neděle 23. března 2014

Stavební náklady na budování digitální infrastruktury budou v rámci EU (snad) nižší

Stavební náklady na budování digitální infrastruktury budou v rámci EU zřejmě nižší. Umožnit by to měl Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění sítí vysokorychlostních elektronických komunikací (COM(2013)147). Evropský parlament a Rada se 24. 2. 2014 dohodly na znění směrnice, která zajistí snížení nákladů na budování širokopásmové infrastruktury.


Tato iniciativa je součástí 10tibodového plánu, jak urychlit zavádění širokopásmového připojení, představeného při příležitosti střednědobého přezkumu Digitální agendy pro Evropu. Cílem "Digitální agendy pro Evropu" je dosáhnout hospodářského růstu a tvorby pracovních míst prostřednictvím sítí vysokorychlostních komunikací. Předpokládá také do roku 2020 (1) přístup k rychlostem nad 30 Mb/s pro všechny Evropany a (2) smlouvu na internetové připojení s rychlostí nad 100 Mb/s pro 50 % nebo více evropských domácností.

EK ve svých materiálech tvrdí, že „stavebně-inženýrské práce, jako jsou výkopy pro pokládku kabelů, představují až 80 % nákladů na zavedení vysokorychlostních sítí“. Nová směrnice by měla moci dotčeným společnostem ušetřit 40–60 mld. €, tj. 20 – 30 % jejich nákladů. Směrnice zajišťuje nezbytnou koordinaci mezi provozovateli sítí, jako jsou telekomunikace, kanalizace, energie, železniční doprava aj., což má za cíl snížit náklady na jejich výstavbu. Očekává se také, že tak budou podpořeny investice do širokopásmového připojení, digitalizace veřejné správy a celkově se zlepší efektivita poskytovaných služeb pro podniky a občany.

Provozovatelé sítí budou mít povinnost vyhovět všem oprávněným žádostem o přístup k jejich infrastruktuře, s výjimkou případů technické nevhodnosti, bezpečnosti, veřejného zdraví nebo bezpečnosti sítí. Bude zřízeno jednotné informační místo, které bude poskytovat údaje o lokaci, trase, velikosti, typu a využití, jméno vlastníka a také kontaktní místo pro stávající infrastrukturu.

Provozovatelé sítí budou mít právo sjednávat dohody o koordinaci stavebních prací s provozovateli telekomunikací za účelem zavádění širokopásmového připojení. Nebude-li dosaženo dohody o takové koordinaci ve lhůtě jednoho měsíce, může každá strana předložit záležitost příslušnému vnitrostátnímu orgánu pro řešení sporů.

Všechny nové veřejné budovy, by měly být vybaveny infrastrukturou připravenou k širokopásmovému připojení (budovy se stavebním povolením vydaným po 31. 12. 2016). Členské státy odmítly rozšířit tuto povinnost i na soukromé budovy, EP si tak alespoň vyžádal označení těchto budov, které jsou vybaveny širokopásmovou infrastrukturou.

Předpokládaný další vývoj - Kompromis byl již rovněž schválen tzv. Coreperem. Nová pravidla by měla být platná od 1. 7. 2016.

Dohodu v následujících týdnech formálně stvrdí Výbor ITRE, následně plénum EP.

Žádné komentáře: