středa 5. března 2008

Další kola jednání o informační kampani. DIGI koalice je připravena aktivně spolupracovat

V návaznosti na dosavadní kontakty a jednání s většinou provozovatelů vysílání , s operátory a dalšími zainteresovanými subjekty se po únorovém zasedání NKS počátkem března uskutečnila další schůzka NKS se zástupci přípravného výboru Digitální koalice. Byl dohodnut pravidelný systém komunikace, který bude probíhat v některých případech společně s dalšími subjekty. Jde také o zpřesnění možností a kapacit, které lze pro kampaň využít a která doplní "státní část" komplexní kampaně. Digitální koalice , která sdružuje subjekty s aktivním společným zájmem o spolupráci v procesu přechodu na digitální vysílání v ČR, dokončuje právní formu svého fungování a vytvoření sdružení jako právnické osoby. Zájem o aktivní spolupráci již projevily i další subjekty, a to i ty, které se přímo nezabývají digitálním vysíláním. Financování kampaně se v současné době dokončuje, ale hlavním problémem je mj.časový postup. Ten vyplyne až ze schváleného TPP. Pak může být dokončeno věcné a následně i podrobné zadání pro výběr nejlepší formy realizace a příslušných prováděcích firem a partnerů, které vzejdou ze soutěže.

Žádné komentáře: