pátek 29. července 2011

"Extraterestriálna digitalizácia"

"....Komerčne televízie. Tie sa rozhodli odsúvať prechod na DVB-T, čo však bola napokon krátkozraká stratégia. Ak by celý switchover podporovali už od samého začiatku (teda pred piatimi rokmi), veľká časť domácností by bola prešla na digitálne terestriálne vysielanie a dnes by satelity neriešila. Konkurencia satelitných operátorov aj ceny kompletov boli v tom čase na úplne inej úrovni ako v súčasnosti. DVB-T by preto bola bývala tá najvýhodnejšia alternatíva.

Obava televízií pred vstupom nového hráča bola vtedy rovnako neopodstatnená ako v súčasnosti. Veľké plnoformátové televízie už niekoľko rokov nevznikajú takmer nikde, a už vôbec nie na tak malých trhoch, ako je Slovensko...."

Standard pro „Super Wi-Fi“ schválen – nahradí TV vysílání, i v ČR

Asociace IEEE ohlásila, že byl dokončen standard IEEE 802.22 pro tzv. „SUPER WIFI“. Podle odborníků by tento systém mohl úspěšně nahradit stávající technologie Wi-Fi připojení pro velké síťě . Síť založená na IEEE 802.22 patří do kategorie WRAN (Wireless Regional Area Network), takže má mnohem větší dosah než stávající 802.11 WLAN. IEEE na svém webu uvádí dosah až 100 km od vysílače (v ideálních podmínkách).


Technologie je postavena na využití kmitočtů v „televizních“ pásmech VHF a UHF (54–862 MHz). Jednotlivé kanály, stejně jako u DVB-T, by měly dosáhnout rychlosti okolo 22 Mb/s.


Operátoři by mohli vysílat na nepoužívaných, respektive zanedlouho uvolněných frekvencích v souvislosti s ukončením kapacitně náročného analogového televizního vysílání. S tím počítá i vládní projekt Digitální Česko, tedy s rozšířením pokrytí vysokorychlostního internetu. Projekt má za sebou úvodní etapy, další (vč. přípravy aukcí) souvisí i s již delší dobu projednávanou úpravou legislativy (Novela ZEKu ad.).


Více o standardu IEEE 802.22 např. na Wikipedii


Zdroj: BusinessWire , cnews.cz

pondělí 25. července 2011

EBU a další šturmují před světovou bitvou o kmitočty - blíží se WRC-12

Asociace EBU se, stejně jako další subjekty, připravuje na zásadní jednání světové telekomunikační unie v příštím roce, kde se bude plánovat či již spíše rozhodovat o dalším využití kmitočtového spektra. EBU dnes zveřejnila vlastní obecnou strategii před jednáním. Jedná se o pracovní materiál , resp. teze pro členy EBU a další v rámci příprav na WRC12 .

Cílem tohoto dokumentu je podat základní přehled problémů pro členy EBU na otázky agendy WRC-12 v souvislosti s použitím rádiového spektra pro vysílání. Dokument je založen především na práci příslušných skupin EBU - verze 1,0

Bude terestrický televizní digitál obětí nového využití kmitočtového spektra?

Tato otázka je často kladena v souvislosti s celoevropskými plány na nové využití kmitočtového spektra po ukončení zastaralého analogového televizního vysílání a vzniklé frekvenční úspory.

Server broadcastengineering.com se přiklání ke stále častější verzi, že terestrické digitální vysílání bude v řadě zemí postupně a nakonec poměrně silně ztrácet své dosud dominantní pozice.

DTT may be victim of Europe's first radio spectrum policy

Proti tomu je přirozeně například i asociace veřejnoprávních a dalších médií EBU, která argumentuje mj. i potřebou zajistit dostupnost TV například v krizových situacích. Postupně se spolu s technologickým vývojem a rozvojem nových médií a dalších komunikačních nástrojů, že ani tento argument nebude mít poměrně brzy tak silnou váhu jako doposud.

Ostatně díky zájmu obyvatel o využívání služeb jako je FB, Twitter, mobilní i-net a dalších se o tom přesvědčujeme v posledních měsících i u nás...

Na Slovensku není podle ČTK zájem o dotace na přijímače digitálního vysílání

Slováci ze sociálně slabších vrstev nemají zájem o státní příspěvek, který mohou dostat na koupi zařízení pro příjem digitálního televizního signálu nebo televize se zabudovaným digitálním tunerem. Od poloviny března do konce června o dotaci ve výši 20 eur (486 korun) požádalo 10.000 lidí, ne všichni však splnili podmínky. Informoval o tom portál Mediálne.sk. Podle dřívějších údajů má na pětimilionovém Slovensku na příspěvek nárok zhruba 190.000 lidí. O státní podporu mohou pobíratelé sociálních dávek žádat do konce srpna, peníze by měli dostat nejpozději v závěru prosince. Z podaných žádostí však ke konci pololetí vyhovělo podmínkám pouze 6000. Nejčastějším důvodem zamítnutí bylo podle ministerstva dopravy chybějící potvrzení, že žadatel pobírá dávky v hmotné nouzi. Dotace souvisí s přechodem z analogového na digitální pozemní televizní vysílání (DVB-T), který má být na Slovensku stejně jako v Česku završen v příštím roce. Ceny zařízení na příjem digitálního signálu začínají v obchodech na 25 eurech. Majitelé modernějších televizorů si jej nemusejí kupovat, potřebný tuner je již zabudovaný v televizním přijímači.

pátek 22. července 2011

ČR jako jeden z mnoha evropských telekomunikačních hříšníků

Evropská komise zahájila právní řízení proti dvaceti členským státům za opožděné provádění předpisů o telekomunikacích , včetně ČR. Jde o to, že Parlament/ČR stále ještě neaplikovala telekomunikační smětrnici do českého práva.

Zákon (Novela ZEKu) je nyní v PSP - Sněmovní tisk 347 Novela z. o elektronických komunikacích . Novela byla projednána na plénu PSP 15. 6. a přidělena do Hospodářského výboru, ten bude o došlých návrzích změn (do 31.7.)jednat 7. 9.


Brusel 19. července 2011 – Evropská komise zaslala žádosti o poskytnutí informací dvaceti členským státům EU, které ještě neoznámily opatření pro úplné provedení nových předpisů EU o telekomunikacích do vnitrostátního práva. Lhůta pro provedení nových předpisů stanovená Evropským parlamentem a Radou ministrů EU uplynula dne 25. května 2011. Žádosti o poskytnutí informací mají podobu výzev v rámci řízení EU o nesplnění povinnosti.

Díky novým předpisům získávají podniky a spotřebitelé nová práva, pokud jde o telefony, mobilní služby a přístup k internetu. Nové předpisy zahrnují právo zákazníka na změnu telekomunikačního operátora beze změny telefonního čísla během jediného dne, právo na srozumitelnější informace o nabízených službách a lepší ochranu osobních údajů online. Nové pravomoci Evropské komise v oblasti dozoru a regulační pravomoci Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) vytvoří prostředí právní jistoty a umožní telekomunikačním operátorům růst na celoevropském telekomunikačním trhu (viz IP/11/622 MEMO/11/319, MEMO/11/320 a MEMO/11/321).

Rychlé a jednotné provedení těchto předpisů je prioritou v rámci Digitální agendy pro Evropu (viz IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200). Zatímco legislativní proces probíhá ve všech členských státech EU a většina z nich Komisi informovala o některých prováděcích opatřeních, pouze sedm členských států (Dánsko, Estonsko, Finsko, Irsko, Malta, Spojené království a Švédsko) Komisi oznámilo, že nové předpisy plně promítlo.

Dvacet ostatních členských států (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Francie, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko) má na výzvu odpovědět do dvou měsíců. Pokud tak neučiní nebo pokud nebude Komise s odpovědí spokojena, může dotyčným členským státům zaslat formální žádost o provedení do vnitrostátních právních předpisů (v podobě „odůvodněného stanoviska“ v rámci řízení EU o nesplnění povinnosti), a jako poslední krok se obrátit na Soudní dvůr Evropské unie.

T2-Lite - nový profil DVB-T2 pro mobilní příjem

Pomalu se blížícímu evropskému technologickému oslabení terestrické platformy ve prospěch mobilních projektů se uzpůsobují i standardy. DVB project aktuálně představil verzi standardu DVB-T2 v úrovni 1.3.1 se specifikacemi pro T2-Lite profil. Tento profil by měl umožnit jednodušší implementace digitálního vysílání i pro nízkokapacitní přijímače s minimem aplikací - například určené pro mobilní vysílání. Systém je samozřejmě možné využívat i pro "stacionární" standardní přijímače. Předpokládá se využití na duálním prinicpu.

Více v aktualizované DVB-T2 specifikaci zde (pdf).

pátek 15. července 2011

Na českém satelitním nebi nastane změna

Společnost J&T chystá prodej satelitní televize Skylink, informuje o tom dnešní deník E15. Českou a slovenskou část televize prodává odděleně. Hodnota transakce by mohla přesáhnout miliardu korun, uvedl deník.

V Česku Skylink provozuje firma TradeTec, na Slovensku společnost Skylink. Obchod, který organizuje banka Rothschild, vstoupil do prvního kola.

"Nabídky byly podány, zájem projevily především telekomunikační firmy - jak české, tak i společnosti, které se k nám teprve chystají vstoupit," uvedl zdroj, který si nepřál být jmenován. Jedním ze zájemců je podle informací E15 i T-Mobile. Mluvčí firmy Martina Kemrová se však k tomu nechtěla vyjádřit.

Nový majitel televize, která měla na konci roku 2010 přes 700.000 aktivních zákazníků, by měl být znám v horizontu týdnů. Cena akvizice se pohybuje v intervalu čtyř- až pětinásobku zisku před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA). Na konci ledna zastavila J&T provoz ztrátové zpravodajské televize Z1, uvedl deník.

"Konec konkurence znamená opět plusové body ..."

Pohled analytiků na dnešní dění v médiích:

Televizní trh v České republice čekají velké změny. Do 11. 11. 2011 s největší pravděpodobností skončí reklama na programu ČT1. Inzerce zůstane pouze na méně sledovaných programech ČT2 a ČT4. Pro mediální společnost CETV se jedná o velmi důležitou kurzotvornou zprávu, která zůstává v pozadí současné dluhové krize. Zmenšení celkového vysílacího času reklam s největší pravděpodobností vyústí ke zvýšení cen. Efekt se pozitivně projeví v hospodářských výsledcích skupiny CME. Z příjmů z reklamy půjde do státního fondu kinematografie cca 2 % zisků.

S návrhem přišli zástupci dvou hlavních konkurentů, Nova a Prima. TV Barrandov, třetí nejvýznamnější soukromá tv stanice, se k návrhu nepřipojila. Ztráta části zisků by se mohla negativně projevit už v tak napjatém hospodaření společnosti. TV Barrandov se nachází na podobné cestě jako Z1, kdy majitel musel neustále doplňovat finance na provoz společnosti. Konec konkurence znamená opět plusové body pro CETV.

Často zmiňované dluhové zatížení skupiny CME může být rychle překonáno silnějším oživením ekonomik střední a východní Evropy. Konsolidace mediálního sektoru se projevuje v rámci celé střední Evropy, kdy i např. v Polsku je na prodej 56 % akcií TVN. V rámci spekulací se vytváří prostor pro Time Warner, která vlastní významný podíl v CETV. I z pohledu technické analýzy se mi jeví akcie společnosti na velmi zajímavých úrovních. V současné době považuji akcie společnosti na cenách pod 330 jako velmi atraktivní k nákupu.

Přemysl Nevlud, LUTHERUS

středa 13. července 2011

TPP vs. Novela

DOKUMENT: Z ustanovení TPP §9 vyplývá, že dokončení procesu přechodu je vázáno na dva termíny vypnutí ATV – 11.11.2011 a 30.6.2012
13.07.2011 11:13:09 Pavel Růžička
Z ustanovení TPP §9 vyplývá, že dokončení procesu přechodu je vázáno na dva termíny vypnutí ATV – 11.11.2011 a 30.6.2012.

Pokud zákon stanoví jednoznačně datum ASO na 11.11.2011 bude to mít následující následky:

1. Nelze již dále postupovat podle podzákonného předpisu, kterým je TPP- jeho platnost bude de facto k 11.11.2011 resp. k 30.11.2011 ukončena

2. V souladu s tím musí být ukončeno k zákonem stanovenému termínu (resp. k 30.11. 2011) veškeré zemské analogové TV vysílání na celém území ČR.

3. Musí být ukončeno vysílání reklamy na ČT a tedy i navazující transfery finančních prostředků z reklamy na informační a propagační činnost NKS (tj. cca 20 mil.Kč) a na digitální účet ČTÚ (tj. cca 10 mil. Kč), který je využíván na krytí úkolů spojených s realizací TPP. Na fond kinematografie a na digitalizaci archivu ČT. (pozn. Vzhledem k dikci navrhovaného zákona nebude fond kinematografie mít zhruba tři měsíce žádný příjem – reálné cash flow spojené s termíny splatnosti.)

4. Nelze postupovat podle předloženého návrhu a zároveň zachovat model financování podle zákona 304/2007 sb.- rezerva v rozpočtu pro kampaň NKS se tím ruší, protože příjmy kalkulované v rozpočtu na roky 2011 a2012 byly předpokládány až do roku 6/2012. Navíc se tím ukončuje platnost smlouvy mezi MV a ČT, která zabezpečovala technické provedení kampaně. (Důsledek – po 11.11.2011 již nebude možno uzavírat smlouvy pro kampaň NKS a kampaň financovat)

5. ČT musí ukončit analogové vysílání na celém území, jinak by bylo pokračování analogového vysílání možno označit jako plýtvání veřejnými prostředky – ČT již tento proces zahájila s rizikem, že nebude plně dořešena problematika dokrytí v územních oblastech Jeseník a Zlín.

6. Vypnutí analogového vysílání na celém území ČR znamená, že na určité části území nebude po určitou dobu šířen TV signál komerčních TV (celkem 191 ATV vysílačů) a nebude dodržena podmínka dostatečně dlouhého souběhu analogového a digitálního vysílání, tak jak předpokládal TPP - zajištění nejméně 6 měsíčního základního souběžného vysílání (dle TPP 8 měsíčního) v územních oblastech Zlín a Jeseník především v případě programu TV Nova. Vzhledem k absenci souběhu nemusí být všechny domácnosti v daných oblastech vybaveny příslušnou přijímací technikou. To může přinést protesty občanů, obcí apod. Toho dále mohou využít v případné arbitráži i komerční subjekty.

Pavel Růžička

ČT zřejmě zanedlouho s minimem reklamy, česká kultura a filmaři s desítkami až stovkami miliónů finanční podpory ročně.

Dnešek bude dost možná zlomovým bodem pro Českou televizi i pro českou mediální i kulturní scénu. Rada ČT bude projednávat další postup obměny vedení ČT v souvislosti s oznámenou rezignací generálního ředitele. Rada podle aktuálních očekávání novinářů zřejmě na svém středečním zasedání 13.7. od 13.hodin schválí a obratem spustí tendr na ředitele ČT. Harmonogram ale počítá zatím s tím, že jmenování nástupce Jiřího Janečka proběhne zřejmě až v průběhu září.

Zasedá také Sněmovna. Zanedlouho (předpoklad je ve středu dopoledne po bloku prvních čtení) tak bude na závěr silné a nepříliš objektivní mediální kampaně zřejmě schválena úprava zákona o ČT a dílčí změny dalších předpisů. Autorem komplexního pozměňovacího návrhu je volební výbor PSP (tisk 27), který projednávání původně senátního návrhu mnohokrát odkládal, aby nakonec schválil jiné doplněné a zčásti i nové znění.

Změnu podle zpráv v médiích podporuje drtivá většina poslanců. Návrhy neprošly standardní cestou vládních legislativních návrhů s meziresortním připomínkovým řízením, jde o senátorskou, resp. poslaneckou iniciativu (vláda se formálně vyjadřovala k původnímu a dnes již překonanému senátnímu návrhu asi před rokem). Většina politiků v diskuzích a ve veřejných vyjádřeních komentovala poměrně hladký a rychlý průběh projednávání tohoto dosud vždy žhavého tématu mj. i snahou „zabránit arbitrážím“. Podle reakcí některých právních expertů však přijetí souhrnu všech komplexních úprav bez dílčích korektur může zřejmě vést v reálu i k pravému opaku… V celé dosavadní etapě zaznělo mnoho slibů, argumentů, veřejných závazků, i požadavků na nepřijímání legislativních změn v průběhu celého digitalizačního procesu - počkejme tedy na jejich naplnění v praxi.

pátek 1. července 2011

Vláda bude podporovat Digitální Česko

Dodatek ke koaliční smlouvě

"Vláda bude podporovat rozvoj elektronických komunikací v České republice podle schválené strategie Digitální Česko."


http://www.mpo.cz/dokument83642.html

Problematika elektronických komunikací je tématem i na evropské úrovni. Na závěr maďarského předsednictví v Radě EU se 27. května 2011 uskutečnilo v Bruselu formální zasedání Rady ministrů pro telekomunikace. Jednání se zúčastnili zástupci jednotlivých členských států na ministerské úrovni a evropská komisařka pro digitální agendu Neelie Kroes. Českou delegaci vedl náměstek ministra vnitra pro mezinárodní vztahy Viktor Čech.

Rada přijala zprávu „ o pokroku k návrhu rozhodnutí o přijetí prvního programu politiky rádiového spektra.“ Tento návrh bude dále projednáván během nadcházejícího polského předsednictví (vede EU ode dneška) s cílem formalizování pozice Rady a následné shody s Evropským parlamentem. Příští formální zasedání Rady ministrů pro telekomunikace se uskuteční 13. prosince 2011.

Rada ministrů se chystá také na blížící se Světové radiokomunikační konferenci Mezinárodní telekomunikační unie, která se bude konat v roce 2012 v Ženevě.

Evropská komise mezitím také zveřejnila dosavadní výsledky plnění cílů Digitální agendy pro Evropu. 31. května 2011 publikovala Evropská komise na svých webových stránkách výsledky, které ukazují, jak se daří Evropské unii a členským státům plnit cíle vytyčené v Digitální agendě pro Evropu po roce od vzniku této strategie. Komise tak všem zájemcům zpřístupnila online statistiky a zprávy, včetně informací o aktuální situaci v jednotlivých členských státech.