cca € 2.79 miliard EUR). Část prostředků půjde kromě výstavby DVB-T síti také na satelitní technickou podporu. Rusko plánuje spustit 3 multiplexy.

V těchto dnech bylo mj. zahájeno ruské digitální vysílání DVB-T na Sibiři a na Dálném Východě (síť provozuje ruský operátor RSCC).
Více o novinkách v Rusku přímo na ministerstvu zde
Stránka k digitalizaci ( Цифровое телевидение )

Finsko připravuje pozemní HDTV. Zimní Olympiáda již alespoň pro část diváků s DVB-T2.

V příštím roce se ve Finsku očekává rozhodnutí finské vlády o udělení licencí pro až osm HDTV kanálů a to cca v době již na začátku příštího roku. Veřejnoprávní YLE vyčleňuje kapacitu pro jeden kanál HDTV v zemském digitálním vysílání.V rámci tendru již 8 společností požádalo o licence na terestrické digitální vysílání HDTV kanálů. (např. Sanoma TV, komerční televize MTV3). Další projekty nabízejí vysílání MTV Networks, Urho tv, rodinné Channel, Discovery Communications Europe Limited, Viasat a projekt Turner Entertainment Networks International.

Tyto první HDTV licence by pak měly platit až 2016.
Projekt technické distribuce zajišťuje společnost DNA Oy , zatím jako zkušební vysílání HDTV v Lahti již v těchto dnech. Diváci tak budou moci vyzkoušet HD vysílání již během zimních olympijských her ve Vancouveru. Komerční zařízení pro příjem via DVB-T2 budou na trhu v plném rozsahu až po spuštění plnohodnotného provozu vysílání v HDTV v příštím roce.Do roku 2011 by mělo být možností příjmu HD vysílání v terestrice cca 60% obyvatel.

čtvrtek 10. prosince 2009

Digitální milníky opět i v roce 2010

19. ledna 2010 - Praha

Konference Milníky Digitální televize se koná dne 19. ledna 2010 od 9:30 hod. v kinosále

České televize na Kavčích horách v Praze. Konference přináší nejaktuálnější informace

o nelehkém procesu digitalizace jako výrazném fenoménu měnícím svět televize

a elektronických médií vůbec.

neděle 6. prosince 2009

O budoucnosti (nejen) BBC...

Britská Sněmovna Lordů měla ve čtrvrtek před víkendem na programu mj. také debatu o budoucnosti BBC. Pro zajímavost odkazuji za přepis z jednání - pdf soubor cca od strany 25 je zde.

Kromě diskuzí z poslední doby o potřebě úspor i redukce orgánů BBC je hlavní strategická debata o financování veřejnoprávních médií s možností přerozdělení "koncesionářských" prostředků i pro jiné "veřejnoprávní instituce" z řad nekomerčních i komerčních subjektů. také u nás se podobné teze stále častěji objevují, zatím ale například návrhy na státní financování z rozpočtu se nedostal z projednávání ve výborech českého Senátu.

Na problematiku složité pozice a potíží financování veřejnoprávních médií se soustředila mj.také aktuální valná hromada asociace veřejnoprávních subjektů EBU v Ženevě.

Aktuální změny kolem digitalizace

Poslední letošní brněnský „digitální třesk“ proběhl podobně jako předchozí kroky i díky výborné přípravě zcela bez problémů. Změny a přeladění veřejnoprávního multiplexu a ukončení analogového vysílání ČT2 proběhlo podle všech dostupných informací bez zásadních problémů, a to nejen po technické stránce, ale zejména na straně diváků. Další kroky budou následovat záhy v „českých zemích“ počínaje Sušicí a pak sled vypínání v Jižních Čechách (téměř po dvou letech provozu digitálního multiplexu ČT a ČRo a ¾ roce komerčních sítí), Brně a Ústí. Průběžně se také očekávají diskuze a jednání kolem případných úprav legislativy s dopadem i na problematiku digitalizace.

