neděle 29. března 2009

Originální technická alternativa pro STA

Jednou z v praxi již vyzkoušených originálních metod pro distribuci televizního signálu v objektech s více bytovými jednotkami je kromě tradičního systému původních společných televizních antén (STA) či po jejich demontáži systém pro příjem kabelové TV, satelitu či IPTV (nebo individuální řešení...) také systém autora patentu pana Z.Tichého. Ten na základě užitného vzoru, zapsaného u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR, sestavil a v praxi opakovaně realizoval projekt využití systému "společné antény" pro nové i starší budovy. Jde o systém, který znamená prakticky minimální zásahy do budov, resp. nahrazuje páteřní rozvody, které jsou často po mnoha letech ve špatném či nefunkčním stavu a kdy je jejich obměna provozně i finančně složitá a náročná. Jde o systém využívající zapojení TV lokálního opakovače signálu DVB-T.
Zapojení umožňuje distribuci jednoho multiplexu DVB-T signálu prostřednictvím větracích šachet nebo světlíků do jednotlivých domácností. Opakovač lze sdružit pro více multiplexů do stejných vysílacích antén. Výkon zařízení je nastavitelný od 0,01 do 0,1W a je dostatečný až pro 20ti podlažní budovy. Systém je z hlediska pořizovacích nákladů ekonomicky mimořádně úsporný a časově velmi příznivý.

Více a podrobněji později nebo například v rámci diskuzí na technicky zaměřených pracovních skupinách NKS. Akademická skupina NKS pak zasedá nadcházející týden.

čtvrtek 26. března 2009

Digitalizace jako hlavní téma dne na Rádiu Impuls

Nejposlouchanější rádio v ČR zařadilo dnes jako "TÉMA DNE" digitalizaci televizního vysílání včetně zajímavých diváckých ohlasů. Také Ivo Šmoldas se ve svém komentáři digitalizaci TV nevyhnul, zpsůsobem sobě vlastním:-))
http://www.impuls.cz/praha-bude-na-konci-dubna-uz-jen-digitalni/article.html?id=223445

středa 25. března 2009

MF DNES dnes také o digitalizaci

Dnešní magazín MF Dnes o bydlení http://bydleni.idnes.cz/

Řada z největších celostátních deníků připravuje na nejbližší dny speciální vydání a přílohy k digitalizaci. Naváží tak na mnoho podobných speciálních vydání na podzim 2008.

Akce NKS

31.3. v 15,00 se sejde Akademická skupina NKS a odpoledne proběhne plánovaná společná schůzka, kterou NKS navazuje na dosavadní dílčí kooperční jednání , které se zúčastní zástupci provozovatelů informačních linek, které mají vztah k digitalizaci spolu s dalšími aktéry.

Na 1.dubna 2009 odpoledne je na MV ČR naplánováno pracovní jednání Řídícího výboru NKS pro informační kampaň.

úterý 24. března 2009

pondělí 23. března 2009

sobota 21. března 2009

Německá vláda s kompromisním návrhem k digitální dividendě (National Broadband Strategy )

Německá federální vláda před několika dny představila broadbandovou strategii (PDF: 764.5 KB), ve které se alespoň částečně vypořádala i s problematikou využívání kmitočtového spektra , včetně systému využití digitální dividendy. V obecném “souboji” vysílacích služeb a služeb pro další datové a mobilní služby je navrhován určitý kompromis, který bude i nadále předmětem diskuzí. Podobná diskuze probíhá ve většině evropských zemích, zejména v souvislosti s brzkým ukončením analogového televizního vysílání. V ČR byla nedávno ukončena druhá část odborné diskuze , organizovaná ČTÚ.

Německá broadbandová strategie má 2 hlavní fáze, v první se počítá s tím, že do konce roku 2010 budou všechny německé domácnosti napojené na internet. Druhá fáze počítá, že do roku 2014 bude mít minimálně 75% německých domácností i-netové připojení 50 Mbps. V případě uvolněné části kmitočtového spektra po již ukončeném analogovém televizním vysílání počítá plán kromě celkové liberalizace i s aukcemi, které by měly začít již letos. část spektra bude vyčleněna přímo pro datové služby. Jde o plán federální vlády, kterou by podle zástupců sdružení a průmyslu měly akceptovat všechny spolkové země.

Rozdělení kmitočtového spektra pro vysílání -schéma

Z prezentace Mathiase Coinchona z EBU TECHNICAL z posledního setkání k digitálnímu rozhlasu (20032009)

Digitální rozhlas ve světě a v Evropě - mapa

Mapa - Barevná směs různého stavu digitalizace terestrického rádia, převážně jde o „trialy“...ČR rozhodně i přes dosavadní technické testovací fáze i tak vyniká v převaze zbylých bílých míst na digitální mapě světa... Na mapě od EBU nejsou vyznačeny další formy digitálního rozhlasového vysílání vč. satelitu, HD radia ad...Projekt European Eureka Development je snahou o rozběh digitální rozhlasu v koordinované podobě - do jeho aktivní části patří i Česká republika s projekty veřejnoprávního Českého rozhlasu, včetně DAB+ trialu (Praha, Brno, dříve Příbram a Plzeň).

Z dalších evropských zemí se jedná například o Nizozemsko (DAB + 80% „on air“), Maďarsko (plán na rok 2009 s 94% pokrytím území země), Irsko (od roku 2008 44% pokrytí), Monako (DAB on-air, 100%)...

Relaunch digitálního rádia v Německu i v Evropě

Po zatím nepříliš úspěšném a zčásti dotovaném projektu s vysíláním v T-DABu v Německu v předchozích letech, který nevedl zatím k masovému rozvoji tohoto projektu, se plánuje velký restart digitálního rozhlasového vysílání. Ten by podle aktuálních plánů měl být naplno spuštěn v létě roku 2010 v DAB+( audio coding (HE AAC V2). Dosavadní programy v DAB Layer II budou transformovány do DAB+ spolu s plejádou dalších projektů (plán počítá s využitím 3 -„ layers“, tzn. 1 celoplošný, 2 regionální a 1 lokální mux. Rozvoj DMB , který zatím není zcela jasný, pak bude záviset na zájmu provozovatelů.

Vše do jisté míry souvisí se společným celoevropským projektem skupin nových multimediálních přístrojů (tzv. PROFIL 2-3)

Digital Radio Receiver Profiles

Profile 1 Standard Digital Radio Receiver
Aaudio receiver se základním alfanumerickým displayem pro DAB,
DAB+ a DMB audio, předpoklad masové rozšíření.
Standard Radio Receiver
Table-top/bedside/pocket/in-car

Profile 2 Rich Media Digital Radio Receiver
audio s barevným displayem pro DAB,DAB+ and DMB audio a multimedia vč. interaktivní grafiky (picture slideshow, BIFS, EPG ad.)

Profile 3 Multimedia Receiver
– dtto + MPEG video (H.264)
(+ DMB Video, BIFS, EPG, TPEG

Základem je právě prosazení interoperability technologických standardů, které umožní větší, snazší dostupnost a komfortní užitek pro většinu posluchačů (projekt DMBWorld, EBU a EICTA a dalších).

Pro zájemce je k dispozici tradičně via mail komplet sada prezentací z posledního Digital Radio Summitu, který uspořádala EBU v uplynulém týdnu.

DVB-T2 testy pokračují úspěšně

Speciální skupina pro aplikaci nového standardu DVB-T2, kterou zřídil DVB project (DVB-T2 Validation and Verification group (V&V)), dokončila úspěšně další skupinu testů ve spolupráci s italskou veřejnoprávní stanicí RAI.

Systém DVB-T2, který je popsán mj. v tzv. DVB BlueBook A122r1 (včetně revize) bude zveřejněna jako oficiální standard ETSI nejpozději do konce tohoto roku. Cílem Plug testu u RAI byla zejména specifikace interoperability prostřednictvím nezávislých implementací hardware. (Byly využity DVB-T2 modulátory - DekTek, Rhode & Schwarz, ENENSYS Technologies, TeamCast, BBC, SSBT a demodulátory od DekTec, SIDSA, Panasonic, Sony, BBC. Další testy by měly pokračovat v rámci projektu BBC ještě do konce letošního roku.

O DVB-T2 a úpravě podmínek v našich domácích podmínek, včetně případných možných a vhodných legislativních úprav jednáme i v rámci aktivit NKS.

Interoperabilita byla testována na několika druzích DVB-T2 specifikace. RAI provádí současné době vysílací test DVB-T2 z věže 5 km vzdálené od výzkumného střediska RAI. První DVB-T2 ukázky proběhly na veletrhu IBC v září loňského roku, jde zatím o velmi nadějný průběh příprav, zatím ve fázi technologických experimentů bez zatím významnějšího pokroku v přípravě praktické aplikace pro běžnou (širokou) diváckou obec.

Databáze ke standardům a normám pro DVB vysílání (Standards & BlueBooks): http://www.dvb.org/technology/standards/

Základní požadavky na zařízení pro HDTV (důležitý dokument EBU)

Přiložený velmi aktuální dokument EBU stanoví základní minimální požadavky na přijímače pro HDTV (set top boxy či integrované přístroje). Jde o dokument podrobně projednávaný rámci EBU za úzké spolupráce s EICTA (od února nově „DIGITALEUROPE“ - o inovaci a dalších projektech později dle čas.možností...) , který je podkladem mj. i pro inovaci „knih standardů pro digitální televizní vysílání“ (D Books).

Bude využit i v rámci aktivit NKS pro ČR, zejména při jednáních Technické i Akademické skupiny NKS. Téma bylo předmětem diskuzí a konzultací i v rámci Digitagu a březnového semináře pro střední a východní Evropu. Základním cílem je dosáhnout maximální kompatibility na evropském (českém...) i dalších trzích.

http://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3333.pdf
(cca 150kB)

čtvrtek 19. března 2009

Další digitální setkání

Po velmi hojně sledované a navštívené akci ČTÚ k digitalizaci a digitální dividendě je na řadě na konci března tradiční akce serveru Digizone, jejíž 3 bloky moderuje šéfredaktor serveru o digitalizaci DigiZone.cz a o zdravém životním stylu Vitalia.cz. Jan Potůček.

Asociace ČAEK ve spolupráci s firmou UPC Česká republika. a.s. pak pořádá ve dnech 21. a 22. dubna 2009 hotelu CORINTHIA TOWERS v Praze akci s názvem HDTV FORUM 2009.

V rámci konference ICT DAY, pořádané Sdělovací technikou 5.5. v hotelu Clarion v Praze, se odehraje opět tradiční diskuzní část k nadcházejícímu digitalizačnímu milníku - „Analogová tma v Praze“.

V květnu se plánuje další akce k médiím v Jižních Čechách a v červnu pak přijde DIGIMEDIA 2009 (AČRA).

úterý 17. března 2009

Kampaň už i na idnes.cz

Již delší dobu běží informační spoty k přechodu na digitální vysílání mj. i na komerčních rádiích. Dnes pak například hned na titulní straně je informační kampaň také formou reklamních banerů na webu http://www.idnes.cz/ i jinde, brzy i na tn.cz.
Jde současně přitom o proklik na http://www.digitalne.tv/
Od února je také pravidelné týdenní informační digititální okénko na hlavní úvodní straně všech TV magazínů (jak uvádí tiráž - nejčtenější časopis).....atd.

pondělí 16. března 2009

NKS svolává společnou schůzku týmů informačních linek a dalších subjektů.

Na základě průběžných konzultací na bilaterální úrovni je po dohodě zorganizována společná schůzka zástupců všech provozovatelů informačních a komunikačních telefonních linek, které mají nějaký vztah k vysílání, a zejména k digitalizaci. NKS se svými partnery organizuje tuto schůzku na nejbližší dny (státní Infolinka, ČT,ČRo a Č.Radiokomunikace ...ad.), aby se kromě obvyklé a již fungující standardní výměny informací mohlo dojít k přímé výměně názorů, zkušeností současně za účasti všech zainteresovaných lidí a aby byly doladěny všechny aktuální informace , případě dovysvětleny některé převážně technické informace za účasti odborníků či zástupců operátorů a vysílatelů.

Jak dál s HD v DVB-T?

Série dlouhodobých diskuzí NKS se zástupci televizí, operátorů sítí, výrobci a dalšími aktivními účastníky procesu digitalizace postupně směřuje ke shodě na řadě zásad, které by se měly v nadcházející fázi systémově řešit. Jde zejména o přípravu zásad budoucích legislativních a dalších úprav či rozhodnutí, které by umožnily aktivovat celkový rámec pro další fáze digitalizace, spojené zejména s větším rozšíření doplňkových služeb a vysílání ve vyšších kvalitách a standardech, především HD (High Definition). Jde o to, aby rámec byl připraven s přiměřeným předstihem a byl dostatečně předvídatelný a transparentní a současně v souladu s celoevropskou koncepcí.

Souvisí to i s diskuzemi nad využitím disponibilní části kmitočtového spektra (viz nadcházející II.díl semináře k Digitální dividendě na ČTÚ v tomto týdnu). Také v rámci pravidelných koordinačních jednáních s ČRA i dalšími jsme se shodli na oblastech, které potvrzují i dřívější plány NKS a které kromě jiných věcí bude vhodné diskutovat a řešit, například:
- úprava experimentálních a testovacích projektů - například pro DVB-T2 ad.
- alokace kmitočtů
- budoucí přechod na HD a další
- digitální rozhlas

neděle 15. března 2009

Rusko a Indie se oficiálně rozhodly přijmout digitální formát DRM, otvírá se ohromný trh pro digitální rozhlas.

Ruský generální úřad pro správu kmitočtů (Russia’s General Radio Frequency Centre ) se definitivně rozhodl přijmout digitální rozhlasový standard DRM pro střední a krátké vlny. Již od letošního 20.ledna běží série testů v DRM. Text rozhodnutí je k dispozici zde : Ministerstvo komunikací a informací Ruské Federace.

Podobně se rozhodla také Indie - (All India Radio (AIR)), kde testy ve větší míře běží již od roku 2007. V DRM budou vysílat mj. programy veřejnoprávních stanic.

Rozhodnutí obou států je vnímáno jako velmi příznivý krok k většímu rozmachu digitálního rozhlasu, neboť jde mj. i o velmi lukrativní a rozsáhlý trh s více než 1,5 miliardou obyvatel.

pátek 13. března 2009

Sejde se DIGITAG v Praze? Střední a Východní Evropa volá po spolupráci v digitalizaci

Na uzavřeném setkání/workshopu sdružení DIGITAG, které se uskutečnilo v uplynulém týdnu ve Varšavě, se sešla řada významných zástupců „digitalizace“ ze střední a východní Evropy. Šlo o poměrně významné setkání zástupců firem a úřadů z regionů, které byly doposud spíše na okraji zájmu většiny evropských orgánů a institucí. A to i přes fakt, že „dvourychlostní“ digitalizace v Evropě se začíná díky rychlému postupu v západoevropských zemích ( a samozřejmě díky zcela odlišným výchozím podmínkám) se začíná ještě více zvýrazňovat. To má kromě rostoucí nerovnováhy na trzích v rámci EU i další dopady, například při diskuzích a jednáních o využití digitální dividendy ale i při řadě dalších například technologických projektech a aplikacích nových produktů či konvergenci a kompatibilitě zařízení atd.

Na akci vystoupili i zástupci ČR z řad hlavních operátorů digitálních sítí (ČRa a CDG), kteří při neúčasti NKS odprezentovali i společné informace o vývoji a aktuálním stavu digitalizace u nás. Jak z hlasů přímých aktérů, tak i z následných reakcí od účastníků ze zahraničí, se ukázalo, že většina z nich byla velmi příjemně překvapena významným pokrokem české digitalizace a rozvíjí se řada možností i nabídek na spolupráci či společný postup v dalších věcech. Jednou s dílčích věcí je i nabídka na uspořádání dalšího kola akce DIGITAGU i v ČR.

Hlavními tématy akce byla například extenze D booku pro HD, HD, DVT-2, mimochodem tedy témata, která jsou dnes jedněmi z hlavních bodů interních (NKS) a společných diskuzí při formulaci aktuálních požadavků na systémové změny české legislativy, které by byly připraveny s předstihem tak, aby se eliminovala všechna potenciální rizika v již poměrně blízké budoucnosti.

DMO - starostové o digitalizaci

31. Den malých obcí. Den malých obcí je setkání starostů obcí s čelnými představiteli jednotlivých ministerstev, poslanci Parlamentu a dalšími odborníky nad aktuálními problémy malých obcí zejména z oblasti financování, dopravní obslužnosti, dotační politiky a dalších. Je pořádáno 2× ročně (na jaře a na podzim) vždy na dvou místech (Praha, Vyškov).
http://www.denmalychobci.cz/. Více z akce v Praze i Vyškově na téma digitalizace i z dalších setkání později

ČRo k digitalizaci

Série jednání s partnery v procesu digitalizace významně pokročila i v oblasti spolupráce s veřejnoprávním Českým rozhlasem. Kromě kontinuální spolupráce a komunikace nad digitalizací rozhlasového vysílání či nad legislativními úpravami v rámci aktivit NKS pokračuje a rozvíjí se i spolupráce na poli informovanosti diváků/posluchačů. V případě aktuální kampaně se jedná zejména o zaměření pozornosti na obyvatele "vypínaného území" i na starší spoluobčany v dotčeném území Prahy a středních Čech i na další i nové možnosti , kromě standardních informačně - reklamních sdělení ve vysílání (na základě veřejné soutěže projekt TBWA). Jde o systémový projekt spolupráce, který je plánován i na další regiony až do konce celého přechodu.
http://www.rozhlas.cz/digital/portal/
Podařilo se také navázat nadějnou a konkrétní spoluprác i s dalšími rádií, včetně komerčních.

ČT k digitalizaci

Česká televize, která aktivně spolupracuje na digitalizaci i na informační kampani, připravila kromě aktuálního vysílání již známých info klipů i další z celé série, aktuálně více zaměřené na technická řešení i na antény ad. Je připravena celá řada dalších akcí ve spolupráci s NKS, například i speciální pořady k digitalizaci. Jedním z nich, ale v jiném formátu než doposud , bude ke shlédnutí zanedlouho - živě s Michaelou Jílkovou. 26.března ve 21,50 na ČT1 . "Občané mají slovo tentokrát na téma digitalizace".

Do pořadu jsou přizváni zejména lidé z oboru a pořad by se měl věnovat více i technickým otázkám. Podle všeho se počítá i s účastí řady lidí, kteří jsou známi svoji permanentní kritikou české digitalizace i se zástupci z řad veřejnosti.

www.ceskatelevize.cz:
Žijeme digitalizací
Občané mají slovo tentokrát na téma digitalizace. Michaela Jílková bude ve speciálním vydání svého pravidelného pořadu diskutovat s předními odborníky na aktuální téma, které se dotkne téměř každé české domácnosti: přechodu z analogového televizního vysílání na digitální signál.
Několik úhlů pohledu na aktuální téma. Živě s Michaelou Jílkovou.Připravili: M. Jílková, B. Kubíková a M. Straka. Občané mají slovo tentokrát na téma digitalizace. Michaela Jílková bude ve speciálním vydání svého pravidelného pořadu diskutovat s předními odborníky na aktuální téma, které se dotkne téměř každé české domácnosti: přechodu z analogového televizního vysílání na digitální signál. Co se změní pro majitele televizorů? Jak si zařídit příjem digitálního vysílání? Ve kterých oblastech České republiky se bude v nejbližší době analogové vysílání vypínat? Na jaké novinky se spolu s digitálním příjmem můžou diváci těšit? A kam se mají obrátit, pokud se budou potýkat s technickými problémy? Na tyto a další otázky bude Michaela Jílková hledat odpovědi spolu se svými hosty 26. března - na ČT1 v přímém přenosu pořadu Žijeme digitalizací. Diváci mohou předem poslat své dotazy, názory a připomínky na adresu: mateslovo@ceskatelevize.cz

pondělí 9. března 2009

Digi součástí standardní soutěžní regulace

Plány pro rok 2009: "
"... V roce 2009 se ÚOHS hodlá zaměřit na aktivnější boj s kartely a vylučovacími zneužitími dominance. Bude provedeno několik šetření, jež by měla vést k identifikaci soutěžních problémů a jejich řešení prostřednictvím navazující činnosti Úřadu či návrhem změny regulace. Úřad bude nadále vytvářet tzv. soft law a prohlubovat své expertízy
v oblasti ekonomie a ekonometrie.V rámci výkonu dozoru se ÚOHS zaměří na průběh přechodu z analogového na digitální vysílání a tedy, zda nedochází k porušování soutěžních pravidel...."

Zdroj: Výroční zpráva UOHS
http://www.compet.cz/fileadmin/user_upload/VZ_verejnost/Vyrocni_zprava_2008.pdf

středa 4. března 2009

Startuje další díl kampaně

Dnes se uskuteční první ze série kontaktních seminářů pro zájemce o digitalizaci včetně praktických ukázek. Série bude pokračovat na dalších 24 místech v Praze. Stejně tak pokračuje projekt DIGInovin a další prvky kampaně. K nim patří i mediální část, která se na základě uzavření smlouvy s dodavatelem vybraným ve veřejné soutěži , rozběhne v rádiích, v outdooru, tisku a dalších "nosičích", vč. dílčí části v TV. TV budou i nadále a ve větší intenzitě prezentovat klipy a návody, vč. nového videoklipu k STA....

nedigitálně osobně

v tuto dobu si nelze nepřipomenout čistě osobní událost, kterou nelze zapomenout...
http://duspiva.blogspot.com/2008/03/10vro.html

pondělí 2. března 2009

26.zasedání NKS

proběhne ve středu 4.března. Na jednání se kromě průběhu a dalších projektech informační kampaně bude řešit především návrh rozpočtu účtu na digitalizaci, předložený v alternativách Českou televizí. Návrh reaguje na celkový vývoj a aktualizované příjmy zvláštního účtu i na některé nové skutečnosti, současně zajišťuje dostatečné krytí pro potřeby výstavby veřejnoprávního multiplexu i samotné informační kampaně, včetně projektů pro specifické skupiny obyvatel a institucí. V této souvislosti se v tomto týdnu uskuteční několik specifických seminářů, resp. jejich pokračování s příslušnými regionálními koordinátory. Akce probíhají za součinnosti Národní rady osob se zdravotním postižením i s Asociací poskytovatelů sociální služeb ČR.

Na NKS se bude také mj. projednávat i aktuální stav legislativních návrhů, které jsou na pořadu projednávání v PSP a které v mnoha případech mají významný vliv i na digitální vysílání (včetně návrhů iniciovaných NKS). V uplynulých dnech pokročila dosavadní spolupráce a konzultace například i se zástupci Českého rozhlasu o připravovaných legislativních změnách.

Pokračují práce na situační Zprávě o digitalizaci pro vládu a na jednání jde i návrh na aktualizovanou podobu spolupráce s DIGIKOALICÍ.

Digitální Británie - nový diskuzní web k digitální strategii britské vlády

V závěru února byly spuštěny nové diskuzní internetové stránky na podporu on-line debaty o vizi britské vlády o „ plně digitálním hospodářství a IT společnosti“.

Projekt odstartoval britský ministr pro technologie, komunikace a služby Stephen Carter. Projekt Digitální Británie představuje strategický plán na urychlení růstu a zajištění pozice V.Británie jako světového lídra v oblasti inovací, investic a kvalitě v digitálním a komunikačním odvětví.

Průběžná zpráva byla zveřejněna dne 29. ledna 2009 a stanovila pět cílů, zaměřených na zajištění:
• Modernizované drátové, bezdrátové sítě a vysílání
• Právní rámec pro investice do obsahu
• Diverzifikace obsahových zdrojů
• Spravedlnost, dostupnost a univerzálnost
• Síťové a uživatelské možnosti pro distribuci a poskytování veřejných služeb
Závěrečná zprávy má být zveřejněna na počátku léta 2009.
www.digitalbritainforum.org.uk

Další 4 ruské televizní kanály budou moci vysílat na Ukrajině, loňský spor se podařilo řešit kompromisem.

Ukrajinská Národní rada pro televizní a rozhlasové vysílání udělila povolení k vysílání dalším 4 ruským televizním kanálům (Zoopark, OCEAN-TV, FENIKS, Kino Topshop a TV). Vysílání zahraničních kanálů, jejichž programy nebyly přizpůsobeny ukrajinskému právu, včetně ruských programů Channel One, RTR-Planeta, Ren-TV a TVts International, bylo přerušeno 1. listopadu 2008. Channel One a Ren-TV v dalších týdnech po vzrušené debatě a protestech bylo uděleno dočasné povolení k vysílání. Více než 10 dalších ruských televizních kanálů již mohlo začít vysílat na konci prosince minulého roku. Došlo k úpravě vysílání tak, aby reklama odpovídala novým pravidlům ukrajinské legislativy. Stále ale přetrvává politický spor kvůli údajné „rusifikaci“ ukrajinských médií.

BBC chce pro služby IPTV společný podnik s privátním kapitálem

BBC Trust zahájil veřejné konzultace o návrhu BBC na vytvoření společného podniku,který by měl realizovat projekt vysílání IPTV. Tento návrh , který je znám jako projekt Canvas, by měl v blízké budoucnosti umožnit divákům využívat služby video on-demand (jak je např. je BBC iPlayer a další televizní služby poskytované prostřednictvím internetu). V plánu se ale nepočítá s tím, že by se BBC zapojila i do výroby či komerční distribuce přístrojů.

V Jižní Koreji eskaluje odpor proti mediálním reformám.

V Soulu gradují protesty proti návrhu nové mediální reformy prezidenta Lee Myung-Baka. Stovky pracovníků 4 hlavních televizních skupin se připravují na 2denní stávku. Prezident, který je ve funkci od loňského roku, je obviňován ze snahy posílit politický vliv na média. V současnosti již ve společnostech MBC a CBS probíhá zatím neoficiální „stávka“...

Odboráři a protestanti se vyjádřili k návrhům na změny velmi rezolutně: „Vláda se musí připravit na válku s médii“.

Nově se plánuje liberalizovat omezení pro vlastnictví elektronických médií. Současný zákon, přijatý v roce 1980, zakazuje křížové vlastnictví tištěných médií a televizních stanic proto, aby se zabránilo monopolu v mediálním průmyslu.