pátek 29. června 2012

ČR v TOP 10 digitálních zemí světa

Česká republika patří z hlediska penetrace digitálním  televizním vysíláním mezi TOP 10 zemí na svtě (údaje jsou vázány ke konci roku 2011). Celosvětový průměr je 49% , ČR je evidována s 96% penetrací.

http://www.digitaltvresearch.com/ugc/press/35.pdf

Ve Francii i v televizním digitálu vede terestrika


Digitální terestrická televizní platforma je ve Franci podle posledních dat stále vedoucí technologií pro příjem televizního vysílání. Potrvzuje  to i poslední analýza regulátora CSA.

Podle studie má  99,3% všech televizních domácností přístup k digitální televizi. To je nárůst o 7,7% ve srovnání s údaji  před rokem. Digitální televize obecně je k dispozici u 98,4% primárních teklevizorů v domácnostech a u  82%  "sekundárních" zdrojích TV příjmu.

Digitální terestrická platforma vede s 61% podílem domácností. ADSL příjem TV dosahuje 30,8%domácností a satelitní a digitální kabel se používají ve 22,5%  resp.  v 8% domácností.

Zatím pro 95% domácností  je stále ještě k dispozici i televizní analog....
středa 27. června 2012

Vláda projedná aukce kmitočtů za týden

Vláda na svém zasedání ve středu 4.7.2012 se v části projednání s rozpravou bude zabývat podmínkami aukce volných kmitočtů - Bod 19. - Informace o vypořádání připomínek z veřejné konzultace k textu návrhu „Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz"

 č.j. 636/12 
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
 Přizván: P. Dvořák, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu

úterý 26. června 2012

Začal mezinárodní boj za terestrické TV vysílání, hlavní bitva bude až v roce 2015

EBU, která jako jedna z mála upozorňovala na rizika spojená se zámořskými zájmy na změnu využití kmitočtů pro televizní vysílání na lednové světové konferenci WRC 12, vydala aktuálně další nótu na obranu terestrického vysílání. Jde o reakci na plány využít frekvenční pásmo 700 MHz pro jiné než televizní služby (" Digitální dividenda II.").

Jde o s předstihem zahájenou přípravu na  další Světovou radiokomunikační konferenci (WRC-15), kdy se rozbíhá mnoh veřejných i zákulisních jednání i "bojů".  Doporučení potvrzuje význam pozemního vysílání v členských trzích EBU.

Ředitel sekce techniky a vývoje EBU  Lieven Vermaele k tomu na asociačním webu řekl: " Zemské spektrum je důležitý přírodní zdroj a její použití by mělo být optimalizováno ve prospěch občanů. Vysílání je velmi účinný způsob, jak zajistit  mediální služby pro veřejnost.

Doporučení EBU R136 je  v PDF zde.

pátek 22. června 2012

Sprostá slova mohou v televizním vysílání být ...

"Nejvyšší americký soud však rozhodl o stížnosti televizí na zákaz vulgarit ve vysílání v denní době pouze na základě formálních nedostatků vyhlášky regulátra FCC a odmítl se zabývat otázkou, zda jsou vulgarity ve vysílání chráněny ústavně stanovenou svobodou slova...."

Více zde nebo na neoficiálně webu FCC
 a tady...

Před časem byl u nás také předložen obecně jistě dobře míněný ale ve finále  neúspěšný poslanecký  návrh striktního zákona, směřující k omezení vulgarit i ve vysílání našich televizí, ale krom mnoha jiných výhrad také narážel na absenci "slovníku sprostých slov"....

čtvrtek 21. června 2012

Reakce na první informace k úpravě podmínek aukce kmitočtů

"Cesta k levnějšímu volání a superrychlému internetu i mimo velká města v Česku se komplikuje. Telekomunikační úřad totiž couvl a v chystané aukci frekvencí nevyhradí pro případného nového operátora část nejlukrativnějšího pásma...."

HN titulní stránka 

" Opakovaná stopka pro levný internet "

" Česku reálně hrozí, že bude muset vracet půlmiliardu korun evropských dotací z dvakrát zrušeného tendru CzechInvestu na ICT podporu malým firmám

čtvrtek 14. června 2012

Rada ČTÚ se vypořádala s připomínkami k aukcím kmitočtů - start soutěže bude v polovine července

Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala na svém zasedání dne 12. června vypořádání připomínek z veřejné konzultace podmínek aukce kmitočtů digitální dividendy. Předseda Rady ČTÚ dnes o vypořádání připomínek informoval ministra průmyslu a obchodu.

Poté, co loni v lednu vláda schválila záměr ČTÚ uspořádat aukci kmitočtů, informoval Úřad vládu České republiky průběžně o postupu její přípravy. Proto jí nyní předloží prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu rovněž informaci o výsledcích veřejné konzultace a návrhu finálních podmínek aukce. Vypořádání veřejné konzultace ČTÚ zveřejní poté, co se s jejími závěry vláda seznámí.
ČTÚ předpokládá, že zahájení výběrového řízení formou aukce včetně zveřejnění konečné dokumentace s podmínkami aukce proběhne v polovině července.úterý 12. června 2012

Evropská Komise zpochybňuje plány ČTÚ na regulaci přístupu k širokopásmovým sítím

Evropská komise se rozhodla důkladněji prošetřit návrh českého telekomunikačního regulačního orgánu (ČTÚ) částečně zrušit povinnosti uložené hlavnímu českému telekomunikačnímu operátorovi, společnosti Telefónica, poskytnout alternativním operátorům přístup ke své infrastruktuře tak, aby mohli také nabízet širokopásmové připojení.

Bez tohoto přístupu by byl výběr operátorů nabízejících vysokorychlostní internet v České republice omezen a spotřebitelé by pravděpodobně platili za připojení k internetu o vyšší rychlosti vyšší ceny. Komise má vážné pochybnosti, zda je s předpisy EU v oblasti telekomunikací slučitelný návrh ČTÚ, aby velkoobchodní širokopásmový přístup v obcích, ve kterých je společnost Telefónica údajně vystavena silnější konkurenci ze strany alternativních infrastruktur, nepodléhal regulaci.

Komise se rovněž domnívá, že by plány ČTÚ mohly ovlivnit obchod v EU vzhledem k tomu, že podmínky pro přístup k měděné a optické síti společnosti Telefónica v České republice mohou určovat náklady na internetové služby nabízené jinými operátory v ostatních členských státech. Komise proto plány ČTÚ pozastavila a zahájila tzv. „druhou fázi" šetření.

Více zdeMá terestrická televize budoucnost?

Poněkud se zpožděním po WRC12 z počátku roku se i u nás objevila otázka rizika omezení technické frekvenční kapacity pro dosud majoritní terstrické televizní a rozhlasové vysílání. Plán do roku 2015 na vyčlenění části pásma 700MHz pro  broadband  roste na síle. V našich podmínkách se využáívání této "hrozby" dostalo někdy až do kontraproduktivní  podoby, samotné rozhodnutí ale reálně bude učiněno  i přes případný odpor ČR nebude-li na tom větší shoda v rámic Evropy, resp. v rámci širší spolupráce se zámořskými státy. Aktuálně  o tom hovořil i šéf sekce managementu kmitočtového spektra k členům EBU s dovětkem, že není dobré řešní "strkat před problémem po pštrosím způsobu  hlavu do písku"...

Co bude po "zastaralém" HDTV

Nad tím se zamýšlí experti z EBU a porovnávají klíčové nástupnické formáty 1080p/50 a "K" doplněné  aktuální technický přehled i doporučení pro managementy veřejnoprávních médií - zde (PDF).

Regulátoři upřesnili pravidla pro stanovení povinné TV nabídky - must carry

Povinnost "must carry" pro kabelové sítě  byla v minulosti předmětem velkých svárů - dramatický odpor k této povinnosti a stížnosti operátorů Evropské komisi ad. se nakonec obrátil  v boj za zachování těchto podmínek ze strany stejným aktérů...

ČTÚ a RRTV se dohodly na společném postupu při ukládání povinnosti šířit určené rozhlasové a televizní vysílání ve veřejném zájmu

Praha, 12. června 2012. 

Český telekomunikační úřad a Rada pro rozhlasové a televizní vysílání schválily dokument „Společný postup RRTV a ČTÚ při výkonu sdílené působnosti“. Vzájemná dohoda obou orgánů určuje pravidla jejich postupu při ukládání povinnosti šíření určeného rozhlasového a televizního programu a služeb ve veřejném zájmu (must carry).
Dohoda vychází z úpravy zákona o rozhlasovém a televizním vysílání účinné od 1. ledna 2012 a ze souvisejících evropských směrnic. Tato úprava zákona dává RRTV pravomoc vydávat závazné stanovisko obsahující výčet programů, jejichž šíření je ve veřejném zájmu třeba zajistit. Na základě závazného stanoviska RRTV pak ČTÚ, v souladu se zákonem o elektronických komunikacích, uloží podnikateli provozujícímu síť pro šíření rozhlasového a televizního vysílání povinnost tyto programy šířit.
Dohoda stanoví náležitosti postupu obou orgánů při naplňování sdílené působnosti. Zejména klade důraz na respektování obecných regulačních principů nediskriminace, přiměřenosti a transparentnosti, a to aplikací objektivních a dopředu známých, zveřejněných kritérií.
RRTV a ČTÚ budou při naplňování zásad stanovených v dokumentu využívat v maximální míře konzultace a diskuse s odbornou veřejností a zainteresovanými subjekty.

středa 6. června 2012

Schválena další III. regulace roamingu v EU

Evropský parlament a Rada schválily další regulaci roamingu v EU
V rámci spolurozhodovací procedury přijal Evropský parlament 10. května 2012 a následně Rada 30. května 2012 návrh nařízení o roamingu ve veřejných sítích v rámci Společenství. Jedná se v pořadí již o třetí nařízení, které reguluje poskytování roamingových služeb v Evropské unii.
Nové nařízení vstupuje po publikaci v Úředním věstníku EU v platnost již 1. července 2012 a plynule tak navazuje na dosavadní nástroj regulace (nařízení č. 544/2009/EU), jehož platnost končí 30. června 2012.

Podstatou tohoto nástroje je prodloužení regulace na velkoobchodě i maloobchodě u volání a zasílání SMS zpráv. K dosavadní regulaci datových služeb na velkoobchodě se nově zavádí i maloobchodní regulace. Zcela novým prvkem nařízení, který má za cíl zvýšení konkurence na evropském roamingovém trhu jsou tzv. strukturální opatření: povinnost velkoobchodního přístupu mobilním virtuálním operátorům (MVNO) od 1. července 2012 a oddělené poskytování domácích služeb a služeb využívaných v roamingu od 1. července 2014. Se zavedením těchto opatření je spojena potřeba stanovit technické požadavky na jejich realizaci, což bude nyní úkolem Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Evropské komise.


Nedílnou součástí nástroje jsou opatření zaměřená na ochranu spotřebitele: zasílání automatických SMS zpráv při vstupu koncového uživatele na území jiného než domovského státu, a to i mimo EU, a zamezení tzv. šoků z vyúčtování.


Maloobchodní regulace dle nařízení skončí 1. července 2017, pokud ovšem Evropská komise při přezkumu fungování tohoto nařízení, jehož výsledky má publikovat do 30. června 2016 nedojde k názoru, že je potřeba v maloobchodní regulaci nadále pokračovat. Po přezkumu v červnu 2016 bude Evropská komise podávat zprávu každé dva roky do ukončení platnosti nařízení, které je stanoveno na 30. června 2022

http://download.mpo.cz/get/46165/52071/589666/priloha001.pdf


pátek 1. června 2012

Správce Fondu kinematografie žádá žadatele, aby zvážili nutnost svých žádostí o podporu

Tisková zpráva správce Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie  30.5.2012

Správce Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie (dále jen „Fond kinematografie“ ) navazuje na znění Tiskové zprávy Rady fondu kinematografie, která byla uveřejněna dne 9.05.2012.

Správce Fondu tímto žádá a vyzývá budoucí žadatele o finanční podporu, aby v současné době pečlivě zvážili nutnost podání svých žádostí o finanční podporu, v souvislosti se zaplacením žadatelského poplatku, v situaci, kdy Fond není schopen vyhovět ani minimálnímu počtu žádostí.
Důvodem výzvy je skutečnost, že Fond prochází v roce 2012, byť pouze dočasně, složitou finanční situací.

Díky novele zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání (jedná se o tzv. druhou diginovelu, podle které ČT1 od listopadu 2011 neodvádí do Fondu kinematografie výnosy z odvysílaných reklam a soukromoprávní televize uhradí první odvod z výnosů z reklam teprve v roce 2013) došlo k poklesu finančních prostředků Fondu kinematografie o 150.000.000 Kč a Rada fondu do konce tohoto kalendářního roku disponuje na podporu nových projektů částkou ve výši cca 6-10 milionů Kč .

Případní žadatelé musí vzít výše uvedené na vědomí s tím, že bez ohledu na uhrazený povinný poplatek budou podpořeny:
- menší projekty typu propagace, digitalizace a to jenom v minimální výši
- v případě projektů na výrobu, kde Rada rozhodne o přidělení dotace, bude její výše pouze symbolická (1,- Kč), deklarující kvalitu projektu pro případné jednání se sponzory, koproducenty a dalšími např. evropskými fondy, u kterých bude příjemce dotace žádat o podporu. Podpora však nedosáhne ani výše uhrazeného žadatelského poplatku

Jakmile dojde ke změně finanční situace Fondu, příjemce dotace zažádá o její navýšení, která mu bude v alikvotní výši poskytnuta a to bez opětovného placení žadatelského poplatku.
K podání žádosti o navýšení budou příjemci jednokorunové podpory včas vyzváni správcem Fondu.
Fond kinematografie i Rada Fondu i přes výše uvedené, nadále plní své povinnosti, které jsou jim uloženy právními předpisy, včetně přijímání a následném posuzování žádostí o podporu.
Správce Fondu kinematografie by v této souvislosti chtěl veškeré žadatele ujistit, že již učinil příslušné kroky ke zlepšení finanční situace v roce 2012 a mimo jiné také požádal Ministerstvo financí o přidělení mimořádné dotace ze státního rozpočtu.