úterý 15. července 2008

Léto i s mediální legislativou (Z části ZEK a digitální rozhlas...)

I když je letní doba, probíhají důležité vstupní fáze pro přípravu změn legislativy pro oblast médií. Kromě novely ZEKu (Zákon o elektronických komunikacích a související předpisy), která v základech vznikla již na podzim loňského roku, a která se po postupných úpravách a odkladech dostala do meziresortního připomínkového řízení, je v procesu příprav i další již přímá novela mediálního zákona. Lhůta pro připomínky k primárně „telekomunikační“ novele ZEKu (správa kmitočtového spektra, číslovacím plány, ad.) končí v těchto dnech. Po ukončení lhůty by mělo proběhnout pravděpodobně i veřejné projednání navrhovaných změn a došlých podnětů se zástupci dotčených stran a asociací.

Návrh novely mediálního zákona (především rozhlasová problematika včetně digitalizace), který připravili a předložili poslanci a poslankyně z více politických stran (Sněmovní tisk č. 552), čeká na projednání ve vládě. Ta by se podle předběžného plánu měla návrhem změn zákona zabývat na svém zasedání zřejmě 23.července. Přibližně v tomto týdnu by měly být k dispozici souhrnné připomínky k návrhu od dotčených ministerstev a institucí, proces podle pravidel pro jednání vlády organizuje ministr a předseda Legislativní rady vlády České republiky C.Svoboda. Dnes se tímto návrhem zabývala mj. také Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na svém speciálním, téměř monotématickém zasedání. Předpokládá se zařazení návrhů změn důležitých norem na řádné podzimní zasedání PSP, teoreticky již v průběhu září.

Žádné komentáře: