pátek 11. července 2008

EBU i EK a všichni další „vítají stanovisko EP k novému regulačnímu rámci pro telekomunikace“ včetně úprav „must carry“?

Prakticky všechny velké organizace a instituce na evropské úrovni s různými zájmy a prioritami „vítají závěry jednání“ poslanců Evropského parlamentu k reformě telekomunikací v zemích EU. Kromě samotné Evropské komise i Evropského parlamentu podobně pozitivní stanovisko vydala i EBU. Pravdou je, že v pondělí proběhlo jednání klíčového výboru EP (Industry, Research and Energy Committee (ITRE), kde byly zredukovány některé nejkřiklavější body z původního návrhu EK z loňského podzimu. Výbor se zabýval především stanoviskem/návrhem poslankyně Pilar del Castillo Vera (redukce a úpravy postavení nového evropského „superregulátora - Úřad pro evropské regulační orgány v telekomunikačních službách(tzv. „BERT“),mj. i vyhodnocení a případná revize mandátu 1.1. 2014 (30 pro , 2 proti, 2 zdrž) a zpravodajskou zprávou poslankyně Catherine Trautmann (Německo), která mj. podpořila požadavky broadcasterů a změny k urychlení přechodu na digitální vysílání včetně podpory a posílení správy kmitočtového spektra s větší vymahatelností (40 pro, 1 zdrž).... Paralelní jednání výboru pro vnitřní trh (Internal Market Committee - zejména aktivita britského poslance Malcolma Harboura) zase potěšilo broadcastery i další s možností rozšíření a sjednocení pravidel must carry na všechny platformy a redukce původních plánů na „monitoring internetu“. Dohromady jde asi o 1.000 návrhů změn celého balíčku.

Fragmenty z jednání výborů:
Španělská konzervativní poslankyně Pilar de Castillo "Méně byrokracie!","Nemá smysl zakládat novou kostrbatou instituci, která bude lobovat za svou vlastní existenci."

Ochrana soukromí na internetu: Německý liberální poslanec Alexander Alvaro z výboru pro občanská práva výrazně přispěl ke zprávě začleněním pravidel ohledně sběru dat při elektronické komunikaci. Tam budou například internetoví uživatelé varování v případě, že navštívená internetová stránka hodlá uložit o jejich návštěvě protokol, či jiný elektronický zápis (tzv. cookie).

Francouzská sociálně demokratická poslankyně Catherine Trautmann předložila řadu návrhů, které získaly podporu výboru. Jedná se především o efektivní využívání vysílacích pásem, které jsou dle jejího názoru stejně tak veřejným majetkem, jako voda, vzduch a slunce....

Další jednání Evropského parlamentu k reformnímu balíčku bude na další schůzi „již“ v úterý 2. září, kde však budou čteny jen zprávy z výborů, případné hlasování bude ale zase až na schůzi další...

----------------------------------------------------------------------------
úterý 2.září 15:30 - 17:30 [LEGISLATIVNÍ ROPZRAVY]
§ Společná rozprava - Elektronické komunikace
28
Zpráva: Catherine Trautmann (A6- /2008) - Sítě a služby elektronických komunikací
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací[KOM(2007)0697 - C6-0427/2007 - 2007/0247(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

29 § Zpráva: Pilar del Castillo Vera (A6- /2008) - Evropský úřad pro trh elektronických komunikací
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského úřadu pro trh elektronických komunikací[KOM(2007)0699 - C6-0428/2007 - 2007/0249(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

30 Zpráva: Patrizia Toia (A6- /2008) - Plné využití výhod digitální dividendy v Evropě –společný přístup k využívání spektra uvolněného přechodem na digitální vysílání
"Plné využití výhod digitální dividendy v Evropě –společný přístup k využívání spektra uvolněného přechodem na digitální vysílání"[2008/2099(INI)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

31
Zpráva: Malcolm Harbour (A6- /2008) - Sítě a služby elektronických komunikací, ochrana soukromí a ochrana spotřebitele
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele[KOM(2007)0698 - C6-0420/2007 - 2007/0248(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů


Hlasování proběhne během příštího zasedání.

Žádné komentáře: