čtvrtek 13. března 2014

ERGA - vznikl (další) evropský "superregulátor" médiíUstavující schůze nové skupiny evropských regulačních orgánů v oblasti audiovizuálních mediálních služeb ERGA (the Group of European Regulators for audiovisual media services) se konala dne 4. března 2014 v prostorách Evropské komise v Bruselu . 

Na schůzce se sešli zástupci 27(PDF) nezávislých regulačních orgánů odpovědných za regulaci audiovizuální média v členských státech Evropské unie . setkání se jako pozorovatelé zúčastnili i zástupci Lichtenštejnska , Norska a již dlouho fungující Evropské platformy regulačních orgánů ( EPRA ).

V tomto prvním setkání se program  zaměřil  hlavně na procesní otázky včetně přijetí jednacího řádu a volby vedení. Olivier Schrameck , prezident Francouzské Conseil supérieur de l' Audiovisuel ( CSA ) byl zvolen předsedou skupiny .  Madeleine de Cock Büning , předsedkyně  nizozemské Commissariaat voor de Media ( CvdM ) a Jan Dworak , předseda polské Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) byli zvoleni jako místopředsedové . Jejich mandát bude trvat až do konce roku 2015 .

Na akci byl mj. předsedou EPRA  Jeanem - François Furnémontem prezentován nově přijatý pracovní program Evropsképlatformy regulačních orgánů pro rok 2014 .

ERGA byl formálně zřízen rozhodnutím Evropské komise dne 3. února 2014 (PDF). Mezi hlavní cíle skupiny jsou oficiálně následující :

 -  
radit a pomáhat Komisi v její práci , aby bylo zajištěno jednotné uplatňování  pravidel pro audiovizuální mediální služby s spolu s podporou práce v dalších navazujících aktivitách v oblasti audiovize v rámci kompetencí Evropské
-    k usnadnění spolupráce mezi regulačními orgány v EU , jak je stanoveno ve směrnici upravující audiovizuální mediální služby
-    s cílem umožnit výměnu zkušeností a osvědčených postupů .

ERGA bude koexistovat a spolupracovat s jinými asociacemi a sdruženími, jejichž cíle a způsob fungování jsou s činnosti ERGA „komplementární“ - největší z nich je EPRA . Skupina bude rovněž doplňovat činnost tzv. Kontaktního výboru , který se skládá ze zástupců členských států  a byl zřízena podle článku 29 o evropských audiovizuálních mediálních službách.

Zasedání budou probíhat v Bruselu. Zasedání  EPRA probíhají rotačním způsobem v členských zemí.  Zasedání v Praze, uskutečněné před několika lety, doprovázely zásadní nejasnosti kolem financování akce, kde byla nakonec  nutná součinnost a podpora ze strany české vlády…


Žádné komentáře: