čtvrtek 28. května 2009

Reportáž ze semináře

Po zpracování bude k dispozici záznam a prezentace na webu NKS. Akce byla podle mého názoru "příjemně věcná a praktická". I výsledky řady mých včerejších i dnešních jednání v Plzni potvrzují, že se situace významně přesouvá do věcné roviny a snahy společně řešit všechny potíže spojené s přechodem na digitál. Západní Čechy jsou také značně předpřipraveny i díky pilotní akci v Domažlicích v předchozích letech nebo loňskými podzimními operacemi a propagací kolem vypínání programu ČT2 a s tím související aktivitou České televize a dalších partnerů. Aktuálně se v Západních Čechách řeší problematika dokrývačů (a jejich přeladění a financování při přesahu do jiné než "vypínané" oblasti) nebo přechodného vysílání na 66.kanálu (síť 2), kde bude nutné následné definitivní přeladění (2010). K přehlednému řešení určitě přispěje i plánovaný provozní plán, který inicioval ČTÚ ve spolupráci se všemi dotčenými televizemi a operátory.

Reportáž ČT:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/209411000140528-udalosti-v-regionech-praha/obsah/79222-pripravy-na-vypnuti-analogu/?streamtype=WM3

Také VIETNAM digitalizuje TV, motivem jsou také ilegální“ analogové programy.Státní ASO do roku 2020,vláda chce mnohem dříve

V poslední době se rapidně rozrostl počet nových analogových televizních programů na území Vietnamu, řada z nich je přitom vysílána bez platné licence. I to je jeden z mnoha důvodů proč i Vietnamská vláda plánuje významně podpořit a urychlit přechod na digitální televizní vysílání. Původní plán počítal s definitivním koncem analogu až v roce 2020, ale v současnosti se připravuje aktualizace plánu s kratšími lhůtami. Prvním krokem administrativy je revize všech dosavadních provozovatelů vysílání a s tím související zákaz nelegálního vysílání programů - například společnosti Viet Nam Multimedia Corporation (VTC) - (VTC1, VTC9 a VTC7. Podobně postupuje Ministerstvo informatiky i v případě programů HCM City Television (HCTV) nebo Binh Phuoc Province.

Rádio Vatikán po 80letech poprvé s komerční reklamou

Zatímco některá veřejnoprávní média upouštějí od vysílání komerční reklamy, jiná rádia ji naopak začínají využívat pro své financování. Například rádio VATIKÁN zařadí po 80 letech své existence poprvé komerční reklamu, a to od energetické společnosti Enel - počínaje dnem 6. července. Stanice Rádio Vatikán byla založena v roce 1931 a v současné době vysílá v 47 jazycích, a to i prostřednictvím svých internetových stránek na www.vaticanradio.org.

Kampaň k podzimnímu ASO pokračuje, dnes například seminář v Plzni

Dnes se v rámci pokračující informační kampaně uskuteční v Plzni odborný seminář pro společnosti zabývající se instalací anténních televizních přijímacích systémů. Akce pro ohlášené účastníky se koná 28. května 2009 od 10:00 hodin v konferenčním sále hotelu Purkmistr Pivovarský dvůr Plzeň (Selská náves 21/2, 326 00 Plzeň).

Účast na semináři potvrdili zástupci společností NKS,Česká televize ,České Radiokomunikace a.s. další odborníci.
Za týden je setkání se starosty a zástupci komunální sféry v Karlovarském a Plzeňském kraji a poté v dalších dnech společná tisková konference přímo v Plzni. Jsou připraveny veřejné soutěže na doplňující prvky kampaně i tendry na nosné části kampaně až do vypnutí v roce 2012. Vycházejí PR články a rozhovory pro dotčené oblasti a do tisku jdou aktualizované tiskové a další info materiály atd.

pátek 22. května 2009

Transpozice audiovizuální směrnice opět na vládě

V pondělí 25.5. projedná vláda již jednou odložený návrh transpozice evropské směrnice o audiovizi , kterou předkládá Ministerstvo kultury. Návrh by v případě souhlasu vlády pokračoval dál k projednání v končící PSP. Návrh mění mediální zákon a je nutné jej včlenit do českého práva do konce letošního roku.

pondělí 18. května 2009

Digitální úterý

Po snídani s BROADBAND TV NEWS v Marriotu bude ČT24 vysílat živě v rámci pořadu "Před polednem" v čase cca od 11,00 diskuzi s předsedou rady ČTÚ Pavlem Dvořákem a předsedou NKS...

neděle 10. května 2009

Po Indii také Indonéská vláda přijímá DAB jako oficiální standard

Dne 15. dubna 2009 byla v Indonésii vydána ministerská vyhláška, které potvrzuje výběr systému digitálního rozhlasu DAB/DAB+ jako oficiální standard pro digitální rozhlasové vysílání v Indonésii pro tzv.III. pásmo. Bezprostředně bude následovat sestavení vládní koncepce a plný start vysílání v příštím roce. DAB má v Indonésii již svoji „historii“, v první zkušební přenosy proběhly již v létě 2006. Další zkoušky byly provedeny také v „sesterském“ systému DMB-T (v Jakartě v roce 2008), komerční projekt je připravován v rámci aktivit státního podniku DMB Nusantara.

Japonsko nevzdává boj o prosazení svého standardu digitálního vysílání proti DVB v Asii.

Zatímco v ČR se tak trochu ještě soupeří o to, aby se „váhající diváci“ i některé („váhající“) společnosti smířili s reálnou digitalizací jako faktem ( a současně i výhodou prospěšnou především divákům) a místo dílčích šarvátek a občasných mediálních přestřelek se všichni naplno zapojili do dořešení přirozených „porodních“ bolestí (naštěstí opravdu v menšinových případech), v části Asie (i jinde) jde zatím stále o prvotní boj technologických standardů. Japonská vláda po relativním úspěchu v části Jižní Ameriky, kde některé země přijaly japonský technologický standard pro digitální televizní vysílání (Integrated Services Digital Broadcast (ISDB), nekompatibilní s ostatními systémy na stejném kontinentu), se nyní ve svém úsilí soustředí na země v Asii. Nyní aktuálně probíhají vysoké diplomatické intervence na Filipínách, do kterých se přímo zapojili i členové japonské vlády. Aktuálně jde o boj kolem přijetí standardu pro mobilní digitální TV, když filipínské orgány již 2x potvrdily akceptaci systému DVB-H ze skupiny DVB Projectu. Podle vyjádření japonského ministra vnitra a telekomunikací zahraničí pro místní tisk „ měly orgány Filipín jen velmi málo informací o správnosti využití systému ISDB...“
Členské země sdružení ASEAN (the Association of Southeast Asian Nations) přitom společně rozhodly o přijetí systému skupiny DVB-T již na své 9. konference ministrů informatiky v Jakartě v květnu 2007.

Australská komerční digitální TV platforma Freeview kritizována za nedostatečnou kampaň

Marketingová kampaň, která byla na podporu služeb australské podoby projektu Freeview spustěna v loňském roce, je spotřebitelskými organizacemi a výrobci techniky považovaná zatím za nepříliš úspěšnou. Kritika je směrováná zejména proti faktu, že digitální nabídka TV programů v ničem příliš nenahrazuje dosavadní možnosti , co do kvality i rozsahu nabídky. Zejména marketingové heslo: "More moments. Five more channels," it promised. "Freeview. More for free." v praxi není zatím zcela naplněno. Podle mně dostupných údajů zatím zbývá ještě asi polovona australských domácností, která nebyla plně “digitalizovaná”. Vypínání analogu začne v Asutrálii až příští rok, nyní jde zatím o start neplacených digitálních služeb.

PAY-TV v DVB-T není u některých francouzských operátorů zatím příliš úspěšná

Francouzský regulační orgán CSA oznámil, že v létě provede komplexní revizi projektu placené platformy v rámci vysílání v DVB-T. Jde mj. i o reakci na informace od dvou držitelů licencí ( Canal J a AB) o plánu vrátit příslušné licence. Důvodem je, jako i v dřívějších případech v zahraničí, nedostatek předplatitelů placených TV služeb. Canal + a TV Numérique, kteří také provozují projekty payTV v DVB-T, jsou podle dostupných informací zatím relativně úspěšní. Zatím není jasné, jakým způsobem bude řešeno využití potenciálně uvolněné kapacity, očekává se přednostně přesun ve prospěch neplacených služeb Free to Air.

V Itálii zatím PAY TV platforma premiéra Berslusconiho (Mediaset) slaví úspěchy a připravuje rozšíření dalších placených služeb na objednávku - filmy ve formátu 16:9 VOD. Průměrná cena služeb Mediasetu činí €12 za měsíc.

USA provedou ostrý test vypnutí analogu 21.května, v červnu už bude ASO definitivní.

Americká Federální komunikační komise (FCC) provede dne 21. května tři pětiminutové testy, aby tím mj. varovala diváky před již opravdu konečným vypnutím analogového televizního vysílání 12. června. Termín ASO nová Obamova administrativa na podněty některých spotřebitelských a lobbistických asociací prostřednictvím parlamentu odložila z původního únorového data ASO na celém území USA (17.2.2009).

Podobný test provedly v USA již dříve některé menší televize, ale až nyní dojde na akci s celoplošným dosahem. Finanční prostředky určené státem na podporu digitalizace se kromě dotací na set top boxy využívají i na bezplatné telefonní informační a asistenční linky. Právě dočasné komplikace s čerpáním prostředků a administrativní potíže s kupóny byly jedním z důvodů odkladu dlouho naplánovaného termínu ASO na celém území USA. Podle mých informací je v USA cca 11% obyvatel zavislých na terestrickém příjmu TV, potíže kolem SWITCH OFF byly ídentifikovány asi o u 45% obyvatel právě kvůli „kupónům“, 11% mělo potíže s STB a asi 6% se řadilo mezi „odpírače“ jakékoliv digitalizace...

Také u nás probíhá poslední týdny mimořádná lobbistická aktivita, i v souvislosti s koncem/vznikem vlády, a to i kolem legislativy a dalších strategických věcí, i když to občas připomíná známé rčení o „vylévání vaničky i s miminkem...“, tzn. v dílčím zájmu se občas „shodí“ i celkově prospěšné a potřebné věci. O lobbistických úspěších se je možné přesvědčit v řadě případů již dnes i zanedlouho kolem očekávaných významných událostí v médiích....

pondělí 4. května 2009

Audiovizuální směrnice zatím odložena

Návrh zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání) , který po projednání v meziresortu a následně i na Legislativní radě vlády dokončilo Ministerstvo kultury (jde o transpozici nové evropské směrnice), byl dnes na jednání vlády stažen z projednávání. O všem dalším i o aktuálních aktivitách mediální lobby později.

neděle 3. května 2009

"U dalšího milníku digitalizace"

Další setkání na téma digitalizace, nyní již s novějšími tématy po čase dlouhého digitálního plánování...Sdělovací technika pořádá 12.dubna od 9,00 další tradiční setkání "aneb jde to i bez analogu? ...". Akce, konaná ve spolupráci s DIGI koalicí a asociací AČRA, je sponzorovaná TV NOVA a dalšími partnery z oblasti satelitního vysílání , výrobci techniky ad.

V červnu (24.6.2009 )se pak uskuteční DIGIMEDIA 2009

pátek 1. května 2009

Digitalizace "den poté..."

Po včerejším ukončení analogu z vysílače Praha Žižkov probíhájí reakce v zásadě dle očekávání. Také provoz na nosných projektech info kampaně, kde byla s předstihem navýšena kapacita i provozní doby včetně personálních posil, tomu odpovídá. Nejde zatím o nějaké dramatické nárůsty s tím, že se zvýšila frekvence dotazů a volání z vypínaného území, kterým je v současnosti dle TPP území hl.města Prahy. Průběžný report od partnerů v projektu zatím nehlásí nějaké mimořádné události, podobně tomu je i se zprávami od TV či operátora. Na obrazovkách, kde dříve vysílala Česká televize, je nyní po dobu cca14 dnů informační sdělení s odkazy na informační zdroje. Více aktuálně na řadě zpravodajských webech či večer v rámci zpravodajství, v realistickém duchu pravděpodobně i na NOVĚ , uvidíme co se do zpráv vejde a co vypadne...
Po víkendu budeme o celém aktuálním průběhu přechodu v Praze oficiálně informovat. Zatím některé články na webu:
Analogová tma dostihla statisíce Čechů. Všimli si jí ale jenom dva
Komerční televize Nova a Prima postupně vypnuly klasické vysílání v Praze. Většina lidí z hlavního města a okolí už sleduje digitální vysílání.


Digitalizace: V Praze po 54 letech umřelo analogové vysílání

Část Pražanů přechod na digitální televizi zaskočil

Po informační kampani mohl přechod zaskočit jen nemyslící.Informací bylo dost a že je někdo odmítal vnímat je jen jeho hloupost.

Video z vypínání

Televizní noviny TV NOVA (cca od času 9:15) ((mapa: i s Mutěticemi a Bukovany na jihu Moravy s problémem příjmu programu stanice po vypnutí Žižkova)