pondělí 31. ledna 2011

Postup ČTÚ při správě vybraných částí rádiového spektra se zaměřením na podporu poskytování mobilních služeb vysokorychlostního přístupu

Na jednání vlády ČR dne 26. ledna 2011 byl projednán iniciativní materiál Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „ČTÚ“) k Postupu ČTÚ při správě vybraných částí rádiového spektra se zaměřením na podporu poskytování mobilních služeb vysokorychlostního přístupu.


Vláda na svém jednání schválila digitální dividendu v ČR, tj. určení kmitočtů v pásmu 790–862 MHz od ledna 2012 pro celoplošné poskytování mobilních služeb vysokorychlostního přístupu k internetu. Dále vláda schválila provedení výběrového řízení na držitele přídělů kmitočtů formou aukce, v jehož rámci budou společně nabídnuty kmitočty z pásma digitální dividendy tj. 790–862 MHz, zbývající kmitočty z pásma 1800 MHz a kmitočty z pásma 2600 MHz. Využití kmitočtů i parametry výběrového řízení budou koncipovány v souladu s rozhodnutím Evropské komise 2010/267/EU ze dne 6. května 2010 a na základě vyhodnocení výsledků výběrových řízení v ostatních státech EU.

Vláda podpořila svým rozhodnutím záměr ČTÚ, tj. využití aukce pro příslušné výběrové řízení jako nejtransparentnějšího postupu.

Cílem, který navrhovaný postup sleduje, je zpřístupnit veškeré volné spektrum a umožnit tak rozvoj nových služeb elektronických komunikací prostřednictvím bezdrátových vysokorychlostních sítí, zejména mobilního charakteru. Součástí podmínek aukce budou i podmínky, zabraňující nejen spekulativnímu nákupu spektra nebo neodůvodněnému hromadění spektra, ale umožňující prohloubení hospodářské soutěže v oblasti mobilních služeb elektronických komunikací.

ČTÚ bude, v návaznosti na nezbytné úpravy legislativy, samozřejmě v průběhu přípravy výběrového řízení veřejně diskutovat konkrétní kritéria účasti na výběrovém řízení i podmínky budoucího využití nabízených kmitočtů. V této souvislosti ČTÚ připomíná, že tematika digitální dividendy byla od roku 2008 předmětem dvou kol veřejné diskuse. Předložení materiálu o určení digitální dividendy a návrh výběru postupu, tj. aukce, do vlády je jedním z výsledků vyhodnocení diskuse ke Strategii správy spektra. Implementace nových bezdrátových vysokorychlostních sítí může být realizována až po dokončení přechodu na zemské digitální televizní vysílání.
viz TZ ČTÚ

Nakonec ani Rusko nebude dotovat STB

Podle ruských médií nakonec ani v Rusku nebude spuštěn systém finanční podpory obyvatelům při nákupu set top boxů v rámci přechodu na digitální vysílání. Podle CNews o tom již rozhodl ministr komunikací a masmédií Igor Šegoljev.

Analogové televizní vysílání bude v Rusku podle plánu vypnuto do konce roku 2015, ale za podmínky, že většina občanů bude mít přístup k digitálnímu TV signálu. Proti původním předpokladům ale nebude financováno pořízení STB na straně diváků, alespoň ne ze strany federálních orgánů – ve hře je ještě možnost regionálních podpůrných projektů (zatím ale ani o nich nebylo rozhodnuto).

Celkové náklady digitalizace se pro celé Rusko odhadují na 122.8 mil. € (cca 80% by mělo být financování ze státního rozpočtu).

pátek 28. ledna 2011

NOVA v posledních dnech ve velkém zájmu médií

Nova propouští a omezuje vlastní tvorbu. Chystá se její prodej?

novinky.cz: Po exřediteli Novy vyvedla ochranka televize i právničku.

V budově největší tuzemské soukromé televize byl nastolen nový trend. Po vzoru velkých zahraničních korporací se svých zaměstnanců Nova zbavuje opravdu nemilosrdně. Podle očitých svědectví vyprovází čerstvě vyhozené zaměstnance z budovy Novy bezpečnostní služba. Naposledy to pocítila i právnička televize, kterou kvůli tomu, aby nevynesla interní informace, vyprovodila ochranka.

Před několika týdny ochranka z Novy vyprovodila bývalého generálního ředitele Petra Dvořáka, který po příchodu do zaměstnání doslova narazil na zavřené dveře kanceláře a společnost mu prý ihned zabavila i služební auto. Nyní stejnou situaci pocítila i dlouholetá právnička televize Markéta Havlová.

Ta zastupovala stanici ve sporech s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. Poté, co vedení Novy náhle zrušilo z organizačních důvodů k 24. lednu oddělení mediálního práva, jež bylo k dispozici tvůrcům a zejména redakcím zpravodajství a publicistiky, na Havlovou údajně nastoupili ostří hoši z ochranky.

Důvodem razantního zásahu měla být obava, aby nevynesla interní informace z budovy. S okamžitou platností jí byl prý také zabaven firemní počítač a karta opravňující ke vstupu do budovy.

Nevyužitelní lidé odejdou
Mluvčí televize Nova Michaela Fričová nastalou situaci nepopřela. „Pracovní poměr s Markétou Havlovou byl po vzájemné dohodě ukončen. Obě strany se zavázaly, že to více nebudou komentovat a tuto dohodu ctíme,“ sdělila Novinkám Fričová.

Informace o chystaném velkém třesku v televizi potvrdil nový generální ředitel stanice Jan Andruško.
„Tak jako v každé úspěšně fungující společnosti sleduje i v TV Nova její nejvyšší management, zda jsou správně a efektivně využíváni lidé, technika a prostředky, které má firma k dispozici, a na základě posouzení přistupuje k určitým krokům. Ti, kteří pro společnost nejsou využitelní, odejdou," parafrázovala Andruškova slova Fričová.


středa 26. ledna 2011

Vláda schválila postup pro využití volných kmitočtů pro broadband

Vláda dnes v návaznosti na strategii Digitální Česko schválila návrh MPO/ČTÚ při správě kmitočtů.

Postup Českého telekomunikačního úřadu při správě vybraných částí rádiového spektra se zaměřením na podporu poskytování služeb vysokorychlostního přístupu v období do roku 2012
č.j. 24/11 - bod 18 schůze vlády 19.1.2011
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Přizván: P. Dvořák, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu

Výsledek jednání vlády: Vláda postup schválila.

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) provede společnou aukci na kmitočty zbylé po vypnutí analogového televizního vysílání spolu s frekvencemi v pásmech 1,8 a 2,6 GHz. Podmínky aukce stanoví, že kmitočty budou určené výlučně pro celoplošné využití.

Základní podmínkou aukce bude využití rádiových kmitočtů pro veřejně dostupné služby elektronických komunikací. Konkrétní návrh limitu maximálně dosažitelného množství spektra, neboli spectrum cap, pro pásma 800 MHz, 900 MHz a 1800 MHz bude předmětem veřejné konzultace principů a podmínek aukce.
--------------------------------------------------------------------------------

Usnesení vlády k Digitálnímu Česku

Dne 19. ledna 2011 vláda ČR usnesením č. 50 schválila Státní politiku v elektronických komunikacích - Digitální Česko.

Text celého Strategie v pdf je zde

Dnes rozhodne vláda - Aukce kmitočtů pro rychlý internet začne v druhém pololetí

Český telekomunikační úřad chce zahájit aukci kmitočtů pro vysokorychlostní mobilní internet v druhé polovině letošního roku až po účinnosti novely telekomunikačního zákona. Frekvence chce přidělit na 15 let. Vyplývá to z materiálu ministerstva průmyslu a obchodu, který má ve středu projednávat vláda.

Doba platnosti licence podle ČTÚ respektuje čas potřebný pro návrat vložené investice i očekávaný pokrok ve vývoji technologií. Obdobně nastavily podmínky i další členské státy Evropské unie.

Úřad počítá s dražbou kmitočtů uvolněných po přechodu z analogového na digitální vysílání v pásmu 800 MHz spolu s frekvencemi v pásmu 1800 MHz a 2600 MHz. "Společná aukce zvýší atraktivitu pro případné zájemce, protože umožňuje efektivní využití jednotlivých částí kmitočtového spektra podle potřeb operátorů vysílacích sítí," uvedl ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.

Základní podmínkou aukce bude využití rádiových kmitočtů pro celoplošné veřejně dostupné služby elektronických komunikací. Frekvence je možné použít například pro mobilní sítě čtvrté generace založené na technologii LTE.

Konkrétní návrh limitu maximálně dosažitelného množství spektra, neboli spectrum cap, pro pásma 800 MHz, 900 MHz a 1800 MHz bude předmětem veřejné konzultace principů a podmínek aukce. Z toho mimo jiné vyplyne, zda by v tuzemsku mohl vzniknout další plnohodnotný mobilní operátor.

Do poloviny roku by měl ČTÚ připravit podmínky pro koordinaci odpovídajících kmitočtových náhrad tak, aby bylo možné dotčeným držitelům přídělu rádiových kmitočtů v pásmu 800 MHz náhradou přidělit kmitočty nové. Některé kanály jsou totiž dosud určené a využívané pro digitální televizní vysílání.

pátek 21. ledna 2011

Evropská komise již schvaluje státní podporu broadbandu, ve velkém…

Evropská Komise schválila v roce 2010 rekordní výši státní podpory na podporu zavádění širokopásmových sítí. Nyní jde navíc o soulad s novou tzv. Digitální agendou (Strategie do roku 2020).

V souhrnu byla schválena státní pomoc dle pravidel EK ve výši 1,8 mld. €. Šlo o projekty především v oblastech s nedostatečným pokrytím vysokorychlostních broadbandových sítí . Podpora je chápána i jako pomoc k rozvoji hospodářství a zejména ve prospěch tvorby pracovních příležitostí.

Seznam podpořených projektů je zde(pdf).

EK plánuje pro další období ještě větší přímou finanční podporu. Je připraveno financování projektů na podporu broadbandu na období 2007-2013 ze strukturálních fondů EU v celkové výši 2.3 miliard € a € 12,9 mld. na „služby informační společnosti“. K tomu lze přičíst i možnosti Fondu pro rozvoj venkova s rozpočtem i pro broadband (360 milionů € ).

Kmitočty znovu do vlády

Ve středu 26.ledna vláda bude po doplnění materiálu projednávat postup při využití volných kmitočtů.

14. Postup Českého telekomunikačního úřadu při správě vybraných částí rádiového spektra se zaměřením na podporu poskytování služeb vysokorychlostního přístupu v období do roku 2012
č.j. 24/11 - bod 18 schůze vlády 19.1.2011

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Přizván: P. Dvořák, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu

čtvrtek 20. ledna 2011

Řešení budoucnosti reklamy na ČT a kulturních a filmových Fondů "přerušeno"

Volební výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na svém dnešním zasedání se usnesl na návrhu přerušit další projednávání senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako Sněmovní tisk č. 27.

Velká Británie plánuje radikální změnu dosavadní mediální regulace

Britský ministr kultury Jeremy Hunt nyní začal veřejně hovořit o nutnosti radikálně přehodnotit dosavadní britský legislativní a regulatorní rámec pro oblast médií. Naposledy se poměrně jasně v tomto smyslu vyjádřil na konferenci v Oxfordu.

Jde o reakci na dosavadní vývoj médií i celého britského hospodářství (P.S.ale i na gradující spory kvůli soutěžních pravidlům a uplatňování přísných regulativů...) , a to ještě před přípravami revize tzv. Green Paperu souvisejícím s novým telekomunikačním zákonem, původně plánovanými na konec letošního roku. Původní záměr nového zákona měl být připraven pro období po roce 2015.

"Chcete přijít se zcela novým pohledem na to,jak co upravit, zda a jak regulovat nebo někdy i neregulovat“ řekl na akci ministr. V úvahu připadá snížení poplatků i změna regulativu pro reklamu stejně jak liberalizace dosud limitovaného majetkového propojení a řada dalších věcí.

JAR přesouvá konec analogu kvůli DVB-T2 o dva roky až na 2013

Jihoafrická vláda rozhodla o posunu konce analogového televizního vysílání z průvodně plánované termínu v letošním roce až na rok 2013. Důvodem je zejména fakt, že se aktuálně Jihoafrické rozvojové sdružení SADC- The Southern African Development Community rozhodlo využít rovnou a celoplošně nový systém DVB-T2

Velká Británie - 92% domácností digitalizováno

Podle aktuálně zveřejněných statistických údajů britského regulátora Ofcom (za 3Q2010) se ukazuje, že na konci září 2010 mělo 92,6% britských domácností digitální televizi.

Kromě to je ve zprávě konstatováno, že 74 % domácích TV setů je již schopno přijímat terestrické digitální vysílání.

Od roku 2005 bylo prodáno 62,6 milionů přijímačů DVB-T.

středa 19. ledna 2011

Stát digitalizační proces úplně zavrhnul...

...kampaň byla silná, hlavně na NOVĚ, stát nepomohl. Jenom tím, že NOVA s Primou a také ČT informovali a pouštěli klipy, pomohlo tomu, že se digitalizace dostala mezi lidi...(audio záznam, k digi od 10:00)

Vláda schválila Digitální ČESKO

Vláda dnes schválila Strategii Digitální Česko, materiál ke správě a využití kmitočtů bude doplněn pro další jednání vlády.

Text je například v pdf zde
----------------------------
17. Strategie v elektronických komunikacích "Digitální Česko"
č.j. 25/11
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno
--------------------------------------------------------------------------------

18. Postup Českého telekomunikačního úřadu při správě vybraných částí rádiového spektra se zaměřením na podporu poskytování služeb vysokorychlostního přístupu v období do roku 2012
č.j. 24/11
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Přizván: Pavel Dvořák, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu

Výsledek jednání vlády: staženo předkladatelem
--------------------------------------------------------------------------------


TZ MPO -Česká republika chce vybudovat informační společnost

Strategie v elektronických komunikacích „Digitální Česko“ je otevřeným a kompatibilním dokumentem s dalšími koncepčními materiály vlády.
Překlenout digitální propast v přístupu k vysokorychlostnímu internetu mezi venkovskými sídly a městy - to je hlavním cílem státní politiky v oblasti elektronických komunikací. Strategii "Digitální Česko" předkládá ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek na její středeční jednání.
"Do roku 2013 chceme ve všech obydlených lokalitách České republiky zajistit možnost připojení do internetu s minimální přenosovou rychlostí 2 Mbit/s a ve městech 10 Mbit/s," říká ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. „Do roku 2015 je také nutné zajistit na venkově přístupovou rychlost na úrovni alespoň poloviny průměrné rychlosti připojení ve městech." Přitom 30 % domácností a firem ve městech by mělo mít možnost připojení s přenosovou rychlostí alespoň 30 Mbit/s.
Sítě a služby elektronických komunikací fungují plně v tržním prostředí, pro jehož regulaci existují určené orgány a nástroje. „Státní politika Digitální Česko nesmí do tohoto tržního prostředí vnášet netržní zásahy a vlivy, ale naopak zodpovědně předcházet deficitům v digitální ekonomice,“ upozorňuje ministr Kocourek. Tyto deficity mohou být způsobeny primárně geografickou a sociální nedostupností nebo nedostatkem znalostí.
Dokument se také zabývá přechodem k digitální televizi. Ten by měl být ukončen do 11. 11. 2011. Digitalizace se ale nevyhnula ani kabelovému a družicovému vysílání. Materiál předkládaný do vlády, že jejich digitalizace už díky rozšíření služeb přilákala pro příjem digitální televize ve standardu DVB mnohé zájemce.

Na evropské či světové úrovni dosud neexistuje časový plán přechodu na digitální rozhlasové vysílání. Digitální rozhlas by měl přinést více multimediálních služeb a interaktivity, podobně jako internetová rádia.

Digitální Česko se také zabývá zavedením nového protokolu IPv6. V rámci stávajícího protokolu IPv4 totiž docházejí volné adresy pro připojení jednotlivých zařízení do internetu a v horizontu měsíců je nutné ho nahradit. Podle zprávy veřejná správa úspěšně pokračuje v postupném zajišťování kompatibility s protokolem IPv6.

O Nově, ČT a digitalizaci na ČRo 1 - dnes v 17,05

Byla televize Nova brzdou procesu digitalizace? Měla by být ve veřejnoprávní České televizi zachována reklama? A kam směřuje televizní byznys? Bývalý ředitel TV Nova Petr Dvořák bude dnes hostem 20 minut Radiožurnálu. Rozhovor poslouchejte od 17:05.
Pokud se chcete našeho hosta na cokoliv zeptat, můžete své dotazy zasílat buď na adresu 20minut@rozhlas.cz, nebo použít facebookovou stránku pořadu. Na otázky v diskusním fóru bohužel hosté nemohou reagovat.

pátek 14. ledna 2011

Reklama ve vysílání ČT

Včera v PSP proběhl seminář k problematice reklamy ve vysílání ČT i dalších TV. Na akci zazněla celá řada zajímavých názorů, informací a nabídek...

Více například zde i s dalšími odkazy na zprávy v médiích

Řešila se mj. i hlučnost vysílaných reklam na všech TV oproti normálnímu vysílání..

Tisková zpráva VV. Praha, 14. 1. 2011 – Pokud zůstane reklama ve vysílání České televize, měla by část peněz z ní putovat do nového fondu na rozvoj mládežnického sportu. Myslí si to místopředseda volebního výboru sněmovny Petr Skokan v souvislosti se senátorským návrhem na změnu zákona o České televizi. O této novele se včera mluvilo na semináři, který zorganizoval volební výbor.

Nastane magického data 11.11.2011 s analogovou tmou na většině Česka i soumrak reklamy v České televizi? Nebo na veřejnoprávní obrazovce zůstane a budou jinam odcházet výnosy z ní? Přítomní zástupci senátorů, poslanců a členů televizní rady si spolu s řediteli České televize, TV Nova i Prima a také s ministrem kultury vyjasňovali na půdě poslanecké sněmovny své postoje k tématu mediální legislativy.

Současná platná úprava totiž počítá s tím, že k 11.11.2011 skončí proces digitalizace a s tím zmizí i většina reklamy z veřejnoprávní obrazovky. Zhruba 500 milionů ročně z ní dnes putuje do Státního fondu České republiky pro rozvoj kinematografie, na účet Českého telekomunikačního úřadu pro přechod z analogového na digitální vysílání a na speciální konto České televize k digitalizaci jejího archivu.

Prodej CDG schválen UOHSem (i když to podle ČRA nebylo vůbec nutné...)

"Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil prodej Českých Radiokomunikací fondům vedeným australskou skupinou Macquarie. Fúzi povolil bez podmínek. ČTK to řekl předseda ÚOHS Petr Rafaj. Podle ÚOHS spojení firem nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže." Více zde


"S ohledem na celkový objem obratu společnosti Czech Digital Group transakce nepodléhá schválení ze strany antimonopolního úřadu," podotknul Chalupa.

České Radiokomunikace: koupi CDG nemusí schválit antimonopolní úřad


pondělí 10. ledna 2011

Španělská vláda finančně podpoří regionální digitální televize

Španělská vlády svým plánovaným nařízením zřejmě umožní finančně podpořit regionální digitální televize, které přechodem na digitální vysílání nebyly ve většině případů schopny zajistit další financování svého provozu.

Mělo by se ale jednat o stanice, které budou spadat do kritérií veřejné služby, tedy co do obsahu vysílání. Okruh je vymezen TV stanicemi, které fungovaly ještě před příchodem digitálu v zemi , tedy před rokem 1995. V případě přijetí „státní pomoci“ nebudou tyto stanice moci vysílat ve svém programu komerční reklamu a jejich celkový roční rozpočet nesmí přesáhnout hranici 100 000€ a jejich nové 15tileté licence budou „nepřevoditelné“.

Zvažované změny by měly být zahrnuty do připravovaného návrhu zákona na podporu informační společnosti.

RTVE zastaví vysílání býčích zápasů v televizi

Španělská veřejnoprávní televizní stanice RTVE potvrdila, že ve svém vysílání již nebude zobrazovat tradiční býčí zápasy. Dosud byla vysílání zápasů zařazována zpravidla v hlavních vysílacích časech. Mnozí Španělé uctívají tyto tradiční zápasy jako "uměleckou záležitost", zatímco jiní je považují za krutý a krvavý „archaický sport“, který nemá v moderní společnosti místo.

(Zdroj www.thereader.es)

Portugalsko již zná místa i data vypínání televizního analogu – zatím nutný minimálně roční souběh

Portugalský telekomunikační regulátor ANACOM oznámil termíny a místa pilotních projektů vypínání televizního analogu v zemi. První bude oblast Alenquer, kde ASO nastane letos 12. května . Následovat budou regiony Cacém (16. června) a Nazaré (13. října).

Kritéria pro výběr vypínaných oblastí:
- proveditelné technické řešení ASO
- oblast, kterou nelze jednoduše pokrýt analogem z jiného vysílače
- počet obyvatel v území nepřesahuje 150.000
- souběh digitálního a analogového terestrického vysílání nejméně po dobu 1 roku.
(P.S. zatím nikde se nehovoří o informační kampani)

Definitivní konec TV analogu je v Portugalsku plánován na 26. dubna 2012.
Skutečný přechod na digitální terestrtické vysílání bude zahájen ale až s poměrně velkým odstupem po pilotních projektech. Bude se konat ve třech fázích počínaje dnem 12. ledna 2012. Postupovat se bude po regionech podél mořského pobřeží. Další fáze digitalizace proběhne na Azorských ostrovech na Madeiře (22.3.22012) a zbytek portugalského území bude dořešeno do 26.4.2012.

čtvrtek 6. ledna 2011

Američané zahájili informační kampaň za záchranu televize

Americká Národní asociace provozovatelů vysílání (NAB) zahájila novou celostátní informační kampaň na podporu terestrického televizního vysílání.

Tato kampaň je reakcí na navrhované změny využití kmitočtového spektra po ukončení analogového TV vysílání a tendenci dát větší prostor pro širokopásmové internetové služby na úkor broadcastingu. Součástí promo akce je příslib bezplatné HD televize ve větším rozsahu a se snazší dostupnosti pro všechny diváky v USA nebo další rozvoj 3D vysílání , mobilní digitální TV ad..

V rámci své informační kampaně spustila NAB speciální internetové stránky, www.thefutureoftv.org, kde je možné získat i řadu „vzdělávacích“ informací nebo podrobnosti o plánech regulátora FCC.

úterý 4. ledna 2011

"Skandál v lotyšské veřejnoprávní TV"

Prezident Lotyšska Valdis Zatlers se obrátil s vážnou stížností na tamní Národní mediální radu kvůli skutečnosti, že po jeho novoročním projevu se proti všem předchozím letům a tradicím nehrála národní hymna. Na rozdíl od veřejnoprávní televize soukromé TV po projevu hymnu zahrály. Televize se divákům omluvila a zahájila "interní vyšetřování". Jedním z argumentů stížnosti je fakt, že stát podporuje televizi i kvůli podpoře rozvoje vlastenectví....

Digitální rozpočet zítra na vládě

ČT odhaduje meziročně o 9 % nižší příjem z reklamy, jen 480 milionů

ČTK 4. 1. 2011, 16:52Česká televize odhaduje svůj letošní příjem z reklamy o devět procent nižší, než měla loni. Výnos z reklamy by měl klesnout na 480 milionů korun. ČTK: ČT odhaduje meziročně o 9 % nižší příjem z reklamy, jen 480 milionů

Odhad zohledňuje pokles výnosu z reklam v důsledku ekonomické recese v minulých letech a počítá se stagnací reklamních výdajů v roce 2011. Píše se to ve zprávě ke středečnímu jednání vlády předložené ministerstvem vnitra a ministerstvem kultury.

Podle zprávy nebude naplněn ani plánovaný výnos z reklamy za rok 2010 v důsledku poklesu příjmů. V rozpočtu na letošní rok už se neuvažuje o převodu zůstatku zvláštního účtu ČT z roku 2010. Celkový objem prostředků k rozdělení pro rok 2011 je tedy nižší o 26 procent.

Česká televize musí podle zákona převádět z výnosu reklamy 12,5 milionu korun měsíčně Státnímu fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie, což je ročně 150 milionů Kč. Tato částka je mandatorním výdajem, zůstává tak beze změny i při předpokládaném poklesu příjmů z reklam.

Zároveň má ČT převádět z výnosu reklamy 1,25 milionu korun měsíčně na účet pro rozvoj digitálního vysílání, který spravuje Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Na rok 2011 to tak bude celkem 15 milionů Kč.

Zbylou část výnosu z reklam ukládá ČT na svůj zvláštní účet, letos to bude podle odhadu 315 milionů korun. Dvě třetiny peněz uložených na tomto účtu může ČT použít na podporu a rozvoj digitálního televizního vysílání. Ostatní prostředky z tohoto účtu může použít na správu a digitalizaci svého archivu, letos to má být 66 milionů korun.

P.S. Dotace pro filmaře krize díky zákonu nepostihne

Firefox poráží Internet Explorer, už i v EU

Internet Explorer - internetový prohlížeč od Microsoftu byl jako nejpoužívanější prohlížeč v Evropě překonán Firefox Mozilla. Alespoň podle dnes zveřejněných údajů firmy Statcounter.

Evropský tržní podíl Firefoxu byl v prosinci 38,1 procenta, zatímco Internet Explorer klesl na 37,5 procenta. Podíl Google Chrome vzrostl z 5,1 procenta na 14,6 %.

Od března loňského roku mají uživatelé operačního systému MS Windows v Evropské unii "dovoleno" si vybrat, který prohlížeč chtějí používat již při instalaci. Možnost vznikla na základě "vyrovnání" mezi Microsoftem a Evropskou komisí.

pondělí 3. ledna 2011

Příprava strategie Digitální Česko byla dokončena

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo národní strategii pro elektronické komunikace. Na základě tezí a následných připomínek ze soukromého i veřejného sektoru vypracovalo MPO strategii v oblasti elektronických komunikacích s názvem "Digitální Česko". Hlavní prioritou strategie je podpořit přístup obyvatel České republiky k vysokorychlostnímu internetu. Cílem je především snížit "digitální propast" mezi venkovem a městem.

Strategie byla na podzim 2010 předána do meziresortního připomínkového řízení, které bylo ukončeno 13. prosince 2010. Během záběru prosince proběhlo vypořádání připomínek, po kterém bude dokument předložen vládě České republiky počátkem roku 2011 ke schválení.

neděle 2. ledna 2011

Infokampaň k digitalizaci se postupně přesunula na východ země

S ohledem na blížící se postupné vypínání analogu v dalších oblastech ČR v letošním roce se informační kampaň postupně přesunula do oblastí Jižní Moravy, Vysočiny a Trutnovska, kde v polovině roku proběhne ASO. Na Jižní Moravě navazujeme na loňské aktivity před vypnutím analogu v Brně. Kampaň byla po tradičních akcí pro starosty nebo komunikace s bytovými družstvy a vlastníky kvůli nutným úpravám STA zaměřena v rámci kontaktních projektů na místa, kde se v době předvánoční pohybovalo nejvíce lidí.


Další projekty , kromě tradičních průběžných páteřních prvků (web, linka ad.), se naplno rozjedou dle NKS schválené podrobné struktury kampaně (37. zasedání v prosinci) a po dokončení soutěží na dodávky v době cca 4-3 měsíce před termíny vypnutí analogu v daných regionech.