úterý 25. března 2014

Končící europoslanci schválili „multi-miliardovou“ podporu pro mobilní operátory
Vlivný výbor Evropského parlamentu (ITRE) formálně schválil legislativní změny, které mj. automaticky prodlouží životnost všech evropských mobilních licencí o dalších 25 let. Jedná se o retrospektivní plán, který ve finále silně finančně pomůže mobilním operátorům a současně zbaví členské státy EU poměrně velkých výnosů z licenčních poplatků. Navíc by  podle návrhu neměly být „dotčeny jiné podmínky spojené s právem užívání…“.

Nová evropská politika rádiového spektra vychází z tzv. „strategie propojeného kontinentu“. Původní strategii předložila evropská komisařka Noeli Kroesová na podzim loňského roku. Návrh byl ve finále při projednání ve výborech doplněn o řadu dodatků a změn, když původní návrh europoslankyně Pilar del Castillo  počítal s prodloužení licencí až o 30 let, ale po politických jednání došlo ke „kompromisní dohodě“ na pětadvacetileté lhůtě - viz (Article 8a).

Na jedné straně zaznívají (podobně jako kdysi i v ČR…) racionálně znějící argumenty o již vynaložených investicích, jistotě investorů a potřebě rozvinout trh v sítích elektronických komunikací a nutnosti podpořit technologický a inovativní vývoj, ale přeci jen jde o zásadní zásah. Navíc není jisté, jak se případné změny promítnou třeba do státních politik při stanovení a výběru správních a dalších poplatků, spojených s využíváním kmitočtů.

Některé z již dříve  udělených licencí v Evropě mají platnost na 10 - 20let.  Jedním z příkladů jsou zanedlouho končící licence pro kmitočtové pásmo 2GHz (využívané pro služby 3G), které tak budou zřejmě prodlouženy. Ty dosavadní přitom mají například v Nizozemsku skončit v roce 2016, v roce 2020 v Německu a Rakousku a v roce 2021 v Řecku , Itálii , Dánsku a Belgii .

Podle výpočtů  serveru PolicyTracker  by jinak 3 mobilní operátoři v Německu (E-Plus, T-Mobile Deutschland a Vodafone Germany ) za prodloužení pův. licencí z roku 2008 měli zaplatit cca 3x 177 miliónů EURO.

Finální legislativní balíček musí být schválen na plenárním zasedání Evropského parlamentu dne 2. dubna 2014. Aby se nová právní úprava stala součástí evropského práva, musí jej ještě pak schválit Rada ministrů EU a v druhém čtení schválit EP – to již zřejmě po nových eurovolbách a v novém poslaneckém složení. A samozřejmě pak následuje transpozice do národních zákonných norem.Žádné komentáře: