pondělí 19. prosince 2016

Norská digi kampaň k rozhlasovému DAB+ startuje

Norsko zahájilo informační kampaň k přechodu na digitální rozhlas, který bude podle plánu dokončen v roce 2017. Norwegian Media Authority ('Medietilsynet') 
 
 
 
 
the Norwegian Media Authority
digitalradio@medietilsynet.no 
www.medietilsynet.no/en/digital-radio

11. International Communications Market report (OFCOM)

Britský Ofcom zveřejnil svou jedenáctou mezinárodní zpráva International Communications Market (ICMR), která poskytuje srovnání mezinárodních údajů o odvětví telekomunikací  ve Velké Británii a 17. dalších zemí ( Francie, Německo, Itálie, USA, Japonsko, Austrálie, Španělsko, Nizozemsko, Švédsko, Polsko, Singapur, Jižní Korea, Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Nigérie)
infographic benchmarking the UK with eight countries on media and communicationsSources of global revenue for radio and television industries: 2015

Slovensko v čele Evropské rady dohodlo postup kolem knitočtového pásma 700 MHz

Dne 14. prosince 2016 dosáhlo slovenské předsednictví neformální dohody s Evropským parlamentem o koordinovaném využívání jednoho z klíčových kmitočtových pásem, což umožní rychlejší a lepší přístup k mobilnímu internetu v celé Evropě. Dohoda současně řeší potřebu spektra pro účely vysílání. Výsledek těchto jednání bude na začátku roku 2017 předložen ke schválení členským státům.

Slovenský ministr dopravy, výstavby a regionálního rozvoje Arpád Érsek k tomu uvedl: „Spektrum je cenným zdrojem, který musíme používat uvážlivě a strategicky. Uvolnění kmitočtového pásma 700 MHz pro bezdrátové širokopásmové služby je řešením, z něhož bude těžit digitální průmysl, audiovizuální odvětví i všichni spotřebitelé. Zajišťuje dlouhodobou regulační jistotu a je nezbytným předpokladem pro zavedení technologie 5G. Výsledkem bude lepší připojení v celé Evropě.“
Podle dohody musí státy EU do 30. června 2020 přidělit kmitočtové pásmo 700 MHz (694–790 MHz) bezdrátovým širokopásmovým službám. Pokud tak učinit nemohou, lze v řádně odůvodněných případech umožnit až dvouleté zpoždění.

Pásmo 700 MHz zajišťuje vysokou rychlost a vynikající pokrytí. Jeho koordinované využívání pro mobilní služby podpoří zavádění technologie 4G a přispěje k nabídce vysoce kvalitních širokopásmových služeb pro všechny obyvatele Evropy, a to i ve venkovských oblastech. Posílené připojení usnadní občanům komunikaci a využívání internetového obsahu a služeb v každodenním životě, ať už jsou kdekoli. Zlepšuje podmínky pro podnikání, zvyšuje poptávku po větším množství služeb a podporuje hospodářský rozvoj.

Toto cílené přidělování spektra rovněž usnadní zavedení technologie 5G, jakmile bude dostupná (kolem roku 2020). Technologie 5G umožní výrazně vyšší kapacitu bezdrátové sítě a všudypřítomné připojení, díky čemuž bude možné účinně zavádět inovativní služby, jako je zdravotní péče na dálku, připojené automobily a inteligentní infrastruktury. Vytváření podmínek pro tyto nové technologie má klíčový význam pro globální konkurenceschopnost Evropy.

Vysílací služby, jako je digitální televize a bezdrátové mikrofony, si zachovají v pásmu do 700 MHz (470–694 MHz) prioritu alespoň do roku 2030, podle vnitrostátních potřeb. Pro audiovizuální odvětví tak bude zajištěna dlouhodobá regulační předvídatelnost, aby mohlo i nadále poskytovat služby a zajišťovat potřebné investice.
Pásmo 470–790 MHz se v současnosti v široké míře využívá pro digitální televizní vysílání a pro bezdrátové mikrofony například v divadlech, na koncertech a při sportovních akcích.

Přitom ještě na jaře 2016 Nizozemské předsednictví  "bojovalo" za rok 2022...

pátek 9. prosince 2016

Počet digitálních přijímačů v Norsku před koncem analogu roste...

S blížícím se plánovaným koncem rozhlasového analogu v Norsku (na začátku roku 2017) roste vybavenost domácností. Poslední průzkum společnosti TNS Gallup potvrdil, že 7 z 10 Norů již má zařízení pro příjem digitálního DAB rádia. Pokrytí sítí DAB je mnohem robusnější než vysílání v FM pásmu a pokrytá s náročné oblasti i tunely.