sobota 29. března 2014

Diskuze k tématu jednotného evropského trhu elektronických komunikací

Jednotný evropský trh elektronických komunikací

1. dubna 2014 od 16:00 do 18:00hod, Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Evropská komise přijala 11. září 2013 nařízení, jehož cílem je dokončit projekt jednotného evropského trhu elektronických komunikací a propojení kontinentu. Nařízení má za cíl posun směrem k jednotnému trhu elektronických komunikací, kde občané i podniky budou mít přístup k službám elektronických komunikací bez ohledu na to, kde v Unii se tyto služby poskytují, a aniž by bylo přeshraniční fungování těchto služeb omezováno nebo vznikaly neodůvodněné dodatečné náklady. Návrh pozměňuje směrnice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES, transponované teprve před dvěma lety, a nařízení (ES) č. 1211/2009 a (EU) č. 531/2012, která definují současný regulatorní rámec pro telekomunikace. Dokument navrhuje vytvoření jednotného evropského oprávnění pro operátory aktivní ve více než jedné zemi EU, harmonizaci spektra a virtuálního přístupu k pevným sítím, zavedení právní ochrany otevřeného internetu, posílení spotřebitelských práv, např. v souvislosti se změnou operátora, dále upravuje zrušení poplatků u příchozích hovorů, jestliže se volající nachází v zahraničí uvnitř EU, a podporuje roaming za domácí ceny do roku 2016 nebo dříve. Návrh je nyní diskutován na půdě Evropského parlamentu, který si stanovil přijetí zprávy na plénu dne 3. dubna. Zdrženlivý přístup Rady však nechává tušit, že uzavření tohoto návrhu neproběhne hladce.
Cílem debaty je diskutovat o změnách, které návrh přináší, a obecně o jeho dopadu na český trh elektronických komunikací. Diskuse se bude odvíjet od těchto otázek:
Jaké jsou překážky hladkého projednání návrhu v Radě? Podaří se europoslancům přesvědčit Radu, aby návrh schválila do konce řeckého předsednictví? Jakých novinek se mohou dočkat v případě jeho schválení čeští telekomunikační operátoři a jakých naopak čeští občané?
Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR, po němž svá vystoupení přednesou níže uvedení řečníci:
. Peter Eberl, Odd. pro regulatorní koordinaci a uživatele, GŘ pro komunikační sítě, obsah a technologie, Evropská komise (videokonference)*
. Ondřej Malý, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu
. Michal Frankl, člen představenstva Telefónica Czech Republic
Moderuje Jiří Peterka, nezávislý konzultant a publicista v oblasti telekomunikací.
*překlad z anglického jazyka do českého je zajištěn.
Partnery akce jsou Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola finanční a správní, server EurActiv.cz a časopis Prague Leaders Magazine.
V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 31. března 2014 zde nebo emailem na prague@cebre.cz.

pátek 28. března 2014

Hybridní digitální rádio pokračuje….Iniciativa Euro-Chip  se mění na Smart Radio Initiative.

Na ženevském setkání iniciativy Euro-Chip Club, který se skládá z 18 hlavních veřejnoprávních a soukromých vysílatelů v Evropě a EBU, byla odsouhlasena informační kampaň pro integraci analogových a digitálních vysílacích čipů do každého mobilního zařízení.

Iniciativa se bude nově nazývat „Smart Radio“. Nový název má za cíl mj.  i významově podpořit zástupcům provozovatelů vysílání i posluchačům, že budoucnost mobilního rádia je HYBRIDNÍ – to znamená, že klasické vysílání bude propojeno s digitálním

Kampaň podporují německá Asociace soukromých rozhlasovýchvysílatelů, nizozemská SkyGroup, v Belgii ji podporují RTL Belgium a RTBF. Celkově se do kampaně zapojilo 7 hlavních komerčních vysílatelů a 11 veřejnoprávních

Podle Christiana Vogga z EBU je cílem kampaně přesvědčit operátory mobilních sítí a výrobce automobilů a smartphonů, aby v Evropě prosazovali zařízení obsahující čip, který zvládne jak analogové, tak i digitální vysílání.

středa 26. března 2014

Závěrečná zpráva o průběhu a výsledcích aukce kmitočtů pro LTE

Český telekomunikační úřad na svých webových stránkách zveřejnil závěrečnou zprávu o průběhu a výsledcích aukce kmitočtů pro rychlý mobilní internet. Té se ve druhé polovině loňského roku zúčastnilo celkem pět subjektů: Telefónica Czech Republic, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s., Revolution Mobile a.s. a SAZKA Telecommunications a.s. (dříve „TASCIANE, a.s.“). 

Protože v prvním aukčním kole společnosti SAZKA Telecommunications a Revolution Mobile nevyužily právo podávat nabídky na vyhrazený aukční blok A3 v pásmu 800 MHz, byl tento blok od druhého kola aukce zpřístupněn pro podávání nabídek ostatním účastníkům aukce.
V rámci celé elektronické aukční fáze aktivně přihazovaly společnosti Telefónica, T−Mobile a Vodafone. Až do 13. aukčního kola trval v pásmech 800 MHz a 1800 MHz převis poptávky, když tito účastníci aukce dohromady podávali nabídky na větší počet bloků, než jaký byl v uvedených aukčních kategoriích k dispozici. Posledním bylo 14. aukční kolo.

Součástí zveřejněného dokumentu je detailní protokol o průběhu elektronické aukce.

úterý 25. března 2014

15. výroční konference ČAEK 2014

Česká asociace elektronických komunikací o. s. uspořádá dne 23. dubna 2014 v hotelu Crowne Plaza Prague 15. výroční konferenci s mezinárodní účastí.

Elektronické komunikace – faktor hospodářské prosperity a růstuAktuální verze programu 15. výroční konference ČAEK 2014 ke stažení ve formátu PDF.
CAEC CONFERENCE 2014 programme in DF format.

08.00 – 09.00 Otevření konferenčních prostor

Registrace účastníků,Ranní káva před zahájením konference

09.15 – 10.00 Zahájení konference ČAEK

 • Přivítání: Zdeněk Vaníček
 • Úvodní projev a zahájení konference:
  • Igor Němec – předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
  • Jaromír Novák – předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
  • Vladimíra Chlandová, Frans-Willem de Kloet – UPC Česká republika, s.r.o.
  • Chris Hutchins – Vice President European Policy, Liberty Global B.V.

10.00 – 11.00 Panelová diskuze I

 • Regulace sítí a služeb elektronických komunikací – vývoj, trendy, perspektivy
  • diskuse o smluvních pokutách a jejich vymáhání
  • ochrana spotřebitele
  • účinnost novely ZEK č. 214/2013 Sb.
  • doporučení ČTÚ k obsahu smluv s poskytovateli
  • rozhodování sporů
  • nová role pro regulátora podle evropské úpravy („connected continent“)
 • Úvodní slovo:
  • Marek Ebert – náměstek předsedy Rady a ředitel sekce regulace, Český telekomunikační úřad
  • Erick Tinoco – Managing Director – Mobility, EMEA, AT&T M2M – A changing world
 • Účastníci:
  • Chris Hutchins – Vice President European Policy, Liberty Global B.V.
  • Jan Duben – ředitel sekce digitální ekonomiky a ochrany spotřebitele, Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Michal Frankl – člen představenstva, Telefónica Czech Republic
  • Tereza Rychtaříková – Regulatory Manager, UPC Česká republika
  • Petr Josefi – seniorní právník, T-Mobile Czech Republic
 • Moderuje:Libor Kudláček

11.05 – 12.15 Panelová diskuze II

 • Internet a digitální ekonomika, ochrana soukromí
  • ochrana soukromí v elektronických komunikacích
  • Internet a jeho správa
  • svobodný příjem informací
  • otázky svobody vyjadřování pramenící z rozvoje Internetu
 • Úvodní slovo:
  • Nick Pickles – ředitel Big Brother Watch, Velká Británie
   Budoucnost soukromí: Dar, který může (a nemusí) poskytnout vláda, nebo stav, kdy se kontroly nad svými osobními údaji ujmou občané?
 • Účastníci:
  • Oldřich Kužílek – poradce pro otevřenost veřejné správy a ochranu soukromí, Otevřená společnost o.p.s.
  • Josef Prokeš – ředitel Odboru legislativy a zahraničních vztahů, Úřad pro ochranu osobních údajů
  • Miroslav Uřičař – General Legal Counsel, T-Mobile Czech Republic
  • Martin Cach – Data Privacy/Security Officer, UPC Česká republika
 • Moderuje:Tomáš Nielsen

12.15 – 13.30 Komerční prezentace

 • HBO – GO |20′
 • VIASAT – Mette Kanne Behredsen |15′
 • FILM EUROPE |15′
 • AXOCOM |15′
 • Moderuje:
  • Evžen Staněk

13.30 – 14.45 Buffet Lunch

14.45 – 16.00 Panelová diskuze III

 • Nezákonné šíření chráněného obsahu
  • Šíření obsahu na Internetu bez souhlasu držitelů práv
  • Charakter „filesharingových“ serverů, jejich obrana, možnost domáhání se práv, alternativní řešení
  • Jiné formy „pirátství“ na Internetu
  • Ukládání povinnosti ISP nešířit – neposkytovat služby internetu osobám porušujícím autorská práva
 • Úvodní slovo:
  • Antonín Hedrlín – advokát, čestný předseda dozorčí rady ČAEK z. s
  • Markéta Prchalová – ředitelka České protipirátské unie
  • Jiří Hojgr – zástupce CSC PRO
 • Účastníci:
  • Adéla Faladová – zástupkyně ředitele odboru autorského práva, Ministerstvo kultury
  • Roman Strejček – předseda představenstva OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s.
  • Tomáš Hauptvogel – General Counsel, UPC Slovensko
  • Martin Cepek – Business development director, Televize Prima
  • Karel Žalud – vedoucí právního oddělení, UPC Česká republika
 • Moderuje:Tomáš Nielsen

16.00 – 16.30 Komerční prezentace

 • Televize a Internet, konkurenti nebo spojenci?
 • Marcel Procházka České Radiokomunikace

16.30 – 16.45 SES ASTRA


16.45 – 17.45 Závěrečná panelová diskuze

 • Jak se bude dále rozvíjet sektor placené televize v ČR?
 • Úvodní slovo:
  • Pavel Foltán – místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
 • Účastníci:
  • Martin Cepek – Business development director, Televize Prima
  • Antonín Hedrlín – advokát, čestný předseda dozorčí rady ČAEK z. s.
  • Robert Ťavoda – prezident APKT (Slovenská republika)
  • zástupce Telefónica (t/b/c)
  • zástupce komerční televize (t/b/c)
 • Moderuje:Libor Kudláček

17.45 Udělení Výročních cen ČAEK o. s. za rok 2013


17.55 Shrnutí konferenčního jednání a závěrečné slovo prezidenta ČAEK


18.00 Číše vína – Vin d‘Honneur

Milníky digitální televize 2014

Milníky digitální televize

9. dubna 2014, Sál VPS1, Česká televize, Kavčí hory, Praha

Přechod z analogového na digitální TV vysílání proběhl úspešně a vytváří nové obchodní příležitosti jak pro výrobce vysílací techniky, tak pro vysílatele a poskytovatele širokopásmových služeb. Navíc se rychle rozvíjejí nové způsoby šíření TV obsahu, jako jsou IPTV a mobilní TV, a nabízejí další příležitosti pro rozvoj inovací. Rychle roste dostupnost obsahu s vysokým rozlišením HD. Počet HD kanálů, které můžeme přijímat se množí a prodej HD-televizorů nabývá na objemu. Základem je rostoucí poptávka po vyšší kvalitě obrazu a zvuku a nižší bitové rychlosti, které umožňují tuto poptávku uspokojit a snížit náklady na šíření signálu. 

Budoucnost televizního vysílání ovlivǚují dva hlavní vývojové trendy. Rychlý rozvoj vysokokapacitních datových sítí nabízejích širokopásmový přístup k Internetu způsobuje, že jeho význam pro přenos audiovizuálního obsahu, včetne televizního, stále roste. Výsledkem pokračujícího vývoje v oblasti technologií digitálního vysílání na druhé straně je podstatný nárůst kapacity přenosových kanálů, který umožňuje nabídnout více služeb, vysokou kvalitu obrazu a lepší územní pokrytí.


Končící europoslanci schválili „multi-miliardovou“ podporu pro mobilní operátory
Vlivný výbor Evropského parlamentu (ITRE) formálně schválil legislativní změny, které mj. automaticky prodlouží životnost všech evropských mobilních licencí o dalších 25 let. Jedná se o retrospektivní plán, který ve finále silně finančně pomůže mobilním operátorům a současně zbaví členské státy EU poměrně velkých výnosů z licenčních poplatků. Navíc by  podle návrhu neměly být „dotčeny jiné podmínky spojené s právem užívání…“.

Nová evropská politika rádiového spektra vychází z tzv. „strategie propojeného kontinentu“. Původní strategii předložila evropská komisařka Noeli Kroesová na podzim loňského roku. Návrh byl ve finále při projednání ve výborech doplněn o řadu dodatků a změn, když původní návrh europoslankyně Pilar del Castillo  počítal s prodloužení licencí až o 30 let, ale po politických jednání došlo ke „kompromisní dohodě“ na pětadvacetileté lhůtě - viz (Article 8a).

Na jedné straně zaznívají (podobně jako kdysi i v ČR…) racionálně znějící argumenty o již vynaložených investicích, jistotě investorů a potřebě rozvinout trh v sítích elektronických komunikací a nutnosti podpořit technologický a inovativní vývoj, ale přeci jen jde o zásadní zásah. Navíc není jisté, jak se případné změny promítnou třeba do státních politik při stanovení a výběru správních a dalších poplatků, spojených s využíváním kmitočtů.

Některé z již dříve  udělených licencí v Evropě mají platnost na 10 - 20let.  Jedním z příkladů jsou zanedlouho končící licence pro kmitočtové pásmo 2GHz (využívané pro služby 3G), které tak budou zřejmě prodlouženy. Ty dosavadní přitom mají například v Nizozemsku skončit v roce 2016, v roce 2020 v Německu a Rakousku a v roce 2021 v Řecku , Itálii , Dánsku a Belgii .

Podle výpočtů  serveru PolicyTracker  by jinak 3 mobilní operátoři v Německu (E-Plus, T-Mobile Deutschland a Vodafone Germany ) za prodloužení pův. licencí z roku 2008 měli zaplatit cca 3x 177 miliónů EURO.

Finální legislativní balíček musí být schválen na plenárním zasedání Evropského parlamentu dne 2. dubna 2014. Aby se nová právní úprava stala součástí evropského práva, musí jej ještě pak schválit Rada ministrů EU a v druhém čtení schválit EP – to již zřejmě po nových eurovolbách a v novém poslaneckém složení. A samozřejmě pak následuje transpozice do národních zákonných norem.neděle 23. března 2014

Společná nabíječka pro všechny mobily si kvůli formálním procedurám ještě počká...

Zavedení jednotné nabíječky pro všechny mobilní telefony prodávané v EU je součástí ve čtvrtek v Evropském parlamentu schválené novelizace pravidel o rádiových zařízeních. Cílem nových pravidel, na kterých se již poslanci neformálně dohodli s členskými státy, je omezit elektro-odpad, snížit náklady a zjednodušit život koncovým spotřebitelům.

Nová směrnice zavádí harmonizovaná pravidla pro dodávání rádiových zařízení, včetně mobilních telefonů, dálkových ovládání aut či modemů, na trh EU. Cílem nové legislativy je udržet krok s rostoucím počtem a různorodostí rádiových zařízení a zároveň zabezpečit, že se navzájem nebudou rušit a budou podléhat základním požadavkům na ochranu zdraví a bezpečnosti.

EP upravil navrhované znění směrnice tak, aby kompatibilita s jednotnými nabíječkami patřila mezi základní požadavky na konstrukci rádiových zařízení. Rozhodnutí o tom, které kategorie rádiových zařízení budou muset tento požadavek splňovat, bude v rukou Evropské komise.


Navrhovanou směrnici poslanci schválili poměrem hlasů 550 pro: 12 proti a 8 se zdrželo  hlasování. Nyní ji musí formálně schválit i Rada. Členské státy budou mít následně dva roky na její provedení do vnitrostátních předpisů a výrobci další rok na to, aby se novým podmínkám přizpůsobili.

Stavební náklady na budování digitální infrastruktury budou v rámci EU (snad) nižší

Stavební náklady na budování digitální infrastruktury budou v rámci EU zřejmě nižší. Umožnit by to měl Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění sítí vysokorychlostních elektronických komunikací (COM(2013)147). Evropský parlament a Rada se 24. 2. 2014 dohodly na znění směrnice, která zajistí snížení nákladů na budování širokopásmové infrastruktury.


Tato iniciativa je součástí 10tibodového plánu, jak urychlit zavádění širokopásmového připojení, představeného při příležitosti střednědobého přezkumu Digitální agendy pro Evropu. Cílem "Digitální agendy pro Evropu" je dosáhnout hospodářského růstu a tvorby pracovních míst prostřednictvím sítí vysokorychlostních komunikací. Předpokládá také do roku 2020 (1) přístup k rychlostem nad 30 Mb/s pro všechny Evropany a (2) smlouvu na internetové připojení s rychlostí nad 100 Mb/s pro 50 % nebo více evropských domácností.

EK ve svých materiálech tvrdí, že „stavebně-inženýrské práce, jako jsou výkopy pro pokládku kabelů, představují až 80 % nákladů na zavedení vysokorychlostních sítí“. Nová směrnice by měla moci dotčeným společnostem ušetřit 40–60 mld. €, tj. 20 – 30 % jejich nákladů. Směrnice zajišťuje nezbytnou koordinaci mezi provozovateli sítí, jako jsou telekomunikace, kanalizace, energie, železniční doprava aj., což má za cíl snížit náklady na jejich výstavbu. Očekává se také, že tak budou podpořeny investice do širokopásmového připojení, digitalizace veřejné správy a celkově se zlepší efektivita poskytovaných služeb pro podniky a občany.

Provozovatelé sítí budou mít povinnost vyhovět všem oprávněným žádostem o přístup k jejich infrastruktuře, s výjimkou případů technické nevhodnosti, bezpečnosti, veřejného zdraví nebo bezpečnosti sítí. Bude zřízeno jednotné informační místo, které bude poskytovat údaje o lokaci, trase, velikosti, typu a využití, jméno vlastníka a také kontaktní místo pro stávající infrastrukturu.

Provozovatelé sítí budou mít právo sjednávat dohody o koordinaci stavebních prací s provozovateli telekomunikací za účelem zavádění širokopásmového připojení. Nebude-li dosaženo dohody o takové koordinaci ve lhůtě jednoho měsíce, může každá strana předložit záležitost příslušnému vnitrostátnímu orgánu pro řešení sporů.

Všechny nové veřejné budovy, by měly být vybaveny infrastrukturou připravenou k širokopásmovému připojení (budovy se stavebním povolením vydaným po 31. 12. 2016). Členské státy odmítly rozšířit tuto povinnost i na soukromé budovy, EP si tak alespoň vyžádal označení těchto budov, které jsou vybaveny širokopásmovou infrastrukturou.

Předpokládaný další vývoj - Kompromis byl již rovněž schválen tzv. Coreperem. Nová pravidla by měla být platná od 1. 7. 2016.

Dohodu v následujících týdnech formálně stvrdí Výbor ITRE, následně plénum EP.

