úterý 25. března 2014

Milníky digitální televize 2014

Milníky digitální televize

9. dubna 2014, Sál VPS1, Česká televize, Kavčí hory, Praha

Přechod z analogového na digitální TV vysílání proběhl úspešně a vytváří nové obchodní příležitosti jak pro výrobce vysílací techniky, tak pro vysílatele a poskytovatele širokopásmových služeb. Navíc se rychle rozvíjejí nové způsoby šíření TV obsahu, jako jsou IPTV a mobilní TV, a nabízejí další příležitosti pro rozvoj inovací. Rychle roste dostupnost obsahu s vysokým rozlišením HD. Počet HD kanálů, které můžeme přijímat se množí a prodej HD-televizorů nabývá na objemu. Základem je rostoucí poptávka po vyšší kvalitě obrazu a zvuku a nižší bitové rychlosti, které umožňují tuto poptávku uspokojit a snížit náklady na šíření signálu. 

Budoucnost televizního vysílání ovlivǚují dva hlavní vývojové trendy. Rychlý rozvoj vysokokapacitních datových sítí nabízejích širokopásmový přístup k Internetu způsobuje, že jeho význam pro přenos audiovizuálního obsahu, včetne televizního, stále roste. Výsledkem pokračujícího vývoje v oblasti technologií digitálního vysílání na druhé straně je podstatný nárůst kapacity přenosových kanálů, který umožňuje nabídnout více služeb, vysokou kvalitu obrazu a lepší územní pokrytí.


Žádné komentáře: