pondělí 31. března 2008

Nový digitální kanál na N.Zélandu zahajuje vysílání debatou opozičních stran

TVNZ 7 - Novozélandský druhý veřejnoprávní a pouze digitální TV kanál byl dnes spuštěn v platformě Freeview. Zahajovací program The Kingmaker Debate byl přenosem z debaty zástupců menších opozičních politických parlamentních stran. Nový program obsahuje 30% zpravodajství , více než ¾ programu je vyráběno v regionech a má často i lokální charakter.

Digitální TV tunery pro PC autorizovány v Japonsku.

V Japonsku připravují další standardizaci nových externích tunerů terrestrial/BS/CS k PC pro příjem digitální televize. V Japonsku je preferován jiný standard než DVB. Ceny se pohybují okolo $201 (zdroj:Tech-On!)
ČR :

Další zkušební projekt DABu v Británii končí , Maďarsko vypisuje tendr na celoplošné vysílání v T-DABu.

Ve Velké Británii končí zkušební 3měsíční celkem úspěšný projekt digitálního rozhlasového vysílání v DABu. Jde o rádio British Forces Broadcasting Service (BFBS), provozované v určité spolupráci s ministerstvem obrany (již téměř 65 let). Stanici poslouchalo přes 800 tis. posluchačů měsíčně.

V Maďarsku byl vypsán tendr na celoplošné vysílání v DABu. Více na webu maďarského regulátora.

ad: Poplatky

Z dnešní anonce k úternímu rozhovoru s ředitelem panem K.Levinským z ČRa je zřejmé, že jde o reakci na návrh nařízení vlády k poplatkům evidentně staršího data a tudíž nepříliš aktuální a odpovídající. Počkáme na zítřejší vydání digizone.cz. Už jsem aktuální vývoj návrhu vyhlášky na blogu několikrát popisoval. Základní zvýšení je petinásobné spolu s dalšími úpravami.

neděle 30. března 2008

TPP na cestě do vlády

Finální návrh TPP by se mohl brzy objevit na jednání vlády, i když zatím není na oficiálním programu Legislativní rady vlády 17.dubna, která musí před jednáním vlády návrh posoudit. Poslední jednání i spolupráce zainteresovaných ministrů dávají naději na zrychlení závěrečné fáze schvalování zásadního dokumentu, na kterém je závislá celá řada neméně důležitých kroků a dokumentů.

Digitální rozhlas v Austrálii

Rozjezd digitální rozhlasového vysílání je naplno plánován v Austrálii na počátek příštího roku, ale již nyní startuje promo celého projektu. Na něm se podílí kromě veřejnoprávních médií i komerční provozovatelé. K dispozici je například propagační brožura a řada specializovaných webových stránek. Provozovatelé slibují multimediální digitální rádio s řadou animací atd. , které bude na bázi free-to-air. Byl vybrán systém DAB+. Připravují se implementace pro zabudované přístroje v automobilech i dalších dopravních prostředcích.

BBC se obává plánu poslanců na změnu financování veřejné služby

O víkendu se v Británii rozhořela poměrně ostrá debata o budoucnosti BBC v současném modelu. Představitel opozice David Cameron navrhl uvolnit část prostředků z licenčních poplatků, které využívá BBC, ve prospěch volné soutěže na provozování „veřejné služby“, o kterou by se mohlo ucházet více subjektů (podobně jako například v USA). Jedná se o částku 250 miliónů liber, soutěže by se samozřejmě mohla podle návrhu zúčastnit i BBC.

Roční poplatky činí nyní ve VB ročně 135.50£ za barevnou TV, 45.50£ za černobílou TV :-) a celkem tvoří za rok 3.2miliardy £. BBC provozuje 9 celoplošných TV kanálů, 10 národních rozhlasových stanic a více než 200 webových projektů.

Infokampaň na jednání pracovní skupiny NKS

Ve středu 2.dubna odpoledne se v prostorách Rady pro rozhlasové a televizní vysílání uskuteční 3.zasedání pracovní skupiny NKS - Skupina pro trh a obsah (předseda skupiny V.Žák). Hlavním dominantním tématem bude informační kampaň pro přechod na digitální vysílání v ČR.

sobota 29. března 2008

Studie stavu a perspektiv mobilního digitálního TV vysílání

Sdružení BMCOFORUM (The “Broadcast Mobile Convergence Forum” ), které funguje od roku 2005 a které v současnosti sdružuje asi 111 členů z řad institucí a společností z celého světa, zveřejnilo souhrnnou zprávu o své činnosti. V materiálu jsou zrekapitulovány dosavadní aktivity včetně zajímavé pasáže o lobbingu k evropským a dalším orgánům v souvislosti s diskuzemi nad využitím digitální dividendy. Za v Česku působící firmy je členem sdružení T-Mobile, který je panem Martinem Bögelsackem zastoupen i ve vedení sdružení.

Studie stavu legislativy a regulace reklamy ve vztahu k ochraně dětí v evropských zemích

Stavem legislativní ochrany dětí a mládeže a aktuálními regulačními pravidly pro reklamu v jednotlivých evropských zemích se zabývá studie OBS . Studie analyzuje současný stav příslušné n árodní legislativy, tzn. zatím bez aplikace nové evropské audiovizuální směrnice.

Stav kinematografie v zemích EU včetně ČR

Studie návštěvnosti a stavu kinematografie ve vybraných evropských zemích včetně ČR je k dispozici zde. Asi je to dobré připomenout i v souvislosti s právě na vládní úrovni projednávanou možností financování českého "Fondu kinematografie" (zákon 304/07Sb.) spolu s aktuálními potížemi při přípravě nové legislativní úpravy českého zákona o kinematografii, který zatím nepřešel přes startovní meziresortní projednávání (mj. i kvůli značnému odporu k některých navrhovaným ustanovením ze strany komerčních televizí..).

Projekce vývoje digitalizace i celého mediálního sektoru v Rusku

Do konce letošního roku se podle studie European Audiovisual Observatory v Rusku předpokládá, že digitální televizi bez rozlišení formy příjmu bude přijímat 10% domácností. V současnosti je i v Rusku zcela dominantní terestrický příjem, který je možný u téměř všech ze 49,0 miliónu domácností (48,5) - z toho je v současnosti jen zlomek procenta v digitální formě. Druhým významným způsobem příjmu je kabelová televize, kterou využívá 34% domácností. Satelit využívá podle studie poněkud překvapivě zatím jen 5% obyvatel.

Celá studie je velmi komplexní a zajímavá a navíc celkem aktuální (březen 2008), vřele doporučuji nejen studentům.

V Evropě roste počet TV kanálů

Za poslední 4 roky se v Evropě více než zdvojnásobil počet televizních komerčních programů, a to nejen díky postupnému rozběhu digitálního televizního vysílání. Potvrzuje to například i souhrnný FACTBOOK 2007 asociace komerčních televizí Association of Commercial Television in Europe - ACT (za „ČR“ je členem CME a MTG, tato evropská asociace vznikla v roce 1989). Podle stejné studie má 97% evropských domácností doma televizi, nechybí ani další alternativa proporcí podle druhu příjmu, ale v tomto případě jde o starší data. V dokumentu je řada zajímavých faktů a informací, včetně některých drobností (například tradiční charitativní koncert pod patronací TV NOVA z doby V.Železného - strana 27).

Francie finančně mimořádně podpořila veřejnoprávní média a zahájila udělení licencí pro T-DMB

Francouzská vláda schválila pro letošní rok dotaci 150 milónů € veřejnoprávní televizi France Télévisions. Důvodem je podle komentátorů mj. deprese na francouzském reklamním mediálním trhu. Na rozhodnutí se jistě projevily vlivy a události z nedávné minulosti ohledně financování veřejnoprávních médií a s tím související stávky. Aktuální rozhodnutí vlády kritizují ostatní komerční televize ( zejména group M6 ), které se současnými problémy trhu cítí rovněž poškozeny.

Francie (resp. prostřednictvím regulátora CSA) také v tomto týdnu zahájila licenční proces pro digitální rozhlas v systému T-DMB. Jde o digtální licenci pro 19 francouzských měst a pokryté území , na kterém žije cca 30% obyvatel země. V projektu by měly být dostupné všechy současné rozhlasové stanice, které vysílají v pásmu FM, spolu s dalšími asi desíti novými programy. EK silně podporuje standard DVB-H.

pátek 28. března 2008

Kraje podporují rychlejší přechod na digitální vysílání

Hejtman Královéhradeckého kraje Pavel Bradík , který je Asociací krajů (AKČR) pověřen řešit problematiku digitalizace, se sešel s předsedou ČTÚ. Jednání navázalo na nedávnou prezentaci ČTÚ pro celou Asociaci, se kterou se dříve setkali i zástupci NKS. Dalším krokem bude společné vystoupení na ISSS v Hradci Králové od 7.-8.dubna , včetně účasti NKS a dalších. Prostor na akci má v programu i zástupce satelitního operátora.

Kraje v zásadě podporují rychlý přechod na digitální vysílání tak, aby tento proces byl pro obyvatele co nejméně zatěžující a aby přechodné období nebylo zbytečně prodlužováno.

Digitalizace ve Velké Británii pokračuje úspěšně

Zpráva o stavu digitalizace ve Velké Británii ve 4.čtvrtletí 2007.

OFCOM umožní provoz mobilů na palubách letadel

Britský regulační orgán pop dokončení konzultací, vyhlášených na podzim loňského roku, spěje k rozhodnutí umožnit provoz mobilních telefonů na palubě letadel Mobile Communications on board Aircraft (MCA)
, registrovaných ve Velké Británii. Systémy ale budou moci být instalovány na palubách letadel jen ve spolupráci a za souhlasu asociací European Aviation Safety Agency (EASA) a s Civil Aviation Authority (CAA) . Systém funguje spojením pasažérských mobilů se zvláštní palubním stanicí v návaznosti na satelitní systém a bude odpojován v případě sestupu letadla do pásma 3km nad zemí automatem leteckého personálu. Zatím půjde o základní systém 2G (GSM - hlas, sms zprávy) , později i v 3G.

Aktuální Zpráva NKS k dispozici na webu

Aktuální Zpráva o činnosti NKS je po projednání ve vládě ČR umístěna na webu MV ČR.

čtvrtek 27. března 2008

DVB ve světě - Užitečné odkazy pro zájemce

Přehled 212 států světa se stručnou charkteristikou stavu digitáního vysílání nabízí "ukrytý" odkaz v rámci webu DVB Projectu, pravda s množstvím prázdných míst (tzn. bez digitálního vysílání) a s ASO v ČR k roku 2010, nyní již neplatném:-(

Více zde:
http://www.dvb.org/dvb-deployment-data.xls

Vladimír Mlynář odborným moderátorem na akci ČAEK

KONFERENCE asociace ČAEK, která se uskuteční 6. KVĚTNA 2008 v
Hotel CROWNE PLAZA PRAGUE na Praze 6. obsahuje řadu atraktivních a zajímavých bloků a diskuzí. Sekci v pracovním návrhu programu s názvem "Jak nové regulační prostředí ovlivňuje konkurenci mezi platformami rozhlasového a televizního vysílání" bude moderovat V.Mlynář.
K tématům patří vyhodnocení 13.implementační zprávy EK pro oblast telekomunikací , a to i kromě šéfů všech domácích regulačních institucí z oboru i za účasti zástupce direktoriátu EK.

Dosud neznámý výsledek zakázky ČT vytvořil rozdílné dvojí ceny na českém trhu

Jako vždy vše souvisí se vším a tak i budoucí výsledek stěžejní zakázky České televize na provozovatele vysílacích služeb v rámci digitální televizního vysílání zcela zásadně ovlivní i jiné s veřjenoprávní televizí nesouvisející ceny pro privátní televize i další partnery a operátory. V současnosti je v rámci vyjednávání některých dominantních hráčů patrná snaha využít pozice neomezeného dominantního hráče na trhu, kdy konkurence zatím nemá na trh vůbec přístup nebo značně omezený a technicky téměř neproveditelný. I proto jsou zájemcům o spolupráci či o služby jednoho z těchto hráčů podle více zdrojů k dispozici tzv. dvojí ceny v závislosti na všemi očekávaném vítězství v probíhajícím tendru. Rozdíl činí údajně více než 20% , což je mimořádný finanční rozdíl v řádech desítek miliónů Kč ročně. Myslím, že je opravdu mnoho dobrých důvodů rozšířit český trh v dotčené oblasti na skutečně konkurenční podmínky, i když boj za zachování dosavadních „neohrožených“ zisků je a bude velmi tvrdý. Je zřejmé, že kulminuje vlna mimořádného odporu proti dalšímu praktickému pokroku v digitalizaci a hledání jedněch z posledních možností jak proces zastavit nebo alespoň zkomplikovat. Navíc s rizikem razantnějšího nástupu jiných opravdu zkušených hráčů i se zahraničními zkušenostmi v médiích a také rozvoj dalších technologických platforem. Ostatně diváci v některých regionech si situaci řeší v rámci vlastních možností a sami využívají jiné možnosti a nabídky, i přes zjevnou nelibost dosavadních subjektů. Nejbližší týdny rozhodnou také o tom, zda a kdy bude takovýchto diváků více.

Dod. Je samozřejmé, že v případě provozu více síti budou náklady nižší...

Připravovaná novela ZEKu do března ve vládě nebude, základní návrh je již připraven.

Náročnost příprav zatím vládou neprojednaného a tudíž neschváleného Technického plánu přechodu, který v základním návrhu schválila Rada ČTÚ po dlouhé přípravě, připomínkování a vyjednávání s dotčenými subjekty 6.března, způsobuje i jiné prodlevy. Předkladatelem TPP je spolu s dalšími materiály v rámci kompetence i pro digitální vysílání Ministerstvo průmyslu a obchodu (po zrušení Ministerstva informatiky a rozdělení kompetencí pro oblast elektronických komunikací). Podle platného legislativního plánu práce vlády měl být TPP předložen vládě do března 2008 (strana 11-12). V současnosti se hledají možnosti zrychlení nezbytného závěrečného schvalovacího procesu, kde aktivity příslušných ministrů dávají velkou naději. Zdá se, že neustále rostoucí požadavky jednoho z operátorů na domácím trhu při společném postupu s jednou z privátních televizí zatím „vysněného“ termínu 2015 ani 2012 nedosáhne, i když je díky některým významným ústupkům velmi blízko. Lobbing jedné společné agentury je zřejmě velmi účinný, vezmeme-li v úvahu, že před 10 měsíci byla shoda na vypnutí v roce 2009 a jako ústupek dominantnímu operátorovi a dalším byl v návrhu zákona v průběhu loňského léta upraven termín na 2010, nyní se „bojuje“ o měsíce, aby ASO zůstalo alespoň v roce 2011.

Souběžně naplánovaný návrh nařízení k poplatkům, který je již zcela dokončen, zatím kvůli návaznosti na TPP přijde na řadu schvalování ve vládě následně ihned po TPP, možná že i společně.

Podobně, tedy s určitou prodlevou, je na tom i příprava důležité novely ZEKu, ve které se řeší i věci dotýkající se digitalizace a zejména správy kmitočtového spektra. Novela měla být podle stejného plánu vlády připravena do stejného data (03 2008) a bude mít zřejmě určitou časovou prodlevu. Jednání ale probíhají, i za účasti dalších resortů, jejichž resortní agendy se související změny mohou dotknout. Na březnové schůzi PSP bylo na programu II.čtení dřívější technické novely ZEKu, kolem které se mezi poslanci objevila celá řada námětů i návrhů na úpravy (i lobbistů...), včetně ambicí spojených i s dílčí změnou mediálního zákona.

V květnu také končí mandát členky Rady ČTÚ, vláda bude na návrh MPO jmenovat člena nového.

středa 26. března 2008

Výběr z technické ročenky EBU (digitální dividenda, HDMI, digitální rozhlas ad.)

Každoročně je dán k dispozici odborné veřejnosti výběr z technického „věstníku“ EBU. V posledním vydání jsou zajímavá témata k problematice IPTV, k High-definition multimedia interface (HDMI) nebo k digitální dividendě ( jiná verze alternativního resp. oponentního názoru odborníků EBU k politice Evropské komise v této věci) či k digitálnímu rozhlasu. Mimochodem ČR je v mapě digitalizace již mezi zeměmi s rozběhnutým digitálním vysíláním, myslím, že i přes aktuální spory se brzy dostaneme mezi státy s ještě lepší barvou v rámci evropské mapy digitalizovaných zemí. je zřejmé , že zájemci o digitální obor telekomunikací i TV vysílání velmi pozorně sledují ( a nejen sledují..) současnou situaci a jsou připraveni se zapojit do soutěže s dosavadními dominantními hráči na výrazně omezeném českém trhu.

Ročenka 2007 jde zde (9.9 Mb).

Digitální dividenda - americká aukce kmitočtů vynesla státu rekordní příjmy

Aukce volných frekvencí v pásmu 700 MHz ( po dílčím uvolnění pásma v souvislosti s ukončením analogového televizního vysílání, které je využitelné i pro mobilní telefonii či bezdrátový rychlý internet), kterou pořádá od ledna letošního roku FCC, přinesla státu rekordní výnosy ve výši 12,4 mld. Euro. Výsledky zveřejnil regulační orgán USA na svých webových stránkách včera. Výnosy jsou dvakrát vyšší než se původně očekávalo.

V současnosti je v ČR připraveno na MPO nařízení vlády, které by mělo alespoň změnit dosavadní mimořádně nízké poplatky za využívání kmitočtového spektra pro televizní vysílání a motivovat provozovatele. Názory na využití digitální dividendy se v rámci EK postupně mění a poslední návrhy zatím nejsou v souladu se stanovisky některých členských států či profesních sdružení. Ve hře ale je i možnost zpoplatnění s využitím aukčního systému. Identifikace „vítězů“ zatím není přesně známa, ale mezi nejvážnějšími zájemci byly giganty AT&T nebo Verizon, zájem projevil i Google pro projekt mobilní telefonie.

Soutěž ČT na vysílací služby má více zájemců

Poměrně zásadní soutěž, která určí provozovatele "vysílacích služeb" v rámci digitáního vysílání České televize se po odkladech pomalu blíží k rozuzlení. V polovině dubna by měly být otevřeny obálky s nabídkami, již nyní je podle informací médií ve hře řada zájemců, a to i ze zahraničí. Mediálně prezentované potíže některých domácích operátorů zřejmě posilují větší zájem konkurence, včetně nositelů "zvučných jmen".

http://www.tyden.cz/rubriky/media/digitalni-tv/o-sireni-signalu-ct-se-zajima-i-deutsche-telecom_50856.html

Mediální komise opět o historické kauze RRTV

Prvním bodem jednání parlamentní mediální komise ve středu 2. dubna 2008 v 9:00 hodin v PSP v místnosti č. 55 (Sněmovní 4) bude opět i bod vztahující se k problematice odvolání členů RRTV a aktuálním vývoji po rozhodnutí soudu - prakticky téměř přesně v den "5. výročí odvolání"...

-1. Informace o dopise premiéra, ve kterém reaguje na 12. usnesení SKSP

Ke vzniku TV NOVA:"Takový dárek nikdo v Evropě nedostal,"

....Program ČT 1 poběží analogově dál, obyvatelé navíc získají digitální příjem vysílaní ČT 4 Sport a ČT 24. „Optimální řešení už není k dispozici, postupujeme podle krizového scénáře,“ dodal Hanuš. Na vině je prý neustále oddalování přijetí důležitých rozhodnutí a zdržování digitalizace od TV Nova....

"... Na úvod své prezentace zopakoval vedoucí projektu digitalizace ČT Pavel Hanuš některé historické mezníky digitalizace České televize. Zmínil i současné postavení televize Nova, které vyplynulo z toho, jaké podmínky komerční televizní dvojka dostala při svém vzniku. "Takový dárek nikdo v Evropě nedostal," komentoval situaci Hanuš...."

UPC má celostátní výpadek i-netu (idnes.cz)

zrovna dnes , kdy se většina médií věnuje aktuální zkušební simulaci a nácviku činnosti JE Dukovany v případě možného totálního výpadku el. "black out"

Zpráva NKS prošla vládou

Zpráva o činnosti NKS a o aktuálním stavu digitalizace, problémových okruzích a návrzích řešení prošla dnes projednáním s rozpravou ve vládě ČR, která ji vzala na vědomí. Text zprávy bude v nejbližší době umístěn na webu NKS.

Projednávání materiálu "Rozpočet ČT" bylo přerušeno s tím, aby se vyjasnila otázka dílčí položky odečitatelných nákladů ČT spojených s reklamou. Projednání bude dokončeno v nejbližší době.

úterý 25. března 2008

NKS na ISSS

Národní koordinační skupina pro digitální vysílání v ČR bude na nadcházejí akci ISSS v H.Králové zastoupena nejen v tématickém panelu, ale také s vlastní trvalou prezentací v rámci sekce/stánku Ministerstva vnitra - podrobnosti později.

Vláda se ve středu bude zabývat digitalizací

Na svém pravidelném zasedání projedná vláda první část důležitých dokumentů vztahujících se k digitálnímu vysílání. Na svém středečním programu má vláda projednání Zprávy o činnosti NKS a problematiku financování digitalizace (Návrh rozpočtu účtu České televize pro užití výnosu z reklam na rok 2008 ). V další fázi po dokončení závěrečné fáze standardního projednání (tzn. včetně LRV) přijde v dohledné době i Technický plán přechodu (předkladatel MPO) a potom i vládní nařízení o poplatcích za využití kmitočtů.

sobota 22. března 2008

Digitalizace v Česku- udělejme si v tom jasno (MF DNES)

Digitalizace v Česku
Udělejme si v tom jasno!

MF DNES magazín, stran 46 -49
Doporučuji jako příklad velmi dobře zpracované a srozumitelné info pro běžného čtenáře!ZD

"...Váš televizor čeká dřív nebo později digitalizace. A nezáleží na tom, jestli máte starou teslu ve dřevě nebo moderní plazmu. Ale protože se na ni sám nepřipraví, přečtěte si, jak na to, a udělejte to za něj.Digitalizace. Také vám to zní jako něco odborného a technicky komplikovaného? Přesně takové to totiž je. Ale jen dokud nezjistíte, že připravit se na ni není nic těžkého. Pokud byste se ji ovšem rozhodli ignorovat, nemuseli byste za pár let naladit už ani zrnění...!

Souhrn negativ PC WORLD:Digitalizace se může divákům pěkně prodražit

PC World str. 124 : Digitální vysílání 20.3.2008
"...Diváci si od digitalizace obvykle slibují jen samé přednosti a přínosy. Zejména větší nabídku programů a kvalitnější obraz. Praxe však může být i dosti odlišná, a diváci to mohou pocítit (nejenom) na své peněžence.Asi nejvíce nepříjemné může být zjištění, že konkrétní lokalita „vypadla“ z digitálního pokrytí. .. Je totiž dražší, a tak se vysílatelům nevyplatí jej tolik „zahušťovat“. Divákům, kterých se to dotkne, pak nezbývá, než se poohlédnout po jiném způsobu příjmu. Nejspíše satelitním, protože kabelové televize v odlehlejších lokalitách nejspíše také nebude k dispozici.Ovšem i ten, kdo stále bude v dosahu zemského digitálního vysílání, s tím bude mít určité výdaje. Musí si totiž pořídit nezbytný set-top box, který předřadí před svůj (analogový) televizní přijímač, aby dokázal přijímat digitální vysílání. V zásadě nejde o nic jiného než o krabičku, která přijímá digitální multiplex, dokáže z něj extrahovat jeden konkrétní program a ten pak v analogové podobě předat klasickému televiznímu přijímači k zobrazení. Není přitom žádný problém rozvést tento výstup ze set-top boxu tak, aby se příslušný program dal sledovat na více televizních přijímačích současně. Jenže, a to je velmi důležité: bude to vždy stejný program! Aby bylo možné sledovat na každé televizi jiný program, je nutné ke každé z nich pořídit samostatný set-top box!Ještě komplikovanější to je u přípojek kabelové televize. Také ty se digitalizují, a také zde jsou zapotřebí (kabelové) set-top boxy. Má-li mít každý televizní přijímač možnost sledovat samostatný program, musí také mít vlastní set-top box. Jenže kabelové set-top boxy se neprodávají volně, doslova „jako housky na krámě“, jako je tomu u set-top boxů pro zemské (terestrické) vysílání. Snad všichni kabeloví operátoři u nás vyžadují, aby si jejich zákazníci pořizovali potřebné set-top boxy jen od nich (a mají to pojištěno tím, že s jinými set-top boxy jejich síť odmítne komunikovat).V praxi pak ale záleží na tom, za jakých podmínek kabeloví operátoři potřebné set-top boxy svým zákazníkům poskytují. Zda je i prodávají, nebo pouze pronajímají za určitý měsíční poplatek.A také co a jak zákazník platí za programovou nabídku, kterou bude moci přes takovýto set-top box přijímat.Například náš největší kabelový operátor, UPC, set-top boxy neprodává, ale pouze pronajímá. V současné době za 90 Kč měsíčně, s tím, že první set-top box do domácnosti je již zahrnut v ceně příslušné (digitální) programové nabídky. Jenže ta je v základních variantách přesně o 100 Kč dražší než srovnatelná analogová nabídka. Přitom na dalších set-top boxech (za 90 Kč měsíčně každý) je u UPC vždy dostupná právě ta programové nabídka, kterou si daný zákazník (domácnost) platí.Jinou strategii aplikuje moravský SelfServis ve své síti MoraviaNet. Set-top boxy zákazníkům prodává, za jednorázovou částku.Pak je ale nutí, aby si ke každému z nich pořídili (a hlavně platili) samostatnou programovou nabídku. Ta pak může být pro každý set-top box v domácnosti různá.Ovšem pro zákazníka, který byl z analogového kabelového vysílání zvyklý na možnost připojit si tolik televizních přijímačů, kolik chtěl (resp. kolik mu dovolil útlum na kabelových rozvodech), je to dosti zásadní změna, kterou může pociťovat značně nelibě, a v důsledku toho vnímat digitalizaci v kabelových sítích negativně.Na druhou stranu se tím ale kabelové přípojky dostávají na úroveň satelitního příjmu, kde obdobný princip (možnost sledování jen jednoho programu v rámci jedné služby) platil odjakživa. A stejně tak platí i u nejnovější varianty šíření televizního vysílání, kterou je IPTV. Zde je to dokonce ještě „přísnější“ v tom, že skrze příslušnou přípojku k zákazníkovi „proudí“ vždy jen jeden program, kvůli omezené přenosové kapacitě. Takže přidávání dalších set-top boxů nepřipadá v úvahu...
..Ještě komplikovanější to je u přípojek kabelové televize. Také ty se digitalizují, a také zde jsou zapotřebí (kabelové) set-top boxy. Má-li mít každý televizní přijímač možnost sledovat samostatný program, musí také mít vlastní set-top box. Jenže kabelové set-top boxy se neprodávají volně. Snad všichni kabeloví operátoři u nás vyžadují, aby si jejich zákazníci pořizovali potřebné set-top boxy jen od nich (a mají to pojištěno tím, že s jinými set-top boxy jejich síť odmítne komunikovat)...Ovšem pro zákazníka, který byl z analogového kabelového vysílání zvyklý na možnost připojit si tolik televizních přijímačů, kolik chtěl (resp. kolik mu dovolil útlum na kabelových rozvodech), je to dosti zásadní změna, kterou může pociťovat značně nelibě, a v důsledku toho vnímat digitalizaci v kabelových sítích negativně.Na druhou stranu se tím ale kabelové přípojky dostávají na úroveň satelitního příjmu, kde obdobný princip (možnost sledování jen jednoho programu v rámci jedné služby) platil odjakživa. A stejně tak platí i u nejnovější varianty šíření televizního vysílání, kterou je IPTV. Zde je to dokonce ještě „přísnější“ v tom, že skrze příslušnou přípojku k zákazníkovi „proudí“ vždy jen jeden program, kvůli omezené přenosové kapacitě. Takže přidávání dalších set-top boxů nepřipadá v úvahu..."

Koupí Vodafone České radiokomunikace?

Opět se vrací spekulace o možném prodeji dominantního operátora vysílacích služeb v ČR - společnosti České radiokomunikace. Před časem byla tato zákulisní a později i médii prezentovaná možnost dávána do souvislosti se změnou akcionářské struktury společnosti a ještě více s radikálními personálmími změnami, při kterých nuceně opustilo společnost velké množství pracovníků, včetně techniků. V současnosti jsou podle některých pozorovatelů patrné další aktivity. Ve vztahu k digitálnímu vysílání se zdá, že ČRa jsou spolu s některými televizemi podle některých informací médií velmi blízko dosažení odsunu ASO až na rok 2012 . Za necelý rok lobbistických tlaků se tak může termín ukončení analogu (a dominantní pozice společnosti v tomto segmentu) protáhnout dokonce až o 3 roky proti konkrétním plánům v loňském roce. Jedním ze zmiňovaných zájemců o akvizici je i společnost VODAFONE (."..v souvislosti s Vodafonem spekulovalo především o GTS Novera či Českých radiokomunikacích. S radiokomunikacemi operátor spolupracuje již od loňska v poskytování pevného internetového připojení..." )

Šéf dagestánské vysílací rady zastřelen

Haji Abališov předseda Dagestánské Vysílací rady (the Dagestan Broadcasting Committee) byl v pátek zastřelen v centru města Machačkala. Vrahem je zatím neznámý střelec. Před nedávnem zahynul v Moskvě v Dagestnánu narozený žurnalista Ilija Šurpajev. Haji Abališov zemřel jako 58letý a byl známý žurnalista (10 let vedl noviny Molodoj Dagestana), podle médií patřící mezi intelektuální elity Dagestánu, Radu vedl rok. Motivy vraždy zatím nejsou známé, ale podle médií jsou spojovány s Abališovově práci v médiích. Jeho předchůdkyně Taygibat Abdusamadová byla v roce 2004 také zastřelena.

Zdroj: Azeri Press Agency

"Někteří novináři jsou blbý jako pan Gross..."

Jan Kraus v pořadu Kraus a blondýna na Frekvenci1 k tématu neúspěšných advokátních zkoušek expremiéra, například ve vysílání dnes (asi v repríze) v 9.07. Možná to mohl záznam/výňatek z pátečního Co vy na to pane K. Aktuální podcast ještě na webu v tuto chvíli není.

pátek 21. března 2008

Televize Globovisión nepřítelem venezuelského lidu

H.Chavez tak nazval další televizní stanici, která neinklinuje jeho zájmům a je kritická ke státní administrativě vedené právě HCh. Ten nyní hledá veřejnou podporu ke krokům proti této privátní TV. V minulosti již došlo k ukončení vysílání jiné privátní TV (RCTV), která byla před tím kritizována podobně. V první fázi bude kritizovanou TV Globovision šetřit berní úřad...

Nad médií "bdí" zákon o sociální odpovědnosti médií (the Law of Social Responsibility in Radio and Television, podrobnější popis obsahu zákona je zde).Popularita HCH v současnosti podle analýz klesla proti roku 2005 na polovinu.

čtvrtek 20. března 2008

Projekt DIGITALINFO skončil k 31.12.2007

Ukončení projektu :Vážený návštěvníku, projekt digitalinfo byl k 31.12.2007 ukončen.
Informace jsou k dispozici v dokumentu ("..Projekt Digitalizace – digitální vysílání jako nová technologie a nový trh končí, aktivity Hermésu pokračují. V období od 1. září 2005 do 31.12.2007 byl realizován projekt „Digitalizace – digitální vysílání jako nová technologie a nový trh“.Projekt uskutečnilo občanské sdružení Hermés ve spolupráci s Czech Digital Group a.s., vysokou školou Newton College a.s. a také s dalšími formálními i neformálními partnery. Celkové náklady projektu, financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR překročily za 28 měsíců jeho trvání 18 miliónů Kč...")

Britský OFCOM hledá formou konzultací shodu pro nová pravidla pro TV reklamu

V souvislosti s blížícím se ukončením analogového televizního vysílání a přechodem na plně digitální mediální prostředí ve Velké Británii zahájil tamní regulační orgán veřejné konzultace nad plánem úprav pravidel pro reklamu v televizi. Jde zejména o délku reklamních breaků a celkových podílů reklamy v denním vysílacím čase. Pravidla musí ale již akcentovat inovovaná pravidla EU v Audiovizuální směrnici. Konkrétně se regulátor dotazuje i na možnost změnit povinnou 20 minutovou pauzu mezi reklamami nebo zmírnění omezujících pravidel pro reklamu v religiózních, dokumentárních a dalších podobných specifických typech pořadů.

Křížení vlastnictví jde dál k soudu

Podle dostupných zdrojů Městský soud v Praze na základě žaloby T-Mobile vs. RRTV (spor ve věci nevyhovění žádosti o udělení licence) přerušil toto řízení a ve smyslu ust. § 63/4 postupuje věc k Ústavnímu soudu problematiku § 17/4 zák. 235/2006 Sb., (křížení vlastnictví).

13. Zpráva EK o pokroku evropského trhu elektronických komunikací - za rok 2007

Zpráva ((COM(2008)153)) za rok 2007 je k dispozici i v češtině zde.
K tomu tisková zpráva je na této stránce.

"... Tržní podíly operátorů pevných připojení se stabilizovaly, .. tržby mobilních operátorů dále rostou, a ceny již klesají..."
ČR není nikde mimořádně jmenována s nějakými zásadními problémy. Must carry se nikde zatím neobjevilo, vyčkáme na další postup v případě žaloby u českých soudů v jiné věci..


A aktuální reakce ke Zprávě EK od ČTÚ

EK k telekomunikacím v ČR (výtah z 13.implementační zprávy)

Evropská komise zatím obecně: Evropský model regulace v telekomunikacích je navržen pro zvýšení konkurence a snižování cen.."
LUPA.cz:"Evropská komise ve své zprávě o pokroku v telekomunikacích poukazuje na žalostný stav českého broadbandu ve srovnání s jeho penetrací v ostatních zemích i s průměrnou penetrací v rámci celé Evropské unie, kde širokopásmové připojení k Internetu využívá 50 procent obyvatel. V České republice jde ovšem jen o 15 procent lidí, což nás řadí v žebříčku členských států na deváté místo od konce. Lépe na tom je i Lotyšsko, Malta, Estonsko nebo Slovinsko..."

Zdrojová zpráva Evropské komise (výtah z 13.implement.zprávy)
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=3963

více později

středa 19. března 2008

Irsko rozšiřuje digitální rozhlasový projekt v DABu

Irský veřejnoprávní broadcaster RTÉ rozšířil digitální rozhlasový zkušební projekt v T-DABu i na další oblasti v návaznosti na rok trvající pilot v oblasti Dublinu. V současnosti je tak digitální rozhlas dostupný pro cca 45% obyvatel. Projekt by se měl rozjet na plno v příštím roce, v současnosti je ale v sousední Británii fáze rozvahy nad dalším postupem tamního rozhlasového vysílání v DABu a relativní nespokojenost některých komerčních provozovatelů s dosavadním postupem.

úterý 18. března 2008

pondělí 17. března 2008

Nový předseda Dozorčí rady Č.Radiokomunikací a.s.

Od 31.ledna letošního roku se podle Obchodního rejstříku ujal funkce předsedy Dozorčí rady Českých Radiokomunikací a.s. Kamil Levinský, od července 2007 do přechodu do čela DR její člen. K. Levinský zastává ve společnosti post ředitele pro obchodní transformaci.

http://www.justice.cz/

sobota 15. března 2008

Írán spustil DVB-H

Po Kataru jsou nyní v provozu služby digitálního mobilního vysílání DVB-H i v Iránu, z počátku v oblasti Teheránu, později na většině území státu. K dispozici je 10 TV programů a 4 rozhlasové stanice, včetně 24hodinového vysílání v angličtině -Press TV.

Německý Ústavní soud rozhodl pozitivně o provozování elektronických médií politickými stranami, ale nedovoluje jejich plnou kontrolu

SPD může i nadále vlastnit hesenského provozovatele rozhlasového vysílání FFH, ve kterém zatím vlastní malý podíl ve výši 2,3%, i když to zemské právo Hesenska neumožňuje (tzv. 2000 Hesse state law). Podmínkou ale je, že politická strana „nebude mít dominantní vliv na programování stanice“. Rozhodl tak Německý Ústavní soud, i když je podle některých jiných norem přímý vliv politických stran na provozování privátních médií v podstatě zapovězen, s různými obměnami ve spolkových zemích. Soud ale trvá na omezení dominantního vlivu politických stran, dovoluje jen minimální vlastnický podíl. Jde o poměrně průlomové rozhodnutí, které přináší novou vlnu diskuzí o „nezávislosti médií“ a která se dotýká i německých veřejnoprávních médií, financovaných a řízených do značné míry i pod vlivem politické reprezentace. Podle komentátorů je otázkou, proč politické strany, které nejsou podnikatelskými subjekty, mají mít podíly v komerčních elektronických médií. V některých zemích je zákonem dovoleno vlastnit podíly, ale s omezením výkonu vlastnických/rozhodovacích práv na řízení společnosti provozovatele (např. zákon Bavorska z roku 2005).SPD se podílí od 70.let minuého století na různých mediálních projektech včetně podílu ve vydavatelském domu DDVG. Německé politické strany "sponzorují" a podílí se asi ve 12 privátních broadcasterech v 6 spolkových zemích.

Více k tématu například Deutche Welle

pátek 14. března 2008

Rychlá digitalizace po „africku“

Jednou z možných alternativ při přechodu na digitální vysílání, v tomto nigerijském případě vysílání rozhlasové i televizní, ukázal tamní regulační orgán. Generální sekretář nigerijského National Broadcasting Commission (NBC) pan Yomi Bolarinwa oznámil na setkání s provozovateli vysílání a jejich hlavními akcionáři rozhodnutí o termínu ukončení analogu platné pro placené TV a rádia na celém území země k 31.březnu 2008. Rozhodnutí potvrdil i ministr informatiky a dopravy John Odey, který ale současně vyjádřil obavy z reálnosti dodržení termínu u některých provozovatelů a operátorů se zastaralou technikou. Původní plán byl stanoven k datu 2004, později odsunut o dva roky později na nátlak vlivných privátních společností. Nyní jde o poslední termín, při jehož nedodržení jsou vládou připraveny tvrdé sankce, včetně rizika odebrání licence, respektive zamezení možnosti vysílat.

Více například na Leadership, Abuja

Web NKS restartován

Po sériii přípravných jednání na základě ukončení fungování dosavadního serveru po zruš. MI v závěru roku a v rámci postupného relanuche webu min.vnitra spuštěn web NKS k digitalizaci , dostupný přes hlavní stránku MV. Webová stránka bude průběžně aktualizována a především významně rozšířena ve spolupráci s týmem MV.
Již nyní jsou k dispozici souhrny pracovním zápisů z jednání i schválené základní teze k info kampani, které budou dále doplňovány. Jednání o infokampani probíhají nyní po několika zasedáních NKS na toto téma velmi intenzivně formou konzultací, a zejména pak po dokončení TPP a dalších předpisů a nezbytných kroků, například k zajištění financování kampaně ad.

Národní satelitní platforma

K tématu národní satelitní platformy přibylo v posledních dnech několik informací, které určitě přispějí k diskuzím a pokračujícím úvahám nad řešením s využitím podobné formy v našich podmínkách a doplnění možností pro kompletaci a úspěšné završení přechodu na digitální vysílání a zejména na dokončení analogového systému vysílání.

http://www.parabola.cz/zpravicky/7370/tvp-jedna-s-astrou-o-startu-nove-platformy/

http://www.parabola.cz/clanky/3005/tat-produkt-tt-karta-ct-nesplnil-nase-ocekavani/

Nemanické digitální potíže opět připomenuty

V době, kdy je velmi blízko další významný a ryze praktický pokrok v přechodu na digitální vysílání asi ještě více porostou obavy různých zájmových skupina subjektů, kterým tato změna mění dosavadní poměrně výhodné podmínky a výhedově komplikuje dosavadní poměrně bezstarostné pozice na trhu. Určitě se to v čase ještě více projeví i médiích...

Kromě nových témat (mj. "helikoptéry, milióny lidí bez TV, penetrace STB, info kampaň ad.") se vrací i některé objektivní potíže z dřívějška. Příkladem některých kauz jsou například historické i současné potíže s příjmem TV v některých malých pohraničních obcích na Domažlicku "v čele" s mediálně vděčným a atraktivním tématem obce Nemanice. A to i přes to, že v době spuštění pilotu a poté byla na Domažlicku přijata řada nákladných technických a dalších opatření, ale přesto se zřejmě operátorovi nepodařilo věc uspokojivě dokončit nebo spíše obhájit a vysvětlit.Nejsem si jist, zda všechny zvěřejňované informace jsou úplné a zcela korektní a v souladu s některými negativními titulky či s celkovým dojmem. Ostatně zástupci obcí s negativními zkušenostmi jsou přizváni a budou v panelu v rámci setkání k digitalizaci na ISSS v Hradci Králové počátkem dubna.

Některé další odkazy Lidé z Domažlicka mají problémy s ”digitálem”, ale nestěžují si....

15 nebo 20%? Zájem o satelit poroste i když mu průzkumy (některé) tolik nepřejí.

Je jasné , že s přechodem na digitální vysílání dojde k mnoha změnám na historicky deformovaném a zakonzervovaném mediálním trhu u nás. Významným faktorem je také "globální" technologický pokrok, který mj. umožňuje další rozvoj současných i nových technologických platforem vysílání. Digitalizace je viditelnou „hrozbou“ pro dominantní hráče na limitovaném trhu i pro snahu udržet dosavadní zavedené poměry (nejen v ČR). Ani komplikace s nástupem terestrického digitálního vysílání ale nic nemění na příležitostech pro další platformy a zcela jistě ne na neodvratné změně podmínek na domácím trhu, možná právě naopak. Omezení satelitního příjmu u nás v době před rokem 89 vytvořilo v Evropě nevídané poměry mezi různými formami televizního příjmu, které se budou postupně měnit.

Změna způsobu příjmu TV programů, kterou přináší brzké ukončení analogu, posiluje zájem o satelit, jak prokazují zkušenosti nejen z Domažlicka, ale především data poskytovatelů satelitních služeb ( a nakonec i reakce některých významných televizí) a další propočty. Jde i zde zřejmě i o známý jev "různých" výsledků průzkumů, které jsou obvyklé třeba v politice (například kolem prezidentské volby se výsledky viditelně lišily, často i dle „zadavatele“). Nárůst satelitní platformy v ČR je viditelný i přes různé výše odhadů a výsledků průzkumů. Všechna hodnocení však nárůst satelitu potvrzují, byť v jiné výši.

Další vývoj a akceleraci jiných platforem lze očekávat nejen v souvislosti s pokračující snahou oddalovat či zpomalovat proces terestrické digitalizace s využíváním některých dalších nových argumentů, byť pravdě značně vzdálených či zjevně ryze účelových, ale i s aktivitou na poli a rozvoji soutěže, třeba i v přístupu k využíváním satelitních (i dalších) platforem. Celkově jsou trendy jasné, ke změnám dochází i na jinak zavedených trzích, jen je zatím těžké odhadnout jaký bude další výhled a změny poměrných podílů v rámci ČR.

čtvrtek 13. března 2008

web DIGI Koalice

Aktualizace: Jak jsem upozrnil před časem , tak je důležité připomenout, že jde o zkušební verzi webu, kde probíhají testy. Web bude po dokončení zpřístupněn na plně adrese www.digikoalice.tv a to asi během týdne.

V tomto týdnu proběhne pracovní jednání Koalice nad ustanovením sdružení jako právnické osoby.

EK podporuje otevřenost digitálních standardů, příznivý přístup k DVB-H různými formami pokračuje.

Evropská komise dokončuje zařazení DVB-H jako otevřeného technologického standardu na Listinu Standardů EU. EK počítá s rozšířením systému do Afriky a Indie a strategicky sází na ruský trh, kde by měl být brzy zahájen komerční provoz. EK podle Redingové podpoří využití pásma UHF pro mobilní služby a dokončí pravidla jak pro správu práv DRM (Digital Right Management) , tak i systém autorizace. Komisařka podpořila i další pokrok v kombinovaném systému DVB-SH.

Zahajovací projev V.Redingové na DVB WORLD v Budapešti

úterý 11. března 2008

ISSS o digitalizaci v samostatném bloku

Úterý 8.4.

pracovní verze programu:
Digitalizace televizního vysílání

Jednací sál
NKS, ČT, MV


M. Vystrčil, Kraj Vysočina, P. Bradík, HKK, Z. Duspiva, NKS, P. Dvořák, ČTÚ, P. Hanuš, ČT, Mgr. Z. Zajíček, MVČR, J. Balvín, starosta Klenčí pod Čerchovem

Švédská souhrnná analýza digitalizace v Evropě

Švédské ministerstvo kultury zpracovalo velmi podrobný průzkum a souhrnnou analýzu stavu přechodu na digitální televizní vysílání v Evropě primárně pro potřeby švédské vlády. Analýza je vypracována na základě dotazů a jednání s kompetentními zástipci z jednotlivých zemí, kde se přechází na digitální vysílání. Velmi cenná jsou data a údaje o informačních kampaních a komplexní posouzení chování lidí v rámci procesu přechodu. Analýza, která by měla být ve stručné forměš k dispozici i veřejnosti počátkem dubna, je jedním z důležitých informačních zdrojů a podnětů i pro činnost NKS v nadcházejích krocích směrem k digitalizaci podle aktualitovaných pravidel. Po souhlasu zoracovatelů zveřejněíme některá zajímavá data. Stejně tak věříme, že údaje o ČR se "budou muset s ohledem na rychlý pokrok české digitalizace" již brzy aktualizovat a upravit:-)

pondělí 10. března 2008

Od televize nás internet neodtrhne (časopis Strategie)

"...Také internetová televize se bude letos potýkat s mezemi svého růstu. Ty jsou technologického rázu. Internetová televize vyžaduje rychlé, velkokapacitní připojení, kterým ovšem disponuje relativně málo domácností. Stahování filmů tedy zatím trvá déle než jejich promítání, nehledě k tomu, že spolehlivost a rychlost připojení ovlivňuje kvalitu obrazu. Internetové televize tak dnes nabízejí spíš krátká videa než běžné filmy. Průzkumy ukazují, že jeden videoklip na internetu zhlédne během dvou týdnů nějakých 10 milionů lidí.To je zhruba tolik lidí, kolik se v USA dívá na úspěšnou televizní show v nejlepším vysílacím čase. Loni za jediný měsíc zhlédli občané Spojených států na internetu víc než 9 miliard videonahrávek. Jenže když se to sečte, jeden člověk věnoval videu po internetu v průměru 3 hodiny měsíčně, zatímco na klasickou televizi se díval 4,5 hodiny denně..."

Co je v Primě dobrého?

Dnešní rozhovor http://mam.ihned.cz/index.php?p=101400 (M&M) s generálním ředitelem TV Prima je myslím že druhým zásadnějším vyjádřením jinak dosud málo viděného a slyšeného od jara nového vrcholného šéfa televize, po odchodu výkonného ředitele Petra Chajdy. Jen na okraj - gř M.Singer zatím ještě není uveden například ani na webových stránkách Primy.

M&M: Singer: Chci ukázat, co je v Primě dobrého., 10.3.2008 str. 25, Michaela Fričová
".... Bude potřeba udělat něco se zprávami, také budeme muset vyřešit, co s „vékávéčkama“ (Velmi křehké vztahy). Nechceme je rušit, ale bude pro ně třeba vymyslet novou pozici. Také nového ředitele programu budeme muset najít..."

K TPP:
"...Přijme Prima TPP a co udělá s bonusovým programem?
Naše komentáře a připomínky k TPP jsou čistě technického rázu a řeší proveditelnost přechodu na digitální vysílání. Není tam ale nic, co by se podle nás nedalo překonat a vyřešit..."

Zatím bez komentáře.

Z mediální komise Senátu:
http://duspiva.blogspot.com/2008/02/t-e-tpp-pp-i-p-je-nco-jinho.html

Digitální sumit v Londýně - prezentace pro zájemce

Digital TV Summit 2008 proběhl v Londýně počátkem března, kde se sešli zástupci regulačních orgánů a provozovatelů vysílání i operátorů. Zajímavostí byla například účast Microsoftu.
Diskuze proběhla i na téma digitální dividenda. pro zájemce připojuji odkaz na prezentace z akce.

Dílčí zprávy jsou zde:

Digital TV Trends Toby Syfret, Enders Analysis

Next Generation Television, the Content Provider's Opportunity Gavin McLauchlan, Microsoft TV

Regulatory Issues and the DDR Greg Bensberg, Ofcom

Digital Switchover David Scott, Digital UK

Sky's Advanced Television Services Hilary Perchard, Head of Advanced TV Products, Sky

HDTV in Europe Vincent Létang, Screen Digest

Emerging Technologies: the Manufacturer's Challenge Simon Forrest, Pace Micro

Strategic Issues for Broadcasting Phil Laven

Digital Television 4.0 Dr Ian Childs

http://www.dtg.org.uk/dtg/summit/summit08_presentations/DTG%20Summit%20Toby%20Syfret.pdf

Po TPP jsou dokončovány další důležité předpisy k digitalizaci - především Nařízení o poplatcích.

Po dokončení Technického plánu přechodu na úrovni ČTÚ jsou nyní příslušným vládním resortem finalizovány práce na navazujících předpisech, z nichž jedním z nejdůležitějších je návrh vládního nařízení o poplatcích za využití kmitočtů pro televizní vysílání. Jde o inovaci nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel. Úprava vychází z nově upraveného zákonného rámce v rámci digitální novely, která mj. rozšiřuje rozpětí výše poplatků, které jsou dosud pro provozovatele téměř v symbolické výši (všichni souč. provozovatelé celoplošného televizního vysílání za využívání kmitočtů zaplatí dohormady ročně přibližně jen necelých cca 13 mil. Kč, z toho značný díl ČT) a delší dobu nebyly vůbec upravovány ani neexistovala konstrukce, která by zahrnovala přechod na digitální vysílání spolu s brzkým ukončením analogu.

Návrh zmocňuje vládu, aby v období od účinnosti TPP do dokončení přechodu stanovila poplatky za využívání kmitočtů v závislosti na druhu vysílání a průběhu přechodu analogového televizního vysílání na digitální televizní vysílání, i s ohledem na dobu souběhu dle TPP. Cílem navrhované úpravy je podpořit zdárný přechod na digitální televizní vysílání a také omezit duplicitu nákladů. Jde mj. i o jasnou motivaci dotčených subjektů ve vztahu k ukončování analogového vysílání a s ním spojeného využívání kmitočtů a jejich zařazení do nových digitálních sítí, přístupných více provozovatelům TV. Při výpočtu poplatků za digitální televizní vysílání je po dobu souběhu analogového a digitálního TV vysílání zákl.koeficient "P1" roven 1. Po dokončení přechodu bude navrhovaný koeficient pro digitální televizní vysílání podle návrhu vyšší, a to i v souvislosti s možností zařazení více TV kanálů do jedné kmitočtové sítě (v dalších fázích dle techn.vývoje možná i více), navíc s menším počtem využívaných kmitočtů. Dokončení a řešení připomínek k návrhu a další standardní projednání by mohlo proběhnout vještě v průběhu března.

Digitální pravidla posuzována i z hlediska zásahů do systému regulace

Všechny nové návrhy zákonů , ale i návrhů vládních nařízení, musí být od podzimu roku 2007 posuzována i co do „dopadů regulace“. Do této kategorie určitou měrou spadají i dokončovaná pravidla pro přechod na digitální televizní vysílání, která navazují na přijatou digitální novelu, platnou od ledna letošního roku. Jde o zhodnocení nových norem a předpisů i podle tzv. Obecných zásad pro ohodnocení dopadů regulace RIA (dále jen "obecné zásady") byly schváleny usnesením vlády č. 877/2007 jako jeho příloha. V souvislosti se zavedením hodnocení dopadů byla současně novelizována i Legislativní pravidla vlády (články 2, 4, 9 a 14), která byla přijata usnesením vlády č. 816/2007 .
Obecné zásady jsou koncipovány jako popis po sobě jdoucích kroků, které musí být učiněny v rámci hodnocení dopadů. Pro standardní systémové posouzení je k dispozici metodiky pro zjištění dopadů administrativní zátěže podnikatelů i z pohledu plánovaných nákladů na výkon státní správy. Závěrečná zpráva RIA bude nově vždy součástí věcného záměru zákona nebo obecné části důvodové zprávy zákona nebo odůvodnění nařízení vlády či vyhlášky.
Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA)

pátek 7. března 2008

Digitální koalice má inovovaný web

DIGIKOALICE má nový web a připravuje se na další projekty spolupráce v rámci dalších fází přechodu na digitální vysílání. I z prvotních info na webu je patrná zásada technologické neutrality stejně tak, jak bude podle evropských pravidel i jakákoliv informační kampaň za účasti státu. Podle informací se i v Koalici objevují snahy upřednostňovat nějaké dílčí zájmy, například o tom svědčí i návrhy některých velkých komerčních provozovatelů vysílání změnit název na Koalice pro zemské digitální vysílání.

Aktualizace:
Jde o zkušební verzi webu, kde probíhají testy.Web bude po dokončení zpřístupněn na adrese www.digikoalice.tv asi během týdne.

čtvrtek 6. března 2008

DVB-T2 je „na spadnutí“.

Jde o inovovaný technologický standard ze skupiny DVB Project, který se blíží k dokončení a možnosti praktického využití. Jde o systém, který bude podle členů přípravného týmu (cca 60 expertů a okolo 40 společností) možné využívat pro všechny způsobu příjmu digitální televize, včetně mobilního příjmu. Přináší mj. i navýšení datové kapacity cca o 30% spolu s větší ochranou přenosu. V rámci příprav, které probíhají intenzivně od loňského roku, se počítá s tím, že DVB-T2 bude kompatibilní s dosavadními systémy a nové přístroje budou umožňovat využívání dosavadních úrovní technologického standardu.

Podle vývoje příprav se standardizace předpokládá právě v těchto týdnech (březen 2008) a bude řešena na úrovni orgánu DVB Projectu (Steering Board). Jednou z možných budoucích výhod by mohla být i menší „spotřeba“ kmitočtů na robustnější síť , ale při využití dosavadních anténních systémů. V praxi plném komerčním provozu v tomto standardu se očekává využití kolem let 2009-2010 s využitím nových kompresí. Obecně podle spoluautorů, se kterými jsme měli možnost, se dají očekávat „dramaticky nové úvahy o dalším vývoji digitálního vysílání“....

Druhou generaci má nově i kabelový standard - DVB-C2, DVB-S2 již existuje. Tato generace standardů má řadu společných prvků.

Internet Explorer 8 - Beta verze je dostupná

Microsoft zveřejnil včera první rozsáhlejší informace o nové BETA verzi IE8. Stalo se tak na konferenci Mix 08 . Download IE8 Beta verze 1 pro Windows Vista a Windows Server 2008, x64 versions, pro Windows XP (SP2) a Server 2003 (SP2) stejně jako XP x64 and Server 2003 x64 je připraven. Některé inovace jsou možné vidět na "Readiness Toolkit" .

Návrh TPP za ČTÚ hotov, nyní je další postup na MPO a finále na vládě

Návrh TPP je dokončen ze strany ČTÚ, jde o kompromis při zachování základních cílů. Z pohledu NKS a dle některých našich připomínek došlo mj. k úpravě ve prospěch lepší prověditelnosti informační kampaně ve vztahu k vypínání v jednotlivých oblastech. Navrhovaný termín dokončení procesu přechodu se stanoví v návrhu na 11. listopad 2011 a podle dostupných informací až na výjimky nemá zásadních odpůrců (a také samozřejmě i kromě některých, kterým zrychlení digitalizace z různých důvodů zřejmě příliš nevyhovuje). K navrhovanému datu switch-off se plánuje pro síť "ČT" zákonné pokrytí území s 95 % obyv., pro další sítě pokrytí odpovídající pokrytí „současným analogem“ (ad zákon, území pak přesně definuje nová vyhláška ) a pro zbývající sítě naplnění podmínky celoplošnosti z mediálního zákona, tzn. 70 % obyvatel. Veškeré podrobnosti jistě zveřejní ČTÚ či předkladatel, kterým je MPO.

HP poráží ve světě počítačů i ve světě zákazníků DELL

Analýza společnosti iSuppli zjistila, že ve světě bylo za poslední rok prodáno 268 miliónů počítačů. Z toho jich 49.5 miliónů bylo od HP Hewlett-Packard, který tak překonal dřívějšího lídra DELL(39.7 mil.PCs), dalšími jsou Lenovo a Toshiba

Vzniká australská "DIGI Koalice"

Provozovatelé vysílání v Austrálii spojují síly při přípravě propagace digitálního televizního vysílání a dalších společných služeb a projektů.

Více:
http://rapidtvnews.com/index.php/oz-embracing-freeview.html

rozhovor se šéfem NOVY o konkurenci, platbách i o dalších věcech

"...Současná zákonná norma (pozn.diginovela) v sobě technologický pokrok vůbec nezahrnuje a to je její základní problém.."

(bez komentáře)

středa 5. března 2008

Archiv: Již během prvních devíti dnů kampaně viděl spot na obrazovkách TV Nova alespoň jeden člen z 90 % domácností na Domažlicku, a to min.1x

Některé historické odkazy z průběhu přechodu na digitální vysílání a související s výraznou kampaní na Domažlicku na obrazovce TV Nova.
Například zde, zde, tady, zde i tady, a také zde i zde .

K TPP v loňském roce.

EK: Ani financování veřejnoprávních médií v Irsku ani v Belgii nemá charakter nedovolené státní podpory

Evropská komise v dalších dokončeném šetření konstatovala, že v případě financování veřejnoprávních médií v Irsku ( mj. obavy s nedostatečné kontroly financování a transparentnosti hospodaření) a v Belgii ( především problém definice „veřejné služby“) se nejedná o tzv. nedovolenou státní pomoc. Podobně rozhodla komise i v případě předchozího lednového případu Rakouska. Nyní ji čeká vyřešení další stížnosti jedné z největších komerčních televizních společností v Polsku (TVN) na financování polské televize, která získává ročně z povinných poplatků 210 miliónů $. Výhrady se týkají vztahu poplatků, financování polské veřejnoprávní televize a státního rozpočtu.

V Británii intenzivně řeší jak učinit digitální rozhlas komerčně úspěšný.

Ve Velké Británii probíhají intenzivní jednání hlavních rozhlasových provozovatelů nad dalších vývojem v digitálním rozhlasovém vysílání při hledání cesty ke komerční úspěšnosti nyní vyhodnocovaného stavu vysílání v DABu a při kritice pomalého postupu i nedostatečného rozšíření mezi obyvateli. Jednání a tlaky ze strany komerčních provozovatelů jsou směřovány také k tomu, aby se do projektu plně a více zapojilo BBC i se svými 5 hlavními stanicemi a s finančními dotacemi , vyčleněnými na digitalizaci. Do jednání se kromě zástupců regulátora OFCOM zapojili i lidé z pracovní komise britského vládního resortu kultury, sportu a médií.

Více v článku například ve Financial Times nebo na stránkách ministerstva

Digitální rozhlas:‘Future Radio’ project s nanoDAB™ v Německu ( nyní na CeBITu)

Německý veřejnoprávní provozovatel vysílání Südwestrundfunk (SWR) vytvořil partnerství s The Technology Partnership (TTP) pro tzv. ‘Future Radio’ project , který by měl přinést nový interaktivní rozhlasový systém. první pilotní vysílání by mělo proběhnout již letos v létě ve Stuttgartu. technologie bude prezentována na probíhajícím veletrhu CeBIT a měla by být použitelná v rámci dostupných digitálních standardů. Zařízení s nanoDAB™ je prvním svého druhu pro Bluetooth headsety pro DABové přístroje či mobily.

Další kola jednání o informační kampani. DIGI koalice je připravena aktivně spolupracovat

V návaznosti na dosavadní kontakty a jednání s většinou provozovatelů vysílání , s operátory a dalšími zainteresovanými subjekty se po únorovém zasedání NKS počátkem března uskutečnila další schůzka NKS se zástupci přípravného výboru Digitální koalice. Byl dohodnut pravidelný systém komunikace, který bude probíhat v některých případech společně s dalšími subjekty. Jde také o zpřesnění možností a kapacit, které lze pro kampaň využít a která doplní "státní část" komplexní kampaně. Digitální koalice , která sdružuje subjekty s aktivním společným zájmem o spolupráci v procesu přechodu na digitální vysílání v ČR, dokončuje právní formu svého fungování a vytvoření sdružení jako právnické osoby. Zájem o aktivní spolupráci již projevily i další subjekty, a to i ty, které se přímo nezabývají digitálním vysíláním. Financování kampaně se v současné době dokončuje, ale hlavním problémem je mj.časový postup. Ten vyplyne až ze schváleného TPP. Pak může být dokončeno věcné a následně i podrobné zadání pro výběr nejlepší formy realizace a příslušných prováděcích firem a partnerů, které vzejdou ze soutěže.

TPP ve finále, vláda se bude brzy zabývat mnoha věcmi souvisejícími s digitalizací

II.kolo připomínek k TPP bylo minulý týden uzavřeno a probíhá jeho vyhodnocování. Je zřejmě již otázkou velmi krátké doby , kdy bude návrh TPP dokončen do finální podoby a předán prostřednictvím MPO vládě. Již před časem se mezitím rozběhla poměrně silná a rozhodně ne krátkodobá PR aktivita proti TPP i například proti informační kampani, často podobně jako v zahraničí, i bez ohledu na skutečný stav věcí. Také argumenty nejsou a nebudou příliš nové a originální, naopak někdy působí tak trochu jako "naučená básnička". Tradičně jsou používány některé oblíbené "floskule" ale i dramaticky znějící údaje a podmínky, které občas nemají reálný ani právní základ. I přes některé očekávané negativistické mediální aktivity je však v posledních dnech patrné, že i někteří dosavadní kritici se snaží hledat racionální řešení, které by neuzavřelo jejich participaci na projektu digitalizace. I k samotnému TPP odpadly některé dřívější výhrady, i když je stále určitý , nyní již mírný, rozpor v termínech. Rozhodně se ale rozbíhá další kolo politického lobbingu, nejen kolem exekutivy a jistě v další fázi opět i na parlamentní půdě a ostatně i před podzimními změnami v regionech.

Nyní je připravena celá řada "digitálních" věcí, kterými se v nejbližší době bude zabývat vláda. Kromě Zprávy NKS se po dokončení připomínkového kola dostane na pořad konkrétní financování informační kampaně a samozřejmě TPP a na něj navazující prováděcí technické předpisy. Ve finále jsou přípravy novely ZEKu a její předání do standardního připomínkového řízení.

pondělí 3. března 2008

RRTV si s udělováním nových licencí poradila

Jistě nebylo zcela jednoduché precedentně rozhodnout jak o "starých" bonusových licencí pro digitální tel.vysílání , tak ani o "nových" kompenzačních licencích, ale RRTV si s věcí poradila a o udělení rozhodla kladně. Odstartovala se tak další reálná fáze přechodu na digitální vysílání, kde největší odpovědnost a starost již nebude až tak na regulačních a státních orgánech, ale především na samotných provozovatelích vysílání a jejich schopnosti prosadit na tak svázaném českém mediálním trhu. O tom, že ani na první pohled jednoduchá procedura ( z pohledu na legislativu) má řadu úskalí svědčí i oponentní radní názor:
"...Kdyby došlo ke zrušení (pozn. vyhověním případné ústavní stíýžnosti..)ustanovení této novely vztahujících se ke jmenované problematice, mohlo by to znamenat - v situaci, kdy Rada unáhleně obě licenční řízení zastavila - znicotnění celého dosavadního průběhu výběru nových provozovatelů vysílání pro zemské digitální vysílání, který probíhal od listopadu roku 2004.

Irové zdigitalizují do roku 2010 90% obyvatelstva a spouštějí web

Irská veřejnoprávní společnost RTE plánuje investice 120 mil.€ na digitální televizní vysílání. V roce 2010 by mělo mít k dispozici plnohodnotný digitální signál DVB-T 90% obyvatelstva.

Irsko spustilo speciální informační webové stránky:

www.digitaltelevision.ie

Nový poradce ministra Římana pro digitalizaci (EURO.cz)

Nový poradce se má zabývat i přechodem na digitální TV vysílání
Jiří Polák bude radit Římanovi
Jiří Polák, prezident Sdružení pro informační společnost (SPIS), se stal novým poradcem ministra průmyslu a obchodu (MPO) Martina Římana. Polák by měl úřadu radit v oboru elektronických komunikací, například při přechodu televizního vysílání na digitální formu, což by v budoucnu mělo spadat pod ministerstvo průmyslu. Čtyřiapadesátiletý Polák stojí v čele SPIS od podzimu 2006, předtím několik let pracoval jako šéf středoevropské pobočky Deloitte pro telekomunikace, technologie a média. V posledních letech se věnoval rozvoji moderních technologií ve státní správě.

neděle 2. března 2008

HBO spustilo oficiálně na YouTube svůj vlastní kanál

HBO spustilo oficálně v průběhu minulého týdne svůj promo kanál na YouTube. K dispozici jsou videa z HBO akcí a show aktivit (Flight of the Conchords, The Wire, Def Comedy Jam, Real Time with Bill Maher, Real Sports, Extras, Stand Up Comedy, Habla y Habla and Entourage).
www.youtube.com/hbo

K dispozici budou originální epizody z vlastní dílny HBO, ze sekcí HBO Film a HBO Documentary Films půjde spíše o promo.

sobota 1. března 2008

10.výročí

Jelikož jde o osobní blog, nemohu si nepřipomenout i jedno vlastní 10. výročí, které nemá mnoho společného s digitálními jedničkami a nulami. 2.březen je sice také ve znamení 30.výročí letu prvního čs kosmonauta (vzpomínáte také i vy bývalí studenti na tehdy oblíbené R-e-m-e-k (rychlé ééé, mluvící ééé... v reakci na proslulé tel.výroky po přistání i později ...)).., ale v mém životě znamenalo toto datum i významnou negativní událost (nakonec i pro vše další významně pozitivní!)- po chybě a nepodařeném (poměrně běžném) zdravotním zákroku/vyšetření jednoho lékaře. Následující anabáze a v podstatě těžký boj o přežití po dobu několika dlouhých měsíců na klinice ARO je bílým a prázdným místem mého CV, na které se nedávno kdosi při šetření tak zvědavě doptával... Díky bohu se vše za vynikající špičkové péče lékařů a samozřejmě za mimořádné a trvalé podpory mých blízkých podařilo zvládnout. Desítky těžkých operací (známá lékařská formulace:“prognóza nejistá“) a následné probouzení z kómatu vč. znovuobjevování základních životních funkcí a později i primitivních radostí spojených například jen s vlastním dýcháním bez přístrojů či pohybem vlastními silami mimo vozík se jistě nedají zapomenout a pro každého, kdo musel něco podobného podstoupit a měl nakonec i to štěstí se zdárným rozuzlením, asi vlastně není nutné vše popisovat a připomínat.... Jistě jde o velmi poučnou a nezapomenutelnou zkušenost, musí-li být.

Evropská směrnice přijata, ministři zemí EU se radí jak ji rozumět a vykládat v praxi.

Seminář Mediální komise PSP vedené poslancem V.Jandákem a ČAEK ve spolupráci s Ministerstvem kultury k nově schválené Směrnici o audiovizuálních službách proběhl ve čtvrtek ve Sněmovně. Šlo o velmi potřebnou a zdařilou akci,na které bylo přítomno i mnoho poslanců a senátorů a která k tomuto tématu zřejmě nebude poslední. Z prezentace MK a z diskuze vyplynula řada zajímavých věcí a potvrdila se určitá nejasnost a nejednoznačnost některých základních definic. Jak bylo potvrzeno, setkávají se nyní příslušní resortní ministři členských států EU nad tím, jak novou směrnici vnímat,chápat, vysvětlovat a co možná nejlépe a nejpřesněji aplikovat v rámci 2leté lhůty do národních právních systémů.

Mediálně frekventovaná problematika v nové úpravě pro využití tzv. product placementu však neplatí ihned, jak se z mediální prezentace v našich médiích v závěru loňského roku zdálo, ale vztahuje se až na díla vyrobená po roce 2009 a také, až příslušné úpravy budou součástí platného právního řádu v ČR.

Zajímavé byly jistě také informace v reakci na rozšíření regulace i na další možnosti šíření mediálního obsahu v rámci elektronických komunikací o možnosti vytvoření jakés „šedé zóny el.komunikací“. Obecně úsměvná je pka prakticky pro všechny část týkající se „hlášení“ členských států o stavu tzv. mediální gramotnosti...

V souvislosti s diskuzí o regulaci médií je jistě zajímavá informace o akci 6.března, kdy se na základě aktivity RRTV a MK uskuteční v prostorách ministerstva seminář či lépe prezentace holandského systému labellingu a prvků ochrany dětí a mládeže před negativními vlivy médií.

P.S. Evropská směrnice " o audiovizuálních službách"

Výbor ministrů Rady Evropy přijal kromě deklarace o vztahu dětí a internetu také stanovisko k digitální dividendě.

Na svém jednání v závěru února 2008 přijal Výbor Ministrů RE deklaraci o bezpečnosti dětí při užívání internetu (Declaration on protecting the dignity, security and privacy of children on the internet) a vyzval státy EU ke společnému postupu při ochraně dětí před nebezpečím a riziky plynoucí s rozšíření negativních jevů v internetové síti.

Na stejném zasedání také byla přijata deklarace k využití kmitočtového spektra a o digitální dividendě (Declaration on the allocation and management of the digital dividend and the public interest). Jde spíše o politicky a značně obecně formulovaný text s důrazem na zachování plurality, kulturní a jazykové rozmanitosti a prostoru pro uplatnění tzv. veřejného zájmu i kapacitního vyváženého prostoru pro veřejnoprávní média. Z dostupných informací je zřejmá určitá obava z přílišné komercionalizace vzniklé kapacity na úkor audiovizuálních a dalších služeb spojených s digitalizovanými el.médii.

Mezinárodní DIGI akce

EBU pořádá akci o internetu a distribuci obsahu v souvislostí s digitalizací Media distribution over Open Internet 2008 ( reakce na vývoj YouTUbe, OrangeTV, Bluewin a i BBC iPlayer ad. a konvergence s digitalizovanými médii). Akce EBU v Ženevě proběhne 17-18.března, program je zde.

Uskuteční se také hlavní akce DVB Project pod tradičním názvem DVB WORLD, která se letos koná v Budapešti a zúčastní se jí také evropská komisařka V.Redingová.

DIGITALIZACE: Buková Hora zahrnuta do TPP

Potíže, které byly spojené s nejasnostmi termínu vypnutí Domažlicka jako prvního digitalizovaného regionu v ČR, se podle aktuálního plánu nebudou dotýkat podstaně větší oblasti pokryté vysíláním z Bukové Hory na severovýchodě země. Původně šlo také o oblast mimo celkový systém. Právě odsuny zahájení digitálního vysílání televizí a zejména pak dohoda na termínu ukončení analogu na Domažlicku byly jednou z potíží info kampaně i samotných obyvatel. Hlavně pro ty z obyvatel, kteří nechávali nákup STB na poslední chvíli a vždy s určitou nedůvěrou s tím, že termín bude pravděpodobně i nadále odsouván. To vše by se díky nové verzi Technického plánu přechodu již nemělo opakovat. Ve čtrvtek skončila lhůta pro závěrečné kolo připomínek a po jejich plánovaném veřejném vypořádání zřejmě již v nadcházejícím týdnu by měl návrh TPP být předložen vládě ke schválení.