úterý 18. března 2014

ICT ve vládním programu

Zařazení ICT a internetové ekonomiky mezi vládní priority je dobrou zprávou, následovat musí kroky k posílení konkurenceschopnosti ČR

 
(Text výzvy představitelů ICT průmyslu včetně jejích signatářů a podporovatelů najdete ZDE.) 
Porovnání návrhu a finálního znění vládního prohlášení je tady.

pátek 14. března 2014

Němci brzy zaplatí za veřejnoprávní média méně…V Německu jsou od roku 2013 koncesionářské poplatky povinné. Nyní dochází k redukci jejich výše. Poplatky jako takové se v Německu platí od r. 2007. Koncesionářské poplatky jsou hrazeny  i za PC připojené k internetuOd r. 2013 byla zavedena povinnost platit poplatky pro každou domácnost bez ohledu na to, jestli vlastní nějaký příjímač či nikoliv.

Koncesionářské televizní a rozhlasové poplatky se v Německu sníží o 0,48 eur měsíčně a to od roku 2015. Německé domácnosti zaplatí tak jen 17,50 eur. Rozhodli o tom premiéři spolkových zemí. Jedním z důvodů je nárůst rozpočtu z poplatků (o více než 1mld EURO) , který vznikl v rámci nového platebního systému, platného od loňského roku. Současný systém výběru poplatků bude fungovat až do roku 2016.

Předsedové vlády se rovněž dohodli na zakonzervování výše poplatků až do roku 2019. Vše bude řešeno v rámci připravené novely mediálního zákona. Ve hře je přitom i možnost snížení objemu reklamy ve veřejnoprávním vysílání.

K poplatkům v Evropě například i zde.

čtvrtek 13. března 2014

ERGA - vznikl (další) evropský "superregulátor" médiíUstavující schůze nové skupiny evropských regulačních orgánů v oblasti audiovizuálních mediálních služeb ERGA (the Group of European Regulators for audiovisual media services) se konala dne 4. března 2014 v prostorách Evropské komise v Bruselu . 

Na schůzce se sešli zástupci 27(PDF) nezávislých regulačních orgánů odpovědných za regulaci audiovizuální média v členských státech Evropské unie . setkání se jako pozorovatelé zúčastnili i zástupci Lichtenštejnska , Norska a již dlouho fungující Evropské platformy regulačních orgánů ( EPRA ).

V tomto prvním setkání se program  zaměřil  hlavně na procesní otázky včetně přijetí jednacího řádu a volby vedení. Olivier Schrameck , prezident Francouzské Conseil supérieur de l' Audiovisuel ( CSA ) byl zvolen předsedou skupiny .  Madeleine de Cock Büning , předsedkyně  nizozemské Commissariaat voor de Media ( CvdM ) a Jan Dworak , předseda polské Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) byli zvoleni jako místopředsedové . Jejich mandát bude trvat až do konce roku 2015 .

Na akci byl mj. předsedou EPRA  Jeanem - François Furnémontem prezentován nově přijatý pracovní program Evropsképlatformy regulačních orgánů pro rok 2014 .

ERGA byl formálně zřízen rozhodnutím Evropské komise dne 3. února 2014 (PDF). Mezi hlavní cíle skupiny jsou oficiálně následující :

 -  
radit a pomáhat Komisi v její práci , aby bylo zajištěno jednotné uplatňování  pravidel pro audiovizuální mediální služby s spolu s podporou práce v dalších navazujících aktivitách v oblasti audiovize v rámci kompetencí Evropské
-    k usnadnění spolupráce mezi regulačními orgány v EU , jak je stanoveno ve směrnici upravující audiovizuální mediální služby
-    s cílem umožnit výměnu zkušeností a osvědčených postupů .

ERGA bude koexistovat a spolupracovat s jinými asociacemi a sdruženími, jejichž cíle a způsob fungování jsou s činnosti ERGA „komplementární“ - největší z nich je EPRA . Skupina bude rovněž doplňovat činnost tzv. Kontaktního výboru , který se skládá ze zástupců členských států  a byl zřízena podle článku 29 o evropských audiovizuálních mediálních službách.

Zasedání budou probíhat v Bruselu. Zasedání  EPRA probíhají rotačním způsobem v členských zemí.  Zasedání v Praze, uskutečněné před několika lety, doprovázely zásadní nejasnosti kolem financování akce, kde byla nakonec  nutná součinnost a podpora ze strany české vlády…