sobota 26. července 2008

Japonsko vynaloží na přechod na digitální TV 2 mld US.

Japonské ministerstvo komunikací podpoří přechod na digitální televizní vysílání v zemi v průběhu nadcházejících 3 let speciálním rozpočtem ve výši 2,1 mld. US$. Součástí projektu by měla být podpora na pořízení STB i na výměnu anténních systémů. Přechod by měl být dokončen již do roku 2011. Podle průzkumů je mezi obyvatelstvem jen málo informací, o přechodu na digitál nebí vůbec nic 1 ze 3 obyvatel. Startující stupňovaná informační kampaň probíhá na všech televizích, včetně komerčních TV.

Zdroj:Kyodo News

pátek 25. července 2008

Krumlov od letoška bez Radiokomunikací

... a milión diváků na Plzeňsku s Radiokomunikacemi a s veřejnoprávním digitálním multiplexem od pondělí...

Mimochodem - České Radiokomunikace letos poprvé po dlouhodobé spolupráci nejsou strategickým partnerem tradičního prestižního krumlovského hudebního festivalu, což je podle médií zřejmě výsledkem loňské redukce výdajů... po změně vlastníka a transformaci firmy. Mediálním partnerem festivalu je už poněkolikáté mj. i Internet Info (kam patří i digizone.cz)

P.S. S ohledem na osobní účast při intenzivním řešení dohody pro výstavbu veřejnoprávního muxu nebudu k této věci sdělovat podrobnosti, ostatně více bude veřejnosti známo v příštích dnech...

čtvrtek 17. července 2008

ČT v Plzni ode dneška digitálně

Ode dneška zatím ve zkušební formě začala vysílat ČT své programy digitálně prostřednictvím CDG /ČRA (Košutka), více podrobností v následujících dnech.

TISKOVÁ ZPRÁVA: ČT4 SPORT na Plzeňsku po dobu olympiády mimořádně v digitální síti 3 - Ladislav Šticha,
V průběhu letních olympijských her Peking 2008 zajistí Česká televize divákům v Plzni a okolí příjem ČT4 SPORT v digitální vysílací síti 3.Česká televize uzavřela se společností Czech Digital Group, a. s. dohodu, na jejímž základě bude z vysílače Plzeň – Košutka dočasně, po dobu letních olympijských her Peking 2008, šířeno digitální pozemní vysílání (DVB-T) programu ČT4 SPORT, a to v rámci digitální vysílací sítě 3.Po úspěšném testu technického řešení je digitální zemské vysílání ČT4 SPORT dostupné divákům v Plzni a blízkém okolí již nyní na 52. TV kanálu (722 MHz).

Technické parametry dočasného DVB-T vysílání ČT4 SPORT na Plzeňsku
Stanoviště vysílače : Plzeň – Košutka
Vysílací kanál: K 52
Vysílací kmitočet: 722 MHz
Polarizace : HorizontálníVýkon (ERP) 2 kW


Jednání České televize s Českými Radiokomunikacemi, a. s. o podmínkách smluvního zabezpečení vysílacích služeb pro multiplex veřejné služby i nadále intenzivně pokračují. O jejich stavu a svém dalším postupu bude Česká televize informovat v průběhu příštího týdne.

úterý 15. července 2008

Léto i s mediální legislativou (Z části ZEK a digitální rozhlas...)

I když je letní doba, probíhají důležité vstupní fáze pro přípravu změn legislativy pro oblast médií. Kromě novely ZEKu (Zákon o elektronických komunikacích a související předpisy), která v základech vznikla již na podzim loňského roku, a která se po postupných úpravách a odkladech dostala do meziresortního připomínkového řízení, je v procesu příprav i další již přímá novela mediálního zákona. Lhůta pro připomínky k primárně „telekomunikační“ novele ZEKu (správa kmitočtového spektra, číslovacím plány, ad.) končí v těchto dnech. Po ukončení lhůty by mělo proběhnout pravděpodobně i veřejné projednání navrhovaných změn a došlých podnětů se zástupci dotčených stran a asociací.

