středa 31. října 2007

Digi novela v Senátu ve čtvrtek jako 2.bod jednání

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání/senátní tisk č. 117/ se bude v senátu projednávat podle aktuální zprávy až jako 2. bod jednání ve čtvrtek 1. listopadu 2007

úterý 30. října 2007

Rozšíření must carry ve Švýcarsku - Euronews jako součást min.nabídky kabelové televize ve Švýcarsku

Televize EuroNews oznámila, že obdržela statut programu tzv. "must carry" ve Švýcarsku. Ode dneška tak bude k dispozici všem 2,5 milónu divákům v kabelovém TV systému Cablecom. Švýcarsko je první zemí v Evropě, která tento program zařadila do povinné nabídky kabelových televizí.

Program je nově i součástí nabídky letecké společnosti Lufthansa.http://www.broadbandtvnews.com/today/?p=2546

Konference TELEINFORMATIKA 2007 letos bez digitalizace

Letošní 8.ročník konference TELEINFORMATIKA 2007 se uskuteční 26. - 28. 11. 2007 v tradičně v prostorách Kongresového centra v Praze , poněkud "netradičně" ale bez samostatného tématu digitalizace. Na druhé straně je zřejmé, že frekevence diskuzních setkání na téma digitálního vysílání byla v minulých měsících a týdnech opravdu mimořádná a dostatečně se věnovala všem možným aspektům digitalizace. Navíc je těsně před jednáním senátu o digitální novelea před dalšími kroky, zejména před aktuální podobě TPP a tak větší diskuze bude účelná až po dokončení těchto kroků. Ostatně podobně tradiční podzimní akce na INVEXu byla přijímána s určitými rozpaky.

Teleinformatika se ale digitalizace i tak dotkne, zejména v části o kmitočtovém spektru.

SPOLEČENSKÝ VEČER
VYS TOUPENÍ JITKY ZELENKOVÉ
REGULACE , PRÁVO A STRATEGIE
KOMUNI KAČNÍ INFRASTRUKTURA
PODNIKOVÁ INFORMATIKA A KOMUNIKACE
DOPRAVNÍ TELEMATIKA V PRAXI
NOVÉ PŘÍSTUPY KE SPRÁVĚ RÁDIOVÉHO SPEKTRA

Podrobný program konference zde:
http://www.teleinformatika.cz/download/TI2007_program.pdf

pondělí 29. října 2007

ČAKK je nyní ČAEK

z TZ: ČESKÁ ASOCIACE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ o. s.
„...Česká asociace elektronických komunikací o. s. (ČAEK) tím jednak uvedla svůj název do souladu s ustanovením zákona (č. 342/2006 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony), jednak chce, aby nový název přesněji vystihoval charakter činnosti členů asociace,“ vysvětluje prezident ČAEK Zdeněk Vaníček. „Asociace vznikla na sklonku roku 1998, původně jako sdružení provozovatelů kabelových systémů. S postupující konvergencí se k ní připojily další subjekty zajišťující sítě elektronických komunikací a poskytující služby elektronických komunikací, proto v roce 2001 změnila poprvé svůj název,“ dodává Vladimíra Chlandová, předsedkyně představenstva ČAEK. „Nyní jsme dospěli do stadia, kdy se asociace vyjadřuje ke všem důležitým otázkám v oboru elektronických komunikací a z tohoto důvodu mimořádná valná hromada rozhodla znovu změnit jméno a přiblížit tak ČAEK k náplni činnosti v roce 2008 a v průběhu českého předsednictví v Radě EU v roce 2009,“ dodává Vladimíra Chlandová.Poslední valná hromada ČAEK schválila kromě nového názvu asociace zaměření činnosti na roky 2008 a 2009. Za nejdůležitější úlohu asociace pokládá proces transpozice revidovaného předpisového rámce elektronických komunikací (který má Komise vyhlásit 13. listopadu 2007) a nové směrnice o službách audiovize (dosavadní směrnice o „televizi bez hranic), kterou do konce roku schválí Evropský parlament. „Cílem činnosti ČAEK je dosažení souladu českého právního řádu s evropským právem. Za své hlavní partnery v této snaze ČAEK považuje Asociaci provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí a Asociaci provozovatelů mobilních sítí, které přesvědčivě prokázaly vynikající erudici a vizi v daných segmentech elektronických komunikací,“ říká prezident ČAEK Zdeněk Vaníček. „ČAEK bude proto všemožně podporovat úzkou a dělnou spolupráci s těmito asociacemi a hledat s nimi společná řešení všech otázek prvořadého zájmu,“ uzavírá Zdeněk Vaníček.

neděle 28. října 2007

UNIVERSITA - Témata pro studenty

Základní obecná témata pro seminární práce – podzimní semestr 2007 UJAK Politický a ekonomický význam komunikace a médií – pův.bakalářská témata(= i pro seminární práce)(ing.Zdeněk Duspiva)

- Média a společnost před rokem 1989, mediální instituce, politické řízení médií- Cenzura – předběžná a následná, historické formy, autoregulace- Média, společnost, ekonomika a politika - postavení médií ve společenském systému- Mediální legislativa, systémové a institucionální vztahy v ČR- Systém masových médií - formy vlastnictví a jeho důsledky, duální systém elektronických médií v ČR- Systémy masových médií v EU – tisková a elektronická média- Systém masových médií v USA – tisková a elektronická média- Konvergence veřejnoprávních a privátních médií- Komerční média jako předmět podnikání, křížové vlastnictví různých médií a efekty synergie, akvizice- PR aktivity a komerční sektor a jejich vliv na charakter médií- Vlivové a Public Relations agentury, lobbing- Reklama, skrytá reklama, podprahová sdělení v médiích- Média a korupce- Svoboda projevu (Nezávislost a objektivita, etika - Instituce, garance a praxe v ČR)- Technologický vývoj a jeho vliv na postavení a fungování médií (digitalizace, virtuální prvky a interaktivita ad.)- Média a občanská společnost - Média a minority- Média a předvolební boj – historizující srovnávací studie - Média a politické strany – vývoj a stav v ČR- Médiokracie, meze médiokracie, média a globální ohrožení- Mediální výchova a vzdělávání ve školách - Trendy digitalizovaných médií- Vliv digitalizace na mediální trh, ekonomiku a politiku

Digitální dividenda v EU

Diskuze o digitální dividendě, která by měla vzniknout po ukončení analogového televizního vysílání v zemích EU uvolněním nevyužitých kmitočtů, nabývá na gradaci. Pomalu vrcholí mezinárodní soupeření převážně IT gigantů/regulátorů o plán na přerozdělení a nové naplánování zbylé části kmitočtového spektra. Velkou aktivitu v této oblasti sehrává Evropská komise, která ale již postupně mění prority pro další využití kmitočtů. Nově připravovaný regulační rámec pro oblast telekomunikací obsahuje mj. i některé nové instututy, které by nad dalším vývojem a rozhodováním měly mít značný vliv. Ještě donedávna měla hlavní prioritu v diskuzích možnost využití pro služby spojené s vysíláním (DVB-H, HDTV ad.), ale nyní se objevují další nové plány v souvislosti s rozšířením interentu v rámci EU. Poslední analýza EK konsatovala fakt, že dosavadní vývoj rozšíření broadbandu se postupně zastavuje a zpomaluje (ČR je s průměrem okolo 18% pod průměrem EU). Ukazuje se , že další možnosti v rámci současné technické infrastruktury pro větší rozvoj broadbandu jsou do jisté míry omezené a proto EK začíná častěji hovořit o možnosti bezdrátového připojení (např. WIMAX) a to i v souvislosti s dididendou. Samostatnou kapitolou je pak možnost obchodování s digitální dividendou, ale to je opravdu ještě další budoucí fáze....

Přehled některých posledních události,včetně významných prohlášení a projevů oficiálních představitelů k tématu digitální dividendy, a názor zástupců evropských veřejnoprávních médií je například zde:
http://www.ebu.ch/en/union/under_banners/DigitalDividend.php

O dividiendě se také hovořilo na prakticky prvním historickém setkání/workshopu sdružení obsahových evropských regulátorů (EPRA) a telekomunikačních národních regulačních orgánů (ERG)

Italské “Ministry of Blogging” aneb údajné geriatrické nepochopení nové doby

Diskuze nad novým návrhem italské legislativní úpravy pro fungování webových stránek a blogů, které by měly podléhat registraci a dalším povinnostem, pokračuje. Předkladatel návrhu Ricardo Franco Levi zřejmě i v reakci na značný odpor připravil již některé aktuální změny, které však nejsou přílsiš srozumitelné a podstatu věci nemění.
Diskuze se dále rozvíjí, nyní například i v generační rovině. Italští přední funkcionáři jsou řazeni do "staré" generace, kromě vyššího průměrného věku (cca 70let) i podle přístupu k novým možnostem vyjadřování názorů a komunikace mezi lidmi.

Příkladem je titulek i obsah některých příspěvků:
"Geriatrický útok na italské bloggery"

pátek 26. října 2007

EK vydala 6.zprávu o aplikaci Směrnice "Televize bez hranic" a stanovisko k její aktualizované podobě

Evropská komise zveřejnila 6. zpárvu o aplikaci evropské směrnice "Televize bez hranic", v jejímž závěru připomíná, že je s ohledem na technologický vývoj již přiravena nová směrnice, která zahrnuje i další nové obsahové služby. Nový předpis, který je v samém závěru projednávání v orgánech EU, je veden již pod novým označením:

Audiovisual Media Services Directive

Evrpská komise vydala své aktuální stanovisko pro Evropský parlament k finální verzi směrnice :
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0639en01.pdf

text 6.zprávy k TVWF je zde:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0452en01.pdf

DODATEK:
Stanovisko EK k nové směrnici o audiovizuálních službách i v češtině zde:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/com/2007/com2007_0639cs01.pdf

čtvrtek 25. října 2007

Burzovní analytici: Zákon poměry na mediálním trhu radikálně nezmění, NOVA nebude muset ze svých pozic ustupovat.

"Avízo TV Nova z úst jejího ředitele Petra Dvořáka o záměrech zvýšit o 20%. ceny TV reklamy v roce 2008 uvedlo do pohybu ostatní televize a vyvolalo řadu dalších reakcí a dohadů:· konkurenční TV následně oznámily zvýšení cen reklamy pro rok 2008, Prima o +20 %, ČT o +15 %,· mediální odborníci upozorňují, že to vše se děje při klesající sledovanosti TV a celkové stagnaci mediální trhu (nejsou žádné mediálně významné události v roce 2007, které by zvedly zájem o reklamu). Růst celého českého mediálního trhu v tomto roce se odhaduje na +0,5% (na 17,97 mld Kč), nárůst trhu TV reklamy pak o +3,3%, což bude jediný rostoucí segment mediálního trhu. V tomto srovnání vynikne dominantní postavení TV Nova, když letos pracuje s cenami o +17% vyššími než loni.· antimonopolní úřad hodlá prošetřit veřejné oznamování úprav cen a, i když asi nejde o klasický kartel, mohlo by se jednat o nedovolenou výměnu informací; finanční postih však zřejmě nehrozí.· České sdružení pro značkové výrobky (ČSZV) varuje před dopadem nákladů na reklamu do cen zboží.· poslanci patrně příští týden schválí tzv. diginovelu, kterou se zpětně, až dovypnutí analogového vysílání, povolí ČT opět reklama, a to v rozsahu 0,75% vysílacího času na ČT1a 0,5 % ostatním programům ČT; platný zákon zakazuje reklamu na ČT od ledna 2008.· Podle inzerentů a mediálních agentur, ani diginovela nenarovná nerovnováhu na reklamním trhu a neohrozí dominantní postavení Novy a Primy. Podobně nevěří příliš možnostem nových digitálních TV, které mají začít vysílat příští rok, a jejich podíl se odhaduje na 7-8%.A tak se zdá , že vše zatím hovoří pro to, že TV Nova nebude muset z trhu v budoucích létech příliš ustupovat."

vlastní komentář Petr Hlinomaz Zdroj:ČTK, HN,
http://ipoint.financninoviny.cz/detail.php?article=87019

...
Patrick Vyroubal (Atalntik FT) na iPoint.cz k CME: Neutrální zpráva (Analytik: Patrick Vyroubal) TV Barrandov sdělila, že jejím střednědobým cílem je stát se druhou největší komerční televizí, po TV Nova (vlastněné CME). Chce konkurovat zejména TV Prima. TV Barrandov patří mezi nové digitální televizní stanice, které letos začnou vysílat. Dopad zprávy na obchodování s akciemi CME je neutrální.

DRM má stále velkou naději

Na právě probíhající mezinárodní konferenci WRC se zástupci profesních organizací a nově i veřejnoprávních médií budou snažit prosadit prostor v rámci kmitočtového plánu pro digitální rozhlasové vysílání v systému DRM

Více například z TZ konsorcia DRM
http://www.drm.org/pdfs/press_release_143.pdf
EBU
http://www.ebu.ch/en/union/news/2007/tcm_6-54477.php
a řada dalších.

Novela jde do finále.

Kromě vícestranného lobbingu a mediálních přestřelek se údajně objevily i nějaké drobné výhružky. Pozornost řady zaintersovaných subjektů se již nyní přesouvá i na další kroky a fáze.
Postupně byly prezentovány snad všechny možné pro/proti argumenty i výhrady k finální verzi digitální novely, kterou po víkendu ve finále projedná Senát. Návrh zákona jako výsledek nejen práce odborníků, ale také jako výsledek nezbytného politického kompromisu , nemůže být jistě nikdy zcela dokonalý, ale v tomto případě je jako celek zákon proveditelný a nadmíru potřebný.
Hlavní mediální vlna se pak v posledních dnech zaměřila především na otázku tzv. must carry. Toto téma zabralo v některých médiích či časopisech značné množství místa a využitý prostor by vystačil možná i na monotématické vydání. INVEX byl další příležitostí, kde však byly některé argumenty či postoje gradovány v některých případech již na celkový odpor a nesouhlas se zákonem a znovu i hrozbami žalob a ústavních stížností (zákon prošel mimořádnou revizí v Legislativní radě vlády...), a to již nad rámec nesouhlasu s „must carry“ (nikoliv však na Digitálních Milnících).
Kromě mimořádné aktivity lobbistů a různých poradců , došlo podle více zdrojů již i na nějaké osobní výhružky a vytváření resp. hledání nějaké "mediální oběti a cíle pro ataky". Ještě v posledních dnech před jednáním senátorů tak s velkou pravděpodobností vyjde v tomto duchu několik článků, pravděpodobně i v některém z celostátních deníků. Přitom již v této chvíli je celkem jasné, že řada z některých stran kritizovaných částí normy nebude v praxi až tak nepřekonatelná, a jsou již připravena řešení, jak se s nimi v praxi uspokojivě vypořádat. Stejně tak je z některých posledních událostí zřejmé, že v některých případech někdy možná ze všeho nejvíc jde spíše o nějaké poziční souboje. Již teď se navíc rýsují i jiné,a zatím nově naznačené spory, nyní však zcela mimo legislativu či politiku, ale čistě v obchodním prostředí. Příkladem je aktuální a nepříliš přehledná mediální přestřelka mezi některými subjekty v rámci satelitního vysílání.
Rozhodně tedy doba těsně před ani po rozhodnutí senátorů (věřme že pozitivní) neubere na poli české digitalizace prvky napětí a dramatických zápletek. Ostatně je to přeci jen ona forma revoluce, byť televizní... A to jsou ve výhledu i další souboje a diskuze, například o digitální dividendě, které prochází také mnoha etapami a proměnlivým „cílem určení“... ( a to navíc na mezinárodním poli).

Věřme i nadále, že největší bitva se svede o diváky a to v tom nejlepším slova smyslu.

INVEX: Diginovela je zjevně potřebná i pro současné komerční televize.

INVEX:Komerční televize potřebují k rozjezdu plnohodnotného digitálního vysílání mj. i další partnery- diginovela je i pro ně nezbytná a potřebná.

Prakticky každý rok se diskutuje nad úbytkem vystavovatelů i návštěvníků na veletrhu INVEX, ale letos to bylo snad nejvíce vidět. Pavilony s vystavujícími expozicemi bylo nutné hledat mezi prázdnými halami a pavilony, minimum návštěvníků (většina spíše zástupci vystavovatelů...) a k tomu všemu podzimní lezavé počasí, úměrné pozdnímu termínu akce.

Akce Digitální Milníky, která patří k tradičním a dříve celkem významným akcím, se postupně stává již jen jednou z mnoha dalších akcí, kde se řeší digitalizace. Letošní stav těsně před finálním jednáním Senátu nad digitální novelou a nedávné podrobné prodiskutování novely a souvisejících věcí na předchozích akcích, se nutně projevilo i na charakteru diskuze v Brně. Naděje na nějaké významné informační novinky či kontroverze v případě přímé účasti manažerů komerčních televizí se díky jejich absenci nenaplnila. Podle mnoha názorů z řad účastníků je pak pro další akce diskutabilní dosavadní model početně maximálně obsazeného panelu, včetně zástupců sponzorujících společností.

Osobně mne zaujala určitá skepse, jakýsi alibismus až negativismus od některých zástupců komerčních prodejců, kteří dle svých vyjádření čekají, až jim někdo jasně řekne jak vše bude v dalších letech pokračovat... což je podle mne poněkud v rozporu s jejich hlavním cílem – poskytnout zákazníkům základní potřebné informace a především prodat své zboží. A o tom, že současný vývoj, zejména vývoj technologický, jde velmi rychle a často nepředvídatelně dopředu, není třeba moc diskutovat. Ostatně i toto je výhodné právě pro prodejce, jinak by při současné kvalitě výroby a výrobků nebylo snad po dlouhou dobu pořizovat a nakupovat nové výrobky a využít plně dosavadní možnosti po celou dobu jejich životnosti.

Z hlediska digitalizace a legislativního řešení bylo myslím i z této akce jasné, že vše nekončí předpokládaným přijetím současné digitální novely (byť jasně a správně označené za „milník“) , ale naopak. Vystoupení zástupce TV Prima bylo vlastně v podstatě velkou obhajobou a zdůrazněním potřeby přijetí digi novely , neboť Prima potřebuje další partnery (televize) pro společné obsazení a financování digitálních sítí a stejně jako jejich kolegové potřebují přesnější pravidla pro řešení případných vztahů či sporů s operátory.

Akce zatím nemá příliš mnoho mediálních ohlasů, některé jsou snad i z jiné akce...

Nálada na celém letošním INVEXU je popsaná třeba zde („..zamračené smutné počasí je dokonalým obrazem letošních veletrhů Invex a Digitex. Na tom nic nezmění ani halasné veletržní rádio optimisticky propagující první poslední...“)

NOVA CINEMA má licenci pro satelit, byť s drobným problémem

RRTV udělila nárokovou licenci na satelitní vysílání nového programu CET21 s názvem NOVA CINEMA. Udělení licence bylo ale provázeno spory, které jsou nakonec vyjádřeny i ve "votum separatum" 2 místopředsedů RRTV -viz TZ z posledního jednání rady.

Parlamentní seminář o DVB-H

Seminář „DVB – H : budoucnost, směřování, možnosti“ je pořádán předsedou mediální komise PSP Mgr. V.Jandákem ve spolupráci s Asociací provozovatelů mobilních sítí v návaznosti na tzv. diginovelu zákona o rozhlasovém a televizním vysílání a připravovanou novelu zákona o elektronických komunikací a je určen poslancům a senátorům Parlamentu České republiky, představitelům dotčených ministerstev, členům Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, vedení ČTÚ, zástupcům provozovatelů televizního vysílání (dodavatelům obsahu), odborné veřejnosti z řad APMS, novinářům i dalším případným zájemcům.

Termín pátek 9. listopadu 2007

středa 24. října 2007

RADIOKOMUNIKACE 2007

Dneškem byla v Pardubicích zahájena třídenní konference „RADIOKOMUNIKACE 2007“, které se účastní převážně odborníci z oboru radiokomunikační techniky. Tématem prvního dne konference bylo digitální televizní a rozhlasové vysílání a jeho další rozvoj. Současný stav digitalizace a další připravované kroky ze strany NKS shrnul její člen Ing. Vladimír Hejkal. Zástupce ČTÚ Ing. Jaroslava Nováková v příspěvku týkajícího se TPP vyslovila mj. i určitou pochybnost nad možností realizace plánovaného termínu vypnutí 10. října 2010 a i někdy zmiňovaný termín 11. 11. 2011. Na konferenci zaznělo i několik kritických hlasů na současný stav realizace přechodu na DTV ve vztahu k divákovi, který se údajně stává obětním beránkem tohoto procesu, který pro něj není nikterak přínosný. Divák podle některých účastníků konference může rovnou zapomenout na možnost příjmu kvalitního obrazu, asi i v oblastech s dlouhodobě špatným stávajícím příjmem ATV. Podle stejných diskutujících ani nové televizní programy a další služby nejsou tak velkým přínosem atd.

Zajímavým závěrečným příspěvkem rvního dne byla přednáška Ing. Jana Kramosila na téma digitální dividendy, do které by měly být zahrnuty nejenom přechodem získané kmitočty, ale i získaný prostor pro nové programové pozice.

Za info díky Ing.V.Hejkalovi
organizítor akce :
www.unit.cz

P.S. Podrobnosti z této akce a samozřejmě i z INVEXU a souvisejících setkání budou zveřejněny v dalších hodinách.ZD

Návrh italského zákona nutí blogery k registracím

Nový návrh italské zákonné úpravy od Ricardo Franco Leviho, který byl podpořen radou ministrů 12.října, upravuje pravidla pro blogery. Každá webová stránka nebo blog by měl nově být povinen registrovat se v ROC (Registro degli Operatori della Comunicazione) a registrován u regulačního úřadu a případně také podléhat daňové povinnosti.Italští blogeři rozjeli rozsáhlou kampaň mezi svými kolegy ve světě.
Zdroje: Blognation ,Blogosfere ad.

Evropská komise zakázala plán finanční podpory digitálního vysílání DVB-T v Severním Porýní-Westfálsku - aktualizováno

Evropská komise opět zakázala finanční podporu, kterou Německo plánovalo poskytnout komerčním televizím při přechodu na digitální televizní vysílání, nyní ve spolkové zemi Severní Porýní-Westfálsko. Důvodem je opět nesoulad s podmínkami pro poskytování tzv. dovolené státní podpory a diskriminační charakter zvolené formy podpory. Rozhodnutí EK prezentovala evropská komisařka pro hospodářskou soutěž Neelie Kroesová.

Digitální televizní vysílání DVB-T bylo v této zemi zahájeno již v roce 2004, podporu na pokrytí nákladu na přenos signálu a platby operátorům poskytuje zemský regulační orgán. Celkový objem finanční podpory byl plánován na 6,8miliónu Euro v průběhu 5 let. V loňském roce otevřela EK řízení k podobné formě podpory i ve spolkové zemi Bavorsko, kde ale objem za 3 roky nepřekročil 200 tisíc Euro a Komise nakonec zahájené řízení přerušila.

Text k rozhodnutí EK s odkazy na plné znění dřívějších rozhodnutí ve věci nedovolené státní podpory je k dispozici zde:

Aktuálně: Stanovisko německého mediálního regulátora:
http://www.lfm-nrw.de/presse/index.php3?id=557

Čína zahájila práce na položení optického datového kabelu do USA – pro HDTV z Olympiády

Tento týden zahájila Čína práce na položení nového optického kabelu mezi Čínou a USA v celkové hodnotě 500 mil. USD. Nové spojení “Trans Pacific Express“ by mělo posílit možnosti přenosu dat a zásadně zvýšit rychlost internetového spojení. Na novou strategickou linku bude napojena i Korea a Tchajwan. Práce byly zahájeny východně od čínského města Qingdao a měly by být dokončeny v červenci příštího roku. Koncový díl bude na americké straně v Nedonna Beach v Oregonu. Projekt je plánován pro přenos televizního vysílání v HDTV v průběhu Olympiády v Číně v roce 2008.

pondělí 22. října 2007

Slovenská KONCEPCE informační kampaně k DIGI


Slovensko dokončilo návrh KONCEPCE informační kampaně k přechodu na digitální vysílání, který jde do meziresortního připomínkového řízení. Podrobnosti na digimedia.sk , zde: http://digimedia.sk/index.php?ID=955

Součástí je i "hybridní" informační kampaň , kterou by kromě státu měly realizovat i televize.

"...Informačná kampaň k prechodu na DVB-T by mala štát stáť 125 miliónov...Okrem týchto nákladov, ktoré by mal znášať štátny rozpočet, však koncepcia počíta s tým, že na financovaní informačnej kampane sa budú významným spôsobom podieľať aj verejnoprávne médiá resp. súkromná sféra – vysielatelia, prevádzkovatelia terestriálnych multiplexov, prevádzkovatelia iných digitálnych platforiem, ako aj predajcovia spotrebnej elektroniky. ..."

krátce o WRC a o digitální dividendě

http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/22.10.2007/207411010101022-05:59-1-dobre-rano.html

od času 0:42:17

Více aktuálně také zde na dnes zahájené konferenci:
http://www.itu.int/ITU-R/index.asp?category=conferences&link=wrc-07&lang=en

World Radiocommunication Conference 2007 (WRC-07)
Stanovisko EBU, k tématu se vrátím zanedlouho samostatným textem.

neděle 21. října 2007

drobná reakce

Je zbytečné "opravovat opravník omylů".. ale alespoň krátce věcně: Hlasování o digitální novele v PSP bylo většinové, nejen v závěrečném souhlasu Sněmovny s celým zákonem včetně přijatých bodů, ale i v dílčích částech. Například i v hlasování o bodu PN "G" tzv. must carry alias nejnižší program.nabídka:
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=45725
(Ze 146 přítomných bylo pro 143, zdrželi se 3 poslanci (Jandák, Dundáčková, Hovorka)

Na vše další se dá dopodrobna reagovat,což ale není nutné, neb každý máme právo na svůj názor a díky za něj.

ANONCE - aktualizace

V pondělí 22.října pořad Dobré ráno na ČT1 v době cca 6,40 - host : Z.Duspiva Téma: Přerozdělování kmitočtového spektra a mezinárodní jednání o budoucím využití uvolněných frekevencí, digitální dividendě ad.


P:S: V pondělním vydání časopisu Týden (zítra) text "Digitální třesk..." na podobné téma.

sobota 20. října 2007

Holandské noviny údajně zlikvidovaly starý kanadský les

Zástupci hnutí Greenpeace informovali,že holandské noviny jsou přímo odpovědné za likvidaci starého kanadského lesa. Jedna z dodavatelských společností, která zajišťuje dodávku papíru pro významné holandské printy, používá podle aktivistů podivný proces výroby papíru. Firma Abitibi Consolidated údajně používá pro výrobu dřevo ze starobylých kanadských lesů, které vznikly prapůvodně asi před 250 lety. Postupem výroby papíru pak dochází ke značné devastaci totoho autentického lesa, upozorňuje ekologické hnutí. Holandské novinové společnosti se brání ekologickými certifikáty, ale připouštějí, že uvažují i o změně dodavatele.

Vzniká bbc.com

Webové stránky BBC služeb online zpravodajství pro zahraničí, které připravuje BBC Trust (resp.dceřinná obchodní společnost BBC Worldwide),budou v nejbližší době převedeny na plně komerční provoz, včetně bannerové reklamy. Jde o poměrně zajímavý vývoj, který je předmětem i značné kritiky spojené s obavami, že reklamní působení by mohlo negativně ovlivnit nezávislost BBC. Plánovaný krok by měl mj. zajistit finanční podporu i pro další rozvoj služeb BBC v zahraničí. V současné době je například plánováno radikální propouštění, které se týká více než 2000 zaměstnanců BBC. Rozpočet BBC je jinak financován z koncesionářských poplatků.

http://www.bbc.co.uk/bbctrust/framework/commercial_services/bbc_com.html

http://www.bbc.co.uk/pressoffice/bbcworldwide/worldwidestories/pressreleases/2007/10_october/bbc.com.shtml

Nejmenší „ rádio“ na světě.

Američtí vědci představili detektor, který je schopen převádět rozhlasové vysílání do zvukové podoby, a který je 1000krát menší než je průměr lidského vlasu. Pracovníci americké University of Carolina toto čidlo , vyrobené na karbonovém základě , prezentovali novinářům.

Více na BBC.

pátek 19. října 2007

Vítězem současných a určitě i budoucích digitálních aktivit je (a bude) DIVÁK

K dnešní reakci na serveru Parabola:
"...Martin Kubacki, Managing Director Astra CEE se rozhodl okomentovat článek z 16. října tohoto roku, který vyšel v deníku Mladá fronta DNES. Autorem článku na téma digitalizace je pan Pavel Kočička.„Článek je zakončen větou: „Odborní se bohužel shodují: vítězem digitalizace je satelit.“ A nejsou to jenom odborníci, kteří si uvědomují výhody satelitního příjmu. Jsou to hlavně televizní diváci, kteří čím dál častěji, a nejenom v České republice, ale v celé Evropě, nedají dopustit na příjem programu ze satelitu. Pouze satelit může přinést televizním divákům bohatou programovou nabídku, ale hlavně pouze satelit může zajistit 100% pokrytí území“, popisuje Martin Kubacki z Astra CEE...."

Již dnes si myslím, že z celého obecného snažení televizí, operátorů, prodejců ad. těží hlavně divák, a to částečně již nyní. Dosud se v české mediální krajině odehrávala jen velmi omezená soutěž s poměrně pasivní nabídkou. A lepší to určitě bude zanedlouho, kdy nastane soutěž skutečná, méně ovlivněná často spíše PR aktivitami, tedy skutečně rozmanitou a dostupnou nabídkou programů, služeb, sítí , operátorů, distribučních cest, výrobků atd.

P.S.

jen poznámka - stále více se spolu s mnoha diváky přesvědčuji, že je někdy v našich televizích až příliš přehnaně zdůrazňovaná forma (prezentace, super-upoutávky..) před obsahem... a to platí i pro mediální hit s HD pro minimum diváků.
http://www.reflex.cz/Clanek29385.html , a další v dnešním tisku i jinde.

0:3

http://fotbal.idnes.cz/kdo-je-vlastne-prvni-cesi-nebo-nemci-dbc-/fot_reprez.asp?c=A071018_164646_fot_reprez_ber

a 90násobek...

http://sport.ihned.cz/c4-10112080-22251740-004000_d-na-vysledek-utkani-s-nemeckem-mnohdy-nebyl-ani-vypsan-kurs

Myslím, že takový průběh i výsledek čekal opravdu jen málokdo. Tisk dnes přinesl reakce jen převážně německých médií, zatím nedorazily ohlasy ze světa, kam byl zápas živě přenášen (Austrálie, Japonsko ad.)

Budou si lidé kupovat STB do zásoby a s předstihem, aby pak některé komerční televize spustily digitální vysílání nebo naopak?

Jistě nelze do prodrobna rozebírat jeden z mnoha rozhlasových pořadů z poslední doby, navíc vysílaný živě, ale rozhovor s ředitelem TV Prima na rádiu Impuls byl rozhodně i přes známá fakta v mnohém zajímavý. Většina témat se točila kolem programu a případných nových lákadel pro diváky. Téma vlastnické změny, když například o změnách poloviny akcií se spekulovalo již při prvních zmínkách o prodeji 50% skupině MTG a následného postupného odchodu většiny zástupců dosavadního majitele z vlivných statutárních funkcí, zůstalo bez komentáře. O digitalizaci jsme se mnoho nového nedozvěděli, jistě se i na Primě čeká na výsledek schvalování digitální novely a rychlé odblokování digitalizace. Rozjezd vysílání v digitálu tam, kde to je možné již dnes, podle P.Chajdy čeká na "ekonomiku", sdílení nákladů s dalšími televizemi na provoz muxu, resp. na výhodnou nabídku... (podle reakcí diskutujících na obdorně laděných serverech je to vnímáno jako poněkud pasivní přístup). Kromě dřívějších názorů zástupců některých komerčních TV, že by stát měl vytvořit digitální trh (?), jsem nyní zaregistroval názor v reakci na dotaz, proč Prima nevysílá digitálně v dalších lokalitách než v rámci pův.experimentů, že by se měla v podstatě nejdříve zajistit značná penetrace zařízení pro příjem digitálního vysílání a pak by spuštění vysílání bylo snažší: " ...Pokud penetrace set top boxů, to znamená, že počet set top boxů v domácnostech dosáhne určité zajímavé kritické hranice, pak se to stává pro tu televizi zajímavou.... "


Nova má alespoň podle aktuálních zpráv jiné starosti ( i když na BH se také čeká na dohodu a dobré cenové nabídky), a to nejen s plánem na poměrně velké zdražení cen reklamy v rámci svého programu ( při obecně klesající sledovanosti všech televizí jako takových), ale především s pozitivními vyhlídkami celé skupiny v čele s mimořádně dobrým hospodařením TV NOVA:

http://www.euro.cz/id/erjhvw7v5z/detail.jsp?id=90638
http://www.digizone.cz/aktuality/nova-by-mohla-dosahnout-66-miliardy-kc/
http://archive.ceskamedia.cz/article.html?id=213060_tz_M&qqqq=NOVA
http://archive.ceskamedia.cz/article.html?id=212936_nw_M&qqqq=NOVA
http://archive.ceskamedia.cz/article.html?id=212825_nw_M&qqqq=NOVA

a další...
Prima se propadá ve sledovanosti, ale spor s RTA je dlouhodobě vyřešen a k další licenci je velmi blízko.

Zástupce televize Prima na říjnovém digitálním setkání serveru Digizone.cz veřejně potvrdil, že v případě přijetí digitální novely v současné podobě budou na Primě „neočištění“ od regionů (resp. jednostranné zrušení licenčních podmínek na úkor jiných subjektů) akceptovat. Stejné stanovisko prezentoval i výkonný ředitel TV Prima v nedávném rozhovoru pro Rádio Impuls. Současně potvrdil, že spory s regionálními televizemi jsou již dlouhodobě obchodně a smluvně vyřešeny a do jisté míry naznačil i nějaké další definitivnější řešení. Mimochodem, Prima si před časem soudně vymohla potvrzení principu technologické neutrality licence, tedy právo (tzn. i povinnost) šířit program analogově i digitálně, tj. dle stejné licence.

Televize, respektive vlastnická skupina do níž Prima patří, je i přes nedobrý stav a trvalý pokles sledovanosti TV Prima až na letošní minimum nyní velmi blízko i nové bonusové licenci, pokud ji využije a o digitální vysílání začne mít opravdu reálný zájem. Kromě kompenzační licence, pokud zákon projde Senátem, jsou ve hře i další možnosti a to v poměrně krátké době. Dohoda s regiony o vysílacích časech je podle Chajdy dlouhodobá a podle tiskových zpráv obou stran dohody vzájemně výhodná. I proto je pozoruhodný stav, který se tradičním lobbistům z řad poradců či aktivním zástupcům z politické sféry daří dlouhodobě vytvářet, a to ten, že je Prima stále nějak více omezována než ostatní televize a že je třeba ji nějak pomoci….

Je asi zbytečné připomínat genezi licence, která na samém počátku vlastně neprošla žádnou veřejnou soutěží RRTV a vznikla využitím kombinací vlastní regionální pražské licence "TV i pro důchodce " (ad archiv LP na rrtv.cz) a licencí včetně kmitočtů přidělených jiným subjektům , právní souboje zahrnující i parlamentní šarvátky i snahy o odebrání licence a spory kolem/po pádu IPB , vlastnické změny , přesuny i přejmenovávání atd. Je přitom zřejmé zcela jistě i některým zastáncům v Parlamentu, že všechny výhody, které jsou připisovány televizi Nova (včetně jistého negativního mediálního ohlasu…) , jsou automaticky i identicky výhodné i pro Primu (zpravidla bez negativního dopadu ...). V každém případě další výhody pro Primu jsou i po nedávném rozhodnutí RRTV opravdu velmi blízko a jsou jistou nadějí i pro digitální diváky nebo operátory.

ANONCE

V pondělí 22.října pořad Dobré ráno na ČT1 v době cca 7,40 - host : Z.Duspiva Téma: Přerozdělování kmitočtového spektra a mezinárodní jednání o budoucím využití uvolněných frekevencí, digitální dividendě ad.

čtvrtek 18. října 2007

Válka o MTV v Maďarsku

V Maďarsku v současné době vrcholí spor o značku MTV. Jde o právní spor mezi hlavní maďarskou veřejnoprávní televizní stanicí Magyar Televizio (MTV) a MTV Music Television o možnost používání zkratky MTV. Maďarská televize dnes oznámila, že bude globální hudební televizní stanici MTV žalovat za to, že od října letošního roku začala používat zkratku pro kanál vysílaný pro Maďarsko. Veřejnoprávní televize argumentuje dlouholetým používáním zkratky na maďarské scéně (50let), kterou má také navíc registrovánu u maďarského patentového úřadu.

O plánech MTV (hudební) na našem trhu se v minulosti již spekulovalo, ale zatím ani s nástupem digitalizace se konkrétní plány neurychlily, náš domácí trh je relativně malý.


P.S. již používané spojení MTV ve světě:
http://acronyms.thefreedictionary.com/Magyar+Televizi%F3+(Hungarian+television+company)

Digitální rozhlas: 13. Setkání WORLD DMB FORUM v Norsku - během Olympiády v Číně bude vysílání i v DABu.

Ve dnech 4. a 5.října se uskutečnilo již 13. zasedání sdružení WORLD DMB Fora (Dříve WORLD DAB FORUM), na kterém se mj. představila hostující země v zastoupení ministerstva kultury. Norsko by mělo mít v závěru roku možnost vysílat digitální rozhlas v systém DAB na více než 70% území, pro další fázi se plánují i nové pilotní projekty pro vysílání v DMB.

Diskuze valné hromady sdružení se věnovala i „soutěžení“ nových digitálních formátů v rámci globálních trhů, používaných pro rozhlasové projekty. Zejména pak plánované projekty v Číně (DMMB) nebo HD radio, DAB/DMB a samozřejmě aktivita Evropské komise ve prospěch sjednocení členských států na jednom technologickém standardu DVB-H.


Zástupce čínské firmy Beijing JOLON připomněl, že již od roku 2006 běží v Číně testy vysílání digitálního rozhlasu i v DABu a jsou plánovány projekty v DABu i v průběhu Olympiády příští rok (plán na 20 stanic s multimediálními službami). Značný pokrok v posledních týdnech nastal v konkretizaci plánů pro digitální rozhlas v Austrálii a jeho komerční využití.

Ukázky aktuálně připravovaných digitálních rozhasových přijímačů PURE Digital


Přepis OVM k digitalizaci - 14.října 2007

Digitalizace a diváci
Václav JEHLIČKA, ministr kultury /KDU-ČSL/; Vítězslav JANDÁK, stínový ministr kultury, místopředseda sněmovního kulturního výboru /ČSSD/;
Zdeněk DUSPIVA, národní koordinátor pro digitální vysílání;
http://www.ceskatelevize.cz/program/porady/1126672097/text/207411030501014_10.txt


P:S:
Burzovní analytici na Ipoint.cz:
Předseda Asociace digitálních televizí Jiří Balvín řekl v rozhovoru na
serveru iDnes, že po zahájení digitálního vysílání ztratí TV Nova (vlastněná CME) polovinu svých tržeb. S tímto názorem nesouhlasíme, považujeme jej za přehnaný. Očekáváme, že TV Nova zůstane dominantním hráčem na trhu.

úterý 16. října 2007

Dnešní CHAT na idnes.cz k digitalizaci: J.Balvín

http://zpravy.idnes.cz/balvin-digitalizace-sebere-nove-a-prime-polovinu-penez-pgc-/media.asp?c=A071015_114235_media_pei

Odpovědi na on-line otázky:http://zpravy.idnes.cz/odpovedi.asp?t=balvn

Dnešní Senátní mediální komise digitální novelu podpořila, zítra bude jednat "kulturní výbor Senátu", bod DIGI Novela je cca od 11,30 hodin.

10:00Místnost č. 352 (VP-C)Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Dodatek k závěru textu Ohlasy na OVM...

Aktualizace textu:
"ČM:....Vladimír Vácha: Jandák a Beneš: soupeři o senátní křeslo?16.10.2007 10:30:27 Publikováno v deníku Právo, rubrika: Zpravodajství, str. 3, autor: Vladimír Vácha, (mj)Bývalý českobudějovický primátor, místopředseda ODS a následně poslanec Miroslav Beneš se za rok možná utká o senátní křeslo ve strakonickém volebním obvodě s ministrem kultury v Paroubkově vládě, současným poslancem Vítězslavem Jandákem (ČSSD). Soupeřem by jim měl být senátor Josef Kalbáč (KDU-ČSL), který před čtyřmi lety zvítězil v doplňovacích volbách poté, co se soc. dem. senátor Pavel Rychetský stal ústavním soudcem. „O tom, zda budu do Senátu kandidovat, je zatím předčasné hovořit. Je ale pravda, že mě někteří členové ODS na Strakonicku oslovili. Kandidaturu nevylučuji,“ řekl Právu Beneš.Celý článek v Právu, str. 3..."

http://pravo.novinky.cz/zpravodajstvi.php

Chorvatská digitalizace – příspěvek na přijímací zařízení DTV

Chorvatská vláda schválila podporu na koupi přijímacího zařízení (set-top box) pro zemské digitální televizní vysílání (DTT) v rámci pilotního projektu probíhajícího v přímořské oblasti Istrie. Speciální kupóny v hodnotě 200 HRK (27€) budou distribuovány od 20. listopadu a budou platné do 30. června 2008. K dispozici jsou divákům dvě DTT sítě v UHF pásmech. Jedna síť je vyhrazena veřejnoprávní televizi, konkrétně programům HRT1, HRT2, HRT3 (sportovní a zábavní program) a HRT4 (zpravodajství). Druhá digitální síť je vyhrazena komerčním provozovatelům se zastoupením programů Nova TV, RTL Televizija a doplňkových služeb, které ještě nejsou licencované.


Vypnutí zemského analogového televizního vysílání je v Chorvatsku plánováno v roce 2010.


Zdroj VH NKS.

HDTV jako killer -aplication?

"....Takzvanou killer-application by mohla byť práve televízia vo vysokom rozlíšení, no nakoniec môže nastať situácia podobná tej pri mobilných sieťach tretej generácie. V ich prípade sa ukázalo, že toľko omieľané videohovory zďaleka nie sú pre ľudí dôvodom na to, aby si 3G telefón kúpili. Vďaka silnému marketingovému tlaku je však nakoniec používateľov 3G pomerne dosť.... "

Zdroj:
http://www.sme.sk/c/3537400/Vysoke-rozlisenie-je-slabym-lakadlom.html

pondělí 15. října 2007

Švédsko s předstihem dokončilo přechod na digitální televizní vysílání

Rychleji než vláda (resp. parlament) plánovala, dokončilo Švédsko pokrytí země digitálním signálem pro DVB-T. Ke SWITCH OFF došlo dnes 15.října ráno.

Oblast Skåne byla tak posledním regionem, kde bylo ukončeno analogové vysílání a spuštěno plnohodnotné digitální vysílání. Na čas sice byly obrazovky potemnělé, ale po několika hodinách se operátorovi podařilo celý nový digitální systém plně zprovoznit. Původní plán z roku 2003 počítal s dokončením pokrytí území digitální televizí a ukončení analogu až v únoru 2008. Jako první bylo spuštěno digitální vysílání na ostrově Gotland v roce 2005.

Švédská koordinační komise naplánovala ve spolupráci s příslušnými orgány 5 multiplexů s 10 volně šířenými programy a 27 placenými projekty spolu s regionálním odlišením. Celkové pokrytí je projektováno na 99,8% obyvatel, což je podmínka pro veřejnoprávní služby. Podle průzkumů je s digitálním vysíláním po ukončení analogu spokojeno téměř 90% obyvatel.

Za NKS přineseme zanedlouho více podrobných informací od partnerských projektů v rámci Evropy, které organizuje švédská skupina pod patronací tamního ministertsva kultury.

http://www.digitaltvovergangen.se/


EK: Dvourychlostní širokopásmové připojení v Evropě

Evropská komise dnes vydala zprávu o stavu rozšíření širokopásmového připojení k internetu v Evropě. Zatím nejsou k dispozici tabulky s přehledy v jednotlivých zemích, ty budou k dispozici v nejbližších chvílích na stránkách Evropské komise, resp. na webu sekce pro IT a média.

"Přestože některé evropské země mají největší míru rozšíření širokopásmového připojení ve světovém žebříčku, zvyšuje se rozdíl mezi zeměmi s nejvyšší a nejnižší mírou rozšíření. Vyplývá to ze zprávy, kterou dnes předložila Evropská komise. Zpráva označuje nedostatečnou hospodářskou soutěž a mezery v předpisech za překážky růstu širokopásmového připojení. Návrhy na reformu předpisů EU o telekomunikacích, které Komise předloží 13. listopadu, se týkají těchto nedostatků.

Růst širokopásmového připojení zůstává nadále vysoký v zemích EU, které v míře rozšíření širokopásmového připojení zaujímají přední pozice na světě," prohlásila Viviane Redingová, komisařka EU pro telekomunikace. „Je však nepřijatelné, aby se v Evropě tento rozdíl mezi zeměmi s nejvyšší a nejnižší mírou rozšíření zvyšoval. Evropa musí zasáhnout teď, aby dala své širokopásmové připojení do pořádku. K tomuto účelu předložím specifické návrhy jako součást balíčku reforem předpisů o telekomunikacích v listopadu."

Podle údajů dnes zveřejněných Komisí se rozdíl mezi zeměmi s největší (Dánsko 37,2 %) a s nejnižší mírou rozšíření širokopásmového připojení (Bulharsko 5,7 %) nepatrně zvýšil a liší se nyní o více než 30 %. Hlavními příčinami této situace je chybějící skutečná alternativní infrastruktura v některých členských státech nebo pomalé a málo soudržné provádění již existujících nápravných opatření (viz IP/07/435). Je třeba podporovat investice, aby se dosáhlo souvislejšího růstu po celé Evropě. Účinná hospodářská soutěž na trhu s širokopásmovým připojením, jehož devíza zní „širokopásmové připojení pro všechny“, je proto klíčovou prioritou v reformě předpisů o telekomunikacích, kterou Komise předloží příští měsíc.

Celý minulý rok se všude v EU zvyšovala míra rozšíření širokopásmového připojení, neboť podniky a občané mají nadále užitek z digitální revoluce (viz IP/07/582). Průměrná míra rozšíření (počet spotřebitelů na populaci) vzrostla ze 14,9 % na 18,2 % i přes poměrně slabou míru rozšíření v některých členských státech. V zemích s nejvyšší mírou rozšíření – v Dánsku (37,2 %) a Nizozemsku (33,1 %) – má třetina či více obyvatelstva širokopásmové připojení, přičemž významné procento uživatelů využívá infrastruktury jiných než zavedených provozovatelů.

Dne 1. července 2007 bylo ve 27 členských státech EU přes 90 milionů pevných linek širokopásmového připojení, z nichž bylo 20 milionů, s výjimkou Bulharska a Rumunska, zaregistrováno od července 2006, což představuje nárůst o 28,7 %. Největší procentní narůst zaznamenalo Dánsko (7,7 linky na 100 obyvatel), Lucembursko (7,1 na 10) a Irsko (6,7 na 100).

Širokopásmové připojení prostřednictvím digitální účastnické linky (digital subscriber line – DSL) zůstává stále nejrozšířenější technologií s přibližně 72,5 miliony linek. Nárůst DSL se však v porovnání s červencem 2006 zpomalil o 6,1 %, naopak se více využívá alternativních technologií, jako jsou kabel, optické vlákno do domu (Fibre to the Home, FttH), bezdrátová místní smyčka, a to dohromady přibližně 17,7 milionů linek.

Vysokou konkurenci zaznamenalo předplacení připojení DSL, jak se promítlo i ve vysokém nárůstu produktů založených na zpřístupnění místní smyčky: 55,4 % všech alternativních provozovatelů linek DSL (17,6 milionu linek) je cele nebo částečně zpřístupněno oproti 45,9 % v červenci 2006. Velkoobchodní přístup k síti stále probíhá hlavně přes další prodej (8,2 milion linek), a to zejména ve Spojeném království (vnitrostátní regulátor zde zavedl funkční rozdělení, a zajistil tak, aby další prodej probíhal za nediskriminačních podmínek) a v Německu, kde však další prodejci zůstávají značně závislí na podmínkách stanovených zavedenými provozovateli.

Tržní podíl alternativní operátorů v Evropě narůstal a v červenci letošního roku dosáhl 53,5 %. Podíl nově příchozích na trh však činí pouze 44,3 %, pokud se vyloučí další prodej linek DSL zavedených provozovatelů. Alternativní provozovatelé také více investují do svých vlastních sítí, než aby využívali služeb sítí infrastruktury zavedených provozovatelů."

Souvislosti: Dostupnost širokopásmového připojení je klíčovým ukazatelem rozvoje informačních a komunikačních technologií. Komise pravidelně podává zprávu o rozvoji trhů se širokopásmovým připojením v EU s údaji potvrzenými členskými státy prostřednictvím Komunikačního výboru. Zpráva je k dispozici na internetové adrese:
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/index_en.htm

Nákup hudby přímo z digitálního rádia

"...Rodí se další distribuční hudební kanál – digitální rádio. Posluchači digitálního rozhlasového vysílání si budou moci skladbu, která je zaujme, rovnou zakoupit a nebudou k tomu potřebovat ani počítač. Bude to možné třeba přes mobilní telefon nebo rádio v kuchyni. Download skladeb prostřednictvím DAB sítě není žádnou futuristickou předpovědí, ale fungující realitou. Například posluchači britské rozhlasové stanice Heart 106,2 si mohli oblíbené písničky v průběhu vysílání kupovat již vloni. To UBC Media Group, jedna z největších rozhlasových produkčních společností ve Velké Británii, testovala svoji inovativní technologii v praxi. Systém umožňující přímý nákup skladeb, které člověka zaujmou při poslechu digitálního DAB radia, je nyní opět o něco blíže běžnému provozu. UBC Media (www.ubcmedia.com) aktuálně podepsala smlouvu o spolupráci s firmou Imagination Technologies, která se značkou Pure (www.pure-digital.com) patří k největším výrobcům DAB přijímačů. Portfolio populárních přijímačů digitálního rádia tvoří přenosná i stolní zařízení, od „klasických“ radiopřijímačů, přes mikrosystémy s DAB receiverem až po kapesní DAB přijímače. Dohoda mezi UBC Media Group a Imagination Technologies znamená, že nové modely přijímačů Pure budou podporovat systém CLIQ a umožní stahovat skladby během poslechu DAB stanic...."

více v časopisu STEREO & VIDEO z konce srpna 2007 http://www.stereovideo.cz

Burzovní analytici : Vysílání HD požene CME/NOVU k vyšším cenám akcií

Podle některých burzovních analytiků požene spuštění vysílání TV NOVA v HD k nárůstu cen akcií, a tento krok vnímají analytici jako lehce pozitivní pro NOVU/CME. Doposud byla většina kroků a změn kolem digitální novely charakterizována často jako zpráva z pohledu "burziánů" neutrální. Vysílání v HD podle nich bude zvyšovat účinek reklamy ,podle BHS by to mohl být argument na podporu cenové politiky Novy.(zdražení?:-)

Jak zaznělo z úst zástupce významného telekom.operátora na konferenci Telcon: Situace na televizním trhu ČR je neskutečná - dlouhodobě klesá sledovanost , ale cena TV reklamy vytrvale roste ( letos má být již druhé zdaržení).

http://ipoint.financninoviny.cz/tv-nova-vysilani-ve-formatu-hd-lehke-plus-pro-cme-s-analytiky-bhs.html

Ohlasy naOVM - Umí poslanci myslet (Jan Potůček)

Umí poslanci myslet?
14.října 2007, Reflex online - Jan Potůček

Nebo ještě jinak: jsou schopni samostatného, nezávislého úsudku? Na to jsem myslel, když jsem poslouchal údajný sociálnědemokratický trumf prezidentské volby, bývalého ministra kultury Vítězslava Jandáka v nedělních Otázkách Václava Moravce. Jandák totiž přišel do diskuse o digitalizaci naočkovaný názory několika vysílacích společností.

Nebo ještě jinak: jsou schopni samostatného, nezávislého úsudku? Na to jsem myslel, když jsem poslouchal údajný sociálnědemokratický trumf prezidentské volby, bývalého ministra kultury Vítězslava Jandáka v nedělních Otázkách Václava Moravce. Jandák totiž přišel do diskuse o digitalizaci naočkovaný názory několika vysílacích společností.
Nejprve mě zarazilo jeho rozhořčení nad tím, že Poslanecká sněmovna do ostře sledované „digitální“ novely zákona o rozhlasovém a televizním vysílání prosadila podmínku „must carry“ pro kabelové a mobilní operátory. Oč jde? Tahle podmínka má zajistit, aby všechny kabelové společnosti, ale také provozovatelé televize přes pevnou telefonní linku a mobilní telefony zařadili do základní omezené, a tudíž nejlevnější programové nabídky všechny televize, které vysílají z pozemních vysílačů.

Takhle podmínka je už v dnešním zákoně, týká se ale jenom analogově šířených televizí. Kromě veřejnoprávní ČT tedy Novy, Primy a regionálních stanic. Zákazníkům kabelových společností dává jistotu, že ať si předplatí jakýkoli programový balíček, tyhle základní programy v něm budou. Do budoucna by v nich ale měly být i všechny nové digitálně šířené televize. Těch bude mnohem víc, a proto se kabeláři bouří.

V praxi by to pak vypadalo tak, že základní omezenou (nejlevnější) nabídku by netvořilo deset programů jako dnes, ale třeba čtrnáct nebo dvacet. Všechny v češtině a provozované z České republiky. Část zákazníků by pak samozřejmě oželela dražší nabídku s více programy, protože ty původní české je zajímají nejvíc. Kabeláři ale argumentují také technickými překážkami: tolik programů se prostě do omezené nabídky „narvat“ nedá. Krom toho prý jde o průnik práva veřejného do práva soukromého. Soukromník by si přeci měl sám rozhodovat o tom, čí program bude šířit a kde.

Vítězslav Jandák na ČT 24 argumentoval naprosto stejně. Dokonce tak, že jsem ho chvíli podezříval, že se naučil nazpaměť vyjádření kabelové společnosti UPC, která kvůli diginovele hrozí stížností k Evropské komisi. O chvilku později pak Jandák stejným způsobem zpochybňoval datum 10. října 2010 jako termín úplného přechodu České republiky na digitální vysílání. Opět naočkován Radiokomunikacemi a vedoucím projektu digitalizace České televize Pavlem Hanušem.

V tomhle případě má Jandák spíše pravdu. Ovšem pochybuji o tom, že by to věděl. Jandák zkrátka papouškuje tvrzení těch, co ho bombardují argumenty. Pokud by dělal svoji práci poctivě, zjistil by si protinázor a udělal si vlastní úsudek. Jestli se takovýmhle jandákovským způsobem dělají všechny zákony v České republice, pan pán bůh s námi a všechno zlé pryč.

P.S. Novinářské spekulace z Jihu Čech:
Podle více zdrojů se V.Jandák chystá v příštím roce kandidovat za ČSSD do Senátu na Strakonicku. Z lidí se vztahem k médiím byla v tisku potvrzena také možná kandidatura J.Talíře na post lídra krajské kandidátky na post jihočeského hejtmana. Podle jihočeských novinářů bude v případě úspěchu současný náměstek ministra kultury (který podle LN spolupracoval s poslankyní Šojdrovou na několik návrzích změn v k vládnímu návrhu MK, MV a MPO diginovely na očištění licence TV Prima) pak rezignovat na post na ministerstvu.

neděle 14. října 2007

k HDTV

Z diskuze k rozhovoru v LN:
Problemy HD: Autor: Novak IP: 74.56.31.xxx Datum: 13.10.2007 18:55 Nejak se mi nezda prirovnani prechodu z cernobile televize na barevnou k zavedeni vysoce rozlisovaciho vysilani. Tak vyrazne to zase neni. Nejdale jsou asi v USA a jak to muzu pozorovat v Kanade je v tom daleko vice faktoru nez clanek uvadi. Tj. musi byt HD porady, prijem pres kabel nebo satelit, HD decoder a HD televize a to take ne kazda, ale ty s nevyssi rozlisovaci schopnosti. Jakmile neco z toho neni kvalita obrazu jde dolu a to jsem jeste neco mozna zapomel protoze to uvadim jako laik. Znamena to nutnost vymeny televize a k tomu tyto uvedene predpoklady. Kvalita je dobra zejmena u sportovnich prenosu, ale aby to vse nejak vyniklo tak televize by mela byt s uhloprickou minimalne 90 cm. Je skoda, ze se Cesko dostalo tak do zpozdeni, tipnul bych to na 5-10 let kvuli administrativnim prekazkam. Ale i tak to neni zdaleka perfektni. Stale je relativne dost malo vysilanych programu v HD, za kanaly v HD je nutno extra platit, vybrane sportovni prenosy a nektere dalsi je treba extra extra platit, kvalita natacenych HD je kolisava atd. Jako vsechno, zlepseni to je, ale ne tak dramaticke ani ne tak dokonale a na konci to stejne vse zaplati divak.

a
T.Z. NOVA z dneška.

P.S. V případě vypínání v regionu Domažlic byla stanovena provozovateli vysílání podmínka určitého významného procenta penetrace STB mezi diváky, v případě HDTV zřejmě panuje podstatně větší optimismus (a to i při výrazně (násobně) vyšších nákladech na pořízení přijímačů etc.). Stejně jako řada dalších, vnímám i já HDTV především jako vhodné pro SAT, kabel či IPTV, terestrika v tomto zatím nemá v jiných zemích prioritu, stejně tak se zatím nikdy u nás v případě HDTV nehovoří o nějakém placení, v tom (neplacená TV v HDTV) bychom asi byli opravdu první (diváci jistě nebudou proti). A nakonec jen poznámka , že většina HD programů je zatím převážně buď o filmech nebo o sportu a přenosech z atraktivních věcí, zpravodajská TV v HDTV zatím asi nikde není, nebo jsem ji nezaregistroval (což neznamená, že neexistuje ). V každém případě je samozřejmě HDTV zajímavá budoucnost, i když přeci jen vzdálená.

Nová reklama na digitalizaci na ČT1

Sice jsem nestihl celý reklamní spot, ale pochopil jsem , že jde o hranou reklamu na přechod na digitální vysílání s odkazem na Call linku Radiokomunikací a.s. Ve spotu, který byl na závěr pořadu Neváhej a toč, se objevil praktický návod na jednoduché zapojení set top boxu, které uváděl a "demonstroval" E. Hrubeš (zároveň moderátor právě skončeného pořadu). Jako protiklad byl nešikovný soused, kterému nakonec pomohl (zřejmě:-) odborník. Vše se odehrálo na ČT1 dnes v 18,45, a zřejmě nepůjde o poslední ukázku. http://www.ceskatelevize.cz/program/10120644009-14.10.2007-18:15-1.html).

Určitě zajímavost po hodinovém čekání ve studiu ČT v poledne na přenos po přesunu a protažení/přeskupení úvodních témat (z ČT1 na ČT24)
P.S: Klip podle upřesnění kolegů již běží několik týdnů.

*******************************************************
DIGI: Záznam z ČT24 od času cca 20:25.
http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/1126672097-otazky-vaclava-moravce/207411030511014-14.10.2007-13:05.html

Podle očekávání nezapadl ani rozhovor v LN s varováním plitiků, aby "dostali rozum":
(http://www.lidovky.cz/dostanou-zakonodarci-rozum-dp5-/ln_rozhovory.asp?c=A071012_192220_ln_rozhovory_svo)


Související Odkazy:
http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=212170
http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=212176

a na digizone.cz:
http://www.digizone.cz/aktuality/evropske-komisi-se-nelibi-must-carry/
http://www.digizone.cz/aktuality/jandak-vypnuti-analogu-2010-se-neda/
http://www.digizone.cz/aktuality/jehlicka-myslim-ze-senat-schvali/

P.S. a zde bude přepis (cca v pondělí) :
http://www.ceskatelevize.cz/program/detail.php?idp=10118348010&day=1192312800&time=03:00&ch=1&deid=1225)

sobota 13. října 2007

"Kmitočtová olympiáda" začíná. Prohrají provozovatelé vysílání světovou bitvu o střední kmitočtové pásmo?

Od 22.října začíná v Ženevě několikadenní světové zasedání ITU - WRC World Radiocommunication Conference, na kterém se bude rozhodovat mj. i o budoucím rozdělení rádiového spektra ( akce končí 16.11.). Zástupce US na konferenci Richard Russell toto setkání pro americká média dokonce označil jako Kmitočtovou olympiádu . Hlavní téma se týká středního kmitočtového pásma a jeho budoucího využití. Jde zjednodušeně o to, zda pásmo 4 - 10 MHz bude dále využito pro rozhlasové vysílání nebo bude k dispozici jiným, například vojenským nebo navigačním účelům pro vysokofrekvenční komunikační služby. Provozovatelé rozhlasového vysílání by rádi toto pásmo ale využili pro budoucí náhradu analogu novým digitálním vysíláním DRM. V tomto směru, stejně jako v další agendě konferecne, jdou podle pozorovatelů zájmy EU proti zájmům skupiny zemí v čele s USA.

Pásmo 700 MHz chtějí Američané například využít pro služby tzv. čtvrté generace mobilní komunikace, zejména pak po dokončení přechodu na digitální vysílání v USA.

Celé setkání bude zajímavé, i když je řada informací z něj zpravidla pro veřejnost či média nedostupná, jako na jiných podobných akcích ITU.

Závěrem citát amerického prezidenta k tématu, ale již z roku 2004 (převzato z blogu): President Bush mentioned spectrum in a speech at the Commerce Department in 2004, and it is still relevant today: "The spectrum that allows for wireless technology is a limited resource. . . . and we need to use it wisely . . . without, by the way, crowding out important government functions."

Digitální rádio přichází do mobilů. Austrálie startuje komerční provoz digitálních rádií od ledna 2009.

Australští provozovatelé komerčních rádií představili v rámci pilotního projektu mobilní telefonní přístroje, které umožňují poslouchat digitální rozhlasové vysílání. Současně tyto přístroje umožňují navigační služby a další možnosti. Jde o služby a aplikace v rámci technologie "Visual DAB/DAB+", které umožňují i vizualizaci informací a dat.

Provozovatelé digitálních rozhlasových projektů chtějí nový systém využít i pro další interaktivní služby nebo soutěže apod. Šéf australské asociace komerčních rádií Commercial Radio Australia (CRA) Joan Warner tyto plány komerčních rádií místním médiím potvrdil.

Australská vláda již potvrdila start digitálního rozhlasového vysílání od 1.ledna 2009. K plnohodnotnému rozjezdu se s předstihem již před letošními vánoci chystají výrobci a dodavatelé přístrojů s vybavením pro DAB+.

Užitečný odkaz: www.digitalradioaustralia.com.au

DIGI ...do hlasování zbývá ještě asi 17 dnů.....

Není pochyb o tom, že současná mimořádně intenzivní PR vlna ve prospěch různých projektů, ale vždy v nitru i k digitální novele, bude zcela jistě v dalších dnech pokračovat a gradovat. Jak mne upozornil jeden z kolegů z Univerzity, prakticky v každé z posledních PR aktivit komerčních subjektů se vztahem k vysílání v našem tisku i jinde se až příliš často objevuje heslo

VZKAZ POLITIKŮM , a to velmi často i doslova a bez skrývání. Myslím, že zejména politici jsou již v dnešní době na podobné PR kroky zvyklí a do značné míry imunní (anebo je dle vlastního postoje naopak používají:-).


V neděli 14.10. bude část Otázek V.Moravce na ČT1 od 12,00 hodin věnována digitalizaci (účast Jandák, Jehlička), včetně krátkých vstupů prostřednictvím telemostu.

Text „Dostanou zákonodárci rozum?“
i mnohé další (resp. názory a stanoviska v nich obsažená) by jistě zasloužily komentář, což z mé strany nastane buď na ČT1(prostoru bude s ohledem na jiná témata přirozeně méně) nebo následně. Anebo stačí alespoň stručně a rychle odkázat na jiné pohledy jiných
z nedávné minulosti.
pátek 12. října 2007

Senát - projednání digi novely - zpřesnění

Kulturní výbor Senátu se k digi novele ( a dalším věcem) sejde ve středu 17.10 v 10,00 hodin, v úterý den před tím zasedá senátní mediální komise.

10:00
Místnost č. 352 (VP-C)
Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

26.zasedání evropských mediálních regulačních orgánů v Sofii

Evropská asosiace regulačních orgánů - European Platform of Broadcasting Regulatory Authorities (EPRA) se na svém dalším zasedání sešla na pozvání Bulharské Rady pro elektronická média v Sofii ve dnech 3.-5.10. Minulé setkání se uskutečnilo letos na jaře v Praze na pozvání RRTV, a bylo kromě volby nového předsedy asociace spojené mj. s problémy z financováním:

http://archive.ceskamedia.cz/article.html?id=196832_ex_M&qqqq=EPRA
http://archive.ceskamedia.cz/article.html?id=196723_ex_M&qqqq=EPRA

Video reportáž z pražského zasedání:
http://archive.ceskamedia.cz/article.html?id=195817_nw_M&qqqq=EPRA

Sofijské akce se účastnilo 140 zástupců ze 40 zemí (ze 42 regul.orgánů) a také zástupci Rady Evropy (Media and Information Society Division), z European Audiovisual Observatory a z Evropské komise (DG Information Society and Media).

Jednalo se především o nové evropské směrnici AVIS (Audiovisual Media Services Directive, jako revize současné směrnice „Televize bez hranic“ TVWF) a o regulaci (nová pravidla pro product placement a základní principy směrnice AVIS.

Stále panují rozpory a různé názory na přesnou definici audiovizuálních služeb, a jejich rozsah a z toho plynoucí pravidla a „přísnost“ případné regulace. EP plánuje rozhodnout o nové směrnici do konce letošního roku, poté (resp. od zveřejnění v Oficálním věstníku EU) začíná běžet 2letá lhůta na aplikaci nové Směrnice do národních legislativ.

Dalším tématem byla role regulátorů při zvyšování mediální gramotnosti. Zástupci se v diskuzi dotkli také televize v mobilních sítích, jejího licencování a dalších souvisejících problémů. Stejně jako vysílání TV programů do jiných zemích, než kde jsou jejich provozovatelé registrování/licencováni.

P.S.
Aktuálně komisařka EK V.Redingová obhajovala nový regulační plán včetně vytvoření celoevrospkého regulátora pro oblast telekomunikací ETMA (
European Telecom Market Authority ). Ve svém vystoupení v rámci ERG V.Redingová reagovala na základní a již medializované výtky některých členských zemí i kolegů komisařů(řek).


čtvrtek 11. října 2007

" je to vzkaz politikům ..." - bez komentáře.

"...Generální ředitel stanice Nova Petr Dvořák přiznal, že výstavba budovy s vybavením si vyžádala investici ve výši 600 milionů korun. Sdělil také, že otevření nového studia je vzkaz politikům, že to Nova myslí s rozvojem technologií vážně. V tuto chvíli jedná Nova s ČTÚ o možnosti pilotního projektu vysílání ve vysokém rozlišení. "Diváci nečekají na stovky nových kanálů, ty si mohou na satelitu nají také, ale očekávají od digitalizace kvalitu," tvrdí Dvořák..."

celý text http://www.rozhlas.cz/digital/cesko/_zprava/388095

Čínská digitalizace zaznamenává velký růst na burze ( už na americké)

Ohromný boom zažívá v rámci čínského hospodářského rozvoje i digitální vysílání a firmy s tímto oborem spojené, a to nejen v souvislosti s olympiádou v příštím roce. Společnost China Digital TV , která se specializuje na poskytování podmíněných přístupových systémů pro čínský digitální televizní trh, zažívá nebývalý rozmach, a to i burzovní scéně. Cena akcií závratně roste, nyní už i na americkém trhu. Po zahájení obchodování na burze v New Yorku NYSE od 1.října , kdy společnost nabídla 12 mil akcií v cenovém rozmezí 11 – 13 amerických dolarů, cena akcií stoupla už o 200%. Celkový průměrný růst s CHINA Digital TV spojených společností má závratné tempo 30% nárůstu. Společnost má rovněž licenci k projektování, výrobě a prodeji set top boxů a digitálního televizního softwaru. V Číně je vládou plánován plný přechod na digitální vysílání do roku 2010.

Další podrobnosti k CHINA DIGITAL TV, nejvíce zde: http://www.novel-tongfang.com/

k burzovním zprávám zde nebo ze zahraničních zdrojů..
http://dealbook.blogs.nytimes.com/2007/10/05/china-digital-tv-raises-192-million/
http://www.dmwmedia.com/news/2007/10/05/china-digital-tv-shares-jump-after-192-million-ipo

Čínská digitalizace: http://www.dvb.org/about_dvb/dvb_worldwide/china/index.xml

AKTUALIZACE 19.10.

...China Digital TV Holding vstoupila 5. října pod vedením prestižních investičních bankovních domů, jako je Morgan Stanley a Credit Suisse, na americký burzovní trh. Společnost plánovala původně nabídnout 12 mil akcií v cenovém rozmezí 11 – 13 amerických dolarů. Se zvyšujícím se ohlasem a převisem poptávky se cena zvýšila na 13 – 15 USD. Nicméně výsledná cena byla stanovena na 16USD! Nevídaný zájem o nákup akcií však vyhnal cenu prudce nahoru a jen první obchodní den se cena zvýšila hned zhruba o 90%. Nicméně během dalších několika dní se prémie ještě zvýšila a za necelý týden tak dosáhla neuvěřitelné hodnoty 240%!

Čínský televizní trh má největší diváckou základnu na světě. Snahou China Digital je získat vládu pro podporu celoplošného přechodu z analogového na digitální vysílání. Za účelem konkurenceschopnosti a převahy se společnost právě rozhodla umístit akcie na NYSE. China Digital má širokou geografickou síťovou základnu a tento trend chce více než podpořit. Ze 49 společností vybraných vládou na demonstraci projektu digitálního vysílání je 29 zákazníků právě China Digital. Penetrace digitální televize v Číně by podle odhadů měla narůst z 6% v roce 2006 na 60% v roce 2010. China TV s hrubým nárůstem zisku 81,9% za první polovinu roku 2007 je tak ve velmi silné pozici.


NOVÁ kniha o digitalizaci v ČR

Kniha je určena široké veřejnosti, kterou seznamuje se zvláštnostmi příjmu zemského digitálního televizního vysílání. Důraz je kladen na praktické informace, které potřebují televizní diváci k tomu, aby se mohli vybavit potřebnou technologií a aby se ji naučili efektivně ovládat.

V první části knihy jsou stručně uvedeny vlastnosti digitálního vysílání v systému DVB-T, dále je popsán přenos televizních signálů zemským prostředím, rozdělení kmitočtového spektra a kritéria dobrého příjmu televize. Dále je věnována pozornost přijímacím anténám, jejich vlastnostem a výběru pro příjem DVB-T. Další část obsahuje informace o přijímacích zařízeních tzv. Set Top Boxech, jejich vlastnostech a způsobu připojení k televizním přijímačům a dalším zařízením. Je zde podán i návod, jak postupovat při případných potížích s příjmem DVB-T. K problematice příjmu je uveden i konkrétní příklad dálkového příjmu pražského vysílání. Závěrem kniha uvádí stručné informace o moderních systémech určených pro mobilní příjem televizního vysílání, mapy území pokrytého současným (únor 2007) pozemským digitálním televizním signálem a pro některé oblasti termíny Technického plánu přechodu od analogového na digitální vysílání.

Stručný obsah knihy

  1. Digitální a analogová televize
  2. Přenos televizních signálů zemským prostředím
  3. Televizní vysokofrekvenční pásma a kanály
  4. Kritéria dobrého příjmu analogové a digitální televize
  5. Televizní přijímací antény
  6. Výběr vhodné přijímací antény
  7. Orientační přehled antén vhodných pro příjem DVB-T
  8. Činnost set top boxu
  9. Zapojení set top boxu do Televizního přijímače (analogového)
  10. Set top boxy na trhu
  11. Jak postupovat při případných potížích
  12. K příjmu DVB-T
  13. Dálkový příjem
  14. Mobilní příjem
  15. HDTV a MPEG4¨ autoři :Bednář Jiří, Gregora Pavel
http://shop.ben.cz/cz/121282-prijem-dvb-t.aspx

Televize na podporu digitalizace v ČR zahájí své vysílání na INVEXU

Zanedlouho bude spuštěn nový satelitní TV kanál, který se bude významně věnovat digitalizaci vysílání. K zahájení vysílání by mohlo dojít v nejbližších dnech, nejpozději v době INVEXU v Brně v závěru října. Existují další možnosti, jak bude možné získat přístup k novému programu, nejen prostředictvím satelitu. Podle aktuálních prognoz by se mohlo poměr sledování televizních programů do odby vypnutí nalogu změnit , satelitní příjem bvy podle z jedné z alternativ mohlv ČR dosáhnout 25% podíklu. I to je významně méně , než v kterékoliv západoevropské zmei, jisté náznaky lze ale sledovat i z vývoje na Domažlicku při ukončení analogu.

z webu CS linku:
Nová stanice CS Link TV bude zaměřená především na propagaci digitálního televizního vysílání se zvláštním zaměřením na digitální satelitní vysílání na pozicích 23,5°E a 19,2°E, tedy lokalitách, které využívají satelity Astra lucemburského satelitního operátora SES Astra.CS Link TV bude tématický teleshoppingový televizní program. Vysílání bude sestaveno z několika rotujících bloků - nabídka zboží a služeb k rozvoji digitálního televizního vysílání, komunikace a elektroniky (technická zařízení, komunikační sítě, komunikační služby, televizní technologie, programy, doplňkové služby), osvětové a vzdělávací pořady z oboru, významné události z oboru, zábavné pořady, magazíny a další doplňkové služby. Kanál CS Link TV přinese na český trh jednu novinku - inkubátor nových televizních programů (tedy televize v televizi). Půjde o vyhrazené časové sloty pro nové televize, které se chtějí představit satelitním divákům a také o malé televize, které nemají zájem o vlastní 24 hodinový kanál ale chtějí vysílat jen několik hodin denně či týdně na sdíleném prostoru s jiným vysílatelem.

RRTV: Také současné regionální televize mohou vysílat digitálně.

S vetší časovou prodlevou od podobného rozhodnutí, které před mnoha měsíci umožnilo (resp. výslovně potvrdilo) televizi NOVA a Prima vysílat své programy digitálně, se nyní RRTV usnesla na stejné možnosti i pro současné regionální televize. Původně byl tento "akt" navrhován již v dřívějších návrzích na novelizaci mediálního zákona, ale nakonec většinou s odkazem , že je to již v rámci správní agendy řešeno, byla příslušná ustanovení vyřazena.

Úterní rozhodnutí RRTV bylo potvrzeno i v tiskové zprávě , vydané po zasedání Rady.

"...RRTV vyznačila, podle bodu 7 čl. II zákona č. 235/2006 Sb., v licenci provozovatele .... (licence ...) vznik práva po dobu platnosti licence šířit tento program v nezměněné podobě prostřednictvím vysílací sítě určené pro regionální zemské digitální televizní vysílání. Územní rozsah vysílání stanovila v souladu s žádostí provozovatele a stanoviskem ČTÚ.."

Výsledky popularizace digitálního vysílání

Na akci sdružení HERMES , kde byly prezentovány výsledky projektu DIGIMONITOR (mimochodem poněkud rozdílné od jiných průzkumů v daném místě, a to i kvůli jiné struktuře, obsahu i metodě), byly prezentovaná i jiná analýza přechodu na digitální vysílání v oblasti Domažlic.

Autorem prezentace jsou lidé z projektu ST (Dr.Petr Beneš), kteří se účastnili kampaně v rámci zakázek od Ministerstva informatiky. Více na digitalinfo.cz , prezentace:

http://www.digitalinfo.cz/files/PB_1007.ppt

Podrobné výsledky a vyhodnocení kampaně na Domažlicku od realizátora kampaně MI společnosti Liberal Consulting/Agency budou prezentovány na nejbližším jednání NKS a představeny veřejnosti v následujících dnech.

Možnost dotací na digitální vysílání již dnes i v ČR (z Fondů)

7. Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací7.1. Stručný přehled programů pro nové období 2007-2013Bližší informace: www.strukturalni-fondy.cz

Integrovaný operační program

Prioritní osa 1 - Modernizace veřejné správy

Oblast intervence 1.1. - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě

Indikativní výčet vhodných aktivit:
» výstavba datových sítí pro potřeby služeb veřejné správy
» standardizace informačních a komunikačních technologií, technického a programového vybavení ve veřejné správě a poskytovaných informačních službách
» zvýšení úrovně zabezpečení komunikačních sítí a elektronických služeb
» zavádění, rozvoj a propagace služeb informační společnosti (např. eTax, eHealth, justice, eCulture, transport, eLearning, eInclusion, databáze „best practies“ apod.) vč. elektronické veřejné správy - eGovernment, určených pro co nejširší spektrum technologií a koncových zařízení (včetně digitálního vysílání a mobilní technologie)
» vytváření a integrace registrů veřejné správy
» zapojování orgánů veřejné správy k systému sdílení dat
» podpora využívání best practices
» zavedení informačního managementu a podpora znalostních systémů ve veřejné správě
» digitalizace vybraných datových zdrojů
» stabilizace, rozvoj a používání geoinformací a služeb v oblasti GIS na centrální úrovni

problémy s televizí (z monitoringu)

Problémy s televizí podruhé,


Mostecký deník , strana 8

"Ráda bych reagovala na článek ,,Problémy s televizí rodiče sami nevyřeší“, který 1. 10. napsala paní Škrancová.Rozhodně ještě nejsem důchodového věku, dalo by se říci v tom nejlepším, produktivním, ale mám stejné problémy jako rodiče této paní. S nástupem nové techniky a její modernizací jsme se s manželem rozhodli pořídit si digitální satelit a set top box, abychom měli kvalitnější příjem a větší výběr programů. Zároveň jsme se domnívali, že vložená a nemalá investice se nám časem vrátí. Jenže jsme se přepočítali. V březnu, po zakoupení zmíněné techniky, jsme se pídili, jak zrušit smlouvu se společností Karneval. Přes internet to není možné, tak jsem alespoň našla kontaktní místo této společnosti v našem městě. Tam mi oznámili, že pouze zřizují nové smlouvy, avšak stávající neruší. Ještě jsem se nevzdávala, dostala jsem od velmi ochotné prodavačky adresu, kam mám směrovat svůj problém.
Koncem března jsem poslala doporučený dopis výše zmíněné společnosti a čekala na odpověď. Devátého srpna jsem poslala druhý doporučený dopis. Mezitím jsem se snažila přesně tak, jak popisuje paní Škrancová, dovolat na jejich linku, leč marně.
Asi tak v polovině srpna přišli naši mladí a měli více trpělivosti vyčkávat na operátora, který je tak vytížený, že se vám jen tak neozve. Syn se dočkal a domluvil se. Paní, se kterou hovořil, dokonce našla mé dva doporučené dopisy, ale nedokázala vysvětlit, proč se po dobu pěti měsíců ani neozvali. Leč přislíbila, že do dvou dnů máme signál, který přijímáme, odpojený a do měsíce vrácené poplatky, které jsme platily za poskytované služby.

Jak myslíte, že to dopadlo? Stále čekáme. Prosila bych touto cestou paní Škrancovou, jestli by ještě jednou, byť ne za své rodiče, orodovala za úplně cizí, ale zcela bezradné lidi, u té příjemné a ochotné paní. Kontakt nechám v redakci.

O autorovi| H. Rambousková, Litvínov

Digitální diskuze o obsahu programů - 26.10.07

Via Literární noviny:
Program digitální diskuse nahlédne do problematiky digitálních televizních kanálů z pohledu obsahových požadavků, změny podoby, kvality a možností televizního obsahu, s důrazem na film dokumentární, nároky na jeho produkční či jiné přizpůsobení budoucímu fungovaní digitálníchtelevizí, zároveň ale i na výhody pro jeho uplatnění (otázka aktuální tvorby) a zpřístupnění (otázka archivní). Panelu se zúčastní zástupci všech šesti českých držitelů digitálních licencí a dále producenti, distributoři a režiséři dokumentárních filmů. V pátek 26. října 2007 v 18 hodin v Aule.
Možnosti dokumentárních cross-žánrů v televizi.
Představení hraničních žánrů dokumentu jako docu soap či docu drama s evidentními dokumentárními kvalitami jak v původním záměru a volbě tématu, tak v stylistických prostředcích (přiznaná kamera, přítomnost kameramana, vyloučení umělých zásahů do příběhů). Tyto pořady se mnohde ve světě těší autorskému i diváckému zájmu jako společensky údernější alternativa studiových reality show.