středa 6. června 2012

Schválena další III. regulace roamingu v EU

Evropský parlament a Rada schválily další regulaci roamingu v EU
V rámci spolurozhodovací procedury přijal Evropský parlament 10. května 2012 a následně Rada 30. května 2012 návrh nařízení o roamingu ve veřejných sítích v rámci Společenství. Jedná se v pořadí již o třetí nařízení, které reguluje poskytování roamingových služeb v Evropské unii.
Nové nařízení vstupuje po publikaci v Úředním věstníku EU v platnost již 1. července 2012 a plynule tak navazuje na dosavadní nástroj regulace (nařízení č. 544/2009/EU), jehož platnost končí 30. června 2012.

Podstatou tohoto nástroje je prodloužení regulace na velkoobchodě i maloobchodě u volání a zasílání SMS zpráv. K dosavadní regulaci datových služeb na velkoobchodě se nově zavádí i maloobchodní regulace. Zcela novým prvkem nařízení, který má za cíl zvýšení konkurence na evropském roamingovém trhu jsou tzv. strukturální opatření: povinnost velkoobchodního přístupu mobilním virtuálním operátorům (MVNO) od 1. července 2012 a oddělené poskytování domácích služeb a služeb využívaných v roamingu od 1. července 2014. Se zavedením těchto opatření je spojena potřeba stanovit technické požadavky na jejich realizaci, což bude nyní úkolem Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Evropské komise.


Nedílnou součástí nástroje jsou opatření zaměřená na ochranu spotřebitele: zasílání automatických SMS zpráv při vstupu koncového uživatele na území jiného než domovského státu, a to i mimo EU, a zamezení tzv. šoků z vyúčtování.


Maloobchodní regulace dle nařízení skončí 1. července 2017, pokud ovšem Evropská komise při přezkumu fungování tohoto nařízení, jehož výsledky má publikovat do 30. června 2016 nedojde k názoru, že je potřeba v maloobchodní regulaci nadále pokračovat. Po přezkumu v červnu 2016 bude Evropská komise podávat zprávu každé dva roky do ukončení platnosti nařízení, které je stanoveno na 30. června 2022

http://download.mpo.cz/get/46165/52071/589666/priloha001.pdf


Žádné komentáře: