pondělí 31. prosince 2007

PF 2008

Vše nejlepší všem v roce 2008! i digitalizaci:-)

...dění kolem prezidenta II.

Co by podle správného mediálního kýče mělo zaznít ( a nemělo chybět) v PR kampani před prezidentskými volbami:
- junior: "české holky jsou velmi hezké" (po silvestrovské oslavě v klubech..) - pozn. asi pouze u syna kandidáta J.Švejnara
- jak probíhají vánoce v ČR/Americe a jak je těžké pořídit na Vánoce kapra, raději se jí něco zdravého... /alternativně česká varianta o Vánocích a tradicích
-ohlas nějakého absolventa školy jaký je kandidát fajn člověk, přísný ale spravedlivý, a hlavně lidský..dtto v ČR
- nějaký sportovní zájem, případně foto z dovolené na lyžích/na horách (všichni kandidáti) - povinné
- něco z české historie, kladný vztah k nějaké postavě v politice nebo českém umění, téměř jako povinné bych viděl vyjádření k Masarykovi...(podprahově paralela se zahraniční manželkou)
- vztah k památkám v Čechách a její kráse a dozajista nějaký pozitivní názor na moderní architekturu (blob na Letné)
- něco z ekologie a jak by se to mohlo lepšit
- výhoda nezávislosti a negativní role stranických aparátů
- komentář polititologa o velkých šancích nestranického nezávislého kandidáta...
- zprávy o nejednotě a sporech ve volebních stranách a samozřejmě alespoň vyrovnaný průzkum veřejného mínění...


Je na to téměř 6 týdnů:-)

neděle 30. prosince 2007

Evropští médiální regulátoři zveřejnili stručné záznamy ze svých setkání

Evropská asociace regulačních orgánů (EPRA) odtajnila zjednodušené záznamy z hlavních vystoupení spolu se základními prezentacemi hlavních řečníků na pravidelných setkáních EPRA, které se konají cca 2x ročně. V roce 2007 se setkání uskutečnilo poprvé i v Praze, financování akce ze strany českého regulátora ale bylo dořešeno až nedávno na základě rozhodnutí MF ČR.
Ke každé akci je k dispozici i základní agenda jednání, případně souhrnná zpráva pro média.

http://www.epra.org/content/english/press/back.html

http://www.epra.org/content/english/index2.html

Komentáře I.Hofmanna na ČRo 1 budou v roce 2008 vystřídány.

V dnešním dopoledním pořadu na Čro1 (cca od 10,20) potvrdila nová ředitelka ČRo 1 B.Tachecí, že v roce 2008 skončí dosavadní každodenní komentáře Ivana Hofmanna, které posluchači slýchali nepřetržitě po dobu 11 let. Od ledna, podle ředitelky Tachecí nejpozději od 3.lednového týdne, budou tyto komentáře nahrazeny jinými, a to od více autorů. Mění se i programové schéma této hlavní veřejnoprávní rozhlasové stanice.

Právě jakýsi "názorový monopol" dosavadního "exkluzivního" komentátora byl velmi často předmětem kritiky, mj. i proto, že autor byl často řazen do jedné názorové (i politické...)skupiny .

neděle 23. prosince 2007

...dění kolem prezidenta

Myslím , že nás čeká více než měsíc velmi líbivých,"sladkých" a uhlazených (a zpravdila předem precizně připravených) předvolebních výroků, hodnocení, komentářů a fandění některých médií v souvislosti s volbou prezidenta. Některá média a novináři pojala volbu prezidenta jako svůj hlavní úkol a neskrývaně (až kontraproduktivně) podporují všemi prostředky některého kandidáta. Myslím, že i laik se zamýšlí nad aktivitami například evidentně stranícího aktualne.cz, kde je den co den nějaký podpůrný text ve prospěch česko-amerického kandidáta ČSSD a dalších stran Jiřího Švejnara.
Fráze zaplnily dnešní slovník (...odblokovat, odpolarizovat,vést nebo alespoň zahájit diskuzi, konstruktivní, pozitivní, spojující, komunikující,otevřený...)

Zajímavé jsou i některé televizní pořady, jakkoliv smíchané s trochu vánočně laděným kýčem. Jeden z komentářů je možné přečíst třeba zde:
http://daniel-deyl.blog.tyden.cz/clanky/1485/co-se-stalo-janu-krausovi.html

...O tom, že Klausovi přibývající věk na přijatelnosti nijak nepřidává, máme důkazů denně dost. Páteční rozhovor připomněl těm, kteří na to snad pozapomněli, že pro Havla platí totéž. To by mohla být dobrá zpráva. Jen je škoda, že se to stalo za cenu proměny Jana Krause - doufejme, že jen dočasnou - v oddaného psíka....

Pro ukázku počátek na aktuálně.cz, dále pak mnoho dalších
...Přemýšleli jsme, jakým způsobem dotyčný text zprostředkovat Vám, čtenářům Aktuálně.cz. Nakonec mne napadlo, že panu profesorovi založím blog. Trochu atypicky, bez jeho vědomí. Za což se mu tímto omlouvám. Je tedy možné, že tento první příspěvek je zároveň i posledním. Jeho autor se k ničemu nezavázal. Ani nemohl. Nicméně panu profesorovi napíši. Napadá mne i optimističtější scénář, co se další existence tohoto blogu týče. Uvidíme...Libor Stejskal, editor blogů ....

pátek 21. prosince 2007

drobnost

Nevím sice od kdy, ale zaregistroval jsem, že České radiokomunikace již nejsou generálním sponzorem odborného digitálního webu digizone.cz (alespoň tedy zmizel příslušný banner). Vše další by bylo pouhou spekulací....

čtvrtek 20. prosince 2007

"Oni nevysílají pitomosti proto, že by sami byli pitomci. "

Doporučuji velmi zajímavý a poměrně otevřený rozhovor s Daliborem Matulkou členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, bez komentáře.
"...Rozhlasové a televizní vysílání, pokud jeho ekonomika je založena na reklamě, není ničím jiným než obchodem s lidskou blbostí. Nelze míti provozovatelům vysílání až tak za zlé, co vysílají. Oni nevysílají pitomosti proto, že by sami byli pitomci...."

"...RRTV je zvláštní v tom, že je sice svou konstrukcí laickým sborem - sedí v ní spisovatel, bývalý poslanec, komunální politik, kněz, bývalý profesionální disident či právník - ale svými funkcemi ze zákona jde o ryze profesionální správní úřad. To se spolu trošku tluče a skutečně to činí problémy. Laickost složení rady je vynikající z toho hlediska, že rada alespoň v onom třináctičlenném počtu jakžtakž odráží i složení divácké a posluchačské veřejnosti a z tohoto pohledu je také její pohled na vysílání lepší, než kdyby měli vysílání posuzovat pouze ryzí profesionálové, úředníci. Na druhé straně však neprofesionalita většiny členů rady je dle mého názoru příčinou řady neshod a komplikovaných rozhodnutí, z nichž mnohá jsou úspěšně napadena u soudu. To se týká především udělování a změn licencí. V těchto věcech se členové rady mají pohybovat přísně v mantinelech správního práva. Není divu, že někteří - právem nepolíbení a správním právem obzvlášť - se v těchto mantinelech pohybují jako slon v porcelánu. No a v těchto záležitostech se právě zpravidla obtížně hledá i uvnitř rady společná řeč. Každý radní si vykládá zákon po svém, někteří z nich si neumějí správně vyložit ani právní názor soudu vyjádřený v rozsudku, prostě laickost ve složení rady zde působí spíše negativně...."

Ještě k návrhu nových poplatků

Ve stínu zájmu o novou verzi TPP, který by měl být po dokončení připomínkového řízení ve vládě ke schválení na přelomu února a března , je v podobné proceduře do značné míry související a navazující návrh vládního nařízení k poplatkům. Nový digitální zákon i po zásadních připomínkách některých komerčních televizí v původním projednávání aktuálně upravuje pouze rozmezí pro výši poplatků za využívání kmitočtů pro vysílání, nově s odkazem na "Nařízení vlády". Televize jsou povinny příslušnou část poplatku uhradit "držitelům" kmitočtů a současně plátcům - operátorům sítí. Vzorec pro výpočet výše poplatků za využití kmitočtů pro televizní vysílání je pro analogové a digitální televizní vysílání v návrhu v zásadě shodný, je ale rozdílná výše příslušného koeficientu P1 pro analogové televizní vysílání a digitální televizní vysílání s příslušnými podmínkami a pravidly pro výpočet. Pro analogové televizní vysílání se v návrhu počítá i se zvýšením koeficientu v případech, kdy by držitel oprávnění neukončoval analogové televizní vysílání v termínech stanovených v Technickém plánu přechodu.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb. s identifikací "Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel" by měl být po připomínkách vypořádán a předán k definitivnímu schválení do února 2008.

Evropská komise „ stíhá“ Itálii za nedodržování evropské směrnice.

Evropská komise zaslala Itálii dopis s upozorněním na fakt, že Itálie nedodržuje ustanovení evropské směrnice „Televize bez hranic“ (TVWF). Tuto směrnici po nedávném rozhodnutí a souhlasu Evropského parlamentu nahradí nová směrnice „o audiovizuálních službách“, ale nyní jde o vyhodnocení dodržování dosavadních podmínek. (Mimochodem i prezentace této změny na evropské úrovni v posledních dnech v českém tisku a v médiích možná nechtěně vyvolávala dojem, že nová pravidla jsou již ihned platná pro ČR, i když k tomu dojde až po zapracování a schválení těchto změn v českých zákonech - tzn. nejpozději do 2 let).
Dosavadní směrnice z roku 1989 ( a s revizí 1997) kromě pravidla volného pohybu TV programů v prostředí EU zavedla také povinnost vysílat tzv. evropskou tvorbu (evropské kvóty).

V případě Itálie zjistila EK za pomocí monitoringu, že italští broadcasteři nedodržují hodinové reklamní limity (max.12 minut z hodiny vysílání), ani povinné přestávky mezi reklamními bloky (min.20 minut). Chyby byly zjištěny i italské legislativě ve věci teleshoppingu a ve vlastních self-promo aktivitách provozovatelů v rámci vlastního vysílání. Itálie má nyní 2 měsíce na odpověď na tento oficiální dopis s upozorněním, pak může ( a zřejmě i bude) následovat ze strany EU tzv. infringements proceedings.

Rusko zastavilo udělování nových TV licencí

Rusko zastavilo udělování nových televizních licencí do doby dokončení a definitivního schválení plánu přechodu na digitální TV vysílání. Plán byl již před měsícem vládou akceptován a měl by být dokončen a přijat v první polovině příštího roku. Návrh počítá s ukončením analogového vysílání v roce 2015.


http://www.broadbandtvnews.com/today/?p=3081

Další užitečné odkazy

V polovině prosince proběhla reorganizace webových stránek Ministerstva průmyslu a obchodu, kam byla po zrušení Ministretsva informatiky přesunuta důležitá sekce elektronických komunikací. Při této příležitosti byla sestavena základní podobu vlastní webové podstránky:
http://www.mpo.cz/cz/e-komunikace-a-posta/

Také web NKS bude začleněn do inovované strktury prezentace MV, zatím je k dispozici archivní část.
....
Podrobně a zasvěceně se lze informovat o WRC 07 a dalších souvislostech o správě kmitočtového spektra například na www.soukenka.cz. Zatím chybí více podrobných oficiálních informací k této důležité události, i když jsou již zpracovány a jejich prezentaci lze očekávat poměrně brzy (pravdouje, že podobně jako dříve, jsou dokumenty ITU zpoplatněné...). Souhrn z poslední podzimní ženevské akce se podařilo před zakódováním stáhnout a jsou stále pro zájemce k dispozici.

Aabych nezapoměl, přidávám odkaz i na České radiokomunikace, kde je i TPP (starý) , ale například i zpráva z RRC 06:
http://www.radiokomunikace.cz/cs/domacnosti/vysilani/digitalni-televizni-vysilani-dvb-t.ep/
Zatím je zde relativně méně aktuálních informací, ale i ty jistě přijdou.

Čeká příští rok další kolo bojů o český rozhlasový éter?

Již před mnoha měsíci se v českém mediální zákulisí objevily první náznaky a informace o další vlně znovu propukající konkurenční války mezi některými českými rádii. Zvýšený pohyb a aktivita některých lobbistických struktur dávala tušit, že v pozadí primárního zájmu o digitalizaci čeká na v poslední době méně sledovaný rozhlasový trh další kolo boje o relativně stagnující podíl na celkových reklamních nákladech. Tím nejlepším důsledkem podobného soupeření je boj o diváka v rozhlasovém éteru a řada nových nabídek vylepšení rozhlasových programů , včetně posílení internetové složky všech rádií, poměrně delší dobu let bez většího zájmu. Jinými důsledky jsou méně viditelné kroky. Rozhlasová branže neprošla z hlediska legislativy nějakou významnější změnou již delší dobu, i do budoucna je pro rozhlas například zachována „soutěž krásy“ na nově uvolněné a zkoordinované kmitočty a pokračují léta se vlekoucí soudní spory, zpravidla bez vítěze. Přesto se dá říct, že posluchači jsou v celku spokojeni a stabilní je i posluchačská přízeň jednotlivým stanicím, jak potvrzují poměrně stejné výsledky poslechovosti rádií.

O tom, že v zákulisí je situace žhavější, není v posledních měsících pochyb. Stačí si i číst některé internetové příspěvky k tématu rádií z posledních měsíců (i let) a zejména diskuzní poznámky k nim nebo třeba i podrobněji prolistovat například zápisy z jednání regulátora. Jedna z mnoha zatím „drobných“ kauz je vysledovatelná třeba i z jednání v prosinci. Digitalizace rozhlasu zatím není v našich podmínkách, vyjma Českého rozhlasu, příliš aktuální, i když možnost uvolnění III. kmitočt. pásma (dosud TV NOVA ) je díky novému TPP podstatně blíže. Zatím se stále ještě primárně bojuje o současnou podobu rozhlasového trhu.

Dodatek:
Velká očekávání jsou zejména nyní, v rámci medializace nástupu nového vedení ČRo1, vkládány do připravených, i když jen obecně známých plánů veřejnoprávního rozhlasu pro příští rok.
http://www.tyden.cz/rubriky/media/sef-radnich-florian-tacheci-ma-zvysit-poslechovost_35879.html

Návrh vládního nařízení o poplatcích za kmitočty připraven

Původně kompatkní součást návrhu digitální novely, která řešila změnu v poplatcích za užívání rádiových kmitočtů, a která byla v průběhu mimořádně důkladného projednávání na LRV nakonec vyčleněna jako samostatná část, byla odeslána předkladatelem (MPO) jako návrh vládního nařízení do "vnějšího připomínkového řízení". Jde o nedílnou součást pravidel pro přechod na digitální vysílání, ve kterých je obsažena i diverzifikovaná výše a struktura poplatku za využívání kmitočtů . Dosud jde o poměrně nízké částky, například za šíření jednoho celoplošného komerčního programu na území s pokrytím přes 90% činí poplatek pouze několik miliónů korun ročně a představuje odhadem zhruba necelých 2,5 % celkových nákladů pro provozovatele vysílání na vysílání programu.

středa 19. prosince 2007

NOVA CINEMA funguje jako výborná propagace satelitu

I když zástupci TV NOVA v poslední době kladou větší důraz na jiné platformy a doporučují se v informační kampani zaměřit více na digitální televizní terestrické vysílání, ve skutečnosti spuštění nového televizního kanálu NOVA Cinema funguje jako výborná propagace satelitního vysílání ( a z části i kabelového..). Program je dostupný prostřednictvím různých společností na satelitu (v různých cenových relací - viz články na digizone.cz k tomuto tématu v průběhu posledních dnech), na kabelu a v IPTV. Aktivní propagace způsobila nárůst zájmu o satelitní vysílání, kde značka NOVA funguje jako dobrý motiv. Příkladem jsou nejen Domažlice, ale i jiné regiony. Pokud se NOVA Cinema stane programem v rámci tzv. kompenzační licecne pro vysílání v DVB-T, bude to jistě i přínosem pro tento druh vysílání.

Paradoxně se zatím nijak zásadně (kromě určitého zmatku u diváků..) neprojevil návrat NOVY k analogu na Domažlicku. Jak ukazují moje informace z místa, ale i zprávy od odborníků přímo z regionu (viz dále odkaz na diskuzní text od Davida Rácze), poslední týdny jsou ve znamení další vlnu zájmu o satelit.

Komentář na Digizone:
Dnes 12:11 Nový Vložil: David Rácz/digitálníChodsko.cz (neregistrovaný)Titulek: V Domažlicích se nejvíce prodávají satelitní komplety (celé vlákno)

Počet prodaných satelitních přijímačů tento měsíc silně předčil prodej set-top-boxů na pozemní příjem. (nejen u mě ale i u konkurence) Jednak za to může jistota příjmu a hlavně větší programová nabídka i s Novou Cinemou (tu chtěj lidi hlavně - často mám v krámu frontu na Gital kupony 200,-) Se zahájením dalšího Muxu s komerční nabídkou programů se možná prodej set-top-boxů opět zvýší, nedělám si však velké iluze. Prostě satelitní příjem prudce nabírá na obrátkách, že by nový český fenomén?

http://www.digizone.cz/aktuality/na-tchaj-wanu-se-nejvice-prodavaji-set-top-boxy/43994/

TPP v pracovní fázi stále počítá s termínem 2010

Návrh TPP je před závěrečných schválením v Radě ČTÚ a podle informací od provozovatelů vysílání i dalších by měl nadále obsahovat plán na ukončení analogu do roku 2010. Podrobnosti a finální závěrečné resumé bude podle informací k dispozici na čtvrtečním setkání vedení ČTÚ s médii. Čeká se také , jaká budou stanoviska nejen televizí (to je v řadě případů značně předvídatelné, uzavírají se i novinářské sázky v souvislosti s dřívějšími TZ k TPP, které jsou k dispozici i na netu), ale zejména ze strany operátorů. Případné připomínky a návrhy případných úprav mohou být ještě uplatněny v připomínkovém řízení a jejich „vypořádání“ před tím, než návrh dostane prostřednictvím MPO k závěrečnému souhlasu vláda.

Uvidíme také, jak se projeví částečně společné vlivové zastupování jedné ze současných televizí a významného operátora. Jinak jsem si se zájem přečetl reakci na mé poznámky na mém osobním blogu směrem k rozhodování operátorů a uvědomil jsem si, že jsem nezaregistroval v předchozí době například žádné zásadní stanovisko například od Českých radiokomunikací jak k projektu Digitální koalice nebo i k přijetí digitální novely…

Na zásadnější reakce k TPP si určitě ale bude nutné počkat na dobu po jeho důkladném prostudování. Jednou ze sledovaných událostí bude jistě zajímavé a důležité stanovisko současných TV , včetně ČT. Nova i Prima mají v této souvislosti možnost při souhlasu získat kompenzační licenci. Jde také o to zda televize budou i nadále postupovat shodně nebo zda se projeví přirozeně odlišné strategické zájmy. TV Prima zatím ještě RRTV nepožádala o bonusovou licenci podle stávajícího zákona a řeší alespoň podle médií především otázky programu a personálie (mimochodem další změny na významných postech se očekávají do několika týdnů..)

Problém RRTV vyřešen, na jaře další pravidelná volba šéfa

Poslední dobou se mediální kuloáry věnovaly i otázce situace v RRTV. Dlouho se vlekoucí anabáze s uspořádáním setkání mezinárodních regulačních orgánů EPRA ( a jejím finančním pokrytím), uspořádaného letos na jaře v Praze, se i po nenaplněných příslibech některých poslanců či náměstků ministrů podařilo v průběhu prosince vyřešit. RRTV nakonec získala finanční prostředky na tuto akci, které na jaře vláda ČR na základě předchozí žádosti odmítla . Rada se může plně věnovat své agendě, na jaře 2008 pak další plánované volbě předsedy RRTV při končícím mandátu dosavadního šéfa Václav Žáka.

Jaké novinky pro digitalizaci přinese tento čtvrtek?

Stalo se téměř „pravidlem“, že návštěva členů nejvyššího vedení televize NOVA na Barrandově přinese nějaké významné věci, rozhodnutí, změny či prohlášení. Mj. to bylo například nejen při zahájení digitálního vysílání v další oblasti, ale i spíše při návratu k analogu na Domažlicku.

Tento čtvrtek se také očekává veřejné oznámení výsledků projednávání výsledné verze Technického plánu přechodu na Radě ČTÚ. Návrh je již dokončen a dnes by se měly schválit závěrečné úpravy. Tomu předcházely intenzivní konzultace s provozovateli vysílání a zejména s operátory. Je jasné, že ne všechny požadavky ze strany provozovatelů jsou akceptovatelné. Připomínku k TPP v přípravné fázi uplatnila také Národní koordinační skupina, a to ve vztahu k připravované informační kampani ve vazbě na TPP (vypínání primární a sekundární sítě vysílačů...). Návrh by měl jít po souhlasu Rady ČTÚ do 15tidenního meziresortního připomínkového řízení.

Očekávaná čtvrteční návštěva Adriana Sarbu, nyní provozního ředitele celé skupiny CME, by se podle více zákulisních zdrojů měla také týkat možného vyjádření TV NOVA k TPP (podle některých zainteresovaných novinářů se neočekává příliš pozitivní zpráva). Očekává se ale především hodnocení rozjezdu programu NOVA CINEMA a podle některých informací i některé možné novinky ve vztahu k satelitnímu vysílání (delší dobu se spekuluje i o změně a přechodu k jinému zprostředkovateli přístupu na sat, nejčastěji je řek o DIGI TV).

pondělí 17. prosince 2007

Čeká NOVU a další francouzský scénář?

Ve Francii se úspěšně rozbíhá projekt vysílání DVB-T,a to nejen v rámci placených televizí. S postupem pokrytí území a obyvatel digitálním signálem místní silní hráči ztrácejí pozice a jejich sledovanost, resp. podíl na trhu, klesá na historické minimum. I když jsou podmínky ve Francii značně odlišné, zejména co do podílu terestrické televize, je to poměrně významný signál (a možná i vysvětlení pro některé události mimo Francii...).

Via parabola.cz (via Broadbandtvnews)
Francie: Nové DVB-T stanice jsou úspěšné 17.12.2007, 11:01 DNES autor: Martin Vyleťal
Nové neplacené kanály vysílané v DVB-T sítích ve Francii získávají u diváků stále větší oblibu.Vyplývá to z posledního průzkumu Mediametrie. Největší francouzské komerční televizi TF1 poprvé v historii klesl podíl na trhu pod 30 procent - na 28,9%. Důvod je jediný - nové digitální televize.Televize W9, která je součástí skupiny M6, má na trhu již 3,6 procentní podíl, NRJ12 a NT1 mají po 2,1%, Direct8 1,4% podíl, za absolutního vítěze nových digitálních kanálů se považuje TMC (3,7 procentní podíl). Na konci tabulky v podílech na trhu jsou BFM (0,8%) a i-Télé (0,6 procent).
Původní analogové kanály dosáhly následujících podílů na trhu: France 2 (16,7%), France 3 (11,2%), M6 (10,7%), Canal+ (1,9%), France 5 (3,7%) a Arte (1,7%).
Zdroj: broadbandtvnews
Originál: http://www.broadbandtvnews.com/today/?p=3034

sobota 15. prosince 2007

Čína finančně podpořila vlastní formát pro mobilní digitální TV

Čína věnuje 400 milionů yuanů (54 milionů US$) na státní fond pro vývoj nového vlastního technologického standardu pro mobilní digitální televizi.
Vývojový progrtam by měl být dokončen nějpozději do 3 let ale podle dostupných zpráv se očekává výrazné zkrácení plánovaných termínů. Podobně jako v případě DVB standardů Čína nejprve testovala zahraniční projekty, nyní se ale (stejně jako o digitálního vysílání) i v tomto případě rozhodla jít vlastní autonomní cestou. Komerční provoz ale zřejmě nebude spuštěn v plné míře u příležitosti Olympiády v příštím roce.

Náklady na rozvoj nového formátu by ale kromě technologického vývoje měly krýt i další fáze, včetně prací na dokončení koncových zařízení pro čínský trh. Za celý projekt je zodpovědný čínský Státní úřad pro film a média, který očekává široké využití nového systému u místní populace (podle některých sebevědomých vyjádření by měl mít dokonce až dominantní postavení).


http://archive.ceskamedia.cz/article.html?id=173589_nw_M&qqqq=mobilní%20digitální%20vysílání%20Čína

pátek 14. prosince 2007

Francie má už i oficiálně dva digitální rozhlasové formáty

Francouzská ministryně kultury Christine Albanelová podepsala rozhodnutí o přijetí nových technologických standardů pro digitální rozhlasové vysílání pro tzv.III.kmitočtové pásmo a"L-band" :
- Digital Radio Mondiale (DRM)
-Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting (T-DMB)

Francie je tak první evropskou zemí, která se rozhodla pro toto oficiální přijetí nových standardů pro digitální rozhlas. Vysílání v DRM má přitom ve Francii za sebou už dlouhodobé testy i pilotní projekty, včetně podrobné diskuze zástupců regulačních orgánů i státní správy. Na počátek roku 2008 plánuje regulátor Conseil Superieur de l’Audiovisuel (CSA) tendry pro komerční provoz digitálního rádia. Předpokládá se, že by digitální stanice mohly diváci naladit ještě do konce roku 2008.

První hybridní přijímač pro DAB/DAB+ i internet.

Společnost Frontier Silicon ve spolupráci s firmou REVO nabídla zájemcům první kombinovaný rozhlasový přijímač pro digitální vysílání v T- DAB/DAB+ a současně i pro bezdrátový internet Wi-Fi. Přístroj pod obchodním názvem Blik RadioStation je sestaven na základě multistandardní technologie firmy Frontier Silicon’s s názvem Venice 6 .

V současnosti se uvádí, že po celém světě je kdispozici posluchačům již 6,5 miliónu přístrojů pro DAB, nejvíce ve Velké Británii. V poslední době je velmi zajímavý projekt DAB+ v asutrálii, který je spouštěn za účasti komerčních broadcasterů.

Více například i zde:
http://www.revo.co.uk/digital-radio/revo-blik-radiostation.php

OFCOM zveřejnil roční report o trhu telekomunikací včetně médií.

Britský konvergovaný regulační orgán zveřejnil pravidelný roční II. report o stavu mezinárodního telekomunikačního trhu. Zpráva je členěna na konvergovanou oblast jako celek, na sekci televizí, rádií a telekomunikačních služeb. Zajímavé je například porovnání nákladů z veřejných prostředků na provozování televizí v jednotlivých (vybraných) zemích - v sekci TV.

OFCOM do souhrnu zahrnul výsledky ve Velké Britáánii, Francii, Německu, Itálii a USA , Kanadu a Japonsko. Část je rozšířena i o informace z Polska, Španělska, Nizozemí,Švédska,Irska. Zvláíštní část se týká trhů v Brazilíi, Číně,Indii a Rusku.

Report je zde:
http://www.ofcom.org.uk/research/cm/icmr07/
Loňská zpráva je k dispozici a pro porovnání zde.

Francouszký regulační orgán CSA zahájil konzultace k přechodu na digitální vysílání.

Francouzský regulátor Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) zahájil veřejné konzultace k plánu na dokončení přechodu na digitální vysílání. Termín uzávěrk pro reakce na 58 základních otázek je stanoven na 4.února 2008. jednou z hlavních diskutovaných oblastí je i kompelxní informační kampaň.

text k diskuzi o další postupu ve francouzské digitalizaci je zde :
http://www.csa.fr/actualite/decisions/decisions_detail.php?id=125408

úterý 11. prosince 2007

Personální změny

Kateřina Kučerová , která doposud publikovala na digitálním serveru Českého rozhlasu, piodle všeho ode dneška posílila redakci DIGIZONE

Ve Slovenské televizi skončil generální ředitel Radim Hreha a nyní STV vede jeho zástupce N.Savický.

neděle 9. prosince 2007

Konvergence médií i konvergence regulátorů?

V souvislosti s konvergencí médií a telekomunikací se stále častěji hovoří i o možné konvergenci regulačních orgánů. V některých státech již sloučené organizace fungují, v některých se to plánuje. V souvislosti s technologickým vývojem i s postupující digitalizací postupně slábne role tradičních regulátorů obsahu, i když samozřejmě jejich úloha a potřebnost nekončí. Jde spíše o to, jaký systém bude pro celý regulační systém vyhodnocen jako nejvhodnější a nejefektivnější. I o tom byla také nedávná podzimní konference Rady Evropy ve spolupráci s OSCE ve Skopje, se zaměřením na situaci v jihovýchodní Evropě. Akce proběhla již dříve, ale nyní jsou k dispozici oficiální závěry z tohoto setkání.

Francouzské vlaky TGV od pátku s internetem "na palubě"

Od letošního 7. prosince je možné při jízdě francouzským rychlovlakem TGV směrem na východ od Paříže (TGV Est) používat na PCm, které jsou pasažérům k dispozici , kromě informací o vlacích a dalších souvislostech i běžných služeb bezdrátového WI FI připojení k interentu. Služba "Services and Internet Access Portal" je nabízena cestujícícm první i druhé třídy.
Od ledna 2008, bude tato služba dostupná i cestujícím TGV linek v německu, Švýcarsku a Lucembursku. Jde o kombinaci satelitních služeb s využitím systému WiFi. Současný pilotní projekt je podle informací bezplatný. Od poloviny roku 2008 chce společnost SNCF po rozšíření projektu na všechny spoje TGV ji dále nabídnout s velkou pravděpodobností i pro další spoje mimo systém TGV.

Přechodem na digitál získáte více programů...

a nemyslím si, že reálně hrozí , že "o některé stanice přijdete.."(viz reklama), spíše naopak. Ostatně veškeré diskuze kolem zákona i nyní k TPP jsou právě o tom, aby bylo co nejméně krizových míst a chvil. Vždy se ale počítá s dostupností souč.TV a ještě před vypnutím v rámci spuštění digitálního vysílání se naopak nabídky nejprve rozšíří o nové programy. Samozřejmě to nic nemění na tom, že se diváci mohou kdykoliv- již dnes- rozhodnout pro jakoukoliv jinou platformu, byť placenou. Z hlediska "přechodu" jde o to pomoci vyřešit a informačně asistovat divákům, aby po definitivním ukončení analogu všichni měli příjem TV vyřešen dle svých potřeb, zájmů i možností.


Syndikát novinářů: Tichá předvánoční vzpomínka na premiéra

Anonce:

NOVINÁŘI a POLITICI

"Diskuse o věčném boji mezi dvěma skupinami ovládajícími veřejný prostor. Tichá předvánoční vzpomínka na premiéra Mirka Topolánka
...rád útočí...
...rád mluví...
...rád poučuje...
...rád rozdává čokolády...
...ale nerad své názory obhajuje.

Na opakované výzvy k setkání nereagoval.
Přijďte 13. prosince ve 13:12 hod. do Presscentra syndikátu
na setkání s českými novináři "

OVM: Pan Jiří, paní Kateřina a pan Jiří...

Myslím, že málokdo , stejně jako já, se ubránil mírnému... úsměvu při dnešním vydání Otázek Václava Moravce na ČT1 a vzájemnému skákání si do řeči a kdo s tím začal první ... až s komickým nádechem...(v závěru pořadu na ČT1)

Záznam z 9.12.2007 bude například zde, později i textový přepis.

Vyváženost el. médií napříště řešit nejlépe autoregulací

Z nového Mediažurnálu se lze dozvědět i několik málo podrobností z poněkud zvláštního setkání novinářů, které nebylo všem novinářům přístupné....
V podstatě lze závěry diskuze nad posuzováním "objektivity a vyváženosti elektronických médií" podle těchto informací a při velkém zjednodušení shrnout ve fakt, že vše bude možné efektivně řešit autoregulací. Jistě pak leckoho napadne nijak nová úvaha nad existencí regulačního orgánu. zajímavé je i další pokračování:

Prezentace nového monitorovacího softwaru RRTV (který lze do značné míry považovat za obecně potřebný v současné kapacitní síle el. médií) byla součástí další akce (viz II. citace), otázkou zůstává jak v současné situaci bude možné tento nákladný projekt , údajně v řádech desítek milónů, v rámci RRTV financovat...Obavy, zda regulační orgán po nedořešených potížích s uspořádáním mezinárodního setkání EPRA (mj.po nenaplněných příslibech některých poslanců i vysokých úředníků ministerstva) najde i při zvýšeném rozpočtu dostatečné prostředky, jsou na místě.

Citace I:
"Další absurdní legislativa
Syndikát novinářů se na podzim připojil také k diskusím o paragrafech požadujících objektivitu a vyváženost televizního zpravodajství. 4. října jsme hostili poradu právníků ATO, účastnili se jí také zástupci Syndikátu a jeho Komise pro etiku, několik novinářů z televizí a předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) Václav Žák. Z diskuse vyplynulo, že RRTV není příliš úspěšná při udělování a zdůvodňování pokut za nedostatečnou objektivitu a vyváženost televizních zpráv, velký problém spočívá už jen v určení, k jaké jednotce se vyváženost vztahuje: má být vyvážená každá zpráva, zpravodajská relace nebo vysílání jako celek? Diskutující se nakonec přiklonili k názoru, že nejvhodnější cestou je cesta autoregulace, tedy dobrovolného přijetí etických pravidel a jejich uplatňování například po vzoru komerční Rady pro reklamu."


Citace II:
"Objektivita podruhé
Část diskutujících byla stejná, téma se nezměnilo. Také internetový server Česká média věnoval své říjnové Rozpravy (17. října) objektivitě a vyváženosti televizního vysílání. Nad rámec porady právníků ATO se mohli účastníci seznámit se speciálním software, který dokáže
monitorovat televizní vysílání a posloužit tak jako podklad k rozhodování RRTV. Ta dnes ani vzdáleně nedokáže dostát své
povinnosti souvisle monitorovat rozhlasové a televizní vysílání. Při mnoha desítkách rozhlasových a televizních stanic to bez digitální asistence nebo několika set úředníků ani není fyzicky možné..."


Zdroj:http://www.syndikat-novinaru.cz/upload/Mediazurnal.pdf

Nový web Syndikátu novinářů

Od listopadu letošního roku jsou postupně budovány nové webové stránky Syndikátu novinářů ČR. Z původních http://www.sncr.cz jsou nově na
http://www.syndikat-novinaru.cz/

Mj. vzniká i klub volných novinářů SNČR.

Ceny dál klesají - Set top box pod tisíc korun

V rámci předvánoční kampaně a akcích velkých obchodních řetězců lze v obchodech najít i zvýhodněné nabídky zařízení pro digitální vysílání. V nejnižší cenové ( a zřejmě i tomu úměrné kvalitě a vybavení přístrojů) lze dnes najít i nabídky STB , které jsou již značně pod hodnotou 1000 korun za běžný set top box. Nepodařilo se mi při prohlídce obchodů (virtuálních i-netových i skutečných), že by se dělaly nějaké pořadníky nebo se stály fronty na HD televizory, jak jsme nedávno slyšeli v rámci tiskové prezentace jedné televize).


sobota 8. prosince 2007

Zveřejněny výsledky hodnocení stavu regulace v telekomunikacích a postavení národních regulačních orgánů

Evropská asociace ECTA (The European Competitive Telecommunications Association -Evropská asociace kompetetivních komunikací byla založena v roce 1998. Členem je česká asociace ČAEK , dříve ČAKK ), zveřejnila souhrnné výsledky srovnávací a hodnotící studie o stavu implementace regulačních pravidel, stavu konkurenčního prostředí i o fungování postavení národních regulačních orgánů v oblasti telekomunikací v 19 evropských zemích.

The Regulatory Scorecard obsahuje dotazníkové souhrny informací z 19 evropských zemí (EU + Norsko) a celkové srovnání „efektivity regulačních pravidel a vztahu mezi efektivní regulací a podmínkami pro investice v oboru telekomunikací“. Studie se zabývá hodnocením volné a transparentní soutěže na jednotlivých trzích a postup při demonopolizaci v oblasti telekomunikací. Hodnotí se také „nezávislost“ postavení národních regulačních úřadů v systému regulačních pravidel a legislativy, legislativní rámec, stav a otevřenost trhu. Obecně je hodnocen celkově pozitivní vývoj a zvýšení možností konkurence na evropském telekomunikačním trhu ( pevné a mobilní telefonie,broadband atd.). ČR je v celkovém hodnocení v závěru souhrnné tabulky, ale v hlavní oblasti regulačního rámce patří k předním státům v EU. Výsledky byly vytvořeny na základě analýzy odpovědí regulačních úřadů a členů ECTA.

Celkové výsledky i jednotlivé zprávy k příslušným státům vč.ČR jsou zde. Na příslušné webové stránce jsou k dispozici podobná hodnocení za poslední 3 roky tzn. od roku 2005, kdy byla implementována nová regulační pravidla na základě evropských směrnic.

Rajče LN - dnes věnováno O.V.M

"...Otázky Václava Moravce - diskusní pořad? Kdepak, to bylo píárko jako prase, milej zlatej..."

pátek 7. prosince 2007

TRH digitální televize v Evropě 1.pol.2007

Pro informaci uvádím přehlednou tabulku o stavu rozvoje digitálního vysílání v západní Evropě s poměry vztaženými k počtu domácností s digitálním příjmem a s graficky vyznačenými poměry mezi jednotlivými platformami. Údaje jsou italským institutem eMédia Institue vztaženy k závěru prvního pololetí letošního roku a bohužel neobsahují informace s dalších evropských zemích, přesto jsou jistě užitečné. Mj. povtvrzují mimořádně komplikovanou a náročnou situaci v ČR s dominantním příjemem terestrické TV a v analogu a všechny s tím spojené problémy při přechodu na digitální vysílání.

Studie eMedia Institute:

Odliv od terestrické televize se v digitální Evropě nekoná

Na posledním mezinárodním setkání, kde jsem měl spolu s kolegou z NKS Ing.Hejkalem možnost hovořit se zástupci odpovědnými za přechod na digitální televizní vysílání ve Švédsku a Finsku, kde došlo před pár týdny k ukončení analogu (ve Finsku naráz v celé zemi), ani v těchto zemích se i přes různé předpovědi nijak zásadně nezměnil poměr mezi způsobem příjmu televizních stanic v digitální podobě, tzn. terestrika o své diváky přechodem na digitální vysílání v zásadě nepřišla. Pravdou ale je, že již v analogu byl poměr tersterického příjmu podstatně menší než je tomu v zemích býv.východního bloku a zejména v ČR.

Jak aktuálně upozornil Jan Potůček na digizone.cz: DVB-T je v Evropě druhou nejoblíbenější platformou po satelitu: ...Na pěti největších evropských trzích, tedy ve Francii, Německu, Velké Británii a Španělsku, budou hlavním tahounem digitalizace platformy DVB-T a IPTV.

Více na stránkách eMedia Institutu:
http://www.e-mediainstitute.com/

čtvrtek 6. prosince 2007

Operátoři na rozcestí - útlum s přežívajícím analogem anebo šance rozvoje v digitálu?

Na dnešní TK České televize i v kuloárech zaznělo mnoho zajímavých zpráv, které možná vyvrátily i některé "PR pověstí" a pečlivě hledané negativní argumenty z posledních dnů a především - naznačily další vývoj ve výstavbě a zprovoznění veřejnoprávního multiplexu i celé české digitalizace. Pro nás jihočechy pak přibyla i naděje na rychlejší vstup do digitální českotelevizní éry, a to již v příštím roce (spolu se západočechy..). Soutěž na operátora pro ČT již běží se lhůtou pro konečné přihlášky do 25.ledna 2008. Výběr dodavatele by měl být podle plánů od této lhůty dokončen během následujících asi 30 dnů. Počet reálných zájemců ani výsledek nelze předvídat, i když všichni noví mají v našich podmínkách vždy složitější situaci, tváří v tvář doznívajícím monopolům z let minulých. V poslední době se situace s dokončením posledního "administrativního" kroku (TPP) mírně vyostřuje a trochu, alespoň z mediálního pohledu, poněkud komplikuje, když navíc současný dominantní operátor opakovaně signalizuje určité potíže a problémy při příadné realizaci digitalizace, nyní již téměř výhradně prostřednictvím svých vyjednavačů z PR společnosti. Technici společnosti se z veřejných setkání, konferencí a diskuzí téměř vytratili. Přitom ještě před několika měsíci bylo na diskuzích nebo tiskovkách nebo na setkáních s občany možné ze strany techniků slyšet poměrně častou, jasnou a dnes poněkud nepoužívanou odpověď: "...jsme profesionální firma, realitě se přispůsobíme a zakázky splníme".

Z TK: "...Operátor vybraný na základě této soutěže by měl být schopen garantovat výstavbu digitální sítě v požadovaných termínech a rozsahu. Cílem ČT je, aby na konci roku 2010 mělo digitální vysílání 90 až 95 procent obyvatelstva... "
http://news.google.com/?ncl=1172953592&hl=cs&topic=t

Ve vyhlášené soutěži ČT se skutečně ukáže, jaké zájmy například zmíněná společnost Radiokomunikace, která po dlouholetém nákladném experimentování provozuje jednu z digitálních sítí pro téměř polovinu obyvatel země, v digitalizaci opravdu má (pokud se soutěže , jak se očekává , zúčastní), stejně jako další operátoři. Transparetní soutěž je postavena podle platných a jasných regulí soutěžního práva, kde drahé najímání lobbistů, dopisování politikům ani rétorická vystoupení v konformtaci se stanovenými soutežními kritérii za nikoho skutečnou práci neudělají a příliš (nic) nezmůžou. Myslím, že všichni, včetně dnešního velkého operátora, se musí všas rozhodnout jakou hru chtějí dále hrát a zvolit jednu ze dvou hlavních variant (viz titulek), něco "mezi" je jen šancí pro konkurenci. Čas a technologický pokrok je neúprosný. Myslím, že po všech anabázích se diváci na nové digitální možnosti skutečně těší, i přes všechny nikoliv neobvyklé větší či drobné potíže. Další přešlapování, hledání zástupných problémů i tam kde určitě nejsou a zdržování alespoň o měsíce by pak jenom zrychlilo nebo zesílilo odchod dosavadních nebo potenciálních televizních "klientů" od operátorů za svými diváky na jiné platformy.

Eurostat zveřejnil statistiku k rozvoji internetu v domácnostech v EU

Evropský statistický úřad Eurostat zveřejnil souhrnnou statistiku připojení k interentu v evropských domácnostech. Nejlépe jsou na tom domácnosti v Nizozemí, kde je 83% z nich připojeno k interentu ( za z celkového počtu má 74% broadband). Celoevropský průměr v počátku letošního roku je 54% (broadband 42%). ČR podle očekávání není na předních místech, ale je lepší než "nejhorší" (statisticky 19%) Bulharsko....

Statistika v pdf zde.

Plán Radiokomunikakcí s Novou na změny TPP nemá podporu.

Plán společnosti Radiokomunikace , nyní i v přiznané spolupráci s TV NOVA, který byl v základních intencích, jak byl prezentován mj. i na posledním jednání mediální komise PSP , zatím nenašel podporu u ostatních operátorů či provozovatelů vysílání. Silně lobbisticky podporovaný záměr na v podstatě pomalejší přechod na digitální vysílání včetně odložení digitalizace velkých aglomerací až na poslední fáze zatím podle informací většina z oslovených firem odmítla. Návrhem TPP, resp. základním plánem, se bude po víkendu zabývat Rada ČTÚ.

Veřejnoprávní HDTV spuštěno va Švýcarsku

Ve Švýcarsku bylo v počátkem prosince (3.12.2007) spuštěno televizní vysílání v HDTV, které zahájila veřjenoprávní televize SRG. Trojjazyčné satelitní vysílání zatím běží ve formě cyklických pořadů, například letecké přírodní záběry a další pořady. V průběhu hlavního večerního vysílacího času jsou řazeny i další nové pořady. Hlavním cílem projektu ve spolupráci s EBU je otestovat technické možnosti . Plán počítá s širším rozvojem vysílání v HDTV kolem roku 2012.

Osobní zkušenosti spolu s dalšími poznatky z mezinárodní akce na téma evropské digitalizace technologické trendy v Ženeve připojím později.

Více o HDTV ve Švýcarsku například zde.

úterý 4. prosince 2007

DIGINOVELA jako zákon s číslem 304.


Digitální novela , kterou na podzim schválil Parlament ČR a svým podpisem následně potvrdil prezident , má již číslo 304/2007 Sb. a vyšel v částce 99. Text je již k dispozici zde:
http://www.sbirka.cz/07-0990.htm

neděle 2. prosince 2007

WWW.NOVACINEMA.CZ a další

www.novacinema.nova.cz

Jak naladit:http://novacinema.nova.cz/?274458c=%3Bkde%7E

a vše další:
http://www.digizone.cz/clanky/startuje-nova-cinema/
http://www.digizone.cz/aktuality/nova-cinema-zahajila-vysilani/
http://www.digizone.cz/aktuality/nova-cinema-v-sitich-upc-vyjadrime/
http://www.digizone.cz/clanky/nova-cinema-nebude-tak-uplne-zadarmo/

http://www.parabola.cz/clanky/2882/nova-cinema-na-kartach-gital/
http://www.parabola.cz/clanky/2881/nova-cinema-alternativa-k-hlavnimu-programu-tv-nova/


http://www.satcentrum.com/clanky/2625/tiskova-zprava-nova-cinema-na-kartach-gital/

http://www.rozhlas.cz/digital/cesko/_zprava/403040

http://www.digitalnitelevize.cz/
a google a další :
http://news.google.com/news?hl=cs&ned=&q=NOVA+CINEMA&btnG=Vyhledat+zpr%C3%A1vy
...

http://www.parabola.cz/tahaky/nova-cinema/
....

Google zprávy jako možnost porovnání

Jako novinka z posledních dnů přibylo přebírané a v podstatě matematicky agregované zpravodajství Google v češtině, které je zajímavé mj. i v tom, že si čtenář může srovnat mediální zpracování jedné zprávy, resp. skutečnosti více zdroji či servery. zatím ale chybí větší aktuálnosta rychlost, alespoň ze subjektivního pohledu.
http://news.google.com/

P.S. při googlování mne zaujal text
TV Nova se stává tahounem digitalizace ...


Dodatek:
http://www.lupa.cz/clanky/potrebujeme-ceske-google-news/

NOVA je „nucena obnovit analog“

Poněkud později než se již delší dobu v zákulisí očekávalo (ovšem limitem byla lhůta pro využívání analogových kmitočtů) oznámila poslední listopadový čtvrtek televize NOVA záměr znovu se vrátit zpět k analogovému televiznímu vysílání na Domažlicku (ale přitom zatím ponechat vysílání i v DVB-T). Podle aktuální tiskové zprávy je TV NOVA na Domažlicku „nucena“ vrátit se zpět k analogovému vysílání (i po úspěšné vlastní informační kampani). Důvody autonomního rozhodnutí jsou ve zprávě popsané, ale nejsou pro většinu věci znalých odborníků i novinářů příliš přesvědčivé. Podle více názorů jde především o taktiku při vyjednávání a skutečné důvody budou i někde jinde.... Podle stejných informačních zdrojů lze v další fázi očekávat pokračující vlnu negativních informací, zejména v době, kdy se připravuje a projednává TPP.

Poněkud překvapivé jsou při zdůvodňování návratu k opuštěnému analogu nové výhrady a technické problémy, které do jisté míry s velkou pravděpodobností určitým způsobem souvisejí s prací operátora digitální sítě (ČRA), když jsou jako vážné důvody uváděny například některé specifické potíže s nedokonalým příjmem digitálního signálu a jeho kvalitou. Operátor se k záležitosti v této souvislosti ani dříve nějak zásadně nevyjádřil ani věc nekomentoval. Zdrojem pro zprávu pak mohou být zřejmě i některé informace v médiích, přitom vždy doplněny tím, že může jít třeba o problém lokality mimo dosah jediného územně limitovaného digitálního vysílače nebo o nedostatky ve vlastním anténním systému diváků atd.....

Faktem je, že některé výsledky v Domažlickém regionu naznačily i některé trendy, které přirozeně nemusí strategicky vyhovovat některým ze současných televizí nebo některým operátorům, k tomu se řadí podle všeho například i určitý nárůst zájmu o jiné platformy včele se satelitem, kde je situace podstatně „tržnější“ než v dosud zcela limitovaném analogovém trhu v ČR. Podobné výhrady se objevily i v souvislosti s požadavky na postup informační kampaně, který by byl ale zcela v rozporu s pravidly a rozhodnutími Evropské komise (tzv.technologická neutralita). Přitom zařazení nového komerčního programu NOVA Cinema na satelit a kabel tyto platformy u diváků mimořádně aktivně podporuje ( i když na skutečné reálné zhodnocení je nutné počkat nějaký čas, stejně jako na některé očekávané personální změny u některých subjektů). Paradoxní situace pak do jisté míry nastává, srovnají-li se některé argumenty, vyřčené i při jednání sněmovní mediální komise, s realitou nyní na Domažlicku (např. nutnost měřit všechny náklady příslušnými adekvátními výnosy, v případě prvního digitalizovaného regionu jde ale o duplicitní náklady..). Mimochodem opět je alespoň v rétorických diskuzích ve hře nějaká vzývaná velká dohoda všech a kulaté stoly...

Z hlediska PR byl nyní podle informací odborníků z branže použit podobný model, jako asi před rokem s odkladem startu vysílání komerční TV právě na Domažlicku - tedy mj. s odkazem na čekání na rozhodnutí „nečinné“ RRTV. Stejně tak byla podle některých kolegů z Univerzity aktivně „komunikována“ v médiích i v zákulisí informace o údajně nedostatečné „komunikaci“ ze strany telekomunikačního regulátora při úvodní práci na TPP. Podle některých komentátorů z mediální oblasti lze také většinu kroků ze strany současných hráčů na trhu v posledních měsících spojovat především s projednáváním mediálního zákona, a to i jako reakci na jeho přijetí. Především divákům zatím ale chybí významnější informace nejen o vysílání TV NOVA na Bukové Hoře, které je nyní k dispozici pro stovky tisíc diváků, ani např. o zahájení experimentu v DVB-T s Galaxií sport, ale ani například informace o ukončení některých dříve propagovaných kroků - například některé způsoby vysílání HDTV ad.


Z věcného pohledu bude zajímavé sledovat další připravované kroky Digitální koalice, které se účastní i televize NOVA, a která by se jako sdružení komerčních subjektů měla aktivně podílet mj. i na celkové propagaci i na dobrém zvládnutí přechodu na digitální vysílání. Důležitým pro další fázi bude postoj TV Prima (brzy zřejmě i s další TV licencí pro digitál) a to mj. i zda setrvá v pozici doposud slabšího ze dvou hlavních komerčních hráčů na omezeném trhu, dočasně rozšířeného o díl reklamy pro ČT, a podpoří poměrně klidné přežívání analogu až do nejzazšího termínu (pravda i se všemi negativními důsledky). A jak připomněl jeden z poslanců na zmíněné komisi: „Čím dříve skončí analog, tím ubude reklamy na ČT...“.

Potvrzuje se i dřívější informace o poněkud schizofrenních postojích jednoho z operátorů. Jedno z „veřejných tajemství“ posledních týdnů bylo v závěru listopadu potvrzeno - zájmy jedné z nejúspěšnějších komerčních televizí spolu s jedním z operátorů aktivně spojuje identická lobbistická a vlivová skupina a především stejné osoby. Jak upozorňují někteří novináři, zejména v posledních dnech začala více převažovat mediální aktivita než doposud.

Faktem je, že zejména do doby přijetí TPP bude situace i mediálně zřejmě poněkud vyostřenější a ovlivněná lobbistickými aktivitami. Zároveň je to další nezbytný krok pro reálný postup v digitalizaci, který už dále bude téměř výhradně v rukách jednotlivých televizí a operátorů ( a hlavně diváků..). Je nutné počítat i s negativními věcmi, což je s digitalizací spojeno prakticky ve všech zemích, i tam, kde nepřicházely některé subjekty o tak výhodné pozice a kde se přechod již podařilo zdárně dokončit.

sobota 1. prosince 2007

NOVA Cinema zadarmo jako dárek, zatím jen některým.

NOVA CINEMA (NC) - nový televizní program byl v TZ prezentován jako dárek k Vánocům ze strany televize NOVA. Pravdou je , že jde o nový program, který doplňuje nabídku současných více než 15 TV kanálů s filmovým zaměřením, které jsou dostupné českým divákům, resp. zákazníkům satelitních nebo kabelových platforem. Naděje na divácký zájem je především spojena s dobře známou značkou „NOVA“. Pro diváky je nový program k dispozici zatím na satelitu (resp. na některých platformách) a z části v kabelových sítích, když dohoda s UPC jako dominantním provozovatelem kabelových sítí pro TV je v těchto hodinách na spadnutí. Jde o volně šířený program tzv. zadarmo, i když v případě satelitu i kabelu je zahrnut do hlavních nabídek, samozřejmě placených. Dalším, kdo kromě diváků/abonentů platí za vysílání, jsou i operátoři, kteří v očekávání diváckého zájmu o „druhou“ Novu hradí náklady za šíření vysílání nové stanice.

Pro vysílání N.C. v DVB-T v blízké době se naděje po některých posledních krocích a podle dalších spíše negativních očekáváních značně vzdalují, o to více se možná nabízí šance pro jiné reálné zájemce. Experiment s jinou placenou televizí stejné skupiny ve vysílání DVB-T, kterou ve skutečnosti může testovat opravdové minimum diváků s příslušným STB umožňujícím kartový systém, je jen dočasným krokem (část z programu podle aktuálních info nebude ale kódována...). Těch experimetnů a alternativ je v poslední době , alespoň z pohledu diváka a jeho očekávání (posléze ne vždy naplněných) , celkem hodně. Na reálné výsledky si za působení některých PR kroků určitě ještě počkáme. V každém případě se situace na mediálním trhu z pohledu diváka oživuje.

P.S.: dnešní živé promo na TV NOVA....

Jedna z perspektiv:-)


V mobilní TV zatím Evropa co do počtu uživatelů prohrává

V současnosti má Jižní Korea a Japonsko asi 30krát více uživatelů mobilního televizního vysílání než v Evropě (celkem asi 20 mil.). diváci zatím ale tyto služby vyjma pilotních projektů zatím nepostrádají, větší zájem se očekává v příštím roce v souvislosti s významnými mezinárodními sportovními podniky. Na základě souhlasu ministrů členských států EU bude v průběhu příštího roku standard DVB-H zařazen do oficiálního seznamu tech. standardů pro EU.

„Dnes začíná svítat pro odvětví evropských konvergentních audiovizuálních služeb...

Těmito poněkud krkolomnými slovy přivítala evropská komisařka Viviane Redingová přijetí nové Směrnice o audiovizuálních službách, kterou po více než dvouleté složité schvalovací proceduře přijal Evropský parlament. V průběhu času došlo k obroušení řady ostrých hran, zejména ve velmi sledované oblasti "regulace internetu".

Z TZ: : ... Členské státy mají 24 měsíců na převedení nových pravidel do vnitrostátních právních předpisů, aby se už plně uplatňovala v roce 2009. Komisařka Redingová nedávno požádala (viz PROSLOV 7/560) členské státy, aby postupovaly při převodu této směrnice umírněně, tj. aby nepřidávaly příliš mnoho přísnějších vnitrostátních ustanovení, což by zabránilo jejich audiovizuálním odvětvím plně využívat svobodu, kterou přinesla směrnice o audiovizuálních mediálních službách bez hranic.

Pozn. V našich podmínkách se pomalu opouští možnost radikální obnovy mediálního zákona a sestavení zcela nové normy, a zřejmě bude provedena radikální revize a novelizace zákona, který za léta poslaneckých iniciativ a komplexních návrhů na sebe nabalil množství sporných, nekomaptibilních a legislativně nepřesných částí. Sjednocení terminologie a odstranění některých historických politických kompromisů celému prostředí určitě prospěje.Nový evropský regulační rámec, kritika ministra a nový regulátor ve stylu "ani ryba ani rak"

K mnoha informacím a interpretacím návrhu nového regulačního rámce považuji za zajímavé "kontra" komentáře v Lidových novinách - nejprve komentář k pasivitě ministra Římana při jednání ministrů a kritice celoevropského regulátora (A) a následný komentář O.Neffa proti ministrovi Římanovi celkově (B)... V obou je mnoho věcí, se kterými nelze souhlasit resp. nejsou přesné. Například si nemyslím, že je nutné projevovat nesouhlas všemi způsoby a formami, když je stanovisko jasně dáno i signací společného prohlášení atd.

V případě mediálně velmi populárního a politicky zcela vděčného tématu nově navrhovaného celoevrospkého regulátora bych se snad pozastavil nad výslednou kompromisní formou, která vzešla z EK. Výsledná podoba návrhu sice počítá s novým regulačním orgánem, ovšem s velmi omezenými kompetencemi, neco na způsob poradního orgánu - tedy ani ryba, ani rak.

A. Říman za větví
B. Viviane, pošli Římana do kouta!
..........
zpráva: EU je zatím proti regulaci telekomunikací
Členské státy EU se dnes na zasedání ministrů telekomunikací postavily proti nejdůležitějším částem návrhu Evropské komise na regulaci telekomunikací.K vytvoření konkurenčního trhu by mělo přispět i vytvoření nového, mnoha pravomocemi obdařeného celounijního regulačního úřadu, který by nahradil dosavadní sdružení národních regulátorů s poradním hlasem. Nový unijní regulační úřad má podle komise zajistit, aby služby jako například internet, roaming datových služeb či třeba používání mobilních telefonů v letadlech a na lodích byly jednotněji upraveny ve všech 27 členských zemích EU.Členským státům EU se nelíbí se především myšlenka jednotného regulačního úřadu a většině zemí ani návrh na rozdělení telekomunikačních operátorů na dvě divize, z nichž jedna má spravovat samotnou síť a druhá nabízet služby.
Podle českého ministra průmyslu a obchodu Martina Římana, který se dnešního jednání účastnil, se proti vizi jednotného regulačního úřadu, který by stál nad národními regulátory, postavily všechny státy. Podobná situace panovala i v případě takzvané funkční separace telekomunikačních operátorů, tedy jejich rozdělení na dvě divize. I když tady nebyl hlas jednotný, proti bylo 15 členských států a dva byly prý pro. Ostatní během zasedání nevystoupily, včetně ČR.Aby nová regulace vstoupila v platnost, musí Redingová získat souhlas členských států a evropského parlamentu.

..............................

Také korejská televize dobývá "Ameriku"

Společnost The Korean Broadcasting System (KBS) dosáhla dohody s americkou kabelovou společností Time Warner Cable o přebírání korejského televizního programu KBS World pro americké diváky. Na základě této nové smlouvy tak bude moci přijímat další asijský program více než 2,5 miliónů amerických obyvatel v 216 městech USA. Celkem bude program dostupný 20 mil. lidem na území USA, když je program KBS již součástí Dish Network. Program KBS World je zaměřen na zábavu a populární korejskou kulturu,dětské pořady, dokumenty a zpravodajství.Nabídka tak doplňuje další asijské, především čínské televizní programy v USA i jinde ve světě.

pátek 30. listopadu 2007

HN:Varuji politiky: Může se to stát i vám

Mediální zájem o V.Mlynáře po osvobozujícím rozhodnutí soudu, které radikálně změnilo původní všemi kritizovaný rozsudek soudu nižší instance, se dal očekávat. Mne zaujal poměrně otevřený, racionální a pro mnohé dřívější kolegy či příznivce asi celkem překvapivý rozhovor znovu ženatého exministra na serveru HN (například o velké koalici, ODS, SZ a dalších):
http://hn.ihned.cz/2-22524330-500000_d-ab

EU podpořila DVB-H, tentokrát ministři členských států.

Ministři telekomunikací členských států EU v Bruselu na svém společném setkání v závěru týdne odsouhlasili jednotný formát pro digitální televizní vysílání v mobilních telefonech . Podpořili, stejně jako letos v létě EK, systém DVB-H , vyvinutý a používaný především společností NOKIA. Zatím se ale v žádné evropské zemi nedaří překročit úroveň experimentů nebo případně pilotních projektů a většina států hlásí další odklady zahájení plně komerčního provozu. I nadále je testován ( a z Asie podporován) i další systémy nebo technologie, např. DMB. Hlavních systémů mobilního televizního vysílání jeve světě v různých stupních provozu cca 5, globálně se však prosazuje zatím jen DVB-H a DMB.

http://www.e15.cz/aktuality/EU-podporila-televizi-v-mobilech-podle-Nokie-2686/
http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1815&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

neděle 25. listopadu 2007

Evropský parlament:“...k sociálnímu a kulturnímu rozdělení se nesmí přidávat ještě rozdělení digitální

Výbor pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu (EP)P se zabýval návrhy na přijetí jednotné evropské normy pro interaktivní služby v rámci digitálního vysílání.Ve svém podzimním stanovisko mj. konstatuje několik zásad k digitálnímu vysílání v členských zemích EU:

-přechod od analogového k digitálnímu vysílání představuje velký pokrok a může přispět k šíření různých kultur a ke zlepšení sociální soudržnosti,
- digitální televize může využívat novou technologii sdělovacích prostředků k poskytování informačních služeb a tímto posílit sociální soudržnost a pomoci každému začlenit se do informační společnosti,
- EP zdůrazňuje značný hospodářský potenciál odvětví služeb digitální televize a jeho význam pro tvorbu pracovních příležitostí,
- žádný legislativní podnět týkající se digitální oblasti nelze omezovat na záležitost infrastruktury a technických parametrů a že tyto otázky musí být řešeny v souladu s politickými cíli, přičemž je třeba stále usilovat o to, aby představovaly přínos pro uživatele,

Z hlediska zavedení jednotných norem pro interaktivní služby pro členské státy výbor EP znovu zopakoval svá předchozí stanoviska,resp. postoj Evropského parlamentu, že „vzhledem k různorodé situaci“ by nebylo dobrým řešením zavedení jednotné evropské normy, za předpokladu, že je dosaženo stanovených cílů, a že je proto prozatím rozumné opírat se o nezávazná normalizační opatření vycházející od podniků, jak to ukazují pozitivní příklady v některých státech.

Výbor aktuálně k tématu interaktivních služeb a jejich dalšího rozvoje také požaduje na Evropské Komisi zprávu o výsledku výměny osvědčených postupů mezi zúčastněnými stranami, zřízení fór a pracovních skupin, včetně sdružení spotřebitelů, uživatelů a diváků. EP připomíná také, že „ technologický pokrok nezaručuje automaticky respektování plurality informací a rozmanitosti obsahů, ale musí probíhat prostřednictvím aktivní, trvalé a bdělé politiky ze strany veřejných orgánů jednotlivých států a na evropské úrovni“.

EP pak opět žádá Komisi, aby i nadále aktivně prosazovala zavedení otevřených evropských norem pro digitální televizní vysílání ve všech zeměpisných oblastech světa, podporovala mezinárodní spolupráci v této oblasti, a zajistila tak co nejširší přístup k obsahu digitálně vysílaných pořadů;

EP nezapomíná ani na informovanost obyvatel jako nezbytnou součást celého procesu : vyzývá Komisi a členské státy, aby informovaly veřejnost o budoucím vývoji v oblasti digitálních interaktivních televizních služeb, a poskytovatelům digitálních televizních služeb doporučuje, aby uživatele o stávajících interaktivních službách aktivně informovali;
EP připomíná důležitost výchovy k využívání digitálních technologií a sdělovacích prostředků v každém věku;

Jde sice o do jisté míry spíše politicky formulované fráze, přesto lze usuzovat o zásadách přístupu poslanců EP k celé problematice digitalizace a souvisejících aktivit. Bude zajímavé sledovat podobnou snahu EK v případě mobilního digitálního televizního vysílání, když v létě byla ze strany EK deklarovaná jasná přímá podpora systému DVB-H, zatím ale bez konkrétního návrhu legislativního či jiného formální řešení..

Podrobnosti uvádí například ZPRÁVAo interoperabilitě digitálních interaktivních televizních služeb KONEČNÉ ZNĚNÍ A6-0390/2007 Zpravodaj k tisku: posl.Henri Weber

DIGI aktuálně na webu - užitečné odkazy

DIGIZONE, známý odborný privátní web k digitalizaci existuje i na Slovensku, ale je to odkaz na také hojně užívaný web DIGIMEDIA.sk : http://www.digizone.sk/ je digimedia.sk (provozuje CVEK – Centrum pre výskum etnicity a kultúry )

....Digi bude v pondělí on-line! :-)

Jinak se digitalizace po dlouhé době, zejména díky uzavření schvalovací procedury a závěrečného podpisu prezidenta, dostala i do souhrnu "Týden ve zkratce" serveru ihned.cz, a to celkem výrazně jako nosné téma:
http://digiweb.ihned.cz/c1-22485060-tyden-ve-zkratce-ze-sveta-it-vedy-a-techniky ..Týden ve zkratce ze světa IT, vědy a techniky
Jako už tradičně, jsme tady s přehledem toho nejzajímavějšího, o čem jsme psali v právě uplynulém týdnu. Novelu několika mediálních zákonů, která má umožnit rozjezd digitálního vysílání v České republice, podepsal prezident republiky Václav Klaus ve čtvrtek. Nic už tedy nebrání tomu, aby se dlouhou doba zadrhnutá digitalizace televizního vysílání konečně rozeběhla. Základní informace najdete v našem pátečním článku
Klaus podepsal novelu o digitálním vysílání.

... a několik malých zahraničních ohlasů, mimochodem zástupci nezávislého publ. serveru www.broadbandtvnews.com na poslední akci v ČR významně ocenili vývoj a zrychlení přechodu na digiotálůní vysílání v ČR (CH.Dziadul ad.):http://www.digitag.org/DTTNews/article.php?Id=1936 23/11/2007 Czech Republic - Amendments added to media law
The president Vaclav Klaus has approved several amendments to the Czech media law regarding digital switchover that will come into effect in early 2008. The amendments provide DTT licenses to the six broadcasters that had been issued licenses by the broadcast regulator RRTV that were later revoked by the municipal court in Prague. These broadcasters include TV Barrandov. Febio TV, TV Pohoda, Ocko, RTA and Z1. In addition, the amount of time the public service broadcaster Czech Television is allowed to air advertisements has been increased.

A jako doplněk připojuji aktuální mapu digitalizace v Evropě:
http://www.digitag.org/Images/europeanMap.gif

EP bude rozhodovat o nové směrnici pro televizní vysílání

V nadcházejícím závěrečném listopadovém týdnu proběhne v Evropském parlamentu II. čtení inovované směrnice „Televize bez hranic“, nově pod názvem Směrnice o audiovizuálních službách. Obsahem je mj. i nová úprava pro tzv. product placement a další pravidla pro reklamu i pro nové televizní služby.
Tzv. Dílčí plenární zasedání EP začíná tuto středu 28.11. v 18,30, další schůze EP je pak od 13.prosince. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+AGENDA+20071128+SIT+DOC+XML+V0//CS&language=CS
Zzpravodajkou je německá poslankyně Ruth Hieronymi:
http://www.europarl.europa.eu/members/expert/searchForm/view.do?id=4279&language=cs

Celá historie dokumentu směrnice v průběhu posledních let tak, jak procházela jednotlivými stupni projednávání od Evropské komise až do Evropského parlamentu je zde : http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=cs&DosId=193682 SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU
podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání (směrnice o audiovizuálních mediálních službách)
- aktuální ozn.: Com 2007 (639) final2

Doporučení pro II. čtení v EP , doporučení kulturního výboru pro II.čtení v češtině „ o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání (10076/6/2007 – C6‑0352/2007 –2005/0260 (COD)) je zde: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-2007-0442+0+DOC+WORD+V0//CS&language=CS

Některé historické připomínky:
http://archive.ceskamedia.cz/article.html?id=153075_hp_M&qqqq=product%20placement
http://archive.ceskamedia.cz/article.html?id=158832_hp_M&qqqq=product%20placement
http://archive.ceskamedia.cz/article.html?id=155907_hp_M&qqqq=product%20placement
http://archive.ceskamedia.cz/article.html?id=180255_nw_M&qqqq=product%20placement
http://archive.ceskamedia.cz/article.html?id=179387_ex_M&qqqq=product%20placement
http://archive.ceskamedia.cz/article.html?id=183553_hp_M&qqqq=product%20placement
http://archive.ceskamedia.cz/article.html?id=182784_ex_M&qqqq=product%20placement
http://archive.ceskamedia.cz/article.html?id=180659_hp_M&qqqq=product%20placement
http://archive.ceskamedia.cz/article.html?id=196327_ex_M&qqqq=product%20placement

sobota 24. listopadu 2007

Politika a média - zaujalo mne.

Včera jsem slyšel tuto zprávu poprvé na České rozhlasu a je celkem zajímavá - Jak je politická strana Jednotné Rusko, která je favoritem ruských voleb 2.12., podle průzkumu nejpopulárnější a nejúspěšnější v televizních debatách, i když se jich neúčastní:-)

"...Putinova strana vítězí v televizních debatách - i když se jich neúčastní
Úsměv na sociologově tváři pak vyvolává fakt, že ačkoliv se politici nejsilnější ruské strany Jednotné Rusko rozhodli televizních diskusí neúčastnit, respondenti v průzkumech pravidelně odpovídají, že právě zástupce této strany byl v poslední debatě nejúspěšnější.
"Je v tom paradox. Tito voliči zřejmě debaty nechápou jako něco odděleného. Prostě předpokládají, že Jednotné Rusko je nejlepší a jeho zástupce tedy musí být nejlepší i v televizní debatě," myslí si Fjodorov.
Poté, co Jednotné Rusko, bezkonkurenční favorit voleb, oznámilo, že se debat nehodlá účastnit, byly diskuse přesunuty z večerních hlavních vysílacích časů do méně atraktivních..."


http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/rusko-a-okoli/putinova-strana-je-podle-rusu-i-televize-nejlepsi_31551.html

ITU podpořilo plány pro SUPER HDTV

Mezinárodní telekomunikační unie ITU na již ukončeném světovém zasedání WRC 07 v Ženevě podpořila původní návrh asociace ABU (Asia-Pacific Broadcasting, obdoba evropského sdružení veřejnoprávních médií) na určení pásma 21Ghz pro služby spojené se SUPER HDTV technologií televizního vysílání. Přesnější a definitvní využití tohoto pásma pro satelitní přenos v SUPER HDTV bude definitivně dořešeno a potvrzeno na dalším zasedání v roce 2011. Super HDTV se využívá především pro filmové projekty. Podle zástupců ABU bude nutné dopracovat odborné studie a ještě více a lépe informovat účastníky další konference.
Super HDTV (televizní systém s rozlišením 7680 x 4320, tedy je 16-krát více než je současné HDTV).

pátek 23. listopadu 2007

Záznam z ČT1

http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/23.11.2007/207411010101123-05:59-1-dobre-rano.html
cca od času 12 minut po zahájení pořadu.

http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=217941

Dnes novinářská prezentace TV NOVA k digi novele a k TPP.

z webů o DIGI...

Dočasně přerušený původně studentský server http://www.digitalizace.unas.cz/ by měl od 1.prosince obnovit svoji činnost. ("Náš web digitalizace.unas.cz ,je web studentů střední školy.Chceme ukázat že i malý a obyčejný web,do kterého nebyla investována ani koruna může proniknout mezi ty větší. Samozřejmě že nemůžeme konkurovat tak velkým webům jako je digizone.cz a parabola. Tyto weby byly pro nás inspirací. My budeme pracovat na tom aby náš web byl trochu profesionálnější a né zatím jak je , a to na amatérské úrovni.Doufáme že nás v tom podpoříte. Děkujeme (d.u.cz)")

Některé weby, které sehrály významnou historickou a průkopnickou roli ( a ještě více jejich provozovatel pan D.Racz, zejména ve složité roli v médiích a v propagaci digitalizace..:-) v případě prvního switch off regionu (Domažlice) pokračují i nadále http://www.digitalnichodsko.cz/stranka/aktuality-nejen-v-chodske-digitalizaci-iv_cast

Pokračuje, i když již méně aktualizovaný, i web k oficiální informační kampani http://www.digitalne.tv/. Mimochodem, možná ušlo pozornosti, že inforamční linka k domažlické kampani běžela v provozu ještě mnoho dní i po ukončení analogového vysílání i po skončení kampaně.

Pro téma správy kmitočtového spektra doporučuji odborníkům a zájemcům privátní web http://www.soukenka.cz/cze/svizc.html. Opravdu zajímavé.

čtvrtek 22. listopadu 2007

Azerbajdžán je v digitální evropské skupině

Na základě závěrů WRC07, která skončila minulý týden v Ženevě byl ITU do koordinančího okruhu evropských zemí nově zařazen i Azerbajdžán. Další strategická rozhodnutí a mezinárodní koordinace kmitočtů bude tedy rozšířena o další území podobně jako se například musí jednat i s některými severoafrickými státy. Na poslední regionální konferenci RRC 06 vliv některých těchto zemí posunul ochranu analogu až k roku 2015, když některé země z těchto oblastí navrhovaly ukončit analogové televizní vysílání až v roce 2030 i déle (což jistě konvenovalo i některým zájmům v ČR:-)

Digitální rozhlasový projekt DRM - speciálně v Ekvádoru

Od 26.listopadu bude spuštěn speciální projekt rozhlasového digitálního vysílání v Ekvádoru u příležitosti konferecne o digitálním vysílání. Projekt
ve španělsštině RNW Bonaire : v době od 16,00 hodin, 15245 kHz s výkonem 120 kW
HRS 4/4/1 230 stupňů.

DIGI na ČT1 živě

V pátek v 6,10 v Dobrém ránu ( a poté v repríze na ČT2 od 9,10)

Prezident podepsal diginovelu

dnes.
http://hrad.cz/cms/cz/info_servis/tiskove_zpravy/4987.shtml

NOVA CINEMA v síti UPC, který z programů půjde do DVB-T jako č.2?

Na základě rozhodnutí RRTV z tohoto týdne může program TV NOVA - NOVA CINEMA být distribuován i v síti největšího kabelového operátora UPC, a to jako neplacený TV kanál. Zatím ale není podle mých zpráv potvrzena obchodní dohoda, i když se o ní v těchto dnech intenzivně jedná. Myslím, že jde o oboustranný zájem a dohoda je blízko a diváci tak před vánocemi s velkou pravděpodobností dostanou nový program. Je jen otázkou, který z programů skupiny TV NOVA bude případně vybrán jako kanál pro využití možnosti tzv. kompenzační licence v případě souhlasu s TPP dle nového zákona pro vysílání v DVB-T. V úvahu připadají kromě NOVA CINEMA ještě NOVA Sport nebo Nova NEWS ( v kombinaci s připravovaným internetovým projektem). Tipuji v této chvíli spíše N.C.

Proti TPP společně

Podle očekávání v posledních dnech ještě více roste tlak, který by měl zásadně vylepšit podmínky v připravovaném Technickém plánu přechodu pro současné provozovatele (zčásti i na úkor potenciální konkurence a téměř vždy s mimořádným prodloužením lhůt = tzn.ODKLADEM Switch-over i Switch-off). Velmi inteznivní lobbing byl nyní podle více zdrojů korporátně i personálně propojen , resp. spojen, a to mezi subjekty z různých oborů - nejen tedy jak z mediální oblasti, tak i z oblasti provozovatele telekomunikačních služeb. Argumenty jsou doplňovány objektivními technickými problémy, a některé z nich ani po dvou letech a po schválení zákona v Parlamentu ne(vy)řešených....

Součástí aktivit z poslední doby jsou další různé formy již celkem "tradičních" intervencí u vrcholných politiků. Termín 2014, který způsobil vlnu nevole při projednávání v Parlamentu, je nyní nahrazen lobbisty doporučovaným konečným termínem pro TPP až v r. 2012, alespoň rétoricky:-)

ČTÚ již zveřejnilo teze pro přípravu TPP na svém webu, který by měla dle zákona vydat vláda jako své nařízení (termín pro souhlas/nesouhlas prezidenta vyprší zítra). Návrh principů TPP projedná ve čtvrtek 29.11. v 17,00 také mediální komise PSP.

NOVA s novinkami a novými kanály, Prima s úspěšnými pořady z minulosti... a nové televize

Rozdílné aktivity současných televizí a k tomu horečné přípravy nových televizních projektů jsou dnes příznakem vznikající soutěže o diváky (konečně!). Divák je postupně vystaven aktivním snahám o udržení té současné divácké přízně (rozšiřované o doplňky a budoucí bonusy) a proti tomu se o pozornost hlásí nová lákadla v podobě nových celoplošných i tématických kanálů a k tomu se nabízí i mnoho nových dalších možností - od tradičních kabelových projektů přes satelit k dosud méně využívanému, ale o to možná do budoucna zajímavějšímu vysílání - IPTV. Některé snahy vypadají a zřejmě i skutečně budou zajímavými službami, někdy je však možná kolem toho i na běžného diváka až příliš mnoho přehnaných superlativů.

Nejprve s velkou propagací odstartuje vysílání HDTV (včetně satelitu i IPTV, avšak spíše jako "ochutnávka" pro příslušně technicky vybavenou minoritu), k tomu střídavé změny obrazových formátů , a nyní i „mnohobarevná“ NOVA CINEMA v kabelu (jedná se..) a na satelitu. A navíc zcela nově i Galaxie SPORT (NOVA SPORT) v DVB-T - zatím jen v rámci dočasného experimentu. A to všechno od počátku a celkem proti zvyklostem v zahraničí - zadarmo (pro diváka, zatím)...

Je vidět, že digitální novela a její důsledky mj. i v možnosti vzniku konkurenčních mechanismů již přináší první výsledky nebo alespoň náznaky.

NOVA se rozhodla upoutat divácký zájem na své nové rozšířené programové značky a formáty již v samém počátku a využít good-will k připoutání diváků , s reálnou nadějí na budoucí digitální přízeň. Je pak ale otázkou, zda tyto mimořádně promované, avšak poněkud krátkodobé atrakce pro diváky , vyvolají skutečný a trvalý zájem nebo zda časté střídání a změny nenastoupí cestu „nenaplněných očekávání", když podobných bylo zejména kolem digitalizace v posledních měsících celkem dost (mj. s velkou pravděpodobností i kvůli současným televizím...).

Naproti tomu Prima žádné jiné plány než akutní úpravy programu vůbec neprezentuje. Novinky, které diváky čekají, jsou v některým případech novinkami pouze na tomto programu, jinak jsou známy z dřívějška - například pořad Milionář, který byl a zřejmě i na Primě bude oblíbený ( ale zkušenosti s opakováním původně úspěšného.. zatím příliš nevycházejí, resp. ne v původní míře). Z nových plánů zaznívají z úst kompetentních osob zpravidla vždy značně neurčitá vyjádření, tedy kromě úprav zpravodajství s mírným růstem zájmu. Ne všechna tvrzení o absenci nových formátových a nebo i programových plánů jsou ale zcela pravdivá, jako například slova o tom, že Prima nepřipravuje žádné nové kanály. Opak je podle více informací i veřejných zdrojů pravdou. Navíc je k dispozici již dnes i možnost (již započatá...), jak začít vysílat nově a to i mimo rámec kompenzačních licencí podle nového, ale ještě stále neschváleném zákona. Prima v každém případě nyní prioritně mění a dále inovuje tým a hledá cestu jak zastavit trvalejší pokles sledovanosti a dobře se připravit na další měsíce, a určitě i na konkurenci. Zcela jistě se chystají i další projekty pro diváky a věřme, že budou pochopeny i možnosti, které nabízí nová příležitost v podobě vysílání DVB-T, když jde navíc o projekt na kterém má skupina s podílem v Primě i další zájem...

Také se ukazuje i další přidaná hodnota digitalizace a tou je množství tvůrčích a dalších hereckých, moderátorských, hudebních adalších příležitostí v současných i budoucích televizních projektech. Vše navíc budou moci diváci pozorně a bez nějaké mimořádné osobní námahy sledovat a sami se rozhodnout, kdo díky nim bude v budoucnu úspěšný. A v tom je nejen problém , ale hlavně i kouzlo televize, zejména pak televize digitální.

středa 21. listopadu 2007

Spuštěn první rozhlasový digitální projekt v DRM+

První projekt vysílání digitálního rozhlasu v systému DRM+ byl včera spuštěn v Německu. Jde o vysílání v Hanoveru , které bude možné přijímat na speciálních přístrojích pro DRM+ až do konce února 2009. Standardizace systému DRM+ je plánována na rok 2008.
Projekt je zajišťován za spolupráce regulačního orgánu NLM a Leibnitzovy University v Hanoveru. Souběžně je testován i provoz HD radiaa zkoumáno i vzáj.interference. Technické zkušenosti z projektů jsou a budou zde: http://www.fh-kl.de/~drm/

Digitální rozhlasový systém DRM+ je rozšířením známého standardu pro dlouhé, střední a krátké vlny až k pásmu FM (až k 108MHz).

Digitalizace: Satelit má šanci, ale....

Je jasné, že podle průzkumů i ve skutečnosti jsou lidé v ČR již v naprosté většině seznámeni a smířeni se skutečností, že dojde v nejbližších měsících (až letech) k ukončení dosavadního způsobu příjmu televizních programů. Stejně tak je zřejmé, že je to pro diváky období, kdy se budou muset sami rozhodnout pro některou z alternativ, které dnešní v televizní branži doba nabízí. V této době je i díky médiím, včetně internetu, k dispozici značné množství informací a zdrojů, někdy možná až příliš mnoho, což vede k určité nepřehlednosti a složitější orientaci.

Také nabídky různých možností televizního příjmu a dalších služeb nejsou ještě zcela kompletní a úplné, a to z mnoha důvodů - v případě terestrického vysílání jsou důvody známé, u ostatních se v současnosti nabídka upravuje a připravuje v „lepších baleních“ a díky oživené soutěži zřejmě i v lepších cenových relacích. Pokud zjednodušíme situaci na fakt, že většina služeb je nějakým způsobem „placena“, kromě projektu DVB-T v dosud známé první fázi ( a kromě počátečních vstupních pořizovacích nákladů), ani zde rozhodování a případné přeskupení proporcí na českém diváckém fóru nebude jednoduché. V poslední době se velmi hovoří o velké příležitosti pro dosud množstevně stabilizovaný zájem o satelitní platformy. Řada subjektů se na tomto poli všemi způsoby ( a to i mediálně...) připravuje na možné nové příležitosti ( a to na všech stupních řetězce pro satelitní přenos). Současný stav ale zatím není pro diváky příliš přehledný, jak jsem mohl zjistit po řadě reakcí nebo i při diskuzi se studenty na Univerzitě. Dosavadní nabídky v satelitní verzi TV jsou velmi rozdílné, a to co do ceny i co do obsahu a to i s faktem poměrně častých změn, spojených například s výměnami karet nebo samozřejmě i se změnami programů nebo pozic. Domnívám se, že i zde je značný prostor pro celkové zjednodušení a vytvoření pro diváky ještě více komfortní nabídky. Do toho je samozřejmě nutné zapojit všechny hráče na trhu, včetně televizí, tedy zejména těch o které mají diváci zájem. Spoléhat se zjednodušeně na nějakou dnes některými tolik kritizovanou formu „must carry“, nyní v nějaké satelitní podobě rozhodně stačit nebude.

Jak je možné pozorovat v řadě domácností, kde již je třeba k dispozici možnost seldování digitálních programů, není současné rozhodnutí pro některou z forem příjmu definitivní, a to i vzhledem k faktu, že v řadě domácností je více TV přijímačů. Řada lidí si ponechává alespoň na přechodnou dobu více možností a alternativ a při zkoušení všech výhod a nevýhod v podstatě čeká na „vítěze“ ze všech současných nabídek.

Radiotv.cz spustilo VIP blogy

V pořadí již druhý komentář se objevil v novém projektu tradičního a oblíbeného serveru radiotv.cz v rámci nové sekce "VIP Blogy". Myslím, že je to zajímavý projekt a jistě v něm nebude nouze ani o komentáře ke komentářům.
více:
http://www.radiotv.cz/komentare.html?rubid=26

Digitalizace na Teleinformatice bude alespoň zčásti

V pondělí začíná v Praze tradiční konference TELEINFORMATIKA 2007. Hlavní přednáškový a diskuzní program začíná v úterý 27. a pokračuje až do středy 28.11. v pražském Kongresovém centru. Proti minulým ročníkům není digitalizace samostatným blokem, ale alespoň formou jedné přednášky témat perspektiv digitálního vysílání zazní: SEKCE 4, 27.11. Komunikační infrastruktura, moderuje: Jiří Vodrážka
17:40
Perspektivy dalšího rozvoje digitálního vysílání Dušan Líška, nezávislý odborník

Rozhodně zajímavá bude část věnovaná novému telekomunikačnímu rámci za účasti zástupce ředitelství EK pro IT a média.
http://www.teleinformatika.cz/konf/programc.html

Čína chce do roku 2010 nahradit dosavadní satelitní technologie vlastní produkcí.

Čína se chystá postupně vyměnit všechnu satelitní a komunikační techniku , která pochází od výrobců ze zahraničí , omezit dosavadní technickou závislost na zahraničí a nahradit ji do roku 2010 let pouze domácími čínskými výrobky a technologiemi (dnes je jen jeden z 12 satelitních projektů pro Čínu z „domácích dílen“). Tématu se včera věnovala téměř všechna čínská média na základě vyjádření pana Sun Laiyana, který je šéfem China National Space Administration a současně viceprezidentem čínské Komise pro vědu a výzkum.
Podobný vývoj lze sledovat i oblasti digitálního vysílání, kde bylo upuštěno od dlouholetých testů s globálně používanými standardy DVB a byly vyvinuty vlastní domácí produkty (např.DMMB), zejména v souvislosti s očekávaným zájmem světových médií při olympiádě v příštím roce.

Více např. v Beijing News

zaujalo mne v politice....bez komentáře

novinky.cz 09:20 - Jen prokremelská strana Jednotné Rusko má jistotu, že se v prosincových volbách dostane do parlamentu, volilo by jí 56% Rusů. Její soupeři by podle průzkumu VCIOM nezískali ani 7% hlasů potřebných pro získání poslaneckých mandátů.

neděle 18. listopadu 2007

Mezinárodní setkání k digitalizaci v Praze - úterý 20.11.2007

V úterý 20.11.2007 ráno je v hotelu Marriott uspořádáno setkání na téma digitální vysílání v ČR ( se zaměřením na satelit), organizované nezávislým vydavatelství Broadband TV News (V.Británie, Nizozemí)
...................................
Aktuální časový plán krátkých prezentací:
A Broadband TV News Event in Association with
Telenor Satellite Broadcasting

AGENDA
08.00 Breakfast and Networking
08.30 Introduction from moderator Julian Clover, Editorial Director
and European Digital Analyst, Broadband TV News followed
by a market analysis from Chris Dziadul, Editorial Director
and Chief East European Analyst, Broadband TV News
08.45 David Gilmore, Deputy CEO, Telenor Satellite Broadcasting AS
09.00 Zdenek Duspiva, Chairman, National Co-ordination Group for
Digital Broadcasting
09.10 Jaromir Glisnik, Managing Director, Trade and Technology (TaT)
09.20 Ondrej Zach, Country Manager, HBO Czech Republic
09.30 Petr Sladecek, Development Manager, Febio TV
09.40 Radim Parizek, owner, TV Pohoda, (Digital Televisions
Association - ADT)
09.50 Panel Discussion
10.30 Close

Podrobněji včetně záznamů:
www.broadbandtvnews.com/btnevents

Holandské rádio vysílá z lodi, jako na počátcích nezávislého broadcastingu


Holandská regionální komerční rozhlasová stanice Wadenzee, která ioficiálně sídlí v harlingenu v severní části země, začala vysílat z vysílače umístěného na původní plovoucí lodi “Light Vessel Number Eight”. (Vysílá na středovlnné frekvenci 1602 kHz). jedním z důvodů je ukončení provozu dosavadního vysílače pro střední vlny Pietersbierum. Jde zatím o zkušební časově omezený provoz a provozovatelé stanice žádají posluchače o zasílání zkušeností a informací o místech příjmu této stanice. V minulosti byl podobný způsob vysílaní charakteristický pro dnes již téměř legendární nezávislé rozhlasové stanice v USA i v záp. Evropě.


více například zde:

pátek 16. listopadu 2007

WRC 07 skončila za souhlasu většiny účastníků

Světová radiokomunikační konference WRC 07 skončila dnes v Ženevě závěrečným společným podpisem jednotlivých zástupců . Zatím jsou k dispozici jen pracovní verze závěrečného komuniké, podrobnosti se dozvíme postupně. Podobně jako v případě RRC 06 a dalších zásadně důležitých akcí jsou oficiální výsledky a dokumenty většinou veřejně nepřístupné, s výjimkou zpoplatněných dokumentů. Zástupci ČTÚ budou novináře rámcově informovat podle předběžných zpráv v pondělí ráno v Praze.

provizorní text je zde (bude zakódován, zájemcům jej obratem pošlu )
http://www.itu.int/md/R07-WRC07-R-0001/en

Záznamy z vystoupení k novele a k TPP (akce Hermes)

Zvukové záznamy vystoupení a diskuze z akce sdružení Hermes ze 7.11.07k aplikaci digitální novely i k TPp , včetně zajímavé diskuze, například k postupům při udělování licencí na RRTV jsou na webu projektu připojeny v odkazech k jednotlivým jménům přednášejících

http://www.digitalinfo.cz/

NOVA projekt nestíhá....:-)

"...Měla to být velká sláva. Společné otevření na začátku prosince hlásily Masné krámy a City Center CB v Českých Budějovicích. Velkou slávu však zastínily problémy. Stavaři nestihnou objekt dokončit včas.„Ano, skutečně nestíháme,“ potvrdila včera Tereza Janáková z developerské společnosti NOVA projekt....:-)..."

http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?v=268&r=mfjiznicechy&c=860087

....................
Název subjektu, vzniklého téměř na den se spuštěním vysílání TV NOVA, ale zcela bez jakýchkoliv vazeb a souvislostí (www.justice.cz):
NOVA Projekt s.r.o.IČO:60837012 Sídlo:České Budějovice, Den zápisu:15.02.1994

Rozvine TV NOVA vlastní projekt nebo využije v rámci možných akvizic např.internetový portál atlas.cz ( nebo jiný)?

Již téměř pověstné strategické heslo ředitele televize NOVA Petra Dvořáka o tom, že další fáze strategie a perspektivy NOVY bude "internet", již v médiích zaznělo mnohokrát. Spolu s tím samozřejmě i řada spekulací nebo jejich spojení. Na podporu preference internetového projektu televize NOVA v dalších měsících slouží některým médiím i některé personální změny a přesuny lidí z ČT do NOVY z poslední doby ( i když ne vždy jsou to skutečně veškeré důvody těchto změn a ne vždy jsou časově v souladu... nebo naopak pro různé osoby zpětně podporují či vysvětlují i některé dřívější spekulace,např.k obsahu některých pořadů...).

Jednou z nových informací (resp.aktualizovaných), ne však nereálných, je i možnost, že by se součástí struktury TV NOAV mohl stát některý z již zavedených internetových projektů, který je sám o sobě zajímavým podnikatelským záměrem a ve spojení s výrazným médiem a dodavatelem obsahu by se mohl stát ještě zajímavějším. Jde o možný prodej portálu atlas.cz, o který se kromě jiných údajně zajímá právě televize NOVA. Mimochodem zájem z této skupiny se v zákulisí v podobě spekulací objevuje již několik měsíců i v souvislosti s některým z telekomunikačních operátorů nebo při diskuzích nad vznikem nebo vstupem dalších subjektů na perspektivní český telco trh.

Aktivity TV Prima zatím nejsou v reakci na novou strategii NOVY v oblasti internetu od zástupců TV Prima známy, možná že zazní o víkendu na ČT24 v pořadu Média a svět s exředitelem strategie TV NOVA(exředitelem TV Barrandov )a současným výkonným ředitelem TV Prima Petra Chajdy. Internet je prioritou i pro nového šéfa zpravodajství ČT Milana Fridricha , což potvrdil mj. i v dnešním rozhovoru pro LN. Internet se stává cílem soustředěného zájmu i týdeníků a to v mnohem větší intenzitě než doposud.

Podle odhadů 80 % telekomunikačních společností neuspěje

Samozřejmě , že nejen s příchodem digitalizace, ale obecně s celkovým technologickým rozvojem a poptávkou se rozbíhá soutěž mezi provozovateli vysílání a také i mezi telekomunikačními operátory. Ostatně v této branži je patrný souboj o klienty ve velké míře již dnes. V blízké budoucnosti pak v souvislostí s digitalizací bude i u nás určitým způsobem překonána dřívější, do značné míry monopolní situace, a to i na poli šíření televizního vysílání, které končí spolu s érou analogového vysílání.

Rozvoj technologií, který je mnohem rychlejší než vytvoření a nalezení reálných obchodních a ekonomických modelů pro jejich praktickou aplikaci, je do značné míry i určitým rizikem pro velké i menší telekomunikační společnosti. Vzpomeňme řadu nevyužitých technologií, které ale znamenaly pro řadu společnosti velké náklady a kdy se očekávání vůbec nenaplnila nebo jen z malé části (ad UMTS...ad.).

O perspektivách oboru telekomunikací a o hlavních trendech v oboru se hovořilo nedávno například na akci v Cannes (organ. společnost Gartner). Hlavní myšlenkou bylo mj. i varování pro telekomunikační společnosti, aby se stihly včas úspěšně transformovat. Jednou z možností dalších příjmů je dle diskutujících ná akci například mobilní reklama (v ČR aktuálně podobné kroky zahajuje např.Vodafone). Telekomunikační společnosti se podle firmy Gartner nemohou již déle spoléhat na tradiční praktiky konkurenčního boje , např.snižování cen či marketingové projekty. „...Analytici Gartner vyslovili obavu, že takováto transformace a změna přístupu ke svému obchodování se podaří pouze menší části telekomunikačních společností a 80 % z celkového počtu jich neuspěje. Martin Gutberlet, viceprezident pro výzkum Gartner, řekl: "Mezi 20 % procenty společností, které uspějí, budou ty, které poskytnou zákaznicky orientované služby. Například půjde o interaktivní televizi...“