středa 21. prosince 2011

Rada ministrů EU podpořila program rozvoje rychlého broadbandu

Ministři EU pro oblast telekomunikací na svém posledním zasedání v rámci končícího Polského předsednictví přijali pozici k programu politiky rádiového spektra


Dne 13. prosince 2011 se v Bruselu n uskutečnilo formální zasedání Rady ministrů pro telekomunikace. Jednání se zúčastnili zástupci jednotlivých členských států na ministerské úrovni a evropská komisařka pro digitální agendu Neelie Kroes. ČR reprezentoval zástupce stálé představitelky ČR při EU a stálý představitel ČR v COREPER I Jakub Dürr.


Rada přijala pozice ke kompromisnímu textu návrhu rozhodnutí o prvním programu politiky rádiového spektra, který se podařilo dohodnout společně s Evropským parlamentem. Program se zaměřuje na zlepšení koordinace a správy rádiového spektra především s cílem dosáhnout rychlého a efektivního rozvoje mobilního vysokorychlostního internetu.


Formální přijetí Evropským parlamentem se pak očekává v únoru 2012.


Rozhodnutí poté vstoupí v platnost 20. dnem po jeho vyhlášení v úředním věstníku EU. Členské státy mají povinnost implementovat ustanovení tohoto programu, pokud není stanoveno jinak, do 1. července 2015.


Neméně důležitým bodem jednání ministrů byl nový návrh Komise na prodloužení a rozšíření stávající regulace roamingu v rámci EU. Ministři vzali na vědomí zprávu o tom, že většina členských států se vyjádřila pro nutnost přijmout novou legislativu už v první polovině roku 2012.


Ministři telekomunikací odsouhlasili návrh Programu politiky rádiového spektra (RSPP), který ještě musí formálně přijmout Evropský parlament. RSPP požaduje mimo jiné provést inventuru rádiového spektra za účelem nalezení dalších 1200 MHz vhodných pro bezdrátový broadband.


http://www.radiospektrum.cz/cze/uvod.htmlFinální dokument "Pozice Rady EU k broadbandu" je zde (pdf)


http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/_document_storage/other_docs/rspp/rspp_council_press_release_201112.pdfpátek 16. prosince 2011

Český rozhlas chystá internetové vysílání pro děti

pátek 9. prosince 2011

ČTÚ v zájmu snížení cen volání navrhuje OOP/1/XX.2011-Y

ČTÚ ve zveřejněném návrhu opatření obecné povahy č. OOP/1/XX.2011-Y (WORD) a k tomu spuštěné možnosti podávání připomínek usiluje o snížení cen mobilního volání u nás....


"....Úřad tak třeba uvádí, že výrazný pokles poplatků (tedy peněz, které si platí operátoři mezi sebou navzájem) se nijak výrazně nepromítl do koncových cen pro zákazníky. Tedy že operátoři sice mají výrazně nižší náklady, ceny ale příliš nesnížili.

Průměrná cena minuty volání na maloobchodním trhu loni klesla o téměř šest procent na 2,56 Kč za minutu. Letos klesla zhruba o desetinu. Mezioperátorský neboli terminační poplatek přitom loni klesl o 28 procent na 1,81 Kč a letos o dalších 33 procent.

"Úřad konstatuje, že mobilní operátoři neprovedli zcela odpovídající snížení maloobchodních cen volání s ohledem na snížení regulovaných cen," uvedli úředníci v návrhu nařízení.
Úřad sice potvrdil, že došlo k postupnému poklesu průměrné ceny za minutu volání, tempo poklesu se přes klesající náklady zpomalilo.
Podle úředníků tak na trhu nefunguje účinně hos

podářská soutěž. „Na trhu existují vysoké a trvalé překážky vstupu, trh nesměřuje k trvalé hospodářské soutěži a uplatňování práva hospodářské soutěže samo o sobě dostatečně neřeší dotčené selhání trhu," uvedl úřad."

http://www.novinky.cz/internet-a-pc/mobil/253101-ctu-si-posvitil-na-operatory-lidem-uctuji-o-20-procent-vice-nez-firmam.html?ref=stalo-se