pátek 31. prosince 2010

NOVA dnes (po termínu) vypne zbytky nadbytečného analogu v Západních Čechách

Televize NOVA na svém teletextu (dle původní info Digizone.cz) oznámila konec analogového vysílání v lokalitách, kde podle plánů neměl být a kde ostatní televize analog dávno vypnuly - jde o analogové vysílače Cheb - Zelená hora, Klatovy - Barák a Sušice - Svatobor.

Ve středu 5.1.2011 projedná vláda po rozšířeném meziresortním připomínkovém řízení návrh rozpočtu na zbývající etapy digitalizace s významnou finanční redukcí pro všechny "analogové" regiony: bod 14. Rozpočet účtu České televize pro užití výnosu z reklam na rok 2011 č.j. 1333/10
Předkládají: místopředseda vlády a ministr vnitra a ministr kultury

čtvrtek 30. prosince 2010

Média v ČR budou ještě svobodnější...

Ministr spravedlnostiv souladu s vládním programem navrhuje zmírnit dopady tzv. náhubkového zákona na svobodu médií. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil předložil vládě novelu tzv. náhubkového zákona. Návrh výslovně umožňuje zveřejnit informace z trestního řízení, na něž se podle trestního řádu vztahuje zákaz zveřejnění, pokud veřejný zájem na jejich zveřejnění převáží nad zájmem na ochranu soukromí dotčené osoby.

Návrh zákona je zde,
Důvodová Zpráva,
Úplné znění zákona s vyznačením změn

Hlavní cíle předložené novely trestního řádu jsou následující:

1) Umožnit zveřejnění informací ve veřejném zájmu

Výše zmíněný zákaz zveřejnění informací se výslovně nebude vztahovat na případy, kdy veřejný zájem na zveřejnění informace převáží nad zájmem na ochranu soukromí dotčené osoby. Tedy například tehdy, když mají média k dispozici přepis záznamu z odposlechu, z nějž vyplývá, že se veřejný funkcionář dopustil trestné činnosti. Dalším modelovým případem, o kterém by bylo možné zveřejnit informace, je spáchání teroristického útoku na prezidenta republiky.

Otázku, zda veřejný zájem převáží nad právem na ochranu soukromí, je zapotřebí zkoumat v každém konkrétním případě. Zejména je třeba posuzovat sledovaný účel, způsob a účinek zveřejnění. V konečné instanci bude toto posouzení provádět soud.

Při uplatnění této výjimky je třeba zvlášť dbát na zájmy dětí.

2) Zúžit okruh trestných činů se zvýšenou ochranou poškozeného

Zvýšenou ochranu poškozeného chce novela omezit pouze na případy, kdy je skutečně důvodná – tak, aby nedocházelo k přílišnému zásahu do ústavou zaručeného práva veřejnosti na informace. Stávající vymezení se jeví příliš široké, zahrnuje totiž i trestné činy, s jejichž spácháním není typicky spojena zranitelnost poškozeného (například rvačka či porušení domovní svobody).

Novela přiznává zvýšenou ochranu:

a) všem poškozeným mladším 18 let,
b) zletilým poškozeným – vzhledem k povaze trestného činu (trestné činy v sexuální oblasti nebo trestné činy, kterými je oběti způsobeno závažné zranění) nebo k zvláštní zranitelnosti poškozených (trestné činy vůči těhotné ženě či osobě svěřené do péče),
c) pozůstalým po oběti trestného činu, na kterou se vztahoval zákaz zveřejnění informací.

3) Výslovně upravit udělení souhlasu v případě smrti chráněné osoby

Novela výslovně upravuje, kdo je příslušný k udělení souhlasu se zveřejněním informací, pokud osoba, které se týká ochrana před zveřejněním, zemřela nebo byla prohlášena za mrtvou. Je to manžel (partner) nebo děti a není-li jich, pak rodiče zemřelé osoby. Informace lze zveřejnit také tehdy, pokud žádná z těchto osob nežije.
V případě osoby mladší 18 let nebo osoby, která nemá plnou způsobilost k právním úkonům, musí souhlas poskytnout zákonný zástupce. Souhlas nemůže udělit ten, kdo je ve vztahu k zemřelému pachatelem trestného činu.

4) Komplexně upravit výjimky ze zákazu zveřejnění informací

Na základě novely lze tedy informace, na které se vztahuje zákaz zveřejnění, zveřejnit v následujících případech:

- zveřejnění umožňuje trestní řád (například v hlavním líčení),
- zveřejnění je potřebné při pátrání po osobách nebo pro dosažení účelu trestního řízení,
- zveřejnění vyžaduje veřejný zájem (viz bod 1),
- ten, koho se zákaz zveřejnění týká, se zveřejněním výslovně souhlasí,
- ten, koho se zákaz zveřejnění týká, zemřel a pozůstalí souhlasí se zveřejněním (viz bod 3).


"Pokus o zakořenění 3D zábavy do domácností je jasným průšvihem roku"

V rámci bilannčních zpráv v médiích došlo i na oblast technologiíí, zábavy a TV. Zajímavé je, že s pesimistickými hodnoceními 3D vysílání přicházejí v mnoha případech i ta média, která se celý rok na vyvolávání mediálních přehnaných očekávání pod vlivem marketingu výrobců podílela...
"Koupě 3D televizoru vám v současnosti v podstatě nic nepřinese..."


Jinak je na netu celá řada "seriozních" hodnocení sektoru telco, například od Ing.Peterky na LUPĚ zde.

úterý 28. prosince 2010

Maďaři s novýmn sporným zákonem odložili konec analogu z 2011 až na 2014, údajně není dost přístrojů...

Orbánová vláda odsunula vypnutí analogu v Maďarsku až na rok 2014. Důvodem má být nedostatek přijímačů.

via. medialne.sk: Tomáš Czwitkovics

Maďarsko výrazně posunulo hraniční termín vypnutí analogového vysílání a úplný přechod na DVB-T. Vláda Viktora Orbána v rámci schválení kontroverzního mediálního zákona oddálila termín pro switch-off z konce roku 2011 až na konec roku 2014. Evropské směrnice přitom žádají, aby se analog vypnul nejpozději ke konci roku 2012.

Analog by se mohl vypnout dříve, ledaže by 94 obyvatel mělo v domácnostech televizor schopný přijímat digitální vysílání státní televize, uvádí Computerworld.hu. Vláda tvrdí, že k původnímu datu (konec roku 2011) se taková penetrace digitálu nedá stihnout, aniž k tomu byly vynaložené značné finanční prostředky. Důvodem není pokrytí signálem DVB-T, dosahující přibližně 95 procent populace, ale údajně nedostatek přijímačů na trhu.

Server dodává, že pouze před několika měsíci více zástupců exekutivy a regulačních orgánů zdůrazňovaly význam dodržení termínu přechodu-ať už pro dodržení evropské strategie nebo i kvůli brzkému uvolnění spektra pro nové služby jako například datové přenosy na bázi technologie LTE.

Většina zemí v Evropě zřejmě stihne deadline v roce 2012, národní strategie přechodu s tímto datem již nyní nepočítají v Rumunsku či Bulharsku, kde by se analog měl vypnout až v roce 2015.

Hon na nizozemská veřejnoprávní média slaví první soudní úspěch

Okresní soud v Amsterodamu na štědrý den rozhodl v kauze skupinové stížnosti na činnost veřejnoprávních médií v Nizozemsku. Jde o rozhodnutí nižšího stupně soudního systému. Soud rozhodl o tom , že se ministryni školství, kultury a vědy Marje van Bijsterveldt, „ nepodařilo důkladně vyšetřit účinky 4 nových digitálních služeb na nizozemský mediální trh “…

Soud tak vyhověl námitkám obchodního sdružení vydavatelů novin NDP, Asociace komerčního vysílání VESTRA a Sdružení komerčních rádií (VCR). Lobbisté komerčních médií již opřed časem rozjeli velkou kampaň a nátlakové akce proti veřejnoprávních médiím v Nizozemsku, které jsou sdruženy v pro nás poměrně složitém systému více nadací, například i na úrovni EP či Evropské komise.

Stížnost se týkala 4 oblastí nových digitálních veřejnoprávních projektů, které jsou v jiných zemích přirozenou součástí aktivit veřejnoprávních subjektů a korespondují s přirozeným technologickým vývojem i s potřebami a požadavky diváků a posluchačů v digitální éře. V případě nizozemské , zatím úspěšné žaloby, se jedná o nové interaktivní televizní služby na netu, Video on demand , přenosu obsahu veřejnoprávního vysílání do mobilních platforem a provozování dvanácti tematických rozhlasových kanálů (včetně vysílání na internetu a v kabelovkách).

Podle žalující strany byla schvalující rozhodnutí Ministerstva o těchto službách (ze dne 3. února 2010 a 31.srpna 2010) vydána mj. v rozporu s usnesením Evropské komise ze dne 16. ledna 2010 (EC (2010) 132 -o zajištění pravidel hospodářské soutěže v éře digitálního vysílání) a dalšími předpisy.

Podrobnosti o rozhodnutí soudu včetně rozsudku jsou zde (v holandštině) -
LJN: BO8591, Rechtbank Amsterdam , AWB 10/1169

Nizozemská média - souhrnně zde, Nizozemský tisk
Soudní systém v Nizozemsku

P.S. Zajímavá zpráva : Media & Minorities in the Netherlands -pdf

sobota 25. prosince 2010

Ruští inženýři plánují rozšířit Internet do vesmíru

Ruští inženýři začali podle informací z agentury Voice of Russia pracovat na rozšíření vysokorychlostního internetu i do vesmíru – v rámci projektu "Kosmonet".
Jde o systém satelitní komunikace mezi kosmickými loděmi a dalšími objekty na libovolném místě na Zemi. Projekt by měl ve finální fázi také výrazně zlepšit možnosti spojení na územích kolem zemských pólů, včetně broadbandu.

pondělí 20. prosince 2010

Americká mobilní digitální Tv také končí

Po dřívějším konci systému pro mobilní digitální TV vysílání DVB-H v Evropě (v podstatě dávno před regulérním startem) končí nyní i mnohem úspěšnější a v reálu provozovaný systém americký - Media Flo. Přitom to není až tak dávno, kdy po konci ambicí s DVB-H zde v Evropě i v ČR vystupovali američtí zástupci s obecnou nabídkou na spolupráci. Ostatně i většina českých či evropských tendrů na využití vhodných kmitočtů nebyla apriori vázána na nějaký konkrétní standard. V "éteru" tak , byť v jiné modifikaci a na jiných kontinentech, zůstává DMB... Zatím italský projekt větší rozmach také neučinil.


Qualcomm končí mobilní televizi FLO TV
Patrick Zandl
Qualcomm ukoční v březnu 2010 provoz své „mobilní televize“ Flo TV (Media Flo) provozované v pásmu 700 MHz. Celé spektrum Qualcomm prodá za 2 miliardy USD operátorovi AT&T. Jde o různě široké bloky tohoto spektra v jednotlivých městech a státech USA. Dosah tohoto frekvenčního spektra je cca 300 milionů lidí. AT&T chce v pásmu 700 MHz spustit služby 4G na přelomu roku 2011/12. Mobilní televize Qualcommu se tak zřejmě definitivně stává minulostí a s tím pomalu i sny o tom, že evropský standard DVB-H po tomto propadáku bude chtít ješt někdo oživovat. Qualcomm – i když na jiném standardu – měl být příkladem úspěchu, ale nestal se jím.

středa 15. prosince 2010

"E-Government“ - Akční plán ( Evropský) a k tomu Evropská občanská iniciativa

Evropská komise dnes představila pětiletý akční plán pro "eGovernment" na roky 2011-2015.
Strategie stanoví konkrétní opatření a priority k zajištění efektivního přístupu k veřejným službám při uspokojivých nákladech na jejich realizaci. Po prvním prostudování se nedá ubránit spíše rozpačitému hodnocení poněkud formálním obsahem s množstvím !eurofrází“…

V komentářích se argumentuje mj. i tím, že pouze 42% „běžných“ obyvatel EU používalo v loňském roce on-line veřejné služby. Akční plán "eGovernment má za cíl zvýšení dostupnost a využití on-line veřejných služeb do roku 2015 pro 50% občanů EU. Plán rovněž klade za cíl učinit „veřejnou správu transparentnější ve prospěch občana“.

V zásadě o zvýšení a rozvoj elektronizace veřejné správy, podobně, jak je tomu i v případě ČR, a ve zjednodušení a redukci nadbytečných administrativních překážek.

Komise také v rámci rozvoje e-governmentu bude „spolupracovat s členskými státy, aby vyvinuly elektronické prostředky na podporu občanských iniciativ“ (přičemž jeden milion občanů EU může zasílat EK návrhy nových předpisů), jak je uvedeno v čl. 11 Smlouvy o EU - viz také dnešní rozhodnutí europoslanců (tzv.evropská občanská iniciativa - text přijatý EP dnes je zde - ve WORDU od strany 86).

Slovenský/á RTS nakonec bude - návrh znovu schválil Parlament, s větším počtem hlasů

Aktuálne: RTS vznikne začiatkom januára, parlament schválil spojenie televízie a rozhlasu
Poslanci tiež schválili zníženie platu šéfovi RTS. / Tomáš Czwitkovics

Slovenská televízia a rozhlas končia. Národná rada SR schválila Zákon o televízii a rozhlase Slovenska. Zákon schválilo 80 zo 141 prítomných poslancov, čo znamená, že za zákon hlasovali aj niektorí opoziční poslanci, zrejme zo Slovenskej národnej strany.

Parlament schválil iba dva z návrhov, pre ktoré prezident Ivan Gašparovič vetoval ešte dnes zákon. Jedným z nich bolo zníženie odmeny pre budúceho šéfa či šéfku RTS z deväťnásobku na štvrnásobok priemernej mzdy v slovenskom hospodárstve.

Toto ustanovenie sa však pravdepodobne bude ešte meniť - pri tomto nastavení by totiž šéf RTS zarábal menej ako v súčasnosti riaditelia televízie a rozhlasu. V koalícii sa spomínal šesť- či sedemnásobok priemernej mzdy.

Ostatné Gašparovičove pripomienky v parlamente neprešli.

Jedným z prvých krokov pri spojení inštitúcií bude výber dočasného riaditeľa či riaditeľky RTS. Vyberať bude predseda parlamentu Richard Sulík medzi šéfom STV Štefanom Nižňanským a riaditeľkou rozhlasu Miloslavou Zemkovou.

Meno generálneho riaditeľa RTS bude zrejme známe až koncom zimy.

Digitální milníky budou, ale už ne o televizi...

Tradiční pásmo konferencí "Digitální milníky" ve svém dosavadním programovém zaměření, zdá se, končí - a to i s ohledem na pokročilý stav digitalizace a obecné mediální utlumení tohoto tématu . Tento trend je patrný i u podnikatelských či mediálních subjektů, které na procesu různým způsobem profitovaly, zejména v případě jednosměrného zaměření.

Nová lednová akce pořadatele Sdělovací technika bude 25.ledna věnována tzv. Smart life - tedy využití internetu a energetických sítí v domácnoctech...

Sloučení slovenských veřejnoprávních médií se zatím odkládá, kvůli platu...

Prezident SR Ivan Gašparovič dnes nepodpísal zákon o Rozhlase a televízií Slovenska, ktorý koncom novembra schválil parlament. Vrátil ho Národnej rade SR s tým, že poslancom navrhuje, aby ho pri opätovnom prerokovaní schválili aj s jeho navrhovanými pripomienkami.
Medzi prezidentom navrhovanými zmenami je posun účinnosti zákona z januára na apríl, zníženie odmeny pre nového riaditeľa z deväťnásobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy na štvornásobok či zmena časového rozsahu národnostného vysielania.

Koalícia sa už pripravila na variant, že prezident zákon vráti. Chce o ňom hlasovať opäť čo najskôr, na práve prebiehajúcej parlamentnej schôdzi.

"Urobím všetko preto, aby parlament prelomil prezidentovo veto ešte na tejto schôdzi NR SR aj vzhľadom na katastrofálny stav v Slovenskej televízii, ktorá si naplánovala na budúci rok hospodárenie so schodkom 37 miliónov eur. Nové informácie v súvislosti s nesplácaním záväzkov voči spoločnosti Towercom, či unáhlené podpisovanie ďalších zmlúv Slovenskou televíziou podporujú moje konanie v prospech razantnej a rýchlej reformy verejnoprávnych médií," povedal včera pre Mediálne.sk minister kultúry Daniel Krajcer.

pondělí 13. prosince 2010

Slovinci v referendu odmítli „odpolitizování“ veřejnoprávních médií v novém zákoně.

Slovinci odmítl nový mediální zákon, který vláda přijala letos a který měl „odpolitizovat“ veřejnoprávní média. Referendum, které proběhlo o víkendu, potvrdilo nesouhlas 72,6% obyvatel s navrženým systémem „omezení“ vlivu státu na veřejnoprávní média, 27,4% Slovinců bylo pro změnu zákona. Celé referendum ale nevyšlo, neboť se jej zúčastnilo jen 14,6% z cca 2 milionů obyvatel země.

Parlament schválil zákon v říjnu, ale opozice nesouhlasila s upozorněním, že by nová norma mj. umožnila „skrytou privatizaci“ vysílání včetně komercionalizace programu RTV (Radiotelevizija Slovenija).

Stávající zákon o státním rozhlase a televizi byl také předmětem celostátního referenda - v roce 2005, kdy jej potvrdila těsná většina platného referenda (50,3 procenta hlasů, při volební účasti 30,7 %). Tento zákon posunul postavení RTV poměrně pevně pod kontrolou vlády a parlamentu. Snaha o změnu tedy zatím nevyšla.

P.S. Na oficiální výsledky se ještě čeká, chybí sečtení hlasů ze zahraničí a asi ze dvou oblastí postižených povodněmi...na celkovém výsledku to ale již nic změnit nemůže. Po oznámení prvních odahů se rozproudila poměrně prudká debata, která bude podle všeho mít i "politické" důsledky...

Bavorské rozhlasové stanouce včetně Antenne Bayern propagují rozhlasový digitál

Na rozdíl od sporů v jiných zemích se v Bavorsku daří společný postup zainteresovaných provozovatelů rozhlasového vysílání při prezentaci a podpoře digitálního rozhlasu DAB. Pravdou však zůstává stagnující stav z hlediska posluchačského zájmu, ale i to by se postupně mělo měnit.
V těchto dnech 12 místních bavorských rozhlasových stanic spolu s Antenne Bayern vysílají v rámci vysílání v FM pásmu propagační rozhlasové spoty ve prospěch vysílání v DABu. Na některých stanicích běželo promo již na podzim a kvůli přeplnění denních plánů dalšími akcemi bude propagace pokračovat i po Vánocích

Nizozemské veřejnoprávní vysílání bude na přání politiků úspornější

Nizozemští provozovatelé veřejnoprávní vysílání se dohodli na snížení svých rozpočtů v souhrnu o 50.000.000 eur ročně. Cílem je naplnit politickou strategii nové vlády, obsaženou i v koaliční dohodě, která počítá s celkovým snížení rozpočtu na veřejnoprávní vysílání o 200 milionů Euro do roku 2015.

Podrobnosti dohody jsou obsaženy v dokumentu, který připravilo sdružení pro veřejné vysílání (The Nederlandse Publieke Omroep - NPO) společně s různými neziskovými provozovateli veřejnoprávního TV vysílání a podepsalo se státní tajemnicí Ministerstva školství, kulutry a vědy Marjou van Bijsterveld ( s kompetencí i pro oblast médií, zastupuje vládní křesťanské demokraty CDA).

Struktura veřejnoprávního vysílání bude zjednodušena snížením počtu vysílacích nadací ze současných 22 na osm. Počet digitálních kanálů a internetových stránek by se měl dle dohody také snížit.

Sledování 3D obrazu v televizi není bez rizika

I výrobce varuje: Bolení hlavy. Pálení a svědění očí. Ztráta orientace. Migréna. Nevolnost, nutkání ke zvracení. A v nejhorším i epileptický záchvat či mrtvice. Takové následky může mít pro citlivé či predisponované jedince a lidi se skrytou vadou zraku sledování 3D televize. Před těmito riziky varuje u svých výrobků i Samsung.

MF DNES /TECHNET

I v Německu je v některých částech malý zájem televizí o DVB-T

Bavorská regionální mediální rada BLM (Bayerische Landeszentrale für neue Medien ) konstatovala, že v rámci vypsaného licenčního řízení neobdržela žádnou žádost o televizní vysílání v DVB-T v regionálním multiplexu v Norimberku – jde o kapacity uvolněné RTL loni v říjnu, kdy televize vrátila licenci.

České Radiokomunikace a SP D Corporation oznamují

České Radiokomunikace kupují společnost Czech Digital Group
(Praha 13. prosince 2010) – Společnosti České Radiokomunikace a SP D Corporation oznamují, že uzavřely dohodu, na základě které se společnost České Radiokomunikace stává vlastníkem 100 % akcií společnosti Czech Digital Group. Uzavřená dohoda je logickým vyústěním dlouhodobé úspěšné spolupráce obou firem a umožňuje oběma subjektům zaměřit se na klíčové oblasti podnikání.
Czech Digital Group vlastní a provozuje třetí zemský digitální multiplex (MUX3) v České Republice a České Radiokomunikace (ČRa) pro Czech Digital Group (CDG) technicky zajišťují výstavbu a provoz daného multiplexu. Jakmile bude třetí zemský digitální multiplex dobudován, nabídne ve své konečné podobě televizní signál pro více než 85 % obyvatel České republiky z 15 vysílacích lokalit.
„Věříme, že naše stabilní zázemí a zkušenosti v oblasti digitálního vysílání budou přínosem nejen pro stávající zákazníky společnosti CDG, ale pomohou k rozvoji celého vysílacího trhu, říká k transakci Jane Hannah, generální ředitelka Českých Radiokomunikací, a doplňuje: „Naším primárním zájmem je pokračovat v investicích do výstavby třetího zemského multiplexu a jeho rozvoji v souladu s uzavřenými smlouvami a Technickým plánem přechodu.“
„Jsme velmi rádi, že jsme se dohodli s Českými Radiokomunikacemi na prodeji společnosti Czech Digital Group. České Radiokomunikace pro nás představovaly přirozenou volbu, neboť pro Czech Digital Group spolehlivě staví a provozují třetí zemský multiplex. Věříme, že díky svým odborným zkušenostem a rozsáhlé infrastruktuře zaručí hladký přechod, stabilní provoz a další rozvoj služeb pro zákazníky třetího zemského multiplexu“, říká Josef Stránský, ředitel SP D Corporation.
Zemská platforma představuje pro diváky nejvýhodnější možnost příjmu televizního vysílání, neboť je jako jediná ze současných vysílacích platforem bez jakýchkoliv poplatků za TV příjem. Strategie Českých Radiokomunikací rozvíjet třetí multiplex dále podpoří zemskou platformu, která v současné době zaujímá pouze 40 %* podíl na českém trhu.
* Zdroj: ATO – Mediaresearch, STEM/MARK, Kontinuální výzkum 2009, 2010

neděle 12. prosince 2010

Slovensko: O příspěvek na digitální TV budou muset chudší žádat

"TASR : Slovenský resort dopravy rozhodl o změně při přidělování finanční podpory na nákup set-top boxu. O příspěvek na přechod na digitální TV, který měl být původně automaticky přidělovaný a odesílán formou poštovní poukázky příjemcům, budou muset lidé podle nejnovějšího návrhu zřejmě požádat sami. Vyplývá to z novely zákona o digitálním vysílání, kterou chce změnit ministerstvo nepřímo přes parlamentem projednávanou novelu zákona o vnitrozemské plavbě.

"My jsme neměli právní základ pro přímé vyplácení podpor a na základě opakovat jednání i s ministerstvem financí, i Ministerstvem práce toto bylo definováno jako cesta k tomu, jak dostat k sociálně nejslabším finanční pomoc," vysvětlil ministr Ján Figeľ (KDH). Upozornil, že dosud stanovena výše podpory se nemění, zůstává tak na úrovni 20 eur.

Původně měl být tento příspěvek pro občany s nízkým příjmem, důchodců a handicapované osoby přidělovaný automaticky. Bývalé vedení resortu pod vedením Ľubomíra Vážného (Směr-SD) chtělo přes třetí organizaci zajistit zpracování dat a odeslání poukázky poštou. Kromě sociální odkázanosti je podmínkou i řádné placení koncesionářských poplatků.

Vážný navrhovanou změnu tohoto přidělování kritizuje. Tvrdí, že důvodem je, že ministerstvo půl roku spalo a nestihlo udělat veřejné zakázky na zajišťující firmu, a tak se to rozhodlo udělat samo. Zpracovat a vyhodnotit tak však bude muset celkem přibližně 300 000 žádostí. "Toto je administrativní tak náročné, že v podstatě ministerstvo nemá šanci to zvládnout," konstatoval.

Exministr již nyní odhaduje, že při posuzování žádostí resortem vznikne množství chyb. ...."

pátek 10. prosince 2010

Už i ČTK: ČRa koupily CDG...

České Radiokomunikace zřejmě koupily provozovatele třetího digitálního televizního multiplexu Czech Digital Group (CDG). ČTK to potvrdily dva důvěryhodné zdroje. Radiokomunikace informaci odmítly komentovat.

O prodeji multiplexu CDG se hovořilo již delší dobu. Mezi zájemci údajně byli i provozovatel satelitní televize Skylink a vlastník Novy CME.


P.S. Informace byla anoncována před několika týdny na ČM.

TZ Politická reprezentace ČR podceňuje oblast informačních a komunikačních technologií

Podle ICT Unie věnuje politická reprezentace České republiky oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) mnohem menší pozornost, než tomu bylo v předcházejících letech. Chybí vládní prioritní koncepce dalšího rozvoje ICT ve veřejné správě i komplexní strategie podpory ICT průmyslu, který má potenciál stát se tahounem dalšího ekonomického růstu země. To se může negativně odrazit nejen na konkurenceschopnosti ČR, ale i na efektivitě výkonu státní správy a informačních systémech životně důležitých pro fungování celé společnosti.

Agenda související s ICT je v současné době rozdělena mezi několik ministerstev – zejména ministerstvo vnitra a ministerstvo průmyslu a obchodu. Neexistuje konkrétní osobnost či vládní instituce, která by v tomto směru disponovala dostatečnými pravomocemi i přirozenou autoritou a dokázala prosadit potřebné změny.

„Informační a komunikační technologie (ICT) jsou zásadní nejen pro elementární fungování společnosti, ale i pro směřování země k vyšší konkurenceschopnosti a prosperitě. Je evidentní, že význam ICT sektoru je ze strany politické reprezentace stále nedoceněn. Kdo si neuvědomuje rizika, neuvědomuje si obvykle ani příležitosti a naopak – jde o spojité nádoby,“ prohlásil Svatoslav Novák, prezident ICT Unie.

Každá vyspělá země, která chce zajistit růst hospodářství a zvyšovat blaho občanů, rozumí významu informačních a komunikačních technologií, jež jsou pro ni jednou ze základních priorit. Příkladem – např. v podpoře inovací, zaměření na služby s vysokou přidanou hodnotou i dosaženou úrovní informatizace společnosti – nám mohou být skandinávské země.

ICT Unie připravila animované video, které poukazuje na hlavní rizika, jež vyplývají z podcenění role a důležitosti ICT. Nemusí jít nutně jen o rafinovaný kyberteroristický útok, závažnou hrozbou je i odliv kvalifikovaných specialistů, nedostatek investic do pokročilých technologií a celkový nezájem vedení země o tuto oblast.

„Vláda musí využít existujících nástrojů pro aktivizaci státní politiky v oblasti informačních a komunikačních technologií, jakou je například ‚spící‘ Rada vlády pro informační společnost, která může zahájit pozitivní změny v této oblasti,“ dodává Svatoslav Novák.

Animované video ICT Unie přináší vizi, jak by vše mohlo za jistých okolností dopadnout („co se ale nikdy nesmí stát!“)… K dispozici je na www.ictu.cz/animace

středa 8. prosince 2010

TELEROZHLAS nebo ROZHLASOTELE?

Změna systému fungování slovenských elektronických veřejnoprávních médií ještě nezačala definitivně platit a už se objevují spory i možnosti revize nového zákonného rámce. Nejde ale o celkový systém spolu se sloučením rozhlasu a televize, ale spíše o populární mediální detaily - například plat budoucího šéfa apod.

"Viacerí zákonodarcovia totiž potichu priznávajú, že ani nevedeli, že o takomto plate hlasujú.

Nový šéf spojených verejnoprávnych médií sa môže tešiť nielen na kompetencie, ale aj na vysoký príjem. Bude totiž zarábať až 9-násobok priemernej mzdy, čo je 6 750 € mesačne. Vyšší plat má z funkcionárov už iba prezident Ivan Gašparovič. Ten zarába takmer 10-tisíc eur. Riaditeľ RTS teda platom tromfne nielen ministrov, ale aj premiérku či predsedu parlamentu.

Ešte minister kultúry Daniel Krajcer ani nestihol osláviť schválenie zákona a už sa hovorí o jeho zmene. Mnohí poslanci, ktorí za zákon hlasovali, ani netušili, že odsúhlasujú takýto kráľovský plat...."

Ceny roamingu Evropské komisi stále nedají spát- hledají se další...

Evropská komise zahájila další "konzultaci" k problematice mezinárodního roamingu a jeho cenám - tato procedura by měla skončit do června 2011. EK již dříve v tzv. "průběžné zprávě" z června 2010 uvedla, že "trh ještě není dostatečně ustálený", aby spotřebitelům nabídl tu nejlepší možnost a ještě lepší ceny, a to i navzdory tomu, že na základě právních předpisů došlo ke snížení cen v roamingových službách.

Maloobchodní ceny se postupně ustalují na EU regulovaných maximálních cenách a Komise se domnívá,že pravidla EU poskytují operátorům dostatečný prostor k tomu, aby za roamingové služby nabízeli atraktivnější tarify, jež budou pod úrovní regulačních limitů.

Ve druhém čtvrtletí roku 2010 byl předepsaný limit EU pro roamingová hlasová volání 43 centů za minutu a spotřebitelé, kteří zvolili “eurotarif”, platili v průměru 38 centů za minutu při odchozím roamingovém hlasovém volání. Tito spotřebitelé platili rovněž v průměru 16 centů za minutu v případě příchozích roamingových hovorů, což je o něco méně než předepsaný limit 19 centů.

---------------------------------

Nařízení o roamingu v EU z roku 2007 zavedlo velkoobchodní a maloobchodní cenové limity pro poplatky za roaming, včetně opatření pro zvýšení transparentnosti. V roce 2009 EU nařízení o roamingu pozměnila s cílem dále snížit ceny hlasových volání, textových zpráv a datových služeb. Změna zavedla “eurotarif SMS”, který snižuje cenu textové zprávy na 11 centů
(bez DPH), a pro přenos dat velkoobchodní limit sazby účtované za 1 MB nahraných nebo stažených dat (ve výši 80 centů od 1. července 2010).

Od 1. července 2010 je podle rpavidel EU účet za přenos roamingových dat automaticky omezen na 50 EUR měsičně bez DPH (pokud není zvolen jiný limit – vyšší či nižší). Operátoři musejí uživatelům zaslat upozornění, když vyčerpají 80 % svého limitu pro datový roaming. Jakmile je limit vyčerpán, operátor musí přerušit mobilní internetové spojení, pokud zákazník neuvedl, že v konkrétním měsíci chce ve využívání datového roamingu pokračovat.

Od 1. července 2010 je maximální cena za roamingové hlasové volání 39 centů za minutu (bez DPH), zatímco příjem roamingového volání stojí maximálně 15 centů za minutu (bez DPH). Nařízení o roamingu z roku 2009 je platné do 30. června 2012.

Konec slovenského analogu se rychle blíží, v plánu je termín - konec 2011

"Proces digitalizácie televízneho signálu (DVB-T), ktorý sa začal v roku 2009, sa na Slovensku zavŕši koncom roka 2011. Povedal to dnes v Bratislave štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Hudacký..."

Aktuální slovenský plán ještě není definitivně schválen ( je nyní v meziresortu) , podrobnosti z dosavadní verze zde anebo na stránkách ministerstva zde

" Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii tento týždeň zverejnilo predbežný, ale už o čosi podrobnejší plán prechodu z analógového vysielania na DVB-T na budúci rok (na konci správy). Harmonogram je v rámci najnovšej verzii „Stratégie prechodu z analógového na digitálne pozemské televízne a rozhlasové vysielanie v SR“, ktorú rezort posunul do pripomienkového konania.
Dokument okrem plánu prechodu uvádza napríklad tohtoročné pokrytie obyvateľstva jednotlivými multiplexami. Prvý multiplex už pokrýva 94,6 percent obyvateľstva, druhý multiplex 9 percent a verejnoprávny 16,9 percenta.


Stratégia hovorí, že koncom budúceho roka sa má ukončiť „prevádzka analógových vysielačov verejnoprávneho vysielateľa a mnohých ďalších vysielačov.“ Úplne všetky analógové vysielače sa majú vypnúť do konca roka 2012. Do tohto dátumu sa majú vypnúť aj analógové frekvencie lokálnych televízií. V harmonograme vypínania na rok 2011 menší vysielatelia ešte nie sú spomenutí. ..

úterý 7. prosince 2010

Slovinsko před týdnem " v tichosti" ukončilo televizní analog

Slovinsko k 1. prosinci letošního roku definitivně ukončilo provoz zastaralého analogového televizního vysílání, konkrétně ve 3 hodiny ráno.

Vypnutí se uskutečnilo u všech programů naráz. Akci předcházelo "cvičení", když 15.listopadu bylo provedeno "dočasné" vypnutí , asi na 15 minut.

Diváci ve Slovinsku mají nyní přístup ke dvou celoplošných multiplexům s DVB-T a několika lokálním malým sítím. http://dvb-t.apek.si/

Strategie: Mohou digitální TV přebít internet?

".... Digitalizace televizního vysílání přešla do finální fáze a postupně opouští přední stránky novin. Národní koordinátor digitalizace Zdeněk Duspiva Strategii prozradil, kde celý proces skřípal a jaké překážky ho ještě čekají. Drtivá většina obyvatelstva má od října možnost přijímat digitální signál. A i když programů není v našich multiplexech tolik, kolik se původně slibovalo, většina diváků je podle průzkumů Národní koordinační skupiny a jejího předsedy Zdeňka Duspivy s výslednou podobou digitálního vysílání spokojena. „Za největší problém české digitalizace považuji přehnaná očekávání vyvolaná médii ještě před tím, než samotný proces nastal. Tahle očekávání pak samozřejmě negovaly některé komerční televize, které si navíc ve své argumentaci často protiřečily ..."

Další veřejnoprávní televize na odstřel, teď v Rumunsku

Evropská vysílací unie (EBU) včera vyzvala rumunské poslance, aby stáhli nebo zcela odmítli "nebezpečný" návrh na snížení televizních poplatků.

Generální ředitelka EBU Ingrid Deltenre rozeslala k tomu dopisy všem členům obou komor rumunského Parlamentu. Snížení měsíčních koncesionářských poplatků pod 1 Euro by vedlo k nejnižší platbě v EU a podle ředitelky EBU v realitě ke krachu veřejnoprávních médií v Rumunsku.
Jde o legislativní návrh opoziční sociálně demokratické strany i vládní Konzervativní strany.

pondělí 6. prosince 2010

ČRA podle očekávání prodávány novému majiteli, čeká se na ÚHOS

České Radiokomunikace mění majitele (prodej od skupiny Mid Europa další koalici jiných finančních fondů) za víc než 14 miliard korun

Tisková zpráva je zde

Skupina fondů vedených Mid Europa Partners prodá 100procentní podíl ve společnosti České Radiokomunikace (ČRa) za 574 miliónů eur (asi 14,3 miliardy korun) fondům vedeným australskou firmou Macquarie. Mid Europa to oznámila v tiskové zprávě.

V prodejích firem jde letos o největší transakci, která ještě podléhá schválení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Mid Europa Partners ovládla České Radiokomunikace po získání tří čtvrtin společnosti Falcon Group před dvěma lety. ČRa zároveň vlastní podíl 39,2 procenta v tuzemském mobilním operátoru T-Mobile.

"Od naší původní investice do ČRa v roce 2006 společnost zvýšila svou ziskovost a znovu se zaměřila na hlavní činnost svého podnikání, když investovala do zavádění pozemního digitálního televizního vysílání," uvedl partner Mid Europa Craig Butcher.

Podle generální ředitelky ČRa Jane Hannahové byla společnost Mid Europa spolehlivý a zodpovědný partner při správě kritické infrastruktury ČRa.

"Jsme Mid Europa vděčni za jejich odhodlání podporovat v dlouhodobém horizontu strategii ČRa v oblasti digitálního vysílání a těšíme se na pokračování v zavádění této strategie pod novým vlastníkem Macquarie," uvedla.

neděle 5. prosince 2010

Test o digitalizaci v ČR

Na serveru aktualne.cz je pro zájemce z řad veřejnosti k dispozici test o digitalizaci

"Petr Kučera: Digitalizace je v polovině. Otestujte se, co víte o historii televize
Co je to set-top-box už asi víte. Znáte ale odpovědi na složitější otázky nejen k digitalizaci, ale i k historii televize na našem území?"

Digitálník.cz: Příjem DVB-T na PC a notebooku

Nabídka informačních zdrojů k digitálnímu vysílání na české scéně se před časem opět rozšířila o další zdroje. Jedním z takových je například web http://www.digitalnik.cz/ (provozovatel Eltasat). Postupně tak přibývají další zdroje, které rozšiřují původní dominantní informační toky, i když jsou, podobně jako řada dosavadních webů , se svými obecně všestrannými a pravidelně aktualizovanými informacemi navázané na komerční firmy.

Příjem DVB-T na PC a notebooku (1)

V dnešním článku si krok za krokem popíšeme, jak připravit domácí počítač či notebook na příchod digitálního vysílání. Probereme vybavení, které je k nutné vlastnit, podrobně projdeme instalaci hardware i nastavení software (zde se zaměříme především na volně dostupné programy, o těch placených bude řeč jen okrajově) a seznámíme se s výhodami, které plynou z integrace DVB-T přijímače do počítače.
S vhodným vybavením totiž může prakticky každý počítač či notebook s přehledem nahradit hned několik drahých přístrojů, jako jsou set-top boxy s možností nahrávání na pevný disk, televizory s pokročilými funkcemi obrazu a podobně. Přitom pořizovací cena nejlevnějšího hardwarového vybavení, neboli takzvaného DVB-T tuneru pro připojení k počítači, je např. ve srovnání s obstojným set-top boxem zhruba poloviční a nastavení celého systému zabere zkušenějšímu uživateli nanejvýš 10-15 minut....

HN: Stát chce rychlý internet do každé větší vsi

"Nová strategie má odstranit "propast" mezi venkovem a městy. Minimální rychlost připojení na venkově má činit 2 megabity.

Venkovské oblasti v České republice se mohou těšit na to, že získají nejvíce z nových technologií internetového připojení, kterými mají operátoři pokrýt Česko. Tedy alespoň pokud projde strategie "Digitální Česko", jejímž autorem je ministerstvo průmyslu a obchodu.
Strategie si dává za cíl především snížit "digitální propast" mezi venkovem a městem. Zatímco obyvatelé větších měst mají mnohdy na výběr několik způsobů, jak se k internetu připojit, lidé z menších obcí se musejí spokojit s jedním operátorem, případně nemají pokrytí rychlým internetem vůbec. Podle průzkumu ministerstva je takových obcí skoro čtvrtina.
Stát proto navrhuje, aby do roku 2013 měli všichni na venkově přístup k internetu o rychlosti 2 megabity a ve městech aspoň 10 megabitů. Do roku 2015 pak mají tyto hodnoty dále růst. Třicet procent domácností a firem ve městech by mělo mít přípojky o rychlosti aspoň 30 megabitů, na venkově by pak měla rychlost internetu dosahovat aspoň třiceti procent průměrné rychlosti ve městech.


Podle Jaromíra Nováka, který má na starosti odbor elektronických komunikací na MPO, to navíc mají být reálné rychlosti, nikoli teoretické. To je problém hlavně technologie ADSL, u níž rychlosti klesají se vzdáleností od ústředny. Z inzerovaných "Až 8 megabitů za sekundu" tak může být v odlehlejších oblastech i jen jeden megabit.

Ministerstvo nemůže operátorům zrychlení připojení a lepší pokrytí venkova nařídit. Chce ale využít aukce kmitočtů uvolněných po analogové televizi, která proběhne příští rok. Na těchto frekvencích se mají stavět nové sítě pro rychlý internet. Operátoři, kteří je vydraží, tak budou muset splnit podmínku pokrývat nejdříve venkovské oblasti, než budou moci rozšířit rychlý internet do větších sídel. Podle Nováka bude v tomto Český telekomunikační úřad, který aukci zorganizuje, "postupovat v souladu s principy Digitálního Česka". Neměla by se tak opakovat situace z roku 2001, kdy operátoři začali stavět síť až po osmi letech od získání kmitočtového přídělu, navíc nejdříve v největších městech. Česko tak dosud zaostává v pokrytí například za Rumunskem.... "

sobota 4. prosince 2010

Keňa zakázala po roce provozu dovoz STB pro DVB-T, přejde na DVB-T2

Vláda Keni pozastavila dovoz všech set top boxů a dalších zařízení pro příjem pozemní digitální televize v systému DVB-T2. Za více než rok provozu digitální televize si současné přístroje pořídilo více než 30 000 diváků, kteří si budou muset pořídit zcela nové vybavení. Nové rozhodnutí v tomto týdnu oznámil ministr informatiky a komunikací Ndemo. Kvůli rozběhu systému v původním standardu budou obě platformy běžet paralelně až do roku 2012 ( „stará“ – DVB-T od roku 2009 i nová DVB-T2…).

Zdroj:Daily Nation

Albánie spoléhá se svou digitalizací na Číňany

Albánská veřejnoprávní televize RTSH oznámila, že s projektem televizní digitalizace spoléhá plně na pomoc čínských odborníků a investorů (vyjádření generálního manažera RTSH Petrita Beciho pro deník Shekulli ). Společný projekt by měl předložen vládě k odsouhlasení v nejbližších týdnech.
Albánie má naplánováno využít pro digitální TV vysílání osm hlavních kmitočtů , z toho by 2 měla mít k dispozici RTSH – v této „síti“ by pak albánští diváci měli mít možnost sledovat 24 TV programů. Albánie využívá MPEG-4, H.264 AVC…

Ochranná doporučení pro digitální TV v EU

EBU spolu s DigiTAGem a dalšími asociacemi ( BNE a ACT) vydaly společné doporučení, jejichž cílem je zajistit nezbytná technická ochranná opatření k ochraně televizních služeb před interferencemi – zejména k digitálnímu terestrickému TV vysílání.

Nové technické záruky se ukázaly jako nezbytné zejména kvůli reálným plánům (i rozhodnutím) řady národních regulátorů a příslušných institucí o vyčlenění kmitočtových pásem od 790 do 862 MHz (800 MHz), které je v současnosti využíváno pro televizní vysílání, na pevné a mobilní komunikační sítě. Tato ochranná doporučení mají zajistit největší ochranu na úrovni rozhodnutí definovaných v materiálech Evropské komise - 2010/267/EC . Věci se věnuje ,spolu s další agendou, i eurokomisařka.

V případě, že by doporučení při využití kmitočtů pro mobilní internet nebyla aplikována, hrozí díky interferencím v mnoha případech evropským divákům totální ztráta televizního terestrického TV signálu.

Vláda schválila Koncepci kinematografie - následovat bude nový zákon

Vláda ve středu na svém středečním jednání schválila materiál Ministerstva kultury - Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 a Strategie konkurenceschopnosti českého filmového průmyslu 2011-2016 (pdf). Následovat by mělo vypracování a předložení návrhu zcela nového zákona, když všechny dosavadní návrhy skončili již v projednávání, někdy až v samotném finále, ale vždy pro odpor dotčených subjektů...

Celý dokument i s přílohami je možné stáhnou zde.

Do Koncepce tak byli sloučeny i další materiály, dokument obsahuje obecně i dosavadní historii legislativních návrhů a zásady pro nové řešení. Mj. se také konstatuje, že "že nejvhodnějším a nejtransparentnějším řešením problémů současné české kinematografie a filmového průmyslu je vytvoření zcela nové právní úpravy..."

Faktem je, že současné znění zákona o Státním fondu na podporu kinematografie...(SFPRČK) je v rozporu s evropskou Legislativou (konkrétně se Sdělenín Komise Radě, Evropskému parlamentu, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů k některým právním aspektům týkajících se kinematografických děl a jiných audiovizuálních děl (OJ C 43, 16.2.2002) .

Historie: Na základě jednání zástupců filmařské obce a politických stran začalo MK připravovat již na konci roku 2007 návrh zákona o kinematografii. V průběhu mezirezortního připomínkového řízení došlo na základě stanoviska Ministerstva financí k vypuštění závazku finančního příspěvku ze strany státu ve stejné výši, jako byl navržený celkový finanční příspěvek soukromých subjektů. Největším problémem a zároveň zásadní připomínkou, nejčastěji opakovanou v rámci mezirezortního připomínkového řízení, bylo zavedení poplatků soukromých subjektů (3% z výnosů provozovatelů televizního vysílání, distributorů kinematografických děl, provozovatelů VOD atd.), které ke své obchodní činnosti využívají
kinematografických děl. Stejný návrh byl již použit v návrhu novely zákona o Státním fondu v roce 2006.

Tento byl ale rovněž argumentačně napadán samotnými subjekty, jichž se zpoplatnění týkalo,
jako neodůvodněné dvojí zdanění.

Návrh zákona o kinematografii měl být v září 2008 předložen vládě, avšak premiér vyjádřil v srpnu 2008 požadavek zapracovat do návrhu zákona úpravu podpory filmového průmyslu. Toto znění návrhu zákona o kinematografii mělo být předloženo vládě v červnu 2009. K tomu ale již nedošlo z důvodu vyslovení nedůvěry vládě v Poslanecké sněmovně v březnu 2009. Na jaře roku 2010 byl předložen nový návrh počítající i s účastí státu na financování kinematografie, ale projednávání návrhu byla na vládě "přerušeno".

Zákonem stanovené podílení se soukromých subjektů, které ke své obchodní činnosti využívají kinematografických děl na financování jejich výroby, je přitom jeden ze způsobů zavedených v dalších zemích EU.

http://duspiva.blogspot.com/2010/06/po-domacich-filmarich-potvrzena-podpora.html

Obsah návrhu zákona o kinematografii by měl podle MK zahrnovat především následujících šest opatření:

 Opatření č. 1 – Zajistit dlouhodobě udržitelné zdroje financování Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie
 Opatření č. 2 – Změna ve vymezení pojmů – novelizace zákona č. 273/1993 Sb., o některých
podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl (o audiovizi)
 Opatření č. 3 – Evidence podnikatelů v oblasti audiovize
 Opatření č. 4 – Institucionální zabezpečení finančních zdrojů a distribuce podpor
 Opatření č. 6 – Podpora mezinárodní spolupráce, realizace Evropské úmluvy o koprodukci
 Opatření č. 9 – Označování audiovizuálních děl z hlediska přístupnosti

čtvrtek 2. prosince 2010

Britská komerční rádia připravila antikampaň proti DABu a proti podpoře ze strany BBC

“Digital radio, more to love” říká v oficiální předvánoční promokampani na podporu digitálního rozhlasu BBC . Jde o snahu oživit projekt digitálního rozhlasového vysílání v DABu, které své tempo rozvoje po změně vlády zpomalilo.

I přes naději z posledních dnů, kdy probíhala jednání mezi státními orgány, BBC a zástupci komerčních rádií nedošlo k dohodě o společné podpoře celého projektu v době před vánoci. Naopak, nyní komerční rádia spouští vlastní antikampaň pod heslem : “A DAB radio may be for Christmas but might not be for life” ("rádio DAB může být na Vánoce, ale nemusí být pro život") -
P.S. jde o inspiraci z jiného sloganu ("A dog is for life, not just for Christmas".).
Jednání mezi hlavními partnery mělom proběhnout ještě za týden, ale i to bylo nakonec odloženo na duben 2011. Posluchači tak zřejmě budou konfrontováni mediálním nátlakem z obou stran sporu, což ve finále asi nepomůže nakonec nikomu....