úterý 8. července 2008

EP zreguloval regulaci telekomunikací - zatím jen ve formě návrhů ve výborech

Na posledních jednáních výborů Evropského parlamentu přišla na pořad diskuze i tématika "reformy předpisového rámce pro oblast telekomunikací" (telekomunikační balíček), kterou navrhla eurokomisařka V.Redingová v loňském roce. Jde v řadě věcí o potřebný krok, i když v mnoha aspektech kontroverzní. K nejkřiklavějším a mediálně nejzajímavějším patří například vytvoření evropského superregulátora, což europoslanci v tomto týdnu mj. ve svých návrzích odmítli.

Jde také i o to, který orgán na evropské úrovni a za jakých pravidel bude mít kompetenci k rozhododvání o přerozdělení tzv. digitální kmitočtové dividendy nebo zda nebude narušena autonomie rozhodování regulačních orgánů na národní úrovni.

Podrobnosti lze v dalších dnech najít na stránkách Evropskéhho parlamentu nebo na webech příslušných výborů a komisí, včetně pozměňovacích návrhů příslušných výborů k dosavadním PN.


Celá procedura projednávání je například zde, v češtině pak kompletně zde.

Jde mj. i o celkem zásadní téma, které ve finále pravděpodobně "spadne" do doby našeho předsednitcví EU na jaře příštího roku.

Text orig.návrhu je zde

Žádné komentáře: