neděle 6. července 2008

EK nechává průběhu digitalizace rozhlasu „volnou ruku“.

Podle interního pracovního jednání orgánů Evropské komise se zástupci členských zemí EU, resp. komisariátu pro IT a média a společné pracovní skupiny v rámci Komunikačního výboru (COCOM) - pracovní skupina CBISS (Communications Broadcast Issues Subgroup)), které proběhlo v závěru června letošního roku, není potřeba ze strany EK nějak urychlovat a významně administrativně na centrální úrovni řídit proces digitalizace rozhlasového vysílání v rámci EU.

Podle společného většinového názoru z pracovního jednání odborníků by přechod na digitální rozhlasové vysílání v dalších letech měl být standardně podpořen primárně mediálním trhem a jeho zástupci než nějakým administrativním krokem ze strany orgánů EU. Jde tedy v zásadě o proces v kompetenci orgánů členských států v závislosti na regionálních podmínkách. Kmitočtové pásmo, které je využíváno pro rozhlasové vysílání, není zatím nijak jinak použitelné a v případě jeho „administrativního“ uvolnění by s velkou pravděpodobností zůstalo nevyužité, nehledě na negativní důsledky případného ukvapeného kroku s rychlým ukončením analogu pro samotný mediální rozhlasový trh v příslušných členských zemích i v celé EU. Digitální rozhlas již nyní může navíc využít i jiné kmitočtové pásmo, ale zatím nebyl nalezen plnohodnotný komerční model, který by přilákal většinový zájem posluchačů spolu s investory.

Diskuze se nyní vede také kolem případné podpory digitalizace rozhlasu ze strany EK, která toto v této fázi odmítá. Alternativně se uvažuje případně jen o podobných principech možné podpory jako je tomu v případě “televizní digitalizace“. Jde tedy o možnost případné podpory pouze pro koncové uživatele, a to za přísných podmínek, nikoliv však pro operátory či broadcastery, na kterých však bude ležet značná investiční zátěž. To platí i v případě, že digitální rozhlas není nepřímo podporován „nutností uvolnit“ příslušné kmitočty pro jiné účely nebo snahou zvýšit již celkem dostatečnou pluralitu bez výrazně velké přidané hodnoty. Navíc v době rostoucího rozšíření dosavadních technologií o další platformy pro šíření mediálního obsahu, v čele s internetovými rozhlasovými projekty, se zájmy a možnosti provozovatelů rozhlasového vysílání i posluchačů rozšiřují již v rámci současných možností.

Aktuální jednání k dané problematice na půdě EK se dotklo také například i situace v členských zemích i třeba současných problémů ve Francii, která se potýká s poměrně malým zájmem v rámci již v dubnu vypsaného tendru na projekt digitálního rozhlasového vysílání. (Ve Francii je pro stávající FM rozhlasové vysílání přiděleno více jak 7000 kmitočtů (veřejnoprávní rozhlas využívá cca 29% kmitočtů , na kterých provozuje 7 programů, komerční vysílatelé 71% (900 programů, z toho 20 celoplošných a 880 regionálních stanic). Licence jsou pro analogové rozhlasové vysílání vydávány na 20 let, v případě digitálních licencí dojde k prodloužení o 5 let. ).

EK vidí v digitálním rozhlasu podle vyjádření svých zástupců významný potenciál, ale nemíní přechod nějak významně podporovat a centrálně řídit, kromě obecné podpory a osvěty. EK spolu účastníky evropského trhu se navíc nyní potýká s poměrně velkými potížemi kolem digitálního mobilního televizního vysílání, jehož rozvoj se značně zpomalil a postrádá významnější podporu trhu. Pro EK je to i určitý problém v tom, že právě do rozvoje mobilních technologií i pro TV vkládala poměrně velké, dá se možná do jisté míry říci i „politické“ naděje. S mobilní televizí se dříve významněji počítalo i při úvahách o využití digitální dividendy. Zásadní rozhodnutí o přerozdělení kmitočtového spektra EU i její členské státy však ještě čeká, a to i v návaznosti na rozhodnutí o dokončení plánů na celkovou revizi předpisového rámce pro oblast telekomunikací. Shodou okolností toto významné rozhodování zřejmě spadne i do doby našeho předsednictví EU počátkem příštího roku. Ještě na podzim by ale mělo proběhnout další kolo odborného jednání na téma digitálního rozhlasu. Tématem digitálního rozhlasu v domácích podmínkách se nyní pravidelně na svých jednáních zabývá i "domácí" Národní koordinační skupina pro digitální vysílání v ČR.

Žádné komentáře: