neděle 29. listopadu 2009

TK k digitalizaci v Sušici

V úterý 1.prosince od 13,00 proběhne na radnici další setkání s novináři, starosty a dalšími zájemci o informace k digitalizaci v územní oblasti Sušice, kde dojde k vypnutí analogu koncem února 2010. I když nám screening dal dostatek informací včetně povzbudivých dat, nebude to ani zde zriovna jednoduché.... více později stejně jako o projektu přechodu na satelitní digitál v Německu ad.

sobota 28. listopadu 2009

Nová pozice informační společnosti v Evropské komisi - "DIGITAL AGENDA"

Návrh na rozdělení a obsazení postů v nové Evropské komisi přináší změnu i pro oblast informační společnosti a digitalizace. Dosavadní komisařku V.Redingovou (Lucembursko) nahradí N.Kroesová, která se doposud zabývala antimonopolní a soutěžní agendou EK. Její resort se bude nově jmenovat "Digital Agenda", současně je Kroesová viceprezidentkou komise.

Digital Agenda: Neelie Kroes
-DG Information Society (INFSO)
- European Network and Information Security Agency (ENISA).

Projekt MEDIA Programme Unit INFSO A.2 se přesune do sekce DG Education and Culture (EAC).


Nová Komise musí získat souhlas Evropského parlamentu ještě předtím, než se ujme úřadu pro funkční období až do 31. října 2014. Navržení komisaři(řky) se objeví v jednotlivých slyšení před parlamentní výbory 11-19 ledna 2010. Hlasování o Komisi pak bude probíhat jako o celku a to 26. ledna. Pak se může začít pracovat...

čtvrtek 26. listopadu 2009

Nový evropský telekomunikační balíček, text a další kroky

Následující kroky

25. listopadu 2009 v 15:00

podpis předsedy Evropského parlamentu a Rady

prosinec 2009

zveřejnění v Úředním věstníku EU a vstup v platnost reformy celého telekomunikačního balíčku

jaro 2010

zřízení Evropského úřadu pro trh elektronických komunikací (BEREC)

do 26. dubna 2011

lhůta pro provedení směrnice o právech občanů do vnitrostátních právních řádů všech 27 členských států EU

do 24. května 2011

lhůta pro provedení rámcové směrnice do vnitrostátních právních řádů všech 27 členských států EU

Provizorní text úprav evropských telco směrnic je zde.

Legislativní procedura schvalování telekomunikačního balíčku až do konce… je tady.

Z jednání EP – finální výsledek + Zpráva z jednání a unesení je k dispozici na webu

Hlavní body dosažené dohody

Bylo dohodnuto, že znění kompromisu bude zahrnuto do článku 1 rámcové směrnice, čímž se stane závazným pro celý předpisový rámec. Dohodnuté znění stanoví, že jakékoliv opatření vedoucí k omezení přístupu uživatele k internetu může „být přijato pouze v případě, že je v rámci demokratické společnosti vhodné, přiměřené a nezbytné“. Takováto opatření mohou být přijata pouze „při náležitém zohlednění zásady presumpce neviny a práva na soukromí“ a uvedeným opatřením musí „předcházet spravedlivé a nestranné řízení“, které zaručí „právo na slyšení“ a „právo na účinný a včasný soudní přezkum“.

Dosažením dohody s Radou o kompromisním znění Parlament splnil svůj cíl, kterým bylo zahrnutí těchto ustanovení do právního předpisu (které Komise nenavrhla a které nebyly ani obsaženy ve společném postoji Rady), a poskytnutí maximálních záruk pro uživatele internetu, jež umožňuje právní základ.

Závěr

Vzhledem k tomu, že dosažená dohoda postoupila mnohem dále, než tomu bylo v předcházejících fázích postupu, doporučuje delegace, aby Parlament společný návrh ve třetím čtení schválil.

neděle 22. listopadu 2009

Nová bulharská vláda upravuje digitální strategii, nechce monopol operátora.

Bulharský premiér B.Borisov oznámil úpravu dosavadního „digitalizačního plánu“, připraveného předchozím kabinetem. I nadále je platný datum ASO do konce roku 2012, ale mění se systém realizace výstavby digitálních sítí. Jedním z důvodů je také současná ekonomická krize.

Jde mj. o otevření tendru na operátora digitálních sítí vč. sítí pro veřejnoprávní média i pro soukromé a zahraniční firmy. Stát plánuje vyčlenit na provoz sítí veřejnoprávních subjektů (Bulharská národní televize (BNT) a Bulgarian National Radio (BNR) stovky miliónů Leva. Měl by tak skončit dosavadní dominantní až monopolní pozice dříve státního podniku (dnes Vivacom). Stát také připravuje vznik koordinačního orgánu.

Více o evropské digitalizaci až bude čas, zejména o zkušenostech ze setkání s inovovaným vedením DIGITAGu a dalšími evropskými kolegy. Speciálně pak o středo a východoevropských zemích.

P.S. a také o pochvale za vývoj Digi u nás…

V pondělí 23.11.tiskovka k digitalizaci a probíhající podpoře pro osoby se zdravotním postižením na MV.

Nový mobilní telefonní operátor možná do konce roku 2011

Do roka možná bude u nás s velkou pravděpodobností v provozu další mobilní telef.síť. Tendr na volné frekvence v pásmu 1800 MHz bude na jaře 2010 (ČTÚ), do konce roku 2011, pokud někdo vyhraje, by mohl být éter zahuštěn ( a ceny sníženy???)

sobota 21. listopadu 2009

EP asi definitivně schválí telekomunikační balíček, mohl by platit od léta 2011

Evropský parlament (EP) bude v nadcházejícím týdnu (pravděpodobně v úterý 24.11) v konečném hlasování schvalovat zásadní změnu telekomunikačních pravidel EU, která je výsledkem vyjednávání Rady a EP po předchozí neshodě při hlasování v EP.

Nová pravidla,bude-li souhlas, by pak po transpozici do národních legisaltiv měla vstoupit v platnost do poloviny roku 2011. Návrh nakonec kompromisně řeší mediálně frekventované a "pranýřované" body jinak v řadě věcí zcela potřebné úpravy vč. vzniku nového panevropského koordinačního orgánu či úprav podmínek správy kmitočtového spektra.

Aktuálně se u nás očekává projednání již dřívější podoby návrhu novely Zákona o el. komunikací ve vládě po stažení návrhu na jaře letošního roku kvůli konci vlády a PSP (alespoň tehdy plánovaném..).

pátek 13. listopadu 2009

Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání na výboru PSP

V nadcházejícím týdnu projedná sněmovní kulturní výbor vládní návrh Ministerstva kultury na transpozici evropské "audiovizuální směrnice", následně se dle výsledku bude zákonem zabývat PSP. Na porgramu zasedání jsou i další návrhy změn z mediální oblasti, další návrh bude zanedlouho opět projednávat vláda....

19.11.2009, 11.30 hod.

5. Vládní návrh zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání) (tisk 894)
odůvodní: zástupce Ministerstva kultury
zpravodaj: posl. P. Bratský

úterý 10. listopadu 2009

Také lotyšské komerční televize chtějí urychlení digitalizace a konce analogu… o 2 roky.

Dvě hlavní komerční TV stanice v Lotyšsku - LNT a TV3 – nyní vyzývají k rychlejšímu ukončení analogu, a to až o dva roky. Stát počítal s ASO v roce 2012. Komerční TV mj. i z důvodu vysokých (duplicitních) nákladů a nedostatečné kvality a omezenosti analogu vyzývají ke konci analogu již v příštím roce, alespoň v hlavním městě.

Rumunské kabelovky "v krizi", i díky digitalizaci

„Rumunský kabelový průmysl v současné době nachází v krizové situaci“ sdělil médiím předseda rumunské kabelové asociace Romanian Cable Communications Association (ACC) Radu Petric. Důvodem je rozšíření jiných platforem, včetně internetu a služeb „na vyžádání“ i digitalizace.

Obavy jsou spojeny kromě celkové ekonomické krize i s plánem na terestrickou digitalizaci, která nahradí v Rumunsku silně menšinový analogový terestrický příjem TV.
Podle Rasvana Popescua, předsedy Národní rady pro audiovizi (CNA) stát počítá s dotacemi na DVB-T set top boxy pro cca 1,5 milionu domácností.
(via BroadbandTVnews)

pondělí 9. listopadu 2009

Digitalizace na Slovensku se rychle blíží, podle médií se vyjednává o využití MPEG2

S ohledem na velmi blízký termín, kdy se spustí síť s téměř 80% pokrytím se také blíží rozhodnutí o využití přísl. standardu. Podle aktuálních zpráv odborných slovenských médií to vypadá na MPEG2. Jen připomínám, že DVB-T na Slovensku využije tzv.vojenské kmitočty,tedy bez nutnosti uvolňovat již využívané frekevence....

Více o slovenské digi zde , i na dalších serverech.
http://www.towercom.sk/sk/televizne-vysielanie.php?article=73
http://www.digitalnatelevizia.sk/
atd.

V době končícího terestrického analogu mají diváci některých kabelovek problémy s regiony, jinde rapidní úbytek kabelových analogových programů...

Jak upozornilo regionální vysílání České televize, mají někteří diváci regionálních kabelových operátorů potíže s příjmem regionálního vysílání ČT. + 7.11.2009 ČT 1 12:05 Týden v regionech - JM: " Pokud se vás tenhle příběh týkám, dost možná, se o naší reportáži dozvíte spíš od sousedů nebo kamarádů než z televize. Budeme mluvit o tom, proč není sledování regionálního jihomoravského vysílání stejně jednoduché pro všechny jenom zapnut jedničku už prostě nestačí, zvlášť pokud jste si domů pořídili dig. kabelovou TV. Některé zpravodajské pořady České televize vznikají v několika regionálních verzích a ve stejný čas a diváci mohou na ČT 1 sledovat místní zprávy podle toho, v jakém regionu právě jsou.
S nástupem digitálních kabelovek to ale desítkám tisícům Moraváků nejde... ...přitom kabelovým TV zákon ukládá, že svým zákazníkům musí v takzvané minimální nabídce povinně pustit všechny programy, které jsou v dané oblasti běžně dostupné...."


V jiných regionech v souvislosti s digitalizací kabelových sítí a rozšířením internetu ubývá v nabídce počet analogových programů - viz

neděle 8. listopadu 2009

O digitalizaci opět i se starosty a také další prezentace NKS

Podobně jako v předchozích fázích digitalizace pokračuje komunikace a spolupráce se zástupci komunální a státní správy buď přímo v jednotlivých regionech nebo na společných akcích. Kromě tradičních setkání, jako je například celorepubliková akce ISSS, prezentuje NKS problematiku přechodu na digitální vysílání například i na tzv. Dnech malých obcí.

Po jarní konferenci proběhla, resp. probíhá podobná akce i letos na podzim. Po první části ve Vyškově, který byla 3. 11. 2009 ve Vyškově, Dědická 29a; Posádkový dům Armády (mapa) , bude další aktivitou prezentace v rámci další akce v Praze - a to v úterý 10. 11. 2009 (úterý) , Praha 5, Nám. 14. října 16; Národní dům Smíchov (mapa) .

Další akcí budou aktivity v rámci územní oblasti Sušice, předpokládaný termín setkání je plánován na 1.prosince.

Ještě předtím bude v II. polovině listopadu prezentace projektu podpory osobám se zdravotním postižením při přechodu na digitální televizní vysílání, která bude v Praze za účasti zástupců spolupracujících organizací i jednotlivců, vč. Národní rady osob se zdravotním postižením v ČR. S velkým očekáváním se připravujeme na další setkání s představiteli DIGITAGu a dalšími lidmi z evropských struktur.

pátek 6. listopadu 2009

EBU žádá Maďarsko o přehodnocení plánu na omezování veřejnoprávního vysílání

Evropská vysílací unie EBU dnes vyzvala maďarského premiéra a prezidenta, aby přehodnotily masivní škrty v rozpočtu maďarské veřejnoprávní televize (Magyar Televisió, MTV),plánované s dalšími restrikcemi na příští rok.

Maďarský parlament odhlasoval v úterý snížení rozpočtu MTV na zhruba 20 miliard forintů
(€ 73 milionů EUR) v roce 2010, tzn. snížení o více než 30%. EBU podle svého stanoviska respektuje nutnost reagovat na současnou ekonomickou krizi, ale maďarské plány považuje za vysoce přehnané a irelevantní. Prezident EBU také připomněl stanovisko a požadavek Evropského parlamentu na zajištění dlouhodobého financování a stability veřejnoprávního vysílání v čl. zemích EU.

čtvrtek 5. listopadu 2009

Další postup finalizace evropského telekomunikačního balíčku - buď a nebo...

Další kroky po dnešní dohodě EP a Rady ministrů:

Celý Evropský parlament by měl po dohodě o konečné podobě podle posledních informací - tedy o tzv.o třetím čtení rámcové směrnice o elektronických komunikacích hlasovat na plenárním zasedání ve dnech 23.–26. listopadu 2009.

V tomto posledním čtení může Parlament i Rada ministrů text společné dohody podobně jako v jiných parlamentech buď jako celek přijmout nebo zamítnout. Žádné další pozměňovací návrhy již předkládat a přijímat není možné. V Parlamentu přitom s návrhem musí souhlasit prostá většina poslanců, zatímco Rada bude rozhodovat kvalifikovanou většinou.

Pokud jedna z těchto institucí znění společné dohody ve třetím čtení neschválí, řízení končí a telco balíček přijat po letech jednání nakonec nebude. K opětovnému zahájení spolurozhodovacího postupu na toto téma pak může dojít jen na základě nového legislativního návrhu Evropské komise, zcela jistě už ale v novém složení....

FAQ k "balíčku" v angličtině.

Dohoda o reformě telekomunikací EU je na světě! Předpoklad platnosti od ledna 2010 a do 18 měsíců ve všech zemích EU

Dohoda o finální podobě tzv. evropského telekomunikačního balíčku, který prošel poměrně dlouhou cestou projednávání a schvalování od svého základního návrhu od Evropské komise před několika lety, byla uzavřena. Včera hluboko v noci (resp. dnes ráno) se speciální komise Evropského parlamentu (tzv.smírčí výbor složený ze zástupců 27 členských států a stejného počtu zástupců Parlamentu) a Rada ministrů za účasti dalších vyjednavačů se po několika týdnech nakonec dohody o reformě telekomunikací EU, Reforma navržená Komisí v listopadu 2007 (IP/07/1677) tak směřuje k finální podobě. Návrh mj. mění a posiluje některá práva spotřebitelů, otevřený trh pro internet a sjednocení evropského telekomunikačního trhu i s řadou poněkud kontroverzních ustanovení, jakkoliv jde o kompromis.

Po konečném hlasování v Parlamentu a Radě letos v listopadu, by tyto reformy měly vstoupí v platnost na počátku roku 2010. Země EU pak budou mít 18 měsíců na začlenění nových ustanovení do svých vnitrostátních právních předpisů.

„Strýcu, klid, stačí vám stejná anténa, stejný kabel a maximálně krabička za pětistovku....“

Z tisku: Satelitní mánie: nejenom +, ale i řada nevýhod :
Z časopisu Nový život - zpravodajský týdeník, autor IVO CENCINGER (šéfredaktor týdeníku Naše Slovácko) "....Dobrý den, protože se již dlouho zabývám TV digitalizací na jižní Moravě a nyní též nejbližším vypnutím analogové ČT2 a přesunem ČT1 na vysílači Brno-Kojál, docela mne nadzvedl příspěvek v Novém životě ze dne 22. října pod názvem „Alternativou je také satelit“ na straně 10 označené jako publicistika. Autor textu Marek Němec označený jako „pracovník soukromé firmy zabývající se poskytováním služeb v oblasti public relations“ je zřejmě pracovník firmy prodávající satelitní komplety, nebo dohazovač platforem poskytujících satelitní příjem.

Pominu-li střední Čechy v úvodu (zřejmě pan Němec zasílá tento text postupně všem redakcím v republice a zapomněl dosadit jižní Moravu), obsah textu jasně propaguje satelitní příjem na úkor pozemského.Nabízí se otázky, proč se tedy modernizují pozemské vysílače, vyrábějí set-top-boxy a televizory s tunerem DVB-T a proč nepřejdeme rázem všichni na satelit? Napíšu vám teď pro změnu hlavní nevýhody satelitního příjmu:
1. Pořizovací cena deset až padesátkrát vyšší než u klasické antény.
2. Většinou další měsíční poplatky.
3. Zbytečná, populistická nabídka stovek programů (kdo ji využije?).
4. Velká část lidí nepozná ani neocení případné HD rozlišení (nemají k tomu televizor).
5. Satelit nepřenáší regionální vysílání (večerníky na ČT, Prima, Nova).
6. Paraboly hyzdí domy, střechy, fasády, dvorky.
7. Při poruše nebo zničení družice nebude nic.¨

Nejsem odpůrce satelitního příjmu, například v horách je často nenahraditelný. Trochu mne ale děsí současná satelitní mánie…protože jim nikdo neřekl: „Strýcu, klid, stačí vám potom stejná anténa, stejný kabel a maximálně krabička za pětistovku.“.....

pondělí 2. listopadu 2009

ČTK: ČRa loni prohloubily ztrátu na 444,4 milionu Kč

"Praha - Dominantní poskytovatel rozhlasového a televizního vysílání a alternativní telekomunikační operátor České Radiokomunikace (ČRa) loni prohloubil ztrátu na 444,4 milionu korun z 236 milionů Kč v roce 2007. ČTK to dnes zjistila z dokumentů uložených ve Sbírce listin..."

Také Dánové to zvládli…

Dánská veřejnoprávní televize Danmarks Radio vypnula zbývající analogové televizní vysílače v noci října 31. října a nyní je veškeré ter.vysílání v Dánsku digitální.Současně byl také spuštěn nový HD kanál DR HD. Danmarks Radio (DR) provozuje dva celostátní multiplexy. V prvním jsou k dispozici národní kanály DR1 a DR2 a kombinovaný TV2 + místní a regionální vysílání. Druhý multiplex je DR využíván k provozování 3 nových kanálů - - HD kanál DR HD, dětský kanál Ramasjang and culture kanál DR K. Nově je v provozu kanál DR Update a parlamentní kanál Folketinget.

DR HD bude vysílat pouze 100% nativní HD, zatím večer a v noci.Programová skladba se bude skládat z filmů, televizních seriálů a dokumentárních filmů. Pro příjem druhého muxu si musí diváci musí pořídit zařízení pro příjem MPEG-4. První mux bude i nadále k dispozici ve formátu MPEG-2. (via Broadbandtv)

neděle 1. listopadu 2009

ASO Praha II. - den poté

Podle všech dostupných informací na našem centrálním "dispečinku" zatím nejsou známy nějaké zásadní potíže po vypnutí analogu na území Prahy a Středních Čech (nyní ASO vysílače Praha-Cukrák), ale i nadále situaci pečlivě sledujeme a monitorujeme. Nárůst volání na linku odpovídá dřívějším zkušenostem z ostatních oblastí, značná část dotazů se mj. týká i jiné problematiky , napřkl. vysílání a Ostravsku po aktuálním navýšení výkonu z Hošťálkovic na 100kW. Některé dotazy jsou také na zapojení již dříve pořízených STB, které se někteří diváci rozhodli aktivovat až po vypnutí...Uvidíme, jaké budou případné další reakce lidí, kteří se vrátí z víkendu domů. Více a podrobně později

ČTK