Návrh novely mediálního zákona (především rozhlasová problematika včetně digitalizace), který připravili a předložili poslanci a poslankyně z více politických stran (Sněmovní tisk č. 552), čeká na projednání ve vládě. Ta by se podle předběžného plánu měla návrhem změn zákona zabývat na svém zasedání zřejmě 23.července. Přibližně v tomto týdnu by měly být k dispozici souhrnné připomínky k návrhu od dotčených ministerstev a institucí, proces podle pravidel pro jednání vlády organizuje ministr a předseda Legislativní rady vlády České republiky C.Svoboda. Dnes se tímto návrhem zabývala mj. také Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na svém speciálním, téměř monotématickém zasedání. Předpokládá se zařazení návrhů změn důležitých norem na řádné podzimní zasedání PSP, teoreticky již v průběhu září.

neděle 13. července 2008

V Evropě startuje kampaň za „zelená média“ (GREEN ON AIR).

The European Broadcasting Union (EBU) spouští koprodukční projekt k tématu ochrany před klimatickými vlivy. Na jednání valné hromady EBU v Budapešti ředitel Eurovision TV Bjørn Erichsen referoval, že právě veřejnoprávní média mají klíčovou roli v informování veřejnosti o změnách klimatu a o všech s tím spojených rizicích. EBU v rámci většinové shody přichází s multimediálním projektem 'Green on Air'. Jde o připravovaný balíček desítek programových formátů včetně dokumentů atd., které by měly být na obrazovkách členů EBU po dobu více než jednoho roku až do prosince 2009, kdy se bude v Dánské Kodani rozhodovat na světové úrovni (Globální summit OSN) právě o řešení tohoto tématu. ČT opatří k zájemcům o projekt
Více i na speciálním webu projektu www.eurovisiontv.com/greenonair

EBU chce hrát aktivní roli při podpoře vývoje a výroby přijímačů pro digitální rozhlas

Evropská asociace veřejnoprávních broadcasterů EBU plánuje aktivnější roli v procesu rozvoje digitálního rozhlasu a to i při určité nejasnosti o výběru nosné digitální technologie pro rozhlasové vysílání. Technická skupina EBU (EBU Technical Assembly) letos na jaře souhlasila s aktivnějším zapojení do hledání vhodné technologie a zejména do podpory vývoje přijímačů, které by byly mj. i cenově a uživatelsky dostupné většině posluchačů v rámci Evropy. Na společném postupu v této věci se asociace EBU v minulém týdnu dohodla s dalšími sdruženími - EICTA (the European Association of Consumer Electronics Manufacturers) a WorldDMB ( dříve DAB forum). Zahraniční odborníci v této souvislosti upozorňují v komentářích na absenci účasti a aktivity komerčních broadcasterů a potřebě synergie společného postupu. Právě určitá komerční neefektivita zatím neumožnila větší rozvoj digitální rozhlasu spolu s dalšími přirozenými a objektivními překážkami.

2/3 všech britských televizí přijímá digitální TV

Více než 2/3 britských televizních setů (68 per cent) z celkových 60 miliónů přijímačů jsou digitální (kabel, satelit, terestrika,IP). Informuje o tom britský regulační orgán OFCOM ve své pravidelné čtvrtletní zprávě (1.Q 2008). Došlo tedy proti loňskému roku k nárůstu z 33,5 miliónů na 40,5 mil. přijímačů s digitální TV. Britové se v této fázi věnovali konverzi svých dalších domácích přijímačů na digitál.

Došlo ke změně metodiky rpůzkumů, které potvrzují, že u hlavních domácích TV přijímačů došlo k nárůstu proti minulému čtrvtletí z 86.5% až na dnešních 87.2% plně digitálních. 400 000 domácností má digitální pay TV.

Trend potvrzuje úspěšnost závěrečné fáze přechodu na digitální vysílání spojené s ukončením analogu postupně po jednotlivých oblastech.

pátek 11. července 2008

EP: "Digitální televize nahradí antény na střechách"

Evropský parlament oficiálně o digitálním televizním vysílání:
"Televizní a rozhlasové vysílání v Evropě postupně přechází na digitální signál, což nabízí nové možnosti pro hospodářský rozvoj. O těchto otázkách pojednávají dvě zprávy, které nyní předložili poslanci. Očekávají především nárůst odvětví špičkové technologie, které již v současné době tvoří okolo 2,2% celkového HDP..."

Ale s možná nepříliš přesným dodatkem... :
Digitální televize nahradí antény na střechách (popis u připojeného obrázku)

EBU i EK a všichni další „vítají stanovisko EP k novému regulačnímu rámci pro telekomunikace“ včetně úprav „must carry“?

Prakticky všechny velké organizace a instituce na evropské úrovni s různými zájmy a prioritami „vítají závěry jednání“ poslanců Evropského parlamentu k reformě telekomunikací v zemích EU. Kromě samotné Evropské komise i Evropského parlamentu podobně pozitivní stanovisko vydala i EBU. Pravdou je, že v pondělí proběhlo jednání klíčového výboru EP (Industry, Research and Energy Committee (ITRE), kde byly zredukovány některé nejkřiklavější body z původního návrhu EK z loňského podzimu. Výbor se zabýval především stanoviskem/návrhem poslankyně Pilar del Castillo Vera (redukce a úpravy postavení nového evropského „superregulátora - Úřad pro evropské regulační orgány v telekomunikačních službách(tzv. „BERT“),mj. i vyhodnocení a případná revize mandátu 1.1. 2014 (30 pro , 2 proti, 2 zdrž) a zpravodajskou zprávou poslankyně Catherine Trautmann (Německo), která mj. podpořila požadavky broadcasterů a změny k urychlení přechodu na digitální vysílání včetně podpory a posílení správy kmitočtového spektra s větší vymahatelností (40 pro, 1 zdrž).... Paralelní jednání výboru pro vnitřní trh (Internal Market Committee - zejména aktivita britského poslance Malcolma Harboura) zase potěšilo broadcastery i další s možností rozšíření a sjednocení pravidel must carry na všechny platformy a redukce původních plánů na „monitoring internetu“. Dohromady jde asi o 1.000 návrhů změn celého balíčku.

Fragmenty z jednání výborů:
Španělská konzervativní poslankyně Pilar de Castillo "Méně byrokracie!","Nemá smysl zakládat novou kostrbatou instituci, která bude lobovat za svou vlastní existenci."

Ochrana soukromí na internetu: Německý liberální poslanec Alexander Alvaro z výboru pro občanská práva výrazně přispěl ke zprávě začleněním pravidel ohledně sběru dat při elektronické komunikaci. Tam budou například internetoví uživatelé varování v případě, že navštívená internetová stránka hodlá uložit o jejich návštěvě protokol, či jiný elektronický zápis (tzv. cookie).

Francouzská sociálně demokratická poslankyně Catherine Trautmann předložila řadu návrhů, které získaly podporu výboru. Jedná se především o efektivní využívání vysílacích pásem, které jsou dle jejího názoru stejně tak veřejným majetkem, jako voda, vzduch a slunce....

Další jednání Evropského parlamentu k reformnímu balíčku bude na další schůzi „již“ v úterý 2. září, kde však budou čteny jen zprávy z výborů, případné hlasování bude ale zase až na schůzi další...

----------------------------------------------------------------------------
úterý 2.září 15:30 - 17:30 [LEGISLATIVNÍ ROPZRAVY]
§ Společná rozprava - Elektronické komunikace
28
Zpráva: Catherine Trautmann (A6- /2008) - Sítě a služby elektronických komunikací
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací[KOM(2007)0697 - C6-0427/2007 - 2007/0247(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

29 § Zpráva: Pilar del Castillo Vera (A6- /2008) - Evropský úřad pro trh elektronických komunikací
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského úřadu pro trh elektronických komunikací[KOM(2007)0699 - C6-0428/2007 - 2007/0249(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

30 Zpráva: Patrizia Toia (A6- /2008) - Plné využití výhod digitální dividendy v Evropě –společný přístup k využívání spektra uvolněného přechodem na digitální vysílání
"Plné využití výhod digitální dividendy v Evropě –společný přístup k využívání spektra uvolněného přechodem na digitální vysílání"[2008/2099(INI)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

31
Zpráva: Malcolm Harbour (A6- /2008) - Sítě a služby elektronických komunikací, ochrana soukromí a ochrana spotřebitele
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele[KOM(2007)0698 - C6-0420/2007 - 2007/0248(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů


Hlasování proběhne během příštího zasedání.

Společnost MINORITY opět žaluje českou digitalizaci ( prostřednictvím žaloby na postup RRTV)

Akciová společnost Minority, která patří k neúspěšným žadatelům o licence z tendru RRTV z roku 2004 , se opět obrátila na soud s žalobou na postup RRTV, nyní kvůli tomu, že Rada postupovala v souladu se zákonem a udělila kompenzační licence. Konkrétně se tak naplnila předpověď jednoho z členů RRTV, kterou na jaře letošního roku sdělil médiím a ve které varoval, že by se „někdo“ mohl obrátit se stížností na soud.


Jde o společnost, jejíž představitelé se v posledních měsících „proslavili“ spíše v otázce politiky či energetiky ...

V tomto aktuálním případě, který je některými lidmi ze zákulisí vnímán obecně jako „útok na českou digitalizaci“ a spojován spíše s jinými subjekty a zájmy...., bude nutné vyčkat na reakci soudu, zda a kdy se podnětem bude zabývat a jaký bude případně další postup. Nelze také vyloučit , že jde jen o první krok v celkové strategii ovlivnit celý proces a podle odborníků by mělo jít o předstupeň k řešení u Ústavního soudu. Ostatně dají se předvídat i některé možné další kroky proti přechodu na digitální vysílání a to na různých úrovních a v různých formách. Léto bude i pro digitalizaci dost horké, přeci jen jde o zásadní a nyní již značně reálné změny...

čtvrtek 10. července 2008

Rumunský soud „zatrh´“ legislativu „správného poměru šťastných zpráv“ v médiích.

Rumunský ústavní soud zamítl návrh zákonů, který se proslavil částí požadující na provozovatelích vysílání zveřejňovat „správný poměr dobrých a špatných zpráv“. Soud shledal podle očekávání návrh zákona kompletně jako protiústavní. Evropská organizace ochrany lidských práv - Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE- OSCE) již v tomto týdnu oficiálně vyzvala rumunského prezidenta, aby zákon vetoval.

Zdroj Reuters

Švédský operátor digitální terestrické placené platformy má stále zájem i o ČR

Skandidávský operátor digitální terestrické televize Airplus TV, který aktuálně neuspěl v Portugalsku proti domácímu Portugal Telecom, má podle více zdrojů stále zájem i o region střední Evropy včetně ČR. Jde o společnost, která se primárně věnuje projektu Pay TV, tedy placené televizní platfirmy, která se prosazuje v současné době právě v zemích na Pyrebnejském poloostrově jako doplněk neplacených digitálních sítí DVB-T. I u nás se občas diskutuje o perspektivní potřebě doplnit spektrum nabídky v DVB-T i o placené projekty, které by mohly efektivně řešit možný nedostatek financování TV projektů na rozšířeném mediálním trhu při omezení disponibilních reklamních prostřeků. Intenzivnější zájem AirplusTV o ČT se datuje zejména od loňského podzimu a tehdejší návštěvy "inspekčního týmu" v ČR.

úterý 8. července 2008

EP zreguloval regulaci telekomunikací - zatím jen ve formě návrhů ve výborech

Na posledních jednáních výborů Evropského parlamentu přišla na pořad diskuze i tématika "reformy předpisového rámce pro oblast telekomunikací" (telekomunikační balíček), kterou navrhla eurokomisařka V.Redingová v loňském roce. Jde v řadě věcí o potřebný krok, i když v mnoha aspektech kontroverzní. K nejkřiklavějším a mediálně nejzajímavějším patří například vytvoření evropského superregulátora, což europoslanci v tomto týdnu mj. ve svých návrzích odmítli.

Jde také i o to, který orgán na evropské úrovni a za jakých pravidel bude mít kompetenci k rozhododvání o přerozdělení tzv. digitální kmitočtové dividendy nebo zda nebude narušena autonomie rozhodování regulačních orgánů na národní úrovni.

Podrobnosti lze v dalších dnech najít na stránkách Evropskéhho parlamentu nebo na webech příslušných výborů a komisí, včetně pozměňovacích návrhů příslušných výborů k dosavadním PN.


Celá procedura projednávání je například zde, v češtině pak kompletně zde.

Jde mj. i o celkem zásadní téma, které ve finále pravděpodobně "spadne" do doby našeho předsednitcví EU na jaře příštího roku.

Text orig.návrhu je zde

neděle 6. července 2008

Italové opět testují digitální rozhlas DRM

Rozhlasová stanice Raiway (spojená s italským veřejnoprávním subjektem RAI) a Vatican Radio zahájily testy digitálního vysílání v DRM na 26060 Khz přímo z Vatikánu z vysílače o nízkém výkonu 200 W ze středu Říma:
RaiWay Roma (AAC+ Mono 20.24 kpbs)
AFS, Vatican Radio (AAC+ Mono 20.24 kpbs)
RV Worldservice (CELP + Mono 5.26 kbps).

EK nechává průběhu digitalizace rozhlasu „volnou ruku“.

Podle interního pracovního jednání orgánů Evropské komise se zástupci členských zemí EU, resp. komisariátu pro IT a média a společné pracovní skupiny v rámci Komunikačního výboru (COCOM) - pracovní skupina CBISS (Communications Broadcast Issues Subgroup)), které proběhlo v závěru června letošního roku, není potřeba ze strany EK nějak urychlovat a významně administrativně na centrální úrovni řídit proces digitalizace rozhlasového vysílání v rámci EU.

Podle společného většinového názoru z pracovního jednání odborníků by přechod na digitální rozhlasové vysílání v dalších letech měl být standardně podpořen primárně mediálním trhem a jeho zástupci než nějakým administrativním krokem ze strany orgánů EU. Jde tedy v zásadě o proces v kompetenci orgánů členských států v závislosti na regionálních podmínkách. Kmitočtové pásmo, které je využíváno pro rozhlasové vysílání, není zatím nijak jinak použitelné a v případě jeho „administrativního“ uvolnění by s velkou pravděpodobností zůstalo nevyužité, nehledě na negativní důsledky případného ukvapeného kroku s rychlým ukončením analogu pro samotný mediální rozhlasový trh v příslušných členských zemích i v celé EU. Digitální rozhlas již nyní může navíc využít i jiné kmitočtové pásmo, ale zatím nebyl nalezen plnohodnotný komerční model, který by přilákal většinový zájem posluchačů spolu s investory.

Diskuze se nyní vede také kolem případné podpory digitalizace rozhlasu ze strany EK, která toto v této fázi odmítá. Alternativně se uvažuje případně jen o podobných principech možné podpory jako je tomu v případě “televizní digitalizace“. Jde tedy o možnost případné podpory pouze pro koncové uživatele, a to za přísných podmínek, nikoliv však pro operátory či broadcastery, na kterých však bude ležet značná investiční zátěž. To platí i v případě, že digitální rozhlas není nepřímo podporován „nutností uvolnit“ příslušné kmitočty pro jiné účely nebo snahou zvýšit již celkem dostatečnou pluralitu bez výrazně velké přidané hodnoty. Navíc v době rostoucího rozšíření dosavadních technologií o další platformy pro šíření mediálního obsahu, v čele s internetovými rozhlasovými projekty, se zájmy a možnosti provozovatelů rozhlasového vysílání i posluchačů rozšiřují již v rámci současných možností.

Aktuální jednání k dané problematice na půdě EK se dotklo také například i situace v členských zemích i třeba současných problémů ve Francii, která se potýká s poměrně malým zájmem v rámci již v dubnu vypsaného tendru na projekt digitálního rozhlasového vysílání. (Ve Francii je pro stávající FM rozhlasové vysílání přiděleno více jak 7000 kmitočtů (veřejnoprávní rozhlas využívá cca 29% kmitočtů , na kterých provozuje 7 programů, komerční vysílatelé 71% (900 programů, z toho 20 celoplošných a 880 regionálních stanic). Licence jsou pro analogové rozhlasové vysílání vydávány na 20 let, v případě digitálních licencí dojde k prodloužení o 5 let. ).

EK vidí v digitálním rozhlasu podle vyjádření svých zástupců významný potenciál, ale nemíní přechod nějak významně podporovat a centrálně řídit, kromě obecné podpory a osvěty. EK spolu účastníky evropského trhu se navíc nyní potýká s poměrně velkými potížemi kolem digitálního mobilního televizního vysílání, jehož rozvoj se značně zpomalil a postrádá významnější podporu trhu. Pro EK je to i určitý problém v tom, že právě do rozvoje mobilních technologií i pro TV vkládala poměrně velké, dá se možná do jisté míry říci i „politické“ naděje. S mobilní televizí se dříve významněji počítalo i při úvahách o využití digitální dividendy. Zásadní rozhodnutí o přerozdělení kmitočtového spektra EU i její členské státy však ještě čeká, a to i v návaznosti na rozhodnutí o dokončení plánů na celkovou revizi předpisového rámce pro oblast telekomunikací. Shodou okolností toto významné rozhodování zřejmě spadne i do doby našeho předsednictví EU počátkem příštího roku. Ještě na podzim by ale mělo proběhnout další kolo odborného jednání na téma digitálního rozhlasu. Tématem digitálního rozhlasu v domácích podmínkách se nyní pravidelně na svých jednáních zabývá i "domácí" Národní koordinační skupina pro digitální vysílání v ČR.

pátek 4. července 2008

DVB- T2 Standard dokončen - Dokument ke stažení

Dokončený plný text standardizace inovovaného systému "druhé generace" digitálního terestrického televizního vysílání DVB-T2 včetně komplexního popisu, kódování a modulace je již veřejně k dispozici zde (2.2M bytes): http://www.dvb.org/technology/dvbt2/a122.tm3980r5.DVB-T2.pdf
Specifikace byla schválena koncem června Steering Boardem DVB Projectu na 58.zasedání a nyní je text předložen k dokončení "ratifikace" u ETSI ( European Telecommunications Standards Institute).

Na posledním zasedání SB byl také zvolen nový šéf DVB Projectu Phil Laven , který po 12 letech střídá "otce zakladatele" Theo Peeka

Už žádné zákazy pro reklamu - Lidovky zastupovaly ČR na jednání s eurokomisařkou Redingovou o budoucnosti tisku

Devět šéfredaktorů se včera setkalo spolu se zástupci Evropské komise na téma budoucnosti tisku a plurality sdělovacích prostředků. Na jednání eurokomisařka Redingová potvrdila trvající strategii EK ve vztahu k tisku a to, že na úrovni EK (EU) se i nadále nepočítá s nějakými novými omezeními pro reklamu. Přes ambice a snahy formovat nové regulační normy pro média či IT sektor Redingová na úrovni EU nepodporuje nové zákazy reklamy na alkohol, automobily nebo sladkosti .

Komisařka EU pro média Viviane Redingová se setkala s devíti šéfredaktory evropských novin, mezi nimi například Le Monde (Francie) a Lidové noviny (Česká republika).
Véce napříkald "Komise pro média" ad.

úterý 1. července 2008

EK: Jak dál se státní pomocí veřejnoprávním médiím?

Evropská komise zveřejnila výsledky veřejné konzultace k tématu revize dosavadních směrnic a předpisů v otázce „Státní pomoci“ v prostředí veřejnoprávního vysílání (Komunikát 2001/C 320/04). K dispozici jsou kromě dotazníků ( v češtině) i přesné odpovědi všech dotazovaných institucí v rámci zemí EU, včetně stanoviska České republiky.

"...V roce 2001 přijala Komise své sdělení o použití pravidel státní podpory na veřejnoprávní vysílání (tzv. „sdělení o vysílání“), které obsahuje pokyny k posouzení slučitelnosti financování veřejnoprávních vysílacích stanic s čl. 86 odst. 2 Smlouvy o ES a s protokolem k Amsterdamské smlouvě.

V souladu s protokolem k Amsterdamské smlouvě mají členské státy širokou pravomoc při vymezení, organizaci a financování veřejnoprávního vysílání. Proto také Komise přijímá širokou definici veřejnoprávního vysílání, kam jako součást vyváženého a pestrého programu patří také sportovní a zábavní přenosy. Svoboda výběru finančních zdrojů v zásadě zahrnujemožnost, aby veřejnoprávní vysílací stanice získávala finanční prostředky ze státních zdrojů a z příjmů z reklamy zároveň.
Členské státy si mohou samy stanovit definici veřejné služby, vyjma ověřování „zjevných chyb“1, avšak musí srozumitelným a přesným způsobem určit její závazky. Komise dále ověřuje možné nepřiměřené účinky
nadměrného vyrovnávání a křížových subvencí obchodních činností na hospodářskou
soutěž a zkoumá, zda nedochází k chování, které je v rozporu s hospodářskou soutěží.
Sdělení o vysílání se ukázalo být vhodným nástrojem k ověřování finančních režimů ve
značném počtu členských států. Od roku 2001, kdy bylo přijato sdělení o vysílání,
učinila Komise v této oblasti téměř 20 rozhodnutí. Ve většině případů byla šetření
zahájena na základě stížnosti
.,,"