pondělí 10. března 2008

Digitální pravidla posuzována i z hlediska zásahů do systému regulace

Všechny nové návrhy zákonů , ale i návrhů vládních nařízení, musí být od podzimu roku 2007 posuzována i co do „dopadů regulace“. Do této kategorie určitou měrou spadají i dokončovaná pravidla pro přechod na digitální televizní vysílání, která navazují na přijatou digitální novelu, platnou od ledna letošního roku. Jde o zhodnocení nových norem a předpisů i podle tzv. Obecných zásad pro ohodnocení dopadů regulace RIA (dále jen "obecné zásady") byly schváleny usnesením vlády č. 877/2007 jako jeho příloha. V souvislosti se zavedením hodnocení dopadů byla současně novelizována i Legislativní pravidla vlády (články 2, 4, 9 a 14), která byla přijata usnesením vlády č. 816/2007 .
Obecné zásady jsou koncipovány jako popis po sobě jdoucích kroků, které musí být učiněny v rámci hodnocení dopadů. Pro standardní systémové posouzení je k dispozici metodiky pro zjištění dopadů administrativní zátěže podnikatelů i z pohledu plánovaných nákladů na výkon státní správy. Závěrečná zpráva RIA bude nově vždy součástí věcného záměru zákona nebo obecné části důvodové zprávy zákona nebo odůvodnění nařízení vlády či vyhlášky.
Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA)

Žádné komentáře: