úterý 30. listopadu 2010

Strategie Digitální Česko jde přes meziresort do vlády

Hlavní strategie ČR pro oblast ICT je dokončena ve formě návrhu MPO, který projednají dotčené státní orgány a instituce v rámci meziresortního řízení a následně po vypořádání případných připomínek by se jím měla zabývat vláda ČR. Základní podklad byl prezentován MPO letos na jaře a po uskutečnění veřejných konzultací a dokončení souvisejících analýz byl zpracován souhrnný dokument.

O této strategii se hovořilo prakticky na všech letošních odborných setkáních a naposledy například i v Poslanecké sněmovně na odborném semináři v Hospodářském výboru ( ICT UNIE, Prezentace ČAEK, Materiál ČAEK nebo úvodní slovo ministra průmyslu a obchodu). Strategie je klíčová i pro další rozvoj v oblasti digitalizace i samotného rozhlasového a televizního vysílání, zejména ve sféře využití kmitočtového spektra.

„…Účelem tohoto dokumentu je zhodnocení současného stavu dostupnosti a rozvoje elektronických komunikací v České republice a navržení potřebných nástrojů pro splnění reálných cílů, které by zajistily přiměřenou podporu ekonomického a sociálního rozvoje české společnosti v rámci prosazujících se globalizačních trendů…“

Podrobnosti později
Text návrhu v archivu Ing.Peterky zde

Slovenská televize a rozhlas v jednom - zákon schválen (příloha - text zákona)

Slovenští poslanci dnes schválili vznik Rozhlasu a televize Slovenska. Po dnešním hlasování v Parlamentu se Slovenské televize (STV) a Slovenský rozhlas (SRo) spojí a od 1.1.2011 vznikne jedna instituce pod názvem Rozhlas a televize Slovenska (RTS).

Návrh zákona z dílny ministra kultury Daniela Krajcera (SaS) kteří 77 hlasy schválili . Právní norma má pomoci vyřešit špatnou finanční situaci zejména v STV a "zkvalitnit vysílání obou médií" . Nový šéf spojené veřejnoprávní instituce by měl měsíčně vydělávat až devítinásobek průměrné mzdy na Slovensku.

Ohlasy:
Veřejnoprávní televize však "lituje, že politika dnes zvítězila nad věcným a konstruktivním hledáním řešení," konstatoval mluvčí STV Peter Suski.

Slovenský rozhlas podle jeho generální ředitelky Miloslava Zemková plnil a respektoval zákon takový jako měl doposud a bude plnit a respektovat i nový zákon.


Text zákona je zde a tady jsou doprovodné dokumenty

A dnes v Národdní radě Slovenska
- návrh zákona umožňující zkrácené projednávání
- návrh zákona o RTS
- výsledky hlasování o PN a o celku

ORF odvysílala staré vydání loterie- show

Šéfové rakouské veřejnoprávní televize ORF se omluvili za chybu ve vysílání , když v neděli v podvečer odvysílali stejný díl loterie- show podruhé. ORF tak i oficiálně musela potvrdit, že program "Brieflos-Show" (jeden z nedělních nejpopulárnějších programů ORF) vysílali ve stejné podobě dva týdny za sebou. Důvodem byla „ technická chyba“, když hlavní vysílací server vybral starou verzi místo té správné. Tato nová technologie znemožnila zásah techniků, aby vysílání nesprávného vydání programu zastavili.

ORF jako taková ztrácí své pozice, v současnosti má proti stejnému období loňského roku propad podílu sledovanosti o 2,4%. Jako důvod je uváděna „digitalizace“.

Štátna pomoc: Komisia schválila pomoc 7 miliónov EUR na podporu digitálneho vysielania na Slovensku

Podľa pravidiel EÚ pre štátnu pomoc Európska komisia schválila schému pomoci vo výške 7 miliónov EUR na podporu súbežného analógového a digitálneho vysielania počas prechodu na digitálne televízne vysielanie na Slovensku. Komisia konštatovala, že toto opatrenie nepovedie k neprimeranému narušeniu hospodárskej súťaže a je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc, pretože je technologicky neutrálne a obmedzené na nevyhnutné minimum.

Nezávislí investigativní novináři mohou dostat finanční podporu Evropské komise

Nedávno vyvrcholila formou ocenění všestranná podpora "nezávislým" novinářům, aktivně se "zabývajícím" problematikou činnosti evropských struktur... a je tu další projekt . Jde o skutečné finanční dotace na tzv. výzkumné projekty v oblasti investigativního novinářství.

Evropská komise vyhlašuje výběrové řízení na výzkumné projekty v oblasti investigativního novinářství. Dotace, které Komise nabízí, by měly umožnit hlubší spolupráci novinářů v oblasti výzkumu na úrovni EU. Jsou zaměřeny na společné investigativní projekty, které mají nadnárodní nebo evropskou dimenzi, a na kterých se podílí novináři z místních, krajských, nebo národních úrovní z alespoň dvou členských zemí EU.

Celkem je připraveno 1 100 000 Euro, na každý projekt je možné získat až 75% dotaci

Podmínky zde, a zde podrobněji.

Evropská komise proti bonusovým digitálním TV licencím

Evropská komise zahájila řízení proti Francii kvůli udělení bonusových televizních licencí jako náhradu za ukončení terestrického analogového TV vysílání. Francouzská legislativa k přechodu na digitální vysílání z roku 2007, známá jako Télévision du Futur (televize budoucnosti), zajistila třem komerčním vysílatelům bonusové licence kvůli ukončení analogového vysílání v roce 2011 – TV stanice TF1, Canal +, a M6). To nyní zkoumá Evropská komise jako možnou „nedovolenou státní podporu“. Podle Bruselských úředníků ze sekce hospodářské soutěže tato zákonná úprava nerespektuje zásady transparentnosti a nediskriminace při přidělování licencí.

Iniciativa vzešla mj. ze strany nových provozovatelů nových digitálních TV kanálů (NRJ, BFM, Bolloré, AB a Lagardère), kteří argumentují i tím, že platnost dosavadních analogových licencí měla skončit buď začátkem roku 2012 nebo jako v případě Canal Plus již na konci roku letošního, tedy poměrně daleko před koncem analogu samotného.

Komise řešila podobný problém již v roce 2005 v Itálii, kde po výzvě následovalo další řízení v roce 2007 (výhrady byly zejména k upřednostnění dosavadních televizí z analogové éry). V roce 2008 pak Itálie přijala nový zákon, který vytvořil relativně větší prostor i pro další konkurenční kanály.

Další postup – Francie má 2 měsíce na odpověď. V případě, že EK nebude s vysvětlením spokojena, může následovat předání případu k Evropskému soudnímu dvoru k „dořešení“.

Zdroj: EK + La Tribune

pondělí 29. listopadu 2010

START dnes v 19,00: DVB-T2 bude i v Česku - test do konce roku 2011

AKTUALIZACE - zahájeno, z pražského vysílače na 25.kanálu s horizontální polarizací ERP 4kW a s programem ČT- HD a také nakonec i s NOVA-HD.
Test televizního vysílání v DVB-T2 v podobě pilotního testu bude zahájen a potrvá do konce roku 2011. Provozovatelem bude ČMI, resp. tento subjekt získal individuální oprávnění k využívání kmitočtů - vlastní vysílání bude pro Český metrologický institut (část. pers.nástupce býv. Testcomu) zajišťovat společnost České radiokomunikace, a.s. - programy ČT

Vlastní test je plánován ve čtyřech etapách:

1.prosinec 2010 – květen 2011 – testy jednoho vysílače, Praha město 25, ERP 5 kW;
2.červen – červenec 2011 – testy přijímačů a STB;
3.srpen – září 2011 – testy SFN sítí;
4.do konce roku 2011 – rezerva pro dodatečné testy.


Předpokládaný rozsah pokrytí:----------------------------------------------------------------

Informace o zahájení časově omezeného zemského digitálního televizního vysílání v systému DVB-T2

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zadal v rámci svých smluvních vztahů s Českým metrologickým institutem vypracování technické studie, týkající se digitálního televizního vysílání v systému DVB-T2. Pro možnost ověřování technických parametrů a vlastností systému DVB-T2 vydal tomuto subjektu individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů na časově omezené období do konce roku 2011.

Účelem tohoto vysílání je seznámení se se všemi technickými aspekty nového digitálního systému, ověření možných systémových parametrů a získání praktických zkušeností s vysíláním v rámci rozsáhlých jednofrekvenčních vysílacích sítí. Výsledky tohoto experimentu jsou pro ČTÚ nezbytné pro plánování kmitočtových přidělení pro vysílací sítě DVB-T2 i pro stanovení podmínek v rámci budoucích výběrových řízení pro udělení práv na realizaci vysílacích sítí pro šíření digitálního televizního vysílání v systému DVB-T2.

Dostatečná doba trvání vysílání DVB-T2 umožní ČTÚ a všem ostatním případným zájemcům získat veškeré potřebné informace v odpovídajícím časovém předstihu před rozhodnutím o komerčním využití systému DVB-T2, jehož implementace je pro terestrické vysílání v HD rozlišení nevyhnutelná. Zjištěné poznatky budou z hlediska technologické kompatibility významné rovněž pro výrobce nebo dovozce přijímacích zařízení pro DVB-T2.

Vysílání bude zahájeno v Praze na kanále 25 dne 29. konce listopadu 2010 v 19 hod. V další etapě projektu bude následně rozšířeno i do oblasti jižních Čech, popř. dalších oblastí. Vlastní vysílání bude pro Český metrologický institut zajišťovat společnost České radiokomunikace, a.s., která má potřebná vysílací stanoviště, anténní systémy a technické prostředky umožňující realizaci vysílání v předpokládaném rozsahu. Monitoring vysílání bude zajišťovat ČTÚ ve spolupráci s oběma subjekty.

ČTÚ důrazně upozorňuje, že toto vysílání není určeno pro komerční účely ani pro řádný příjem šířených programů širokou veřejností. V průběhu vysílání, které nebude probíhat nepřetržitě, ale v souladu s harmonogramem prováděných měření, bude rovněž docházet ke změnám jednotlivých technických parametrů vysílání a na základě požadavku ČTÚ může být kdykoli přerušeno nebo i ukončeno.

O průběhu projektu bude ČTÚ poskytovat průběžně informace na:
http://www.ctu.cz/pusobnost-ctu/test-dvb-t2.html

Po ukončení časově omezeného vysílání a zpracování všech získaných výsledků ČTÚ zveřejní souhrnnou zprávu, která bude obsahovat veškeré relevantní poznatky a případná doporučení, která z těchto poznatků vyplynou.


pátek 26. listopadu 2010

Duální systém vysílání v digitální době - systém pod tlakem

Evropský parlament včera přijal rozsáhlé usnesení ke stavu a budoucnosti duálního systému vysílání v Evropě v digitální éře. EP varuje před možnými riziky, způsobené především politickými a ekonomickými tlaky na veřejnoprávní média v posledních měsících. K tomu přijala usnesení, obsahující okolo 37 výzev a doporučení...

Podkladem pro jednání EP byla zpráva poslance Ivo Beleta a jednání “kulturního výboru“ (do rozpravy se zapojila například i europoslankyně Z.Roithová.

EP ve zdůvodnění konstatuje mj. i fakt, že „ bohužel má evropská sféra vysílání daleko k ideálu vyváženého duálního systému vybudovaného na dvou stejně silných pilířích…“

EP také připomíná, že v současném mediálním prostředí hrají stále důležitější roli noví velcí hráči, jako jsou poskytovatelé telekomunikačních či internetových služeb a vyhledávače. (stejně jako mnoho z nás již dříve, tedy , že telekomunikace již dávno vládnou médiím, více než mediální obsah všemu ostatnímu..)

Evropský parlament pak mj. také zdůrazňuje nutnost modernizovat stávající systém autorských práv,který by měl usnadnit využívání archívů včetně možnosti používání tzv. kolektivních licencí (to požaduje zejména asociace EBU).

„…Média veřejné služby a duální systém v bodu, odkud není návratu…Bohužel má evropská sféra vysílání daleko k ideálu vyváženého duálního systému vybudovaného na dvou stejně silných pilířích.

V kontextu transformačního působení digitálních médií jsou veřejnoprávní vysílací organizace v některých členských státech konfrontovány se zásadními problémy, které ohrožují jejich existenci jak po stránce finanční, tak po stránce politické. „Ve většině monitorovaných zemí trpí veřejnoprávní vysílací organizace narůstající politizací a s ní spojenými tlaky, čelí chybným modelům financování a upadajícímu renomé [...]“.


Paralelně s tímto vývojem rozpoutalo úzké propojení několika soukromých vysílacích organizací s vlivnými ekonomickými konglomeráty nebo jejich financování z nejasných zdrojů diskusi o jejich důvěryhodnosti.


Podle Protokolu č. 29 Smlouvy o Evropské unii je financování VVO záležitostí vnitrostátních orgánů. Ocitli jsme se však na významné křižovatce. V některých členských státech jsou veřejnoprávní média a v důsledku toho i duální systém na pokraji své existence. Audiovizuální politika EU se nemůže omezovat na intervenci v případech nadměrného financování. Pokud bereme svůj závazek k udržení duálního systému vážně, musíme také vzít v potaz nedostatečné financování a redakční i správní nezávislost VVO…“.


čtvrtek 25. listopadu 2010

Výrobci CRT televizí se kartelově domlouvali na cenách

Zpětně,ale přece - regulátor zasáhl do kartelového jednání výrobců dnes již prakticky nevyužívaných CRT obrazovek...

"Pokuta 52 milionů za kartel výrobců televizních obrazovek platí . Pět výrobců televizních obrazovek, mezi nimiž je Toshiba a Panasonic, musí do devadesáti dnů zaplatit pokutu 52 milionů korun. Sankci potvrdil antimonopolní úřad. Firmy se vzájemně od roku 1998 šest let domlouvaly na cenách CRT obrazovek. Informace prosákly od Samsungu, který za odměnu nic platit nebude.

Jedná se o letošní nejvyšší pokutu antimonopolního úřadu. Na kartelu spolupracovalo celkem osm firem, pokutu si ale rozdělí jen pět z nich: Panasonic, Toshiba, MT Picture Display, Technicolor a Chunghwa Picture Tubes. Firmy neuspěly s rozkladem proti dva měsíce starému rozhodnutí úřadu, a tak mají 90 dní na uhrazení částky.
Kromě nich se na určování podmínek na trhu podílel i Samsung, který informace prozradil. Společnosti Philips a LG Electronics nic platit nebudou, protože je jejich jednání promlčené..."

Komerční rozhlasové skupiny v Británii odmítají podporovat digitální rozhlas

Hlavní komerční rozhlasové skupiny ve Velké Británii (vč. Global Radio nebo GMG Radio ad.) odmítly v rámci předvánočních akcí i celkově podpořit další rozvoj digitálního rozhlasového vysílání v systému DAB, dokud vláda a BBC nedají sami více prostředků na jeho rozvoj.

Požadavek na stát ze strany komerčních rádií se nyní pohybuje ve výši 15 miliónů liber ročně. Jednání se zástupci státu o financování regionálního pokrytí digitálním rozhlasem a o celkovém projektu rozhlasové digitalizace budou pokračovat. Ve hře je mj. i diskuze o výši koncesionářských poplatků či vůbec o financování veřejnoprávních stanic. Zatím probíhá „státní“ omezená kampaň ve prospěch DABu, i když původní plán , včetně termínů, je revidován. Více například v Daily Telegraph

středa 24. listopadu 2010

Polský rozhlas a televize v jednom?

Jak se zdá, veřejnoprávní média v bývalém východním bloku se dávají do pohybu. Aktuální zpráva mě přišla z Polska, kde se předseda tamní rady Jan Dworak vyjádřil, že by chtěl spojit veřejnoprávního vysílání TVP a Polskie Radio - se slovy : Možná jednoho dne budeme svědky vzniku jednoho obřího veřejnoprávního vysílatele, který by kombinoval rozhlasové a televizní vysílání".

Měla by také vzniknout jedna společná mediální rada, která by kromě umělců, duchovních, zástupců kultury a mediální branže podle předsedy mohla sestávat i „pár politiků“.

(Puls Biznes + Polskie Radio)

úterý 23. listopadu 2010

DMO digitální…

V těchto dnech startuje další fáze informační kampaně k přechodu na digitální TV vysílání v dalších územních oblastech, kde dojde zanedlouho k ukončení analogového vysílání.

Kromě tradičních komunikačních projektů k úpravám STA a k dalším souvisejícím věcem proběhne další setkání se starosty obcí na tradiční akci Dny malých obcí. Letošní podzimní akce se uskuteční ve Vyškově na Moravě, včetně prezentace NKS a projektu digitalizace. Podobně tomu bude na dalším „českém „ setkání. Naplánována je i další účast NKS na ISSS v Hradci Králové na jaře 2011, i když s ohledem na dosavadní postup digitalizace již v redukované podobě proti minulým létům.

Ruská digitalizace plánuje stejný počet TV kanálů v Anadyru a ve všech oblastech jako v Moskvě

V moskevském Kremlu proběhlo zásadní jednání k dalším plánům na digitalizaci v Rusku. Ještě v letošním roce by měl být digitální terestrický TV signál k dispozici 20 miliónům obyvatel v 16 regionech. Jednání se zúčastnil i ruský prezident Dmitrij Medveděv , který informoval po schůzce o výsledcích ve stručnosti takto: "Udělali jsme řadu důležitých rozhodnutí pro digitalizaci, včetně potvrzení prvního terestrického multiplexu. Nyní probíhají práce na sestavení dvou dalších sítí tak, aby se digitální signál s televizní nabídkou dostal ke všem obyvatelům země. Jde nám o to, aby nabídka televizních programů byla všude jinde stejná jako v Moskvě (22 kanálů), tedy například i v Andyru i jinde, prostě v každé oblasti, každé vesnici…“


ASO je v Rusku plánováno na rok 2015.

čtvrtek 18. listopadu 2010

Volební výbor doporučil kandidáty do mediálních rad, rozhodne Sněmovna - tajně

Dnešní VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ Volebního výboru PSP, které on-line sledoval a zaznamenával F.Rožánek (anebo přímý přenos (ceskamedia.cz))

Nominováni byli...
VIDEO záznamy na ČM

Přítomných členů výboru: 9

RADA ČRO - 4 volná místa
Badal Milan - 8
Bartíková Katarína - 8
Bobek Miroslav - neprošel
Böhm Tomáš - 8
Florian Jiří - 8
Hazuka Pavel - 8
Herzán Martin - 8
Hůlová Zdeňka - neprošla
Jílková Marie - 8
Kopřiva Pavel - 8
Kučík Vladislav - neprošel
Mazuchová Lenka - 6
Orgoníková Lucie - 9
Rejchrt Miloš - neprošel
Spoustová Stanislava - 8
Šafařík Petr - 7

RADA ČT - 1 volné místo
Dvořák Dobromil - 8
Leszczynski Roman - 9
Nájemník Václav - 9
Spoustová Stanislava - neprošla

Slovensko může dát peníze na digitalizaci operátorům, televizím i divákům, mechanismus zatím nebyl zveřejněn

Včera Evropská komise schválila u druhou část státních dotací k přechodu na digitální vysílání na Slovensku - komise schválila podporu ve výši sedm milionů eur, která je určena na souběžné analogové a digitální vysílání. Stát může provozovatelům vysílání a sítí během trvání souběžného vysílání proplatit polovinu nákladů spojených s přenosem analogového signálu a nákupem nebo pronájmem dočasných mobilních analogových vysílačů. V podstatě se to týká 4 celoplošných stanic, podle dříve zveřejněných údajů ze smlouvy mezi STV s Towercomem bude provoz celého veřejnoprávního multiplexu stát 13 milionů eur ročně.

Již dříve EK odsouhlasila podporu vybraných skupinám obyvatelstva na pořízení zařízení pro příjem digitální TV (do výše 20 Euro, zřejmě ale nepůjde o původně plánovanou formu kupónů). V obou případech zatím není jasný přesný mechanismus poskytnutí finančních prostředků ( v případě TV a operátorů podle dostupných info na základě výběrových řízení), jejichž objem byl postupně redukován.

Zpráva ČTK: "Brusel 17. listopadu (zpravodaj ČTK) - Slovensko může dát sedm milionů eur (asi 175 mil. Kč) na podporu souběžného analogového a digitální televizního vysílání při postupné digitalizaci. Program podpory dnes schválila Evropská komise. Komise soudí, že vše je v souladu s unijními pravidly hospodářské soutěže. "Pozitivně hodnotím slovenské orgány za podporu paralelního analogového vysílání bez nepřípustného narušení hospodářské soutěže. Toto představuje další krok na cestě k digitalizaci televizního vysílání v Evropě," podotkl eurokomisař Joaquín Almunia. Podle slovenského programu mohou mít provozovatelé splňující určitá přesná pravidla nárok na padesátiprocentní příspěvek na náklady související s přenosem analogového vysílání a nákupem vysílačů během přechodného období...."

Další info například zde.

středa 17. listopadu 2010

Bulhaři užijí televizní analog déle, chybí „celonárodní konsensus“

Bulharská Rada ministrů souhlasí s revizí plánu televizní digitalizace v zemi. Informoval o tom vládní mluvčí s odkazem na „ ... nedostatek celonárodního konsensu nad dosavadním projektem a určité obtíže finanční, právní a tržní povahy, které jsou potřebné pro úspěšnou realizaci celého procesu přechodu od analogového vysílání…“

Nově vytvořená Pracovní skupina předloží nový plán do 31. ledna 2011, ve kterém má navrhnout novou lhůtu pro ukončení analogového vysílání v Bulharsku – ta by ale měla být v termínu nejpozději do 1. ledna 2015.

(Zdroj: Bulharská agentura FOCUS)

Big Brother je zpět, zatím ve Švédsku

I na domácí diváky by se zanedlouho mohla sesypat další vlna reality show, která by podle několika (ale nepříliš důvěryhodných…) zdrojů z produkcí mohla asi za rok navázat na letošní televizní talentovou "masáž" v celoplošných komerčních televizích ( a která postupně už i naše diváky podle statistik unavuje..). Ještě předtím bude na jaře ve vzájemné návaznosti další vlna zpěváckých soutěží na obou hlavních komerčních televizích postupně za sebou.

V nejbližších týdnech bude původní projekt Big Brother opět spuštěn ve Švédsku a to ve vysílání televize TV4. TV4 coby jedna z nejsledovanějších stanic jako součást skupiny více televizí, když počátkem příštího roku spustí i TV11.

TV4 je od roku 2004 rovněž i členem EBU, když veřejnoprávní funkci plní zejména její lokální mutace , kterých bylo asi 16, ale počet se průběžně s dalšími fúzemi mění. (např. TV4 Stockholm ad.). Big Brother se vysílal ve Švédsku již dříve a to na stanici Kanal 5 v letech 2000 - 2006.

úterý 16. listopadu 2010

Austrálie –75% domácností může přijímat digitální TV, první region zanedlouho bez analogu

Australská The Digital Switchover Taskforce zveřejnila zprávu - Digital Tracker Report - ke konci roku 2010. Ve sledovaném období se zvýšil podíl domácností s možností přijímat digitální televizi na 75% všech televizních domácností.

První oblastí, kde dojde k ukončení analogového vysílání , bude letos v prosinci 2010 region Jižní Austrálie (Broken Hill, Riverland, Spencerský záliv a Mt Gambier).

Obyvatelé v oblasti jsou podle průzkumů dobře informováni a připraveni.
Celkem 15 dalších oblastí bude postupně vypínáno až do definitvního ASO v letech 2010 a 2013.

Francie digitalizuje i své zámořské enklávy

Na všech francouzských zámořských územích bude zahájeno digitální televizní vysílání dne 30. listopadu 2010 a plného pokrytí má být dosaženo nejpozději do února 2011. Na většině těchto území budou diváci mít přístup k 7 národním muxům. ASO je plánováno na listopad 2011.

Jde o území:

Martinik a Guadeloupe, Guyane, St Barthélemy, Réunion a St Martin, Polynésie, St Pierre et Miquelon, Now vá Kaledonie, Wallis et Futuna a Mayotte

http://outremer.tousaunumerique.fr/

Transpoziční novela ZEKu v meziresortu, pak vláda a Parlament…

V rámci tzv. vnějšího připomínkového řízení byl do elektronické knihovny Úřadu vlády ČR (eKLEP) vložen materiál „Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony“.

Návrh byl zpracován na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2010 k implementaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009 a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/140/ES ze dne 25. listopadu 2009.

Lhůta pro připomínky končí počátkem prosince, po jejich vypořádání bude návrh předložen vládě k odsouhlasení a poté do Parlamentu.
Transpoziční lhůta pro implementaci uvedených evropských směrnic do národních legislativ skončí dne 25. května 2011.

Hlavní body návrhu novely zákona o elektronických komunikacích jsou:

• posílení principu technologické neutrality a neutrality služeb a stanovení výjimek z těchto principů,
• umožnění obchodování s oprávněními umožňujícími využívání rádiového spektra ve vymezených kmitočtových pásmech,
• úprava oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely a krátkodobých oprávnění,
• rozšíření úpravy výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů o výběrové řízení-aukci,
• úprava povinnosti přenositelnosti čísel,
• úprava analýz relevantních trhů,
• zavedení možnosti uložení povinnosti funkční separace,
• zavedení opt-in principu při poskytování osobních a identifikačních údajů,
• rozšíření přístupu k prostředkům a sdílení kapacit,
• úprava postupů v případě narušení bezpečnosti osobních údajů,
• úprava zajištění bezpečnosti a integrity veřejných komunikačních sítí a služeb elektronických komunikací,
• úprava kompetencí a povinností Českého telekomunikačního úřadu.
a další.

Text návrhu zákona se všemi dalšími náležitostmi a zprávami je veřejně k dispozici v Knihovně připravované legislativy
PID: RACK8B4H530Q

Seminář, který nasměruje debatu o změně zákona o ČT,už ve čtvrtek

Na čtvrtek je svolán seminář k veřejnoprávním médiím, který byl vyžádán při podzimním jednání volebního výboru v souvislosti s projednáváním senátního návrhu novely zákona o ČT (parlamentní tisk 27). Akce se uuskuteční v budově poslaneckého klubu ČSSD.


Seminář "Veřejná služba v médiích – víme co to je?", který pořádá Místopředseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek a místopředseda volebního výboru Vítězslav Jandák pořádají ve spolupráci s agenturou A. G. P. editions, spol. s. r. o.,je určen především poslancům a senátorům, odborné veřejnosti, členům mediálních rad, nejrůznějších odborných komisí, studentům žurnalistiky či masové komunikace a každému, koho zajímá mediální problematika. Na zcela jistě atraktivní akci vystoupí mj. i viceprezident CME Petr Dvořák. Ve hře je možnost aby ČT dál vysílala reklamu a výnosy z ní by byly využity na kinematografii či digitalizaci archívu a na další kulturní a příp. jiné podobné účely.


Program semináře :

- 10.00 Zahájení a úvodní vystoupení : Lubomír Zaorálek,Vítězslav Jandák

- 10.15 – 11.45 Panelová diskuse :
- J.Janeček, generální ředitel České televize
- P.Duhan, prozatímní ředitel Českého rozhlasu
- P.Dvořák, jednatel společnosti CET 21 a viceprezident CME
- J.Hrabák, generální ředitel Rádia Impuls
- I.Mathé, rektor Akademie múzických umění
- K.Hvížďala, nezávislý novinář

- 12.00 – 12.30 přestávka na kávu

- 12.30 – 14.00 moderovaná diskuse přítomných
Seminář moderují M.Kučera a L.Skopal