pátek 30. října 2015

Řešení koncentrace vlastnictví médií po "polsku".... změny legislativy?

Koncentrace vlastnictví sdělovacích prostředků je tématem aktuální analýzy polského regulačního orgánu KKRIT (Národní rada pro rozhlas a televizi). Materiál  je základem pro veřejnou konzultaci nad případnými legislativními a regulačními úpravami. Dokument obsahuje mj. i zhodnocení podmínek a pravidel v dalších 19 evropských zemích (vč.ČR) a USA.

Primárně jsou vznášeny dotazy na polský  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitelů i na Ministerstvo kultury a národního dědictví , týkající se nového  návrhu "státní politiky v oblasti rozhlasu a televize".. Zveřejněné výsledky legislativní analýzy podle regulátora ukazují, že dosud platná pravidla dostatečně nechrání pluralismus v Polsku. Proto KKRIT navrhne změny zákonů.

Dokument v polštině je zde Regulacje dotyczące koncentracji własności na rynku mediów w wybranych krajach

Dánská veřejnoprávní média stále navrcholu...

Stejně jako dánská veřejnoprávní televize, tak  i dánské veřejnoprávní rádio se i nadále těší výraznému a  prakticky neměnnému zájmu diváků, resp. posluchačů. Potvrzují to i poslední souhrnné analýzy za období 2008 -2014, zveřejněné prostřednictvím  asociace evropských regulátorů EPRA.


DR  (Danmarks Radio ) má  75% podíl na rozhlasovém trhu proti 25% podílu komerčních stanic, které za poslední roky navýšily svoji oblibe o téměř 3 procenta. (zdroj - Danish Agency for Culture)
Danish Agency for Culture
Danish Agency for Culture


Report v dánštině je zde /Zdroj
Danish Agency for Culture

pondělí 26. října 2015

Podíl digitálního rozhlasu v Německu za rok narostl, zejména mezi mladými posluchači

Jak uvádí oficiální německý digitální report, roste postupně podíl příjmu rozhlasu přes digitální systém DAB - z loňských 7,7% na letošních 10,6 procent.

 


DAB je nepopulárnější a nejvíce užívaný mezi mladými lidmi, konkrétně ve věkové kategorii 14 - 29 let.


sobota 24. října 2015

Německá digitalizace postupuje, i v rozhlasovém sektoru...


Digitální rozhlas ve standardu DAB roste i v Německu, byť postupně. Podle posledních údajů, zveřejněných DLM v digitálním reportu s údaji k srpnu 2015, přijímá nyní v roce 2015 7,44 milionu obyvatel ve věku 14+ rozhlasové vysílání prostřednictvím DABu. Jde o 38% nárůst proti loňskému roku.


V polovině roku 2015 pokrývalo vysílání digitálního rozhlasu oblast s více než 90% celkové německé populace. Cca 4.000.000 domácností nyní vlastní alespoň jednu sadu pro příjem v DAB, tedy o více milion domácností více než v polovině roku 2014.pátek 23. října 2015

Kompetenční dohoda nad koordinací a finanční podporou rozvoje broadbandu

Aktuální tiskové informace potvrzují obrat s řešením poslední dobou medialzovaného sporu...
Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek  jednal  v závěru týdne s premiérem Bohuslavem Sobotkou a ministrem vnitra Milanem Chovancem o dalším postupu při digitalizaci státní správy. MPO vnímá tuto problematiku jako velmi důležitou. Podpora vysokorychlostních sítí souvisí nejen s dalším rozvojem podnikatelského prostředí u nás, ale i se snazším přístupem domácností a institucí k vysokorychlostnímu internetu. "Jsem rád, že jsme se na dnešním jednání posunuli dále a naše vzájemná spolupráce na řešení digitalizace získala konkrétní obrysy," uvedl po jednání ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. 


MPO od počátku koordinuje proces vzniku Národního plánu rozvoje sítí nové generace, který je ve stádiu finalizace a do konce roku bude hotov. "Učiníme vše pro to, aby mohly být z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost čerpány prostředky na výstavbu vysokorychlostní infrastruktury co nejdříve," uvedl ministr Mládek.


MPO nijak nerozporuje zřízení jednotného informačního místa ve správě Ministerstva vnitra, které je zcela v souladu s platnou legislativou za předpokladu, že bude zachována zákonná působnost národního regulátora, kterým je Český telekomunikační úřad. Ten by měl mít i nadále na starost mapování pokrytí území ČR vysokorychlostní síťovou infrastrukturou.

MV a ICT unie založí akční skupiny pro rozvoj telekomunikací a ICT v rámci státní správy

Vznik nového státního podniku ze současného odštěpného závodu ICT služby České pošty, režim tzv. in-house zakázek pro resort vnitra a rozvoj přístupových sítí nové generace – to jsou klíčové oblasti, o kterých při pracovní snídani diskutovali ve středu 21. října 2015 zástupci Ministerstva vnitra a ICT unie.   

Ministerstvo vnitra, jak uvedl Miroslav Tůma, ředitel odboru kybernetické bezpečnosti a koordinace ICT, podpořilo rozvoj dialogu s komerčním sektorem reprezentovaným právě ICT unií. Ta požaduje upřesnění kompetencí ministerstva i nového státního podniku v rámci eGovernmentu.
 
Obě strany se shodly na tom, že je třeba založit akční skupiny, které se budou dále zabývat nevyjasněnými otázkami. Pro oblast nového státního podniku a tzv. in-house budou koordinátory Jan Přerovský, ředitel odštěpného závodu ICT služby České pošty, a Vlastimil Palata, místopředseda představenstva společnosti AutoCont. Akční skupinu pro oblast telekomunikací bude za Ministerstvo vnitra koordinovat Alan Ilczyszyn.
 
První jednání akčních skupin proběhne podle předpokladů na začátku listopadu 2015.
P.,S. Diskuze ke státnímu podniku třeba zde.

středa 21. října 2015

"Řešte BROADBAND"

Zástupci českého digitálního průmyslu vyzvali otevřeným dopisem předsedu vlády Bohuslava Sobotku, aby se zabýval rozvojem digitální ekonomiky. Ten je podle nich neutěšený vinou kompetenčního sporu mezi ministerstvem průmyslu a obchodu a ministerstvem vnitra.
Dopis podepsaly Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí ČR, Hospodářská komora ČR, Asociace provozovatelů mobilních sítí, ICT Unie, Česká asociace elektronických komunikací, ISP Alliance, Česká asociace telekomunikací, Český telekomunikační klastr, Sdružení pro internetový rozvoj a čeští členové evropské asociace ECTA.
Podle zmíněných asociací vláda dlouhodobě nekomunikuje s odvětvím tak, aby došlo k rozvoji přístupových sítí nové generace (NGA) v souladu s pravidly Evropské komise. Polemizují také se Sobotkovým prohlášením, že jde o souboj telekomunikačních firem o 14 miliard evropských dotací z programu OPPIK, které pronesl na konferenci Česko: Jak jsme na tom v úterý 20. října.
Podle zmíněných asociací rozvoj NGA sítí nezáleží pouze na dotacích, ale především na vytvoření vhodných podmínek pro jejich výstavbu a provozování.
„Nedostatek informací nepociťují pouze zástupci odborné veřejnosti. Na posledním zasedání Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny ČR poslanci vyzvali vládu k vypracování zprávy k zavádění vysokorychlostního internetu. Ta má obsahovat pravidla pro způsob čerpání dotací, jasné rozdělení kompetencí mezi ministerstvy, definici spolupráce s ICT průmyslem a opatření pro snížení nákladů na vybudování vysokorychlostního internetu,“ uvádějí digitální asociace.
Vláda by podle nich měla vyřešit kompetenční spor mezi ministerstvem vnitra a ministerstvem průmyslu a obchodu a komunikovat se zástupci digitálního průmyslu.