pátek 30. listopadu 2007

HN:Varuji politiky: Může se to stát i vám

Mediální zájem o V.Mlynáře po osvobozujícím rozhodnutí soudu, které radikálně změnilo původní všemi kritizovaný rozsudek soudu nižší instance, se dal očekávat. Mne zaujal poměrně otevřený, racionální a pro mnohé dřívější kolegy či příznivce asi celkem překvapivý rozhovor znovu ženatého exministra na serveru HN (například o velké koalici, ODS, SZ a dalších):
http://hn.ihned.cz/2-22524330-500000_d-ab

EU podpořila DVB-H, tentokrát ministři členských států.

Ministři telekomunikací členských států EU v Bruselu na svém společném setkání v závěru týdne odsouhlasili jednotný formát pro digitální televizní vysílání v mobilních telefonech . Podpořili, stejně jako letos v létě EK, systém DVB-H , vyvinutý a používaný především společností NOKIA. Zatím se ale v žádné evropské zemi nedaří překročit úroveň experimentů nebo případně pilotních projektů a většina států hlásí další odklady zahájení plně komerčního provozu. I nadále je testován ( a z Asie podporován) i další systémy nebo technologie, např. DMB. Hlavních systémů mobilního televizního vysílání jeve světě v různých stupních provozu cca 5, globálně se však prosazuje zatím jen DVB-H a DMB.

http://www.e15.cz/aktuality/EU-podporila-televizi-v-mobilech-podle-Nokie-2686/
http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1815&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

neděle 25. listopadu 2007

Evropský parlament:“...k sociálnímu a kulturnímu rozdělení se nesmí přidávat ještě rozdělení digitální

Výbor pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu (EP)P se zabýval návrhy na přijetí jednotné evropské normy pro interaktivní služby v rámci digitálního vysílání.Ve svém podzimním stanovisko mj. konstatuje několik zásad k digitálnímu vysílání v členských zemích EU:

-přechod od analogového k digitálnímu vysílání představuje velký pokrok a může přispět k šíření různých kultur a ke zlepšení sociální soudržnosti,
- digitální televize může využívat novou technologii sdělovacích prostředků k poskytování informačních služeb a tímto posílit sociální soudržnost a pomoci každému začlenit se do informační společnosti,
- EP zdůrazňuje značný hospodářský potenciál odvětví služeb digitální televize a jeho význam pro tvorbu pracovních příležitostí,
- žádný legislativní podnět týkající se digitální oblasti nelze omezovat na záležitost infrastruktury a technických parametrů a že tyto otázky musí být řešeny v souladu s politickými cíli, přičemž je třeba stále usilovat o to, aby představovaly přínos pro uživatele,

Z hlediska zavedení jednotných norem pro interaktivní služby pro členské státy výbor EP znovu zopakoval svá předchozí stanoviska,resp. postoj Evropského parlamentu, že „vzhledem k různorodé situaci“ by nebylo dobrým řešením zavedení jednotné evropské normy, za předpokladu, že je dosaženo stanovených cílů, a že je proto prozatím rozumné opírat se o nezávazná normalizační opatření vycházející od podniků, jak to ukazují pozitivní příklady v některých státech.

Výbor aktuálně k tématu interaktivních služeb a jejich dalšího rozvoje také požaduje na Evropské Komisi zprávu o výsledku výměny osvědčených postupů mezi zúčastněnými stranami, zřízení fór a pracovních skupin, včetně sdružení spotřebitelů, uživatelů a diváků. EP připomíná také, že „ technologický pokrok nezaručuje automaticky respektování plurality informací a rozmanitosti obsahů, ale musí probíhat prostřednictvím aktivní, trvalé a bdělé politiky ze strany veřejných orgánů jednotlivých států a na evropské úrovni“.

EP pak opět žádá Komisi, aby i nadále aktivně prosazovala zavedení otevřených evropských norem pro digitální televizní vysílání ve všech zeměpisných oblastech světa, podporovala mezinárodní spolupráci v této oblasti, a zajistila tak co nejširší přístup k obsahu digitálně vysílaných pořadů;

EP nezapomíná ani na informovanost obyvatel jako nezbytnou součást celého procesu : vyzývá Komisi a členské státy, aby informovaly veřejnost o budoucím vývoji v oblasti digitálních interaktivních televizních služeb, a poskytovatelům digitálních televizních služeb doporučuje, aby uživatele o stávajících interaktivních službách aktivně informovali;
EP připomíná důležitost výchovy k využívání digitálních technologií a sdělovacích prostředků v každém věku;

Jde sice o do jisté míry spíše politicky formulované fráze, přesto lze usuzovat o zásadách přístupu poslanců EP k celé problematice digitalizace a souvisejících aktivit. Bude zajímavé sledovat podobnou snahu EK v případě mobilního digitálního televizního vysílání, když v létě byla ze strany EK deklarovaná jasná přímá podpora systému DVB-H, zatím ale bez konkrétního návrhu legislativního či jiného formální řešení..

Podrobnosti uvádí například ZPRÁVAo interoperabilitě digitálních interaktivních televizních služeb KONEČNÉ ZNĚNÍ A6-0390/2007 Zpravodaj k tisku: posl.Henri Weber

DIGI aktuálně na webu - užitečné odkazy

DIGIZONE, známý odborný privátní web k digitalizaci existuje i na Slovensku, ale je to odkaz na také hojně užívaný web DIGIMEDIA.sk : http://www.digizone.sk/ je digimedia.sk (provozuje CVEK – Centrum pre výskum etnicity a kultúry )

....Digi bude v pondělí on-line! :-)

Jinak se digitalizace po dlouhé době, zejména díky uzavření schvalovací procedury a závěrečného podpisu prezidenta, dostala i do souhrnu "Týden ve zkratce" serveru ihned.cz, a to celkem výrazně jako nosné téma:
http://digiweb.ihned.cz/c1-22485060-tyden-ve-zkratce-ze-sveta-it-vedy-a-techniky ..Týden ve zkratce ze světa IT, vědy a techniky
Jako už tradičně, jsme tady s přehledem toho nejzajímavějšího, o čem jsme psali v právě uplynulém týdnu. Novelu několika mediálních zákonů, která má umožnit rozjezd digitálního vysílání v České republice, podepsal prezident republiky Václav Klaus ve čtvrtek. Nic už tedy nebrání tomu, aby se dlouhou doba zadrhnutá digitalizace televizního vysílání konečně rozeběhla. Základní informace najdete v našem pátečním článku
Klaus podepsal novelu o digitálním vysílání.

... a několik malých zahraničních ohlasů, mimochodem zástupci nezávislého publ. serveru www.broadbandtvnews.com na poslední akci v ČR významně ocenili vývoj a zrychlení přechodu na digiotálůní vysílání v ČR (CH.Dziadul ad.):http://www.digitag.org/DTTNews/article.php?Id=1936 23/11/2007 Czech Republic - Amendments added to media law
The president Vaclav Klaus has approved several amendments to the Czech media law regarding digital switchover that will come into effect in early 2008. The amendments provide DTT licenses to the six broadcasters that had been issued licenses by the broadcast regulator RRTV that were later revoked by the municipal court in Prague. These broadcasters include TV Barrandov. Febio TV, TV Pohoda, Ocko, RTA and Z1. In addition, the amount of time the public service broadcaster Czech Television is allowed to air advertisements has been increased.

A jako doplněk připojuji aktuální mapu digitalizace v Evropě:
http://www.digitag.org/Images/europeanMap.gif

EP bude rozhodovat o nové směrnici pro televizní vysílání

V nadcházejícím závěrečném listopadovém týdnu proběhne v Evropském parlamentu II. čtení inovované směrnice „Televize bez hranic“, nově pod názvem Směrnice o audiovizuálních službách. Obsahem je mj. i nová úprava pro tzv. product placement a další pravidla pro reklamu i pro nové televizní služby.
Tzv. Dílčí plenární zasedání EP začíná tuto středu 28.11. v 18,30, další schůze EP je pak od 13.prosince. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+AGENDA+20071128+SIT+DOC+XML+V0//CS&language=CS
Zzpravodajkou je německá poslankyně Ruth Hieronymi:
http://www.europarl.europa.eu/members/expert/searchForm/view.do?id=4279&language=cs

Celá historie dokumentu směrnice v průběhu posledních let tak, jak procházela jednotlivými stupni projednávání od Evropské komise až do Evropského parlamentu je zde : http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=cs&DosId=193682 SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU
podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání (směrnice o audiovizuálních mediálních službách)
- aktuální ozn.: Com 2007 (639) final2

Doporučení pro II. čtení v EP , doporučení kulturního výboru pro II.čtení v češtině „ o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání (10076/6/2007 – C6‑0352/2007 –2005/0260 (COD)) je zde: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-2007-0442+0+DOC+WORD+V0//CS&language=CS

Některé historické připomínky:
http://archive.ceskamedia.cz/article.html?id=153075_hp_M&qqqq=product%20placement
http://archive.ceskamedia.cz/article.html?id=158832_hp_M&qqqq=product%20placement
http://archive.ceskamedia.cz/article.html?id=155907_hp_M&qqqq=product%20placement
http://archive.ceskamedia.cz/article.html?id=180255_nw_M&qqqq=product%20placement
http://archive.ceskamedia.cz/article.html?id=179387_ex_M&qqqq=product%20placement
http://archive.ceskamedia.cz/article.html?id=183553_hp_M&qqqq=product%20placement
http://archive.ceskamedia.cz/article.html?id=182784_ex_M&qqqq=product%20placement
http://archive.ceskamedia.cz/article.html?id=180659_hp_M&qqqq=product%20placement
http://archive.ceskamedia.cz/article.html?id=196327_ex_M&qqqq=product%20placement

sobota 24. listopadu 2007

Politika a média - zaujalo mne.

Včera jsem slyšel tuto zprávu poprvé na České rozhlasu a je celkem zajímavá - Jak je politická strana Jednotné Rusko, která je favoritem ruských voleb 2.12., podle průzkumu nejpopulárnější a nejúspěšnější v televizních debatách, i když se jich neúčastní:-)

"...Putinova strana vítězí v televizních debatách - i když se jich neúčastní
Úsměv na sociologově tváři pak vyvolává fakt, že ačkoliv se politici nejsilnější ruské strany Jednotné Rusko rozhodli televizních diskusí neúčastnit, respondenti v průzkumech pravidelně odpovídají, že právě zástupce této strany byl v poslední debatě nejúspěšnější.
"Je v tom paradox. Tito voliči zřejmě debaty nechápou jako něco odděleného. Prostě předpokládají, že Jednotné Rusko je nejlepší a jeho zástupce tedy musí být nejlepší i v televizní debatě," myslí si Fjodorov.
Poté, co Jednotné Rusko, bezkonkurenční favorit voleb, oznámilo, že se debat nehodlá účastnit, byly diskuse přesunuty z večerních hlavních vysílacích časů do méně atraktivních..."


http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/rusko-a-okoli/putinova-strana-je-podle-rusu-i-televize-nejlepsi_31551.html

ITU podpořilo plány pro SUPER HDTV

Mezinárodní telekomunikační unie ITU na již ukončeném světovém zasedání WRC 07 v Ženevě podpořila původní návrh asociace ABU (Asia-Pacific Broadcasting, obdoba evropského sdružení veřejnoprávních médií) na určení pásma 21Ghz pro služby spojené se SUPER HDTV technologií televizního vysílání. Přesnější a definitvní využití tohoto pásma pro satelitní přenos v SUPER HDTV bude definitivně dořešeno a potvrzeno na dalším zasedání v roce 2011. Super HDTV se využívá především pro filmové projekty. Podle zástupců ABU bude nutné dopracovat odborné studie a ještě více a lépe informovat účastníky další konference.
Super HDTV (televizní systém s rozlišením 7680 x 4320, tedy je 16-krát více než je současné HDTV).

pátek 23. listopadu 2007

Záznam z ČT1

http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/23.11.2007/207411010101123-05:59-1-dobre-rano.html
cca od času 12 minut po zahájení pořadu.

http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=217941

Dnes novinářská prezentace TV NOVA k digi novele a k TPP.

z webů o DIGI...

Dočasně přerušený původně studentský server http://www.digitalizace.unas.cz/ by měl od 1.prosince obnovit svoji činnost. ("Náš web digitalizace.unas.cz ,je web studentů střední školy.Chceme ukázat že i malý a obyčejný web,do kterého nebyla investována ani koruna může proniknout mezi ty větší. Samozřejmě že nemůžeme konkurovat tak velkým webům jako je digizone.cz a parabola. Tyto weby byly pro nás inspirací. My budeme pracovat na tom aby náš web byl trochu profesionálnější a né zatím jak je , a to na amatérské úrovni.Doufáme že nás v tom podpoříte. Děkujeme (d.u.cz)")

Některé weby, které sehrály významnou historickou a průkopnickou roli ( a ještě více jejich provozovatel pan D.Racz, zejména ve složité roli v médiích a v propagaci digitalizace..:-) v případě prvního switch off regionu (Domažlice) pokračují i nadále http://www.digitalnichodsko.cz/stranka/aktuality-nejen-v-chodske-digitalizaci-iv_cast

Pokračuje, i když již méně aktualizovaný, i web k oficiální informační kampani http://www.digitalne.tv/. Mimochodem, možná ušlo pozornosti, že inforamční linka k domažlické kampani běžela v provozu ještě mnoho dní i po ukončení analogového vysílání i po skončení kampaně.

Pro téma správy kmitočtového spektra doporučuji odborníkům a zájemcům privátní web http://www.soukenka.cz/cze/svizc.html. Opravdu zajímavé.

čtvrtek 22. listopadu 2007

Azerbajdžán je v digitální evropské skupině

Na základě závěrů WRC07, která skončila minulý týden v Ženevě byl ITU do koordinančího okruhu evropských zemí nově zařazen i Azerbajdžán. Další strategická rozhodnutí a mezinárodní koordinace kmitočtů bude tedy rozšířena o další území podobně jako se například musí jednat i s některými severoafrickými státy. Na poslední regionální konferenci RRC 06 vliv některých těchto zemí posunul ochranu analogu až k roku 2015, když některé země z těchto oblastí navrhovaly ukončit analogové televizní vysílání až v roce 2030 i déle (což jistě konvenovalo i některým zájmům v ČR:-)

Digitální rozhlasový projekt DRM - speciálně v Ekvádoru

Od 26.listopadu bude spuštěn speciální projekt rozhlasového digitálního vysílání v Ekvádoru u příležitosti konferecne o digitálním vysílání. Projekt
ve španělsštině RNW Bonaire : v době od 16,00 hodin, 15245 kHz s výkonem 120 kW
HRS 4/4/1 230 stupňů.

DIGI na ČT1 živě

V pátek v 6,10 v Dobrém ránu ( a poté v repríze na ČT2 od 9,10)

Prezident podepsal diginovelu

dnes.
http://hrad.cz/cms/cz/info_servis/tiskove_zpravy/4987.shtml

NOVA CINEMA v síti UPC, který z programů půjde do DVB-T jako č.2?

Na základě rozhodnutí RRTV z tohoto týdne může program TV NOVA - NOVA CINEMA být distribuován i v síti největšího kabelového operátora UPC, a to jako neplacený TV kanál. Zatím ale není podle mých zpráv potvrzena obchodní dohoda, i když se o ní v těchto dnech intenzivně jedná. Myslím, že jde o oboustranný zájem a dohoda je blízko a diváci tak před vánocemi s velkou pravděpodobností dostanou nový program. Je jen otázkou, který z programů skupiny TV NOVA bude případně vybrán jako kanál pro využití možnosti tzv. kompenzační licence v případě souhlasu s TPP dle nového zákona pro vysílání v DVB-T. V úvahu připadají kromě NOVA CINEMA ještě NOVA Sport nebo Nova NEWS ( v kombinaci s připravovaným internetovým projektem). Tipuji v této chvíli spíše N.C.

Proti TPP společně

Podle očekávání v posledních dnech ještě více roste tlak, který by měl zásadně vylepšit podmínky v připravovaném Technickém plánu přechodu pro současné provozovatele (zčásti i na úkor potenciální konkurence a téměř vždy s mimořádným prodloužením lhůt = tzn.ODKLADEM Switch-over i Switch-off). Velmi inteznivní lobbing byl nyní podle více zdrojů korporátně i personálně propojen , resp. spojen, a to mezi subjekty z různých oborů - nejen tedy jak z mediální oblasti, tak i z oblasti provozovatele telekomunikačních služeb. Argumenty jsou doplňovány objektivními technickými problémy, a některé z nich ani po dvou letech a po schválení zákona v Parlamentu ne(vy)řešených....

Součástí aktivit z poslední doby jsou další různé formy již celkem "tradičních" intervencí u vrcholných politiků. Termín 2014, který způsobil vlnu nevole při projednávání v Parlamentu, je nyní nahrazen lobbisty doporučovaným konečným termínem pro TPP až v r. 2012, alespoň rétoricky:-)

ČTÚ již zveřejnilo teze pro přípravu TPP na svém webu, který by měla dle zákona vydat vláda jako své nařízení (termín pro souhlas/nesouhlas prezidenta vyprší zítra). Návrh principů TPP projedná ve čtvrtek 29.11. v 17,00 také mediální komise PSP.

NOVA s novinkami a novými kanály, Prima s úspěšnými pořady z minulosti... a nové televize

Rozdílné aktivity současných televizí a k tomu horečné přípravy nových televizních projektů jsou dnes příznakem vznikající soutěže o diváky (konečně!). Divák je postupně vystaven aktivním snahám o udržení té současné divácké přízně (rozšiřované o doplňky a budoucí bonusy) a proti tomu se o pozornost hlásí nová lákadla v podobě nových celoplošných i tématických kanálů a k tomu se nabízí i mnoho nových dalších možností - od tradičních kabelových projektů přes satelit k dosud méně využívanému, ale o to možná do budoucna zajímavějšímu vysílání - IPTV. Některé snahy vypadají a zřejmě i skutečně budou zajímavými službami, někdy je však možná kolem toho i na běžného diváka až příliš mnoho přehnaných superlativů.

Nejprve s velkou propagací odstartuje vysílání HDTV (včetně satelitu i IPTV, avšak spíše jako "ochutnávka" pro příslušně technicky vybavenou minoritu), k tomu střídavé změny obrazových formátů , a nyní i „mnohobarevná“ NOVA CINEMA v kabelu (jedná se..) a na satelitu. A navíc zcela nově i Galaxie SPORT (NOVA SPORT) v DVB-T - zatím jen v rámci dočasného experimentu. A to všechno od počátku a celkem proti zvyklostem v zahraničí - zadarmo (pro diváka, zatím)...

Je vidět, že digitální novela a její důsledky mj. i v možnosti vzniku konkurenčních mechanismů již přináší první výsledky nebo alespoň náznaky.

NOVA se rozhodla upoutat divácký zájem na své nové rozšířené programové značky a formáty již v samém počátku a využít good-will k připoutání diváků , s reálnou nadějí na budoucí digitální přízeň. Je pak ale otázkou, zda tyto mimořádně promované, avšak poněkud krátkodobé atrakce pro diváky , vyvolají skutečný a trvalý zájem nebo zda časté střídání a změny nenastoupí cestu „nenaplněných očekávání", když podobných bylo zejména kolem digitalizace v posledních měsících celkem dost (mj. s velkou pravděpodobností i kvůli současným televizím...).

Naproti tomu Prima žádné jiné plány než akutní úpravy programu vůbec neprezentuje. Novinky, které diváky čekají, jsou v některým případech novinkami pouze na tomto programu, jinak jsou známy z dřívějška - například pořad Milionář, který byl a zřejmě i na Primě bude oblíbený ( ale zkušenosti s opakováním původně úspěšného.. zatím příliš nevycházejí, resp. ne v původní míře). Z nových plánů zaznívají z úst kompetentních osob zpravidla vždy značně neurčitá vyjádření, tedy kromě úprav zpravodajství s mírným růstem zájmu. Ne všechna tvrzení o absenci nových formátových a nebo i programových plánů jsou ale zcela pravdivá, jako například slova o tom, že Prima nepřipravuje žádné nové kanály. Opak je podle více informací i veřejných zdrojů pravdou. Navíc je k dispozici již dnes i možnost (již započatá...), jak začít vysílat nově a to i mimo rámec kompenzačních licencí podle nového, ale ještě stále neschváleném zákona. Prima v každém případě nyní prioritně mění a dále inovuje tým a hledá cestu jak zastavit trvalejší pokles sledovanosti a dobře se připravit na další měsíce, a určitě i na konkurenci. Zcela jistě se chystají i další projekty pro diváky a věřme, že budou pochopeny i možnosti, které nabízí nová příležitost v podobě vysílání DVB-T, když jde navíc o projekt na kterém má skupina s podílem v Primě i další zájem...

Také se ukazuje i další přidaná hodnota digitalizace a tou je množství tvůrčích a dalších hereckých, moderátorských, hudebních adalších příležitostí v současných i budoucích televizních projektech. Vše navíc budou moci diváci pozorně a bez nějaké mimořádné osobní námahy sledovat a sami se rozhodnout, kdo díky nim bude v budoucnu úspěšný. A v tom je nejen problém , ale hlavně i kouzlo televize, zejména pak televize digitální.

středa 21. listopadu 2007

Spuštěn první rozhlasový digitální projekt v DRM+

První projekt vysílání digitálního rozhlasu v systému DRM+ byl včera spuštěn v Německu. Jde o vysílání v Hanoveru , které bude možné přijímat na speciálních přístrojích pro DRM+ až do konce února 2009. Standardizace systému DRM+ je plánována na rok 2008.
Projekt je zajišťován za spolupráce regulačního orgánu NLM a Leibnitzovy University v Hanoveru. Souběžně je testován i provoz HD radiaa zkoumáno i vzáj.interference. Technické zkušenosti z projektů jsou a budou zde: http://www.fh-kl.de/~drm/

Digitální rozhlasový systém DRM+ je rozšířením známého standardu pro dlouhé, střední a krátké vlny až k pásmu FM (až k 108MHz).

Digitalizace: Satelit má šanci, ale....

Je jasné, že podle průzkumů i ve skutečnosti jsou lidé v ČR již v naprosté většině seznámeni a smířeni se skutečností, že dojde v nejbližších měsících (až letech) k ukončení dosavadního způsobu příjmu televizních programů. Stejně tak je zřejmé, že je to pro diváky období, kdy se budou muset sami rozhodnout pro některou z alternativ, které dnešní v televizní branži doba nabízí. V této době je i díky médiím, včetně internetu, k dispozici značné množství informací a zdrojů, někdy možná až příliš mnoho, což vede k určité nepřehlednosti a složitější orientaci.

Také nabídky různých možností televizního příjmu a dalších služeb nejsou ještě zcela kompletní a úplné, a to z mnoha důvodů - v případě terestrického vysílání jsou důvody známé, u ostatních se v současnosti nabídka upravuje a připravuje v „lepších baleních“ a díky oživené soutěži zřejmě i v lepších cenových relacích. Pokud zjednodušíme situaci na fakt, že většina služeb je nějakým způsobem „placena“, kromě projektu DVB-T v dosud známé první fázi ( a kromě počátečních vstupních pořizovacích nákladů), ani zde rozhodování a případné přeskupení proporcí na českém diváckém fóru nebude jednoduché. V poslední době se velmi hovoří o velké příležitosti pro dosud množstevně stabilizovaný zájem o satelitní platformy. Řada subjektů se na tomto poli všemi způsoby ( a to i mediálně...) připravuje na možné nové příležitosti ( a to na všech stupních řetězce pro satelitní přenos). Současný stav ale zatím není pro diváky příliš přehledný, jak jsem mohl zjistit po řadě reakcí nebo i při diskuzi se studenty na Univerzitě. Dosavadní nabídky v satelitní verzi TV jsou velmi rozdílné, a to co do ceny i co do obsahu a to i s faktem poměrně častých změn, spojených například s výměnami karet nebo samozřejmě i se změnami programů nebo pozic. Domnívám se, že i zde je značný prostor pro celkové zjednodušení a vytvoření pro diváky ještě více komfortní nabídky. Do toho je samozřejmě nutné zapojit všechny hráče na trhu, včetně televizí, tedy zejména těch o které mají diváci zájem. Spoléhat se zjednodušeně na nějakou dnes některými tolik kritizovanou formu „must carry“, nyní v nějaké satelitní podobě rozhodně stačit nebude.

Jak je možné pozorovat v řadě domácností, kde již je třeba k dispozici možnost seldování digitálních programů, není současné rozhodnutí pro některou z forem příjmu definitivní, a to i vzhledem k faktu, že v řadě domácností je více TV přijímačů. Řada lidí si ponechává alespoň na přechodnou dobu více možností a alternativ a při zkoušení všech výhod a nevýhod v podstatě čeká na „vítěze“ ze všech současných nabídek.

Radiotv.cz spustilo VIP blogy

V pořadí již druhý komentář se objevil v novém projektu tradičního a oblíbeného serveru radiotv.cz v rámci nové sekce "VIP Blogy". Myslím, že je to zajímavý projekt a jistě v něm nebude nouze ani o komentáře ke komentářům.
více:
http://www.radiotv.cz/komentare.html?rubid=26

Digitalizace na Teleinformatice bude alespoň zčásti

V pondělí začíná v Praze tradiční konference TELEINFORMATIKA 2007. Hlavní přednáškový a diskuzní program začíná v úterý 27. a pokračuje až do středy 28.11. v pražském Kongresovém centru. Proti minulým ročníkům není digitalizace samostatným blokem, ale alespoň formou jedné přednášky témat perspektiv digitálního vysílání zazní: SEKCE 4, 27.11. Komunikační infrastruktura, moderuje: Jiří Vodrážka
17:40
Perspektivy dalšího rozvoje digitálního vysílání Dušan Líška, nezávislý odborník

Rozhodně zajímavá bude část věnovaná novému telekomunikačnímu rámci za účasti zástupce ředitelství EK pro IT a média.
http://www.teleinformatika.cz/konf/programc.html

Čína chce do roku 2010 nahradit dosavadní satelitní technologie vlastní produkcí.

Čína se chystá postupně vyměnit všechnu satelitní a komunikační techniku , která pochází od výrobců ze zahraničí , omezit dosavadní technickou závislost na zahraničí a nahradit ji do roku 2010 let pouze domácími čínskými výrobky a technologiemi (dnes je jen jeden z 12 satelitních projektů pro Čínu z „domácích dílen“). Tématu se včera věnovala téměř všechna čínská média na základě vyjádření pana Sun Laiyana, který je šéfem China National Space Administration a současně viceprezidentem čínské Komise pro vědu a výzkum.
Podobný vývoj lze sledovat i oblasti digitálního vysílání, kde bylo upuštěno od dlouholetých testů s globálně používanými standardy DVB a byly vyvinuty vlastní domácí produkty (např.DMMB), zejména v souvislosti s očekávaným zájmem světových médií při olympiádě v příštím roce.

Více např. v Beijing News

zaujalo mne v politice....bez komentáře

novinky.cz 09:20 - Jen prokremelská strana Jednotné Rusko má jistotu, že se v prosincových volbách dostane do parlamentu, volilo by jí 56% Rusů. Její soupeři by podle průzkumu VCIOM nezískali ani 7% hlasů potřebných pro získání poslaneckých mandátů.

neděle 18. listopadu 2007

Mezinárodní setkání k digitalizaci v Praze - úterý 20.11.2007

V úterý 20.11.2007 ráno je v hotelu Marriott uspořádáno setkání na téma digitální vysílání v ČR ( se zaměřením na satelit), organizované nezávislým vydavatelství Broadband TV News (V.Británie, Nizozemí)
...................................
Aktuální časový plán krátkých prezentací:
A Broadband TV News Event in Association with
Telenor Satellite Broadcasting

AGENDA
08.00 Breakfast and Networking
08.30 Introduction from moderator Julian Clover, Editorial Director
and European Digital Analyst, Broadband TV News followed
by a market analysis from Chris Dziadul, Editorial Director
and Chief East European Analyst, Broadband TV News
08.45 David Gilmore, Deputy CEO, Telenor Satellite Broadcasting AS
09.00 Zdenek Duspiva, Chairman, National Co-ordination Group for
Digital Broadcasting
09.10 Jaromir Glisnik, Managing Director, Trade and Technology (TaT)
09.20 Ondrej Zach, Country Manager, HBO Czech Republic
09.30 Petr Sladecek, Development Manager, Febio TV
09.40 Radim Parizek, owner, TV Pohoda, (Digital Televisions
Association - ADT)
09.50 Panel Discussion
10.30 Close

Podrobněji včetně záznamů:
www.broadbandtvnews.com/btnevents

Holandské rádio vysílá z lodi, jako na počátcích nezávislého broadcastingu


Holandská regionální komerční rozhlasová stanice Wadenzee, která ioficiálně sídlí v harlingenu v severní části země, začala vysílat z vysílače umístěného na původní plovoucí lodi “Light Vessel Number Eight”. (Vysílá na středovlnné frekvenci 1602 kHz). jedním z důvodů je ukončení provozu dosavadního vysílače pro střední vlny Pietersbierum. Jde zatím o zkušební časově omezený provoz a provozovatelé stanice žádají posluchače o zasílání zkušeností a informací o místech příjmu této stanice. V minulosti byl podobný způsob vysílaní charakteristický pro dnes již téměř legendární nezávislé rozhlasové stanice v USA i v záp. Evropě.


více například zde:

pátek 16. listopadu 2007

WRC 07 skončila za souhlasu většiny účastníků

Světová radiokomunikační konference WRC 07 skončila dnes v Ženevě závěrečným společným podpisem jednotlivých zástupců . Zatím jsou k dispozici jen pracovní verze závěrečného komuniké, podrobnosti se dozvíme postupně. Podobně jako v případě RRC 06 a dalších zásadně důležitých akcí jsou oficiální výsledky a dokumenty většinou veřejně nepřístupné, s výjimkou zpoplatněných dokumentů. Zástupci ČTÚ budou novináře rámcově informovat podle předběžných zpráv v pondělí ráno v Praze.

provizorní text je zde (bude zakódován, zájemcům jej obratem pošlu )
http://www.itu.int/md/R07-WRC07-R-0001/en

Záznamy z vystoupení k novele a k TPP (akce Hermes)

Zvukové záznamy vystoupení a diskuze z akce sdružení Hermes ze 7.11.07k aplikaci digitální novely i k TPp , včetně zajímavé diskuze, například k postupům při udělování licencí na RRTV jsou na webu projektu připojeny v odkazech k jednotlivým jménům přednášejících

http://www.digitalinfo.cz/

NOVA projekt nestíhá....:-)

"...Měla to být velká sláva. Společné otevření na začátku prosince hlásily Masné krámy a City Center CB v Českých Budějovicích. Velkou slávu však zastínily problémy. Stavaři nestihnou objekt dokončit včas.„Ano, skutečně nestíháme,“ potvrdila včera Tereza Janáková z developerské společnosti NOVA projekt....:-)..."

http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?v=268&r=mfjiznicechy&c=860087

....................
Název subjektu, vzniklého téměř na den se spuštěním vysílání TV NOVA, ale zcela bez jakýchkoliv vazeb a souvislostí (www.justice.cz):
NOVA Projekt s.r.o.IČO:60837012 Sídlo:České Budějovice, Den zápisu:15.02.1994

Rozvine TV NOVA vlastní projekt nebo využije v rámci možných akvizic např.internetový portál atlas.cz ( nebo jiný)?

Již téměř pověstné strategické heslo ředitele televize NOVA Petra Dvořáka o tom, že další fáze strategie a perspektivy NOVY bude "internet", již v médiích zaznělo mnohokrát. Spolu s tím samozřejmě i řada spekulací nebo jejich spojení. Na podporu preference internetového projektu televize NOVA v dalších měsících slouží některým médiím i některé personální změny a přesuny lidí z ČT do NOVY z poslední doby ( i když ne vždy jsou to skutečně veškeré důvody těchto změn a ne vždy jsou časově v souladu... nebo naopak pro různé osoby zpětně podporují či vysvětlují i některé dřívější spekulace,např.k obsahu některých pořadů...).

Jednou z nových informací (resp.aktualizovaných), ne však nereálných, je i možnost, že by se součástí struktury TV NOAV mohl stát některý z již zavedených internetových projektů, který je sám o sobě zajímavým podnikatelským záměrem a ve spojení s výrazným médiem a dodavatelem obsahu by se mohl stát ještě zajímavějším. Jde o možný prodej portálu atlas.cz, o který se kromě jiných údajně zajímá právě televize NOVA. Mimochodem zájem z této skupiny se v zákulisí v podobě spekulací objevuje již několik měsíců i v souvislosti s některým z telekomunikačních operátorů nebo při diskuzích nad vznikem nebo vstupem dalších subjektů na perspektivní český telco trh.

Aktivity TV Prima zatím nejsou v reakci na novou strategii NOVY v oblasti internetu od zástupců TV Prima známy, možná že zazní o víkendu na ČT24 v pořadu Média a svět s exředitelem strategie TV NOVA(exředitelem TV Barrandov )a současným výkonným ředitelem TV Prima Petra Chajdy. Internet je prioritou i pro nového šéfa zpravodajství ČT Milana Fridricha , což potvrdil mj. i v dnešním rozhovoru pro LN. Internet se stává cílem soustředěného zájmu i týdeníků a to v mnohem větší intenzitě než doposud.

Podle odhadů 80 % telekomunikačních společností neuspěje

Samozřejmě , že nejen s příchodem digitalizace, ale obecně s celkovým technologickým rozvojem a poptávkou se rozbíhá soutěž mezi provozovateli vysílání a také i mezi telekomunikačními operátory. Ostatně v této branži je patrný souboj o klienty ve velké míře již dnes. V blízké budoucnosti pak v souvislostí s digitalizací bude i u nás určitým způsobem překonána dřívější, do značné míry monopolní situace, a to i na poli šíření televizního vysílání, které končí spolu s érou analogového vysílání.

Rozvoj technologií, který je mnohem rychlejší než vytvoření a nalezení reálných obchodních a ekonomických modelů pro jejich praktickou aplikaci, je do značné míry i určitým rizikem pro velké i menší telekomunikační společnosti. Vzpomeňme řadu nevyužitých technologií, které ale znamenaly pro řadu společnosti velké náklady a kdy se očekávání vůbec nenaplnila nebo jen z malé části (ad UMTS...ad.).

O perspektivách oboru telekomunikací a o hlavních trendech v oboru se hovořilo nedávno například na akci v Cannes (organ. společnost Gartner). Hlavní myšlenkou bylo mj. i varování pro telekomunikační společnosti, aby se stihly včas úspěšně transformovat. Jednou z možností dalších příjmů je dle diskutujících ná akci například mobilní reklama (v ČR aktuálně podobné kroky zahajuje např.Vodafone). Telekomunikační společnosti se podle firmy Gartner nemohou již déle spoléhat na tradiční praktiky konkurenčního boje , např.snižování cen či marketingové projekty. „...Analytici Gartner vyslovili obavu, že takováto transformace a změna přístupu ke svému obchodování se podaří pouze menší části telekomunikačních společností a 80 % z celkového počtu jich neuspěje. Martin Gutberlet, viceprezident pro výzkum Gartner, řekl: "Mezi 20 % procenty společností, které uspějí, budou ty, které poskytnou zákaznicky orientované služby. Například půjde o interaktivní televizi...“

Teze TPP tématem sněmovní Mediální komise

Základní teze aktualizované verze Techncikého plánu přechodu, které zpracovává ČTÚ , budou tématem informativního jednání na mediální komisi Poslanecké sněmovny ve čtrtek 29.listopadu od 17,00 hodin. Návrh základní tezí by měl být představen také senátní mediální komisi. Na základě těchto tezí bude dokončena definitivní podoba TPP, kterou přostřednitcvím MPO předloží ČTÚ vládě a po vypořádání připomínkového řízení bude TPP vydán vládou jako tzv.Vládní nařízení v souladu s aktuální digitální novelou zákonů.

středa 14. listopadu 2007

NOVA CINEMA - více v pondělí, zatím potvrzeno vysílání jen na satelitu.

V pondělí proběhně TK televize NOVA ke spuštění nového TV kanálu NOVA CINEMA, který od prosince startuje na satelitu v CS linku (karty TaT a GITAL). O dalších možnostech jsou zatím jen spekulace (kabel, IPTV), resp. probíhají jednání.

První programová skladba na zahájení a další 2 týdny se postupně objevuje v el.médiích . I přes známost a goodwill značky bude zajímavé sledovat reakce a zájem diváků, kteří dmají dnes v souhrnu na Satu i kabelu k dispozici cca 15 filmových televizních kanálů v češtině. Jako zavedení jména nového kanálu a vytvoření zájmu ( s využitím nakoupených pořadů a bohatého archivu) je to jisté dobrý a pochopitelný krok, který by podle mediálních spekulací mohl přejít na využití kompenzační digitální licence pro vysílání i v DVB-T. Zatím jde o neplacený kanál.

Aplikace "must carry" dle novely - prezentace

Plnění povinnosti Must Carry v sítích kabelových operátorů od 1. ledna 2008 bude tématem prezentace UPC na pracovním semináři na RRTV počátkem prosince včetně shrnutí finančních a technických problémů spojených s touto zákonnou povinností. Současně budou nastíněny možné varianty plnění této povinnosti ze strany kabelových operátorů tak, aby nebylo nutno přenášet finanční náklady s ní spojené na koncové uživatele služeb. Podrobnosti po akci.

Dodatek:
prezentace proběhne 5.12. od 15,00 hodin

pondělí 12. listopadu 2007

TPP ještě před sestavením předmětem kritického zájmu

I přes pozitivní rétoriku a řadu proklamací ze strany hlavních hráčů na českém mediálním trhu se v zákulisí rozehrává velmi tvrdý souboj o podobu Technického plánu přechodu (TPP), a to ještě před samotným spuštěním prací. V současnosti se hlavní diskuze odehrává především nad základními principy TPP, které byly a budou i předmětem řady veřejných prezentací a konzultací především s dotčenými subjekty i s příslušnými parlamentními orgány.

Některé zatím neformální požadavky komerčních subjektů ( v mnoha bodech evidentně nesplnitelné) nejsou v řadě věcí nové a objevovaly se v předchozích letech i měsících při přípravě novely zákonů nebo TPP, a to již v letech 2005/2006. Některé návrhy navíc příliš neodpovídají charakteru nově zpracovávaného TPP. K nim opět patří například opakovaný návrh, aby stát zajišťoval a závazně garantoval dostatečnou penetraci set top boxy pro terestrické vysílání v příslušných regionech ( x technologická neutralita). Podle některých komerčních TV by součástí TPP a závazných podmínek měla být i informační kampaň. V zásadě jde zatím o opakované požadavky z minulosti , které již byly dříve s příslušnými argumenty nezařazeny či řešeny jinou formou nebo ty, kterou jsou například již dávno součástí platné vládní Koncepce. V diskuzích a kuloárech pak padají i další návrhy , zejména na určité časové prodlevy a prodloužení časových lhůt nebo zásadní změnu územního postupu. Je jasné, že TPP je nezbytným krokem , navazujícím a plynoucím z nově navržené legislativy a je důležitým praktickým nástrojem pro přechod na digitální vysílání. Ve hře je několik variant, jejichž zpracování bude navazovat na základní teze TPP, které se právě projednávají a které obsahují různé alternativy. Plán na vydání nového TPP je stále podle veřejných vyjádření ČTÚ stejný, tzn. v návrhu nejpozději do konce roku. Celkově je shoda dokončit podmínky tak, aby umožnily všem účastníkům za transparentních pravidel co nejefektivnější přechod a dokončení změny vysílání v plánovaných a reálných termínech v souladu se zákony. K současné tvorbě TPP je navíc mnoho zkušeností z původní verze z loňského roku.

Nové body programu WRC – šance pro super HDTV

Dvě nová významná témata byla zařazena na právě probíhající světovou radiokomunikační konferenci v Ženevě (WRC07). Kromě využití části spektra pro bezdrátové přenosy ENG/EFP by se mělo jednat také i o kmitočtech v pásmu nad 21GHz pro možnost tzv. super HDTV (televizní systém s rozlišením 7680 x 4320, tedy je 16-krát více než je současné HDTV).

Pokud by se ještě v Ženevě podařilo získat větší podporu,dohodnout základní princip dalších jednání a budoucí možné dohody o využití příslušné části kmitočtového spektra, mohli by satelitní operátoři v další fázi nabídnout divákům vysílání v tzv. super HDTV kvalitě. Návrh realisticky počítá, že by se tato agenda definitivně dořešila a potvrdila na další světové konferenci WRC -11, tzn. v roce 2011. Iniciátorem těchto návrhů byla asijská asociace veřejnoprávních subjektů ABU (Asia-Pacific Broadcasting Union), která je podporovatelem SUPER HDTV již od minulého setkání a nyní se snaží získat podporu i u dalších bloků zemí z Evropy a Afriky.

Více například zde:
http://buyinghdtv.blogspot.com/2005/09/super-hd-debuts-in-san-diego-tokyo.html
http://www.signonsandiego.com/uniontrib/20050927/news_1b27igrid.html

neděle 11. listopadu 2007

NOVA, resp. CME má podle analytiků před sebou hvězdnou budoucnost

Cílové ceny akcií mediálního holdingu CME , jejíž hlavní vlajkovou ( a obchodní...) lodí je TV NOVA, podle burzovních analytiků „rostou do nebes". Hlavní zásluhu na tom mají především oznámené výsledky hospodaření za poslední 3.čtvrtletí a prognózy dalšího růstu , včetně perspektivy na trhu v ČR (tzn. určitě i ve spojení s brzkým rozvojem digitalizace). Podle významných světových investičních bank (Morgan Joseph, Goldman Sachs) bude CME „ i nadále naplňovat svoji strategii a posilovat své postavení na trzích“.

NOVA plánuje již od prosince spustit nový filmový kanál, zatím jen na satelitu a v kabelových rozvodech. Ze strany TV Prima zatím není známa nebo veřejně prezentována žádná aktuální strategie pro rozvíjející se digitální éru, jen proběhly poměrně významné personální změny a aktuálně se podle médií řeší především pokračující propad sledovanosti a i s tím spojené výsledky hospodaření. Další vývoj ukáží příští měsíce i po definitivním schválení a novely zákona a především po její aplikaci v praxi. Vysílání programu TV NOVA z Bukové Hory v den většinového souhlasu Senátu s digitální novelou a v době zveřejnění pozitivních výsledků celé skupiny zatím provází po všech událostech z minulých týdnů možná až překvapivé mediální ticho. Klid nebo volno ale rozhodně nemají lobbisté komerčních subjektů. Lobbisté již s předstihem v době ještě před definitivním projednáním digitální novely v Senátu usilovně „komunikují“ nejen s regulačním orgánem, který zpracovává TPP, ale i s některými členy vlády, kteří budou o TPP ve finále rozhodovat. Skončily sice tzv. „Tance kolem diginovely“,( brzy uvidíme jaký další postup bude zvolen po definitivním dokončení schvalovací procedury zákona) ale současně se již nyní vyhodnocují dosavadní strategické postupy a současné pozice – například i to, zda bylo účinné spojovat zájmy některých relativně rozdílných komerčních zájmů.

Ad lobby:
http://aktualne.centrum.cz/eurorubrika/clanek.phtml?id=513552

Digitál už poráží analog, zatím v kabelu.

Jak uvedl ve svém textu J.Gerbery na serveru tyden.cz dochází k přesunům diváků mezi jednotlivými platformami v rámci největšího operátora kabelové televize u nás. Celková diskuze v médiích o digitalizaci zcela jistě do značné míry podporuje větší soutěžení a zvýšení nabídky divákům, a to co do programového obsahu, tak i z hlediska technologických platforem. Velký vliv má samozřejmě i cenová politika jednotlivých hráčů na českém trhu.

„...UPC se však dařilo v získávání zákazníků pro svou kabelovou televizi, internet i telefonní služby. Za prvních devět měsíců sice ztratila 37 tisíc zákazníků analogové kabelovky, na druhé straně si 41 tisíc lidí předplatilo digitální televizi přes kabelové rozvody...“.

I v kabelovkách se tak v rámci změn v počtech předplatitelů dostává do popředí digitální forma vysílání. Domnívám se, že podobný posun lze čekat velmi brzy i v „terestrice“, kde kromě mimořádné promo aktivity některých současných televizí ( a nástup jejich dalších projektů) bude dalším impulsem nástup nových televizí v průběhu příštího roku.

sobota 10. listopadu 2007

Via LN: sekce média O.AUST

...Za nejvyšší státní zástupkyni Renatu Veseckou a její úřad mluví po Jiřím Bigasovi (v minulosti nejčastějším českém šéfredaktorovi, jenž je teď konzultantem pro nový bezplatný ekonomický deník E15) další mediální persona - bývalý člen rady pro vysílání Pavel Foltán. Jemu a pěti dalším radním dluží stát plat za několik let - podle soudů bylo jejich odvolání premiérem Špidlou v dubnu 2003 kvůli arbitráži se CME neplatné. Konec tehdejší rady podle Foltána významně zbrzdil zavádění digitální pozemní televize v Česku....

...A „drobná“ korekce: šéfka Českých radiokomunikací Jane Hannah minulý týden LN řekla, že investice firmy do digitalizace vysílacích sítí bude v řádu desítek milionů korun. Za pár dní pak upřesnila, že správně mělo být „v řádu stovek milionů korun“....
http://www.lidovky.cz/telegraficky-0ct-/ln_noviny.asp?c=A071109_000106_ln_noviny_sko&klic=222374&mes=071109_0

pátek 9. listopadu 2007

Korea podpoří digitální vysílání DMB v Indonésii

Korejský státem podporovaný výzkumný institut The Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI) informoval o podpisu kontraktu na příprav+ě a zprovoznění služeb mobilní digitální platformy v Indonésii. Součástí projektu rozhlasového vysílání v systému DMB je finanční podpora ve výši 33 miliónů $. Vysílání by mělo být indonéským divákům/posluchačům k dispozici již v průběhu příštího roku. Po Korey a Japonsku jde o 3. významný asijský stát, kde by se rozběhl plný komerční provoz rozhlasového digitálního vysílání DMB.

zdroj Korea.net

Podpora digitalizace ve španělské Sorii je podle EK legální

Evropská komise posuzovala další případ s podezřením na tzv. nedovolenou státní finanční podoru při procesu digitalizace. Poslední rozhodnutí EK se týká Španělska při přechodu na digitální televizní vysílání v oblasti regionu Soria (10 000 obyvatel). Španělsko již v roce 2005 rozhodlo, že ukončení analogu v této oblasti do roku 2008, v roce 2007 byl schválen plán podpory.

Finanční podpora byla rozložena na příspěvek 60Euro na pořízení dekodéru, 15 na instalaci a do podpory byla zahrnut i příspěvek 450Euro na případné přebudování systému společné antény. Příspěvky jsou ale "technologicky neutrální".

EK neshledala tento případ jako rozpor s pravidly EU.

Ve Španělsku , kde jsou dnes k dispozici 4 technologie digitálního vysílání, se počítá s ukončením analogu v roce 2010 ("nesexy" datum 3.duben 2010:-). V současnosti je digitální televizní příjem podle tržních odhadů rozložen na 42% pro DVB-T, 29% kabelová televize, 23% satelit a 5% IPTV)Rozhondutí EK v pdf zde:
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/doc/N-103-2007-WLWL-ES-25.09.2007.pdf

Digitální dividenda má dva scénáře dalšího vývoje, televizní branže již není favoritem.

Poslední dny jsou ve znamení mimořádného lobbingu na evropské orgány i zástupce jednotlivých států na mezinárodní Světové radiokomunikační konferenci (WRC 07), který se snaží změnit dosavadní preference evropských a dalších orgánů a podpořit využití spektrální dividendy pro služby mobilní komunikace. Jde nejen o to, jakých mechanismem a které subjekty či instituce budou rozhodovat o využití, ale i o případné zpoplatnění kmitočtů při jejich dalším komerčním využití.

Hlavními argumenty zástupců telekomunikačních firem nebo asociací a dalších lobbistických sdružení v posledních dnech jsou především celkové a dílčí přímé či nepřímé ekonomické přínosy každé z vybraných alternativ, přičemž většina aktuálně prezentovaných studií hovoří ve prospěch mobilních telekomunikačních služeb (většina z nich vznikla v režii nebo iniciativou zástupců telekomunikačních korporací...). V zásadě se jedná stále o 2 hlavní scénáře využití : televizní služby (HDTV, data broadcasting ad.) nebo mobilní bezdrátová komunikace (mobilní komunikace a multimédia, wireless internet ad.)

Potenciální ekonomický výnos z využití 1 MHz kmitočtového pásma podle řady studií představuje hodnotu asi 168 miliónů Euro proti 28 mil. Euro v případě využití dílčí jednotkové části pásma službami spojenými s vysíláním. Přímé příjmy operátorů z mobilních služeb využívajících uvolněnou část spektra by měla podle odhadů přinést cca 208 mld.€, v případě “televizních“ služeb jen 43 mld. €. U subdodávek je poměr podobný : 87 mld € a pro televizní variantu jen 30 mld. €. V nepřímých přínosech se počítá s 165 miliardami € pro mobilní operátory proti 95 mld. €. Mobilní operátoři pak „vyhrávají“ i v dalších srovnání, například v počtu pracovních příležitostí (3 : 1,9 mil.pracovních míst).

Hra miliard je nyní součástí velmi častých aktivit zástupců mobilních operátorů, naposledy například v tomto týdnu (7.11.) na oficiální prezentaci pro poslance Evropského parlamentu, na které se účastnila řada významných firem spolu s asociací GSM ( a včetně zástupců firem z ČR). Jedním z objektivních faktů je, že pro potřeby digitálního televizního vysílání by mělo dojít k významné kmitočtové úspoře. Současně šířeným televizním kanálům a službám, které využívají část pásma UHF (200MHz – 1GHz) v rozsahu cca 400 MHz by po ukončení analogu postačila maximálně necelá čtvrtina celkového disponibilního pásma. ¾ pásma jsou tedy to, o čem se nyní vášnivě diskutuje a o co se také lobuje. Část (cca 10-15%) bude bez ohledu na současný souboj s velkou pravděpodobností využita pro další vojenské a navigační účely. Současný mobilní průmysl dosud využívá prostor cca 70MHz z pásma pod 1GHz, v rámci celé Evropy tvoří tento průmysl téměř 3% celkového HDP.

Aktivita kolem rozhodujících osob a institucí se odehrává nejen na půdě jednotlivých členských států, ale prakticky na všech místech a při všech příležitostech v rámci EU včetně WRC v Ženevě . Finální rozhodnutí, které rozhodně nebude jednoduché a do kterého se promítá opravdu mnoho zájmů, bude samozřejmě podloženo a podpořeno ekonomickými zájmy, ale bude v něm přirozeně i prvek politický. I pro ČR bude rozhodnutí z mnoha důvodů důležité a v případě možnosti zpoplatnění dalšího využívání spektra bude dalším „problémem“ rozhodnout o využití takto získaných finančních prostředků v rámci ČR. Ale to je ještě poměrně daleko.

čtvrtek 8. listopadu 2007

Ruská Koncepce rozvoje rozhlasového a televizního vysílání pro období 2008-2015 schválena

Ruská komise vedená prvním zástupcem premiéra Dmitrijem Medvěděvem včera schválila Koncepci rozvoje rozhlasového a televizního vysílání v Rusku pro období 2008-2015. Návrh , na kterém se pracovalo 2 roky, bude doplněn o ekonomické propočty a v nejbližší době předložen vládě ke definitivnímu schválení. Právě otázky financování jsou zatím hlavním rozdílem v přístupech státních orgánů (Ministretsvo kulutry, Ministretsvo informatiky a telekomunikací, komise "Rossvyazokhrankultura", regulační orgány), celkové náklady se pohybují mezi 6 -8 mldUSD.

Plán počítá s bezplatnými digitálními TV programy i s podmínkami pro placené kanály. Mezi neplacenou nabídkou bude podle plánu k dispozici v roce 2015 minimálně 5-6 centrálních televizních stanic a 1 regionální stanice. Počítá se standardem DVB-T.

Návrh řeší i rozhlasové digitální vysílání, například v DRM je plánovaáno vysílání min. 4 stanice (mj. Maják, Junost a Radio Rossia)

Blížší informace později nebo zde:
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=823150

Jihočeská rozhlasová událost rocku

Vítězem letošního licenčního řízení na kmitočet v Č.Budějovicích se stalo Rádio Beat, které již na příslušném kmitočtu k velké radosti posluchačů i mne samého zahájilo vysílání. Rádio je tak nyní dostupné v dalším regionu, v případě jihu Čech si myslím, že je slyšitelné na větším než "teoretickém" území, které podle mne přesáhne oněch 120 tisích "teoretických" posluchačů. Příchod Rádia Beat do regionu je jistou vzpruhou jinak stabilně rozděleného posluchačského zájmu mezi místní tradiční rádia. Ta ale v poslední době prošla řadou změn, z nichž "nejdramatičtější " asi bylo přeformátování původně country rádia Eldorádio na , jak to říct, asi popové středoproudé rádio s naprostou většinou hudby. Ke změně nepomohly ani petice původních autentických posluchačů. Podobně tomu bylo i u dalších rádií ze stejné skupiny, například plzeňská Karolína (také přes odpor posluchačů...). Rádio Faktor II/GOLD bylo programově sladěno s i na jihu dostupnou Šumavou, s velmi podobným playlistem , ale s regionálními jingly.

Možná za zajímavost stojí ale připomenout, že rádio Eldorádio bylo kdysi na počátku úplně jiné první RÁDIO BEAT, a to v letech cca 1996 -98. To se tehdy na počátku proslavilo především mimořádnou promo kampaní včetně masivní bildoardové podory (více k tomu možná později...). Později došlo k problémům, ke změnám vlastnictví a i licence byla později upravena a rádio přeformátováno (držitelem licence je stále, pokud se nepletu, společnost Antré s.r.o.)

To dnešní úspěšné Rádio Beat vyhrálo liceneční řízení s původním názvem radio Zeppelin ( včetně mého tehdejšího radního hlasu pro:-)

Více k Beatu na jihu například zde:
http://www.radiotv.cz/radio-clanky/4839/rockovy-beat-vysila-v-budejovicich-a-chysta-se-do-dalsich-regionu.html

Aktuálně z Radioprojektu via radiotv.cz
Jižní a západní Čechy
Situace mezi jihočeskými stanicemi je vyrovnani. Nejposlouchanější z hlediska týdenního zásahu je podle RadioProjektu Hitrádio Faktor (+3 na 158) společně ČRo Čecké Budějovice (-22 na 133), ovšem za touto dvojicí poněkud zaostal Kiss jižní Čechy (-9 na 107). Na dalších příčkách je to také velmi těsné, s velkým odstupem následuje Eldorádio (+5 na 47) a Rádio Prácheň (+1 na 4). Beze změny zůstává poslechovost Rádia Gold (+0 na 13).

úterý 6. listopadu 2007

NKS:Pracovní skupina pro trh a obsah se sejde v listopadu

V návaznosti na další vývoj a postup v přechodu na digitální vysílání a další rozvoj televizního vysílání, zejména v době po schválení digitální novely , se tato problematika stane základním tématem dalšího jednání Pracovní skupiny pro obsah a trh (PSOT), kterou vede předseda RRTV Václav Žák. Jednání je plánováno na druhou polovinu listopadu. Členy PSOT jsou především zástupci televizního a reklamního průmyslu, telekomunikací a vybraných technických oborů, akademické obce a výzkumu.

Digitalizace ve středu 7.11. na ČT + aktualizace

Ve středu ráno by se část vysílání Dobrého rána na ČT1 měla věnovat tématu digitalizace po přijetí digitální novely Senátem - v čase cca 8,50.

Po obědě by se podle předběžných plánů mohl zařadit do vysílání ČT24 přímý přenos ze semináře sdružení HERMES o digitální novele a o dalším vývoji kolem TPP a dalších plánech.
Akce Hermes začíná ve střdu ve 12,30
http://www.digitalinfo.cz/

Záznam z ČT24
http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=215684
záznam od času 19,45:

http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/1096902795-dobre-rano/207411010111107-07.11.2007-08:25.html

neděle 4. listopadu 2007

Americký FCC pořádá seminář o digitalizaci pro důchodce

Americký regulační orgán FCC pořádá v těchto dnech speciální odborný a do značné míry praktický seminář o přechodu na digitální vysílání se zaměřením na důchodce. K dispozici by měl být přímý audio přenos z akce http://www.fcc.gov/realaudio/#nov8

Cílem akce je i na základě ukázek a praktických doporučení vytvořit systém pomoci seniorům při přechodu na digitální vysílání.


I po zkušenostech u nás na Domažlicku se na posledním jednání NKS v rámci přípravy tezí informační kampaně hovořilo o možnostech vytvořit systém asistence zejména starším lidem při praktickém přechodu na digitální vysílání v jednotlivých regionech. Tento úkol alespoň z části plnily například i info-hlídky společnosti Liberal Consulting, které v závěru kampaně navštívily většinu především odlehlejších oblastí, kde jsou informace i praktické možnosti pro místní obyvatele značně omezenější než ve větších městech.

NAB Europe také o digitálních a "jiných" rádiích

Dnes začala v Barceloně 15.mezinárodní rozhlasová konference NAB Europe 2007. Heslem letošního setkání je motto :“¡Viva la Ràdio!”

The NAB European Radio Conference je místem setkání světových odborníků na rozhlasové vysílání a letos se zaměřuje předebvším na budouucnost rádia v digitální éře. Hlavní sekce jsou věnovány podcastingu, zejména z pohledu technologií. Jedním ze zajímavých témat je také diskuze na téma konvergence nebo divergence různých mediálních forem sdělení a technologií.

V podnělí je workshop EUROPEAN DIGITAL RADIO – WHICH PLATFORM, WHICH DIGITAL PIPE? o současné "soutěži" různých digitálních formátů pro rozhlasové vysílání.

Organizátorem tradiční prestižní akce je NAB (The National Association of Broadcasters), která sdružuje téměř 9000 rozhlasových provozovatelů a dalších společnostía sdružení , včetně FCC.

Digitální dividenda II – boj o kmitočty graduje

Počátkem listopadu, respektive konkrétně již v nadcházejícím týdnu, vypukne „kmitočtová olympiáda“ na Světové radiokomunikační konferenci WRC -07 v Ženevě naplno. Jde zejména o zařazení jednacích bodů konference, které se váží k rozhodnutí o tzv. kmitočtové digitální dividendě, tedy způsob využití uvolněné části kmitočtového spektra, které po ukončení analogového vysílání vznikne.

Současně vrcholí mimořádný lobbistický tlak ze strany některých operátorů a telekomunikačních firem na jednotlivé účastnické státy, respektive jejich zástupce na konferenci ve prospěch již předložených nebo plánovaných návrhů na nové využití spektra. Jde přitom o obor, který v blízké budoucnosti při komerčním využití představuje obrat v řádech desítek až stovek miliard euro. Evropská komise se problematikou zabývá již delší dobu,., ale představy se postupně mění. Původní preference využití budoucí kapacity pro služby spojené s vysíláním (DVB-H, HDTV mobilní služby atd.) se postupně i s ohledem na relativně zpomalený rozvoj broadbandu v Evropě mění alespoň z části ve prospěch různých možností bezdrátového připojení k internetu, které by mělo pomoci dokončit dostatečnou penetraci přístupu k internetu i v dosud technicky složitě obsloužitelných oblastech EU.

Definitivní stanovisko EK zatím není a navíc na konferenci vystupují všichni účastníci v podstatě samostatně. Podle některých zástupců nadnárodních mobilních operátorů je Evropa údajně dnes již jediná z hlavních hráčů, která odmítá ( nebo aktivně nepodporuje) větší prostor pro širokopásmové mobilní sítě. Některé návrhy v tomto směru již byly ze strany některých amerických či afrických zástupců předloženy a v případě Tichomořské části Asie již bylo podobné rozhodnutí učiněno, resp. dohodnuto. Jde také o to, že část spektra pro takové služby bude zřejmě i předmětem dražeb, tedy bude znamenat i možnost příjmu pro jednotlivé státy. USA na základě rozhodnutí regulačního orgánu FCC připravují první velkou dražbu cca 60 MHz spektra na jaře 2008 s předpokládaným výnosem okolo 25 miliard dolarů.

Na evropské státy a jejich zástupce na akci v Ženevě se zejména v psoledních dnech obrací s žádostí ve prospěch společných zájmů v oblasti sdružení operátorů, ke kterým patří mj. i společnosti Vodafone, Nokia, Telefonica, Ericsson, Orange a další.

Uvidíme, jaký bude další vývoj i když některé zkušenosti z evropského či domácího trhu ukazují, že některé plány a strategie se postupem zásadně mění, a nemusí to být jenom příklad dražeb některých licencí pro mobilní sítě, které se nakonec v praxi ukáží jako nepříliš vhodné a výhodné. Rozhodně je pozoruhodný i fakt nadčasovosti současného rozhodování, když ještě například proces digitalizace a přechodu od analogového vysílání není v řadě zemí zdaleka dokončen, respektive není v mnoha případech ani zahájen a určitě bude trvat několik let. Na druhé straně možnost značných finančních příjmů pro jednotlivé státy jistě nejsou zanedbatelné a mohly by být alespoň z části použity právě na urychlení přechodu na digitální technologie a rychlejší uvolnění spektra pro další komerční telekomunikační služby, ze kterých budou mít užitek právě obyvatelé těchto států.

Zakódované Video přenosy a časem i záznamy z WRC:http://www.itu.int/ibs/ITU-R/WRC07/

sobota 3. listopadu 2007

Digitalizace, NOVA, novinky, novela....

Pravděpodobně především náhoda a termín 1.listopad spojily ve čtvrtek mnoho událostí kolem televizí a obzvlášť kolem TV NOVA. Kromě pro média v ČR významného závěrečného jednání Senátu o digitální novele bylo již dříve naplánováno zveřejnění výsledků hospodaření celé skupiny CME za 3.Q, které díky obchodování na české a americké burze má přísná pravidla (stanoveno na 14,00 hodin). Mimochodem velmi příznivé výsledky především díky hospodaření TV NOVA (HN: Nově se i díky dražší reklamě rekordně daří). Současně se právě na tento den (?) dohodla TV NOVA s Radiokomunikacemi (od října opět České radiokomunikace a.s.) na spuštění dlouho očekávaného (a odkládaného) vysílání TV NOVA v DVB-T z vysílače Buková Hora (TZ byla zveřejněna jen několik hodin před startem, dříve se takové věci oznamovaly třeba den i více předem).
Dopolední zcela většinový souhlas Senátu s návrhem digitální novely dosud žádná z komerčních televizí nějak výrazně ve svém zpravodajství nezaznamenala (alespoň jsem to nezaregistroval...). Dokonce ani TV NOVA, která jen několik hodin po schválení zákona a po několika měsících jednání o ceně zahájila digitální vysílání z Bukové Hory, dosud ve svém zpravodajství tento významný krok ani nezmínila (digitální vysílání je nově dostupné pro podstatně více lidí než nedávno masivně promované vysílání v HD). Dokonce ani v rámci svých zpráv na webu, navíc nyní personálně posílených... Přitom jde o opravdu významný krok, který se nyní dotkne více než 1,2 miliónů diváků (pozitivně). Je ale pravdou, že čtvrtek i další dny přinesly velmi mnoho zásadních vnitropolitických i jiných událostí a prostor v médiích je přeci jen s ohledem na pozornost a zájem diváků omezený. Oficiální reakce TV NOVA je jen v dílčí „konstatační“ formě v rámci TZ, TV Prima se zatím nevyjádřila vůbec nijak.

Hlavní ale je, že zákon po předpokládaném nezbytném souhlasu a podpisu prezidenta, by měl začít platit od ledna 2008 a nová pravidla vytvoří podmínky pro naplnění většiny z očekávání, nashromážděných za poslední měsíce. A současně vytvoří prostor pro řešení dalších neméně zajímavých a důležitých problémů kolem digitalizace.

Aktualizace 4.11.
http://www.digizone.cz/aktuality/nova-upozornila-na-bukovou-horu/

Ruské státní rádio zahajuje vysílání pro Afghánistán

Ruská státem spravovaná rozhlasová stanice The Voice of Russia [Golos Rossii] spustila vysílání na frekvenci 88 FM v Afghánistánu. Vysílání je k dispozici v oblasti Kábulu, Herátu a Džalalabádu v denních vysílacích časech v místních jazycích Pashto a Dari. Obsahem vysílání by měly mít podle agentury Interfax mezinárodní zprávy, informace o dění v regionu a o vztazích Ruska a islámského světa. Doplňkem by měly být zprávy také o afghánské menšině , žijící v Rusku. Jde cca o 100 tisíc obyvatel. Podle mluvčího stanice jde o to poskytnou obyvatelům Afghánistánu „objektivní informace“

NEČEKANÉ přílety/příjezdy jako mediální klišé

I nadále lze čekat další NEČEKANÉ příjezdy nebo přílety politiků do krizových míst světa, jak jinak. I když z bezpečnostních důvodů je to jistě pochopitelné, ale setrvalá mediální "opakovačka" je již poněkud nezajímavá. Do řady povinně "nečekaných" se zařadila aktuálně i německá premiérka ( a což pak opět v době předvánoční...):

Merkelová
http://zahranicni.ihned.cz/c1-22345490-merkelova-pricestovala-necekane-do-afghanistanu

Bush (jeden z mnoha příletů)
http://vyhledavani.ihned.cz/index.php?s1=M&s2=0&s3=0&s4=0&s5=0&s6=0&m=d&article%5bid%5d=21305250&article%5bwhat%5d=ne%E8ekan%EC+p%F8ilet%ECl%0D%0A&article%5bsklonuj%5d=on

Blair (dtto)
http://vyhledavani.ihned.cz/index.php?s1=M&s2=0&s3=0&s4=0&s5=0&s6=0&m=d&article%5bid%5d=21179490&article%5bwhat%5d=ne%E8ekan%EC+p%F8ilet%ECl%0D%0A&article%5bsklonuj%5d=on
http://vyhledavani.ihned.cz/index.php?s1=M&s2=0&s3=0&s4=0&s5=0&s6=0&m=d&article%5bid%5d=19996820&article%5bwhat%5d=ne%E8ekan%EC+p%F8ilet%ECl%0D%0A&article%5bsklonuj%5d=on

Riceová
http://czech.cri.cn/1/2005/05/16/1@18624.htm

Rumsfeld
http://www.novinky.cz/zahranicni/irak/rumsfeld-necekane-prijel-o-vanocich-povzbudit-vojaky-v-iraku_46485_q3gdn.html

Powel
http://www.novinky.cz/zahranicni/irak/powell-priletel-do-bagdadu_28074_1d6hb.html

Lavrov .Lavrov nečekaně přiletěl do Teheránu na krátkou návštěvu
http://www.tampiss.com/zpravy-novinky-aktuality/z-domova.html

a TV NOVA , pořad Ordinace ("Z Austrálie nečekaně přiletěl syn Hynek. Zjistil, že ho podvádí žena, a utekl z práce i od rodiny" :-)
http://www.nova.cz/tvnova/?138c=%3Bser~&138e=DO139&do139p__ex_text=3&ex139=ordinace-v-ruzove-zahrade

Akce sdružení HERMES k DIGITALIZACI ve středu 7.11.2007

Ve středu proběhne setkání, které zhodnotí nejen výsledky přijaté digitální novely , ale především naznačí nejbližší kroky a hlavní plány do blízké budoucnosti. Téma semináře, který bude zřejmě jeden z posledních letošních akcí , je: Aplikace „diginovely“ v praxi .
Seminář se koná 7. listopadu 2007 ve 12:30 hodin v salonku restaurace budovy Autoklubu ČR, Opletalova 29, Praha 1

Program semináře:
Zásadní změny v „diginovele“ a další jízdní řád digitalizace ( Ing. Z. Duspiva, národní koordinátor)
Kompenzační licence, must carry a další novela "vysílacího" zákona (V. Žák, předseda Rady RTV)
Stav příprav Technického plánu přechodu a záměr novely ZEKu ( Ing,. P. Dvořák, předseda Rady ČTÚ)
Diskuse

pátek 2. listopadu 2007

aktualizováno. PRAGUE BUSINESS BREAKFAST Broadband TV News

and Telenor Satellite Broadcasting are giving you an opportunity to take breakfast with other industry leaders in the satellite television market and discuss the developments in the satellite marketplace, as the Czech Republic embarks on its transition from analogue to digital broadcasting. The event takes place between 8.30 and 10.30 on November 20, 2007 at the Marriott Prague Hotel.Confirmed Speakers include: * David Gilmore, Deputy CEO, Telenor Satellite Broadcasting * Zdenek Duspiva, Chairman, National Co-ordination Group for Digital Broadcasting * Jaromir Glisnik, Managing Director, Trade and Technology (CS Link) * Ondrej Zach, Country Manager, HBO Czech Republic * Radim Parizek, owner, TV Pohoda, (Digital Televisions Association - ADT) * Petr Sladecek, Development Manager, Febio TV Registration is Free.
Více zde:
http://www.broadbandtvnews.com/btnevents/

J.Gerbery v redakci časopisu TÝDEN a další změny

Sice ještě není změna zaznamenána na přehledu členů redakce, ale sekce "média" se od letošního listopadu značně častěji aktualizuje o vlastní zprávy. Exredaktor MaM je tak aktivní od prvních chvil v nové redakci. V Ekonomu se obměnila dřívější střídavá služba sekce "Inspirace Média" (původně V.Žák, M.Šmíd, Š. Kotrba), v poslední době ale byla část o médiích zpracovávána ve spolupráci s MaM. A L.Polák přešel ze Satcentrum.com na Digizone.cz ( a od té doby se zpomalila aktivita na blogu)