pátek 16. ledna 2015

Záznam ze semináře Změna mediální legislativy - volba členů RČT a RČRo (14. ledna 2015)

Seminář - Změna mediální legislativy - volba členů RČT a RČRo (14. ledna 2015)

Pozvánka Změna mediální legislativy - volba členů RČT a RČRo (14. ledna 2015)

Zvukový záznam v MP3  20150114_VV-seminar Zmena medialni legislativy.MP3 (Dokument, 173 MB)Poslanecká sněmovna o strategii rozvoje digitální ekonomikyV Poslanecké sněmovně se po seminářích k tématice veřejnoprávních médií a novelizace legislativy uskuteční v rámci zasedání podvýboru pro ICT průmysl a e-Government diskuze  o digitální infrastruktuře. Zasedání podvýboru se uskuteční  29. ledna 2015 od 10:00,v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 1, 118 26  Praha 1místnost č. 306 – 3. patro.

Na programu je mj. příspěvek ředitelky odboru elektronických komunikací  MPO Mgr. MgA. Zuzany Chudomelové o  Stavu podpory výstavby digitální infrastruktury a prezentace prezidenta ICT Unie Ing. Svatoslava Nováka ke  Strategii rozvoje digitální ekonomiky. 
Dále  je naplánována diskuze se zástupci hlavních operátorů (Vodafone:Ing. Richard Stonovaský, MBA, O2:Mgr.  Michal Frankl, T-Mobile:JUDr. Klára Novotná, Ph.D.). 

Na pořadu příští schůze podvýboru  12. února je naplánován seminář   “Digitální cesta k  ekonomickému růstu“.

úterý 13. ledna 2015

Vládní Strana Zelených ve Švédsku (zatím) proti DABu.

Švédská Strana Zelených - Miljöpartiet, která  je koaličním partnerem v nové švédské vládě spolu se sociálními demokraty, se dívá na  projekt přechodu na digitální rozhlas v DABu ve Švédsku velmi pesimisticky.  
Strana zelených má na starosti kulturu, média a informační a komunikačnítechnologie na Ministerstvu kultury a ministerstva průmyslu. Zelení navrhovali do zákona úptravy již v roce 2013. Nyní Zelení požadují, aby se pečlivě přezkoumaly technologické apsekty nového vysílacího stnadardů a zejména schopnost uživatelů pozitivně přijmou nový způsob příjmu rozhlasového vysílání.

Více již před časem zde. 

Kritiky se nyní onjevuje prakticky ve všech švédských médiích, ale přesto není vyloučeno, že se aktuální spíše politické problémy vyjasní a projekt bude posunut dále k realizaci.
 

EK spouští veřejnou konzultaci k využití TV pásma - na základě podzimní "Lamyho zprávy"

Evropská komsie zahajila veřejnou konzultaci týkající se Lamyho zprávy k budoucí využití televizního pásma UHF. EK v současné době shromažďuje stanoviska ke strategickým doporučením obsaženým v Lamyho zprávě ohledně dlouhodobé politické strategie pro budoucí využívání pásma UHF (470–790 MHz). Cílem je zjistit, jak by se měla uvedená doporučení naplňovat. 

Zpráva skupiny na vysoké úrovni, které předsedal Pascal Lamy, pojednává o tom, jak by mělo být v budoucnu využíváno radiové spektrum v silně vytíženém pásmu UHF.

Při přípravě dlouhodobé strategie pro budoucí využívání pásma UHF Komise vezme v úvahu následující:
Lamyho zprávu
příspěvky Skupiny pro politiku rádiového spektra (RSPG)
studie Komise
odpovědi shromážděné v této konzultaci.
Jakékoli změny ve způsobu využívání pásma UHF ovlivní rozsah a kvalitu vysílacích a mobilních služeb. Mohly by také vyžadovat výměnu zařízení, jako jsou televizní přijímače. Předmětem diskuse jsou konkrétní aspekty, které by měly dopad na život občanů.

EK se s dotazy obrací zejména na  názory:
  • subjektů ze sektoru mobilních a vysílacích služeb, včetně služeb pro realizaci programů a zvláštních událostí (PMSE)
  • akademických pracovníků s příslušnou odborností
  • občanů, televizních diváků, uživatelů bezdrátových širokopásmových služeb, sdružení uživatelů
Komise doufá, že se občané, spotřebitelé a jejich sdružení k tématu vyjádří. Budoucí vývoj v pásmu UHF totiž ovlivní množství a kvalitu vysílacích a mobilních služeb a mohl by si vyžadovat nákup zvláštního zařízení (např. nových televizorů).
Dotazník obsahuje zvláštní část pro občany (neodbornou veřejnost). Část „Souvislosti“ vysvětluje otázky, které jsou relevantní pro občany a spotřebitele, a cíle dotazníku jako takového.
Trvání konzultace - Od 12. ledna 2015 do 12. dubna 2015 (uzávěrka)
Příspěvky, které budou doručeny po uplynutí lhůty, nebude možné vzít v úvahu.

Organizace žádáme o registraci v rejstříku transparentnosti.
Odpovědi neregistrovaných organizací budou zveřejněny odděleně.

 Dotazník je k dispozici na internetu  nebo odpovědi uložte jako dokument Word, PDF nebo ODF a zašlete jej e-mailem  nebo na papíře a odešlete na adresu:
European Commission
DG Communication networks, content & technology
Unit B4, Spectrum
Brussels 1049 – Belgie

Rozbor výsledků bude zveřejněn  na webu DG do 30 pracovních dnů od uzávěrky.

Podklad je k dispozici v texu například zde

Aktuální pozitivní reakce EBU

čtvrtek 8. ledna 2015

Digitální výzvy 2014

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů uspořádalo dne 5. prosince 2014 odbornou konferenci "Digitální výzvy 2014".

Mezi účastníky konference byli zástupci soukromých firem, akademické obce i veřejné správy. Celkem se zúčastnilo přibližně 100 osob. Čtvrtý ročník konference se zaměřil především na oblast správy internetu a ochrany dat.
Program se skládal ze dvou panelů, každý se čtyřmi vystoupeními. Stěžejními tématy byly aktuální trendy ve správě internetu, kybernetická bezpečnost a cloud computing. Řečníci se ve svých prezentacích zaměřovali na české i mezinárodní prostředí.

"Česká republika se na nedávno proběhlé Radě ministrů Evropské unie opětovně přihlásila k tzv. multistakeholder modelu správy internetu. Zapojení všech účastníků brání stavu, kdy by se správy internetu chopila jediná organizace, příkladem mohou být snahy Mezinárodní telekomunikační unie.", pronesl ve své úvodní řeči poradce ministra průmyslu a obchodu Milan Hovorka.


sobota 3. ledna 2015

Švýcarský plán rozhlasové digitalizace - aktuálně

stručně a přehledně, více později

Švédsko - ambiciózní vládní digitální rozhlasový plán vs. realita?„Vláda říká jak digitalizovat, ale ne proč“ charakterizuje současný stav příprav rozhlasové digitalizace ve Švédsku tamní expert a člen digitální komise Christer Hederström (Člen Board of Public Service Council, Radio Academy, Digital Radio Sweden a Community Media Forum Europe (Brussel).Přechod z rozhlasového vysílání v pásmu FM na digitální DAB+ bude ve Švédsku zahájen v roce 2016 a pokračovat má až do roku 2024. Mezitím má v roce 2022 přestat fungovat FM vysílání za předpokladu, že budou splněny určité podmínky vyjmenované v plánu digitalizace, které Švédsko oficiálně zveřejnilo 1. 12. 2014. Na digitalizaci mají i na základě dohody spolupracovat veřejnoprávní i komerční stanice. Digitalizace se netýká malých komunitních rádií.Celý návrh digitalizace se, na rozdíl od celoevropského pozitivního ohlasu, podle průzkumů, o kterých Hederson v tamních médiích hovoří (ale nebyly zveřejněny), setkal s překvapivou negativní reakcí od veřejnosti. Zahraniční tisk zobrazil záležitost jako již oficiálně rozhodnutou: Švédsko přechází na DAB+. Předseda organizace WorldDMB Patrick Hannon prohlásil, že zprávy ze Švédska a Švýcarska jednoznačně ukazují, že budoucnost rádia je digitální.Švédská vláda však zatím ale žádné závazné rozhodnutí ohledně digitalizace rozhlasu neučinila. Bývalá vláda si vyžádala koordinátorku pro digitalizaci, která nyní předložila „objednaný“ plán. Nová vláda se k digitalizaci rozhlasu ovšem zatím nijak nemá. „Je nutné řádně prozkoumat ekonomické a technické stránky digitalizace a také zvážit potřeby uživatele“ dodává zkušený mediální konzultant a vlivný hráč v mediálních kruzích. Ministerstvo kultury Švédska má plán digitalizace brzy konzultovat s novou vládou.Vládní činitelé ale budou také muset čekat až do března 2015, kdy má Národní auditorský úřad vypracovat studii o způsobu přijetí DAB od roku 1995. Hlavní otázkou údajně je, jestli bude DAB rádio výhodné pro daňové poplatníky…..Zástupci automobilového průmyslu pak kritizují, že ještě po roce 2022 bude podle jejich analýz mít většina aut přijímač pouze pro vysílání v FM pásmu.Návrh na zavedení DAB+ se setkal údajně se zatím nedoloženými „bouřlivými reakcemi veřejnosti“ - „DAB je drahá záležitost a není důvod do toho investovat“…DAB+ má přitom ve Švédsku , kromě  podpory veřejnoprávního vysílatele,  i aktivní spolupráci a kooperaci od dvou hlavních  komerčních mediálních společností  i dalších broadcasterů.Podle Royal Swedish Academy of Engineering Services (IVA) má DAB+ řadu technologických chyb. Například jim například není jasné, proč digitální TV platforma DVB-T a DVB-T2 nemůže fungovat i pro šíření rozhlasového vysílání. Distribuční kapacita internetu by mohla zlepšit přenosy pro mobilní zařízení, což by fungovalo mnohem lépe než navrhované digitální rádio.

Podle IVA je DAB už nyní zastaralé. Rádio by se mělo podle nich vyvíjet hlavně online a v rámci DVB-T2, přičemž FM okruhy a přijímače by měly zůstat zachovány. Řešení situace pomocí DAB+ je zbytečné a drahé.Švédsko je internetově velmi vyspělou zemí. Až 92% domácností má připojení k internetu a 100% populace pokrývá 4G/LTE mobilní síť. 72% Švédů vlastní chytrý telefon. V příštích několika letech bude spuštěna nová generace 5G, která razantně pozvedne kapacitu internetového připojení. Jedním z důvodů pro potřebu zvýšení online přenosové kapacity je video. TV kanál potřebuje 30x až 45x větší kapacitu než rozhlasová stanice. Pro uživatele chytrého telefonu by díky tomu mohlo být online rádio spíše bonusem než legrací, která vyjde dost draho.