Změny probíhají aktuálně také u některých operátorů, a to například i v personální oblasti (stejně jako pohyby v zákulisí a gradace některých obchodních vztahů...). Další změny se odehrály nebo zanedlouho odehrají rovněž i v rámci NKS, kde kromě průběžné obměny bude o dalších věcech zanedlouho rozhodovat i vláda. V nejbližších týdnech dojde po dokončení standardních meziresortních procedur i na finální rozhodování o rozpočtu na další fáze přechodu, konkrétně pro rok 2010. V polovině prosince se sejde na svém 31. zasedání také NKS (podrobnosti později).

Mění se průběžně i složení některých redakcí a dochází k „přestupům“ novinářů zaměřujících se na problematiku médií i digitalizace. Někteří novináři opustili zavedená tradiční média/printy a vstoupili do služeb nových mediálních domů. V některých odborných webech se očekávají rovněž změny, resp. přesuny… Změny se pro příští chystají i na satelitním digitálním nebi a nelze vyloučit některé i ve sféře "pozemní"... Jiná byla určitě i tiskovka v Sušici před únorovým ASO díky pokročilému postupu digitalizace i jinému charakteru regionu, pokrytého dílčím způsobem i z jiných lokalit (včetně kampaně), i účastí kromě novinářů i zástupců lidí z okolních obcí.

A co se příliš nemění je postupně modifikovaný odpor některých skupin proti digitalizaci různými prostředky…, i když zcela prokazatelně roste počet spokojených digitálních diváků spolu s diváky, kteří digitalizaci netrpělivě a s nadějí vyhlížejí a které jakékoliv skutečné či virtuální spory nezajímají…

sobota 5. prosince 2009

ČAEK potvrdila na další období dosavadního prezidenta Dr.Z.Vaníčka a chce více spolupracovat s dalšími asociacemi.

Prosincová Valná hromada (VH) asociace ČAEK schválila mj. dosavadní postup prezidenta a představenstva při jednáních s jinými asociacemi a sdruženími (APKT, APVTS, ČAT, SPIS) o společném postupu v otázkách společného zájmu (v rámci tzv. ICT Fora) a také strategický dokument „Okruhy společných zájmů v odvětví elektronických komunikací a příbuzných oborech – hlavní úlohy roku 2010“. Valná hromada také potvrdila usnesení představenstva ze dne 5. května 2009 ukončit členství ČAEK v Cable Europe.

P.S. V pondělí se v Bruselu uskuteční konferecne ECTA, kde je ČAEK aktivním členem.

Mezi oceněnými byl letos po ministru informatiky (2006), Radě ČTÚ i jejím předsedy, další zástupce státní správy – odborník na evropskou problematiku Ing.M.Novák z MPO.

čtvrtek 3. prosince 2009

Japonsko má vládní plán na konec analogové TV v kabelových sítích do roku 2015.

Japonské ministerstvo pro vnitřní záležitosti a komunikace za spolupráce s veřejnoprávní NHK a komerčními TV připravilo a na zasedání národní koordinační skupiny pro digitalizaci oznámilo oficiální plán na ukončení analogového televizního vysílání v kabelových sítích. Konečný termín pro vypnutí kabelového analogu a dokončení konverze z terestrického příjmu pro další sítě el. komunikací je březen 2015.
ASO pro terestrické vysílání je v Japonsku stanoveno na rok 2011.

Evropská digitalizace pokračuje, také Norové „to již mají úspěšně za sebou“.

Přechod na digitální zemské televizní vysílání byl kompletně dokončen v Norsku. V pondělí 1. prosince byl ukončen provoz posledního analogového vysílače ve Finnmarku. Celý postup proběhl v Norsku přesně podle plánu , odstartovaného v roce 2007.

Norové mají nyní k dispozici v DVB-T 24 televizních kanálů a 16 rozhlasových stanic.