čtvrtek 20. prosince 2007

Návrh vládního nařízení o poplatcích za kmitočty připraven

Původně kompatkní součást návrhu digitální novely, která řešila změnu v poplatcích za užívání rádiových kmitočtů, a která byla v průběhu mimořádně důkladného projednávání na LRV nakonec vyčleněna jako samostatná část, byla odeslána předkladatelem (MPO) jako návrh vládního nařízení do "vnějšího připomínkového řízení". Jde o nedílnou součást pravidel pro přechod na digitální vysílání, ve kterých je obsažena i diverzifikovaná výše a struktura poplatku za využívání kmitočtů . Dosud jde o poměrně nízké částky, například za šíření jednoho celoplošného komerčního programu na území s pokrytím přes 90% činí poplatek pouze několik miliónů korun ročně a představuje odhadem zhruba necelých 2,5 % celkových nákladů pro provozovatele vysílání na vysílání programu.

Žádné komentáře: