neděle 13. července 2008

EBU chce hrát aktivní roli při podpoře vývoje a výroby přijímačů pro digitální rozhlas

Evropská asociace veřejnoprávních broadcasterů EBU plánuje aktivnější roli v procesu rozvoje digitálního rozhlasu a to i při určité nejasnosti o výběru nosné digitální technologie pro rozhlasové vysílání. Technická skupina EBU (EBU Technical Assembly) letos na jaře souhlasila s aktivnějším zapojení do hledání vhodné technologie a zejména do podpory vývoje přijímačů, které by byly mj. i cenově a uživatelsky dostupné většině posluchačů v rámci Evropy. Na společném postupu v této věci se asociace EBU v minulém týdnu dohodla s dalšími sdruženími - EICTA (the European Association of Consumer Electronics Manufacturers) a WorldDMB ( dříve DAB forum). Zahraniční odborníci v této souvislosti upozorňují v komentářích na absenci účasti a aktivity komerčních broadcasterů a potřebě synergie společného postupu. Právě určitá komerční neefektivita zatím neumožnila větší rozvoj digitální rozhlasu spolu s dalšími přirozenými a objektivními překážkami.

Žádné komentáře: